ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

of 24 /24
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR INFORMATICE MODERNE ÎN PREDAREA EFICIENTĂ A LIMBII FRANCEZE ŞI EVALUAREA LA NIVEL EUROPEAN A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL SANAKO STUDY 1200 Prof. Elena – Valentina Burcescu Liceul Teoretic “Tudor Vianu”, Giurgiu 1

Embed Size (px)

description

FORM AREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR INFORMATICE MODERNE ÎN PREDAREA EFICIENTĂ A LIMBII FRANCEZE ŞI EVALUAREA LA NIVEL EUROPEAN A COMPETENŢELOR LINGVISTICE. ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

Page 1: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

1

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR INFORMATICE MODERNE

ÎN PREDAREA EFICIENTĂ A LIMBII FRANCEZE ŞI EVALUAREA LA NIVEL EUROPEAN A COMPETENŢELOR LINGVISTICE

ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL

LABORATORULUI VIRTUAL SANAKO STUDY 1200

Prof. Elena – Valentina BurcescuLiceul Teoretic “Tudor Vianu”, Giurgiu

Page 2: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

2

DESPRE SANAKO STUDY 1200

Sanako Study 1200 reprezintă un limbaj avansat de învăţare.

Propune profesorilor şi elevilor numeroase activităţi bazate atât pe înţelegere de documente, cât şi pe exprimare.

Fiind doar o aplicaţie soft, nu necesită echipamente

Hardware adiţionale.

Are avantajul de a se instala şi întreţine uşor.

Page 3: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

3

UTILIZĂRI ALE APLICAŢIEI Datorită mediului multimedia de predare, aplicaţia Sanako Study oferă

avantajul unei învăţării eficiente. Profesorul are control deplin asupra clasei prin intermediul opţiunilor

de management al staţiilor elev. Acesta beneficiază în acelaşi timp de numeroase metode de evaluare a performanţelor elevilor săi şi de monitorizare a evoluţiei individuale a acestora. În plus, posibilitatea de editare a conţinutului lecţiilor îi permite profesorului să creeze noi lecţii.

Aplicaţia Sanako Study 1200 conţine instrumente optime pentru rezolvarea de exerciţii orale şi scrise. Opţiunea Student voice recording le permite elevilor să interacţioneze în limba străină dorită.

Elevii beneficiază de asemenea de acces la materiale pentru studiu individual sau suplimentar.

Platforma de bază a aplicaţiei poate fi îmbunătăţită şi îmbogăţită cu diverse module auxiliare, dând profesorului posibilitatea de a o optimiza sau adapta la nevoile de învăţare ale elevilor săi.

Page 4: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

4

COMPONENTELE SISTEMULUI STUDY 1200

1. APLICAŢIA STUDY 1200 TUTOREste aplicaţia folosită de profesori, şi în acelaşi timp interfaţa principală a Sistemului. Ea permite profesorilor predarea în Sistemul Study 1200 şi monitorizarea staţiilor clasei virtuale.

2. APLICAŢIA STUDY 1200 STUDENTEste aplicaţia instalată pe toate staţiile folosite de elevi. Se conectează automat la staţia Study Server în momentul pornirii şi rulează în fundal, aşteptând comenzi de la aplicaţia Study 1200 Tutor. Elevii pot folosi aplicaţia Student pentru a lucra independent, iar profesorii pot monitoriza staţiile elevilor, chiar dacă aplicaţia Student rulează sau nu pe ecranul staţiei elev.

3. APLICAŢIA STUDY SERVEREste centrul informaţional al Sistemului Sanako Study 1200, la care se conecteză automat atât aplicaţia Tutor, cât şi aplicaţia Student. Study Server gestionează toate datele şi face posibilă comunicarea dintre Tutor şi Student.

Page 5: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

5

MODULE AUXILIARE ALE SISTEMULUI

STUDY 1200

Funcţionalitatea Sistemului Study 1200 poate fi extinsă pentru a răspunde mai multor utilizări şi nevoi specifice. Modulele auxiliare de care Sistemul dispune sunt:

1. Modulul de examinare Sanako Study – simplifică crearea şi administrarea testelor.

2. Modulul Sanako Study Video Live – permite iniţierea unei transmisii video.

Page 6: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

6

ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA

PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL SANAKO

ETAPE

I. STAŢIA TUTOR

1. Profesorul accesează Windows Start menu – Programs – Sanako – Study 1200 – Tutor.

Page 7: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

7

2. Atunci când foloseşte pentru prima dată laboratorul virtual Sanako, se înregistrează ca profesor:

meniul Tools - Admin. – Add / Remove tutors – Add new – Tutor name (îşi tastează numele: ex: Elena – Valentina Burcescu) - Save.

Page 8: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

8

Înregistrarea a fost realizată.

Page 9: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

9

3. Profesorul îşi organizează clasa: pentru a adăuga elevi în clasă , accesează butonul Show Corridor în format text situat în subsolul interfeţei Tutor. Butonul Show Corridor deschide o fereastră care afişează toate staţiile elev active în acel moment. Profesorul selectează staţia pe care doreşte să o adauge iar apoi accesează butonul Add to session A.

Page 10: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

10

Elevii pot fi grupaţi pe sesiuni diferite (de la A la F). Sesiunile sunt marcate în culori diferite. Sesiunile libere sunt marcate cu gri. Pentru a adăuga elevi în sesiunea dorită, se face clic pe butonul Add şi apoi se selecteză pictograma elev pe care profesorul doreşte să o adauge în sesiunea respectivă. O altă modalitate de adăugare a elevilor constă în a da clic dreapta pe pictograma elev dorită, apoi comanda Move to Session, după care profesorul selecteză litera sesiunii în care doreşte să adauge elevul. În cazul de faţă, am organizat 3 sesiuni: A, B şi C, cu număr diferit de elevi.

Page 11: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

11

Elevii îşi pot introduce numele. Pentru aceasta, profesorul deschide tot meniul Tools şi selecteză opţiunea Ask student name.

Pentru a muta şi aranja pictogramele elevi în organizarea clasei, se deschide meniul Tools, se selectează Admin şi se dă clic pe comanda Move and align student icons.

Page 12: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

12

4. Profesorul foloseşte butonul funcţie Homework pentru a aloca materiale de lucru individual pentru elevi. Opţiunea Add permite adăugarea fişierelor. După apăsarea acestui buton, se deschide o fereastră unde se pot căuta fişierele dorite – în acest caz documentul Word consigne şi folderul Franceza audio. De la butonul Target, se bifează All students pentru ca materialul propus de profesor să ajungă pe toate staţiile elev.

Page 13: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

13

Page 14: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

14

5. Din fereastra Homework, deschisă cu ajutorul butonului funcţie Homework, se alocă elevilor materialele selectate. De la butonul Target, se selectează opţiunea All students pentru a trimite aceleaşi materiale tuturor elevilor din clasa virtuală, sau se poate selecta doar o anumită sesiune. 6. Pentru a colecta materialele lucrate de elevi, profesorul selectează din secţiunea Collect files directorul de colectare, apoi selectează Allow returning pentru a permite transferul fişierelor.

Page 15: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

15

7. Activând butonul Voting, profesorul poate adresa întrebări grilă elevilor, iar activând butonul Live feedback, le permite elevilor să se exprime referitor la nivelul de înţelegere a lecţiei sau a cerinţelor. Profesorul poate vizualiza reprezentarea grafică a procentajului de răspunsuri şi dacă elevii au răspuns sau nu , fapt indicat printr-un semn al exclamării în dreptul fiecărui elev.

Page 16: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

16

II. STAŢIA STUDENT

1. Fişierele care au fost adăugate de profesor pentru muncă individuală vor fi tranferate şi vor deveni disponiblie pe staţiile elev.

Page 17: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

17

Transferarea fişierelor către staţiile elev

Page 18: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

18

2. Elevii deschid şi rezolvă fişierul transmis de profesor.

Page 19: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

19

3. După ce profesorul a accesat pe staţia Tutor butonul Alllow returning, pe staţia elev se deschide o fereastră în care se pot transfera fişiere către staţia Tutor. Pentru realizarea transferului , elevii trebuie să selecteze cu butonul Browse fişierul cu răspunsurile la testul sau activitatea propuse de profesor.

Page 20: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

20

4. Pentru a transmite fişierul, elevii accesează butonul Send.

Page 21: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

21

În coloana Status se indică faptul că fişierul a fost transmis staţiei Tutor: Delivered.

Page 22: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

22

Urmând paşii descrişi mai sus, se pot tranfera şi alte tipuri de fişiere elevilor: ex. fişiere audio

Page 23: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

23

5. Folosind butonul Voting, profesorul poate transmite elevilor întrebări grilă, referitoare la conţinutul lecţiei sau la gradul de înţelegere a acesteia. Elevii bifează răspunsul pe care îl consideră corect.

Se poate de asemenea obţine feed-back în timp real cu ajutorul butonului Live feedback. În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate regla procesul de predare – învăţare.

Page 24: ÎNCĂRCAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN REŢEA PRIN INTERMEDIUL LABORATORULUI VIRTUAL

24