HOTELUL TIERNA.docx

of 24 /24
HOTELUL – RESTAURANT „TIERNA” – HERCULANE Metodologie Evaluarea riscurilor s-a realizat pe baza metodei INCDPM de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi a cuprins următoarele etape: Delimitarea posturilor de lucru din cadrul hotelului-restaurant. Conform metodei, posturile de lucru s-au stabilit pe baza criteriului riscurilor comune, astfel încât unde mijloacele de producţie, mediul de muncă respectiv sarcina de muncă au fost identice s-a considerat un singur post de lucru întocmindu-se o singură fişă de evaluare. Constituirea echipei de evaluare. Echipa de evaluare a fost constituită din evaluatori autorizaţi din cadrul institutului, lucrători din cadrul hotelului-restaurant, medic de medicina muncii, reprezentanţi ai salariaţilor şi patronat. Analiza în teren şi identificarea factorilor de risc pe baza listei prestabilite (Anexa 1 la metodă). Stabilirea consecinţei maxime previzibile asupra organismului uman pe baza listei de leziuni şi vătămări din Anexa 2 la metodă. Stabilirea clasei de gravitate utilizând grila din Anexa 3. Stabilirea clasei de frecvenţă pe baza statisticii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale din ultimii 10 ani pentru meseriile respective. Determinarea nivelului de risc ca o combinaţie între gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile. Completarea fişei de evaluare a riscurilor pe post de lucru. Evaluarea riscurilor s-a făcut la următoarele posturi de lucru: ŞEF BAZĂ TRATAMENT ŞI RECUPERARE; RECEPŢIONER CAZARE; CAMERISTĂ. Rezultate Rezultatele evaluării se regăsesc în fişele de evaluare pentru fiecare post de lucru prezentate mai jos. 1. POSTUL DE LUCRU ŞEF BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE 1.1 PROCESUL DE MUNCĂ Organizează, conduce şi coordonează activităţile specifice unităţii.

Embed Size (px)

Transcript of HOTELUL TIERNA.docx

Page 1: HOTELUL TIERNA.docx

HOTELUL – RESTAURANT „TIERNA” – HERCULANE

MetodologieEvaluarea riscurilor s-a realizat pe baza metodei INCDPM  de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi a cuprins următoarele etape:

Delimitarea posturilor de lucru din cadrul hotelului-restaurant.Conform metodei, posturile de lucru s-au stabilit pe baza criteriului riscurilor comune, astfel încât unde mijloacele de producţie, mediul de muncă respectiv sarcina de muncă au fost identice s-a considerat un singur post de lucru întocmindu-se o singură fişă de evaluare.

Constituirea echipei de evaluare.Echipa de evaluare a fost constituită din evaluatori autorizaţi din cadrul institutului, lucrători din cadrul hotelului-restaurant, medic de medicina muncii, reprezentanţi ai salariaţilor şi patronat.

Analiza în teren şi identificarea factorilor de risc pe baza listei prestabilite (Anexa 1 la metodă).

Stabilirea consecinţei maxime previzibile asupra organismului uman pe baza listei de leziuni şi vătămări din Anexa 2 la metodă.

Stabilirea clasei de gravitate utilizând grila din Anexa 3. Stabilirea clasei de frecvenţă pe baza statisticii accidentelor de muncă şi bolilor

profesionale din ultimii 10 ani pentru meseriile respective. Determinarea nivelului de risc ca o combinaţie între gravitatea şi frecvenţa

consecinţei maxime previzibile. Completarea fişei de evaluare a riscurilor pe post de lucru.

Evaluarea riscurilor s-a făcut la următoarele posturi de lucru:

ŞEF BAZĂ TRATAMENT ŞI RECUPERARE; RECEPŢIONER CAZARE; CAMERISTĂ.

RezultateRezultatele evaluării se regăsesc în fişele de evaluare pentru fiecare post de lucru prezentate mai jos.

1. POSTUL DE LUCRUŞEF BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE

1.1  PROCESUL DE MUNCĂOrganizează, conduce şi coordonează activităţile specifice unităţii.

1.2  ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT                  MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Sistem PC; Produse de papetărie; Birotică; Consumabile; Imprimantă; Telefon;

Page 2: HOTELUL TIERNA.docx

                  SARCINA DE MUNCĂSarcina de muncă a lucrătorului este descrisă în fişa postului pusă la dispoziţie de către beneficiar. Acesta se regăseşte anexată în lucrare în capitolul “5. Documente primare„.                  MEDIUL DE MUNCĂLucrătorul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă. Încăperea are sistem de condiţionare a aerului. Iluminatul este mixt (natural şi artificial).

1.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢIA. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul

dintre domiciliu şi sediul societăţii. Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse

de papetărie, etc.

FACTORI DE RISC ELECTRIC Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe

elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

B. MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC Surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC  Animale periculoase – vipere.

C. SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ Volum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii verificarea şi

supervizarea activităţilor subalternilor.D. LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră

decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea

regulilor ergonomice de lucru. Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe căile de acces auto etc. Cădere de la înălţime sau mică înălţime prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin

alunecare (pe scări etc.). Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare. Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu

este permis.

Page 3: HOTELUL TIERNA.docx

OMISIUNI Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor

electrice de la sursele de alimentare. Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă

auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu etc.).

UNITATEA:   S.C. HIDROELECTRICA S.A. 1.4  FIŞA

DE EVALUARE

A POSTULUI DE LUCRU

 FIŞA NR. 1

NUMĂR PERSOANE EXPUSE:  1

SECŢIA: BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE – HOTEL TIERNA

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch.

POSTUL DE LUCRU:  ŞEF BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE

ECHIPA DE EVALUARE: dr. ing. Ştefan. Pece, ing. Eduard Smîdu, ing. Iulian Ivan, ing. Inge Popescu, şef bază tratament şi recuperare Iovanovici Radoslav

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC

IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ

DE MANIFEST

ARE A FACTORIL

OR DE RISC 

(descriere, parametri)

CONSECINŢA

MAXIMĂ PREVIZIBI

CLASA DE

GRAVITATE

CLASA DE

FRECVENŢĂ

NIVEL PARŢIAL DE RISC

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE

PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

DECES

7 1 3

   

Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie, etc.

ITM 3-45 zile

2 1 1

 FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

DECES 7 1 3

MEDIUL FACTORI DE RISC Surprinderea în incintă de către DECE 7 1 3

Page 4: HOTELUL TIERNA.docx

DE MUNCĂ

FIZIC seism, incendiu. S

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC Animale periculoase – vipere.

DECES

7 1 3

SARCINA DE

MUNCĂ

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

Volum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii verificarea şi supervizarea activităţilor subalternilor.

ITM 3-45 zile

2 6 3

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE

Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului.

DECES

7 1 3

    Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.

ITM 3-45 zile

2 1 1

   

Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice de lucru.

ITM 3-45 zile

2 1 1

    Deplasări, staţionări în zone

periculoase – pe căile de acces auto etc.

ITM 45-180 zile

3 1 2

   

Cădere de la înălţime sau mică înălţime prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin alunecare (pe scări etc.)

DECES

7 1 3

    Cădere la acelaşi nivel prin

dezechilibrare, împiedicare, alunecare.

ITM 3-45 zile

2 1 1

   

Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

DECES

7 1 3

  OMISIUNI

Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor electrice de la sursele de alimentare.

DECES

7 1 3

Page 5: HOTELUL TIERNA.docx

   

Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

DECES 7 1 3

 

Nivelul de risc global al postului de lucru este:

Fig.1   NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISCPostul de lucru Nr. 1

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

LEGENDĂ FIGURA Nr. 1 

F1- Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

F2- Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie, etc.

F3- Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

F4- Animale periculoase – vipere.

Page 6: HOTELUL TIERNA.docx

F5- Surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

F6- Volum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii, verificarea şi supervizarea activităţilor subalternilor.

F7- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului.

F8- Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.

F9- Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice de lucru.

F10-  Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe căile de acces auto etc.

F11- Pornirea echipamentelor electrice fără asigurarea condiţiilor de electrosecuritate.

F12- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.

F13- Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

F14- Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor electrice de la sursele de alimentare.

F15- Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

1.5  INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU POSTUL DE LUCRU Nr. 1            Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru Nr. 1 este egal cu 2,72, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.   Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 1”, din care se observă că din totalul de 15 factori de risc identificaţi (Fig. 1), nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează (vezi Fig. 2):

20,00%, factori proprii mijloacelor de producţie; 13,33%, factori proprii mediului de muncă; 6,67%, factori proprii sarcinii de muncă; 60,00%, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 35,71% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE).

Fig. 2  PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂPostul de lucru  nr. 1

Page 7: HOTELUL TIERNA.docx

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

2. POSTUL DE LUCRU RECEPŢIONER CAZARE

2.1  PROCESUL DE MUNCĂAsigurare suport informaţional clienţi, gestionare documente.

2.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT                  MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Sistem PC; Produse de papetărie; Birotică; Consumabile; Imprimantă; Telefon.

                  SARCINA DE MUNCĂSarcina de muncă a executantului este descrisă în fişa postului pusă la dispoziţie de către beneficiar. Acesta se regăseşte anexată în lucrare în capitolul “5. Documente primare„.                  MEDIUL DE MUNCĂRecepţionerul lucrează în incintă închisă. Încăperea are sistem de condiţionare a aerului. Iluminatul este mixt (natural şi artificial).

2.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢIMIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul

dintre domiciliu şi sediul societăţii. Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse

de papetărie, etc.

FACTORI DE RISC ELECTRIC Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe

elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

MEDIUL DE MUNCĂ

Page 8: HOTELUL TIERNA.docx

FACTORI DE RISC FIZIC Surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC  Animale periculoase – vipere.

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICĂ Poziţii de lucru preponderent “aşezat” pe scaun.

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră

decât prevederile procedurale sau cele cuprinse în instrucţiunile specifice postului. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea

regulilor ergonomice de lucru. Deplasarea, staţionarea pe căile de acces auto – la deplasarea la serviciu. Comportament necorespunzător cu clienţii hotelului. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare. Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu

este permis.

OMISIUNI Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor

electrice de la sursele de alimentare. Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă

auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

UNITATEA:   S.C. HIDROELECTRICA S.A.

2.4  FIŞA DE

EVALUARE A

POSTULUI DE LUCRU FIŞA NR. 2

NUMĂR PERSOANE EXPUSE:  4

SECŢIA: BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE – HOTEL TIERNA

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch.

POSTUL DE LUCRU:  RECEPŢIONER CAZARE

ECHIPA DE EVALUARE: dr. ing. Ştefan. Pece, ing. Eduard Smîdu, ing. Iulian Ivan, ing. Inge Popescu, şef bază tratament şi recuperare Iovanovici Radoslav, recepţioner cazare Gabriela Fiat

COMPONENTA

SISTEMUL

FACTORI DE RISC

IDENTIFIC

FORMA CONCRETĂ

DE

CONSE-CINŢA

MAXIMĂ

CLASA DE

GRAVITA

CLASA DE

FRECVEN

NIVEL PARŢIAL DE

Page 9: HOTELUL TIERNA.docx

UI DE MUNCĂ AŢI

MANIFESTARE A

FACTORILOR DE RISC 

(descriere, parametri)

PREVIZIBILĂ TE ŢĂ RISC

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE

PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

DECES 7 1 3

   

Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie, etc.

ITM 3-45 zile

2 1 1

 FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

DECES 7 1 3

MEDIUL DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

Surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

DECES 7 1 3

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Animale periculoase – vipere.

DECES 7 1 3

SARCINADE

MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICǍ

Poziţii de lucru preponderent “aşezat” pe scaun.

Neglijabil 1 6 1

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE

Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului.

DECES 7 1 3

    Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.

ITM 3-45 zile

2 1 1

    Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de

ITM 3- 2 1 1

Page 10: HOTELUL TIERNA.docx

calcul fără respectarea regulilor ergonomice de lucru.

45 zile

    Deplasări, staţionări în

zone periculoase – pe căile de acces auto etc.

ITM 3-45 zile 2 1 1

    Comportament

necorespunzător cu clienţii hotelului.

ITM 3-45 zile 2 2 2

    Cădere la acelaşi nivel prin

dezechilibrare, împiedicare, alunecare.

ITM 3-45 zile 2 1 1

   

Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

DECES 7 1 3

  OMISIUNI

Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor electrice de la sursele de alimentare.

DECES 7 1 3

   

Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

DECES 7 1 3

 Nivelul de risc global al postului de lucru este:

 Fig. 3   NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISCPostul de lucru Nr. 3

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,71

Page 11: HOTELUL TIERNA.docx

LEGENDĂ FIGURA Nr. 3

F1- Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

F2- Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie, etc.

F3- Electrocutare prin atingere indirectă: la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).

F4- Surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

F5- Animale periculoase – vipere.

F6- Poziţii de lucru preponderent “aşezat” pe scaun.

F7- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului.

F8- Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.

F9- Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice de lucru.

F10-  Deplasări, staţionări în zone periculoase -pe căile de acces auto etc.

F11- Comportament necorespunzător cu clienţii hotelului.

Page 12: HOTELUL TIERNA.docx

F12- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.

F13- Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

F14- Omiterea unor operaţii care să-i asigure propria securitate – decuplarea aparatelor electrice de la sursele de alimentare.

F15- Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

 

 2.5  INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU POSTUL DE LUCRU Nr. 2            Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru Nr. 2 este egal cu 2,71, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 2”, din care se observă că din totalul de 15 factori de risc identificaţi (Fig. 3), nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează (vezi Fig. 4):

20,00%, factori proprii mijloacelor de producţie; 13,33%, factori proprii mediului de muncă; 6,67%, factori proprii sarcinii de muncă; 60,00%, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 35,71% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE).

Fig. 4  PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂPostul de lucru  nr. 2

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,71

Page 13: HOTELUL TIERNA.docx

3. POSTUL DE LUCRUCAMERISTĂ

3.1  PROCESUL DE MUNCĂAsigură toate condiţiile pentru serviciul ireproşabil al clienţilor, în sectorul repartizat şi

spaţii comune aferente.

3.2  ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT                  MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Produse profesionale de curăţat şi igienizat; Aspirator; Odorizant cameră; Scară; Mături; Saci din plastic; Şerveţele; Role prosop; Săpun lichid.

                  SARCINA DE MUNCĂSarcina de muncă a executantului este descrisă în fişa postului pusă la dispoziţie de către beneficiar. Acesta se regăseşte anexată în lucrare în capitolul “5. Documente primare„.                  MEDIUL DE MUNCĂLucrătorul îşi desfăşoară activitatea în interiorul clădirii. În interiorul clădirii microclimatul este în limite admisibile.

3.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢIMIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul

dintre domiciliu şi sediul societăţii. Contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare,

tăioase, alunecoase, abrazive, adezive) – ex. elemente de mobilier etc.

Page 14: HOTELUL TIERNA.docx

FACTORI DE RISC ELECTRIC Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a legăturilor la

instalaţia de împământare a unor echipamente tehnice electrice.

FACTORI DE RISC CHIMIC Lucrul cu substanţe toxice – detergenţi sau alte substanţe de asigurare a

curăţeniei.MEDIUL DE MUNCĂ

F A C T O R I D E R I S C F I Z I C Calamităţi naturale – surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

FACTORI   DE RISC BIOLOGIC Contaminare biologică la operaţiile de curăţare a toaletelor, ştergere de praf etc. Animale periculoase – vipere.

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICĂ Efort fizic – aplecări şi ridicări repetate, acces în locuri greu accesibile în poziţii

vicioase – la utilizarea scării (şters praful de pe tavane, candelabre etc.).

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ Operaţii repetitive – manipularea ustensilelor de lucru. Suprasolicitare psihică – lucrul cu factorul uman (clienţi).

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră

decât prevederile procedurale sau cele cuprinse în instrucţiunile specifice postului. Pornirea echipamentelor electrice (aspirator) fără asigurarea condiţiilor de

securitate (introducerea sau scoaterea cablului de alimentare în şi din priză cu mâna udă.).

Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe căile de acces ale mijloacelor de transport auto, pe pervaz – urcarea pe pervaz şi aplecarea peste pervaz strict interzise etc.

Cădere de la mică înălţime sau de la înălţime în cazul lucrului pe scară. Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare – la

parcurgerea pedestră a traseelor în incintă, pe scări. Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu

este permis.

OMISIUNI Omiterea efectuării de operaţii care-i asigură securitatea la locul de muncă. Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă

auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

Page 15: HOTELUL TIERNA.docx

UNITATEA:   S.C. HIDROELECTRICA S.A.

3.4  FIŞA DE

EVALUARE A

POSTULUI DE LUCRUFIŞA NR. 3

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1

SECŢIA: BAZĂ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE – HOTEL TIERNA

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch.

POSTUL DE LUCRU:  CAMERISTĂ

ECHIPA DE EVALUARE: dr. ing. Ştefan. Pece, ing. Eduard Smîdu, ing. Iulian Ivan, ing. Inge Popescu, şef bază tratament şi recuperare Iovanovici Radoslav, cameristă hotel M.C.A. Cîrdei

COMPONENTA

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC

IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ

DE MANIFEST

ARE A FACTORIL

OR DE RISC 

(descriere, parametri)

CONSECINŢA

MAXIMĂ PREVIZIBI

CLASA DE

GRAVITATE

CLASA DE

FRECVENŢĂ

NIVEL PARŢIAL DE RISC

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE

PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

DECES 7 1 3

   

Contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase, alunecoase, abrazive, adezive) – ex. elemente de mobilier etc.

ITM 3-45 zile

2 1 1

 FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a legăturilor la instalaţia de împământare a unor echipamente tehnice electrice.

DECES 7 1 3

 FACTORI DE RISC CHIMIC

Lucrul cu substanţe toxice – detergenţi sau alte substanţe de asigurare a curăţeniei.

ITM 3-45 zile

2 1 1

MEDIUL FACTORI DE RISC Calamităţi naturale – DECES 7 1 3

Page 16: HOTELUL TIERNA.docx

DE MUNCĂ

FIZIC surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Contaminare biologică la operaţiile de curăţare a toaletelor, ştergere de praf etc.

ITM 3-45 zile

2 1 1

    Animale periculoase – vipere

DECES 7 1 3

SARCINADE

MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICǍ

Efort fizic -  aplecări şi ridicări repetate, acces în locuri greu accesibile în poziţii vicioase – la utilizarea scării (şters praful de pe tavane, candelabre etc.).

ITM 3-45 zile 2 6 3

 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

Operaţii repetitive – manipularea ustensilelor de lucru.

Neglijabil 1 6 1

    Suprasolicitare psihică –

lucrul cu factorul uman (clienţi).

ITM 3-45 zile 2 6 3

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE

Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse în instrucţiunile specifice postului.

DECES 7 1 3

   

Pornirea echipamentelor electrice (aspirator) fără asigurarea condiţiilor de securitate (introducerea sau scoaterea cablului de alimentare în şi din priză cu mâna udă).

DECES 7 1 3

   

Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe căile de acces ale mijloacelor de transport auto, pe pervaz – urcarea pe pervaz şi aplecarea peste pervaz strict interzise etc.

DECES 7 1 3

    Cădere de la mică înălţime

sau de la înălţime în cazul lucrului pe scară.

DECES 7 1 3

Page 17: HOTELUL TIERNA.docx

   

Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare – la parcurgerea pedestră a traseelor în incinta, pe scări.

DECES 7 1 3

   

Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

DECES 7 1 3

  OMISIUNI

Omiterea efectuării de operaţii care-i asigură securitatea la locul de muncă.

DECES 7 1 3

   

Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

DECES 7 1 3

Nivelul de risc global al postului de lucru este:

Fig.5   NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISCPostul de lucru Nr. 3

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,83

Page 18: HOTELUL TIERNA.docx

LEGENDĂ FIGURA Nr. 5

F1- Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii.

F2- Contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăioase, alunecoase, abrazive, adezive) – ex. elemente de mobilier etc.

F3- Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a legăturilor la instalaţia de împământare a unor echipamente tehnice electrice.

F4- Lucrul cu substanţe toxice – detergenţi sau alte substanţe de asigurare a curăţeniei

F5- Calamităţi naturale – surprinderea în incintă de către seism, incendiu.

F6- Contaminare biologică la operaţiile de curăţare a toaletelor, ştergere de praf etc.

F7- Animale periculoase – vipere.

F8- Efort fizic -  aplecări şi ridicări repetate, acces în locuri greu accesibile în poziţii vicioase – la utilizarea scării (şters praful de pe tavane, candelabre etc.).

F9- Operaţii repetitive – manipularea ustensilelor de lucru.

F10-  Suprasolicitare psihică – lucrul cu factorul uman (clienţi).

F11- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucţiunile specifice postului.

F12- Pornirea echipamentelor electrice (aspirator) fără asigurarea condiţiilor de securitate (introducerea

Page 19: HOTELUL TIERNA.docx

sau scoaterea cablului de alimentare în şi din priză cu mâna udă).

F13- Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe căile de acces ale mijloacelor de transport auto, pe pervaz – urcarea pe pervaz şi aplecarea peste pervaz strict interzise etc.

F14- Cădere de la mică înălţime sau de la înălţime în cazul lucrului pe scară.

F15- Cădere la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare – la parcurgerea pedestră a traseelor în incintă, pe scări.

F16- Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este permis.

F17- Omiterea efectuării de operaţii care-i asigură securitatea la locul de muncă.

F18- Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto – deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

3.5  INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU POSTUL DE LUCRU Nr. 3

            Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru Nr. 3 este egal cu 2,83, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 3”, din care se observă că din totalul de 18 factori de risc identificaţi (Fig. 5), nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează (vezi Fig. 6):

22,22%, factori proprii mijloacelor de producţie; 16,67%, factori proprii mediului de muncă; 16,67%, factori proprii sarcinii de muncă; 44,44%, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 66,66% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE)

Fig. 6  PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂPostul de lucru  nr. 3

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,83

Page 20: HOTELUL TIERNA.docx

Riscuri identificateÎn urma evaluării riscurilor în hotelul-restaurant „TIERNA” a rezultat că personalul este expus la următoarele riscuri principale:

alunecări datorate suprafeţelor de pardoseală ude, uleioase; tăieri şi înţepături datorate obiectelor ascuţite (cuţite, tacâmuri); opăriri cu lichide fierbinţi (bucătărie); arsuri chimice provocate de substanţele utilizate pentru dezinfectare şi curăţare; căderi la acelaşi nivel şi de la înălţime; electrocutare în cazul neîntreţinerii corespunzătoare a instalaţiilor electrice; poziţie de lucru ortostatică; microorganisme introduse prin sistemul de aer condiţionat neîntreţinut

corespunzător; pericol de incendiu; manipulări de materiale; stres.

Măsuri de prevenire recomandatePentru prevenirea accidentelor datorate acestor riscuri s-au recomandat următoarele măsuri:

păstrarea curăţeniei la locul de muncă; folosirea instrumentelor de curăţare a zonei de lucru într-un mod eficient şi care

să nu afecteze sănătatea personalului; folosirea unui sistem de iluminat natural şi artificial adecvat; utilizarea barelor de metal sau lemn la urcarea şi coborârea scărilor; utilizarea încălţămintei antiderapante; semnalizarea corespunzătoare a zonelor alunecoase, a scărilor greu vizibile, a

pragurilor joase, a zonelor de intrare şi ieşire etc.; păstrarea cuţitelor şi lamelor în locuri special destinate acestui scop cu tăişul în jos

sau cu teaca pusă; aparatele de tăiat, tocat, mixat, franjurat utilizate în bucătării trebuie să deţină un

buton de închidere uşor de folosit şi funcţional; instruirea periodică a personalului; semnalarea noilor riscuri apărute; întreţinerea şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice; verificarea periodică a instalaţiilor de aer condiţionat şi schimbarea filtrelor; ventilarea zonei unde se găteşte; interzicerea fumatului în încăperile unde se găteşte; dotarea cu extinctoare funcţionale plasate în locuri vizibile şi semnalizate

corespunzător.

Page 21: HOTELUL TIERNA.docx