INDICATOR H2-HIDROTEHNICE.txt

download INDICATOR H2-HIDROTEHNICE.txt

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

NORME DE DEVIZ

Transcript of INDICATOR H2-HIDROTEHNICE.txt

Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 H2A01A1 1031001 DRAGAJ CU DR.FLUV.TIP DELTA CU CUPE PINA LA 3,5 M.AD.TER.CTG.1-4 CU DESC.IN DEPOZITE MII MC. 8993905 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI JGHEABURI CU MOT.ARD.INT.75CD ORA 20.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 H2A01B1 1031002 DRAGAJ CU DR.FLUV.TIP DELTA CU CUPE PINA LA 3,5 M.AD.TER.CTG.5-6 CU DESC.IN DEPOZITE MII MC. 8993905 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI JGHEABURI CU MOT.ARD.INT.75CD ORA 25.08000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 H2A01C1 1031003 DRAGAJ CU DR.FLUV.TIP DELTA CU CUPE PINA LA 3,5 M.AD.TER.CTG.1-4 CU DESC.IN PLATF DIG RAMBL BARA MII MC. 8993905 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI JGHEABURI CU MOT.ARD.INT.75CD ORA 23.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 H2A01D1 1031004 DRAGAJ CU DR.FLUV.TIP DELTA CU CUPE PINA LA 3,5 M.AD.TER.CTG.5-6 CU DESC.IN PLATF.DIG.RAMBL.BARA MII MC. 8993905 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI JGHEABURI CU MOT.ARD.INT.75CD ORA 27.72000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 H2A02A1 1031005 DRAGAJ CU DR.FLUV.PITICA PINA LA 2,2 M.AD.IN TER.CTG.1-4 SI REF.IN DEPOZITE MII MC. 8993904 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI REFUL TIP PITICA 30MC/ORA 45CP ORA 117.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 H2A03A1 1031006 DRAGAJ CU DR.FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-11 M IN.TER.1-2 MAT.TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 21.10000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 21.10000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 42.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 H2A03B1 1031007 DRAGAJ CU DR.FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-11 M IN.TER.3-5 MAT.TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 19.40000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 19.40000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 38.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 H2A03C1 1031008 DRAGAJ CU DR.FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-11 M IN.TER. 6 MAT.TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 25.50000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 25.50000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 51.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 H2A04A1 1031009 DRAGAJ CU DR FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-9 M.IN TER.1-2 MAT TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP. MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 28.20000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 28.20000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 56.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 H2A04B1 1031010 DRAGAJ CU DR FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-9 M.IN TER.3-5 MAT TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP. MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 26.40000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 26.40000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 52.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 H2A04C1 1031011 DRAGAJ CU DR FLUV.NEPR.CU CUPE LA ADINC 3-9 M.IN TER. 6 MAT TRANSP.CU SALANDA LA 1,5 KM.IN DEP. MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 31.70000 8996201 SALUPA REMORCHER 150CP ORA 31.70000 8996101 SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC ORA 63.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 H2A05A1 1031012 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.3_5 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 5.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 10.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 H2A05A2 1031013 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.3_5 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 6.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 12.00000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 H2A05A3 1031014 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.3_5 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 5.75000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 11.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 H2A05A4 1031015 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.3_5 ELINDA PERP.MAL.MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 6.75000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 13.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 H2A05B1 1031016 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.1_2 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 7.70000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 15.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 H2A05B2 1031017 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.1_2 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 9.24000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 18.48000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 H2A05B3 1031018 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.1_2 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 8.85500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 17.71000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 H2A05B4 1031019 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER.1_2 ELINDA PERP.MAL MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 10.39500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 20.79000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 H2A05C1 1031020 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER. 6 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 10.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 20.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 H2A05C2 1031021 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER. 6 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 12.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 24.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 H2A05C3 1031022 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER. 6 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 11.50000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 23.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 H2A05C4 1031023 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC.6_14,50 M.TER. 6 ELINDA PERP.MAL.MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 13.50000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 27.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 H2A05D1 1031024 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.3_5 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 6.30000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 12.60000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 H2A05D2 1031025 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.3_5 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 7.56000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 15.12000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 H2A05D3 1031026 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.3_5 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 7.24500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 14.49000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 H2A05D4 1031027 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.3_5 ELINDA PERP.MAL.MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 8.50499 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 17.00999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 H2A05E1 1031028 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.1_2 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 9.39999 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 18.79999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 H2A05E2 1031029 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.1_2 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 11.28000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 22.56000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 H2A05E3 1031030 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.1_2 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 10.81000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 21.62000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 H2A05E4 1031031 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER.1_2 ELINDA PERP.MAL.MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 12.69000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 25.38000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 H2A05F1 1031032 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER. 6 ELINDA PARAL.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 12.50000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 25.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 H2A05F2 1031033 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER. 6 ELINDA PERP.MAL. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 15.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 30.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 H2A05F3 1031034 DRAGAJ CU DR MARIT AUTOPROP CUPE 400-600 L LA ADINC 4,0_6,0 M.TER. 6 ELINDA PARAL.MAL.MARE DESC MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 14.37500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 28.75000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 H2A05F4 1031035 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_600 L.LA ADINC 4,0_6,0 M.TER. 6 ELINDA PERP.MAL.MARE DESC. MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 16.87500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 33.75000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 H2A06A1 1031036 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT.CUV.CHEU AD.6_14.5 M.TER.CTG.3_5 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 6.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 12.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 H2A06A2 1031037 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT.CUV.CHEU AD.6_14.5 M.TER.CTG.3_5 MARE DESCHIS MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 6.90000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 13.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 H2A06B1 1031038 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT.CUV.CHEU AD.6_14.5 M.TER.CTG.1_2 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 9.20000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 18.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 H2A06B2 1031039 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT.CUV.CHEU AD.6_14.5 M.TER.CTG.1_2 MARE DESCHIS MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 10.58000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 21.16000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 H2A06C1 1031040 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT.CUV.CHEU AD.6_14.5 M.TER.CTG. 6 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 12.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 24.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 H2A06C2 1031041 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT CUV. CHEU AD.6-14.5 M.TER.CTG. 6 MARE DESCHI MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 13.80000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 27.60000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 H2A06D1 1031042 DRAGAJ CU DR.MARIT.AUTOPROP.CUPE 400_ 600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CTG3-5 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 7.20000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 14.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 H2A06D2 1031043 DRAGAJ CU DR.MARIT AUTOPROP.CUPE 400 _600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CTG3-5 MARE DESCHIS MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 8.28000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 16.56000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 H2A06E1 1031044 DRAGAJ CU DR.MARIT AUTOPROP.CUPE 400 _600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CTG1-2 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 11.30000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 22.60000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 H2A06E2 1031045 DRAGAJ CU DR.MARIT AUTOPROP.CUPE 400 _600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CTG1-2 MARE DESCHIS MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 12.99500 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 25.99000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 H2A06F1 1031046 DRAGAJ CU DR.MARIT AUTOPROP.CUPE 400 _600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CT 6 MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 15.00000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 30.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 H2A06F2 1031047 DRAGAJ CU DR.MARIT AUTOPROP.CUPE 400 _600 L.IN PAT CUV. CHEU AD 4-6.05 M.TER.CT 6 MARE DESCHIS MII MC. 8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU MOT.ARD.INT.888KW ORA 17.25000 8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU ARD.INT.500MC 600CP ORA 34.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 H2A07A1 1031048 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.1_2 MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 4.85000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 9.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 H2A07A2 1031049 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.1_2 LA FASON.MAL.SAU FUND. MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 5.82000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 11.64000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 H2A07A3 1031050 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.1_2 IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 6.06300 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 12.12500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 H2A07A4 1031051 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.1_2 LA FAS.MAL.FUND.IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 7.03300 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 14.06500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 H2A07B1 1031052 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.3_5 MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 3.40000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 6.80000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 H2A07B2 1031053 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.3_5 LA FASON.MAL SAU FUND. MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 4.07999 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 8.15999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 H2A07B3 1031054 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.3_5 IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 4.25000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 8.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 H2A07B4 1031055 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.3_5 LA FAS.MAL FUND IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 4.93000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 9.86000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 H2A07C1 1031056 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG. 6 MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 5.68000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 11.36000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 H2A07C2 1031057 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.6 LA FASON MAL SAU FUND. MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 6.81600 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 13.63200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 H2A07C3 1031058 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.6 IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 7.10000 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 14.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 H2A07C4 1031059 DRAGAJ CU DR.MARIT.CUPE 600_750 L.PINA LA AD.22 M.TER_CTG.6 LA FAS.MAL FUND IN MARE DESCHISA MII MC. 8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP ORA 8.23600 8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT. 940MC ORA 16.47200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 H2A08A1 1031060 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.1. MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 31.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 H2A08A2 1031061 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 36.46000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 H2A08B1 1031062 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.2 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 36.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 H2A08B2 1031063 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.2 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 41.98000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 H2A08C1 1031064 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.3 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 41.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 H2A08C2 1031065 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 47.38000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 H2A08D1 1031066 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.4-5 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 45.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 H2A08D2 1031067 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN DEP.TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 52.56000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 H2A08E1 1031068 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.1 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 36.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 H2A08E2 1031069 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 41.98000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 H2A08F1 1031070 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.2 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 41.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 H2A08F2 1031071 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.2 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 48.07000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 H2A08G1 1031072 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.3 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 47.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 H2A08G2 1031073 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 54.63000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 H2A08H1 1031074 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.4-5 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 52.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 H2A08H2 1031075 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN PLATF.TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 60.72000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 H2A08I1 1031076 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.1 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 39.59999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 H2A08I2 1031077 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 45.54000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 H2A08J1 1031078 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.2 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 45.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 H2A08J2 1031079 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.2 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 52.56000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 H2A08K1 1031080 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 51.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 H2A08K2 1031081 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 59.23000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 H2A08L1 1031082 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 57.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 H2A08L2 1031083 DRAGAJ CU DR.CU CUPE SI MAS.ABUR LA AD.3-7 M.SI REFUL.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR 100-120MC/H100-12JCP ORA 65.77999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 H2A09A1 1031084 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.LIBERA SI TRANSP.LA 2,00 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 6.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 H2A09A2 1031085 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.LIBERA SI TRANSP.LA 6,00 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 6.83200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 H2A09A3 1031086 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.LIBERA SI TRANSP.LA 11,0 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 7.56400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 H2A09B1 1031087 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.PRIN REFULARE SI TRANSP. LA 2,00 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 8.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 H2A09B2 1031088 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.PRIN REFULARE SI TRANSP. LA 6,00 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 9.04700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 H2A09B3 1031089 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.PRIN REFULARE SI TRANSP. LA 11,0 KM MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 9.79400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 H2A09C1 1031090 DRAGAJ CU DR.MARIT.ABSORB._REF.IN TER.CTG.1_2 CU DESC.PRIN REFULARE DE PE POZITIA DE DRAGAJ MII MC. 8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250-300MC/ORA 1000-1200P ORA 8.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 H2A10A1 1031091 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.1 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 7.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 H2A10A2 1031092 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 8.05000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 H2A10B1 1031093 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.2 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 9.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 H2A10B2 1031094 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.2 CU RIZONI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 11.16000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 H2A10C1 1031095 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.3 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 12.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 H2A10C2 1031096 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.3 CU RIZONI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 14.15000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 H2A10D1 1031097 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.4-5 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 15.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 H2A10D2 1031098 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 18.17000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 H2A10E1 1031099 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.6 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 19.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 H2A10E2 1031100 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN DEP.TER.CTG.6 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 22.31000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 H2A10F1 1031101 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.1 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 7.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 H2A10F2 1031102 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 8.86000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 H2A10G1 1031103 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.2 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 10.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 H2A10G2 1031104 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.2 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 12.31000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 H2A10H1 1031105 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.3 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 13.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 H2A10H2 1031106 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 15.53000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 H2A10I1 1031107 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.4-5 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 17.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 H2A10I2 1031108 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 20.00999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 H2A10J1 1031109 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG.6 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 21.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 H2A10J2 1031110 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN PLATFORME TER.CTG. 6 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 24.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 H2A10K1 1031111 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.1 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 8.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 H2A10K2 1031112 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG 1 CU RIZONI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 10.12000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 H2A10L1 1031113 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG 2 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 12.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 H2A10L2 1031114 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG 2 CU RIZONI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 13.92000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115 H2A10M1 1031115 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 14.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116 H2A10M2 1031116 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 16.45000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 H2A10N1 1031117 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 19.79999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 H2A10N2 1031118 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 22.77000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 H2A10O1 1031119 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG. 6 MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 24.20000 Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 H2A10O2 1031120 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP.12 R7 LA AD.2-8 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG. 6 CU RIZOMI MII MC. 8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ-12R7DE120 400-480KW ORA 27.83000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121 H2A11A1 1031121 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG.1 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 3.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 H2A11A2 1031122 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG 1 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 4.03000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 H2A11B1 1031123 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG.2 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 4.80000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 H2A11B2 1031124 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG 2 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 5.52000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 H2A11C1 1031125 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG.3 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 5.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 H2A11C2 1031126 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG 3 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 6.56000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 H2A11D1 1031127 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG.4-5 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 7.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 H2A11D2 1031128 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG 4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 9.09000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 H2A11E1 1031129 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG.6 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 9.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 H2A11E2 1031130 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN DEP. TER.CTG 6 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 11.16000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 H2A11F1 1031131 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.1 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 3.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 H2A11F2 1031132 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 4.49000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 H2A11G1 1031133 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.2 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 5.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 H2A11G2 1031134 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.2 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 6.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 H2A11H1 1031135 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.3 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 6.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136 H2A11H2 1031136 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 7.25000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 H2A11I1 1031137 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.4-5 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 8.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 H2A11I2 1031138 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.4-5 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 10.01000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 H2A11J1 1031139 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.6 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 10.70000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 H2A11J2 1031140 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN PLATF.TER.CTG.6 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 12.31000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 H2A11K1 1031141 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.1 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 4.40000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142 H2A11K2 1031142 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.1 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 5.06000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 H2A11L1 1031143 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.2 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 6.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 H2A11L2 1031144 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.2CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 6.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 H2A11M1 1031145 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 7.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 H2A11M2 1031146 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.3 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 8.17000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 H2A11N1 1031147 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 9.89999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 H2A11N2 1031148 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.4-5 CU RIZOM MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 11.39000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 H2A11O1 1031149 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.6 MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 12.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 H2A11O2 1031150 DRAGAJ CU DR.ABSORB.-REF.TIP 20 R11 LA AD.2-10 M.SI REF.IN RAMBL.DIG.BARAJE TER.CTG.6 CU RIZOMI MII MC. 8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP 20NZ 20MC/H ORA 13.92000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 H2A12A1 1031151 DRAGAJ CU DR.ABSORB._REF.TIP.350 AD.3_10 M.TER.CTG 1 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M.IN DEPOZITE MII MC. 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 2.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 H2A12B1 1031152 DRAGAJ CU DR.ABSORB._REF.TIP.350 AD.3_10 M.TER.CTG 2 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M.IN DEPOZITE MII MC. 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 3.90000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 H2A12C1 1031153 DRAGAJ CU DR.ABSORB._REF.TIP.350 AD.3_10 M.TER.CTG 3 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M.IN DEPOZITE MII MC. 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 4.69999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 H2A12D1 1031154 DRAGAJ CU DR.ABSORB.REF.TIP 350 AD.3_10 M.TER.CTG.4-5 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M IN DEPOZITE MII MC. Indicatorul H2 - Articole si Retete - ----------------------------------------------------- Pag. 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr.Crt. SIMBOL Cod Intern D E N U M I R E U.M. Cod Resursa din reteta Consum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 6.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 H2A12E1 1031155 DRAGAJ CU DR.ABSORB.REF.TIP 350 AD.3_10 M.TER.CTG. 6 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M.IN DEPOZITE MII MC. 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 8.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 H2A12F1 1031156 DRAGAJ CU DR.ABSORB.REF.TIP 350 AD.3_10 M.TER.CTG. 1 REF.PINA LA 2000 M.H=10 M.IN PLATFORME MII MC. 8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350 350MC/H ORA 3.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 H2A12G1 1031157 DRAGAJ CU DR.ABSORB.REF.TIP 350