histologia tesutului osos

download histologia tesutului osos

of 50

Embed Size (px)

Transcript of histologia tesutului osos

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  1/50

  ŢESUTURILEŢESUTURILE

  OSOSOASEOASE

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  2/50

  CARACTERE GENERALE ALECARACTERE GENERALE ALEŢESUTURILOR OSOASEŢESUTURILOR OSOASE

  Sunt ţesuturi conj specializate: conţin cele 3 elemente: celule, SF, fibreSunt ţesuturi conj specializate: conţin cele 3 elemente: celule, SF, fibre

  CCeluleelulelele : 2 tipuri:: 2 tipuri: celule osteoformatoare : celula osteoprogenitoare,osteoblastul, osteocitul;

    celula osteodistrugătoare : osteoclastul 

  SSubstanţubstanţaa fundamentalfundamentalăăeste predominantă,

   mineralizată, ceea ce conferă

  duritate şi rigiditate;

  FFibrele:ibrele: de colagen tip I,de colagen tip I, au caracter au caracter  ““mascat mascat ””:: nu se disting n masa substanţeinu se disting n masa substanţeifundamentalefundamentale

   

   !nsamblul de !nsamblul de substanţsubstanţăă fundamentalfundamentalăă şişi fibrefibre formeazformeazăă matricea osoasămatricea osoasăMMatricea osoasăatricea osoasă este omogenăeste omogenă şişi are aspectare aspect eozinofileozinofil "rezintă o"rezintă o structură lamelarăstructură lamelară

  CCreştereareşterea se face prinse face prin apoziţieapoziţieSunt #ascularizateSunt #ascularizate

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  3/50

  Celulele osoaseCelulele osoase

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  4/50

  $

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  5/50

  %

  OSTEOCTEOSTEOCTE !  ! " OSTEO#$%STE" OSTEO#$%STE

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  6/50

  &

  OSTEOC$%STE$EOSTEOC$%STE$E

  'elule osteodistrugătoare;

  (rigine: măduvahematogenă )'F*+-.

  /imensiuni mari )0 1%.;

  4umeroşi nuclei )→ %.;

  'itoplasma acidofilă;

  5ocalizare: pe suprafeţeleosoase, n lacune esca#ate,Howship (compartimentulsubosteoclastic);

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  7/50

  6

  &esorb&esorbţţia osoasia osoasăă ' osteoclast( ' osteoclast( col 78 19col 78 19 şşi $9i $9

  Rolul osteoclastelor:

  realizează resorbţiaţesutului osos;

  Controlul hormonal al

  resorbţiei osoase:+ #T))stimulează resorbţiaosoasă de cătreosteocite şi

  osteoclaste elib de'a n snge.

  + Calcitonina )in

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  8/50

  Celulele osoaseCelulele osoase

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  9/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  10/50

  Matricea osoasMatricea osoasăă Formată din:

  = componenta anorganică &%>:

  Ca şi # formează cristale de hidroxiapatită ,careinteractioneaza cu fibrele de colagen si confera osului rigiditate.

    bicarbonaţi, citraţi, -g, ?, 4a;

   = componenta organică 3%> )[email protected] fundamentala.:  fibre de colagen tip I  ( grupate in fascicule orientate pe

  directia fortelor de presiune si tractiune ,solidarizate printr-osubstanta de ciment)

  glicozaminoglicanii- condroitin si eratan sulfat  *lico+roteine: osteocalcina, osteopontina, sialoproteina

  osoasă,care se leaga de cristalele de hidroxiapatita

  H-! " matricea osoasa este omogena ,eozinofila datoritaabundentei fibrelor de colagen

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  11/50

  Eistă două modalităţi dea studia ţesutul osos:

  Com+onenta anor*anică sestudiază pe preparatele de os

  şlefuitA

  Com+onenta or*anică sestudiază pe preparatele de osdecalcificatA

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  12/50

  $amela osoas$amela osoasăă $amela osoasă  B unitatea morfologică a

  ţesutului osos

  8ste constituită din: matrice osoasă şi osteocitesituate n osteoplaste, legate ntre ele prinsistemul canalicular 

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  13/50

  Caractere Ţes. cartilaginos Ţes. osos

  Celulele CondrogeniceCondroblasteCondrocite încondroplaste, în grupeizogene

  CeluleosteoprogenitoareOsteoblasteOsteocite înosteoplaste, izolateOsteoclaste

  Fibrele Colagen II, I sauelastice

  Colagen I

  Matricea Omogenă,Matricea teritorialăbazoflăMatriceainterteritorialăeozinoflă

  Omogenă, eozinoflă

  Structura Compactă Lamelară

  Nutriia !e seamapericondrului, nu este "ascularizat

  #ste "ascularizat

  Cre$terea !rin apoziie $idi"iziune interstiială !rin apoziie

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  14/50

  CLASIFICAREACLASIFICAREAŢESUTURILOR OSOASEŢESUTURILOR OSOASE

  Ţesuturi osoase imatureŢesuturi osoase imature apar în "iaa intrauteinăapar în "iaa intrauteină apar în proceseleapar în procesele

  reparatorii% după &racturi'reparatorii% după &racturi'

  Ţesuturi osoase mature-Ţesuturi osoase mature- intră în structura oaselorintră în structura oaseloradulte(adulte(

  esut osos spongiosesut osos spongios esut osos compactesut osos compact

  Cele două tipuri de esuturiCele două tipuri de esuturiosoase adulte se deosebesc prinosoase adulte se deosebesc prindispoziia ar)itecturală adispoziia ar)itecturală aelementelor componente $i prinelementelor componente $i prinraportul stabilit între spatiileraportul stabilit între spatiile

  medulare $i componenta osoasă*medulare $i componenta osoasă*

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  15/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  16/50

  --ES.T.$ OSOS S#O"/OSES.T.$ OSOS S#O"/OS

  Macroscoic( aspect buretos, spongios Structural ! tra"ecule osoase care

  delimitează ca#it$%i &areole' Localizare(+epifzele oaselor lungi

    +diploea oaselor late  +in urul canalului medular din oasele lungi

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  17/50

  --ES.T.$ OSOS S#O"/OSES.T.$ OSOS S#O"/OS

  O tt

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  18/50

  Osu song os eca c cat -su song os eca c cat -col. *Ecol. *E

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  19/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  20/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  21/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  22/50

  Ţesut ososspongios

  decalcifcat-coloraţie

  hematoxilină-eozină

  1-Nuclei aiosteoblastelor în

  repaus;

  2-Nuclei aiosteoblastelor înactivitate;

  3-Matrice osoasă;

  4-Osteocite în

  osteoplaste;-

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  23/50

  --ES.T.$ OSOS COM#%CTES.T.$ OSOS COM#%CT

  Localizare(+diafza oaselor lungiLocalizare(+diafza oaselor lungi

    +tablia oaselor scurte si late+tablia oaselor scurte si late !redomina componenta osoasa, cu ar)itectura cilindric!redomina componenta osoasa, cu ar)itectura cilindric

  lamelara, in detrimentul componentei medulare*lamelara, in detrimentul componentei medulare*

  Lamelele osoase se dispun concentric in urul unor spatiiLamelele osoase se dispun concentric in urul unor spatiiconuncti"o+"asculare+conuncti"o+"asculare+ canale -a"ers+canale -a"ers+ legate intre ele prinlegate intre ele prinanastomoze oblice sau trans"ersaleanastomoze oblice sau trans"ersale +canale .ol/mann++canale .ol/mann+care in sect*)istologice nu sunt circumscrise de lamelecare in sect*)istologice nu sunt circumscrise de lameleosoase*osoase*

  Osteonul sau sistemul )a"ersian+Osteonul sau sistemul )a"ersian+unitatea mor&o+unitatea mor&o+&unctionala a tesutului osos compact 0canalul&unctionala a tesutului osos compact 0canalul-a"ers1toate lamelele osoase care il inconoara , la-a"ers1toate lamelele osoase care il inconoara , laperi&erie delimitat de o linie de cimentperi&erie delimitat de o linie de ciment

  Sistemele inter)a"ersiene+Sistemele inter)a"ersiene+ situate intre sist*)a"ersiene,situate intre sist*)a"ersiene,

  alc*din lamele osoase arcuite , necentrate de canal -a"ersalc*din lamele osoase arcuite , necentrate de canal -a"ers

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  24/50

  --ES.T.$ OSOS COM#%CTES.T.$ OSOS COM#%CT

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  25/50

  ..

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  26/50

  ŢŢESUTUL OSOSESUTUL OSOS COM#%CT 0secCOM#%CT 0secţţiuneiunetrans1ersaltrans1ersalăă22

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  27/50

  OSUL COM+ACTOSUL COM+ACT ,,leuit montatleuit montat //nn"alsam (e Cana(a"alsam (e Cana(a 0sec0secţţiuneiune

  trans1ersaltrans1ersalăă22

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  28/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  29/50

  Canal Havers

  osteoplaste

  Canal Vol!ann

  "iste!

  OSUL COM+ACTOSUL COM+ACT ,,leuit montatleuit montat //n "alsam (en "alsam (e

  Cana(aCana(a &sec&sec%%iune trans#ersaliune trans#ersal$$''

  "iste! osteoplasto-canalicular

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  30/50

  Ţesut ososcompact şleuit

  şi montat în

  balsam de Canada-secţ transversală

  1-Canal Havers;

  2-$a!ele osoase cuosteoplaste;

  3-"iste!inter#aversian;

  4-Osteon sau siste!#aversian

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  31/50

  Osul com+act decalcificat col3 )EOsul com+act decalcificat col3 )E0sec0secţţiune lon*itudinaliune lon*itudinalăă22

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  32/50

  Canalul HaversCanalul Havers reprezintă ec)i"alentulreprezintă ec)i"alentulspaiilor areolarespaiilor areolare din esutul osos spongios, dardin esutul osos spongios, darare un diametru mult mai mic* Străbate osul peare un diametru mult mai mic* Străbate osul pe

  toată lungimea lui*toată lungimea lui*Canalele Havers miciCanalele Havers mici 

  conin(conin( rare fbre de reticulină2rare fbre de reticulină2 celule conuncti"e2celule conuncti"e2 capilare sanguine*capilare sanguine*

  Canalele Havers mariCanalele Havers mari 

  conin(conin( esut conuncti" la32esut conuncti" la32 arteriolă2arteriolă2  "enulă2 "enulă2  "as lim&atic2 "as lim&atic2 terminaii ner"oase*terminaii ner"oase*

  Ţesut osos

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  33/50

  Ţesut ososcompact

  decalcifcat- coloraţieH--sectiune longitudinala

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  34/50

  +eriostul+eriostul

  i l

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  35/50

  +eriostul+eriostul

  #eriost 4 Fibre S5ar+e6#eriost 4 Fibre S5ar+e6

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  36/50

  3&

  #eriost 4 Fibre S5ar+e6#eriost 4 Fibre S5ar+e6 

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  37/50

  Ţesut ososcompactdecalcifcat-

  coloraţie

  hematoxilină-eozină-secţ longitudinală

  1-Matrice osoasă %&brecola'ene (i substan)ă

  *un+a!entală,;

  2-Osteocite înosteoplaste;

  3-Canal Havers;

  4-Canal Vol!an

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  38/50

  OSFC%&E% E"7OC%&T$%/"O%SOSFC%&E% E"7OC%&T$%/"O%S88

  #.$ona cartila%ului de

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  39/50

  %rezer&ă

  '.$ona cartila%ului

  hiperplazic seriat 

  .$ona cartila%ului

  hipertrofic

  i calcificat 

  *.$ona

  de eroziune 

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  40/50

  +. $ona de osteoid 

  . $ona de ţesut osos

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  41/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  42/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  43/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  44/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  45/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  46/50

  http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab8/lab8.htm

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  47/50

  http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab8/lab8.htm

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  48/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  49/50

 • 8/18/2019 histologia tesutului osos

  50/50