Indici de biodiversitate

of 13 /13
 Aplicaţie software de calcul al Aplicaţie software de calcul al principalilor indicatori ai biodiversităţii principalilor indicatori ai biodiversităţii  UNIVER SITA TEA ”ŞTEAN !E" #ARE” SU!EAV A FACULTATEA DE SILVICULTURĂ !iprian $A"A%&IANU 'aniel A V(!(RI)EI

Embed Size (px)

Transcript of Indici de biodiversitate

Page 1: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 1/13

Page 2: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 2/13

 

Evaluarea biodiversităţii*Evaluarea biodiversităţii*

Evaluarea biodiversităţii presupune o serie de etape:

 identii!area spe!iilor pre"ente #n aria anali"ată

 #nre$istrarea nu%ărului de indivi"i ai ie!ărei spe!ii

  deter%inarea unor ele%ente !e pot !ara!teri"a

biodiversitatea & nu%ărul de spe!ii 'bo$ăţia de spe!ii()indi!ele Si%pson) indi!ele S*annon+,eaver) indi!ele-rillouin) indi!ele -er$er+.ar/er) indi!ele 0!Intos*) indi!ele0ar$ale) indi!ele 0en*ini!/) !oei!ientul 1lisson2

Page 3: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 3/13

 

IIndici de caracteri+are a biodiversităţiindici de caracteri+are a biodiversităţii **

Nu,ărul de specii -bo.ăţia de specii/

Este !el %ai si%plu indi!ator al biodiversităţii)repre"ent3nd nu%ărul de spe!ii identii!at #n ariastudiată2

 A!est indi!ator nu reu4e4te #nsă să surprindă %odulde distribuţie al diversităţii2

Page 4: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 4/13

 

Indi!ele Si%psonEste un indi!e !are ţine !ont nu doar de nu%ărul spe!iilor !i 4i deproporţia ie!ăreia2

 A ost pre"entat de Si%pson #n anul 5676) #n publi!aţiile despe!ialitate se pre"intă #n $eneral trei variante ale a!estui indi!e:

Indi!ele Si%pson 'D(

Indi!ele de diversitate Si%pson '5 & D(

Indi!ele re!ipro! Si%pson '58D(∑=

  2

i p D

 N n p ii   /=i p

in

+ proporţia de repre"entare a spe!iei

+ nu%ărul de indivi"i ai unei spe!ii

+ nu%ărul total de indivi"i din peri%etrul anali"at

Page 5: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 5/13

 

Indi!ele S*annon+,eaver A!esta este unul dintre !ei %ai utili"aţi indi!i) av3nd ori$inea #n teoriainor%aţiei 'de a!eea) uneori este !itat drept indi!ele S*annon+

,iener(0ăsoară $radul de or$ani"are8de"or$ani"are al unui siste% dat2

∑=−=

i

ii  p p H 

1

ln

 N n p ii   /=

i p

in

+ nu%ărul de indivi"i ai unei spe!ii

+ nu%ărul total de indivi"i din peri%etrul anali"at

+ proporţia de repre"entare a spe!iei

+ Indi!ele S*annon+,eaver H 

Page 6: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 6/13

 

E!*itatea A!est indi!e arată relaţiile dintre abundenţele spe!iilor

 #n !a"ul unor abundenţe relative si%ilare e!*itatea va avea ovaloare unitară iar #n !a"ul #n !are %a9oritatea indivi"ilor aparţin uneisin$ure spe!ii ea tinde spre valoarea "ero2

S  + nu%ărul de spe!ii

+ Indi!ele S*annon+,eaver H 

)ln(S 

 H  E  =

+ E!*itateaE 

Page 7: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 7/13 

 Alţi indi!i ai biodiversităţii

Indi!ele -rillouin N 

n N 

 HB

i

i∑=

=   1

)!ln()!ln(

Indi!ele -er$er+.ar/er ):( maxmax   i p pi pd    ≥∀=

Indi!ele 0!Intos* N  N 

n N 

 D

i

i

=

∑=1

2

Page 8: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 8/13 

 Alţi indi!i ai biodiversităţii

Indi!ele 0ar$ale

Indi!ele 0en*ini!/

Coei!ientul 1lisson

)ln(

1

 N 

S  D

 Mg 

−=

 N 

S  D Mn  =

Kgl  = (N

t  – 1) / log(N

i  )

i & nu%ărul total de indivi"i) t & nu%ărul spe!iilor2

Page 9: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 9/13 

 Apli!aţia -I;DIV

Page 10: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 10/13 

Cara!teristi!i ale apli!aţiei

 Cal!ulea"ă rapid indi!ii pre"entaţi

 U4or de olosit !*iar de !ătre nespe!iali4ti

  Apli!aţie reali"ată #n %ediul de de"voltare Visual-asi!

  Folose4te drept date de intrare abundenţaspe!iilor & din oi de !al!ul de tip E<!el

Re"ultatele le e<portă #n a!eea4i oaie de !al!ul

!are !onţine 4i datele de intrare

Page 11: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 11/13 

 Ale$erea oii de !al!ul !u datelepri%are

Page 12: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 12/13 

Re"ultatele !al!ulelor 

Page 13: Indici de biodiversitate

7/26/2019 Indici de biodiversitate

http://slidepdf.com/reader/full/indici-de-biodiversitate 13/13

Aplicaţie software de calcul alAplicaţie software de calcul alprincipalilor indicatori ai biodiversităţiiprincipalilor indicatori ai biodiversităţii