hotararea 101

Click here to load reader

download hotararea 101

of 28

 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

description

hotararea 101

Transcript of hotararea 101

Guvernul RomnieiHotrre nr. 1010 din 25/06/2004Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 10/08/2004pentru aprobarea normelor metodologice i a documentelor prevzute la art. 69 din egea nr.!!!/200! privind paza obiectivelor" bunurilor" valorilor i protec#ia per$oanelor n temeiulart. 108din Constituie, republicat, i al art. 69 din Legea nr. 333!003pri"ind pa#a obiecti"elor, bunurilor, "alorilor iprotecia persoanelor, $u"ernul %om&niei adopt pre#enta 'otr&re. Art. 1.()eaprob*ormelemetodologicepri"indeliberarea, re+nnoirea, suspendareai anularealicenelorde,uncionarepentru societile speciali#ate de pa# i protecie, a"i#area conductorilor i atestarea agenilor de pa#, pre"#ute +n ane-a nr. 1. Art. 2.()eaprob*ormelemetodologicepri"indeliberarea, re+nnoirea, suspendareai anularealicenelorde,uncionarepentrusocietilespeciali#ate+nsistemedealarmare+mpotri"ae,raciei, a"i#areaconductorilor i apersonalului te'nicalacestora, pre"#ute +n ane-a nr. !. Art. 3.( )e aprob *ormele te'nice pri"ind proiectarea i reali#area sistemelor te'nice de protecie i de alarmare +mpotri"ae,raciei, pre"#ute +n ane-a nr. 3. Art. 4. ( )e aprob .ocumentele speci,ice necesare e-ecutrii i e"idenei ser"iciului de pa# i modelele acestora, pre"#ute +nane-a nr. /. Art. 5. ( )e aprob .ocumentele pentru organi#area i des,urarea acti"itilor de pregtire i a cursurilor de cali,icare pentrupersonalul de pa# i gard de corp, pre"#ute +n ane-a nr. 0. Art. 6.(*erespectareapre"ederilor normelormetodologicei te'nicepre"#utelaart. 1(3atrage, dupca#, rspundereadisciplinar, contra"enional sau penal. Art. 7. ( 112 Constituie contra"enii urmtoarele ,apte3 a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele speci,ice necesare e-ecutrii i e"idenei ser"iciuluide pa#, pre"#ute +n ane-a nr. /. b) nee,ectuarea +nscrierilor +n registrul special pentru pstrarea e"idenei contractelor +n ordine cronologic, +n ma-imum 0 #ilede la +nc'eierea acestora, con,orm art. !! alin. 132 din Legea nr. 333!003pri"ind pa#a obiecti"elor, bunurilor, "alorilor i proteciapersoanelor4 c) ne,olosirea +n ser"iciu a ecusonului de identi,icare de ctre personalul de pa# sau gard de corp4 d) dotarea personalului de pa# ori ,olosirea de ctre acesta a cagulelor, mtilor de protecie a ,eei ori a ctuelor4 e) nerespectarea regulamentelor proprii de organi#are i ,uncionare de ctre conductorii societilor speciali#ate +n sisteme dealarm, cu pri"ire la anga5area, pregtirea i controlul personalului de specialitate4 f) nerespectarea pre"ederilor art. 1 alin. 132 din normele te'nice pre"#ute +n ane-a nr. 34 g) +n,iinarea dispeceratelor de #on ,r a"i#area regulamentului de organi#are i ,uncionare de ctre 6nspectoratul $eneral al7oliiei %om&ne, ori nerespectarea pre"ederilor acestuia4 h)nein,ormarea imediat a unitii de poliie teritoriale cu pri"ire la producerea situaiilor care pot a"ea urmri asupra ordiniipublice i siguranei persoanelor i cu pri"ire la e"enimentele negati"e +nregistrate +n legtur cu ser"iciul de pa#. 1!2 Contra"eniile pre"#ute la alin. 112 se sancionea# cu amend de la 0.000.000 lei la 10.000.000 lei. 132Constatareacontra"eniilor i aplicareasanciunilor se,acdectrepoliiti, 5andarmi, precumi dectreprimari sau+mputernicii ai acestora, con,orm competenelor ce le re"in, potri"it legii. 1/2Contra"eniilor pre"#ute la alin. 112 le sunt aplicabile dispo#iiile 8rdonanei $u"ernuluinr. !!001pri"ind regimul 5uridic alcontra"eniilor, aprobat cu modi,icri i completri prin Legea nr. 180!00!, cu modi,icrile ulterioare. Art. 8. ( 9ne-ele nr. 1(0 ,ac parte integrant din pre#enta 'otr&re. 7%6:(:6*6);%

Contrasemneaz: Ministru de stat, ministrul administraiei i internelor,Marian Florian Sniu Directorul Serviciului Romn de Informaii,le!andru Radu "imofteMinistrul finanelor #u$lice, Mi%ai &icolae "nsescu ?ucureti, !0 iunie !00/.*r. 1.010.1 ANEXA *r. 1 NORME METODOLO!"E#r$%$&d e'$berarea( re)&&*$rea( +,+#e&darea -$ a&,'area '$ce&.e'*rde f,&c.$*&are #e&tr, +*c$et/.$'e +#ec$a'$0ate de #a0/ -$ #r*tec.$e(a%$0area c*&d,c/t*r$'*r -$ ate+tarea age&.$'*r de #a0/Guvernul Romniei%orm metodologic din 25/06/2004Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 10/08/2004privind eliberarea" re&nnoirea" $u$pendarea i anularea licen#elor de 'unc#ionare pentru $ociet#ile$pecializate de paz i protec#ie" avizarea conductorilor i ate$tarea agen#ilor de paz

"A1!TOL2L !>liberarea i re+nnoirea licenelor de ,uncionare pentrusocietile speciali#ate de pa# i protecie 3E"4!2NEA 1>liberarea licenelor de ,uncionare pentru societilespeciali#ate de pa# i protecie, care solicit licena dup dataintrrii +n "igoare a Legii nr. 333!003 pri"ind pa#a obiecti"elor,bunurilor, "alorilor i protecia persoanelor Art. 1.( )ocietilespeciali#atedepa#i protecie, denumite+ncontinuaresocieti, se+n,iinea#+ncondiiilelegii i,uncionea# cu a"i#ulprealabil al )er"iciului %om&n de 6n,ormaii, +n ba#a licenei eliberate de 6nspectoratul $eneral al 7oliiei%om&ne. Art.2.(1127entru obinerea liceneide ,uncionare, conductoriisocietilor trebuie s depun la inspectoratul5udeean depoliiesaula.irecia$eneralde7oliiea:unicipiului ?ucureti, +nacrorra#teritorial+i aresediul social societatea,urmtoarele documente3 a) cerere adresat 6nspectoratului $eneral al 7oliiei %om&ne ( .irecia 7oliiei de 8rdine 7ublic, prin care se solicit liceniereapentru cel puin unul dintre obiectele de acti"itate pre"#ute de lege, +nregistrat i datat, din care s re#ulte denumirea societii,adresa sediului socialadministrati", tele,on, ,a-4 b)a"i#deprincipiueliberat deinspectoratul 5udeeandepoliiesau, dupca#, dectre.irecia$eneralde7oliiea:unicipiului?ucureti, +n a crei ra# teritorial "a ,unciona societatea, re,eritor la obiectul de acti"itate, denumirea societii,a"i#area asociatuluiasociailor i personalului de conducere, obinut +naintea +nmatriculrii acesteia la o,iciul registrului comerului,a"i# care rm&ne "alabil pentru liceniere. @eri,icrile +n "ederea a"i#rii "or ,i e-tinse i asupra soului, soiei sau persoanei cucarecoabitea#asociatulasociaii i personalul deconducere, subaspectul cunoaterii preocuprilor acestora, modului decomportare +n societate i antecedentelor penale4 c) documentele de constituire a societii potri"it legislaiei comerciale i certi,icatul constatator de la o,iciul registrului comerului4 d) copii ale documentelor de identitate, studii i curriculum "itae ale asociailor i administratorilor4 e)certi,icate medicale i de atestare psi'ologic eliberate de uniti autori#ate, care s certi,ice capacitile i disponibilitileconductorilor societii pentru e-ercitarea atribuiilor ce le re"in4 f) documente din care s re#ulte c personalul de conducere posed pregtire corespun#toare atribuiilor ce +i re"in, respecti"atestate de absol"ire a unor cursuri de cali,icare sau ade"erine din care s re#ulte c a pro,esat minimum un an +n domeniul pa#eiobiecti"elor, bunurilor i "alorilor. )unt e-ceptate de la obligaia obinerii certi,icatului pro,esional persoanele care ,ac do"ada cpro"in din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional4 g) declaraie pe propria rspundere, autenti,icat, a asociatuluiasociailor cu pri"ire la disponibilitatea ,inanciar a societii de aasiguradotareacuuni,ormi mi5loaceindi"idualedeautoaprarei pre#entarealistei cumi5loacelemateriale, te'nice, detransport, de comunicaii, a mi5loacelor audio("ideo, a aparaturii de recunoatere i identi,icare, a sistemelor de alarm +mpotri"ae,raciei, asistemelordecronometrarei numrare, acentralelordesupra"eg'ere, adispeceratelor,ate'nicii decalcul i aso,tului utili#at, aarmamentului, aaltor mi5loacete'nicecare"or ,acepartedindotareasocietii +n,unciedeobiectul deacti"itate4 h)declaraii pepropriarspunderealeasociailoradministratorilor cnuau,cut partedinstructuri dein,ormaii strine,organi#aii secrete transnaionale i nu au colaborat cu acestea4 $)pre#entarea do"e#ilor de +nregistrare cu denumirea societii i a +nsemnelor distincti"e +nregistrate la 8,iciul de )tat pentru6n"enii i :rci, +mpreun cu planele ,otogra,ice ale acestora, i a noti,icrii prin care se +ncunotinea# consiliul 5udeean sau,dup ca#, Consiliul $eneral al :unicipiului ?ucureti de ,aptul c societatea "a a"ea sediul +n #ona de responsabilitate a acestora4 5) pre#entarea do"e#ii de ac'itare a ta-ei pentru obinerea licenei de ,uncionare4 6)regulamentul deorgani#are i ,uncionareal societii +n domeniul pa#ei obiecti"elor, bunurilor, "alorilor i protecieipersoanelor care "a a"ea urmtoarea structur3 !. dispo#iii generale4 !!. structura organi#atoric a societii4 !!!. condiii de anga5are, cu respectarea legislaiei muncii i a pre"ederilor Legii nr. 333!0034 !7. pregtirea personalului i controlul acestuia +n ser"iciu4 7.atribuiile personalului societii, pe categorii3 asociat, administrator, director e-ecuti", e, de compartiment, e, de punct delucru, e, de obiecti", e, de tur, agent de pa#, agent de +nsoire transport bunuri i "alori, gard de corp, ser"icii de consultan4 7!. dotarea personalului cu mi5loace de protecie i autoaprare, +n con,ormitate cu pre"ederile legale4 2 7!!. dispo#iii ,inale, care s pre"ad3 preci#ri cu pri"ire la colaborarea, +n limitele legii, cu autoritile publice competente, pentrua sesi#a e"enimentele negati"e +n legtur cu ser"iciul de pa#, precum i in,ormaiile ce "i#ea# sigurana naional a %om&niei4anga5area de a nu ,ace concuren neloial i a nu implica personalul +n aciuni ilegale4 obligaia de a comunica +n termen de 10#ile 6nspectoratului $eneral al 7oliiei %om&ne i ser"iciului poliiei de ordine public competent teritorial modi,icrile produse +norgani#area, structura, adresa sediului, tele,onul sau ,a-ul societii ori +ncetarea sau +ntreruperea acti"itii4 obligaia de a in,ormatrimestrial ser"iciul de specialitate teritorial de poliie despre acti"itatea des,urat. 1!2 7ersoanele anga5ate trebuie s transmit de +ndat conductorilor ,irmei datele i in,ormaiile obinute care "i#ea# sigurananaional i s comunice modul i +mpre5urr