IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite...

of 4 /4
CE NE ˆ INVA T ˘ A ˆ IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferin ta? (Partea a II-a) Material bazat pe capitolul 11 din cartea Ce ne ˆ ınva t ˘ a ˆ ın realitate Biblia?, disponibil ˘ a pe jw.org. OBIECTIV: Analizeaz ˘ a- ti propriile convingeri si motivele pentru care le ai, examineaz ˘ a ce ˆ ınva t ˘ a Biblia si vezi cum le po ti explica altora. DE CE A PERMIS DUMNEZEU SUFERIN TA? s 1 ANALIZEAZ ˘ A- TI CONVINGERILE Ce crezi c ˘ a ar spune unii oameni? Ce crezi tu? De ce crezi asta? www.jw.org 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Pagina 1 din 4

Embed Size (px)

Transcript of IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite...

Page 1: IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite suferinta, oamenii au posibilitatea de a fi salvati 2 EXAMINEAZ ˘ A ˆ INV ˘ AT ˘ ATURILE

CE NEˆINVA �T

˘A

ˆIN REALITATE BIBLIA?

De ce permite Dumnezeu suferin �ta?(Partea a II-a)

Material bazat pe capitolul 11 din cartea Ce ne ınva �ta ın realitate Biblia?, disponibila pe jw.org.

OBIECTIV: Analizeaza- �ti propriile convingeri �si motivele pentru care le ai, examineaza ce ınva �ta Biblia�si vezi cum le po �ti explica altora.

DE CE A PERMIS DUMNEZEU SUFERIN �TA?

s

1 ANALIZEAZ˘

A- �TI CONVINGERILE

Ce crezi ca ar spune unii oameni?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ce crezi tu?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

De ce crezi asta?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPagina 1 din 4

Page 2: IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite suferinta, oamenii au posibilitatea de a fi salvati 2 EXAMINEAZ ˘ A ˆ INV ˘ AT ˘ ATURILE

ˆIntrucat Dumnezeu permite suferin �ta, oamenii au posibilitatea de a fi salva �ti

2 EXAMINEAZ˘

AˆINV

˘A �T

˘ATURILE BIBLIEI

Iehova i-a permis lui Satan sa- �si demonstreze afirma �tiile.(Vezi capitolul 11 al car �tii Ce ınva �ta Biblia, paragrafele 10-14.)

Cite �ste Geneza 3:1-5.Cum a insinuat Satan ca Dumnezeu nu este un conducator bun?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Cite �ste Iov 38:7 �si Daniel 7:10.Cine a fost de fa �ta cand Satan a contestat suveranitatea lui Iehova �si cum reiese de aici cat de amplaa fost controversa generata de Satan?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaCE NE

ˆINVA �T

˘A

ˆIN REALITATE BIBLIA? � De ce permite Dumnezeu suferin �ta? (Partea a II-a) � Pagina 2 din 4

Page 3: IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite suferinta, oamenii au posibilitatea de a fi salvati 2 EXAMINEAZ ˘ A ˆ INV ˘ AT ˘ ATURILE

ˆIn cele din urma, faptul ca Iehova a permis suferin �tase va dovedi spre folosul nostru.(Vezi capitolul 11 al car �tii Ce ınva �ta Biblia, paragrafele 15-21.)

Cite �ste 2 Petru 3:9,10.Cum contribuie rabdarea lui Dumnezeu la salvarea noastra?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Cite �ste Proverbele 27:11.ˆIn ce mod rabdarea lui Iehova ne da ocazia de a ne arata iubirea fa �ta de el?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ce apreciezi ın mod deosebit la modul ın care Iehova a decis sa rezolve controversa generata de Satan?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaCE NE

ˆINVA �T

˘A

ˆIN REALITATE BIBLIA? � De ce permite Dumnezeu suferin �ta? (Partea a II-a) � Pagina 3 din 4

Page 4: IN REALITATE BIBLIA? De ce permite Dumnezeu suferinta? · ˆ Intruc ˆ at Dumnezeu permite suferinta, oamenii au posibilitatea de a fi salvati 2 EXAMINEAZ ˘ A ˆ INV ˘ AT ˘ ATURILE

3 EXPLIC˘

A- �TI CONVINGERILE

DAC˘

A CINEVA SPUNE . . .

Lui Dumnezeu nu-i pasa de noi. Daca i-ar fi pasat, ar fi pus capat suferin �tei umane.

AI PUTEA R˘

ASPUNDE . . .

Mul �ti oameni cred asta. Dar eu sunt de alta parere deoarece . . .

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ce verset ai putea aduce ın discu �tie?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�Tinand cont de punctul de vedere al persoanei, cum i-ai explica versetul?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DAC˘

A CINEVA SPUNE . . .

Nu gasesc nicio explica �tie logica pentru faptul ca Dumnezeu a permis sa suferimatat de mult timp.

AI PUTEA R˘

ASPUNDE . . .

Asta e reac �tia oamenilor cand sufera. Dar eu cred ca el are un motiv ıntemeiat pentrucare ınca permite suferin �ta deoarece . . .

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ce verset ai putea aduce ın discu �tie?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�Tinand cont de punctul de vedere al persoanei, cum i-ai explica versetul?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaCE NE

ˆINVA �T

˘A

ˆIN REALITATE BIBLIA? � De ce permite Dumnezeu suferin �ta? (Partea a II-a) � Pagina 4 din 4