ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

download ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

of 30

 • date post

  01-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

 • 8/9/2019 ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

  1/30

  Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei referitoare la mecanismul de modificare a

  costului contractului. Condiţii şi efecte

  Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte

  Index alfabetic: acţiune în constatare

  -clauză abuzivă

  -contract de credit

   

  Legea nr. !"#$%%%& art.

  Directiva !"#"

   În cazul în care prin acţiune se solicită constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind mecanismul demodificare a dobânzii şi a comisioanelor dintr-un contract de credit, instanţa trebuie, în virtutea principiului rolului activ, să stabilească dacă acestea sunt exprimate într-un limbaj clar şi inteligibil, dacă lipsa unei asemenea exprimări nu înseamnă, de fapt, lipsa negocierii şi existenţa unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor,

   precum şi încălcarea exigenţelor bunei-credinţe prin introducerea acestor clauze, lipsa unei astfel de analize echivalând cu o nedeplină lămurire a situaţiei de fapt care atrage sancţiunea casării hotărârii pronunţate

   

  'ecţia a II-a civilă& Decizia nr. $() din $ iunie $%*

   

  +rin cererea înregistrată pe rolul ,ribunalului ucureti& 'ecţia a /I-a comercială& sub nr. xx"*0#"#0.$.$%%& reclamanţii 1.2.& 1./.& 1.3.& 1.4.5.& 1.6.& 1.I.& 1.5.& .a. au c7emat în 8udecată pe p9r9ta .C.. '1& solicit9nd instanţei ca prin 7otăr9rea pe care o va pronunţa să dispună următoarele:

    . să se constate caracterul abuziv al clauzelor contractuale indicate în acţiune la pct.. ; .< =clauze ce se regăsesc în contractele reclamanţilor indicate în 1nexa " i aflate în 1nexa $ i în condiţiile generale de creditare respectiv 1nexa $> după cum urmează:

    .. clauzele din contractele de credit ale reclamanţilor& care prevăd că dob9nda este formată dintr-o mar8ă fixă plus

  dob9nda de referinţă#administrată afiată la sediile C i orice altă clauză care permite ăncii modificarea& în mod unilateral& a cuantumului dob9nzilor?

    .$. clauzele din contractele reclamanţilor care prevăd perceperea unui comision de acordare a creditului& calculat la valoarea iniţială a creditului?

    .". clauzele din contractele reclamanţilor care prevăd perceperea unui comision de administrare& calculat la valoarea iniţială a creditului?

    .*. clauzele din contractele reclamanţilor care reglementează plata unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului?

    .

 • 8/9/2019 ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

  2/30

    $. ca o consecinţă a constatării caracterului abuziv al clauzelor arătate la pct. . ; .

 • 8/9/2019 ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

  3/30

  '-au admis& în parte& cererile precizate i completate formulate de reclamanţii-p9r9ţi 1.2.& 1.I.& ./..& .D.5.& .6.L.& +.C.& .5.& .,.2.& .2.B.& .C.& .C.& C.D.B.& C.D.& C.+.3./.& C.2.& C.B.C.& C.A.I.& D.I.B.& 4.1.& 5.D.4.& E.1./.& I.1.& I./.2.& 3.L.& F.2.5.& L.I./.& 2.D.& 2.2.& 6.1.2.& A.2.L.& +.'.C.D.& .6.& .L.& '..& '.C..& '.1.2.& '.C./.& '.1.& '.6.& ,.I.& ,.1.+.& ,.2.C.& ,.G.& /.4.& /.I.& D.I.& .D.L.& E.2.& +./.& '.D.& +.L..& I..& .D.& +.A.1.& 1.2.'.& '..& L.D.& .3.& 1.1.,.& .1.6.& C.2.2.& 5.2.& 3.B.1.& 3.5.& 2./.& '.C.1.& 6.2.& E.+..& C./.& .2.& ,.I.& /.1.& ,.L.& în contradictoriu cu p9r9ta-reclamantă 'C .C.. '1& s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevedea perceperea unui comision de administrare& calculat la valoarea iniţială a creditului i nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractele reclamanţilor care prevedea perceperea unui comision de administrare& calculat la

  valoarea iniţială a creditului.

  De asemenea& a fost obligat p9r9ta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulităţii absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i să restituie reclamanţilor-p9r9ţi sumele plătite în

   baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului& resping9nd& ca nefondate celelalte capetele de cerere.

  '-au admis& în parte& cererile precizate i completate formulate de reclamanţii-p9r9ţi 2.D.D.& 1./.& 1.6.& .D.L.& ././.& D./.& B.C.1.& I.A.L.& 2.I.& 3.A.& L./.& 2./.& 2.1.& 6..6.& 6.2.& +.+.D.& +..5.& .1.C.& '.B.& .C.& '.1.,.& '.6.& 2.2.& G.'.& .1.5.& +.5.& B.I.& în contradictoriu cu p9r9ta-reclamantă 'C .C.. '1.

  '-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele reclamanţilor care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i perceperea unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului i nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractele reclamanţilor care

   prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i perceperea unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului& oblig9nd p9r9ta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulităţii absolute a clauzelor  contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i& respectiv& perceperea unui comision de urmărire riscuri la valoarea iniţială a creditului i să restituie reclamanţilor-

   p9r9ţi sumele plătite în baza clauzelor contractuale care prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i& respectiv& perceperea unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea iniţială a creditului& resping9nd ca nefondate celelalte capetele de cerere.

  '-au admis în parte cererile precizate i completate formulate de reclamanţii-p9r9ţi +.4.I.& +.2.D.& ,.5.& +.2. în contradictoriu cu p9r9ta-reclamantă 'C .C.. '1& s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede

   perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractele reclamanţilor care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului& oblig9nd p9r9ta-reclamantă să emită un nou grafic de rambursare conform cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulităţii absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i să restituie reclamanţilor-p9r9ţi sumele plătite în

   baza clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a

  creditului& resping9nd ca nefondate celelalte capetele de cerere.

  '-au admis& în parte& cererile precizate i completate formulate de reclamanţii-p9r9ţi +.2.,. i 2.,.2.& în contradictoriu cu p9r9ta-reclamantă 'C .C.. '1& s-a constatat caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele reclamanţilor care prevăd perceperea unui comision de administrare& calculat la valoarea iniţială a creditului i perceperea unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului i nulitatea absolută a clauzelor contractuale din contractele reclamanţilor care prevăd perceperea unui comision de administrare& calculat la valoarea iniţială a creditului i perceperea unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului& oblig9nd p9r9ta-reclamantă să emită noi grafice de rambursare conforme cu noua formă a contractelor de credit dată de constatarea nulităţii absolute a clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i a clauzei privind perceperea unui comision de urmărire riscuri&

  calculat la valoarea iniţială a creditului i să restituie reclamanţilor-p9r9ţi sumele plătite în baza clauzelor contractualecare prevăd perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i& respectiv& perceperea

  3

 • 8/9/2019 ICCJ - Cluaze Abuzive BCR

  4/30

  unui comision de urmărire riscuri& calculat la valoarea iniţială a creditului& resping9nd ca nefondate celelalte capetele de cerere.

  '-a admis& în parte& cererea precizată i completată formulată de reclamantul-p9r9t 2.C.I. în contradictoriu cu p9r9ta- reclamantă 'C .C.. '1& s-a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale care prevede perceperea unui comision de administrare calculat la valoarea iniţială a creditului i nulitatea absolută a clauzei contractuale