Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

of 16

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  1/16

  P.F.A. BALC IOAN, C.I.F. 19770442

  Bistrita, strada Mihai Viteazu, nr. 11, judetul Bistrita-Nasaud

  Tel. 0744/629027, E-ail! "al#$#atalin%&ah''.#'

  RAPORT DE EVALUAREPENTRU IMPOZITARE

  Client/Contribuabil: HIRISCAN VASILE

  Utilizator desemnat/UAT: PRIMARIA CMUNEI NIMI!EA

  "ata e#aluarii: $% "e&embrie '(%)

  E#aluator : In*+ ,ALC IAN - E.ert E#aluator ANEVAR

  Re&iisa ,I0: ,I01%(23%1'(%3($''1%)(%'22')

  mailto:balc_catalin@yahoo.commailto:balc_catalin@yahoo.com
 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  2/16

  Estimarea valorii impozabile pentrumagazin mixt detinut de catre HIRISCAN

  VASILE la 3!"!"#$

  4n oinia e#aluatorului5 Valoarea Impozabilaa &ladirii suuse e#alu6rii5 7in8nd&ont e.&lusi# de re#ederile rezentului raort de e#aluare5 in &on9ormitate &u

  prevederile !a"dardelor de #val$are AN#VA% #di!ia 201& ' (#V &00

  )*e!ermi"area valorii impozabile a $"ei +ladiri5 este:

  "enumire &ladire Adresa &ladirii Anul PI0 Valoarea impozabil-

  LEI EUR

  a/azi" mi!

  ComunaNimi*ea5satNimi*ea deos5nr+$; SEV %(%>Termenii de re9erinta ai e#aluarii @IVS %(%

  1 Identi/i$reE5!-t)r-!-i

  In B!$ I)n Te! 74462927

  Le*itima7ie ANEVAR Nr 1461

  Para9a Nr 1461 5!*i! 216

  0irma PA BAL+ IOAN

  Adresa e#aluatorului Or-!" BI#TRITA #trd Mi:i Vitez-, nr 11, ;-det-! Bi.trit

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  5/16

  4

  TIPUL VALORIIE#TIMATE

  Valoarea imozabila este un ti al #alorii estimat in s&oul imozitarii unei &ladiri srerezinta rezultatul e#aluarii entru imozitare realizata in baza re#ederiloStandardelor de E#aluare ANEVAR - !EV )(( "eterminarea #alorii imozabile unei &ladiriF+Valoarea imozabila nu rerezinta #aloarea de iata5 #aloarea ?usta5 #aloarea din#estitie sau ori&e alt ti de #aloare de9init de Standardele de E#aluare ANEVARStandardele Internationale de Raortare 0inan&iara5 standardele &ontabile nationale saalte re9erentiale ro9esionale5 &u e.&etia re#ederilor se&i9i&e ale !EV )(

  "eterminarea #alorii imozabile a unei CladiriF +

  DATA EVALURII $%+%'+'(%)

  +UR# DE #+0IMBRONEURO BNR

  % EUR G 25)'2) LEI

  DATA RAPORTULUI '$+()+'(%3

  DATA IN#PE+IEIPROPRIETII

  Inse&7ia a 9ost e9e&tuat6 de &6tre In*+ ,al& Ioan5 E.ert E#aluator ANEVAR5la data de %(+(2+'(%3 9iind nso7it de rorietarul &ladirii "l+ Hiris&an Vasile+

  RE#TRI+TII DEUTILIZARE, DIUZARE#AU PUBLI+ARE

  Este interzisa distributia si rerodu&erea raortului de e#aluare5 iar utilizarea raortulude e#aluare este restri&tionata la artile &are detin din un&t de #edere le*al a&est dret+

  )

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  6/16

  DE+LARAREA+ONORMITATII +U#EV

  Prezentul raort de e#aluare este into&mit in &on9ormitate &u Standardele de E#aluarANEVAR '(%)+

  VERII+AREARAPORTULUIDEEVALUARE

  Veri9i&area e#aluarii entru imozitare oate 9i realizata in &on9ormitate &u re#ederilSEV 2(( Veri9i&area e#aluariiF5 numai de &atre un e#aluator autorizat a#and &se&ializare Veri9i&area E#aluarii @VEF5 do#edita &u ara9a de #eri9i&ator &se&ializarea EPI+

  III Prezentre dte!)r

  1 +LADIREA

  EVALUAT

  Cladirea nerezidentiala detinuta de ersoane 9izi&e &are 9a&e obie&tul e#aluarii &onstdin : Mzin 'i3t

  2 ADRE#A

  +LADIRII EVALUATE Comuna Nimi*ea5Sat Nimi*ea de os5nr+ $;

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  7/16

  NA "E AMPLASARE Comuna Nimi*eaona este redominant 9ormata din &ase de lo&uitCladirea in &auza este situata la nr+$; &abinete medi&ale : da Cursuri de aa: nu Unit67i ban&are : nu Par&uri: nu

  UTILITI E"ILITARE Re7ea lo&al6 de ener*ie ele&tri&6: e)istent* Re7ea lo&al6 de a6: e)istent* Re7ea lo&al6 de termo9i&are: nu Re7ea lo&al6 de *aze: nu Re7ea lo&al6 de &analizare: nu Re7ea tele9onie+ i)a si '"il* Altele> #a"lu TV internet.

  !RA"UL "E PLUARERIENTATIV

  Poluare 9oni&6 Ki *azoas6 redus6+

  AM,IENT 0a#orabil unit67ilor rezidentiale

  +ON+LUZIEPRIVIND ZONA DE

  AMPLA#ARE

  Z)n rezidenti! de &ase de lo&uitA'(!.re /5)r*i!F D)tri i ree!e edi!itre .-/i$ienteP)!-re /)ni$F i z).F red-.F A'*ient $i5i!izt

  8 DE#+RIEREA +LADIRII DE BAZ" MA@AZIN MIHTAMPLASAMENT Cladirea analizata este o &ladire &u re*im de n6l7ime P si se &omune &on9orm s&Bit

  ane.ate din: Parter: Ma*azin si ma*azie

  ANUL PI0 Anul %==( PI0 &ladire in re*im P

  CARACTERISTICI 0unda7ii: &ontinue sub ziduri din beton simlu monolit Stru&tur6: zidarie ortanta din &aramida lina de $( &m *rosime Comartimentarile interioare: zidarie ortanta din &aramida de ') &m *rosime Plansee: beton armat este arter A&oerisul:terasa &u Bidroizolatie

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  8/16

  +ON+LUZIE PRIVIND+LADIREA DE BAZ

  A.(e$t Gnri;it ! interi)r .i e3teri)r, r$)rd-ri ! t)te rete!e!e de -ti!ittienerie e!e$tri$, ( , $!dire /in!izt .i /-n$i)n!

  L e3teri)r /ini.;e!e .-nt 'edii .i ! interi)r /ini.;e!e .-nt 'edii.-(eri)re

  9 DE#+RIEREA +LADIRII" +LADIRE in rei' Prter

  ,ILANUL "ESUPRA0A

  4n ane.e sunt rezentate S&Bitele &ladirii in re*im P si rezulta urmatoarel&omartimentari si sura9ete:

  > Prter" ' in&aeri SuG ))5

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  9/16

  0INISAE 0inisa?e medii la interior5 la momentul analizei sunt urm6toarele:> ardoseli din *resie in toata &ladirea> ere7i ten&uiti dris&uit 9in si *letuiti5 zu*r6#eli la#abile5 la&a?e &u 9aian76 n b

  si bu&atarii artial 0inisa?e E.terior: 9inisa?e medii5 ten&uieli dris&uite si stro de terasit5 lis

  izolatie &u olistiren si ten&uiala de&orati#a+

  INSTALAII OI "TRIELECTRICE

  Instalatiile ele&tri&e sunt ''(Ventru iluminat si &onsum obiKnuit Instalatii si dotari bine intretinuteINSTALAII OI "TRI4NCLIRE

  In&alzire - sobe

  INSTALAII OI "TRIALIMENTARE CU AP

  Alimentare &u a6 din re7eaua stradala Instalatii si dotari bine intretinute

  INSTALAII OI "TRIALIMENTARE CU !AE

  #TAREA +LADIRII "unatatiri! La data inspectiei cladirea analizata se afa intr-o star

  bun, prezentand nisajele si dotarile mentionatanterior.

  nteritatea un#ti'nala In timul inse&tiei #izuale a &ladirii nu am obser#at de9e&te stru&turale sa

  me&ani&e+ Eleente se#undare Nu e.ist6 6r7i ale &ladirii sau alte elemente de &are s6 deind6 9un&7ionalitate

  sa++ON+LUZIEPRIVIND +LADIREA

  A.(e$t Gnri;it ! interi)r .i e3teri)r, /ini.;e interi)re 'edii.-(eri)re ./ini.;e e3teri)re 'edii i d)tFri )*i.n-ite

  #tre te:ni$ $!dirii" *-n @s>au e9e&tuat la tim si in &onditii a&&etabillu&rarile de intretinere si rearatii &urente5 dar nu s>au e9e&tuat rearatii &aitale

  Medi-! $ret de $ti5itti!e de./.-rte in $dr-! $!dirii" 'edi- n)r'!

  IV EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

  41 EVALUARE

  #UR#E DE INORMATII Standardele de e#aluare ANEVAR Editia '(%)!Bid de e#aluare !EV )(( - "eterminarea #alorii imozabile a unei &ladiriCod 9is&al #alabil % ianuarie '(%3 si normele de ali&are ale a&estuiaCole&tia E#aluarea raida a Constru&tiilor#PATII +OMER+IALE#I ANEHELE A+E#TORAJbrosura nr+'-editura Matri. Rom %==)Indi&i de a&tualizare e Trim+ III '(%) a #alorii &ladirilor si &onstru&tiilorse&iale rin metoda #alorii de inlo&uire stabilita e baza &ataloa*elor dereturi %=3) Corul E.ertilor TeBni&i - Romania @CET>R - ,uletindo&umentar E.ertiza TeBni&aF nr+ %$( - de&embrie '(%)F

  In9ormatii 9urnizate de rorietar

  =

 • 7/26/2019 Hiriscan Vasile-rap de Evaluare

  10/16

  In9ormatii dobandite la inse&tia &ladirii

  RE@LEMENTRI KI+ADRU LE@AL

  Standardele de e#aluare ANEVAR Editia '(%)SEV %(( - Cadrul *eneral @IVS Cadru *eneralSEV %(% - Termenii de re9erinta ai e#aluarii @IVS %(%SEV %(' - Imlementare @IVS %('

  SEV %($ - Raortare @IVS %($SEV 2(( - Veri9i&area e#aluarii!Biduri metodolo*i&e de e#aluare!EV )(( - "eterminarea #alorii de imozitare!losar IVS '(%)Le*islatia in #i*oare

  4.2. e!odolo/ia de de!ermi"are a valorii impozabile pe"!r$ +ladirea mi!a de!i"$!e de per3oa"e

  izi+e

  Abordarile in e#aluare sunt: abordarea rin &ost5 abordarea rin #enit si abordarea rin iata5asa &um sunt a&estea de9inite in standardele de e#aluare in #i*oare5 ali&ate in &on9ormitate &ure#ederile !Bidului de E#aluare !EV )(( - "eterminarea #alorii imozabile a &ladirilor+

  I" preze"!$l rapor! de eval$are i" de!ermi"area valorii impozabile a +ladirii Cladire i"

  re/im P +$ $!ilizarea a/azi" mi!8 3a apli+a! abordarea pri" +o3!, i" +o"ormi!a!e +$ prevederile

  (id$l de #val$are (#V &00 ' *e!ermi"area valorii impozabile a +ladirilor, &elelalte ' tiuri deabordari5 rese&ti# abordarea rin #enit si abordarea rin iata5 nu au utut 9i ali&ate+

  4.4. Abordarea pri" Co3!

  Abordarea rin a&easta metoda imune e#aluarea searata a terenului a9erent amlasamentuluisi e#aluarea &ladirilor edi9i&ate e amlasament+

  Pentru determinarea #alorilor unitare si totale a 9ie&arui obie&t de &onstru&tii suus e#aluarii sear&ur* urmatoarele etae: do&umentarea ri#ind &ladirea &are urmeaza a 9i e#aluata5 rin studierea s&Bitelor 9un&7ionale5

  ar7iale5 use l