HOT‚R‚RE 1005 17-10-2012

download HOT‚R‚RE 1005 17-10-2012

of 19

 • date post

  18-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

ss

Transcript of HOT‚R‚RE 1005 17-10-2012

 • 1/22/2015 HOTRRE 1005 17-10-2012

  https://www.legisplus.eu/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=142351&screen=0&frmPrint=1&linkfn=&link=&strike=&FULL=organis 1/19

  I n t r a l e g i s 6 . 2 CTCE P i a t r a N e am , 2 0 1 5w w w . c t c e . r o

  HOTRREnr.1.005din17octombrie2012privindorganizareaifuncionareaGrziiNaionaledeMediu

  EMITENT: GUVERNUL

  PUBLICATN: MONITORULOFICIALnr.729din29octombrie2012

  Data intrrii n vigoare: 29 Octombrie 2012 ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.VdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.58/2012privindmodificareaunoractenormativedindomeniulprotecieimediuluiipdurilor,GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.CAP.I DispoziiigeneraleART.1 (1)GardaNaionaldeMediu,denumitncontinuareGNM,esteinstituie public i funcioneaz ca organ de specialitate aladministraieipublicecentrale,cupersonalitatejuridic,finanatintegraldelabugetuldestat,nsubordineaautoritiipublicecentralepentruproteciamediului.(2)GNMesteuncorpspecializatdeinspecieicontrol,iarcomisariisuntfuncionaripublicicustatutspecificcarepotluamsuridesancionare,desuspendare/sistareaactivitiicaurmareapoluriiideteriorriimediuluisaupentrunerespectareacondiiilorimpuseprinacteledereglementareiamsurilorstabilitennoteledeconstatareinrapoarteledeinspecieicontrol.(3) Personalul GNM cu atribuii de control este nvestit cuautoritateapublicastatului,petimpulinlegturcundeplinireaatribuiilor,precumiaobligaiilordeserviciu.ART.2 (1)GNMesteresponsabildeasigurareacontroluluiimplementriiprofesioniste,uniformeiintegrateapoliticiiGuvernuluideaplicarealegislaieinaionalearmonizatecuceacomunitarndomeniulprotecieimediului.(2)GNMareatribuiinaplicareapoliticiiGuvernuluinmateriaprevenirii,constatriiisancionriinclcriiprevederilorlegaleprivindproteciamediului,inclusivanerespectriireglementrilorprevzutenlegilespecificedomeniuluicontroluluipoluriiindustrialeimanagementuluiriscului,substaneloripreparatelorpericuloase,biodiversitiiiariilornaturaleprotejate,fonduluidemediuialtordomeniiprevzutedelegislaiaspecificnvigoare.ART.3 (1)GNMndeplineteunrolactivpentruasigurareasecuritiimediuluiprinaciunideprevenireariscurilorilimitareaameninrilordeordinecologic,respectivpoluarearesurselordeap,aaerului,diminuareafertilitiisolului,poluareatransfrontalierialtele.(2) Pentru identificarea ameninrilor i riscurilor la adresasecuritiimediului,GNMdezvoltcooperareatransfrontalierlatoatenivelurile,nscopuladoptriimsurilorcomuneprivindprevenireaidiminuareaimpactuluincazulaccidentelormajoreialsituaiilorexcepionale,precumiinformareaiatragereapubliculuinsoluionarea

 • 1/22/2015 HOTRRE 1005 17-10-2012

  https://www.legisplus.eu/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=142351&screen=0&frmPrint=1&linkfn=&link=&strike=&FULL=organis 2/19

  problemelorceindeameninrilesecuritiimediului.(3)GNMparticipmpreuncucelelalteautoritiiinstituiipublicealestatului,dupcaz,laconsilierea,educareaiinformareapopulaieipentruasigurareauneiproteciiproactiveiresponsabileamediuluiiediteazpublicaiidespecialitatendomeniulprotecieimediului.(4)GNMpoatesprijiniasociaiile/organizaiilecareaucaobiectdeactivitateproteciamediuluinaciuneadenfiinareifuncionareacentrelordeconsultan,informareieducareacetenilor.ART.4 (1)nexercitareaatribuiilorsale,GNMcoopereazcuautoritiiinstituiipublicealestatuluialeadministraieipublicecentraleilocale,cureprezentaniaisocietiicivile,cupersoanejuridicei/saufizice,nlimiteleprevederilorlegalenvigoare,iidesfoaractivitateanmodindependentsauncolaborareicooperarecuacestea,pebazaprotocoalelorncheiate.(2)GNMcoopereazcuinstituiicuatribuiisimilaredinaltestate,pe baza tratatelor internaionale la care Romnia este parte, aprotocoalelorncheiatesaupebazdereciprocitate,precumicuorganismeinternaionalededreptpublici/sauprivatdincadrulUniuniiEuropenencauzeledeinterescomunsaunceeaceprivetederulareaproiectelor/programelorinternaionale.ART.5 (1)Comisarulestefuncionarpubliccustatutspecific,carepoart,deregul,uniformiexercitatribuiilestabilitepentruGNM.(2)Comisarulidesfoaractivitateaprofesionalninteresulin scopul proteciei mediului, exclusiv pe baza i n aplicareaprevederilorlegalendomeniu,curespectareaprincipiilorpreveniei,imparialitii,nediscriminrii,proporionalitiiigradualitii.CAP.II OrganizareaGNMART.6 (1)NumrulmaximdeposturipentruaparatulpropriuistructurileteritorialealeGNMestede889.(2)Posturileprevzutelaalin.(1)serepartizeazprindecizieacomisaruluigeneralalGNMpentruaparatulcentralipentrufiecarestructurteritorialdinsubordine.SECIUNEA1ComisariatulGeneralART.7 (1)GNMaresediulnmunicipiulBucureti,Bd.Uniriinr.78,bl.J2,sectorul3,sediuncarefuncioneazaparatulcentralalacesteia,denumitComisariatGeneral.StructuraorganizatoricaGNMesteprevzutnanexanr.1.(2)ComisariatulGeneralndrumicontroleazactivitateatuturorcomisariatelor judeene i desfoar aciuni operative pe ntregteritoriul rii, n baza sarcinilor i atribuiilor stabilite decomisarulgeneral.(3)ComisariatulGeneralelaboreaziasigurrealizareastrategieideinspecieicontrolpentruGNM.(4) Comisariatul General, prin conducerea i structurile sale,urmretemodulderealizareaatribuiilorncredinatecomisariatelorjudeene i stabilete toate msurile operative pentru optimizareaactivitiidecontrol.(5)ComisariidincadrulstructurilortehnicedespecialitatealeComisariatuluiGeneraliconductoriiacestoraauatribuiideinspecieicontrol,precumideconstatareisancionareacontraveniilorndomeniuldeactivitate,pentregteritoriulrii.

 • 1/22/2015 HOTRRE 1005 17-10-2012

  https://www.legisplus.eu/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=142351&screen=0&frmPrint=1&linkfn=&link=&strike=&FULL=organis 3/19

  ART.8 (1)GNMestecondusdeuncomisargeneral,curangdesecretardestat,numitprindecizieaprimuluiministru,lapropunereaconductoruluiautoritiipublicecentralepentruproteciamediului.(2)ComisarulgeneralarecalitateadeordonatorsecundardecrediteiexercitatribuiilelegalenaceastcalitatepentruGNM.(3)ComisarulgeneralreprezintGNMnrelaiilecuterii.(4)Comisarulgeneralemitedecizii,aprobinstruciuni,regulamente,normedelucru,proceduriialtedispoziiispecificenecesarepentrundeplinireasarciniloriatribuiilorpersonaluluiGNM.(5)ncadrulstructuriiorganizatoriceprevzutenanexanr.1,prinordinalconductoruluiautoritiipublicecentralepentruproteciamediului,lapropunereacomisaruluigeneral,sepotorganizaservicii,birouriicompartimente,potrivitlegii,cuncadrareannumrulmaximdeposturiaprobat.ART.9 (1)StructuraorganizatoricdetaliataComisariatuluiGeneralalGNM, structura organizatoric a comisariatelor judeene ale GNM,regulamentuldeorganizareifuncionareistatuldefunciiseaprobprinordinalconductoruluiautoritiipublicecentralepentruproteciamediului,lapropunereacomisaruluigeneralalGNM.(2)ComisarulgeneralalGNMarensubordine2comisarigeneraliadjunci,curangdesubsecretardestat,numiiprindecizieaprimuluiministru,lapropunereaconductoruluiautoritiipublicecentralepentruproteciamediului.(3)Domeniilederesponsabilitatealecomisarilorgeneraliadjuncisestabilescprinordinalconductoruluiautoritiipublicecentralepentruproteciamediului,lapropunereacomisaruluigeneralalGNM.SECIUNEAa2aComisariatelejudeeneART.10 (1)ComisariatulGeneralalGNMarensubordine41decomisariatejudeene,ComisariatulMunicipiuluiBucuretiiComisariatulRezervaieiBiosferei"DeltaDunrii",organizatecastructurifrpersonalitatejuridic,laniveldeserviciu.(2)Comisariatelejudeene,ComisariatulMunicipiuluiBucuretiiComisariatulRezervaieiBiosferei"DeltaDunrii"suntcondusedeuncomisaref, funcie public specific de conducere, asimilat casalarizarefuncieipublicedeefserviciu.(3)Funciapublicspecificdeconduceredecomisarefsevaocupancondiiilelegii.(4)Comisariiefisuntnumiiieliberaidinfuncieprindecizieacomisaruluigeneral,ncondiiilelegii.(5)FiapostuluiiatribuiilecomisarilorjudeenisestabilescprindecizieacomisaruluigeneralalGNM,curespectareaprevederilorlegalenvigoare.ART.11 (1)Comisariidincadrulcomisariatelorjudeene,alComisariatuluiMunicipiuluiBucuretiialComisariatuluiRezervaieiBiosferei"DeltaDunrii"auatribuiideinspecieicontrol,precumideconstatareisancionareacontraveniilorndomeniuldeactivitate,peteritoriuljudeuluincarefuncioneaz,almunicipiuluiBucureti,respectivpeteritoriulRezervaieiBiosferei"DeltaDunrii".(2)Prindecizieacomisaruluigeneral,comisariidinstructuraGNMpotexercitaatribuiideinspecieicontrol,precumideconstatareisancionareacontraveniilorndomeniuldeactivitate,pentregteritoriulrii.ART.12

 • 1/22/2015 HOTRRE 1005 17-10-2012

  https://www.legisplus.eu/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=142351&screen=0&frmPrint=1&linkfn=&link=&strike=&FULL=organis 4/19

  (1)Spaiilenecesaredesfurriiactivitiistructurilor,respectivsediulcentralalGNMisediilecomisariatelorjudeene,ComisariatuluiMunicipiuluiBucuretiiComisariatuluiRezervaieiBiosferei"DeltaDunrii",sepreiaunadministraresausenchiriazncondiiilelegii.(2)GNM,nlimitelebugetuluiaprobatpentrufiecareexerciiufinanciar,poateachiziiona,amenajasauconstruispaiileiutilitilenecesaredesfurriiactivitii,curespectareaprevederilorlegale.CAP.III Atribuiile GNM, respectiv ale Comisariatului General i alestructurilorteritorialesubordonateART.13 (1)GNMareurmtoareleatribuiiprincipale:a)elaboreaz,promoveazireactualizeazperiodic,mpreuncuautoritatea public central pentru protecia mediului, dup caz,reglementri,ghiduriinormetehniceprivindactivitateadecontroliinspecieb) elaboreaz planul anual de activiti, prin stabilireaobiectivelor,sarcinilorimodalitilorconcretedeaciunec)constatfaptelececonstituiecontraveniiiaplicsanciunilendomeniulprotecieimediului,sesizeazorganeledeurmrirepenalcompetenteicolaboreazcuacestealaconstatareafaptelorcare,potrivitlegislaieidemediu,constituieinfraciunid)participnmoddirectlaaciunideprevenireicombatereafaptelordenaturinfracionalndomeniulsudeactivitate,mpreuncuorganelecompetente,prinpersonalulmputernicitnacestsens,nbazaprotocoalelordecolaborarencheiatee)controleazrespectareacerinelorlegalenemitereaactelordereglementare,avize,acorduri,autorizaiidemediu/autorizaiiintegratedemediu,iareacceslantreagadocumentaiecareastatlabazaemiteriiacestora,lasolicitareaconductoruluiautoritiipublicecentralep