Info Regional Sud Muntenia Nr 236

of 18 /18
S-a inaugurat Peştera Ialomiţei, monument natural al Dâmboviţei modernizat prin Regio pagina 2 Buletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015 Publicație editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia INfO RegIO Concurs Parlamentul european: fotografia câștigătoare în iunie ..... 10 Situația proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia ............. 11 Argeş / Biserica „Sfânta Vineri”, o splendoare ......................................13 Călăraşi / Școala din comuna Ștefan cel Mare va fi modernizată .................13 Dâmboviţa / La Voinești, rețeaua de canalizare și stația de epurare, finalizate ...14 Giurgiu / Primăria Călugăreni își conservă și își promovează valorile istorice în paralel cu proiectele de dezvoltare a comunei ......................................14 Ialomiţa / Oraşul de Floci – un muzeu în aer liber și nu numai! ...................15 Prahova / finanțare guvernamentală pentru construirea unei noi școli, la Ploiești ...................................................................................15 Teleorman / Concursuri, expoziții și spectacole organizate de Zilele Municipiului alexandria ..................................................................16 INfO JUDețe INfO POS CCe Situația proiectelor depuse în cadrul POS CCe ........ 12 OPORTUNITățI De fINaNțaRe guvernul a adoptat Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015 - 2020 ................. 4 Cinci milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor ................... 5 Plan de investiții în Ue: 300 de miliarde de euro pentru țările membre ..... 6 Pachetul de legi privind achizițiile publice, în dezbatere publică ...... 7 Primăriile vor primi bani europeni pentru lucrările de infrastructură .......... 7 Program guvernamental „Termoficare 2006-2015 – căldură şi confort” ........ 7 Ministerul Transporturilor: Comisia europeană a aprobat planul de autostrăzi al României ................. 8 POCa 2014 - 2020: Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte ................. 9 INfO RețeaUa RegIO Timpul de avertizare pentru viituri ajunge la 7 zile, prin implementarea proiectului strategic Danube Water .............. 3

Embed Size (px)

description

Revista

Transcript of Info Regional Sud Muntenia Nr 236

 • S-a inaugurat Petera Ialomiei,monument natural al Dmboviei

  modernizat prin Regio pagina 2

  Buletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  Publicaie editat deAgenia pentru

  Dezvoltare RegionalSud Muntenia

  Info RegIoConcurs Parlamentul

  european: fotografiactigtoare n iunie ..... 10

  Situaia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiuniiSud Muntenia ............. 11

  Arge / Biserica Sfnta Vineri, o splendoare ......................................13

  Clrai / coala din comuna tefan cel Mare va fi modernizat .................13

  Dmbovia / La Voineti, reeaua de canalizare i staia de epurare, finalizate ...14

  Giurgiu / Primria Clugreni i conserv i i promoveaz valorile istorice nparalel cu proiectele de dezvoltare a comunei ......................................14

  Ialomia / Oraul de Floci un muzeu n aer liber i nu numai! ...................15

  Prahova / finanare guvernamental pentru construirea unei noi coli,la Ploieti ...................................................................................15

  Teleorman / Concursuri, expoziii i spectacole organizate de ZileleMunicipiului alexandria ..................................................................16

  Info juDee

  Info PoS CCeSituaia proiectelor depuse

  n cadrul PoS CCe ........ 12

  oPoRTunITI De fInanaReguvernul a adoptat Planul

  naional de Cercetare -Dezvoltare i Inovare IIIpentru perioada2015 - 2020 ................. 4

  Cinci milioane de leipentru sprijinireaIMM-urilor ................... 5

  Plan de investiii n ue:300 de miliarde de europentru rile membre ..... 6

  Pachetul de legiprivind achiziiile publice,n dezbatere public ...... 7

  Primriile vor primi banieuropeni pentru lucrrilede infrastructur .......... 7

  Program guvernamentalTermoficare 2006-2015 cldur i confort ........ 7

  Ministerul Transporturilor:Comisia european a aprobatplanul de autostrzial Romniei ................. 8

  PoCa 2014 - 2020:Calendar orientativprivind lansrile de apeluride proiecte ................. 9

  Info Reeaua RegIoTimpul de avertizare

  pentru viituri ajunge la7 zile, prin implementareaproiectului strategicDanube Water .............. 3

 • Smbt, 25 iulie, directorulageniei pentru Dezvoltare Regional SudMuntenia, Liviu Muat, a participat lainaugurarea Peterii Ialomiei, monumentnatural al Dmboviei modernizat prin Regio!

  Petera Ialomiei, cea mai important forma-iune carstic a Bucegilor, a fost reabilitat i mo-dernizat, cu ajutorul fondurilor europene, prin pro -iectul Reabilitarea i modernizarea infrastructu-rii tehnice pentru creterea potenialului turistic alPeterii Ialomiei din masivul Bucegi, judeul Dm -bovia.

  Consiliul judeean Dmbovia, n calitate de be -neficiar, a obinut finanare nerambursabil prinprogramul Regio, axa prioritar 5 Dezvoltarea du-rabil i promovarea turismului, Domeniul majorde intervenie 5.2 Crearea, dezvoltarea, moderni -zarea infrastructurii de turism.

  Valoarea total a proiectului a fost de 6.415.654,31lei, din care valoarea total eligibil a reprezentat4.533.196,07 lei (fonduri - feDR 4.180.254,38 lei;fon duri de la bugetul naional - 352.941,69 lei).

  Contractul de finanare s-a derulat pe parcur-sul a 40 de luni, avnd ca obiectiv dezvoltarea zoneimontane din judeul Dmbovia, prin creterea ac-tivitii turistice n zona Peterii Ialomiei. Investi iarealizat cu sprijin Regio a avut ca rezultat crearea

  condiiilor optime pentru vizitarea peterii, cu ac-ces mbuntit pentru turiti, inclusiv pentru per-soanele cu dizabiliti.

  acest monument natural reprezint un punctde mare interes pentru turismul judeului Dmbo-via, fiind cea mai vizitat peter din Munii Bu-cegi. obiectivul turistic se afl pe versantul dreptal Cheilor Ialomiei, n localitatea Moroeni, judeulDmbovia, pe Muntele Btrna, la circa 10 km deizvoarele rului Ialomia, la o altitudine de 1.660 m.

  Inaugurarea obiectivului a fcut parte din pro-gramul celei de-a VI-a ediii a evenimentului Pa-dina Fest, aciune ce s-a desfurat pe Platoul dinLunca Padinii, Masivul Bucegi.

  2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  S-a inaugurat Petera Ialomiei,monument natural al Dmboviei

  modernizat prin Regio

 • 3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.rowww.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO REEAU

  A REGIO SU

  D MU

  NTENIA

  Timpul maxim de anticipaie alviiturilor va fi de apte zile, odat cufinalizarea implementrii proiectuluistrategic Danube Water Managementinte grat al fluviului Dunrea, derulat nparteneriat de Romnia i Bulgaria, cu ofinanare total de 13,751 milioane deeuro, a declarat, joi, Mary-jeanne adler,director tiinific la Institutul naional deHidrologie i gospodrire a apelor (InHga)i manager de proiect din parteaMinisterului Mediului, apelor i Pdurilor(MMaP).

  Timpul de anticipaie a viiturilor variaz ntre3 i 7 zile. Aadar, avem acum un timp de avertiza -re de o sptmn, iar nainte de implementareaa cestui proiect numrul de zile era de 3. Suntemfoarte bucuroi c reuim s mbuntim perioadaprognozei i, de asemenea, debitele pe care le co-municm suntem siguri c sunt n limita de +/10%.Noi avem i prognoze lunare, dar sunt bucuroas cacest timp de anticipaie pe care l avem este al-turi de o precizie mai mare pe care o facem pentruviituri. Acest sistem informaional complex pe carel-am creat pentru vehicularea datelor att din sis-temul de ape, ct i din sistemul de mediu, care suntaduse aproape simultan la nivelul Dispeceratului Cen -tral pentru Managementul Situaiilor de Urgen,constituie un suport pentru decizia demnitarilor fa - de operaiunile operative ce trebuie luate n pe-rioadele inundaiilor sau perioadele extreme. Ceamai important activitate din proiect este de prog-noz a viiturilor, de creare a acestui sistem de aver -tizare a viiturilor. De la nivelul portalului se pot fa -ce avertizri online ctre primriile i localitilecare sunt de-a lungul Dunrii i pentru care perico -lul de inundaii este foarte mare, a afirmat adler,ntr-o conferin de pres.

  Proiectul Danube WATER se deruleaz prin Pro-gramul de Cooperare Transfrontalier Romnia-Bul -

  garia 2007 2013, axa prioritar 2 Utilizarea du-rabil i protecia resurselor naturale i a mediu-lui i promovarea unui management eficient alriscului n regiunea transfrontalier i se nca-dreaz n categoria proiectelor strategice, att pen-tru imple mentarea Strategiei Dunrii, ct i a Pro-gramului de dezvoltare transfrontalier Romnia-Bulgaria.

  Bugetul proiectului, ce a cuprins 13 parteneri,dintre care opt din Romnia i cinci din Bulgaria, s-asituat la 13,751 milioane de euro, din care Rom-niei i-au revenit 9,675 milioane de euro. Contribuiade cofinanare este de 15,18% (13% contribuie de labu getul de stat i 2,18% contribuia fiecrui parte -ner).

  obiectivul general al proiectului l-a constituitcrearea unui sistem transfrontalier Romnia - Bul-garia de gestiune i monitorizare a factorilor de me -diu pe Dunre, menit s sprijine msurile comunede combatere a situaiilor extreme precum: sece -t, inundaii, poluri i contaminri.

  Printre rezultatele consemnate la finalul pro-iectului se afl: instalarea unui numr de 21 de sta -ii automate pentru nregistrarea nivelului apelor,precipitaii i temperaturi (ap i aer), asigurareaschimbului de date n regim operativ ntre Romniai Bulgaria, instalarea a 60 de staii de foraje re-prezentative din lunca Dunrii pentru urmrireanivelurilor i calitii apelor acvifere conectate flu-viului Dunrea, dezvoltarea unor tehnologii de ne-utralizare a reziduurilor radioactive umede prove-nite de la cele dou centrale nucleare din Romniai Bulgaria i, nu n ultimul rnd, instruiri i schimbde experi, cercettori tiinifici i reprezentaniai organizaiilor implicate n proiect.

  Totodat, prin acest proiect, se va imple-menta un sistem integrat de utilitate transfronta-lier, prin care va fi sporit capacitatea de coope-rare i control n ceea ce privete monitorizareacalitii factorilor de mediu pe Dunre i funda-mentarea rspunsului comun Romnia-Bulgaria lasituaii de urgen.

  Sursa: agerpres.ro

  Timpul de avertizare pentru viituri ajunge la 7 zile,prin implementarea proiectului strategic

  Danube Water

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Guvernul a adoptat Planul Naionalde Cercetare - Dezvoltare i Inovare III

  pentru perioada 2015 - 2020guvernul a aprobat, miercuri,

  printr-o hotrre, Planul Naional deCercetare - Dezvoltare i Inovare III pentruperioada 2015 - 2020, unul dintreinstrumentele principale de implementarea Strategiei naionale n acest domeniu.

  Planul Naional de Cercetare - Dezvoltare i In-ovare III pentru perioada 2015 - 2020 include urm-toarele programe: Dezvoltarea sistemului naional decercetare - dezvoltare, Creterea competitivitiieconomiei romneti prin cercetare, dezvoltare iino vare, Cooperarea european i internaional.

  Printre programele incluse n cadrul aceluiai Planse mai afl: Cercetare fundamental i de frontier(ce are ca obiectiv meninerea i dezvoltarea dome-niilor de ni, n care cercetarea fundamental rom-neasc are avantaj competitiv i mas critic de cer-cettori) i Cercetare n domenii de interes strategic,program suport condus de instituii cu rol de coordo-nare tiinific n domenii de interes strategic pentruformarea i dezvoltarea instituiilor de cercetare i acomponentelor naionale n domenii de interes stra-tegic pentru Romnia.

  fiecare program conine subprograme, n cadrulcrora se vor organiza competiii de propuneri de pro-iecte ce pun n practic instrumentele de finanareprin tipuri de proiecte destinate anumitor grupuri inti anumitor tipuri de activiti. Condiiile de participa -re, activitile eligibile i cheltuielile eligibile se vorstabili prin pachetul de informaii specific competiiei.Bugetul total al Planului naional de Cercetare - Dez-voltare i Inovare III pentru ntreaga perioad va fi demaximum 15 miliarde de lei i se va asigura din fonduride la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabilei contribuii ale partenerilor la proiecte.

  Potrivit sursei citate, atribuirea contractelor definanare pentru conducerea i execuia proiectelorse realizeaz conform normelor metodologice privindcontractarea, finanarea, monitorizarea i evaluareaprogramelor, proiectelor de cercetare - dezvoltare iinovare i a aciunilor cuprinse n Planul naional decer cetare - dezvoltare i inovare prevzute de Hg nr.

  1.265/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.Prin implementarea Planului naional de Cerceta -

  re - Dezvoltare i Inovare III se urmrete atingerea u -nor obiective precum: transformarea sistemului naio -nal de CDI ntr-un sistem naional de inovare funcio -nal, eficient, cu performane i impact la nivelul me-diei europene pentru sistemele din aceast categorie.n acest sens, se urmrete, ntre altele, stimularea coo -perrii ntre instituiile din sistemul public de CDI i ope -ratorii economici, precum i ncurajarea exploatriicomerciale a inveniilor i a altor rezultate tiinifice,n special de ctre persoane juridice romne.

  aprobarea Planului naional 2015 - 2020 permitelansarea noilor competiii de proiecte i cofinanareaprogramelor i proiectelor internaionale la care Ro-mnia sau entiti de cercetare de la noi sunt parte,inclusiv n cadrul programului orizont 2020, conformangajamentelor asumate la nivel internaional.

  Sursa: agerpres.ro

 • guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, de-blocarea sumei de 5 milioane de lei, aferent lunii iu-lie, pentru derularea, n 2015, a programelor finan a -te anual de la bugetul de stat n scopul sprijinirii sec-torului ntreprinderilor mici i mijlocii. Suma de 5 mili -oane de lei reprezint cea de-a cincea tran deblo-cat n 2015, din fondurile ce urmeaz s fie reparti -zate de guvern pe o perioad de ase luni, n mod ea -lonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

  Ministerul energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlociii Mediului de afaceri aplic strategia i programul deguvernare n domeniile energetic i resurselor ener ge -tice, ntreprinderilor mici i mijlocii, cooperaiei i mediu -lui de afaceri, n concordan cu cerinele economiei depia i pentru stimularea iniiativei firmelor.

  Programele implementate de minister i finan a -te din bugetul de stat pentru nfiinarea sau dezvolta -rea de noi IMM-uri:

  Programul pentru dezvoltarea abilitilor antre-prenoriale n rndul tinerilor i facilitatea accesuluila finanare START (alocaii financiare nerambursabilede maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibileaferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 delei/ beneficiar);

  Programul pentru stimularea nfiinrii i dez-voltrii microntreprinderilor de ctre ntreprinztoriide butani n afaceri - SRL-D (alocaii financiare ne-rambursabile de cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000de euro, din valoarea total a cheltuielilor eligibileaferen te planului de afaceri, pentru care beneficiarulface dovada surselor de cofinanare);

  Programul de dezvoltare i modernizare a activi -tilor de comercializare a produselor i serviciilor depia COMER (valoarea alocaiei financiare neram-bursabile de maximum 90% din valoarea total a chel-tuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 135.000de lei/beneficiar);

  Programul naional multianual pentru dezvolta-rea culturii antreprenoriale n rndul femeilor mana-ger din sectorul IMM-urilor - FEMEIA MANAGER (va-loarea alocaiei financiare nerambursabile este demaximum 90% din cheltuielile eligibile efectuate inu poate depi suma de 50.000 de lei/beneficiar);

  Programul naional multianual de nfiinare i dez -voltare de INCUBATOARE tehnologice i de afaceri (fon -duri alocate pentru achiziionarea de echipament IT&Ci mobilier pentru utilarea fiecrui nou incubator, n li -

  mita maxim de 150.000 de lei; prin program se potaloca fonduri n valoare de maxim 6.000 de lei/ciclu 1de incubare pentru proiectarea i gzduirea unui siteweb propriu al incubatorului i, n limita fondurilordisponibile, 2.000 de lei pentru urmtoarele cicluride incubare pentru mbuntirea/dezvoltarea/mente -nana site-ului existent; se acord alocaii financiarenerambursabile fiecrei firme incubate, la intrarea nincubatorul de afaceri, pentru achiziionarea de echi-pamente, site, echipamente IT, soft i licene, mobili -er, aparatura birotic, autoutilitare, sisteme de protec -ie a valorilor umane i materiale, aparate i instalaiide msurare, control i reglare n valoare de maxim20.000 de lei; alocaii financiare nerambursabile ofe-rite fiecrei firme incubate, n valoare de maxim 5.000de lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru ser-vicii de consultan specializat, alocaii financiarenerambursabile oferite fiecrui incubator, pentru ram -bursarea n limita a 3.000 de lei/an/IMM, a costurilorcu utilitile i serviciile conexe; fonduri pentru plataserviciilor administratorului incubatorului de afacerin valoare de maximum 190.000 de lei/ciclu de incu-bare i, n plus, 9.000 de lei/an, pentru organizarea deevenimente;

  Programul naional multianual pentru susinereameteugurilor i artizanatului;

  Programul de dezvoltare antreprenorial UNC-TAD/ EMPRETEC Romnia pentru sprijinirea dezvol-trii ntreprinderilor mici i mijlocii.

  Prin Legea bugetului de stat pentru 2015 este pre -vzut suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvol-tarea i susinerea nfiinrii de noi IMM, a costurilorcu utilitile i serviciile conexe, care a inclus i sumade 70 milioane de lei, pltit beneficiarilor schemeide ajutor de minimis pentru IMM, a costurilor cu uti -litile i serviciile conexe, derulat n baza Hg nr.274/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Potrivit procedurilor din cadrul programelor sus-menionate, etapele de implementare pn la platabeneficiarilor dureaz minimum ase luni, acestea fi-ind urmtoarele: nscriere solicitani, depunere docu -mente, verificare administrativ i de eligibilitate, semna -re contracte de finanare, efectuare cheltuieli, depune -re deconturi, certificare cheltuieli. astfel, beneficiarii seprezint la decont ncepnd cu luna octombrie, pli -le efectundu-se n perioada octombrie - 15 decembrie.

  Sursa: ziarulprofit.ro

  5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Cinci milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor

 • 6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  O nou schem de minimis:Stenii pot accesa

  pn la 70.000 de euronerambursabili

  pentru nfiinarea de afacerin mediul rural

  n Monitorul oficial al Rom-niei nr. 534, din data de 17 iulie2015, a fost publicat ordinul mi-nistrului agriculturii i dezvoltriirurale nr. 1731/2015, privind insti -tuirea schemei de ajutor de mini -mis Sprijin acordat microntre-prinderilor i ntreprinderilor micidin spaiul rural pentru nfiina-rea i dezvoltarea activitiloreconomice neagricole. Scopul a -cestei scheme de minimis este dea se acorda sprijin pentru nfiin-area n satele din Romnia de n -treprinderi care realizeaz acti-viti neagricole pentru prima da -t (start-up), n baza unui plan deafaceri, respectiv pentru ntreprin -deri existente, n vederea dezvol t -rii i diversificrii activitii ne agri -cole n mediul rural. Sunt finan ateactiviti neagricole, cum ar fi: acti -vitile productive, mete ugreti,turistice, furnizarea de servicii.

  Cuantumul maxim al sprijinu -lui este de:

  70.000 de euro/proiect n ca -zul activitilor productive, servi -ciilor medicale, sanitar-veterina -re i de agroturism (servicii agro-turistice de cazare, servicii turisti -ce de agrement i alimentaie pu -blic);

  50.000 de euro/proiect n ca -zul altor activiti neagricole.

  ajutoarele financiare pentrunfiinarea de activiti neagrico -

  le n zone rurale se acord sub for -m de sum forfetar, n dou tran -e. astfel, se acord:

  70% din cuantumul sprijinuluila emiterea deciziei de finanare;

  30% din cuantumul sprijinuluiulterior, cu condiia implement-rii corecte a planului de afaceri,fr a depi 5 ani de la ncheie-rea deciziei de finanare.

  Stenii, ale cror propuneri deafaceri vor fi declarate eligibile, potprimi n avans maximum 50% dinvaloarea cheltuielilor eligibile a -ferente proiectului. Plata avan-sului este condiionat de prezen -tarea unei garanii eliberate de oinstituie financiar bancar saunebancar nscris n registrul spe -cial al Bncii naionale a Romniei.

  Plafonul minim al sprijinuluiacordat pentru un proiect finan-at prin aceast schem de aju-tor de minimis este de 10.000 deeuro, aceast sum reprezentndvaloarea total eligibil a proiec-tului. Schema de minimis se vaaplica de la data adoptrii aces-teia pn la 31 decembrie 2020.

  Pentru a beneficia de ajuto-rul acordat prin aceast schemde minimis, solicitanii vor de-pune online, la afIR, cererile definanare, nsoite de documen-tele prevzute n ghidul solici-tantului.

  Sursa: ziarulmara.ro

  Plan de investiii n UE:300 de miliarde de europentru rile membre

  Comisia european a lansat planulde investiii ce va pompa n econo-miile rilor membre peste 300 demiliarde de euro. Banii vor fi direc-ionai, din toamn, n infrastructuri crearea de noi locuri de munc, cuscopul de a se recupera ntrzierilecauzate de criza economic mondialde la nceputul deceniului.

  fondul european pentru investiiistrategice i propune s dinamizezeun domeniu aflat n declin dup crizadin 2009.

  Trebuie s punem n funciune a -cest triunghi, format din consolida-rea finanelor publice, pentru carenu exist alternativ, reformele struc -turale, ce trebuie implementate, ast -fel nct s mrim potenialul decretere pe termen mediu i, n al trei -lea rnd, un sistem care s duc lamai multe investiii, a explicat pre -edintele Comisiei europene, jean-Claude junker.

  Proiectele sunt prefinanate deBanca european de Investiii i ga-rantate de fondul juncker.

  Asistm la o schimbare de para-digm n folosirea bugetului Uniunii,deoarece se face trecerea de la gran-turi la garanii, de la subvenii la m-prumuturi, iar acesta este un pas im-portant, a spus Werner Hoyer, pre-edintele Bncii europene de Investi-ii.

  Deja nou state membre ale uni-unii europene i-au anunat contribu-ia la finanarea planului de investiiijuncker, care i propune s mobili-zeze 315 miliarde de euro n investiiipublice i private.

  Sursa: paginaeuropeana.ro

 • 7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Pachetul de legiprivind achiziiile publice,

  n dezbatere publicStrategia naional

  n Domeniul achiziiilorPublice a intrat, mari,n dezbatere public, iarpn la sfritul lunii augustlegile ce reglementeazachiziiile publice vor fipe masa guvernuluipentru adoptarea iimplementarea lor.

  De astzi, cele dou proiec -te sunt n dezbatere public, n -s toi cei prezeni aici au sarci -na ca n ultima sptmn din au -gust s avem practic pe masa gu-vernului textele, tot pachetul delegi ca s putem s lum deciziareferitoare la adoptarea i imple -mentarea acestora, a declarat pre -mierul Victor Ponta.

  Premierul a precizat c legeace reglementeaz achiziiile pu-blice a fost de multe ori modifica -t i de fiecare dat i-a doveditlimitele, n aa fel nct o refor -m real a modului de efectuarea achiziiilor publice n Romniaera absolut necesar.

  Am cerut colegilor mei, n di -versele poziii pe care le-au ocu-pat, Ministerul de Finane, Minis -terul Fondurilor Europene, Deli-very Unit, condus de Ioana Petres -cu, s gseasc mpreun cu Co-misia European o soluie care sasigure trei lucruri: n primul rnds avem un sistem de achiziii pu -blice transparent i clar pentrutoat lumea, n al doilea rnd a -cest sistem previne nu doar con-flicte de interese, corupie, dar

  eu cred c trebuie s previn ceamai mare problem, i anume bi-rocraia mai duntoare achi-ziiilor publice dect orice alt ce -va i n al treilea rnd c acestereguli sunt n sens european, n-deplinesc standardele europenei, n acest fel, nu vom mai aveanic iun fel de problem n viitorn achiziiile efectuate n cadrulprogramelor finanate cu bani eu -ropeni, a subliniat Ponta.

  Premierul a mai precizat cun nou sistem, o reform reala achiziiilor publice, alturi dereforma real a sistemului fiscalbugetar prin Codul fiscal i Codulde procedur fiscal, alturi dereforma instituional privind ac -cesarea i folosirea banilor euro-peni (...) sunt de fapt ca picioare -le de la o mas niciuna nu mer -ge fr cealalt, afirmnd toto-dat c degeaba avem Cod fiscal,dac nu avem Cod de procedurfiscal, degeaba avem Cod fiscal,Cod de procedur fiscal, refor -ma instituional a fondurilor eu -ropene, dac nu avem legea achizi -iilor. Niciuna nu merge fr cea-lalt, se blocheaz undeva i, dinacest punct de vedere, pachetul le -gislativ este esenial pentru obiec -tivele pe care le-am transmis, aspus eful executivului.

  Prim-ministrul a precizat cs-a lucrat mai bine de un an la Stra -tegia Naional n Domeniul Achi-ziiilor Publice, care se refer nspecial la achiziiile publice - le-gea de baz i proiectul de legeprivind cile de atac.

  Sursa: mediafax.ro

  Primriile vor primibani europeni pentrulucrrile de infrastructur

  Cu ajutorul Programului Naional deDezvoltare Rural 2014 - 2020, pri-marii vor avea la dispoziie dou noi li -nii de finanare pentru modernizareainfrastructurii de baz la scar mic, dari protejarea patrimoniului cultural.

  Prin Submsura 7.2 se vor finana lu -crri de infrastructur rutier de inte -res local, de alimentare cu ap sau ca -nalizare. De asemenea, vor putea fi de -puse proiecte privind nfiinarea, mo-dernizarea i dotarea grdinielor, cre -elor i a infrastructurii de tip after-school, dar numai a celor din afara in-cintei colilor din mediul rural, ca i ex -tinderea i modernizarea institu iilorde nvmnt secundar superior, fili -er tehnologic cu profil resurse natu -rale i protecia mediului i a colilorprofesionale n domeniul agricol.

  Prin Submsura 7.6 se vor finanainvestiiile asociate cu protejarea pa-trimoniului cultural. astfel, se vor fi -nana restaurarea, conservarea i do-tarea monumentelor istorice de clasaB, modernizarea drumurilor de accesspre acestea, restaurarea, conservareai dotarea aezmintelor monahalede clasa B, precum i moderniza rea,renovarea i dotarea cminelor cul-turale.

  Sursa: Ziarul de Iai

  Program guvernamentalTermoficare 2006-2015 cldur i confort

  Programul guvernamental Termo-ficare 2006-2015 cldur i conforta fost prelungit cu nc cinci ani. exe-cutivul a luat aceast hotrre, n con -diiile n care sistemul are n continua -re nevoie de investiii pe segmenteleinfrastructur, transport i distribuiea energiei termice. Pn acum, proiec -tul a folosit doar o cincime din fondu -rile alocate iniial de peste dou mi-liarde de lei. Restul banilor urmeazs fie alocai n perioada 2015 - 2020.Programul are ca obiective moderni-zarea, retehnologizarea i dezvolta-rea sistemelor centralizate de alimen -tare cu energie termic, precum i efi -cientizarea i mbuntirea calitiiserviciului public de alimentare cu ener -gie termic a localitilor.

  Sursa: rador.ro

 • 8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Ministerul Transporturilor: Comisia Europeana aprobat planul de autostrzi al Romniei

  Ministerul Transporturilor a anunat cn da ta de 10 iulie Comisia european (Ce)a aprobat Programul OperaionalInfrastructur Mare. Msura s-a datorat ielaborrii documentului final al Master Pla -nului General de Transport (MPgT), fa decare forul european nu a mai avut comentarii.

  Comisia european a aprobat Programul Opera -ional Infrastructur Mare, documentul programaticpentru utilizarea fondurilor europene nerambursa-bile n perioada 2014 - 2020 n sectoarele de trans-port, mediu i energie, se precizeaz pe site-ul Mi-nisterului Transporturilor.

  aprobarea Programului Operaional Infrastruc-tur Mare s-a datorat i elaborrii documentului fi-nal al Master Planului General de Transport fa decare Comisia european nu a mai avut comentarii. npri ma parte a lunii iulie, experii Ministerului Trans-porturilor au avut o ultim ntlnire cu cei ai Ce, ncadrul creia au fost discutate i soluionate ulti-mele puncte metodologice referitoare la ierarhiza-rea proiectelor, strategia de implementare a acestorai con diiile de activare a clauzei de reform structu -ral. ulterior, reprezentanii Ce au apreciat calitateaMaster Planului general de Transport i nu au mai avutniciun comentariu sau observaie pe marginea acestuia.

  n prezent, la Comisia european se afl formaacceptat a MPgT. Master Planul General de Trans-port reprezint principalul document strategic pen-tru dezvoltarea infrastructurii i serviciilor de trans -port n Romnia pe perioada 2015 2030, a declaratIulian Matache, ministrul transporturilor.

  Conform documentului strategic, n intervalul2015 - 2030 este prevzut pentru sectorul rutier,construirea a peste 1.200 km de autostrad, 1.900 kmde drum expres, drumuri Transregio i Transeuro, pre -cum i variante ocolitoare, valoarea estimat a pro-iectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere fiindde peste 26 de miliarde de euro.

  Pentru sectorul feroviar, proiectele, a cror valoa -re se ridic la aproximativ 14 miliarde de euro, vi zea -z modernizarea a peste 4.000 km de cale ferat, achi -ziia de material rulant nou i introducerea de ser vicii

  feroviare pentru creterea atractivitii acestui sector.Pentru sectorul naval au fost identificate pro-

  iecte de mbuntire a navigaiei pe Dunre i pecanalele navigabile pe o lungime de 670 km i mo-dernizarea infrastructurii portuare pentru 32 de por-turi. Valoarea total a investiiilor pentru acest sec-tor este de 2 miliarde de euro.

  Pentru sectoarele aerian i multimodal au fostidentificate 15 aeroporturi ce vor beneficia de pro-iecte de modernizare i cretere a capacitii aero-portuare, respectiv dezvoltarea a 11 terminale mul-timodale amplasate n ariile de conectivitate ipotenial economic ridicat, cu o valoare estimat de1,6 miliarde de euro.

  Master Planul General de Transport prevedepentru perioada 2015 - 2030 proiecte n valoare to-tal de 43,5 mld. euro pentru toate sectoarele detransport, ce vor valorifica potenialul economic alRomniei, a mai spus ministrul Iulian Matache.

  Versiunea final a Master Planului general deTransport este disponibil pe pagina de internet aMinisterului Transporturilor (www.mt.ro), la sec iu -nea special dedicat acestuia.

  Sursa: dcnews.ro

  Iulian Matache, ministrul transporturilor

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  REfoto: w

  ww

  .wall-street.ro

 • 9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  POCA 2014 - 2020: Calendar orientativprivind lansrile de apeluri de proiecte

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i adminis -traiei Publice, prin autoritatea de Managementpentru Programul operaional Capacitate adminis-trativ, a publicat Calendarul orientativ privindlansrile de apeluri de proiecte pentru anul 2015.

  urmtoarele apeluri de proiecte vor fi lansaten lunile august - octombrie:

  IP2/2015 Sprijin pentru creterea transpa ren -ei n administraia public, pentru susinerea me-canismelor administrative, precum i pentru pre ve -nirea i combaterea corupiei lansare august 2015;

  CP1/2015 Sprijin pentru prevenirea i com-baterea corupiei la nivelul administraiei publicelocale lansare august 2015;

  CP2/2015 Creterea capacitii ong-urilori a partenerilor sociali de a formula politici publi -ce alternative, n cadrul oS 1.1 lansare septem-

  brie 2015;IP3/2015 Sprijin pentru susinerea msurilor

  din SCaP, SMBR, documente strategice naionale lansare septembrie 2015;

  IP4/2015 Sprijin pentru dezvoltarea i im-plementarea de metode unitare de managementn domeniul resurselor umane lansare septembrie2015;

  IP5/2015 Sprijin pentru creterea transpa -renei i responsabilitii sistemului de achiziii pu-blice, n vederea aplicrii unitare a normelor i pro -cedurilor de achiziii publice i reducerea neregu-lilor n acest domeniu lansare septembrie 2015;

  IP6/2015 Sprijin pentru aciunile de conso-lidare a unui management integrat strategic la ni-velul sistemului judiciar lansare octombrie 2015.

  Sursa: AM PODCA

  Stadiul absorbiei Fondurilor Structurale i de Coeziunela nivelul rii / 31 ianuarie 2015

  Proiecte depuse45.174

  Pli interne beneficiari(/alocat 2007-2013)

  58,94%

  Pli rambursate de CE (total)(/alocat 2007-2013)

  62,17%

  Contracte semnate15.534Rata de absorbie curent

  (/alocat 2007-2013)54,82%

  Sursa: Ministerul fondurilor europene

  foto: ww

  w.finantare.ro

 • 10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  REGIO

  Concurs Parlamentul European:Fotografia ctigtoare n iunie

  Concursul de fotografie organizat de Parla-mentul european, nc n desfurare, are cte otem lunar inspirat de anul european pentrudezvoltare 2015.

  Cea mai bun fotografie n luna iunie - cu te -ma Cretere verde i durabil, locuri de muncdecente i afaceri - este Cadru , ce a fost reali -zat de portughezul natividad esmel Campos.

  Tema verii este Copii i tineri, iar data limi -t pn la care pot fi trimise fotografii este 30 au-gust, la miezul nopii - CeT.

  Dintre fotografiile primite, o comisie edito-rial va selecta cele mai bune 10, alegnd i ceamai bun fotografie a lunii (ce va deveni i finalistpentru Premiul juriului). Cele 10 fotografii ale fie-crei luni vor fi publicate pe platformele noastresociale, unde publicul i va putea vota fotografiafavorit (fotografia cu cele mai multe voturi vaprimi Premiul Publicului). Cei doi ctigtori vorfi invitai la Strasbourg n cadrul sesiunii plenare,n noiembrie.

  Sursa: euractiv.ro

 • 11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situaia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  Pn n data de 27 iulie 2015, la sediul agenieipentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia au fostdepuse 1.285 de proiecte, prin care se solicit finan-are nerambursabil prin Regio (Programul operaio-nal Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbanpentru Polul de Dezvoltare (PIDu) Municipiul Piteti,

  PID-ul Polului de Cretere Ploieti i Planuri Integratede Dezvoltare urban pentru 12 centre urbane. Pnn aceast dat au fost semnate 757 de contracte definanare, cu o valoare nerambursabil solicitat de3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contractesemnate, 60 de proiecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio i are responsabiliti delegate pentru implementarea acestui program.Mai multe detalii despre posibilitile de finanare din Regio putei obine contactnd experii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  Domeniul/SubdomeniulNr.

  PID-uridepuse

  Nr.proiectedepuse

  Nr.pro-iecte

  retrase

  Stadiul proiectelor Valoareasistenfinanciar

  neranbursabilsolicitat

  - mil. Euro -

  Suma alo-cat /

  disponibilRegiunii

  SudMuntenia

  - mil. Euro -

  Res-pinse

  neva-luare

  Pre-con-trac-tate

  nre-

  zerv

  Con-trac-tate

  Axa1

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban -poli de cretere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban -poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

  1.2 Sprijinirea investiiilor n eficienaenergetic a blocurilor de locuine 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

  Axa2

  2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane - inclusiv construcia/reabilitareaoselelor de centur

  39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

  Axa3

  3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructuriiserviciilor de sntate 12 1 1 0 0 0 10 40,53 35,7

  3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echipareainsfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

  3.3 mbuntirea dotrii cu echipamente a bazeloroperaionale pentru intervenii n situaii de urgen 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echipareainfrastructurii educaionale preuniversitare, universitarei a infrastructurii pentru formare profesional continu

  100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echipareainfrastructurii educaionale preuniversitare, universitarei a infrastructurii pentru formare profesional continu -apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conformDeciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

  67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

  Axa4

  4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea afacerilor de importan regional i local 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

  4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizatei pregtirea pentru noi activiti 0 0 0 0 0 0 0 -

  fondurirealocate

  4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

  4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

  Axa5

  5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultu-ral, precum i crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

  5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructuriide turism pentru valorificarea resurselor naturale icreterea calitii serviciilor turistice

  32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

  5.3 Promovarea potenialului turistic i creareainfrastructurii necesare, n scopul creteriiatractivitii Romniei ca destinaie turistic

  Pentru Domeniul major de intervenie 5.3 Pro movarea potenialului turistic i creareainfrastructurii necesare n scopul creterii a tractivitii Romniei ca destinaie turistic,alocarea financiar n valoare de 150.355.934 de euro este distribuit la nivel naional.oRganISMuL InTeRMeDIaR PenTRu TuRISM: Ministerul economiei, Direcia gestionare fonduriComunitare pentru Turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod potal 010873,Bucureti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: [email protected]

 • Pn n data de 27 iulie 2015, la sediul agen-iei pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia aufost primite spre contractare 450 de proiecte, cuo valoare total eligibil de 674.063.201,02 lei,prin care se solicit finanare nerambursabil prinProgramul operaional Sectorial CretereaCompeti ti vitii Economice 2007-2013. Din tota-lul proiectelor primite de aDR Sud Muntenia pentruntocmirea contractelor de finanare, au fost res-pinse 75 i retrase 33.

  La finele anului 2014 a fost lansat o alt ce-rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-rambursabil cofinanat din fondul european pentruDez voltare Regional. acest apel de proiecte a fostdeschis pentru operaiunea 1.1.1 - Sprijin pentruconsolidarea i modernizarea sectorului productivprin investiii tangibile i intangibile pentru ntre-prinderi. Depunerea aplicaiilor s-a desfurat nperioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.Transmiterea dosarului cererii de finanare s-aefectuat online, pe platforma destinat depuneriiaplicaiei - disponibil pe pagina web a MSI oIPSI,la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

  Bugetul total al acestei cereri de propuneri de

  proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va ficel afe rent momentului estimat pentru efectuareacheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziuniide curs de schimb mediu anual al Comisiei naio-nale de Prognoz, valabil n 2015).

  Toate proiectele depuse n cadrul acestui apelde proiecte au fost evaluate din punctul de vedereal conformitii administrative, eligibilitii, tehnico-economic, au fost selectate i propuse spre finanaren cadrul aM PoS CCe. Dup publicarea listelor afe-rente proiectelor acceptate spre finan are, ncepndcu data de 20.02.2015, oI PoS CCe din cadrul aDRSud Muntenia a primit spre ntocmi rea contractuluide finanare un numr de 31 de proiecte cu o valoaretotal de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 aucontracte semnate i sunt n etapa de imple mentare,2 s-au retras n etapa de contractare.

  Pn n prezent, la nivelul aDR Sud Muntenia aufost semnate 342 de contracte de finanare, cu o va -loare nerambursabil aprobat de 363.738.459,26 lei.

  Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -te au fost reziliate - asisten financiar nerambur -sabil solicitat n valoare de 100.418.374,91 lei.

  12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situaia proiectelor depuse n cadrul POS CCE

  POS CCE 2007-2013

  Nr.

  pro

  iect

  epr

  elua

  te Valoare totalELIGIBIL

  - Lei -

  Stadiul contractelorValoare

  asistenfinanciar

  nerambursabilCONTRACTAT

  - Lei - Nr.

  con

  trac

  tere

  zilia

  teValoare

  asistenfinanciar

  nerambursabilREZILIAT

  - Lei -Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac- tate

  Axa1

  1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabilntre 1.065.000 - 6.375.000 lei pentruntreprinderi mici i Mijlocii

  36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

  1.1.1.a.2 - Sprijin financiarnerambursabil de pn la 1.065.000lei pentru ntreprinderile mici iMijlocii

  206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

  1.1 - operaiunea Sprijin pentruconsolidarea i modernizarea sectoruluiproductiv prin investiii tangibile iintangibile pentru ntreprinderi

  31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

  1.1.2 - Sprijin pentru implementareastandardelor internaionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

  1.3.2 - Sprijin pentru consultanacordat ntreprinderilor mici i mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

  Axa3

  3.1.1 - Sprijinirea accesului laInternet i la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

  TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

  ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru Progra mul operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice i are responsabiliti delegatepentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitile de finanare din PoS CCe putei obine contactnd experii Serviciului Comunicare:0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

 • Primria comunei tefan cel Mare a mai adu-gat n palmaresul proiectelor desf urate n locali-tate pe cel privind Extinderea i modernizarea lacoala cu clasele I-VIII, din comuna tefan cel Ma -re, judeul Clrai, finanat prin Programul ope-raional Regional 2007 2013.

  obiectivul principal al proiectului l reprezintmbuntirea calitii infrastructurii socio-educa-ionale pentru sprijinirea/dezvoltarea nvmn-tului la nivel local i regional, prin extinderea imodernizarea colii cu clasele I VIII, din comunatefan cel Mare, judeul Clrai, pentru asigura-rea unui proces educaional la standarde europenei creterea participrii populaiei colare i aadulilor la procesul educaional.

  Primarul comunei, nicolae Pandea, a declaratc dorina de a putea moderniza coala n care n -va cei 350 de copii este pus n practic abia a -cum, dup ase ani de la depunerea proiectului, ca rea obinut finanare datorit economiilor fcute n ca -drul programului Regio, primind asisten financiardin axa 3, Domeniul major de interventie 3.4 Reabi -litarea/moder nizarea/dezvoltarea i echiparea infra -structurii educaionale preuniversitare, universitarei a infra structurii pentru formare profesional continu.

  Prin acest proiect vor fi executate mai multelucrri de reparaii i modernizare a colii: conso-

  lidarea i reabilitarea corpurilor C1 i C2 i extin-derea corpului C2 al colii cu dou corpuri, unulamplasat n zona din fa, spre strad, i unul ampla -sat n spatele cldirii existente, spre curte. astfel,prima extindere va cuprinde spaii pentru dou slide clas, n timp ce a doua va cuprinde spaii pen-tru trei sli de clas, grupuri sanitare i camera cen -tralei termice. Se va asigura, totodat, i dota reacolii cu 45 de monitoare, 45 de uniti PC, 45 de tas -taturi, 45 de mouse-uri, 45 de licene, ase multi-funcionale, dou servere, dou videoproiectoare,dou scanere, dou laptopuri, o reea infor matic.

  Valoarea total a proiectului Extindere i mo-dernizare coala cu clasele I VIII, din comuna te fancel Mare, judeul Clrai este de 4.414.399,44lei ( un milion de euro), cofinanarea eligibil a be -neficiarului fiind de 67.615,85 lei.

  n urma acestei reabilitri, toi copiii vornva ntr-un singur schimb, fiind singura coalpe care o avem n comun. Vor fi construite cincisli de clas i am putea implementa i programulafter-school, la capacitate maxim. Totodat, ca-drele didactice i vor putea ntregi norma, pentruc numrul copiilor n scdere a dus i la reducereaorelor predate de profesori i nvtori., a con-cluzionat primarul.

  Sursa: actualitateacalarasi.ro

  13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Biserica Sfnta Vineri,o splendoare

  Arge

  Lucrrile de reabilitare a Bisericii Sfnta Vi-neri din Piteti s-au terminat. Muncitorii mai autreab doar cu finisajele de la sediul eparhiei, aflatn aceeai curte, dar lcaul de cult arat minunat.Lucrrile au demarat n urma obinerii finanriieuropene pentru proiectul Regio depus n cadrulProgramului operaional Regional, pentru valorifica -rea i promovarea potenialului turistic-cultural lo-cal n cadrul axei 5, DMI 5.1 Restaurarea i valo-rificarea durabil a patrimoniului cultural, precumi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

  Valoarea total a contractului este de 8.131.281

  de lei, din care valoarea eligibil nerambursabil es -te de 6.249.593,52 lei (fonduri nerambursabile feDR 5.647.757,66 lei; fonduri de la bugetul naional 476.843,99 lei; cofinanarea eligibil a beneficia-rului 124.991,87 lei).

  Biserica poart hramul Sfnta Vineri i a fostridicat n 1903 1908, dup ruinarea lcaului an -terior. n acest nou lca s-au pstrat portretele vo -tive pe pereii laterali din pronaos, respectiv sudic inordic, pictai ntr-un stil neoclasic, al anici engheli al lui Drghici Buditeanu (PL.VIII), ca fon datori.

  Sursa: ziarulargesul.ro

  coala din comuna tefan cel Mareva fi modernizat

  Clrai

 • n data de 30 iulie se va face recepia finala investiiei att de necesare celor peste 600 defamilii. astfel, joi, autoritile publice locale dincomuna Voineti vor face recepia final a sistemu -lui centralizat de canalizare din satul Voineti i astaiei de epurare. Realizat cu fonduri de la admi -nistraia fondului de Mediu (95%), dar i de la uaTVoineti (5%), reeaua de canalizare se ntinde peo lungime de 7,8 km.

  Potrivit edilului-ef al comunei Voineti, Sandugabriel Dnu, de avantajele noii reele de ca-nalizare urmeaz s beneficieze tot satul Voineti,respectiv toate cele 600 de familii, care au atep-tat cu nerbdare finalizarea acestei investiii de-osebit de utile pentru comunitatea local.

  Sursa: jurnaldedambovita.ro

  14Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  La Voineti, reeaua de canalizarei staia de epurare, finalizate

  Dmbovia

  De curnd, la nivelulcomunei Clugreni a de-marat lucrrile de restau-rare a unui monument re-prezentativ al localitii,i anume ansamblul co-memorativ erban Can-tacuzino, aflat n satulCru cea de Piatr, pe Dn5,vizavi de biserica cu hra-mul Ilie Tesviteanul. un mo -nument alctuit din cape -l i crucea lui erban Cantacuzino.

  ansamblul a fost construit n anul 1682, pe lo-cul n care armata romn a biruit armata pgni-lor. aici, domnitorul erban Cantacuzino a ridicato impuntoare cruce din piatr, nalt de pestetrei metri. Pe lateralele interioare ale crucii estedescris lupta mrea purtat de Mihai Viteazulla Clugreni, cu turcii. Crucea monumental nl -at de credinciosul domnitor a fost ncadrat ul-

  terior ntr-o capel, cugeamuri laterale i aco-peri din tabl de plumb.Pavilionul, ce adposte -te crucea, a fost ridicat nvremea lui gheorghe Bi-bescu.

  Lucrrile de restau-rare vor fi efectuate i ncimitirul de cruci spre sa-tul Hulubeti. Interesul au -toritilor pentru pstra-

  rea identitii i valorilor istorice, culturale i edu-caionale, este ludabil, mai ales n contextulpreocuprilor acestuia pentru conservarea i pro-movarea valorilor istorice, dar i n sensul promo-vrii i demarrii unor proiecte ce vizeaz parteaadministrativ, i aici ne referim la demararea lu-crrilor de ap i canalizare n comun, ce vor n-cepe pn n data de 30 iulie.

  Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

  Primria Clugreni i conservi i promoveaz valorile istorice n paralel

  cu proiectele de dezvoltare a comunei

  Giurgiu

 • 15Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Baza de cercetare i expunere muzeal delng giurgeni, Ialomia, a fost nfiinat n 2009 ieste aezat la osea, pe drumul Slobozia - Constan -a, la 8 km de giurgeni.

  Complexul este alctuit dintr-o sal de expo-ziie, lapidariu i sal de conferine, unde se aflmacheta oraului i un parc arheologic. aici s-a ns -cut Mihai Viteazul i a trit mult vreme mama sa,Tudora, motive pentru care nicolae Iorga cercetea -z, la 1935, ruinele Trgului i descoper o piatrfu nerar a lui arion, negustorul de la oraul defloci, expus acum la intrarea n muzeu.

  Baza de cercetare i expunere muzeal de ln -g giurgeni, Ialomia, se afl pe ruinele primei ca-pitale de jude, atestat la 1470! Trgul medieval,aezat la confluena Ialomiei cu Dunrea, era pe-riodic inundat i s-a aflat pe axa rzboaielor ruso-austriece-turce, ceea ce periclita viaa locuitorilor.Mai mult, tefan cel Mare incendiaz oraul pentru

  a mpiedica domnia lui Radu cel frumos, favoritulsultanului. Dup prjol, Trgul renate i nregis-treaz cea mai nfloritoare perioad a existeneisale, ntre anii 1740 i 1750, numai c domniile fa-nariote i alung pe meteugari prin birurile i sim-briile mari pe care le impun. aa se face c, la 1831,dei este atesatat ntr-un document de stat, oraulde floci este doar o ruin, nelocuit.

  Relicvele i planurile refcute ale aezrii ce do -cumenteaz istoria oraului disprut, singurul pes -te care nu s-a mai suprapus o alt locuire, pot fi con -sultate n sala de expoziii. oraul medieval disp-rut se ntindea pe 100 de hectare. n urma cercetri -lor arheologice au fost descoperite trei biserici mari,cinci necropole i numeroase ateliere de meteugari.

  Cercetrile arheologice de la oraul de flocise desfoar din 1975, iar vara aceasta vor fi re-luate n luna august.

  Sursa: guraialomitei.com

  Oraul de Floci un muzeu n aer liberi nu numai!

  Ialomia

  Consiliul judeean Prahova a primit o finanare dela Ministerul Dezvoltrii pentru un proiect ce vizeazconstruirea unei coli moderne n Ploieti. Imobilul ur-meaz s fie ridicat n zona de vest a municipiului, peun teren deinut de Cj Prahova, pe oseaua Vestului, ncurtea Direciei generale de asisten social i proteciacopilului, aici urmnd s funcioneze coala Special nr.1. Proiectarea pentru noul imobil a fost realizat, iarobiectivul se afl n prezent n faza obinerii tuturor avi-zelor necesare, urmnd ca dup ndeplinirea acesteietape s fie semnat contractul de finanare cu MinisterulDezvoltrii. Specialitii susin c un proiect de asemeneaanvergur va costa aproximativ un milion de euro. ntr-oprim faz, Consiliul judeean va primi 500.000 de leide la guvern, avnd la dispoziie i suma de 100.000 delei, din surse proprii, pentru nceperea lucrrilor.

  Am fost informai c ni s-a alocat suma de 500.000de lei, prin Ordonana nr. 28, pentru nceperea lucr-rilor. Dup obinerea tuturor avizelor vom semna con-tractul de finanare ntre Consiliul judeean i Minis-

  terul Dezvoltrii. Dup obinerea finanrii vom lansalicitaia pentru desemnarea constructorului. Contrac-tul de finanare va fi valabil trei ani, ns noi sperms terminm toate procedurile i lucrrile propriu-zise mult mai rapid, a declarat Radu Ionescu, vicepre -edintele Consiliului judeean Prahova.

  Proiectantul a estimat c durata lucrrilor va fi de12 luni. n varianta optimist, dac nu apar ntrzieri lalicitaie i nici pe durata lucrrilor, noul imobil ar puteafi inaugurat n toamna anului viitor. noua coal va aveao suprafa construit de 1.094 de metri ptrai, 13 slide clas, laboratoare, cabinet medical, sal de sport cuvestiare, bibliotec, sal de mese, sal pentru relaxarei o sal pentru terapie ocupaional. aici ar putea nva156 de elevi. n prezent, coala Special nr. 1 i ine cur-surile n cldirea unei vechi uniti de nvmnt dinzona Bariera unirii, desfiinat n urm cu mai muli ani.Respectivul imobil a fost predat de Primria Ploieti, dupce fostul sediu al colii Speciale nr. 1 a fost retrocedat.

  Sursa: ziarulprahova.ro

  Finanare guvernamentalpentru construirea unei noi coli, la Ploieti

  Prahova

 • 16Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  Zilele Municipiului alexandria sunt ntotdeau -na un bun prilej pentru ca att locuitorii oraului,ct i oamenii din localitile limitrofe s se rela-xeze i s se bucure de o serie de concerte deose-bite. aa cum se ntmpl anual, i de aceast da -t, Municipiul alexandria organizeaz o serie demanifestri cultural-artistice i sportive cu ocaziazilelor localitii Alexandria 2015, programates aib loc n perioada 27 - 30 august 2015.

  Programul propus pentru a marca evenimentulcuprinde aciuni pentru toate categoriile de cet-eni, de la concursuri de fotbal, fotbal-tenis, ah,tenis de mas, table, rummy, biliard, skandenberg,street-ball, cros ori fIfa. Totodat, n cadrul ma-nifestrilor vor fi oferi te premii n bani i produsepentru elevii cu rezultate bune la olimpiadele co-lare naionale i internaionale, precum i profe-

  sorilor ndrumtori. De asemenea, alexndrenii sevor bucura, i n acest an, de cursa cutiilor, concurspe echipe cu un numr de probe de cultur gene-ral, orientare, descoperit indicii, dezlegri de cu-vinte ncruciate i activiti sportive, dar i deconcursul de fotografii vechi Arc peste timp Amintiri din Alexandria cu familia mea.

  Concertul fanfarei, trgul meteugarilor, pro-cesiunea religioas, precum i parada portului idansului popular sunt activiti incluse n progra-mul oferit de municipalitate, n timp ce expoziiade maini de epoc, parada sportivilor legitimaila cluburile alexndrene, spectacolul de muzicpopular, spectacolele de muzic uoar, dar itradiionalul foc de artificii vor ncnta locuitoriii n acest an.

  Sursa: ziarulteleormanul.ro

  Concursuri, expoziiii spectacole organizate

  de Zilele Municipiului Alexandria

  Teleorman

 • 17Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  adevrul / 22 iulie 2015

  gazeta Dmboviei / 25 iulie 2015

  agerpres / 25 iulie 2015

  actualitatea de Clrai / 23 iulie 2015

 • newsletter-ul Info Regional Sud Munteniaeste un material cu informaii despre activitile derulate de ctre

  agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i administraiei Publice,n vederea promovrii Programului operaional Regional 2007 2013.

  Pe lng aceste nouti, se dorete informarea publicului intdespre activitatea instituiilor membre aleReelei de Informare RegIo Sud Muntenia

  i despre cele mai importante evenimente organizate de acestean judeele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia

  Sediul central CLRAIAdres / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7a,cod potal 910164, mun. Clrai, jud. ClraiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean ARGEAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeanarge, sediul Consiliului judeean arge: PiaaVasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteti,jud. arge; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean DMBOVIAAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeanDmbovia, sediul Consiliului judeeanDmbovia: Piaa Tricolorului, et. IV, cam. 90,100 i 101, mun. Trgovite, jud. DmboviaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean GIURGIUAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeangiurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,mun. giurgiu, jud. giurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean IALOMIAAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeanIalomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean PRAHOVAAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Cretere PloietiAdres / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieti,jud. Prahova (n spatele Palatului administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean TELEORMANAdres / aDR Sud Muntenia, Biroul judeeanTeleorman, sediul Consiliului judeeanTeleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter,mun. alexandria, jud. TeleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdres / Str. Sloboziei, nr. 9, Clrai, jud.Clrai, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcia Dezvoltare i Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - ef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mdlina CILIBEANU, AlexandraGHERASIM, Andreea PLOETEANU, Marius CHIRC,Florentin GEORGESCU, Ionu Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicrii / 27 iulie 2015

  ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova,n fiecare sptmn, instituia i activitile pe caredumneavoastr le desfurai. Dac suntei interesai

  s promovai activitatea instituiei dvs., v rugm s netransmitei un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaii), mpreun cu 1 - 2 poze,cel trziu pn vineri, la ora 12:00, acesta urmnd s fie

  publicat n viitoarea ediie a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul ageniei (http://regio.adrmuntenia.ro)i va fi distribuit electronic sptmnal tuturor membrilor

  Reelei de Informare RegIo Sud Muntenia, membrilorConsiliului pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia,

  consiliilor judeene i locale i prefecturilor din regiune,Ministerului Dezvoltrii Regionale i administraiei Publice,reprezentanilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

  i site-urilor dedicate (portalurilor de tiri economice),precum i publicului larg.

  Pentru informaii suplimentare v rugm s contactaiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.