Indici Bursieri

of 30 /30
Indici bursieri

Embed Size (px)

description

indicii bursieri si notiuni

Transcript of Indici Bursieri

Page 1: Indici Bursieri

Indici bursieri 

Page 2: Indici Bursieri

Indicii bursieri reprezintă expresia numerică, măsurată în puncte a evoluţiei cursurilor celor mai reprezentative titluri de pe o piaţă.

Portofolii compuse din valori mobiliare cu ponderi diferite de participare.

Modalitatea de participare este stabilită în funcţie de capitalizarea bursieră sau de cursul titlurilor.

Page 3: Indici Bursieri
Page 4: Indici Bursieri
Page 5: Indici Bursieri

Principii de construcţie a indicilor bursieri indicii bursieri sunt folosiţi ca măsură a performanţei

portofoliilor create în cadrul societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, fonduri mutuale şi altor investitori instituţionali.

metodele de calcul ale indicilor bursieri trebuie să reflecte întotdeauna realitatea.

metodele folosite pentru calcularea indicilor bursieri nu trebuie să prezinte o complexitate deosebită şi informaţiile şi datele care stau la baza calculării lor trebuie să fie disponibile oricui şi oricând.

informaţiile ce stau la baza calculării indicilor bursieri trebuie să aibă surse autorizate.

trebuie să se asigure continuitatea şi comparabilitatea cu momentele anterioare.

trebuie menţinută consistenţa datelor şi a metodelor de calcul.

Page 6: Indici Bursieri

Etape în construierea indicelui bursier

Page 7: Indici Bursieri

Indicele Dow-Jones Industrial Average (DJIASM) Piaţa americană iniţial portofoliul indicelui -12 acţiuni in 1928 s-a trecut 30 acţiuni care a rămas până astăzi a fost introdus un divizor care să reflecte modificările care intervin în

legătură cu acţiunile componente şi pentru a se asigura o comparabilitate cu momentul de referinţă

acţiunile ce intră în structura indicelui provin de la societăţi care-şi desfăşoară activitatea în sectorul industrial, nu şi în domeniul comercial şi al serviciilor.

în prezent, în structura indicelui au fost introduse şi societăţi neindustriale ca J.P. Morgan şi Mc. Donalds.

în calculul indicelui, acţiunile nu sunt considerate cu nici un fel de pondere ceea ce face ca modificarea cursului oricărei acţiuni să aibă acelaşi efect asupra indicelui, indiferent de capitalizarea bursieră pe care o prezintă.

DivizorDJIA

PPPDJIA

SMSM 3021 ...

Page 8: Indici Bursieri

DAX-30 Piaţa germană portofoliul indicelui -30 acţiuni „blue chips“ – în funcţie de volumul

tranzacţiilor efectuate cu acţiunile respective, capitalizarea bursieră şi lichiditatea

medie ponderată a cursurilor celor 30 de acţiuni componente, înmulţită cu un factor de corecţie

factorul de corecţie se modifică de fiecare dată când o acţiune este adăugată sau eliminată din portofoliul indicelui

t0 - data de referinţă, 30 decembrie 1987

t1 - data ultimei ajustări anuale

pit- ultimul preţ al acţiunii i

qit - capitalul listat al acţiunii i în data ultimei ajustări anuale

pi0- preţul acţiunii i la data de 30 decembrie 1987

cit - factor de ajustare pentru acţiunea i la momentul t

kit- factor de continuitate al indicelui

1000)(

)(

100

11

1

n

iii

n

iititit

tt

qp

cqpKDAX

Page 9: Indici Bursieri

Nikkei 225 Piaţa japoneză 225 de acţiuni din prima secţiune a bursei din Tokio calculat ca o medie aritmetică ponderată a cursurilor acţiunilor

componente indicele se modifică în mod egal pentru aceeaşi variaţie a cursului

oricărei acţiuni componente indiferent de capitalizarea bursieră compoziţie revizuită anual în funcţie de lichiditatea titlurilor un număr de până la şase companii pot fi eliminate din participarea

acţiunilor lor la compunerea indicelui ajustarea metodologiei de calcul a indicelui poate interveni în cazul în

care au loc reduceri de capital, emisiuni de drepturi de subscriere sau atribuire, precum şi modificările acţiunilor din portofoliul indicelui

Page 10: Indici Bursieri

Indicele Financial Times (FT-30)

calculat de Financial Times pe baza acţiunilor a 30 de societăţi reprezentative din sectorul industrial

se calculează ca medie geometrică a cursurilor acţiunilor considerate „blue chips“ împărţit la cursul din data considerată ca bază

bV

CCCFT

303021

30

...

Page 11: Indici Bursieri

FTSE EUROFIRST 80 / FTSE EUROFIRST 100

FTSE EUROFIRST 80 - performanţa a 80 de companii cu cea mai mare capitalizare din zona EURO

FTSE EUROFIRST 100 - performanţa a 100 de companii cu capitalizarea cea mai ridicată din zona EURO şi Marea Britanie.

Acţiunile emise de emitenţii din structura indicilor trebuie să îndeplinească condiţiile unei cotaţii bursiere care să reflecte fidel situaţia de piaţă a acestora şi care să prezinte siguranţă cu privire la mecanismul bursier de formare şi să prezinte o lichiditate relevantă, având un volum lunar de tranzacţionare de minimum 4% din numărul total de acţiuni emise.

Preţul bursier per emitent utilizat în calculul indicilor este preluat în timp real de la pieţele relevante, iar cursul de schimb utilizat este acela comunicat de Reuters.

În situaţia suspendării de la tranzacţionare a unui emitent cuprins în structura indicilor, valoarea luată în calcul va fi, timp de 10 zile ultima valoare de piaţă disponibilă, urmând ca în cazul menţinerii situaţiei de suspendare şi după acest interval, să fie eliminat din structura indicilor.

Page 12: Indici Bursieri

EURONEXT 100

calculat pe baza capitalizării bursiere a primelor 100 de companii din punctul de vedere al capitalizării bursiere din lista EURONEXT

este revăzut trimestrial, urmând ca structura sa să fie ajustată corespunzător evoluţiei pieţei

n – nr. de acţiuni din structura indicelui,

xi- ultimul preţ bursier al acţiunii i

wi – numărul de acţiuni ordinare i listate la Euronext

d-divizorul-valoarea totală a capitalului social al emitenţilor din structura indicelui

n

i

ii

d

wxindiceluiValoarea

1

*_

Page 13: Indici Bursieri

BET (Bucharest Exchange Trading)

lansat în data de 22 septembrie 1997 cu o valoare de start de 1000 puncte.

reflectă tendinţa de ansamblu a preturilor corespunzătoare celor mai lichide si active 10 societăţi tranzacţionate la BVB, exclusiv SIF

componenţa la 03.02.2010

Nr. crt. Simbol Societate

1 BRD Banca Română pentru Dezvoltare

2 SNP OMV Petrom SA

3 TLV Banca Transilvania

4 RRC Rompetrol Rafinare SA

5 TGN S.N.T.G.N. Transgaz SA

6 TEL C.N.T.E.E. Transelectrica

7 BIO Biofarm SA

8 BRK S.S.I.F. Broker SA

9 DAFR Dafora SA

10 AZO Azomures SA

Page 14: Indici Bursieri

BET medie ponderată cu capitalizarea a preturilor celor mai lichide 10

societăţi listate, exclusiv SIF (max 20% din total capitalizare BET) . preţurile înregistrate în fiecare şedinţa de tranzacţionare sunt

raportate la preturile înregistrate în şedinţa de tranzacţionare de referinţă

N - numărul de simboluri incluse in portofoliul indicelui (10); pio - preţul de închidere al simbolului i înregistrat în piaţa principala

(piata Regular) in şedinţa de tranzacţionare de referinţă (corespunzătoare ultimei actualizări a coşului indicelui, considerată a fi t=0);

pit - preţul de închidere al simbolului i înregistrat în piaţa principala (piaţa Regular) în şedinţa de tranzacţionare t;

wfi0 - factorul de ponderare corespunzător simbolului i în şedinţa de tranzacţionare de referinţă (t=0).

N

iii

N

i i

itii

wfp

pp

wfp

I

100

1 000

Page 15: Indici Bursieri

BET Criterii de selecţie a celor 10 societăţi: societăţile trebuie să dispună de cea mai mare capitalizare bursiera;

suma capitalizării societarilor ale căror acţiuni sunt incluse in portofoliul indicelui BET trebuie să reprezinte cel puţin 60% din capitalizarea bursiera totala

selectarea societăţilor trebuie sa asigure diversificarea portofoliului indicelui

acţiunile societăţilor incluse in indice trebuie sa fie cele mai lichide; valoarea totala tranzacţionată a acţiunilor incluse în portofoliul indicelui trebuie să reprezinte cel puţin 70% din valoarea totala tranzacţionata in BVB

Actualizare lunară a indicelui

Page 16: Indici Bursieri

BET

Ajustarea BET este determinata de: divizări sau consolidări ale acţiunilor incluse în portofoliul indicelui; modificarea componentei indicelui; modificări survenite în capitalizarea unei societăţi ale cârei acţiuni sunt

incluse in portofoliul indicelui, care ar duce la depăşirea limitei ponderii procentuale admise in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice;

modificări de capital (majorări/diminuări) pentru o societate ale cărei acţiuni sunt incluse in indice.

Page 17: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui BET în perioada 1998 - 2009

Page 18: Indici Bursieri

BET-C (Bucharest Exchange Trading – Indice compozit)

lansat pe 17 aprilie 1998 cu o valoare de referinţă de 1000 puncte

reflecta evoluţia de ansamblu a preturilor tuturor societăţilor listate la BVB (cu excepţia SSIF)

ponderea maxima admisa a capitalizării unei societăţi din coşul indicelui BET-C în totalul capitalizării indicelui – 20%

Page 19: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui BET-C în perioada 1998 - 2009

Page 20: Indici Bursieri

BET-FI (Bucharest Exchange Trading – Investment Funds) indice sectorial pentru fondurile de investiţii care a fost

lansat la 1 noiembrie 2000, cu o valoare iniţială de 1000 puncte

reflecta tendinţa de ansamblu a preturilor fondurilor de investiţii tranzacţionate in cadrul BVB

componenţa indicelui la data de 03.02.2010:

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref. Pondere (%) SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 1.092.143.332 0,8700 23,26 SIF5 SIF OLTENIA S.A. 580.165.714 1,6100 22,87 SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 548.849.268 1,4100 18,95 SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 519.089.588 1,3800 17,54 SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 807.036.515 0,8800 17,38

Page 21: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui BET – FI în perioada 2002 - 2009

Page 22: Indici Bursieri

ROTX (Romanian Traded Index) lansat la 15 Martie 2005 însă valorile sale au fost calculate retroactiv incepand

cu 1 ianuarie 2002. Reflecta in timp real miscarea actiunilor ‘blue chip’ tranzactionate laBVB

calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de Bursa de Valori din Viena . Este proiectat ca un indice tranzactionabil si poate fi folosit ca activ suport pentru produse derivate si structurate.

Componenţa indicelui la data de 03.02.2010:Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref.

Pondere (%)

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 1.059.696.183 2,0900 22,99

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

696.901.518 15,1000 20,48

SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,2840 17,39 EBS Erste Group Bank AG 317.925.086 115,4000 14,88

RRC ROMPETROL RAFINARE S.A. 21.099.276.002 0,0618 7,05

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 11.773.844 187,0000 5,95 TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 73.303.142 16,3000 3,23 BIO BIOFARM S.A. 1.094.861.499 0,2120 2,51 ATB ANTIBIOTICE S.A. 454.897.291 0,6400 1,57

COMI CONDMAG S.A. 230.395.355 0,7900 1,48

IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

200.000.000 0,7700 1,25

AZO AZOMURES S.A. 526.032.633 0,2990 0,43 CMP COMPA S. A. 218.821.038 0,3240 0,38 TBM TURBOMECANICA S.A. 369.442.475 0,1130 0,34 FLA FLAMINGO INTERNATIONAL SA 779.050.011 0,0185 0,08

Page 23: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui ROTX în perioada 2002 - 2009

Page 24: Indici Bursieri

BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index)

lansat la 1 iulie 2008 este un indice blue-chip reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 25 de companii

tranzactionate în segmentul de piata reglementata, inclusiv SIF-urile

ponderea maxima a unui simbol in indice -15%.

Page 25: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui BET-XT în perioada 2007 - 2009

Page 26: Indici Bursieri

BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities Index) lansat la 1 iulie 2008 este un indice sectorial ce urmareste miscarea preturilor actiunilor

companiilor tranzactionate pe piata reglementata BVB, al caror domeniu de activitate principal este asociat cu sectorul economic energie si utilitatile aferente acestuia

ponderea maxima a unui simbol in indice - 30%. Componenţa indicelui la data de 03.02.2010:

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref. Pondere

(%) SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,2840 29,41 RRC ROMPETROL RAFINARE S.A. 21.099.276.002 0,0618 25,09 TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 11.773.844 187,0000 21,18 TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 73.303.142 16,3000 11,50

COMI CONDMAG S.A. 229.725.317 0,7900 5,24 OIL OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,2500 2,80

DAFR DAFORA SA 973.577.335 0,1240 2,32

PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

278.190.900 0,4230 2,26

ENP COMPANIA ENERGOPETROL S.A. 2.024.655 1,7000 0,10 PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. 408.697 23,3000 0,10

Page 27: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui BET-NG în perioada 2007 - 2009

Page 28: Indici Bursieri

Rasdaq–C

a fost lansat la 31 iulie 1998, la valoarea de start de 1.000 de puncte

include în calcul toate societăţile listate la cota Bursei Electronice RASDAQ.

urmăreşte sintetizarea tendinţei globale a preturilor acţiunilor emise de societăţile listate

din punct de vedere al metodologiei de calcul, indicele RASDAQ -C se încadrează în familia de indici bursieri ponderaţi prin capitalizarea de piaţa

participarea unui simbol in indice este limitata la 25% din totalul capitalizării simbolurilor incluse in RASDAQ-C

Page 29: Indici Bursieri

Evoluţia indicelui RASDAQ–C în perioada 2000 - 2009

Page 30: Indici Bursieri

Indicele RAQ-I a fost lansat la 28 octombrie 2002 (la o valoare iniţială

de1079,216 puncte), odată cu introducerea Categoriilor de Excelenta,

reflecta evoluţia de ansamblu a preturilor emitenţilor de top listaţi pe Bursa Electronica RASDAQ pe Categoria I.

Indicele RAQ-II a fost lansat la 28 octombrie 2002 (la o valoare iniţială

de1079,216 puncte) reflecta evoluţia de ansamblu a preturilor valorilor mobiliare

emise de societăţile comerciale listate la categoria a II-a a Bursei Electronice RASDAQ.