Hotel Pietroasa

29
UNIVERSITATEA"DUNAREA DE JOS"GALATI FACULTATEA:STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR SPECIALIZAREA:INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM MANAGEMENTUL OSPITALITATII HOTEL "OPERA"SINAIA STUDENT: Roman Ionut GRUPA:I.M.A.P.A ANUL 3

Transcript of Hotel Pietroasa

Page 1: Hotel Pietroasa

UNIVERSITATEA"DUNAREA DE JOS"GALATIFACULTATEA:STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELORSPECIALIZAREA:INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM

MANAGEMENTUL OSPITALITATII

HOTEL "OPERA"SINAIA

STUDENT: Roman IonutGRUPA:I.M.A.P.AANUL 3

2010

Page 2: Hotel Pietroasa

HOTEL "CRANG" BUZAU

Buzau-descriere istorica

Istoria scrisă a oraşului începe odată cu cea a Ţării Româneşti, statutul său de târg şi punct de vamă fiind certificat de un document din timpul voievodului Dan al II-lea Descoperirile arheologice din culturile Gumelniţa şi Monteoru arată prezenţa omului în regiune înaintea erei creştine. Un document din anul 376 menţionează un râu cu numele Mousaios, aceasta fiind cea mai veche atestare a numelui oraşului, nume pe care l-a primit de la acest râu, pe al cărui mal se află. În perioada medievală a existat şi o cetate a Buzăului, despre care s-au păstrat doar câteva menţiuni în documente străine iar târgul, menţionat ca fiind deja existent la 1431, a devenit şi sediu episcopal ortodox în secolul al XVI-lea. Începând cu secolul al XVII-lea, a început o perioadă în care numeroase lupte şi invazii, precum şi dezastre naturale (epidemii, cutremure), au condus la distrugerea şi depopularea Buzăului. Oraşul însă a fost mereu reconstruit, localnicii punând imaginea păsării Phoenix pe stema oraşului, ca simbol al renaşterii.

Asezarea geografica

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a judeţului, la 120 km de Bucureşti, în sud-estul României, şi ocupă o suprafaţă totală de 81,3 km2.

Municipiul se află la cotul Carpaţilor de curbură, la confluenţa drumurilor între trei mari provincii româneşti: Muntenia, Transilvania şi Moldova. Râul Buzău, pe al cărui mal drept se află, formează limita nordică a oraşului. Forma oraşului este alungită, oraşul fiind mai mare de-a lungul râului. Buzăul ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este şi altitudinea în centrul oraşului, în piaţa Dacia). Astfel, Buzău este un oraş aflat într-un relief plat, cu o diferenţă de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Caile de acces

Calea ferată

Buzău este un important nod feroviar, legând Bucureşti şi Ploieşti de Focşani, Galaţi şi Constanţa. Gara din oraş a fost deschisă în 1872, împreună cu calea ferată Bucureşti-Galaţi.

O ramificaţie a acestei căi ferate, de la Buzău la Mărăşeşti a fost deschisă după câţiva ani, pe 13 iunie 1881, devenind prima cale ferată proiectată de ingineri români.

Page 3: Hotel Pietroasa

Linia Buzău-Nehoiaşu, deschisă în 1908, leagă Buzău de multe din localităţile de pe valea Buzăului, inclusiv de oraşele Nehoiu şi Pătârlagele.

Drumuri

La Buzău se poate ajunge pe DN2 (drumul european E85) de la Bucureşti şi din oraşele importante din Moldova. DN1B (drumul european E577) leagă Buzău de Ploieşti iar DN10 traversează Munţii Carpaţi pe la curbura sud-estică a acestora prin Pasul Buzău către Braşov. La Galaţi şi Brăila se poate ajunge pe DN2B.

Două autogări, una aflată în nordul oraşului şi cealaltă în sud, în apropierea gării, sunt folosite de companiile private de transport care operează servicii regulate de legătură rutieră cu alte oraşe sau cu comunele din apropiere.

Transport aerian

Aeroportul internaţional cel mai apropiat de Buzău este Aeroportul Internaţional Henri Coandă, din Otopeni, oraş aflat la 110 km distanţă.

Transportul public

În Buzău circulă 10 linii regulate de autobuz, care leagă zonele rezidenţiale de principalele zone industriale (inclusiv de platforma industrială Buzău Sud), de centrul oraşului şi de gară. Există câteva companii de taxi licenţiate de primărie şi care operează în oraş şi în localităţile apropiate.

Relieful

Judeţul Buzău ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului Buzău, cuprinzând în mod armonios toate formele de relief: munţi în partea de nord, câmpie la sud, între acestea aflându-se zona colinară subcarpatică. Zona de munte este formată din Munţii Buzăului şi Munţii Vrancei, componenţi ai Carpaţilor de Curbură. Sunt munţi din roci puţin rezistente ce au determinat prezenţa unor culmi joase, cu un contur domol. Zona de deal este cunoscută sub numele de Subcarpaţii Buzăului (Dealurile Buzăului) fiind formată dintr-o succesiune de culmi deluroase şi depresiuni. Zona de câmpie se întinde în partea sudică şi sud-estică a judeţului, încadrându-se în marea unitate morfologică a Câmpiei Române prin câteva subdiviziuni, de la vest spre est: Câmpia Gherghiţei, Câmpia Bărăganului de Mijloc, Câmpia Buzău-Călmăţui şi Câmpia Râmnicului

Page 4: Hotel Pietroasa

Clima

Precipitaţiile anuale sunt de 500 mm şi zăpada, iarna, poate ajunge până la 30 cm. Râul Buzău are fluctuaţii de debit frecvente. În special primăvara, la topirea zăpezilor în zona de munte a bazinului acestuia, apele râului cresc. Oraşul a fost construit departe de o albie majoră adâncă, astfel că râul nu indundă oraşul. La indundaţiile majore din 2005 din România, apele râului au avariat grav podul aflat la marginea nordică a oraşului, dar nu au produs pagube în oraş.

Clima este mai ales continentală, media fiind de 92 de zile de îngheţ pe an (16 zile cu temperaturi sub -10°C), dar şi cu 92 de zile de vară, calde şi secetoase. Vânturile locale includ Crivăţul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) şi Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest şi aduce vara aer uscat şi cald şi iarna conduce la ridicarea temperaturii.

.

Hidrografia

   Coloana vertebrala a retelei hidrografice a judetului o constituie raul Buzau, care, din totalul de 325 km cat masoara de la izvoare la varsarea in Siret, curge pe circa 140 km in limitele administrative ale judetului.Izvorand din versantul rasaritean al Muntilor Ciucas, dupa ce trece prin depresiunea Intorsura Buzaului unde face un cot de aproape 180?, se indreapta spre sud, traversand judetul de la nord-vest la sud-est, adunand numerosi afluenti, dintre care cei mai importanti sunt : in zona montana : Crasna, Valea Neagra, Siriul Mare si Nehoiu (pe dreapta); Zabratau, Hartagu, Casca si Bisca Rosilei (pe stanga); in zona subcarpatica, pe partea dreapta Bisca Chiojdului si Niscovul, iar pe stanga Sibiciul, Balaneasa, Saratelul, Slanicul si Cilnaul. Urmeza zona de ses, unde afluentii sunt lipsiti de importanta si cu un debit extrem de scazut.

Flora

Vegetatia judetului prezinta de asemenea variatii si elemente specifice pentru fiecare din cele trei zonele de relief existente. La cimpie se dezvolta o vegetatie caracteristica stepei si silvostepei. Daca in stepa vegetatia lemnoasa este rara, aproape inexistenta, in silvostepa, pe linga terenurile ocupate de culturi, apar paduri limitate la arii mai restrinse, ramasite ale codrilor de altadata, cum sint cele de la Rusetu, Bradeanu, Valeanca, Cringul Buzaului, Frasinului, Spataru si cele de la nord-est de orasul Rimnicului Sarat.    In aceste paduri, in functie de conditiile ecologice, predomina stejarul pedunculat (Quercus robur), stejarul brumariu (Quercus Pedunculiflora) si stejarul pufos (Qercus pubescens) la un loc cu ulmul, parul, marul salbatic si asociatii de arbusti.     Tot in zona stepei si silvostepei buzoiene apar pe suprafete mai mici sau mai mari petice de vegetatie legate de existenta saraturilor, a terenurilor cu nisipuri si a luncilor largi care sint in discordanta fata de vegetatia zonala, constituind asa numita vagetatie azonala-intrazonala din cimpia judetului.In acest sens, mentionam vegetatia lacurilor Amara, Balta Alba si din jur.In lacul Balta Alba, ale carui ape sint mai concetrate in saruri, domina alga Chara crinita care contribuie la formarea namolului ce a adus renumele bailor.

Page 5: Hotel Pietroasa

Fauna

Fauna locala se caracterizeaza prin prezenta mamiferelor, cum ar fi: cerbul, caprioara, mistretul, ursul, vulpea, lupul etc. Pasarile sunt reprezentate prin numeroase specii: cotofana, mierla, vulturul plesuv, cinteza etc. In apele repezi de munte putem intalni pastravul.

MONUMENTE SI REZERVATII NATURALE

 Pe teritoriul judetului Buzau sint ocrotite, conditionat de prezenta lor toate speciile de plante si animale pentru care, pe ansamblul tarii, aceasta masura este prevazuta si legiferata.    Dintre acestea mentionam : papucul doamnei, tisa, gardurarita, la care se mai adauga citeva exemplare de arbori seculari din teritoriul localitatilor Buzau, Rimnicu Sarat si Monteoru.    Dintre pasari mari, amintim : corbul, vulturii si acvilele, gainile de fazani si de cocosi de munte.    In ceea ce priveste animalele acrotite, acestea se inscriu intru totul in prevederile legii economiei vanatului si vanatorii : ciutele de cerb comun, cerbul lopatar, caprioarele, femelele de capra neagra, muflonii.    O parte din obiectivele naturale de care dispune judetul, prezentind interes stiintific si peisagistic deosebit, au fost declarate si protejate ca rezervatii naturale ale Academiei Romane-Comisia monumentelor naturii. Acestea sunt :    

ZONA VULCANILOR NOROIOSI

Rezervatia naturala Vulcanii Noroiosi este situata in zona Paclele din judetul Buzau. Practic, vulcanii sunt in raza comunei Berca si au fost remarcati pentru prima data de catre francezul H.Cognand in anul 1867 cu ocazia unor prospectiuni petroliere in zona. ai tarziu, au fost descrisi de catre Grigore Cobalcescu - geolog si paleontolog (1883), Grigore Stefanescu - geolog, paleontolog si explorator (1890) si Mircea Peaha (1965). Fenomenul de "vulcan noroios" se deosebeste de un vulcan propriu zis prin produsele de eruptie, forme si dimensiuni. Vulcanii noroiosi iau nastere prin eruptia gazelor naturale, a miscarilor seismice sau a emanatiilor postvulcanice. In zona Buzaului, aceste forme de relief s-au format datorita emanatiilor de gaze din zonele cutate si faliate ce aduc la suprafata noroi. Alunecarile de teren, despaduririle, ploile torentiale, scurgerile de noroi dau intregii rezervatii un aspect destul de bizar, selenar chiar. Pe langa vulcanii noroiosi, principala atractie a rezervatiei, trebuie sa mai amintim totusi prezenta unor plante rare. Este vorba de gardurarita, care se intalneste in partea vestica a rezervatiei, o planta originara din Asia, fiind intalnita in Romania doar in aceasta zona, apoi o serie de asociatii vegetale caracteristice zonelor de silvostepa: colilia, pirul stepic, iarba de sadina, soschiul, ruscuta de primavara. In zona Berca se gasesc 3 areale cu vulcani noroiosi si anume: Paclele Mari, Paclele Mici si Paclele de la Beciu. Accesul in zona se face de la DN10, din localitatea Satuc (parte a comunei Berca), situata la 18km distanta de Buzau in directia Intorsatura Buzaului.

    ZONA BLOCURILOR DE CALCAR MEZOZOIC

Este un monument al naturii de interes geologic si paleontologic, localizat in comuna Viperesti, intre localitatile Badila si Rusavat, cu suprafata de 1,5 ha. Monument al naturii prin calcarul marin provenit mai ales din depozitele sarurilor de carbonat de calciu (CaCO3) dar si cu intruziuni de calcar biogen (chiar coraligen) amintind atat de acoperirea cu apele marii (a acestei zone) cat si de fenomenele de tectonica care au comprimat acele depozite marine si (prin presiune si caldura) le-au sudat in masa omogenizata a blocurilor; o mare calda intr-o clima subtropicala (intre glaciatii), fenomene ce au fost urmate de cutari care

Page 6: Hotel Pietroasa

au ridicat fundul marii si apoi alte cutari care au rupt arcul subcarpatic de curbura, lasand apele lacului Cislau sa se reverse intr-un curs care a erodat si dezgolit aceste blocuri dar a si denumit tinutul Buzaului.

FOCUL VIU - LOPATARI

Aici in nopti, pe Dealul Brazau (ultima catena sudica a muntilor Vrancei) o mica scanteie poate sa aprinda gazul emanat continuu (desi la mic debit, cat sa nu incendieze vegetatia din jur) intr-un joc al flacarilor de cca. 10-50 cm. inaltime Daca se priveste roata spre muntii Buzaului, perspectiva larga si calitatea peisagistica a mediului inconjurator, prin elementele de flora dispuse intr-un covor mozaicat - pot sugera ca acest obiectiv are si valori de rezervatie naturala.

BALTA ALBA

Este o rezervatie naturala geologica, de zona umeda, botanica, situata in Comuna Balta Alba cu o suprafata de 600 ha. Călătorul obosit, înfometat sau doar răpus de caniculă are la îndemână o oază de verdeaţă şi de linişte: micuţa staţiune Balta Albă, situata pe DN 22, între Râmnicu Sărat şi Brăila. Oarecum necunoscută şi izolată de marea vânzoleală rutieră din fiecare vară, Balta Albă, aflată la 55 km depărtare de Buzău şi 25 km de Râmnicu Sărat, oferă multe posibilităţi de petrecerea plăcută a câtorva zile de odihnă. Locul, mărginit pe de o parte de o întindere imensă de apă iar pe de alta de ogoare însorite, este liniştit, verde şi răcoros. Există o plajă frumoasă, bine amenajată, cu ieşire spre bălţi. Găsim de toate: umbreluţe de stuf, şezlonguri, o piscină, locuri de joacă pentru copii, un teren de fotbal pe nisip, duşuri şi cu apă caldă, nămol terapeutic cu sare şi iod. Alături se află un hotel, trei terase – dintre care una pe pontoane, în mijlocul bălţii – două restaurante cu bucătărie tradiţională, căsuţe cu băi proprii, parcare şi un chioşc, toate adăpostite la umbră deasă. În apropiere există şi o baltă cu apă dulce de pe marginea căreia pescarii sportivi îşi pot exersa gratuit talentele. Ţânţarii lipsesc cu desăvârşire din toată zona, datorită aerului sărat. Preţurile sunt bune, mai mici decât cele din oraş. Pentru cei cu buget restrâns există şi un loc de campare, tot la umbră, ba chiar şi o linie de autoservire.

BALTA AMARA

Este o rezervatie naturala geologica, de zona umeda, zoological aflata tot in Comuna Balta Alba.Este o balta constituita pe un brat abandonat al raului Buzau, ca un liman fluviatil - in mediul careia s-a dezvoltat o ihtiofauna de apa dulce servind ca resursa de hrana pentru avifauna de pasaj sau de migratie.Ca si la Balta Alba, si aici indicele de riditate ridicat, colmatarea cuvetei lacului, astuparea izvoarelor din panza freatica - a diminuat adancimea apei (libera de mal) si recent, prin aparitia unui cordon sedimentat longitudinal, s-a micsorat volumul apei utile, afectand sever ihtiofauna si diminuand major apetitul speciilor de avifauna a caror marca genetica le indrumau de secole spre aceste balti, acum cu rol de halta (pentru hranire si refacere) iar candva cu insemnate spatii (in asociatiile de specii higrofite) favorabile pentru cuibarit.Si acest obiectiv (unde ihtiofauna si-a pierdut valoarea comerciala de cc. 5 ani) necesita urgenta reconstructie ecologica, pentru recuperare.

PLATOUL MELEDIC DIN LOPATARI

Este situate in Subcarpatii de Curbura, in bazinul superior al raului Slanic (afluent al raului Buzau), intre raul Slanic (S), paraul Jgheab (E), paraul Meledic (N) si paraul Sarat (V) Platoul Meledic este situat la 600 m altitudine fiind constituit din argile si gresii de cuvertura pe melasa

Page 7: Hotel Pietroasa

miecena salmastra a unui masiv de sare, inconjurata de formatia de gresii si sisturi argiloase. Formarea lacurilor a trecut prin trei faze: infiltrarea apei prin brecia sarii, scufundarea platoului cu fundul lacului si stabilirea legaturii cu reteaua hidrografica; in faza trei, in lipsa vegetatiei reglatoare a regimului hidric si fixarea de sol pe versantii lacurilor, datorita precipitatiilor a avut loc transport de material aluvionar care a impermeabilizat fundul lacului inrerupand legatura cu masivul de sare. Aportul din pluvial si lipsa contactului cu masivul de sare (pe care s-a format aceste lacuri) a determinat indulcirea apei si implicit schimbarea vegetatiei. Pesterile de sare de la Manzalesti constituie o salba cuprinzand: pestera din platoul Meledic (cea mai importanta), pesterile din bazinul Jgheabului, reunind 35 mari cavitati dintre care 26 in platoul Meledic si 9 in bazinul Jgheabului. Pesterile prezinta o diversitate de forme insotita de o policromie fascinanta cuprinzand alb imaculat, galben, roz, rosu, maro, cenusiu. Valoarea stiintifica este completata de existenta in zona a broastei testoase si a scorpionului intr-un regim de clima blanda. Versantii platoului Meledic au canioane adanci de 5-6 m cu latimi de 0, 5 - 3 m si rupturi de panta de 2 m. Un loc superb, perfect pentru cei care vor sa se relaxeze. O zona foarte linistita. Este un motel si casute de camping care pot fi inchiriate.

PIATRA ALBA – LA GRUNJ

Se afla in comuna Manzalesti si este un martor de eroziune hidraulica si eolian, aflat la confluenta paraielor Slanic si Jgheab si sub vantul si viscolul, frecvent dinspre N.Eroziuni intr-o acumulare de cenusi vulcanice cenusii de prima faza eruptive) chiar daca vulcanii nu erau in proxima vecinatate; din aceasta acumulare de marna cinerita - astazi calatorul vede o forma conica (neregulata prin eroziunea multidirectionata)

CHIHLIMBARUL DE BUZAUEste situat in comuna Colti si reprezinta un monument al naturii prin valoarea chihlimbarului (numit si romanit sau sucunit) format in epocile geologice, din rasina Gymnospermelor (rasinoase) care, in asociatii extinse, au fost acoperite de cutele terenului mineral si izolate, au parcurs un proces partial de mineralizare in care, rasina a devenit chihlimbar iar lemnul s-a carbonizat; din acele procese geologice, au fost de atunci captive (in acolada rasinii) si insecte care, acum sunt de interes paleontologic

    Deosebit de acestea, pe teritoriul judetului mai exista un important numar de rezervatii din fondul forestier, dintre care mai insemnate sint :    - PADURILE FRASINU SI SPATARU, din raza ocolului silvic Buzau. Padurea Spataru este situata la 7 km sud de Buzau si la 2 km de Padurea Frasinu. Este o rezervatie forestiera in care se face trecerea de la padurea de frasin la cea de stejar.    - PADURILE HARTAGU din raza ocolului silvic Nehoiasi si Milea-Viforita (Penteleu) din raza ocolului silvic Gura Teghii.    - PADUREA DE PINI SILVESTRU SELARI (Bisoca) din raza ocolului silvic Vintila Voda-ca rezervatie peisagistica.

Page 8: Hotel Pietroasa

HOTEL"PIETROASA"

Page 9: Hotel Pietroasa

Categorie: 3***, Oras: Buzau , Romania - Piata Daciei nr.1

Contact: Agentia CaptainGo Bucuresti

Tel fix: Rezerva On-line

Mobil: Rezerva On-line

DESCRIERE

Hotelul Pietroasa situat in inima orasului langa Palatul Comunal ofera turistilor o atmosfera de neuitat, intr-un ambient elegant si ospitalier.

Combinand confortul cu facilitatile hotelul va invita in cele 90 de camere si apartamente amenajate elegant, precum si in Sala Mare a Restaurantului unde savoarea produselor si maiestria bucatarilor sunt aparte.

Hotelul Opera se afla in cea mai populara statiune montana din Romania, Sinaia. Situata la o altitudine de 1030 m, reprezinta principalul punct de atractie turistica pe timpul verii,dar mai ales iarna pentru conditiile deosebite de practicare a sporturilor de iarna. Situat intr-o zona cu multa liniste si totodata aproape de partiile de schi si de principalele mijloace de transport pe cablu, hotelul iese in evidenta prin arhitectura unica si confortul deosebit al camerelor.Cladirea in care se afla hotelul Opera a fost construita in 1920 iar in anul 1995 a devenit hotel de 4 *

În prezent, hotelul deţine 74 de camere, care include camere pentru handicapaţi şi

nefumători, unde se poate întâlni stilul tradiţional într-o armonie perfectă cu cele mai

moderne facilităţi.   Construcţia în

care se află hotelul este realizată în manierea neoclasică şi este finisată cu tencuieli cu praf de

piatră, tratat cu bosaje, ancadramente, pliastrii şi decoraţii la ferestre, iar la balcoane sunt

parapeţi din fier forjat.

Acoperişul este realizat în sarpanta, învelit cu tablă zincată, iar ultimul nivel este

exprimat în faţadă ca mansarda

  Finisajele interioare sunt alcătuite din:

Page 10: Hotel Pietroasa

-         tapet şi lambriuri pe pereţi;

-         plafoane false fonoabsorbante;

-         pardoseli din mochetă în spaţiile de cazare şi în restaurante;

-         pardoseli din marmură la parter şi mezanin;

-         placaje ceramice în grupurile sanitare.

În anul 2000, Societatea OPERA.S.A., care administrează Hotel OPERA, finanţează

o investiţie prin care să se marească numărul de camere, noua aripă a hotelului având etaje cu

55 de camere şi unităţi Food&Beverage, piscină, schimbarea configuraţiei restaurantului,

construirea unei săli de conferinţă multifuncţională, cu pereţi mobili (pentru a mări sau

micşora spaţiul în funcţie de situaţie) şi echipată cu aparatură ultramodernă, cu instalaţie de

tradus automată şi cu grup sanitar propriu.

Structurarea noii clădiri va beneficia de o instalaţie unică în România-un sistem care

foloseşte energia apei ce produce caldură şi aer condiţionat.

Funcţionarea hotelului are în vedere respectarea “Normelor privind clasificarea unităţilor cu

activitate hotelieră şi alimentaţie din turism” din anul 1991, elaborate de Ministerul

Comerţului şi Turismului.

Ca urmare, activitatea hotelului este structurată funcţional pe nivele, după cum

urmează:

- Parter, cu o suprafaţă utilă de 677,97 mp:

        Restaurant şi salon pentru servit micul dejun;

   Café-Bar, Bar de zi şi camera bar;

        Recepţie hotel, hol recepţie şi birou recepţie;

        Spaţii de depozitare;

Page 11: Hotel Pietroasa

        Grup sanitar public;

        Garderobă;

        Anexe bucătărie;

        Magazin;

        Anexe funcţionale;

        Spaţii de circulatie.

- Subsol, cu o suprafaţă utilă de 508,20 mp:

        Depozite pentru alimentaţia publică;

        Spaţii frigorifice pentru alimentaţia publică;

        Bucătărie;

        Spălătorie, uscătorie şi călcătorie;

        Centrală termică;

        Centrală de ventilare;

        Spaţiu rezervat pentru apărare civilă;

        Depozite de lenjerie;

        Depozite diverse;

        Ateliere;

        Toaleta pentru personal + camera serviciu;

        Bucătării;

Page 12: Hotel Pietroasa

        Spălătorie vase;

        Spaţii de circulaţie;

        Spaţiu pentru gunoi.

 

- Mezanin, cu o suprafaţă utilă de 202,15 mp:

        Spaţii anexe;

        Vestiare;

        Grupuri sanitare + garderobă;

        Centrală telefonică;

        Birouri;

        Spaţii de curculatie;

        Depozite. 

- Etajele I-V, cu următoarea structură a suprafeţelor utile: etajul I-573, 41mp, etajul II

şi    V-1720, 50 mp şi etajul III-919, 15 mp:

        În hotel există 74 de camere de 1-2 paturi, suite, saună, sală de conferinţă,

centru de afaceri, salon de coafură şi frizerie. Totalul suprafaţelor utile în

Hotel Opera este de 4601, 38 mp.

Dotarile existente in camere sunt urmatoarele:

aer conditionat reglabil,

minibar,

frigider,

televizor color,

cablu TV,

Page 13: Hotel Pietroasa

telefoane în camere si bai,

uscator de par,

cabinã de dus sau cadaWhirlpool,

jacuzzi si scaune de masaj (in apartamente).

Oferta de servicii a hotelului se încadrează normelor din categoria 4* şi

funcţionează conform acestora, atragand un anumit gen de clienţi care pot aduce benficii

pentru hotel.   Hotel

Opera are numeroşi colaboratori, cu ajutorul cărora îşi oferă serviciile, aceştia fiind: agenţii

de turism (Zafir, Simplex), bănci (BCR,BRD), societăţi de asigurări (Astra), companii de

transport aerian (Tarom), societăţi comerciale, furnizori străini.

SERVICII OFERITE DE HOTELUL OPERA

● pune la dispoziţia clientilor 74 de camere dotate cu cele mai moderne facilitati,

oferind condiţii speciale pentru handicapaţi şi nefumători;

● serviciile de rezervare pentru transport, spectacole, restaurant, închirierii

auto,deoarece aceste servicii sunt necesare clienţilor (mai ales celor străini) care vor să

cunoască oraşul, zona, iar serviciile oferite le sunt foarte necesare.

● centru de întreţinere fizică - necesar în cadrul unui hotel de 4*, oferind saună,

masaj, frizerie - oferă clienţilor o oază de relaxare, uneori foarte necesară dupa o zi incarcată.

● schimb valutar - datorită faptului că în hotel majoritatea clienţilor sunt străini,

de naţionalităţi diferite care au nevoie de monedă romanească în unele situaţii, fiindu-le mai

comod să apeleze la schimbul valutar din cadrul hotelului.

Page 14: Hotel Pietroasa

● room-service la dispoziţia clienţilor 24h, asigurat de restaurant; lista de meniu

este în limba română şi în alte limbi de circulaţie internaţionala;

● Barul şi Snack Barul Opera

Complexul hotel Opera mai dispune de terenuri de tenis si minifotbal

● foloseşte tarife în conformitate cu calitatea serviciilor oferite, având în vedere

prevederile Legii concurenţei 21/1996 şi Ordinul Ministrului Turismului nr.16/1997 privind

aprobarea politicii tarifare în structurile de primire turistice, potrivit căruia tarifele se

determină în mod liber, pe baza cererii şi ofertei şi a calităţii serviciilor oferite. Tariful de

cazare pentru o cameră dubla ocupată în regim single (fără micul dejun), pentru un client pe

cont propriu, este între 150-250 E, ceea ce reprezintă un tarif bun în comparaţie cu

competitorii din aceeaşi categorie de încadrare.

● servicii medicale - sunt foarte necesare în anumite situaţii de criză. Sunt oferite

pentru ocro-tirea sănătăţii clienţilor, fiind foarte folositoare pentru clienţi şi pentru angajaţii

hotelului.

● preparatele culinare din restaurantul hotelului - datorită faptului că în hotel sunt

oameni de afaceri străini din multe ţări şi cărora trebuie să li se satisfacă preferinţele culinare,

Restaurantul Opera oferă într-o ambianţă deosebită preparatele culinare cu specific românesc,

turcesc şi internaţional.

Page 15: Hotel Pietroasa

● activitatea de recepţie - este determinată de spaţii bine stabilite, formată din:

recepţie  propriu-zisă, casierie, concierge, comisionari. Este una din cele mai importante

activităţi pentru că prima dată contactul clientului cu hotelul se la recepţie.

        camere dotate cu aer condiţonat;

        tv. color şi sistem Pay-Tv;

        mini-bar;

        telefon cu facilităţi Voice Mail;

        sistem automat de trezire;

        posibilităţi de a utiliza computer LEPTOP în toate

camerele hotelului;

Activitatile desfasurate in cadrul unui hotel pot fi reunite dupa mai multe criterii:

Serviciile de font-office si etaj formeaza departamentul de cazare.Pentru serviciul hol-

receptie(front-office) functiile specifice serviciului sunt: sef de receptie, receptioner,

telefonista,concierge,groom, comisionar,casier de noapte(receptioner de noapte)

DIRECTIE

SERVICIUL DE ETAJ

SERVICIUL FONT-OFFICE

SERVICIULALIMENTATIEI

Page 16: Hotel Pietroasa

            Personalul hotelului, care asigură buna organizare şi funcţionare a acestuia, se

ridică la aproape 103 de persoane angajate la care se adaugă cele 11 persoane din

departamentul tehnic cu statut de colaboratori, număr ce depăşeşte normele internaţionale

în domeniu, care sunt de 1,64 persoane/camera la categaria “confort”, încadrându-se între

categoria “confort” şi categoria “lux” (unde normele sunt între 2-2,5 persoane/camera).

            În ceea ce priveşte categoriile de personal, comparaţia cu aceleaşi norme arată o

depăşire de aproximativ 5% atât în cazul personalului angajat în activitatea de alimentaţie

publică, cât şi a celui de întreţinere.

Director Cazare

Şef Recepţie

Asistent Şef Şef Birou Rezervări

Recepţioner

Lucrător Concièrge

Casier

Centralistă

Şef Serviciu Hol

Portar-Uşier

Bagajist

Curier-Comisioner

Liftier

Lucrător rezervări

Page 17: Hotel Pietroasa

            Personalul hotelului, de la recepţioneri până la contabilul şef şi directorul general

îndeplinesc cerinţele impuse de activitatea în domeniul serviciilor hoteliere: aspect fizic

plăcut, naturaleţe, bun simţ, uşurinţă în exprimare, tact, stabilitate emoţională, maturitate,

capacitate de perfecţionare, experienţă în domeniu.

            Fiecare departament al hotelului este condus de un director de departament care

respectă profilul postului, ce cuprinde:

        funcţia;

        superiorul ierarhic;

        sarcinile speciale;

        calificarea necesară.

            Conducerea superioară reglementează regulamente de ordine interioară, prin care se stabilesc condiţiile de muncă în cadrul hotelului, aplicarea lor fiind obligatorie pentru orice problemă care nu este reglementată printr-un text legal sau o convenţie colectivă.                                                                    

            Personalul hotelului cunoaşte în detaliu oferta (serviciile), fiecare fiind în masură

să satisfacă cele mai pretenţioase cereri ale clienţilor.

Bucataria hotelului

Page 18: Hotel Pietroasa

Serviciul de catering,alaturi de serviciul de cazare si serviciile de relaxare,divertisment si petrecere a timpului liber reprezinta piloniii de baza a activitatilor derulate in industria ospitalitatiiBucataria este italiana reprezinta baza artei culinare europene.Daca este privita din punct de vedere culinar:Preferinta pentru peste si vietuitoare marinePlacerea pentru gustari picantePastele fainoaseSoiuri diverse de legume proaspeteAbundenta verdeturilor,condimentelor,sosurilorLegumele care se gasesc din abundenta,se prepara diferit:spanac tocat cu sos vinegret,dovlecei marinate,ardei si anghinare umplutiSunt utilizate si variante de procesare mai putin cunoscute:cordon piemontez,fagioli,sparanghel cu oua prajite.Patiseria italiana este diversificata si rafinata:panettone milanez,bacioli venetiene,martipanul genovez,amoretti sicilian

Page 19: Hotel Pietroasa

Receptia hotelului

Receptia efectueaza primirea clientilor si atribuirea camerelor. Receptionerii lucreaza in spatele front-desk-ului, in a carui prelungire functioneaza si caseria. La sosirea clientilor, receptiei ii revine deschiderea unei fise de cont pentru fiecare client. De-a lungul sejurului in hotel, compartimentul de facturare va inregistra in fisa de cont toate serviciile prestate in favoarea clinetului.

DirectoralimentatieDirector

alimentatie

Director restaurantDirector

restaurant

Bucatar coordonatorBucatar

coordonator

SefcofetarSef

cofetar

Sef bucatarSef

bucatar

BucatarispecializatiBucatari

specializati

SefipartidaSefi

partida

CofetarispecilaizatiCofetari

specilaizati

CofetariCofetari

Oameni deserviciu

Oameni deserviciu

Bucatari Bucatari Bufetari Bufetari

OameniDe serviciuOameni

De serviciu

Page 20: Hotel Pietroasa

RESTAURANT OPERA

Construit de curand, "Restaurantul Opera" va ofera o combinatie perfecta intre modern si clasic, intre preparate romanesti si internationale, rezultatul fiind reprezentat de o eleganta desavarsita.Dispunand de o dotare profesionala, Restaurantul Opera ofera oaspetilor sai, intr-un cadru intim, incarcat de stil si eleganta, ce nu exclude notele clasice, 120 locuri la mese de 4 si 6 persoane.Ambianta relaxanta, popasul pe scaune extrem de relaxante, savant proiectate in stilul anilor '30, distinctia si rafinamentul ambiental va imbie la depasirea orei de inchidere. Dar acest fapt nu constituie o problema. Personalul atent selectionat, cunoscator a trei limbi de circulatie internationala, se constituie intr-o echipa de profesionisti ce sunt in permanenta pregatiti sa va ofere cele mai apetisante meniuriConfortul termic, asigurat de o climatizare profesionala, dublat de o iluminare discreta si selectiva, tablourile cu subiecte adaptate, sound-ul deosebit al muzicii ambientale si meniurile sofisticate adaptate oricaror pretentii, chiar si excentrice sau extravagante asigurate de bucatarul-sef va vor determina sa reveniti.

Page 21: Hotel Pietroasa

Organizarea evenimentelor festive

este o agentie full-service pentru organizarea evenimentelor. Ofera consultanta de specialitate pentru organizarea oricarui tip de eveniment. Printre serviciile noastre se numara:

organizare de nunti, banchete, petreceri pentru copii organizare evenimente corporate organizare evenimete neconventionale, personalizate inchirieri corturi festive materiale promotionale decoratiuni (cu baloane, cu lumini, aranjamente florale) fantana de ciocolata sonorizare, fotografii

Situat in centrul orasului in preajma Palatului Comunal, si la cativa pasi de centrele bancare, financiare si de afaceri, hotelul ofera o atmosfera calda, ospitaliera, si o cuprinzatoare lista de facilitati pentru oaspetii sai.  Sala Mare a Restaurantului este conceputa pentru a combina confortul cu savoarea produselor bucatariei.

  Combinand confortul cu facilitatile hotelul va invita in cele 90 de camere si apartamente amenajate elegant, precum si in Sala Mare a Restaurantului unde savoarea produselor si maiestria bucatarilor sunt aparte.

  Camerele sunt dotate cu: televizor minibar aer conditionat acces internet telefon international grup sanitar propriu cada sau dus

Page 22: Hotel Pietroasa

minibar.

Facilitati hotel restaurant, bar, lift, parcare gratis, baie in camera, televizor.