Indicatori de Analiza Financiara

Click here to load reader

 • date post

  11-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Indicatori de Analiza Financiara

Transcript of Indicatori de Analiza Financiara

ACOPERIREA DOBANZII (AD)Reprezinta capacitatea potentiala de acoperire a dobanzilor. Indicatorul este foarte utilizat in analiza investitiilor finantate din imprumuturi. Cu cat valoarea rezultata este mai ridicata cu atat este mai bine, societatea putandu-si platii dobanzile (teoretic - deoarece, chiar si cand se inregistreaza pierdere dobanda se achita daca exista numerar in banca).Formula de calcul:AD = EBIT / CHDEBIT = PB + CHDEBIT = profitul inainte de dobanzi si impozitPB = profit brutCHD = cheltuiala cu dobanda

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE (CAF)Exprima un surplus financiar rezultat din activitatea intreprinderii fiind o sursa interna de finantare. Nu are o acoperire monetara ci doar sub forma de fonduri disponibile. Din aceasta cauza, in practica se apeleaza la credite pentru investitii cu toate ca se inregistreaza profit. Cele mai reprezentative cheltuieli si venituri calculate sunt cele aferente amortizarii si provizioanelor constituite, in practica intalnindu-se si altele, dar, de o pondere nesemnificativa.Formula de calcul:CAF = RN + CC - VCRN = rezultatul netCC = cheltuieli calculateVC = venituri calculate

CAPITALIZAREA BURSIERA (CB)Reprezinta valoarea de piata a societatii. Pe pietele financiare se utilizeaza in toate tranzatiile bursiere, fiind considerat cel mai important indicator in analiza valorii unei societati. Daca valoarea rezultata depaseste valoarea capitalurilor nete ale societatii societatea este supracapitalizata, investitorii percepand societatea prin prisma unor posibile evolutii viitoare ale pietei in care isi desfasoara activitatea. O supracapitalizare se poate obtine si datorita unei comunicari eficiente realizata de conducere fata de investitori. Subcapitalizarea bursiera este intalnita la societatile ce nu prezinta perspective de piata pentru investitori datorita mediului de afaceri in care activeaza si din cauza lipsei comunicarii eficiente realizate de conducere fata de investitori.Formula de calcul:CB = NRA x VPANRA = numarul de actiuniVPA = valoarea de piata a actiunii

CAPITALUL DE LUCRU NET (CLN)Indicatorul exprima masura in care activele curente acopera datoriile curente. Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de echilibru financiar valoarea indicatorului este 0. Este echivalent cu fondul de rulment net sau global si egal valoric cu fondul de rulment permanent. Se calculeaza in partea de "jos" a bilantului.Formula de calcul:CLN = ACR - DCACR = active circulanteDC = datorii curente

CAPITALURI PERMANENTE (CPRM)Sunt sursele stabile formate din capitalurile proprii si datoriile pe termen lung, de care dispune societatea.Formula de calcul:CPRM = CPR + DTLCPR = capitalurile propriiDTL = datorii pe termen mediu si lung

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune. Operatiunile de gestiune sunt cele de exploatare, investitie si finantare.Formula de calcul:CFD = RN + CHD + CHAMORN = rezultatul netCHD = cheltuiala cu dobandaCHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CASH-FLOW DISPONIBIL (CFD)Exprima capacitatea efectiva a societatii de a remunera actionarii si creditorii. Este efectiva deoarece nu ia in calcul impozitul pe profit.Formula de calcul:CFD = CFDact + CFDcrCFDact = RN - (CPR1 - CPR0)CFDcr = CHD - (DATFIN1 - DATFIN0)RN = rezultatul netCHD = cheltuiala cu dobandaCPR = variatia capitalurilor propriiDATFIN = variatia datoriilor financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.Formula de calcul:CFO = RN + CHAMORN = rezultatul netCHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CHELTUIALA DE PERSONAL PE ANGAJAT (CHPA)Indicatorul masoara cheltuiala totala a societatii reprezentata de salarii, retineri aferente si tichete de masa pe un angajat. Nu se poate stabili un raport ca baza de comparatie, fiecare societate trebuind sa remunereze corect munca angajatilor sai. Totusi, se poate compara cu productivitatea muncii care trebuie sa creasca intr-un ritm mai ridicat decat cresterile salariale. Indicatorul este mai precis daca la numarator sunt trecute doar cheltuielile salariale si tichetele de masa acordate. Se elimina, astfel, influenta schimbarilor legislative.Formula de calcul:CHPA = CHP / NSCHP = cheltuieli de personalNS = numarul mediu de salariati sau numarul total de ore de lucru

CHELTUIELILE DE PERSONAL IN VALOAREA ADAUGATA (CHPVA)Rata masoara ponderea cheltuielilor de personalul in valoarea adaugata. Un coeficient mai mare de 80% nu este benefic pentru societate deoarece inseamna multa munca manuala. Industria de lux poate depasii acest prag deoarece se lucreaza foarte mult manual. Daca raportul nu este reprezentat procentual (imultit cu 100) indicatorul este cunoscut sub denumirea de "Contributia factorului uman la formarea valorii adaugate".Formula de calcul:CHPVA = (CHP / VA) x 100CHP = cheltuieli de personalVA = valoarea adaugata

CONSUMUL ENERGETIC SI DE COMBUSTIBIL (CEC)Rata masoara ponderea cheltuielilor cu energia si combustibilul in cifra de afaceri. Un coeficient mare dezavantajeaza societea si o face dependenta de monopolul din domeniul energiei si al combustibililor. Pentru reducerea consumului energetic trebuie facute investitii in utilaje cu consum redus.Formula de calcul:CEC = (CEC / CA) x 100CEC = cheltuieli cu energia si combustibilulCA = cifra de afaceri

DURATA MEDIE A ZILEI DE LUCRU (DMZL)Masoara durata unei zile de lucru. In mod normal trebuie sa coincida cu durata legala a zilei de lucru. De regula o depaseste in aproape toate societatile. Peste zece ore de lucru pe salariat nu este deloc normal deoarece scade capacitatea de munca cu repercusiuni directe asupra calitatii produselor, productivitatii muncii si a securitatii muncii.Formula de calcul:DMZL = NTO / nz / NSNTO = numarul total de ore de lucru realizate in perioada analizatanz = numarul de zile al perioadei (365 pentu an)NS = numarul mediu de salariati

EFECTUL DE LEVIER (ELF)Efectul de levier exprima cresterea ratei de remunerare a capitalurilor proprii determinata de cresterea gradului de indatorare. Efectul de levier este cu atat mai mare cu cat rentabilitate economica este superioara ratei dobanzii capitalurilor imprumutate. Efectul de levier devine negativ daca rata dobanzii la creditele contractate devine mai ridicata daca rata rentabilitatii economice, indatorarea avand un "efect de maciuca".Formula de calcul:EFL = (REPB - RDEF) x LFREPB = (PB / AT) x 100RDEF = (CHD / DATFIN) x 100REPB = rentabilitatea economica (a profitului brut)PB = profit brutAT = activ totalRDEF = rata dobanzii efective la care se imprumuta societateaDATFIN = datorii financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizataCHD = cheltuiala cu dobandaLF = DT / CPRLF = levierul financiar (rata generala a indatorarii)DT = datorii totaleCPR = capitaluri proprii

Articol ajutator:Efectul de Levier si Levierul Financiar - 'Efectul de Maciuca'

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE (EBE)Masoara excedentul/deficitul degajat de activitatea de exploatare. Este o sursa potentiala de autofinantare si de remunerare a creditorilor, a statului si a actionarilor. Deoarece nu este influentat de metoda de amortizare si de norma de impozitare poate fi utilizat in comparatiile dintre societatii.Formula de calcul:EBE = VA + VSE - CHP - CHITVVA = MC + PE - CHELTUIELI EXTERNEVSE = Venituri din subventii de exploatare (inclusiv cele pentru salarii)CHP = cheltuieli de personalCHITV = Cheltuieli cu alte alte impozite, taxe si varsaminte asimilateMC - marja comercialaPE = productia exercitiuluiCHELTUIELI EXTERNE: cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile alte cheltuieli materiale alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) cheltuieli privind prestatiile externe cheltuieli cu despagubiri si activele cedateFONDUL DE RULMENT BRUT SAU TOTAL (FRB)Nu este altceva decat capitalul de lucru brut, altfel spus activlele circulante.Formula de calcul:FRB = ACRACR = activele circulante

FONDUL DE RULMENT NET (FRN)Este echivalent cu capitalul de lucru net si egal valoric cu fondul de rulment permanent. Se calculeaza in partea de "jos" a bilantului.Formula de calcul:FRN = ACR - DCACR = active circulanteDC = datorii curente

FONDUL DE RULMENT PERMANENT (FRP)Reprezinta resursele pentru finantarea investitiilor pe termen lung. Situatia de echilibru financiar este cand FRP = 0. Situatia este buna cand FRP > 0, adica atunci cand capitalurile proprii depasesc activele pe termen lung. In cazul in care nu exista suficiente resurse (capitaluri proprii si credite pe termen mediu si lung) se utilizeaza din resursele curente pentru a acoperii investitiile facute. In trecut, fondul de investitii era echivalent cu numerarul din contul bancar destinat finantarii pe termen lung. Astazi nu mai este cazul - se face management si planificare financiara. Este calculat in partea de "sus" a bilantului si este valoric egal cu capitalul de lucru net si fondul de rulment net.Formula de calcul:FR = CPRM - AINCPRM = CPR + DTLCPRM = capitalurile permanenteCPR = capitalurile propriiDTL = datorii pe termen mediu si lungAIN = active imobilizate nete

FONDUL DE RULMENT PROPRIU (FRPr)Indicatorul exprima masura in care surse proprii, lasate de actionari societatii, acopera investitiile pe termen lung realizate. Daca indicatorul este negativ inseamna ca societatea a folosit si alte surse pe termen lung (credite si amanarea la plata a furnizorilor si a altor datorii) pentru finantarea imobilizarilor.Formula de calcul:FRPr = CPR - AINCPR = capitalurile propriiAIN = active imobilizate nete

GRADUL DE INDATORARE (GI)Evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, dator