Imunologie subiecte

of 34 /34
 1. Notiunea de Ag, imunogenicitate-antigenicitate  Notiunea de antigen (Ag) - structuri moleculare recunoscute in mod specific de către celulele sistemului imunitar - Ag=oric e mol ecula care este rec unoscuta ca si str ăin a de către rece pto rii limfocitari specifici, denumiţi receptori de antigen - receptorii limfocitari: a) prezenţi pe LT , numiţ i TC (T cell receptor)  !) prezenţi pe suprafaţa L", "C (" cell receptor), denumiţi si imun oglo!u line de mem!ra na (mlg), care pot fi secret aţi su! forma de anticorpi (Ac) - o mica porţiune din molecula de Ag reacţionează cu un receptor limfocitar = epitop (determinant antigenic) - porţiunea din receptorul limfocitar care reacţionează cu Ag=paratop - Ag: endogene si e#ogene $mu nogenic ita tea = capaci tatea unui Ag de a induce un răsp uns imun in tot organismul unui indi%id Ant ige nic ita tea = propri eta tea Ag de a se com!ina cu Ac sau cu rece pto rul limfocitar specific -toate imunogenele sunt antigene, dar nu toate antigenele sunt si imunogene -Ag daca sunt imunogene-& cascada de reacţii imune:  ' acti%area limfocitelor care poseda receptorii pot ri%iţi  ' sinteza de A c specifici  ' instalarea memoriei imunologice  ' răspunsul imun efector specific To leranta imunologica = lipsa de răspuns imun fata de un anumit Ag ipersensi!ilitate= răspuns imun de%iat sau in e#ces 2. Conditiile ca o molecula sa fie antigenica Condiţii dependente de molecula de Ag:  ' olecula sa fie străina, non-self  ' *reutatea moleculara & + .a  ' /tructura moleculei  ' 0erioada de remanenta in organism  ' Cantitatea inoculata  ' $nter%alul de timp intre admi nistrări (%accinuri)  ' Asocierea cu ad1u%anti Condiţii dependente de organism:  ' 23rsta indi%idului, condiţi a fiziologica a organismului  ' /pecia  ' .iferentele genetice  ' Calea de inoculare

Embed Size (px)

description

Imunologie UMF Cluj

Transcript of Imunologie subiecte

Page 1: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 1/34

1. Notiunea de Ag, imunogenicitate-antigenicitate

 Notiunea de antigen (Ag)- structuri moleculare recunoscute in mod specific de către celulele sistemuluiimunitar

- Ag=orice molecula care este recunoscuta ca si străina de către receptoriilimfocitari specifici, denumiţi receptori de antigen- receptorii limfocitari: a) prezenţi pe LT, numiţi TC (T cell receptor)  !) prezenţi pe suprafaţa L", "C (" cell receptor),denumiţi si imunoglo!uline de mem!rana (mlg), care pot fi secretaţi su! formade anticorpi (Ac)- o mica porţiune din molecula de Ag reacţionează cu un receptor limfocitar =epitop (determinant antigenic)- porţiunea din receptorul limfocitar care reacţionează cu Ag=paratop- Ag: endogene si e#ogene$munogenicitatea = capacitatea unui Ag de a induce un răspuns imun in totorganismul unui indi%idAntigenicitatea = proprietatea Ag de a se com!ina cu Ac sau cu receptorullimfocitar specific-toate imunogenele sunt antigene, dar nu toate antigenele sunt si imunogene -Agdaca sunt imunogene-& cascada de reacţii imune:

 ' acti%area limfocitelor care poseda receptorii potri%iţi ' sinteza de Ac specifici ' instalarea memoriei imunologice

 ' răspunsul imun efector specificToleranta imunologica = lipsa de răspuns imun fata de un anumit Agipersensi!ilitate= răspuns imun de%iat sau in e#ces

2. Conditiile ca o molecula sa fie antigenica

Condiţii dependente de molecula de Ag:

 ' olecula sa fie străina, non-self ' *reutatea moleculara & + .a

 ' /tructura moleculei ' 0erioada de remanenta in organism ' Cantitatea inoculata ' $nter%alul de timp intre administrări (%accinuri) ' Asocierea cu ad1u%anti

Condiţii dependente de organism: ' 23rsta indi%idului, condiţia fiziologica a organismului ' /pecia ' .iferentele genetice

 ' Calea de inoculare

Page 2: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 2/34

3. Organizarea structurala a moleculei de Ag, sistemul haptena-carrier

4pitopi (determinanţi antigenici)-la ni%elul unui Ag pot sa e#iste unul sau mai mulţi epitopi, care ii conferăspecificitate si care ocupa doar o mica porţiune din molecula

-epitopii recunoscuţi de L" si anticorpii unei specii pot fi diferiţi de cei %azuti dealta specie animala4pitopi: - secvenţiali  - determinaţi de structura primara a Ag5 paratopii L"interactioneaza cu ei doar daca sunt localizaţi pe suprafaţa moleculei5 paratopiiLT se pot lega si de cei din interiorul moleculei, dupa prelucrarea Ag, adicăfragmentarea lui in peptide de către enzimele proteolitice din A0C-&epitopii

 prelucraţi se asociază cu moleculele C-&mem!rana A0C pentru a fi prezentat LT  -conformationali sau discontinui - 1u#tapozitia in spaţiu a unor AAsituaţi la distanta unii de alţii in lanţul polipeptidic5 sunt recunoscuţi numai deAc si6sau "C si sunt prezenţi doar la ni%elul Ag nai%e, solu!ile

-imunodominanti - induc un răspuns mai pronunţat/istemul 7aptena-carrier:-su!stanţele cu *89.a nu pot induce un răspuns imun, dec3t in anumitecondiţii si atunci se numesc 7aptene-se leagă co%alent de o molecula mare denumita purtătoare sau carrier-&raspunsimun prin LT-7aptenele sunt molecule antigenice, dar nu sunt imunogene-se produc tipuri de Ac: anti7aptena, anticarrier si anticon1ugat

-reacţie incrucisata sau cross-reactie-Ac anti7aptena se pot fi#a pe 7aptenarespecti%a c7iar daca aceasta este asociata cu alta molecula carrier -e# 7aptene: sărurile metalelor grele (Cr, Ni), poliza7aridele mici, fosfocolina, s;c7imice de sinteza (medicamente, dinitro si trinitroclor!enzen, oligonucleotide,coloranţi), s; de origine %egetala

Page 3: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 3/34

4. Clasificarea Ag

-< criterii59; capacitatea de a induce reacţii imune si de a reaciona cu Ac sau TC ; mod de formare

; originea+; sursa Ag>; grad de ?nrudire genetica@; intensitatea răspunsului imun; necesitatea participării LT<; forma su! care apar 

Antigene T. si T$-antigene T dependente-pentru a induce Ac specifici, in cazul marii ma1orităţi aAg este necesara cooperarea L" cu LT7-antigene T independente-Ag capa!ile sa stimuleze L" in lipsa interacţiunii cuLT5 nu generează L" cu memorie5 sunt de feluri: T$ tip 9 si T$ tip - Benoantigene, aloantigene, antigene de organ (organ-specifice) si antigenedependente de stadiu e%oluti%Antigenele C-molecule inalt antigenice, codificate de un grup de gene foarte polimorfe, str3nslegate intre ele=comple#ul ma1or de 7istocompati!ilitate-C-C %ala!il pentru toate speciile, iar C uman LA (7uman lemocteantigen)- clase distincte: -Antigenele C clasa 9 - glicoproteine prezente pe

mem!rana tuturor celulelor nucleate din organism5 reprezintă antigenele clasicede transplant  - Antigenele C clasa $$ - alcătuite din doua lanţuri

 polipeptidice: lanţul a si lanţul D5 sunt e#primate selecti% pe suprafaţa celulelor  prezentatoare de Ag (A0C): munocite, macrofage, celule dendritice, L"  - Antigenele C clasa $$$ - nu sunt mem!ranare5 au

 polimorfism redus5 nu au rol in prezentarea antigenelor 

Alte antigene- antigene %irale - componente proteice ale capsidei %irale

- antigene !acteriene -EFG somatice, EE flagelare, EHE fim!riare, EIE de in%elis,E2E de suprafaţa- antigene parazitare- antigene celulare - antigenele sistemului A"F -pe suprafaţa 7ematiilor e#istadoua antigene diferite - aglutinogen A si "5 in ser e#ista anticorpi naturali $gcare aglutinează eritrocitele respecti%e-aglutinina J si D  - antigenele sistemului 7 -<>K din populaţie 7

  - alte antigene celulare - prezente pe limfocite, o6f,granulocite, trom!ocite sau pe suprafaţa diferitelor organe si ţesuturi

Page 4: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 4/34

5. uperantigenele

-familie de molecule care stimulează un număr mare de LT-unesc anumite portiuni %aria!ile din lanţul !eta al TC de moleculele C declasa $$ de pe A0C , in domeniile e#terne fata de zonele lor de prezentare a

epitopilor - e#ogene- e#oto#ine eli!erate de unele serotipuri de /;aureu si de unele tulpinide /;piogenes de gr A sau endogene- alte to#ine cu rol de superantigene: to#ina dermatitei e#foliati%e, to#ina sdr desoc to#ic, enteroto#ine produse de C;perfringens- /-Ag stimulează LT in forma sa integrala si se leagă de alti AA, stimulareainteres3nd un număr mai mare de limfocite dec3t cea indusa de un Ag o!iMnuit

!. "ezistenta naturala #def$ % factorii pasi&i'tisulari

- naturala (imunitatea de specie)- do!andita (indi%iduala)- toleranta imuna

$munitatea naturala :- are un su!strat genetic- inseamna lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios- cuprinde toti indi%izii une specii fara e#ceptii- se manifesta nespecific si nediferentiat, indiferent de natura agentului infectios

- are un caracter genetic si prin urmare transmitere ereditaraHactori pasi%i (tisulari) : pielea, mucoasele, micro!iocenozele locale

9; 0ielea : se opune patrunderii microorganismelor - $ntegritate anatomica ' !ariera ideala de protectie- .escuamarea continua se opune colonizarii de durata a microorg;- Aciditate (p ->)- /ecretia glandelor se!acee si sudoripare

; ucoasele : !ariera de protectie- 0rezenta mucusului - &strat %ascos 5 rol protector 

- p acid ' se opune colonizarii !acteriene; icro!iocenozele locale :

- /pecii comensale (nepatogene)- icro!iocenoza ca%itatii !ucale sau cea a colonului

(. "ezistenta naturala #def$ % factorii umorali

Page 5: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 5/34

- naturala (imunitatea de specie)

- do!andita (indi%iduala)- toleranta imuna

$munitatea naturala :

 ' are un su!strat genetic ' inseamna lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios ' cuprinde toti indi%izii une specii fara e#ceptii ' se manifesta nespecific si nediferentiat, indiferent de natura agentului infectios ' are un caracter genetic si prin urmare transmitere ereditara

Hactori umorali :- Hactori acti%i care asigura rezistenta naturala si sunt prezenti in sange, limfa,

lic7id articular, lic7id cefalora7idian si in diferite secretii

- Cei mai !ine caracterizati si mai importanti sunt : lizozomul, properdina,sistemul complement, lizina si spermina

-  Lizozomul  'enzima care degradeaza peretii micro!ieni si este produsa decelulele fagocitare,macrofagele si neutrofilele,prezente in aproape toatetesuturile si fluidele organismului; 0rote1eaza mucoasa nazala, !ucala,con1ucti%ala si corneea impotri%a !acteriilor;

-  Mucusul   prezinta calitati anti!acteriene,c7imice si fizice; 4ste compus dinmucine, glicoproteine secretate de mucoase,care prin componenta lor 

 poliza7aridica impiedica atasarea microorganismelor de glicoproteinele de pemem!ranele celulelor microorganismului gazda astfel micro!ii sunt captati demucus si pot fi in acest mod eliminati

-  Proteazele din tractul gastrointestinal au efecte anti-!acteriene prin degradarea proteinelor(e#; 0epsina,din stomac,ce actioneaza la p7 9)

- Sistemul complement  are multiple efecte !iologice,dintre care mai importantesunt: opsonizarea, c7emotactismul si liza agentului patogen; Acti%area acestuisistem se realizeaza pe doua cai: clasica si alternati%a

-  Properdina  =glicoproteina cu efect anti!acterian, anti%iral si antineoplazicimplicata in acti%area complementului

- Spermina si spermidina  sunt proteine cu efect !actericid in special asupracocilor gram poziti%i si negati%i 5 in lic7idul seminal precum si in tesutul renal

-  Proteina C-reactiva este proteina plasmatica de faza acuta, a caror concentratiecreste puternic in cursul infectiilor; 4ste o opsonina prin legarea de peretele

celulelor !acteriene care duce la acti%area complementului;

Page 6: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 6/34

-  Interferonii  sunt proteine secretate de diferite celule cu rol anti%iral 5 ei

constituie prima linie de rezistenta impotri%a unui numar mare de %irusuri;

). "ezistenta naturala #def$ % factorii celulari' neutrofilele

- naturala (imunitatea de specie)- do!andita (indi%iduala)- toleranta imuna

$munitatea naturala : ' are un su!strat genetic ' inseamna lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios ' cuprinde toti indi%izii une specii fara e#ceptii ' se manifesta nespecific si nediferentiat, indiferent de natura agentului

infectios ' are un caracter genetic si prin urmare transmitere ereditara

Hactorii celulari:- rol principal in apararea rapida, initiala fata de infectii- celule efectoare nespecifice- distrug microorganismele prin pinocitoza si fagocitoza

 Neutrofilele:- primele care inter%in in aparare- implicate in infectii acute si cornice

- functii fagocitare foarte acti%e- celula are un nucleu caracteristic, dens, format din mai multi lo!i5 citoplasma

este a!undenta, usor !azofila, cu numeroase granulatii (lizozomi si pero#izomi)- mare capacitate de locomoti%e

- adera la suprafetele celulelor endoteliale ale %aselor - trec prin peretele acestora- digera total !acteriile, fara conser%area determinantilor antigenici

*. "ezistenta naturala #def$ % factorii celulari'eozinofilele=lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios5 are un su!strat genic5cuprinde toti indi%izii unei specii fara e#ceptii5 se manifesta nespecific siindiferent de natura agentului infectios5 are un caracter genetic si prin urmaretransmitee ereditara- factori celulari: celele efctoare nespecifice5 prin pinocitoza produc distrugereamicroorganismelor5 rol principal in aparare rapida initiala fata de infectii- eozinofile: ->K din totalul leucocitelor din sange5 aspect asemanator cu cel alneutrofilelor5 granulatii mult mai mari5 contin pe langa enzime si o serie de

 proteine si factori to#ici(proteina ma1ora !azica)5 rol in aparare fata de parazitii

Page 7: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 7/34

mari (7elminti)5 implicate intr-o serie de procese inflamatoare5 eli!erarea unor 

mediatori c7emotactici, care atrag alte celule la locul inflamatiei

1+. "ezistenta naturala #def$ % factorii celulari'azofile, mastocite, plachete=lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios5 are un su!strat genic5cuprinde toti indi%izii unei specii fara e#ceptii5 se manifesta nespecific siindiferent de natura agentului infectios5 are un caracter genetic si prin urmaretransmitee ereditara- factori celulari: celele efctoare nespecifice5 prin pinocitoza produc distrugereamicroorganismelor5 rol principal in aparare rapida initiala fata de infectii- !azofile si mastocite: participa la o %arietate de procese patologice, in specialalergice5 rolul c7eie de eli!erare de din granule a unor mediatori c7imici ce duc ladeclansarea unor proceseinflamatorii sau de 7ipersensi!ilitate- plac7etele(trom!ocite): rol c7eie in coagulare, dar sunt implicate si in proceseleinflamatorii

11. "ezistenta natutala #def$ % factorii celulari'monocite, mf, celule N 

=lipsa de recepti%itate fata de un anumit agent infectios5 are un su!strat genic5cuprinde toti indi%izii unei specii fara e#ceptii5 se manifesta nespecific siindiferent de natura agentului infectios5 are un caracter genetic si prin urmaretransmitee ereditara- factori celulari: celule efectoare nespecifice5 prin pinocitoza produc distrugerea

microorganismelor5 rol principal in aparare rapida initiala fata de infectii- monocite6macrofage:  macronulcleate mari5 pot imigra in tesuturi unde suntnumite macrofage5 se gasesc in tesuturile con1ucti%e, fiind denumite dupalocalizare: celule microgliale (in /NC), Iupffer (in ficat) macrofage al%eolare(in

 plaman) sau osteoclaste (in oase); nele pot diferentia in alt tip de celule,denumite celule dendritice 'functii- fagocitoza, secreta unele su!stante cu rol deaparare, functie imuna e#trem de importanta cu rol in apararea specifica a

organismului, digestia antigenului se realizeaza cu mena1area epitopilor=celule prezentatoare de antigeni, pot e#ercita un efect citoto#ic direct sau prin

intermediul anticorpilor asupra celulelor straine sau tumorale- celule NI: ucid fara restrictie C o larga %arietate de celule tumorale siinfectate %iral sau c7iar !acterii izolate, fungi, paraziti5 granulatii azurofile,limfocite mari granulare

12. oleranta imunologica

/lipsa unei reactii specifice a tesutului limfocit fata de un antigen iar cand acestaeste administrat in anumite doze, intr-un anumit ritm si6sau pe o anumita cale de

inoculare 5 este de feluri : naturala si do!andita 5  factorii  care influenteaza

Page 8: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 8/34

inducerea tolerantei : %arstra (toleranta este mai usor de indus in animale le nou-

nascute)5 calitatea antigenului (imunogenicitatea este in%ers proportionala cuinducerea tolerantei) 5 alti factori care actioneaza prin scaderea numarului sifunctiei limfocitelor T-iradierea limfoida si administrarea de droguri citostatice

 13. 0munitatea doandita #def$ imunitatea acti&a

=capacitatea de raspuns imun fata de un antigen pe care o primeste un indi%id 5 inmod acti%- prin stimulare directa a sistemului imun de catre antigenul respecti% siin mod pasi%-datorita transferului de anticorpi (seroterapie) ca atare sautransplancentar)- imunitate acti%a : in mod normal la trecere prin infectie 5 metode de %accinare%accinulrile pot fi in functie de pro%enienta lor :!acteriene sau %irale, cu %irulentaatenuata sau omorata , o!tinute in mod natural sau prin inginerie genetica,administrarea poate fi unica (o singura doza) sau cu rapeluri(re%accinari)

14. 0munitatea doandita #def$ imunitatea pasi&a

=capacitatea de raspuns imun fata de un antigen pe care o primeste un indi%id 5 inmod acti%- prin stimulare directa a sistemului imun de catre antigenul respecti% siin mod pasi%-datorita transferului de anticorpi (seroterapie) ca atare sautransplancentar)- imunitatea pasi%a :  do!andita in mod natural prin transferul naturaltransplancentar de la mama la fat 5 in mod artificial prin inocularea de anticorpi

 pro%eniti de la pacienti care au trecut prin infectie

15. 0munitatea doandita #def$ imunitatea de protectie si antitumorala

=capacitatea de raspuns imun fata de un antigen pe care o primeste un indi%id 5 inmod acti%- prin stimulare directa a sistemului imun de catre antigenul respecti% siin mod pasi%-datorita transferului de anticorpi (seroterapie) ca atare sautransplancentar)- imunitatea de protectie :   prote1area organismului de o anumita infectie-imunitate de protectie specifica se reslizeaza fie ca urmare a trecerii prin !oala

(e#; fe!ra tifoida, scarlatina, ru1eola), fie prin %accinare 5 nespecifica se realizeaza prin participarea tuturor mecanismelornespecifice care contri!uie la apararea unuiorganism, acesta nu implica recunoasterea si dez%oltarea unui raspuns imunspecific- imunitatea antitumorala : stare de imunitate specifica anumitor organisme,caracterizata prin capacitatea de a opri dez%oltarea unui organism neoplazic 5eficienta imuna antitumorala depinde de capacitatea sistemului mononuclear -macrofagic 5 supara%eg7erea imunologica-sistemul imunologic al organismuluidetecteaza rapid celule proprii modificate malign, datorita noilor antigene aparute

Page 9: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 9/34

 pe suprafata acestor celule si le distruge inainte de a a%ea timp sa se multiplice ,

 pre%enind astfel dez%oltarea cancerelor;

1!. Organele limfocitare primare % timusul si madu&a osoasa

Timusul - organ limfoepitelial format din lo!i uniti intre ei printr-un istm ' este situat in treimea superioara a mediastinului ' este populat cu celule precursoare ale limfocitelor T, numite protimocite care

 printr-un proces de diferentiere O limfocite T ' in timus, productia de limfocite este continua si se realizeaza in a!senta oricarui

stimul antigenic ' asigura maturarea imunologica normala a limfocitelor T ' structura: capsula

   zona corticala ' se afla timocite dispuse su! forma de coroanain 1urul celulelor doica precum si numeroase celule apoptotice   zona medulara ' se afla corpusculi assaladu%a osoasa - sediul celulei stem sau pluripotente5 celule precursoare,mieloide si limfoide

 ' se autoregenereaza ' se diferentiaza spre una din seriile sanguine ' granulocitara, eritrocitara,

megacariocitara, monocitara sau limfocitara (limfocite ") ' la pasari, maturarea liniei limfocitare " se realizeaza in !ursa lui Ha!ricius care

este formata din foliculi limfoizi, colonizati de un nr mic de celule stem care prolifereaza si se diferentiaza in limfocite "5 foliculii sunt separati intre ei detra!ecule epiteliale

1(. Organele limfocitare secundare % ggl limfatici splina

*anglionii limfatici - structuri limfoide mici, nodulare, localizate pe traiectul

%aselor limfatice si in traiectul organelor parenc7imatoase ' structura: zona corticala ' populata cu precadere in partea e#terna de L"

   zona medulara ' in care se concentreaza LT ' contin categorii principale de celule: celulele limfoide (LT si L")

imunocompetente5 celulele sistemului macrofag-mononuclear5 celule dendriticesi celule con1uncti%e

 ' du!la functie: e#cluderea agentilor patogeni (prin fagocitoza realizata demacrofage) si dez%oltarea raspunsului imunologic specific/plina - organul limfoid cel mai %oluminos

 ' structura: capsula conjunctiva

Page 10: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 10/34

   pulpa alba, zona limfoida, e#ista arii: una timoindependenta

 populata cu L" si una timodependenta populata cu LT5 se mai gasesc deasemenea macrofage, celule dendritice si plasmocite   pulpa rosie este formata din sinusuri %enoase, populate in

 principal de macrofage5 are rol in distrugerea celulelor im!atranite5 reprezinta unrezer%or de 7ematii si este sediul rezer%elor de fier5 aduna si distruge celulelemoarte1). Organele limfocitare secundare % apendicele, amigdalele, placile aer,

aglomerari limfocitare

Apendicele ' organ limfoid destul de %oluminos ane#at tu!ului digesti% ' aglomerari limfoide unde predomina L" si plasmocitele

Amigdalele - mentinerea unui ec7ili!ru al populatiilor !acteriene dinmicro!iocenoza !ucofaringiana5 confera protectie cailor respiratorii superioare0lacile 0aer 

 ' celule limfoide ane#ate mucoasei intestinului su!tire5 ' apararea imuna locala

Aglomerari limfocitare - e#ista multe aglomerari celulare limfatice in tra7ee, !ron7ii, !ron7iole, piele, rinic7i, creier O reactii locale sau generale de aparare prin intermediul macrofagelor sau prin alte celule care pot prezenta antigenul

1*. imfocitele % def, clasificare, maturare

 ' celule mici, ale seriei al!e, rotunde, cu dimensiuni de <-9> Pm ' recunosc si reactioneaza cu Qnon-self-ulG prin intermediul unor receptori de

mem!rana pt antogene ("C,TC) ' receptorii fiecarei celule sunt capa!ili sa recunoasca doar un singur determinant

antigenic (epitop) ' celule antigen-reacti%e, au receptor pt antigen ' initiaza raspunsul imun celular sau umoral

 ' %or prolifera si se %or diferentia spre celule efectoare O limfocitele care aureceptori specifici pt antigenul respecti%

 ' clase: clasa limfocitelor T (timodependente) si clasa celulelor "(medulodependente), clasa celulelor NI 

 ' clasificare dupa: criterii fenotipice, furnizate de marerii mem!ranari ' C.(clasa de diferentiere)5 criterii functionale5 mediatorii secretati

 ' maturarea functionala se desfasoara in faze: una antigen-independenta (inorganele limfoide primare) si una antigen-dependenta (in organele limfoidesecundare

 ' din celula stem diferentierea pe linia limfoida incepe cu un precursor comun ptlimfocitele " si T, din care se diferentiaza cele categorii de celule

Page 11: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 11/34

2+. imfocitele

 ' acti%ate dupa stimularea antigenica, prolifereaza si apoi se diferentiaza in:- plasmocite ' secretoare de anticorpi

- limfocite " cu memorie ' la un nou contact cu antigenul, aceste celule seacti%eaza rapid si se transforma in plasmocite care secreta $g de mare afinitate21. imfocitele % clasificare, sustituentii 6

 ' receptorul pt Ag al acestei populatii limfocitare (TC) recunoaste A* numaidaca ii este prezentat de molecule ale comple#ului ma1or de 7istocompati!ilitate(C)

 ' clasificarea LT se poate face pe !aza naturii receptorului pt Ag (TC), tipului demolecule de 7istocompati!ilitate necesar pt recunoasterea antigenului,marerilor de mem!rana, functiei, etc;

 ' clase: limfocitele T 7elper6inductoare (LT7) cu rol reglator si limfocitele Tcitoto#ice (LTc sau LTC) cu rol efector 

 ' celula precursoare, limfocitul T7 prin acti%are da nastere la su!seturi de LT7:T79- inductoare, inflamatorii, inter%enind in imunitatea mediata celular prinsecretia unor citoine (limfoine) care produc acti%area altor celule efectoare($L-, TNH-D, $HN-R)5 T7-actioneaza ca 7elper pentru sinteza deimunoglo!uline (imunitatea umorala) prin citoinele (limfoinele) $L-+, $L->,$L-@, $L-9, $L-9

22. imfocitele % clasificare, citoto7ice si supresoare ' clasificarea LT se poate face pe !aza naturii receptorului pt Ag (TC), tipului de

molecule de 7istocompati!ilitate necesar pt recunoasterea antigenului,marerilor de mem!rana, functiei, etc;

 ' clase: limfocitele T 7elper6inductoare (LT7) cu rol reglator si limfocitele Tcitoto#ice (LTc sau LTC) cu rol efector LT citoto#ice ' celule efectoare, actioneaza direct si specific asupra unor Qcelule

tintaG cum ar fi celulele proprii modificate antigenic: infecatte %iral sautumorale, sau cele straine, din grefele de organ, pe care le lizeaza

  - efectul citoto#ic se realizeaza prin contact direct intre acest tipde limfocit si celula tinta, care e#prima antigenul specific si nu implica nici

 participarea anticorpilor si nici a complementului =citoto#icitate mediata celular LT supresoare ' au functii reglatoare ale raspunsului imun si determina limitareae#pansiunii clonale a LT sau L" (consecuti%a stimularii realizate de antigen) sisuprimarea raspunsului imun  - restrang si mentin in limite normale sinteza de anticorpi siacti%itatea LT

Page 12: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 12/34

23. imfocitele N si A 8

Celule NI:- celulele NI ucid, fara restrictie C-doua mecanisme: Citoto#icitatea celulara dependenta de anticorpi -A.CC

Citoto#icitatea directa- celulele NI au acti%itate citoto#ica directa, dar sunt lipsite de receptori Ag-specific- sunt implicate in distrugerea celulelor infectate de %irasuri a celulelor tumoralesi6sau a celor din anumite zone inflamatoare- functional limfocitele Tc si NI se influenteaza reciproc atat prin secretia decitoine cat si prin contact direct- limfocitele Tc nu recunosc celulele care nu e#prima sau e#prima ni%ele scazutede C $ cum sunt celulele canceroase sau celule infectate cu %irusuri5 acestecelule %or fi distruse de NI - NI sunt puternic in7i!ate de LTc acti%ate, care recunosc specific ccmple#ul

 peptida: C $ si actioneaza selecti% =& $imiteaza acti%itatea citoto#icanespeciflca- A.CC constituie deose!irea ma1ora intre LTc si NI - citoliza prin A.CC a NI se realizeaza prin granulatiile citoto#ice care contin

 perforine si granzimeCelulele LAI- celule ucigase acti%ate de limfoc7ine

24. Celulele prezente de Ag % macrofagele8

- recunosc, fagociteaza si prelucreaza intracitoplasmatic structurile non-proprii pe care apoi le prezinta su! forma adec%ata limfocitelor T- macrofagele reprezinta EgunoieriiEorganismului- ingerarea microorganismelor (cu a1utorul receptorilor pentru manoza si fucozade pe suprafata macrofagelor) =& recunoasterea si fi#area glucidelor 

 !acteriene =& internalizarea microorganismelor in celula5 micro!ii astfelfagocitati sunt degradati in peptide =& prezentati in con1unctie cu moleculele

C $$ pe suprafata celulei =& e#primarea la suprafata macrofagelor amoleculei co-stimiulatoare "- macrofagele nu sunt capa!ile sa acti%eze LT in a!senta infectie- mononucleate mari (diametrul de 9-9>Sm)- pot imigra in tesuturi, unde sunt numite macrofage- se gasesc in ioate organele si in tesuturi con1uncti%e, fiind denumite dupalocalizare: celule microglale (in sistemul ner%os central), Iupffer (in ficat),macrofage al%eolare (in plaman) sau osteoclaste (in oase); nele se potdiferentia in alt tip de celule, denumite celule dendritice

- secreta unele su!stante cu rol in aparare

Page 13: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 13/34

- functia imuna e#trem de importanta, cu rol in apararea specifica a organismul

- digestia antigenului se realizeaza cu mena1area epitopilor = celulele prezentatoare de antigen- pot e#ercita un efect citoto#ic direct sau prin intermediul anticorpilor asupra

celulelor straine sau tumorale

25. Celulele prezente de Ag % celulele dendritice, astrocitele 8

 Celulele dendritice- raspandite in tot organismul si- au un important rol in inducerea raspunsuluiimun- capacitatea de stimulare a LT- multi agenti patogeni (%irusuri) nu induc C de clasa $$ si molecule co-stimulatoare in macrofage- aceasta fisura in armura de aparare a organismului este acoperita de .C- .C sunt concentrate in ariile T ale tesuturilor limfoide- ele e#prima spontan ni%ele ridicate atat de C 9 si C $$ cat si co-stimulatori: ";9 si "; si molecule de adeziune: $CA9, $CA si LHA- sunt specializate in prezentarea peptidelor %irale, a to#inelor C: - ma1oritatea proteinelor %irale sunt produse in citosol, iar peptidelederi%ate din ele sunt trasportate la suprafata de C $, unde sunt recunoscute deC./ nai%e-proteinele din an%elopa %irala sunt translocate in reticulul endoplasmatic de

unde pot urma cai:• .use direct la suprafata celulei

• $ntra in endosomi =& preluate de C $$ si stimuleaza C.+ poziti%e =&

LT7l inflamatorii si LT7

• LT7 =& producerea de Ac neutralizanti =& !loc7eza intrarea

%irusurilor in celulele sanatoaseAstrocitele ' la ni%elul /NC au loc o serie de reactii imune, mai ales anti%irale,astrocitele a%and rolul unui pi%ot intre LT si neuroni

2!. Clasificarea AC profesioniste 8

Celule :

• acrofage6monocite fagocitante =& localizare : sange, splina,

tesuturi, ficat, ganglioni limfatici, creier 

• .endritice interdigitate =& localizare: tesut limfoid, timus

• .endritice foliculare =& localizare: folicul limfoid

• Langer7ans =& localizare: piele

• D =& localizare: tesut limfoid, locul reactiei imune

Page 14: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 14/34

2(. 9ar:erii C; - clasele de diferentiere 8

- marerii structuri particulare de mem!rana, de natura proteica sauglicoproteica, prin care o celula se deose!este calitati% de alte celule;- e#presia marerilor:

•  pe o singura populatie celulara

•  pe mai multe populatii celulare

• intreaga e%olutie a celulei

• in anumite perioade e%oluti%e• celule acti%ate

• celule inacti%e

- identificarea marerilor: Aco, imunofluorescenta, te7nici imunoc7imice- diferiti mareri de mem!rana = diferite functii celulare5 aceste structuri Ag se

 pot implica acti% in functia celulelor- rolurile unor mareri: receptori, transductori de semnale, adeziune celulara- Epan-mareriE =& se gasesc pe o intreaga populatie celulara, pe toate treptelede maturare (linea1)

  =& determina numarul a!solut si procenta1ele de celule din linea1ulrespectic- receptori de mem!rana recunosc diferite structuri: Ag, C, $g, Lectins, Ag

 patogeni (%irusuri)- clase de diferentiere: mareri specifici pt L" (C., C., C.+, C.>, C.,C.<, pt LT, pt celule NI, macrofage, trom!ocite etc;

2). C" 8

- TC este structural diferit de "C (nu este o $g) =& dimeri formati din lanturi pp (4c, C,Tm)- tipuri: TC9 : R, U si TC : J, D- se deose!esc prin compozitia lanturilor, distri!utia pe populatii LT, distri!utiain tesuturi, mecanism de recunoastere a Ag si a semnalelor de acti%are;

- asemanari cu "C situsul com!inati% e format la e#tremitatea N alanturilor pp care compun receptorul5 recunoaste epitopii Ag (un fel deEparatopE)- TC JD sau RU se e#prima asociat cu o molecula in%aria!ila C. implicata in

transductia semnalului

Page 15: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 15/34

2*. C"8

- sunt imunoglo!uline su! forma de proteine integrale ale !, cu segmente :e#tracelular, transmem!ranar si intracitoplasmatic- receptorii pt Ag pe suprafata L" sunt si mareri pt acestea- recunoasterea Ag si fi#area lui conduce la eli!erarea unor semnale acti%atoarela interiorul L" => cascada de e%enimente intracelulare =& acti%area L" =&transformare !lastica =& proliferare si diferentiere in plasmocit =& sinteza de Acspecifici pentru Ag fi#at initial- structura "C in functie de gradul de maturare a celulei:

• $g de mem!rana sau de suprafata (celula imatura)

• $g$g. e#primate concomitent (celula matura) acompaniate de structuri

aditionale : $gJ, $gD (C.VA, C.V"), C.9V, C., C.9

3+. Alti mar:eri si coreceptori ai

- se leaga de alte molecule e#primate pe celule imune, endoteliu, matricee#tracelulara- transduc semnale !ioc7imice stimulatoare la interiorul LT- pot fi mareri pentru identificarea linea1ului si su!populatiilor LTa. C! - formeaza cu TC un comple# multimolecular functional C. 6 TC,esential in acti%area LT5 se e#prima pe LT mature functionalb. C"# si C$ -sunt coreceptori5 glicoproteine;

-sunt implicati in restrictia de 7istocompati!ilitate;  -se asociaza la comple#ul C.6TC pe LT mature: C.+ sauC./ recunosc regiuni nepolimorfe din molecuia C;c. C"# -leaga molec C $$5 este prezent pe LT7d. C"$ -leaga C $5 este e#primat pe LT c6s

-functii: semnalizare5 transducere a semnalului5 creste adeziunea LT7 la A0C(C.+) sau a LTc la celula tinta (C.<);-normal : LT C.+ sunt @>K, C"< sunt >K, C"+6C.<: 69Alti coreceptori ai LT- roluri: transducerea semnalului, adeziune celulara, recunoastere Ag, acti%are,

 proliferare, cooperari celulare, functie efectoarea. C"%$& C'L(-# - costimulatori pt LT C.+, C.<5 se cupleaza cu moleculedin familia " de pe A0C5 induc al -lea semnal (diferit de Ag), esential inacti%area LT

Page 16: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 16/34

b. C"% )L*(-%+

-marer pan-T (cel NI) -glicoproteina5 receptor 4 (rozete 4)-leaga LHA- (C.><) e#primat pe numeroase celule-rol in adeziunea LT la A0C, si a timoeitelor la epiteliul tirnic

-rol costimulator (cale alternati%a de acti%are a LT)5 rol in tranductia semnaluluiacti%ator -Ac o anti C. -& in7i!a LT7 si LTcc. C" #, -A (cel nai%e) si F (cel  cu memorie)5 inter%ine in transducereasemnalului5 portiunea C are rol de tirozin fosfatazad. C" #L )/p !0+- ligandul lui C.+5 transductor5 in cooperarea LTact-L"e. unele inte/rine 1 L*(-2& 3L(-#&,&4 - rol in adeziunea celulara5 costimulatori5rol in transductia semnalelor 

 f. mar5erii pan-' : C., C.>, C.-C.> se e#prima si pe un su!set de L" -implicat in !oli antinornice5 implicat in leucemii (limfocite ", LLC-")

 /. alti mar5eri

-pot depinde de starea functionala a celulei-C$, C$$, C, $L-, C.9 (receptor pentru transferina)

31. <C", C" #sistem pt complement$, receptori pt cito:ine

HC: - distri!utie celulara larga: 0N, 4oz, "az, 0$, eritrocite, o, .CH, celuleendoteliale etc;-roluri Hc: fagocitoza, transport transmem!ranar, degranulare, eli!erare de

mediatori to#ici si /F, A.CCC: - interactioneaza cu fragmente de C 5- se e#prima pe diferite celule- rol in: -citoto#icitate mediate umorala5 fagocitoza (opsonizare C!,C+!)5eliminarea C$ solu!ile(C9 de pe 4)5 eli!erare de amine %asoacti%e5 receptori

 pentru %irusurieceptori pt citoine

-leaga $g polimerizate, care contin piesa W-se e#prima pe mem!rana celulelor epiteliale mucoase : intestin, canale

e#cretoare ale glandelor e#ocrine-rolul in transportul acestor $g-$g este internalizat in celula, transportat la celalalt pol celular, apoi eli!eratin lumen 5 o parte din este eli!erat impreuna cu polii $g reprezentand piesasecretorie

Page 17: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 17/34

32. 9olecule de adeziune- def, rol, clasif 

= glicoproteine integrale ale mem!ranei, implicate in interactiunea celulara, saucelula-matrice e#tracelulara; Hormeaza perec7i de liganzi specifici;- adeziunea intercelulara e implicata in: em!riogeneza, reparatie tisulara,inflamatii, raspunsul imun-adeziune: omotipica (celule de acelasi tip)5 eterotipica (celule diferite catip)5 omofila (CA identice)5 eterofila (CA diferite)-interactiunea CA este urmata de transmiterea unor semnale la interiorulcelulei, si declansarea unor e%enimente (legate de acti%are, mo!litate, fenotip);-functiiie imune ale CA :

a; migrarea, acti%area, si e#primarea functiei efectoare a LT !; interactiunea LT cu A0Cc; aderenta, migrarea si penetrarea celulelor fagocitare prin peretii %aselor sanguined; domicilierea 6 7oming a L in tesuturile limfoidee; semnal costimulator al A0C profesionale catre LT nai%e (fara memorie),

urmat de e#pansiunea clonala- principalele familii de CA : integrine, selectine, cad7erine, molecule mucin-lie, superfamilia $g

33. 0ntegrinele

- structura: lant α -& leaga cationii (Ca)

lant β -&(β9-β)

- se leaga de : CA de pe alte celule

atricea e#tracelulara- rol in raspunsul imun , organizarea tisulara, migrarea celulelor in cursuldez%oltarii

- clasificare (dupa lantul β):

β 2-inte/rine -& 2LA (%er late antigen) -& antigene de acti%are tarzie

- constituti%e pe LT in repaus (2LA +,>,@, sau inducti!ile)

  -7eterodimeri (β9-α 9-<): unde β9=C.V si αl-< = C.+Va-f

-e#primate larg pe leucocite si alte tipuri celulare-interactioneaza cu colagen, laminina,fi!ronectina (proteinele matricii)

Page 18: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 18/34

  -2LA-+ interactioneaza cu 2-CA9 de pe endoteliile %asculare :

  igrare in zone inflamatorii  oming in placile Haer 

β %-inte/rine : se numesc si Leu-CA

- LHA-9(leuocte-function associated antigen 9)- esteC.9<6C.99a

  - rol in functiile limfocitare dependente de adeziune : stimularea LT de catreA0C ($CA 9 si )5 citoto#icitate celulara5 co-receptori pt; LT5 adeziune lacelule endotelialeX C(C.9<6C.ll!)sau ac-l

X C+(C.9<6C.99!)-rol in: opsonizare5 atasare la celule endoteliale si la matricea e#tracelulara5e#tra%azarea leucocitelor 

- deficitul Leu-CA (alterarea genei C. 9<) conduce la Esindromul deficienteiadeziunii celulareE, in care leucocitele sunt incapa!ile sa a1unga la loculinflamatiei (ramin in circulatie);

β !6 inte/rina = citoadezine (C. @9 6 C. +9->9)

  - C. @9 6 C.+9 este marer trom!ocitar si receptor pt; molecule implicatein coagulare(lipsa lui duce la diateza 7emoragica)  - C. @9 6 C.>9 - se e#prima pe limfo!lasti, monocite, epitelii si areliganzi ca si precedentul;

34. electinele

4 ' endoteliale5 0 ' plac7etare5 L - leucocitare-mediaza adeziunea rapida, de afinitate sla!a, implicata in rostogolirealeucocitelor;-adeziunea sla!a initiata de selectine este urrnata de adeziunea puternica mediatade integrine (migrarea celulara)

 7 - selectinele : C. @4, 4LA-9, L4CA-  -/e e#prima pe celule endoteliale acti%ate de CI ($L$, TN0, $NH) din zoneleinflamate

  -/e leaga la glicani (C. 9>s, sialil-LeYis) de pe granulocte, leucocite, LTcu memorie  -Cresc in inflamatii cronice (astm, A, psoriazis)

 L-selectinele : C. @L, LA-9, L4CA-9  -$nter%in in aderenta leucocitelor ia 42  -Leaga proteoglicani (*l-CA-9, C.+)  -$mplicate in 7oming (LT nai%e, catre organele limfoide periferice)  -ol in !olile demielinizante ale /NC

 P - selectinele : C. @0

Page 19: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 19/34

  -/tocate in granulele secretorii ale trom!ocitelcr, megacariocitelor,

endoteliului (corpii Zei!er-0alade)  -La stimularea celulelor se redistri!uie la suprafata si leaga giicanii ca si 4-selectinele, sau alte *0 de pe monocite si neutrofile

  - ol in legarea neutrofilelor de endoteliul %ascular   -ol in glomerulonefrite si leziunile mediate de neutrofile

35. uperfamilia 0g

-inter%in in etapa a doua a adeziunii leucocitelor la endoteliul %ascular-sunt receptori pt agenti patogeni 5 contri!uie in metastazarea tumorilor 

•   IC(M-2 )C" ,#+ 

/e e#prima pe celule 7ematopoietice si ne7ematoppietice, LT, L", fi!ro!lasts,eratinocite, celule endoteliale

4#primarea e stimulata de $L-9, TNHLiganzi : LHA9, Col in migrarea leucocitelor catre locul inflamatiei

•   IC(M-% )C" 2%+

Leaga LHA-9/e e#prima constituti% pe endoteliul %ascular (e#clusi%)

•   IC(M-! )C" ,0+

Leaga LHA-9/e e#prima pe LT, timocite> L", monocite, granulocte

•  L*(-% )C"%+ - se e#prima pe LT, NI 5 leaga LHA-5 amplifica de +-ori semnalul acti%ator o!tinut prin stimularea TC 

•  L*(-! )C" S!+ - ligandul pentru C.5 e#primare celulara larga (inclusi%

4)5 rol in adeziunea celulara in cursul prezentarii Ag, si in distrugerea celuleitinta

• 3-C(M-2 )C"24+ . lea/a 3L(-# - olecula e#primata pe celule

endoteliale din centrii germinati%i5 rol in 7oming5 rol in recircularea si emigrarea prin 42 a L nai%e

•  8-C(M)C",4+ - omofilia (leaga tot C.>@)5 e#primata pe NI si unele

LT5 recunoaste cel C.>@ -& glioame•  P7-C(M )C!2+ 'omofilia5 se e#prima pe trom!ocite, endoteliu, LT

-/uperfamilia; $g mai include: $g, TC, "C, C.+, C.<, C. 9V, domeniile 2 laIC

3!. Comple7ul ma=or de histocompatiilitate % def 

- C este o regiune cromozomiala formata din mai multi loci ai caror gene

codifica la fiecare indi%id, mai multe tipuri de molecule;

Page 20: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 20/34

-  M9C cls.I -pe suprafata tuturor celulelor nucleate din organism, prezinta

epitopii rezultati din fragmentarea antigenelor e#ogene limfocitelor Tc- M9C cls.II - pe suprafata celulelor prezentatoare de antigene (A0C) : monocitmacrofag, limfocit ", celule dentritice prezinta epitopii rezultati din

fragmentarea antigenelor e#ogene limfocitelor T7

3(. Caracterizarea genetica a 96C8

- C, in general, sau LA la om este localizat pe !ratul scurt la cromozomului@ si reprez apro# K din A.N-ul acestui cromozom, dar are un nr foarte mare degene dispuse in regiuni;

9) egiunea C de clasa $ -e#ista loci principali:LA-A, LA-", LA-C carecodifica molecule clasice omonime LA de cls $; La ni%elul acestor loci au fostidentif numeroase alele alternatice ce constituie cauza deose!irilor antigeniceintre dif persoane;

) egiunea C de cls $$, este situate la distanta de regiunea C de cls$ si maiaproape de centromer; 4a are -> de gene si pseudogene grupate in su!regiuni principale, sau a genelor clasice: ., .0, .[; Hiecare regiune contineuna sau mai multe gene A si " care codifica cele lanturi polipeptidice diferite;

) egiune C de cls $$$, situata intre regiunile C-$ si $$, cuprinde alte genecare codifica proteine cu funtii imune: - proteine ale sist complement5 gena 9, ptsteroid 7idro#ilaza5 genele pt citoine: TNHJ si TNHD- LA se caracterizeaza prin faptul ca este un comple# multigenic, multialelic,

strans legat si cu o e#primare codominanta;a) caracterul multigenic6poligenic este cauzat de faptul ca e#ista gene pt LA de

cls $ si perec7i de gene J si D pt cls $$, care codifica prot cu specificitati diferitein pri%inta legarii peptidelor;

 !) polimorfismul - pt fiecare gena e#ista alele multiple;c) legarea: toate genele LA se transmit in !loc, de la parinti la copii, ca o singura

unitate, denumita 7aplotip5 descendentii %or a%ea deci 1umatate de 7aplotip de la

mama si 1umatate de la tata;d) codominanta: din fiecare 7aplotip se e#prima cate o alela pentru fiecare locus; .e

o!icei pers este 7eterozigota pt fiecare locus; $n cazul 7omozigotilor, genotipulcelor loci %a fi identic;

e) transcomplementarea: fenomen prin care apar molec LA 7i!ride, cele lanturiJ si D, fiind codificate de gene din 7alotipuri diferite;

f) dezec7ili!ru de legare: se refera la legarea mai \stransaG intre alela unui locus sialela altui locus;

3). tructura moleculei 6A de clasa 08

- molec LA de cls$ sunt glicoproteine 7eterodimere mem!ranare, codificate de

genele LA de cls $ si reprezinta antigenele clasice de transplant; .;p;d;%;

Page 21: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 21/34

structural, moleculele reprezinta o asociere neco%alenta intre: - un lant greu,

 polimorf, glicozilat, codificat de C-lantul J si un lant usor, nonpolimorf,constant, codificat de o gena de pe cromozomul 9> ' D microglo!ulina;- e#tracelular, lantul J are !ucle care se formeaza pe domenii: domeniile J9,

J si J, mentinute prin punti /-/, deci prezinta o structura similara cu cea aimunoglo!ulinelor; D-microglo!ulina, este formata dintr-un lant de VV de AA custructura glo!ulara compacta, asemanatoare lanturilor din superfamilia de $g;3*. tructura moleculei 6A de clasa 008

- moleculele C de cls $$ sunt tot glicoproteine mem!ranare, 7eterodimerice,un comple# format din lanturi polipeptidice legate neco%alent intre ele: un lantJ (care are e#tracelular domenii si este complet diferit de lantul omonim almolec LA de cls $) si un lant D, tot cu domenii e#tracelulare (D9, D);- fiecare lant prezinta regiuni distincte: e#tracelulara, transmem!ranara siintracitoplasmatica; /tructura spatiala, tridimensionala a moleculelor C-$$ afost precizata in detaliu prin determinari cristalografice cu raze B si esteasemanatoare celor de cls $;

4+. ;istriutia celulara si rolul iologic al 96C 0

oleculele sau antigenele LA de clasa $ prezinta cate%a trasaturi caracteristice:a; sunt prezente pe toate celulele nucleate si pe trom!ocite

 !; au rol in prezentarea unor antigene endogenec; inter%in in aparare prin intermediul LTC;

-sunt principalele molecule recunoscute de mecanismele efectoare

ol: -in cursul reactiei imune de aparare fata de infectiile intracelulare(%irusuri,microorganisme)  -si distrugerea grefelor pro%enite de la alt su!iect-distrugerea celulelor este realizata de limfocite T citoto#ice(LTc), ce poarta camarer specific antigenul C.<-receptorul LTc se leaga de comple#ul format de epitopul strain fi#at in santulmoleculei C de clasa $;

41. ;istriutia celulara si rolul iologic al 96C 00-rol: - controlul raspunsului imun prin: cooperarea LT-macrofag5 cooperarea LT-L"5 cooperarea dintre su!seturile LT(LT7-LTs)  -creste sau suprima raspunsul imun;- distri!utie: -in liza celulelor tumorale sau infectate %iral

42.tructura imunogloulinelor. 9odelul 0g>

Page 22: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 22/34

  -*=9>.

  -+ lanturi polipeptidice,identice cate   - lanturi grele identice(>.),notate   - lanturi usoare identice(>.),L

  -leg; co%alente(disulfidice,/-/)  -leg; neco%alente- punti disulfidice care leaga un lant greu de unul usor(-L), si care leaga doualanturi grele(-)- $gA are punti intracatenare si intre lanturi usoare L-L- olec a fost cli%ata,utilizand papaina,in fragm apro# egale(>.)  - fragm identice = Ha! (antigen !inding) - leaga Ag printr-o zona derecunoastere = paratop sau situsul de com!inare pt Ag  -al -lea fragm Hc(cristaliza!il)-are fuctie efectoare: fi#area complementului,tra%ersarea !arierei placentare pt prote1area pasi%a a fatului, fi#area pe celule

 prin receptori Hc

43.Antigenicitatea imunogloulinelor8izotipuri, alotipuri, idiotipuri

- molec; de Ac umane sunt imunogene daca se inoculeaza la alte specii-Ac rezultati permit diferentierea claselor, su!claselor $g=izotipuri-izotipurile sunt epitopii,prezenti la toti su!iectii normali ai unei specii-epitopii izotipici sunt localizati la ni%; domeniilor constante ale lanturilor

-daca imunizarea se face intre indi%izi apartinand aceleiasi specii =&aloanticorpi,alotipuri-la om e#ista %ariante alotipice la ni% lanturilor grele: *m (*9m, *m, *m,*+m) respecti% Am(A9m,Am), si la ni% lantului usor -Im-regiunile %aria!ile ale $g, in special cele 7iper%aria!ile, pot a%ea sec%ente de AAdiferite de cele ale proteinelor proprii, pot induce formarea de anticorpi anti-idiotip;-reteaua idiotipica are rol reglator si poate conser%a informatiile su! forma de\imagine internaG

44. Clase si suclase 0g

-indi%idualitatea claselor este data e#clusi% de structura regiunii constante alanturilor grele-la om e#ista > clase de $g(*,,A,.,4),$g* a%and + su!clase ($g*9, $g*,$g*, $g*+), iar $gA doua su!clase($gA9,$gA)$g * - ->K din totalul $g  -AcGcon%entionaliGprotectori,cu rol de neutralizarea to#inelor !acteriene,

opsonizarea micro!ilor 

Page 23: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 23/34

  -apar mai tarziu in cursul raspunsului imun primar, dominante in

raspunsul secundar   -singura glo!ulina care poate tra%ersa !ariera placentaraOprotectiaaniinfectioasa la fat si apararea la nou nascut

  -formate din lanturi grele R si lanturi usoare identice: sau ]   -contine glucide -K fi#ate pe domeniul C7  -la om e#ista + tipuri de lanturi grele =& + su!clase $g*9,$g*,$g*,$g*+$g - * mare V-VI.a  ->-9>K din totalul $g circulante  -formate din > unitati de !aza P reunite prin punti disulfidice si un lantsuplimentar W(9>.a)=aspect de stea sau cra!, cu 9 situsuri de com!inare  -acti%eaza complementul pe calea clasica prin fi#area C9^ sau C7(de 9de ori mai efficient in citoliza cel !acteriene)  -prima clasa de $g produsa de L" si principala clasa ce apare in $ primar   -poate fi secreatata in mucoase$g A - are forule moleculare diferite:seria si secretorie  -$g A serica monomera,9@IdA,9-9>K din totalul $g serice  -su! forma polimerizata apare in secretii seriimucoase:sali%a,mucus

 !ronsic,mucus intelstinal,colostru,lapte,lacrimi  -rol important in apararea mucoaselor   -ca dimer este asociata prin lantul polipeptidic W si are o componentasecretorie sau piesa secretorie  -lantul W ca si $g A este sintetizat de L"

  -componenta secretorie este produsa de cellule epiteliale si are rol intransportul $gA din sange in lumenul glandelor e#ocrine  -are su!clase: $gA9 si $gA$g . - mai putin de 9K  -au fost identificate tardi% in serul unui !olna% cu mielom $g .  -nu se cunoaste rol $ aparare antiinfectioasa(nu acti%eaza complementul,nuse fi#eaza pe celiulele fagocitare)

  -este present aprope in totalitate su! forma mem!ranara_  -co-e#primat pe L" unde constituie rec acestora pt Ag

$g 4 -,-,>mgK  -e%idetiate doar prin metode radioimunologice sau imunoenzimatice  -cresc semnificati% in !olile alergice si in parazitoze  -se prezinta ca monomer,9Vda,coenficient de sedimentare 9<s,timp dein1um;scurt(zile)  -lantul greu are + domenii constant,lipsit de regiunea !alama rezulta ceamai infle#i!ila $g  -puternic citofila se leaga de mastocite si !azofile prin interaciunea cu recHc`$

Page 24: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 24/34

  -atunci cand molecule de $g4 fi#ate pe mastocite sau !azofile sunt legate

inrucisat de Ag rezulta eli!erarea unor su!stante %asoacti%e(is,serotonina)rezulta fenomenele inflamatorii din alergii  -prin rec Hce$$(C.)de pe monocite,macroface rezulta $g4 mediaza

reactiile citoto#ice fata de paraziti si fagocitoza particulelor de catre monocite  -nu acti%eaza complementul

45. Ac monoclonali-def,comparatie cu Ac policlonali

.ef:produsi care au fuzionat in %itro tipuri de cellule somatice:cellule demielom cellule fuzionate=7i!ridoame-Ac monoclonali:-monospecifici5 omogeni (clasa,su!clasa de $g)5 titruri inalte(9:9)5 specificitate riguroasa (prin selectionare)5 sunt \nemuritoriG,calitati nelimitate5 constanti5 conc mari de $g specifice (9-9mg6ml)5 se pot

 produce cu Ag nepurificate (molecule,celule)-Ac policlonali:-polispecifici57eterogen(clasa,su!clasa de $g)5titruri mult mai

 1oase5au multi Ac contaminanti greu de indepartat5cantitati limitate,depind de%iata animalului imunizat5inconstanti,%aria!ili de la un animal imunizat laaltul5conc mici de $g specifice5sunt necesare Ag f purificate

4!.?tilizarea Ac monoclonali

-pentru diagnostic:O!oli infectioase produse de !acterii, %irusuri sau

 protozoare: tipizarea rapida a microorganismelor din tesuturi, lic7ide !iologice5depistarea unor molecule circulante("s in 7epatita ")5O 7ematologie:tipizarea 7ematiilor din sistemele A,",F,75 tipizarea populatiilor sisu!populatiilor LT(C.+, C.<, C.), L"(C.9V, C.), NI(C.>@, C.>), a

 precursoriilor5 diag;leucemiilor5Omedicina interna:$-ac antimiozina5trom!oze-ac antitripsina5 Oanatomie patologica:dg celulelor din tu primara5 dgnaturii celulelor din metastaze5 Oc7irurgie: tipizarea LA a donatorului si

 primitorului in %ederea transplantelor de organ5 Ooncologie5 Ola!orator -pt;tratament: inacti%area sau neutralizarea unor to#ine5imunizarea pasi%a in

unele infectii !acteriene sau %irale5transplante medulare si in7i!area respingeriigrefelor5 unele !oli A$, in cancer, leucemii5 %accinare antiidiotip-purificare: purificarea unor molecule utilizate in terapie5 purificarea unor 

 populatii si su!populatii celulare(cellule stem,limfocite);

4(. istemul complement8 ;ef,componente.

- este alcatuit din numeroase proteine plasmatice, produse de ficat simononucleare, care au di%erse functii si sunt organizate in mai multe clase;- principalele roluri ale C sunt:

a; liza microorganismelor patogene

Page 25: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 25/34

 !; opsonizarea !acteriilor 

c; c7emotactism pentru celuled; clearance-ul comple#elor imune

- fiecare component al C este desemnat prin litera C urmata de un nr (e# C);

- comple#ul C9 este alcatuit din proteine diferite C9^; C9r, C9s; Hormeleacti%ate sunt marcate cu un asteri# sau cu o linie orizontala situata deasupracomponentului; $n cazul celorlalti componenti numerotati ai complementuluiadaugarea unei litere mici desemneaza un fragment acti% generat prin proteoliza

 precursorului inacti%; Nomenclatura componentilor nu reflecta totdeauna ordineade acti%are in cascada enzimatica, ci ordinea in care au fost descoperite sidescrise;- au fost descrise cai de acti%are: calea clasica, calea lectinica, calea alternati%a- s-au descris faze: -precoce - iau nastere fragmente: fragmentul ma1or sifragmentul minor   -tardi%a

4).Acti&area clasica a C@

-se realizeaza pe o suprafata macromoleculara si mem!anara-cele 99 componente care participa la acti%area C sunt organizate in unitatifunctionale:unitatea de recunoastere-comple# C9 acti%at(c9^,c9r,c9s)5unitatea deacti%are(c+,c,,c)5unitatea de atac aa m! sau AC

4*.Acti&area alterna a C@

-este det de su!st cu structura f diferita,ca poliza7aride,lipopoliza7aride,de $gA

agregata sau de unele comple#e Ag-Ac care nu acti%eaza calea clasica-cele cai de acti%are sunt legate prin componentul C!

-in prezenta dif tipuri de suprafete si a unor acti%atori,cat si su! influentag,componentul C! se com!ina cu factorul " OC!",care in pz factorului .este suscepti!il de a se tramsforna in C!"!-C!"!=C con%ertaza caii alternati%e-descompune molecule de Csi amplifica

 procesul printr-un feed!ac poziti%>;Componente reglatoare ale C-in7i!itorul C9(C9$N)!loc7eaza proteoliza lui C si C+ de catre C9sb in caleaclasica-inacti%atorul C!(C!$NA sau factorul $)inacti%eaza C!

Page 26: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 26/34

Page 27: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 27/34

53. roprietati generale ale C 

- C = ansam!lu f 7eterogen de molecule cu greutate moleculara mare, de naturaglicoproteica sau proteica care sunt secretate de o celula si se leaga de receptoriimem!ranari specifici, de mare afinitate prezenti fie pe suprafata altei celule, fie

c7iar pe celula care le-a secretat;- CI= mediatori ai infectiei, ai inflamatiei, proliferarii si diferentierii unor liniicelulare;

- se prezinta su! forma de monomeri, dimeri sau tetrameri- ca mesageri solu!ili, ca semnale ale sist imun si neimun, sunt caract; prin mai

multe caractere comune- au efecte pleiotrope (actioneaza asupra mai multor tipuri de celule si induce

acti%itati !iologice multiple)- Au actiune fie autocrina (asupra celulei care le-a produs), fie paracrina (in

imediata %ecinatate) sau la distanta- endocrina- 4fectele sunt redundante (actiunile unor CI diferite, asupra aceluiasi tip de

celula, au efecte asemanatoare)- /unt acti%e in concentratii infinitezimale, iar secretia lor e de scurta durata- $nduc sinteza si eli!erarea altor citoine=& reactie in cascada sau in a%alansa- /e fi#eaza pe receptori specifici de mare afinitate- nele sunt sintetizate su! forma de precursori de catre celule care %or fi acti%ate

 prin mecanisme comple#e, iar altele sunt sintetizate ca molecule functionale- $nduc cresterea cel; 7ematopoietice 5 au rol in atragerea altor celule- Au efecte proinflamatorii sau antiinflamatorii 5 au functii imunoreglatoare

54. 0nterleu:inele #cu e7emple$

- $nterleuina 9($L-9)- produsa in principal de A0C dar si de fi!ro!lasti, cel;epiteliale, gliale, eratinocite 5 este factorul autocrin de prolifiere si diferentierecelulare, mai ales a cel; epiteliale si ectodermale 5 - efecte !iologice :  - efect proinflamator : local (asupra neutrofilelor, monocitelor6macrofagelor:c7emoatractanta, stimuleaza fagocitoza, stimuleaza A.CC, induce e#primarea

moleculelor de adeziune $CA p cel; endoteliale, stimuleaza sinteza fact;coagulanti si cascada de coagulare)

  - la distanta (induc sinteza proteinelor de faza acuta,actionea asupra /NC, efecte endocrine, in7i!a acti%itataea tiroidei si gonadelor,anti!acterian)  imunomodelator  - stimuleaza secretia de C, prolifierea cel " acti%ate,cresc aderenta de endoteliu a neutrofilelor, cresc capacitatea antitumorala- $nterleuina ($L-) % factor de prolefiere a limfcitelor T, stimularea e#primarii

 propriului receptor, sporirea productiei de interferon, acti%area cel NI si LAI,antitumorala in diferite imunodeficiente

Page 28: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 28/34

- $L-- factor de stimulare a producerii coloniilor 7ematopoietice din cel stem

 pluripotente, produsa de LT acti%ate, apare in sange numai dupa stimuliimunologici puternici(infectii, infestatii parazitare)- $L-+ ' factor de crestere al celulelor ", produsa e#clusi%e de LT, stimuleaza

 proliferarea L" acti%ate- $L-> ' factor de crestere, proliferare , diferentiere si acti%are a eozinofilelor,effect particular in declansarea reactiilor inflamatorii alegige, in astm !ronsic- $L-@ %  C multifunctionala, proinflamatoare, rol in diferenierea L" acti%ate sidiferentiea LT acti%ate- $L-9 ' imunomodulator, imunostimulator si antiinflamator - $L-9- proinflamator si imunoreglator, declanseaza imunitatea mediate celular - $L-9 ' actioneaza la ni%elul L" si al monocitelor6macrofagelor - $L-9< ' factor inductor al sintezei de interferon, effect de acti%are a cel NI

55. <actorii de necroza tumorala #N<$

- TNH a fost initial semnalat ca un factor care pro%oaca regresia tumorilor transplantate in %i%o si au efect citoto#ic in %itro; Cati%a ani mai tarziu s-a %azutca su!stanta acti%e, capa!ila sa distruga tumora, este secretata de macrofagelestimulate de L0/ in cooperare cu LT; Astfel stimulate, macrofagele suntresponsa!ile de caMe#ia aparuta in unele infestatii parazitare si !oli neoplazice ,datorita unui factor numit caMectina sau TNH-J; 4#ista si un al doilea factor necrozant, ela!orat de limfocite care se numeste limfoto#ina sau TNH-D;- principala sursa de TNH-J sunt monocitele6macreofagele acti%ate, alte surse

fin: celulele T acti%ate (mai ales cele C.++

), NI, LAI (surse minore:mastocite, neutrofile, eratinocitele)- producerea si secretia este stimulate de alte citoine ($L-9, $L-, $HNR, *-C/H, -C/H si insusi TNH)- pe langa efectul antitumoral, TNH are si actiunea anti%irala similara cu cea a$HN si moduleaza productia de 0AH, prostaglandine (0*), factori c7emotactici,alte interleuc7ine proinflamatorii ($L-9, @, <) producerea de leucotriene de catregranulocite si induce e#primarea unor molecule de adeziune celulara (4-selectina, 2CA);

- TNH are si o actiune pirogena, fiind principalul responsa!il al soculuiendoto#ic; TNH actioneaza similar si snergic cu $L-9, $L-@ si $HNR, este celmai important mediator al inflamatiei, sporeste sinteza si eli!erarea proteinelor inflamatoare din ficat (proteina C-reacti%a, amiloidul A seric, J9-glicoproteinaacida, fi!rinogenul), acti%eaza macrofagele, coagularea, resor!tia oaselor,stimuleaza limfocitele T acti%ate, diferentierea si proliferarea limfocitelor " etc;- TNH este prima citoina eli!erata in cursul unei reactii inflamatoare;

Page 29: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 29/34

5!. 0nterferonii

- = proteine sau glicoproteine cu acti%itate anti%irala, imunomodulatoare,antitumorala secretate de diferita pop cel infectate %iral- dupa str molec : - tip 9 sau $HN J si $NHD - secretati de leucocite si fi!ro!laste,

rezist; la p7 acid 5 au efecte anti%irale si neoplazice  - tip sau $HN R - secretat de LT si cel NI 5 au efecteimunomodulatoare- secretia indusa de microorganisme- efecte imunologice : - asupra monocite6 macrofage : crestere numerica, crestecapacitatea de a distruge si deto#ifia unele su!st to#ice

- asupra LT : rol stimulator= manifestare crescuta a molec codif de C  rol in7i!itor asupra T7 si citoine secretate de acest su!set

- asupra NI : acti%eaza, cresc capacitatea litica- stimuleaza proliferarea L" acti%ate5 au efect antiproliferati% celular - asupra $gA secretorii: regleaza e#pr comp /

5(. 6ormonii timici

- comp e#trase din stroma timica cele mai !ine studiate : timozina fractiunea > sitimopeptida si deri%atii sintetici ai acesteia- polipeptidele acti%e la teste !iologice= timozine- fractiunile incati%e=polipeptide  Acti%itatea in %i%o : -inducere maturarii pro-timocitelor in LT

  -inducerea e#pr marerilor de suprafata ai LT  -intensificarea maturarii si functiei limfocitelor   Acti%itatea in %itro: -stimularea producerii de ctoine de LT  -stimularea producerii de Ac de cel splenice ale ansplenectomizate  -stimularea maturarii L" din stadii precoce de diferentiere  -cresterea sintezei si a conc de A0 si *0 cclic din

limfocite si cel splenice- afectiuni in care terapia cu 7ormoni s-a do%edit eficienta : 7epatite cu %irusuri

", C5 7erpes simple#, infectii cu $2 , ru1eola, %aricela, gripa, fe!ra tifoida, !ruceloza, cancere, alergii, imunodeficiente

5). <aza de recunoastere a antigenului

-consta in legarea Ag strain la receptorii (specifici pentru acest Ag) limfocitelor mature urmata de acti%area acestor limfocite= faza de inductie a reactiei fata deagentii noci%i-celulele care raspund in cursul fazei de inductie sunt LT si L" antigen specifice-L" e#prima pe suprafata m$g care leaga moleculele straine, proteine,

 poliza7aride, lipide

Page 30: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 30/34

-LT e#prima receptori TC care recunosc doar scurte sec%ente peptidice din Ag

 proteice-Ede ce unirea receptorului cu epitopii proprii nu produce acti%arealimfocitelorE-& modelul celor doua semnale: pentru acti%area limfocitelor sunt

necesare doua semnale stimulatoare-primul e generat de unirea cu Ag specific, iar al doilea co-siimulator, este furnizat de celulele accesorii si de celulele 7elper5interactiunea numai cu Ag (primul semnal) duce la paralizia functionala alimfocitului= anergie, iar la al doilea semnal costimulator,concomitent cu prlmul,se produce acti%area-semnalele co-stimulatoare sunt generate de liganzi de pe suprafata celulelor 

 prezentatoare de Ag care interactoneaza cu receptori complementari de pe LT-calea de co-stimulare in cazul LT-interactiunea dintre o proteina din familia "(lsi ) de pe AHC, liganzii specifciide pe limfocit -C. sau CTLA-+

5*. <aza de acti&are

-consta dintr-o succesiune de e%enimente induse in urma recunoasterii spcifice aAg de catre limfocite-celulele acti%ate sufera doua modificari:9;proliferarea=&clone de limfocite Ag-specifice&amplificarea raspunsurilor de

 protectie;diferentierea-&celule efectoare-& elimina AgCelule cu memorie

- raspund la ree#punerea la Ag-acti%area celulelor T si " urmata de proliferarea si diferentierea lor = imunitateaadaptati%a-L" se diferentiaza in celule producatoare de Ac, plasmocite, iar Ac secretatileaga Ag si declanseaza mecanismele de eliminare a lor -unele LT se diferentiaza in celule care acti%eaaa L" (T7)-altc LT stimuleaza fagocitele pentru ca sa omoare micro!ii intracelulari (T7l)

-Tc lizeaza direct celulele care produc Ag straine-interactiunea receptorilor cu Ag poate induce fie acti%area limfocitelor (Ag

straine), fie lipsa de raspuns (Ag proprii)

!+. <aza efectoare a "0

-reprezinta stadiul in care limfocitele, anterior acti%ate specific, indeplinescfunctiile care duc la eliminarea Ag-limfocitele din aceasta faza=celule efectoare-in aceasta faza actioneaza atat mecanisme celulare (citoto#icitate directa sifagocitoza) cat si cele umorale (Ac si citoinele)

Page 31: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 31/34

-liza celulelor infectate se realizeaza fie prin modalitati e#tracelulare (LTc, NI,

LAI, macrofage,complement),fie intracelulare in cazul neutrofilelor simonocitelor6macrofagelor -unele celule efectoare actioneaza direct specific-Tc, sau nespecific-NB, LAI,

macrofagele acti%ate, 0N5 altele prin intermediul A.CC-acti%area celulelor efectoare se produce la ni%elul zonelor inflamatorii prinintermediul unor molecule mem!ranale si prin eli!erare de mediatori solu!ili-citoine-care actioneaza direct asupra celulei tinta5 altele actioneaza si la distanta-cele trei categorii de LT cu functii efectoare:-LT citoto#ice (C.<) distrug celulele care prezinta fragmentele antigenice aleunor agenti patogeni din citoplasma-LT inflamatoare (C.+) de dp T7l sau Ti-care recunosc fragrnentele de Age#puse la suprafata celulei tinta de C $$, acti%eaza macrofagele, peutru adistruge eficient patogenii intracelulari-LT 7elper (C.+) de tip T7 sau T-acti%eaza celulele " a1utandu-le sa sediferentieze si sa secrete $g efectoare ale imunitatii umorale

!1. Autoimunitatea- def autoanticorpii

-autoimunitatea este o reactie imuna do!andita diri1ata impotri%a propriilor structuri;-autoanticorpii apartin claselor de $g si $g* si pot fi orientati spre diferitemolecule ce apartin organismului, cu care formeaza comple#e imune, care apoisunt de%ersate in circulatie si se depoziteaza in peretii %aselor sau in glomerulii

renali- $munoglo!uline secretate de celulele " acti%ate- plasmocite- de tip $g* sau $g- /e pot gasi in serul pacientilor aparent sanatosi si numarul lor poate creste cu

%arsta- Nu se asociaza intotdeauna cu efecte nefa%ora!ile- 0rezinta efecte patogene prin:

  - efecte citoto#ice- mediate celular sau dependente de

complement  - !locarea prin aglutinare sau mascare a functiilor unor molecule

  - acti%area fagocitozei opsonice a macrofagelor 

!2. Autoimunitatea- def efectorii celulari ai autoimunitatii

-Autoimunitatea este o reactie imuna do!andita diri1ata impotri%a propriilor structuri;-4fectorii autoimunitatii sunt: -autoanticorpii  -unele populatii celulare ca: limfocitele T, celulele

 NI, macrofagele

Page 32: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 32/34

!3.Autoimunitatea % succesiuni imunologice

 ' Autoimunitatea este o reactie imuna do!andita si diri1ata impotri%a propriilor structuri; 0ro%oaca leziuni ale tesuturilor care sunt rezultatul ruperii tolerantei

fata de self a disfunctiei mecanismelor care impiedica sau in7i!a raspunsurileautoimune ' Caracteristica esentiala a sistemului imun este de a face distinctia dintre self si

nonselfecanisme imunologice

 ' Alterari ale proteinelor self- com!inarea cu 7aptene  -modificari degenerati%e sau infectioase

 ' Antigene sec7estrate : spermatozoizii, proteinele cristalinului, ale sistemuluiner%os,tiroidei si !ilei;

 ' eacti%itatea incrucisata- antigenele streptococice-cardita reumatismala,reumatism articular acut

 ' 0ertur!area tolerantei imune-deficitul imunologic ' /uperantigenele ' acti%area policlonala a LT autoreacti%e

!4. A0 nespecifice de organ

 ' Artrita reumatoida5 Lupus eritematos 5 /indromul /1ogren 5 .ermatomiozita si0olimiozita5 /clerodermia

!5.A0 organospecifice9;"oli autoimuno tiroidiene: -!oala "asedoY  -tiroidita autoimuna as7imito  -Ac anti microzomali;"oli autoimune neuromusculare:-iastenia gra%is;"oli autoimune ale sist;ner%os:-scleroza in placiAlte !oli:-0ancitopenii autoimune

  -Anemia pernicioasa-factorul intrinsec  -dia!et insulino dependent

  -scleroza in placi,etc

!!.Cauzele imunodeficientelor #0;$ primare def. 0;

.ef;imunodef; primara=defect congenital al oricareia din componentelesistemului imun- Cauze: 9;.efect genetic (deletie si 6sau rearan1ari de gene legate de o!icei decromozomul # si cu transmitere autozomala recesi%a)  ;.eficit !ioc7imic si6sau meta!olic (e#; Adenozin-dezaminaza)

  ;.eficit de %itamine si oligoelemente (!iotina ,%it;"9,n )

Page 33: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 33/34

  +;Anomalii de em!riogeneza

!(.Cauzele 0; secundaredef. 0;

.ef; imunodef;secundara=apar ca rezultat direct al unei cauze cunoscute ca:  -infectii,neoplazii,malnutritie si c7imioterapie- Cauze: 9;.upa infectii %irale ( %irusul ru!eolei,ru1eolei,7erpes %irus,citomegalo %irus,7epatite %irale)  ;0ost transfuzional5 ;.eficit nutritional

  +;0rin utilizare indelungata a drogurilor   >;alcoolism  @;radioterapie  ;terapie imuno supresoare

<;!oli renale cronice ce necesita dializa5 V;neoplazii  9;sida=sindromul de imunodeficienta do!andita

!).Clasificarea 0; primare

9;.eficit imun predominant umoral (limfocite ");.eficit imun predominant celular (limfocite T);$munodeficiente com!inate celulare T si "+;.eficit imun prin lipsa sau alterarea functiei fagocitare>;.efict al sistemului complement

!*.Criterii de diagnostic al deficitului imun

A;Criterii ma1ore:-frec%enta crescuta a infectiilor, se%eritatea infectiilor, aparitiaunor complicatii sau manifestari neasteptate, raspunsul incomplet la tratament-remisiuni partiale";Criterii care fac posi!ila asocierea cu starile de imunodeficienta mai ales

congenitale:-ata#ia, nanism dizarmonic, al!inism partial,tetania,trom!ocitopenie izolata

C;Criterii de diagnostic moderate:-eruptii cutana, diaree cronica, intarziere increstere, a!cese sau osteomielita recurenta, prez; nor elemente deautoimunitate, 7epatosplenomegalie

(+.Cauzele imundeficientei castigate8

9;/ecundare=consecinta unor !oli: malnutritie(!oala mizeriei,detentieindelungata)5 infectii (%irale, !acteriene cronice, fungice, parazitare)5 tumorimaligne (leucemii acute si cronice, limfoame ,mieloame, cancere a%ansate,etc)

Page 34: Imunologie subiecte

7/18/2019 Imunologie subiecte

http://slidepdf.com/reader/full/imunologie-subiecte 34/34

;$atrogene: imunosupresie (corticosteroizi, alc7ilanti, antagonistii purinelor)5

iradiere5 dupa transfuzii5 dupa plasmafereza sau dializa5 soc operator traumatic;Alte cauze: imunosenescenta5 su!st; imunoto#ice5 to#icomanie5 depresie sausoc psi7ic5 7ipo sau 7ipertermie

(1. ;iagnosticul 0;

- /imptomatologia nespecifica- Teste de la!orator standard- etode de e%aluare ale imunitatii celulare-compartiment afectat cel mai

frec%ent si cel mai se%er 9; numarul total de limfocite; teste cutanate de 7ipersensi!ilitate : e%identierea imunitatii specifice fata de un

antigen de rapel; raspunsul limfocitar la :mitogeni, antigene si6sau celule allogene-e%aluarea

functionala a limfocitelor T+; procenta1ele si numarul a!solut al populatiilor si su!populatiilor limfocitare : LT,

L", celule NI, antigene de acti%are, molecule de adeziune>; producerea de citoine si receptori@; testarea unor enzime si proteine-e%identiaza imunodeficientele congenitale

Hagocitele - numar total si diferentiat 5 -functia: testul nitro-"T, capacitatea !actericida, testarea c7emota#iei si opsonizarii, moleculele de adeziune

Complementul : complementul total 7emolitic, ni%elul C,C+,C9-$N

Hunctia anticorpilor : ni%elul imunoglo!ulinelor, raspunsul specific cuanticorpi : izo7emaglutininele, anticorpi antitetanici, antidifterici,antipneumococi, anti ; $nfluenzae

(2. rincipalele &accinuri utilizate in practica inducerea imunitatii acti&e

doandite

-%accinurile in functie de pro%enienta lor pot fi: ' !acteriene sau %irale5 cu %irulenta atenuata sau omorate5 o!tinute in mod natural

sau prin inginerie genetica5 administrarea poate fi unica sau cu rapeluri9; tilizare generala in colecti%itati: tri%accin (.T0) 'antipolio, ru1eola, urlian; 2accin des utilizat: "C*, u!eola, *ripa; Calatori in tari su!dez%oltate: 7olera, fe!ra tifoida, fe!ra gal!ena+; 0ersoane cu risc profesional: 7epatita ", ra!ie