Inf Cu Transmitererespiratorie-1

download Inf Cu Transmitererespiratorie-1

of 12

Embed Size (px)

Transcript of Inf Cu Transmitererespiratorie-1

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  1/26

  ScarlatinaScarlatina  DefniDefniţieţie

  – Boală inectocontagioasă determinatăBoală inectocontagioasă determinatăde streptococul beta-hemolitic de grupde streptococul beta-hemolitic de grup

  A, carcaterizată prin ebră, angină,A, carcaterizată prin ebră, angină,exantem, importantă prin complicaţiileexantem, importantă prin complicaţiilesale imediate şi tardiesale imediate şi tardie

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  2/26

  EtiopatogenieEtiopatogenie  !treptococul beta hemolitic de grup A este un coc!treptococul beta hemolitic de grup A este un coc ""ramram

  poziti care prezintăpoziti care prezintă– Antigene capsulare – capsula dinAntigene capsulare – capsula din acid hialuronicacid hialuronic cu rolcu rol

  antiagocitarantiagocitar– Antigene de pereteAntigene de perete

  !tratul extern# proteina $ care %n prezintă %n la nielul unor epitopi!tratul extern# proteina $ care %n prezintă %n la nielul unor epitopienomene de mimetism molecular &similitudine' cu anumiteenomene de mimetism molecular &similitudine' cu anumitesegmente ale structurilor polipeptidice miocardice, explic(nd astelsegmente ale structurilor polipeptidice miocardice, explic(nd astel

  posibilitatea aectării miocardului prin reacţie imunologică %ncrucişatăposibilitatea aectării miocardului prin reacţie imunologică %ncrucişată !tratul mi)lociu – antigenul * – prezintă acelaşi enomen de!tratul mi)lociu – antigenul * – prezintă acelaşi enomen desimilitudine cu ţesutul alular cardiac, care poate f interesat tot prinsimilitudine cu ţesutul alular cardiac, care poate f interesat tot prinmecanism imunologicmecanism imunologic

  !tratul intern – coneră peretelui rigiditate+!tratul intern – coneră peretelui rigiditate+– Antigene extracelulareAntigene extracelulare

   oxina eritrogenă – determină enomenele toxice din scarlatină oxina eritrogenă – determină enomenele toxice din scarlatină emolizine# streptolizina .# poate f determinată indirect prin titrulemolizine# streptolizina .# poate f determinată indirect prin titrul

  A!/.A!/. ialuronidaza – actor de diuziuneialuronidaza – actor de diuziune !trepto0inaza!trepto0inaza !treptodornaza – scindează AD1-ul leucocitar!treptodornaza – scindează AD1-ul leucocitar 2roteinaze – rol neritigen2roteinaze – rol neritigen

  /eucocidine, endotoxine/eucocidine, endotoxine

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  3/26

  *u aceste mecanisme de irulenţă,*u aceste mecanisme de irulenţă,!treptococul beta hemolitic de grup A!treptococul beta hemolitic de grup Aacţionează prin trei mecanisme#acţionează prin trei mecanisme#–  oxic oxic

   oxinele eritrogene pătrund %n !13 determin(nd ebră, oxinele eritrogene pătrund %n !13 determin(nd ebră,exantem, enantem, tulburări cardioasculare, neroase,exantem, enantem, tulburări cardioasculare, neroase,digestiedigestie

  – !eptic!eptic Diseminarea inecţiei %n ocare de ecinătate# otite,Diseminarea inecţiei %n ocare de ecinătate# otite,

  sinuzitesinuzite

  – 4munologic4munologic Apare după 56 – 75 de zile, după apariţia anticorpilorApare după 56 – 75 de zile, după apariţia anticorpilor

  specifci8 9eacţiile imunologice sunt implicate %nspecifci8 9eacţiile imunologice sunt implicate %npatogenia 9AA &9AA', glomerulonerita acută, eritemulpatogenia 9AA &9AA', glomerulonerita acută, eritemulnodos, coree !:denhamnodos, coree !:denham

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  4/26

  Tablou clinicTablou clinic  4ncubaţia4ncubaţia – durează ; – 6 zile– durează ; – 6 zile DebutulDebutul este brusc cu ebră dureri de g(t &spontane şieste brusc cu ebră dureri de g(t &spontane şi

  la deglutiţie', ărsături, dureri abdominalela deglutiţie', ărsături, dureri abdominale 2erioada de stare#2erioada de stare# 

  – după 57 - 7< ore aparedupă 57 - 7< ore apare exantemulexantemul , erupţie micropapuloasă, erupţie micropapuloasăcongestiă cu aspect de =boabe de nisip>, aspră la pipăit8 ?stecongestiă cu aspect de =boabe de nisip>, aspră la pipăit8 ?ste

  generalizată,dar respectă aţa şi extremităţile şi estegeneralizată,dar respectă aţa şi extremităţile şi esteaccentuată la nielul pliurilor de @exie &!emn 2astia'accentuată la nielul pliurilor de @exie &!emn 2astia'– ?nantemul – cuprinde angina şi ciclul glositei exoliatie?nantemul – cuprinde angina şi ciclul glositei exoliatie

  Angina – este intens eritematoasă, cu aspect dee =@acără>Angina – este intens eritematoasă, cu aspect dee =@acără>cuprinz(nd istmul aringian şi oprindu-se brusc la limita cu palatulcuprinz(nd istmul aringian şi oprindu-se brusc la limita cu palatuldur &=angina opsită>'+ este %nsoţită de adenomegaliedur &=angina opsită>'+ este %nsoţită de adenomegaliesubangulomandibulară şi latero-cericală, uneori de alsesubangulomandibulară şi latero-cericală, uneori de alse

  membrane8 Asocierea anginei streptococice cu germeni anaerobimembrane8 Asocierea anginei streptococice cu germeni anaerobidetermină angina ulcero-necrotică enoch8determină angina ulcero-necrotică enoch8– Alte simptome# cealee, ebră, anorexie, astenie, insomnie,Alte simptome# cealee, ebră, anorexie, astenie, insomnie,

  tahicardie, greţuri, dureri abdominale, hepatomegalie &%ntahicardie, greţuri, dureri abdominale, hepatomegalie &%normele seere', oligurieormele seere', oligurie

  2erioada de descuamaţie2erioada de descuamaţie – apare după – 5< zile de– apare după – 5< zile de

  boală şi durează 7 – < săptăm(ni8 Descuamaţia esteboală şi durează 7 – < săptăm(ni8 Descuamaţia esteururacee pe trunchi şi %n =deget de mănuşă> laururacee pe trunchi şi %n =deget de mănuşă> la

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  5/26

  ?xantemul din scarlatină?xantemul din scarlatină 

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  6/26

  Ciclul glositei exfoliativeCiclul glositei exfoliative 

  iua 4 – limbă saburalăiua 4 – limbă saburală 

  iua 44 – 444 – depozitul dispare de la (rul limbii – =3> lingualiua 44 – 444 – depozitul dispare de la (rul limbii – =3> lingual

  iua 43 - 3 – limbă dezepitelizată =zmeurie>iua 43 - 3 – limbă dezepitelizată =zmeurie>

  iua 34 - 344 – limba deine netedă, roşie &aspect =lăcuit>' – epiteliuliua 34 - 344 – limba deine netedă, roşie &aspect =lăcuit>' – epiteliul

  interpapilar se reaceinterpapilar se reace

  iua C - aspect normaliua C - aspect normal

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  7/26

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  8/26

  Complicaţiile scarlatineiComplicaţiile scarlatinei 

   oxice oxice– mmiocardita, hepatita, nerita, insufcienţaiocardita, hepatita, nerita, insufcienţa

  suprarenalăsuprarenală

  !eptice de ecinătate!eptice de ecinătate##– otite, sinuzite, @egmon de orbită,otite, sinuzite, @egmon de orbită,

  meningite purulente, abcese cerebrale şimeningite purulente, abcese cerebrale şila distanţă, bronhopneumonii, pleurezii,la distanţă, bronhopneumonii, pleurezii,

  pericarditepericardite 4munologice4munologice

  – 9AA &;', glomerulonerite acute9AA &;', glomerulonerite acute

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  9/26

  Diagnosticul scarlatineiDiagnosticul scarlatinei 

  *linic*linic– Eebra F exantem F enantem caracteristicEebra F exantem F enantem caracteristic

  2araclinic2araclinic– ?xsudat aringian – !treptococ betahemolitic de grup A?xsudat aringian – !treptococ betahemolitic de grup A

  – /eucograma – leucocitoză cu predominanţa 2$1 şi/eucograma – leucocitoză cu predominanţa 2$1 şieozinofle %n GHeozinofle %n GH– *reşterea titrului A!/. %n dinamică &1# GH – 7HHI'*reşterea titrului A!/. %n dinamică &1# GH – 7HHI'

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  10/26

  Tratamentul scarlatineiTratamentul scarlatinei 

  ?tiologic?tiologic– 2enicilina "# JHH8HHH – 587HH8HHHKzi timp de 62enicilina "# JHH8HHH – 587HH8HHHKzi timp de 6

  zile urmată de administrarea dezile urmată de administrarea de

  $oldamin 6HH8HHH ui la copii – 587HH8HHH la adult %n$oldamin 6HH8HHH ui la copii – 587HH8HHH la adult %nziua ziua

  /a bolnaul alergic la pencilină se administrează/a bolnaul alergic la pencilină se administreazăeritromicina ;H – GH mgK0gKzi timp de 5H zileeritromicina ;H – GH mgK0gKzi timp de 5H zile

  !imptomatic!imptomatic # aminoenazonă, gargară cu# aminoenazonă, gargară cu

  ceai de muşeţel &9omazulan'ceai de muşeţel &9omazulan' 2atogenic2atogenic – se adresează ormelor seere– se adresează ormelor seere

  de scarlatinăde scarlatină

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  11/26

  GRIPA( I!"#E$A%GRIPA( I!"#E$A%

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  12/26

  Alerte &e pan&emii gripale 'nAlerte &e pan&emii gripale 'n

  secolul )secolul )  5L5J-5L # 515 M gripa spaniolă O 5LG-GJ # 717 M gripa asiatică O 5L6J-6L # ;17 M gripa de ong Pong O 5L # 515 M gripa rusă O

  5LL # G15 M gripa aiară O # 5J cazuri umane, ong Pong 5LLL # L17 M gripa aiară O # 7 cazuri umane, ong Pong 7HH; # 1 M gripa aiară O # JG cazuri umane, Qările de Ros 7HH

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  13/26

  ""ripripaa spanspaniiololăă

  *ea mai mare şi mai rapidă pandemie gripală din istoria*ea mai mare şi mai rapidă pandemie gripală din istoriaumanităţiiumanităţii

  Durată# 7 aniDurată# 7 ani

   r reiei azeaze ##

  – EazaEaza 5 # mar5 # martietie - i- iuunnieie 5L5J5L5J– EazaEaza 7 #7 # augustaugust 5L5J5L5J - mar- martietie 5L5L5L5L– EazaEaza ; # mar; # martietie 5L5L5L5L - i- iuunnieie 5L7H5L7H

  9ecombina9ecombinarearea ununuiui segment desegment de

  ggeennăă AA %ntre %ntre unun irusirus aiaraiar şişi ununulul porcinporcin Eorme seere K ulminante la adulţi tineriEorme seere K ulminante la adulţi tineri

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  14/26

   9ecombinări genetice %ntre irusuri gripale umane S aiare9ecombinări genetice %ntre irusuri gripale umane S aiare 3irusurile gripale umane nu se transmit la păsări şi iceersa3irusurile gripale umane nu se transmit la păsări şi iceersa 2orcul sau omul T gazdă a recombinării genetice %ntre irusul2orcul sau omul T gazdă a recombinării genetice %ntre irusulgripal uman şi aiargripal uman şi aiar Eactori aorizanţi# sărăcia K promiscuitate &om - animale'Eactori aorizanţi# sărăcia K promiscuitate &om - animale'

  C*ina &e Su&+  punctul &e

  plecare al tuturor

  P-s-ris-lbatice

    .m

  Porc

  Ipote/e asupra mecanismului apariţieiIpote/e asupra mecanismului apariţieipan&emiilorpan&emiilor

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  15/26

  GripaGripa(in0uen/a%(in0uen/a% ?tiopatogenie?tiopatogenie

  – 3irusul gripal,3irusul gripal, m:xoirusm:xoirus este un irus A91 de ormăeste un irus A91 de ormăserică cu diametrul de JH – 57L nmserică cu diametrul de JH – 57L nm– 2rezintă un %neliş proteic &Ag!' pe baza caruia au ost2rezintă un %neliş proteic &Ag!' pe baza caruia au ost

  identifcate ; tipuri de irus gripal A, B, *8identifcate ; tipuri de irus gripal A, B, *8– 2este nucleocapsidă se a@ă un strat lipidic cu o2este nucleocapsidă se a@ă un strat lipidic cu o

  grosime de 6Hgrosime de 6HUU străbătut de GGH de spicule de naturăstrăbătut de GGH de spicule de naturăglicoproteică8 Acest strat conţine emaglutinina &Ag'glicoproteică8 Acest strat conţine emaglutinina &Ag'şi 1euraminidaza &Ag1'8 Aceste antigene suerăşi 1euraminidaza &Ag1'8 Aceste antigene suerăschimbări antigenice ma)ore &antigenic shit' şi minoreschimbări antigenice ma)ore &antigenic shit' şi minore&antigenic drit'8 !chimbările antigenice ma)ore sunt&antigenic drit'8 !chimbările antigenice ma)ore suntresponsabile de apariţia de noi subtipuri şi deci cauzaresponsabile de apariţia de noi subtipuri şi deci cauzanoilor epidemii8noilor epidemii8

  – 3irusul gripal este transmis pe cale aerogenă, pătrunde3irusul gripal este transmis pe cale aerogenă, pătrunde %n celulele mucoasei respiratorii unde utilizează %n celulele mucoasei respiratorii unde utilizeazămecanismul de sinteză a celulei respectie p(nă lamecanismul de sinteză a celulei respectie p(nă ladistrugerea ei8 3irionii eliberaţi or inhiba alte celule8distrugerea ei8 3irionii eliberaţi or inhiba alte celule8

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  16/26

  TA1".# C"IIC "A .2TA1".# C"IIC "A .2

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  17/26

   

  4ncubaţia – durează 5 – ; zile4ncubaţia – durează 5 – ; zile Debutul este brutal cu ebră &;L -

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  18/26

  Complicaţiile gripeiComplicaţiile gripei  9espiratorii9espiratorii

  – 3irale# laringita acută la copilul mic &disonie, tuse3irale# laringita acută la copilul mic &disonie, tuselătrătoare, asfxie', laringo-traheită, bronşiolită,lătrătoare, asfxie', laringo-traheită, bronşiolită,pneumonie&a 7-a zi de boală – dispnee, cianoză, tuse'pneumonie&a 7-a zi de boală – dispnee, cianoză, tuse'

  – Bacteriene# pneumonii bacteriene, pleurezii,Bacteriene# pneumonii bacteriene, pleurezii,bronhopneumoniibronhopneumonii

  1eurologice1eurologice– ?ncealita şi meningita sunt rare?ncealita şi meningita sunt rare– $ielite, poliradiculonerite$ielite, poliradiculonerite– !dr8 9e:e &7 – 6 cazuri la 5HH8HHH' poate f determinat şi de!dr8 9e:e &7 – 6 cazuri la 5HH8HHH' poate f determinat şi de

  alte irusuri &herpes simplex, adenoirus, *oxac0ie A şi B, 8alte irusuri &herpes simplex, adenoirus, *oxac0ie A şi B, 8

  sinciţial respirator, paragripalsinciţial respirator, paragripal 3ărsături, conulsii, comă, pleiocitoză cu limocitoză %n /*9,3ărsături, conulsii, comă, pleiocitoză cu limocitoză %n /*9,hipoglicemie, hiperamoniemie, alterarea testelor hepaticehipoglicemie, hiperamoniemie, alterarea testelor hepatice

  *ardioasculare#*ardioasculare# miocardită, pericarditămiocardită, pericardită 9enale9enale# nerită interstiţială# nerită interstiţială .9/#.9/# otomastoidită, otită, sinuzităotomastoidită, otită, sinuzită

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  19/26

  DiagnosticDiagnostic 

  ClinicClinic

  ParaclinicParaclinic –

  4zolarea irusului din secreţii4zolarea irusului din secreţiinasoaringiene, cultiare pe membrananasoaringiene, cultiare pe membranacorioalantoidă de ou embrionatcorioalantoidă de ou embrionat

  – este serologice este serologice

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  20/26

  FebrăTuse Frisoane

  Debut brusc

  Diagnosticul clinic corect alDiagnosticul clinic corect algripeigripei

  Epidemie localăde gripă

  Cefalee

  Faringită

  Simptome nazale

  Oboseală/slăbiciune

  Mialgii

  Stare generală alterată

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  21/26

  TratamentTratament

  –?ste predominant simptomatic8?ste predominant simptomatic8!usţinerea respiraţiei şi a uncţiei!usţinerea respiraţiei şi a uncţieicardioasculare este necesară %ncardioasculare este necesară %normele seere8 Wn prezenţaormele seere8 Wn prezenţa

  suprainecţiilor bacteriene se orsuprainecţiilor bacteriene se oradministra antibioticeadministra antibiotice

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  22/26

  Neuraminidaza

  Hemaglutinina

  !N

  "roteina M#$doar la %irusul de tip &

  2roteinele de supraaţă ale2roteinele de supraaţă ale

  irusului gripalirusului gripal 

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  23/26

  Virus este internalizat încelulă

  ARN replică virusul înnucleu

  Hemaglutinina se leagăde acidul sialic

  Rolul *emaglutininei viraleRolul *emaglutininei virale

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  24/26

  Rolul neuramini&a/ei viraleRolul neuramini&a/ei virale

  Neuraminidaza realizează legătura

   între hemaglutinină şi acidul sialic

  având ca rezultat eliberarea

  virusurilor din celulă

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  25/26

  'irusul este

  internalizat (n celulă

  In*ibarea neuramini&a/ei+ oIn*ibarea neuramini&a/ei+ o

  strategie terapeutic- i&eal-strategie terapeutic- i&eal- )n*ibitorul neuraminidazei

  pre%ine eliberarea %irusului

  Neuraminidaza

  facilitează eliberarea

  din celulă

  !N replică %irusul

   (n nucleu

 • 8/19/2019 Inf Cu Transmitererespiratorie-1

  26/26

   In*ibarea neuramini&a/eiIn*ibarea neuramini&a/ei 4nhibitorii de neuraminidază au drept ţintă specifcă4nhibitorii de neuraminidază au drept ţintă specifcă

  structura de supraaţă a irusului gripal,structura de supraaţă a irusului gripal, %mpiedic(nd răsp(ndirea irusului şi inectarea altor %mpiedic(nd răsp(ndirea irusului şi inectarea altorcelule din organismcelule din organism

  4nhibitorii de neuraminidază disponibili %n prezent4nhibitorii de neuraminidază disponibili %n prezent

  cu icu indicaţiile actualendicaţiile actuale##– ..seltamiir &ami@useltamiir &ami@uXX'' la pacienţii cu gripă cu (rstala pacienţii cu gripă cu (rsta 3434 anan– anamiir &9elenzaanamiir &9elenzaXX'' la cei cu (rstala cei cu (rsta Y GY G aniani &Y &Y ani %nani %n

  !IA!IA''

  ?fcacitatea a ost demonstrată dacă tratamentul?fcacitatea a ost demonstrată dacă tratamentuleste %nceput %n primele 7 zile de la debutuleste %nceput %n primele 7 zile de la debutulsimptomelorsimptomelor

   ami@u &.seltamiir' este produsul unui design de ami@u &.seltamiir' este produsul unui design decercetare raţională, bazată pe structură, a unui 41Acercetare raţională, bazată pe structură, a unui 41A

  oral puternic selectioral puternic selecti