Importanta cresterii animalelor.doc

of 5 /5
 OI IMPORTANTĂ · Cresterea ovinelor este o activitate traditionalã. · Diversitatea productiilor pe care le realizeazã, consumul redus de energie si natura furajelor pe care le consumã, conferã cresterii si exploatãrii ovinelor caracterul unei activitãti durabile si de perspectivã; · Existã posibilitatea realizãrii de export de carne de ovine care sã aducã venituri mari  producãtori lor OBIECTIVE URMĂRITE: · Stimularea organizãrii de exploatatii, sau asociatii, n vederea cresterii tineretului ovin  pentru ngrãsar e n vederea asigurãri i cu carne a pietii intern e si externe. · Cresterea consumului intern de carne de oaie pe cap de locuitor. · Sporirea veniturilo r crescãtorilor prin comercializarea productiei marfã. · !odificarea directiilor prioritare de exploatare pentru productia carne " lapte. PROGRAM PENTRU SUSTINEREA PRODUSULUI · #meliorarea efectivelor de ovine pentru productiile de carne si lapte prin folosirea nsãm$ntãrilor artificiale si a berbecilor amelioratori pentru productia de carne si lapte. · %mbunãtãtirea structurii dimensionale a exploatatilor cu profil de ngrãsare a tineretului ovin. · &ntroducere a grilei de clasificare a carcaselor, conform standard elor 'E. OBIECTIVE DE REABILITARE SI REDRESARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG · (elansarea sectorului n vederea s timulãrii consumului de carne la intern si a e xportului de carne de ovinã. · #linierea la standardele Comunitãtii Europene privind modul de acordare a subventiilor si clasificarea carcaselor. · (ec$stigarea pietelor externe pentru carnea de ovine, pe relatia tãrilor arabe si a comunitãtii Europene.

Embed Size (px)

Transcript of Importanta cresterii animalelor.doc

 • 7/26/2019 Importanta cresterii animalelor.doc

  1/5

  OI

  IMPORTANT Cresterea ovinelor este o activitate traditional. Diversitatea productiilor pe care le realizeaz, consumul redusde energie si natura furajelor pe care le consum, confer

  cresterii si exploatrii ovinelor caracterul unei activitti durabile si de perspectiv; Exist posibilitatea realizrii de export de carne de ovine care s aduc venituri mariproductorilor

  OBIECTIVE URMRITE:

  Stimularea organizrii de exploatatii, sau asociatii, n vederea cresterii tineretului ovinpentru ngrsare n vederea asigurrii cu carne a pietii interne si externe. Cresterea consumului intern de carne de oaie pe cap de locuitor. Sporirea veniturilor cresctorilor prin comercializarea productiei marf. !odificarea directiilor prioritare de exploatare pentru productia carne " lapte.

  PROGRAM PENTRU SUSTINEREA PRODUSULUI

  #meliorarea efectivelor de ovine pentru productiile de carne si lapte prin folosireansm$ntrilor artificiale si a berbecilor amelioratori pentru productia de carne si lapte. %mbunttirea structurii dimensionale a exploatatilor cu profil de ngrsare a tineretuluiovin. &ntroducere a grilei de clasificare a carcaselor, conform standardelor 'E.

  OBIECTIVE DE REABILITARE SI REDRESARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

  (elansarea sectorului n vederea s timulrii consumului de carne la intern si a e

  xportului de carne de ovin. #linierea la standardele Comunittii Europene privind modul de acordare a subventiilorsi clasificarea carcaselor. (ec$stigarea pietelor externe pentru carnea de ovine, pe relatia trilor arabe si acomunittii Europene.

 • 7/26/2019 Importanta cresterii animalelor.doc

  2/5

  VACI

  IMPORTAN

  Cre)terea bovinelor este o activitatetradi*ional+ a *+rii; Diversitatea produc*iilor pe care lerealizeaz+, consumul redus de energie )inatura furajelor pe care le consum+, confer+ cre)terii )i exploat+rii bovinelor caracterulunei activit+*i durabile )i de perspectiv+; Exist+ posibilitatea realiz+rii de export de carne de bovine care s+ aduc+ venituri mariproduc+torilor.

  Surs+ pentru scimburile comerciale. #sigur+ stabilitatea for*ei de munc+ n zona rural+ )i montan+.

  OBIECTIVE URMRITE:

  Cre)terea greut+*ii de sacrificare va determina randament ridicatde carne n carcas+. &ntegrarea activit+*ii de ameliorare a efectivelor de bovine lanormele )i standardele 'E. -romovarea activit+*ii de ameliorare a efectivelor de bovine ndirec*ia m+ririi )i mbun+t+*irii produc*iei de carne. Stimularea organiz+rii exploata*iilor n asocia*ii, n vederea

  reprezent+rii intereselor n rela*ie cu furnizorii de imputuri )i beneficiari ai produselorfinite. #sigurarea unor venituri proprii prin valorificarea produc*iei marf+ la export. #sigurarea condi*iilor necesare exterioriz+rii poten*ialului de produc*ie al animalului. Stimularea cre)terii efectivelor n zonele mon tane care prezint+ oportunit+*i n cre)tereataurinelor

  PROGRAM PENTRU SUSTINEREA CRNII DE VIT I VIEL

  Stimularea organiz+rii n exploata*iilor sau asocia*ii, n vederea reprezent+rii intereselor

  n rela*iile cu furnizorii de imputuri )i beneficiarii produselor finite. Stimularea organiz+rii de exploata*ii competitive )i eficiente n zona rural+ )i montan+. Sporirea veniturilor proprii )i trecerea de la autoconsum la produc*ia comercial+. Cre)terea efectivului matc+ )i a natalit+*ii n vederea cre)terii efectivului de tineret bovindestinat ngr+)+rii )i sacrific+rii la greut+*i optime. #meliorarea efectivelor de taurine pentru produc*ia de carne

 • 7/26/2019 Importanta cresterii animalelor.doc

  3/5

  OBIECTIVE DE REABILITARE I REDRESARE PE TERMEN MEDIU I LUNG

  (elansarea acestui sector n vederea asigur+rii necesarului de carne pentru consumulpopula*iei Sus*inerea )i relansarea sectorului are n vedere cre)terea cantitativ+ )i calitativ+ aproduc*iei de carne de bovin+. #linierea la standardele Comunit+*ii Europene privind modul de acordare a subven*iilor)i de clasificare a carcaselor. Sus*inerea financiar+ pentru ecilibrarea pre*ului de valorificare la produc+tor cu celrealizat n 'E.

  LAPTE -IMPORTANT

  -rodus strategic cu impact deosebit asupra copiilor, persoanelor n v$rsta, precum si acelor cu diferite afectiuni. Cresterea vacilor pentru lapte, ocupatie de baza n zona rurala si montana, asiguravenituri ritmice si performante crescatorilor de animale. Sustinerea valorificarii eficiente a laptelui materie prima va permite realizarea unorinvestitii n retenologizarea activitatii necesare realizarii unor produse lactatecontrolabile, cu calitate si termene de garantie superioare. #sigura stabilitatea fortei de munca n zona rurala si montana. Este sursa sigura pentru scimburile comerciale. #sigura valorificarea superioara a furajelor realizate pe suprafetele de baza furajera nsistem natu ral /pasuni naturale0." (elansarea sectorului de crestere a bovinelor, n vederea stimularii productiei de laptede vaca." Sustinerea sectorului de producere a laptelui, pentru cresterea cantitativa si calitativa aacestuia, n vederea alinierii la standardele Comunitatii Europene privind modul deacordare a cotelor." #sigurarea securitatii alimentare a populatiei cu lapte si produse lactate." Sustinerea financiara a productiei de lapte, pentru ecilibrarea pretului de valorificare laproducator, pe aceleasi criterii cu cea realizata n 'E.

  PORCI

  &!-1(2#345

  Cre)terea porcinelor este o activitate tradi*ional+. -rodus de mare importan*+ pentru consumul ntregii popula*ii. 3ivelul consumului de carne de porc6locuitor este n corela*ie direct+ cu produc*ia decarne )i puterea de cump+rare a consumatorului.

 • 7/26/2019 Importanta cresterii animalelor.doc

  4/5

  Surs+ pentru scimburile comerciale. #sigur+ stabilitatea for*ei de munc+ n zona rural+.

  CAI

 • 7/26/2019 Importanta cresterii animalelor.doc

  5/5

  Powered by http://www.referat.ro/

  cel mai complet site cu referate

  http://www.referat.ro/http://www.referat.ro/