Hidroedilitare Robert

of 26 /26
Memoriu justificativ In acest proiect s-a elaborate documentatia de proiectare tehnologica pentru unele componente ale sistemului de alimentare cu apa necesar pentru asigurarea apei potabile unei localitati in curs de sistematizare. Localitatea are un numar de 16600 de locuitori ,iar sursa de apa o constituie stratul de apasubterana , aflatintr-o zona in care grosimea minima astratului de apa este de H = 9.7 m . Nivelul apei se gaseste la 2,5 m sub nivelul terenului . Lungimea frontului de captare pentru cele 15 foraje este 262 m .Debitul optim al unui foraj a rezultat de 7 [l/s] . Aductiunea asigura circulati acontrolata a apei de la captare la constructia de inmagazinare. Caracteristici hidrogeologice : - Coeficientul de permeabilitate : k = 70 [m/zi ] - Panta hidraulica a stratului agvifer : i =5 % - d 40 = 0.5 [mm]

Embed Size (px)

description

Proiect

Transcript of Hidroedilitare Robert

Memoriu justificativ

In acest proiect s-a elaborate documentatia de proiectare tehnologica pentru unele componente ale sistemului de alimentare cu apa necesar pentru asigurarea apei potabile unei localitati in curs de sistematizare.Localitatea are un numar de 16600 de locuitori ,iar sursa de apa o constituie stratul de apasubterana , aflatintr-o zona in care grosimea minima astratului de apa este de H = 9.7 m . Nivelul apei se gaseste la 2,5 m sub nivelul terenului .Lungimea frontului de captare pentru cele 15 foraje este 262 m .Debitul optim al unui foraj a rezultat de 7 [l/s] .Aductiunea asigura circulati acontrolata a apei de la captare la constructia de inmagazinare. Caracteristici hidrogeologice : Coeficientul de permeabilitate : k = 70 [m/zi ] Panta hidraulica a stratului agvifer : i =5 % = 0.5 [mm]

Breviar de calcul

Numar de ordine : n = 17Numarul de locuitori din localitate := 9800 + 400*n= 9800 + 400*17 =>=16600 locuitoriDebite caracteristice ale necesarului de apa = = [ /zi ] = => = 5478 [ /zi ]Pentru zona 4 cu apartamente in blocuri ,canalizare , apa rece , apa calda , cu prepararea apei calde : = 180 [ l /om, zi ]= 100 [ l /om, zi ] = 20 [ l /om, zi ] = 30 [ l /om, zi ] = * [ /zi ] =1.2 *5478 => = 6573.6 [ /zi ] = 1.20 = * [ /h ] = * => = 369.8 [ /h ]Debite caracteristice ale cerintei de apa = * * [ /zi ] = 1.15 * 1.02 * 5478 => = 6425.7 [ /zi ] = * * [ /zi ] = 1.15 * 1.02 * 6573.6 => = 7710.8 [ /zi ] = * * [ /h ] = 1.15 * 1.02 * 369.8 => = 433.8 [ /h ]Volumul rezervei intangibile de incendiu :

[m3]Volum pentru consumul din localitate in perioada aparitiei incendiilorHidranti exterioriHidranti interiori

Volum strict necesar stingerii incendiilor

Ti=10 min durata de functionare a hidrantilor interiori Te=3 h durata de functionare a hidrantilor exteriori Qii debitul hidrantilor interiori Qie debitul hidrantilor exteriori n numar de incendii simultane = 0.7*369.8 * 3 + => = 776.6+222=998.6 []Debite de dimensionare si verificare pentru obictele tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa. ACSPCIRD

QICQIICC captare cu foraje in strat acvifer cu nivel liberSP statie de pompareA aductiuniCI complex inmagazinare: Rezervor (minim 2) Statie de pompare CastelRD retea distributie a apei potabile

=[ /zi ] = => = 998.6 [ /zi ] = * * [ /zi ] = 1.15 * 1.02 *998.6 +7710.8 = > =8882.2 [ /zi ] = + * [ /h ] = 369.8 +1.15 * 3.6 *10 => = 411.2 [ /h ] =a * + * [ /h ] = 0.7 *369.8 +20 *3.6 * 1.15 => = 341.7 [ /h ]H = 8 +0.1 *n 8+0.1*17 => H = 9.7 [m ]s = denivelareq = debit extras din foraj = 2 [l/s] =0.24 [m] = 4 [l/s] =0.80 [m] = 6 [l/s] =1.68 [m]K = 70 [ m /zi ]i = 0.05 = 0.5 [mm]Determinarea debitului optim si a denivelarii optime

Se traseaza curba q = f( s ) prinpunctele cu perechile de valori : = 2 [l/s] =0.24 [m] = 4 [l/s] =0.80 [m] = 6 [l/s] =1.68 [m]q ( s , ) = viteza admisa de intrarea apei in foraj = f ( ) = 0.5 [mm]q ( s , ) A* = 2**R* ( H s)*pentru s= H q = 0 pentru s = 0 q = 2**R* H *q = 0.3 * * H * [/s ]q = 9.13* [/s ] => q = 9.13 [ l / s]1) Debitul optim si devierea optima : = 2.25[ m ] = 7 [ l / s ]Valori calculate pe grafic2) Numar de foraje n n = 1.2 n = 1.2* => n = 14.6 n = 15 foraje

forja functioneaza la parametrii:

Coeficientul 1.2 tine seama de influentarea reciproca din foraje la functionarea simultana .3) Lungimea forajului captarii = [ m ] = => = 261.6 [ m ] 4) Distanta dintre foraje l l = l = => l = 17.5 50 mse adopta un l = 50 [ m ] 5) Distanta de protectie sanitara = * T [ m ] p = porozitatea efectiva (p = 0.1 0.2 )k * i = vitaza reala de curgere a apei prin intersectia materialului granularT = timp normat de filtratii a apeiT = 20 de zile pentru perimetrul de regim sever care se institute in jurul captarii = 20[ m ] =[ m ]Daca> 50 m se limiteaza la 50 m = * 20 => = 350[ m ] = 50 [ m ] = = > = 35[ m ] 6) Dimensionarea conductelor de sifonareSe calculeaza cu ajutorul diagramei conducta din fonta ,otel si beton , dupa formula lui Manninig in functie de debite . v trebuiesa fie intre( 0.4 0.8 ) [ m / s ] si sa cresca usor spre putul colector trebuie sa aiba un diametru de maxim ( 100 125 ) [ mm ] = J * L J = panta hidraulicaLungimea conductei din interiorul forajului a = 6 m

TronsonQDnVJLHrcote

-[l/s][mm][m/s]-MMPiezometrice

F1-26.851750.290.00067590.03953=323.63

2-313.72250.330.00064500.032=323.59

3-420.552500.430.001500.05=323.55

4-A27.42750.460.00111530.1683=323.5

A-PC47.953000.690.002350.07=323.33

=323.27

7) Dimensionare cote si castel de apa

= => x = 21.5 = 33 => x = x = 1.62h = 5 = 330 x => = 328.38 [ m ] = - 2.5 m - = 2.25 m = 328.38 2.5 2.25 => = 323.63 [ m ] = - =323.63 0.359=>= 323.27 [ m ] = - 1 =323.27 1 => = 322.27 [ m ]8) Calculul inaltimii vacumetrice = - ( 6 7 ) [ m ] - 1.5 miar = 326.88 [ m ] = 326.88 323.27 => = 3.61 [ m] 9) Calculul cotei cuvei castelRelatia lui Berrnoulli intre castel si P+3 = ( - 1.5 m) + + - presiunea de serviciu la bransament/) = ( 1.5 + 1+12 ) + + + = ( 1 1.5 ) [ m ]=( 2 3 ) [ m ] = 2 [ m ] = ( 1.5 + 1+12 ) + 1.5 + 3 + 2 => = 21 [ m ]

Relatia se aplica urmatoarelor puncte :(1) - punct de maxima cota(2) - cel mai departat punct in functie de castel(3) - punctul de cota inalta dar si departat fata de castelLungimea de la castel pana in punctul de injective este de 50 m .Dintre valorile calculate se aleg acea maxima ,apoi e determina cota cuva ( ) si inaltimea turnului ( ) . trebuie sa fie multiplu de 2,5 . = 330 X => = 328.3 [ m ] X = 1.7 [ m ] = 310 X => = 308.44 [ m ]X = 1.56 [ m ] = 320 X => [ m ] X = 1.3 [ m ] = 450[ m ] = 850[ m ] = 950[ m ] = J * [ m ] = ( - 1.5 m) + + [ m ]= J * = 0.005 *450 => = 2.25 [ m ]= ( 328.3 1.5 ) + 21 + 2.25 = 351.05 [ m ] = ( - 1.5 m) + + [ m ] = J * = 0.005 * 900=> = 4.5 [ m ] = ( 308.44 1.5 ) + 21 + 4.5 = 322.44 [ m ] = ( - 1.5 m) + + [ m ] = J * = 0.005 * 690 =>=3.45 [ m ] = (318.7 1.5 ) +21 +3.45 = 341.65 [ m ] = 351.05 [ m ] = - 4 [ m ] = 351.05 4 => = 347.05 [ m ] = - [ m ]347.05 318.7 => = 28.35 [m]Se adopta : = 30 [ m ] = + [ m ] = 318.7 + 30 = >=348.7[ m ] = + 4 [ m ] = 348.7 + 4 => = 352.7[ m ]

10) Dimensionarea aductiunii : =8882.2 [ /zi ] => = 102.8 [l/s ] V = 0.5 [m/s] = 500 [ mm ]J = 0.006 = 1030 [ m ]Calculul consumului anual de energie electrica :Inaltimea de pompare = + + = ( 0.51 ) [ m ] => = 1 [ m ] = J * L = 0.0006 * 1030 => = 0.618 [ m ] = - = 331.1 322.27 => =8.83 [m ] = + (34 ) [ m ] = 329.1 + 4 => =331.1 [ m ] = 322.27 [ m ] = 8.83 + 1 + 0.618 => = 10.44 [m]E = P * 365 * 24 [kWh/an] = 1 [ kgf/ ] = (0.60.7) Q = + * * [ l /s ]Q = 6425.7 + 1.15 * 1.02 * 998.6=7426.47 [Q = 85.95 [ l / s ]P = [ kW ]P = => P =14.67 [ kW ]E = 14.67 * 365 * 24 => E = 128537.2 [ kw*h/an ]

11) Reteaua de distributie :

= + * [ l /s ] = 1.15 = 5 [ l / s ]q = [ l / s , m ] = 433.8 + 1.5 *5 =>= 439.55 [ l / s ] = 1815[ m ]q = => q = 0.24 [ l / s , m ]

q*l1,2=49.2q*l2,3=34.8q*l3.4=34.8q*l5.4=42q*l6.3=42q*l6.5=34.8q*l1.6=56.4q*l1,7=36q*l6.8=36q*l5.9=36q*l8.9=34.8q*l7.8=56.4

Se verifica apoi daca : q*l = 433.8 = 433.8Sectiunea fictive in nodurile 4 si 9 :Debitele finale in nodurile 4 si 9 = 0 = 0 = 0 = 0Calculul debitelor pe artere in noduri se aplica ecuatia de continuitate suma debitelor prelevate din nod se imparte la numarul arterelor care alimenteaza nodul si se determina valorile debitelor finale. = + q *[ l/s] = 0 + 34.8 => = 34.8 [l/s] = + q *[ l/s] = = => =20.5 [l/s] = 20.5 + 12.53=33.03 [l/s] = + q *[ l/s] = => = 33.03 [l/s] = 33.03 + 49.2 => =82.23 [l/s] = + q *[ l/s] = 0 + 36 =>= 36 [ l/s] = + q *[ l/s] = 0 + 42 => = 42 [ l/s] = + q *[ l/s] = + 36 + 34.8 => = 70.8[ l/s] = 70.8 +34.8 => = 105.6 [ l/s] = + q *[ l/s] = 0 + 34.8 => = 34.8 [l/s] = + q *[ l/s] = =>17.4 [ l/s] = 17.4 + 36 => = 53.4 [ l/s] = + q *[ l/s] = 20.5 [ l/s] = 20.5 +42=> = 62.5 [ l/s] = + q *[ l/s] = + + + k*62.5 + 105.6 +53.4 + 1.15 * 5 = 227.25 [ l/s] = 227.25 + 56.4 => = 283.65 [ l/s] = = 18.96 [l/s]

= + q *[ l/s] =17.4 + 56.4 => = 73.8 [ l/s] = + q *[ l/s] = 73.8 + 36 => = 109.8 [ l/s]

12) Verificare nod 1 : + + = 82.23 + 227.25 +109.8 = 419.2411.2 [ l/s ]

13) Calculul cotelor piezometrice:QIIC= 411.2 [l/s]Dn=1000 [mm]V=4.2 [m/s]J=0.016hrc1=j*lmn=0.4Cpiezo1=Nincc-hrc,1=350.65

Cpiezo2=Cpiezo1-hr1,2= 347.75

Cpiezo3=Cpiezo2-hr2,3=345.51

Cpiezo4=Cpiezo3-hr3,4= 343.27

Cpiezo6=Cpiezo1-hr1,6= 339.51

Cpiezo5=Cpiezo6-hr6,5= 337.27

Cpiezo7=Cpiezo1-hr1,7= 334.87

Cpiezo8=Cpiezo7-hr7,8= 331.11

Cpiezo9=Cpiezo8-hr8,9= 329.03

Calculul presiunii de serviciu:

(p/)1=Cpiezo1-Caxcond1=22.62

(p/)2=Cpiezo2-Caxcond2=15.6

(p/)3=Cpiezo3-Caxcond3=17.48

(p/)4=Cpiezo4-Caxcond4=18.97

(p/)5=Cpiezo5-Caxcond5=14.66

(p/)6=Cpiezo6-Caxcond6=12.2

(p/)7=Cpiezo7-Caxcond7=7.83

(p/)8=Cpiezo8-Caxcond8=9.61

(p/)9=Cpiezo9-Caxcond9=6.48

Caxcond1=Cteren1-1.5=328.03

Caxcond2=Cteren2-1.5=332.15

Caxcond3=Cteren3-1.5=328.03

Caxcond4=Cteren4-1.5=324.3

Caxcond5=Cteren5-1.5=322.61

Caxcond6=Cteren6-1.5=327.31

Caxcond7=Cteren7-1.5=327.04

Caxcond8=Cteren8-1.5=321.5

Caxcond9=Cteren9-1.5=322.55

Cteren1=329.53[m]

Cteren2=333.65[m]

Cteren3=329.53[m]

Cteren4=325.8[m]

Cteren5=324.11[m]

Cteren6=328.81[m]

Cteren7=328.54[m]

Cteren8=323[m]

Cteren9=324.05[m]

14) Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate

Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate este o retea ramificata ce functioneaza gravitational cu nivel liber.Quzorar max=0.8 * Qs orar max= 0.8 * 120.5= 96.4 [l/s]quz = 0.013 [l/s,m]Stabilirea debitului de dimensionare:Qdmn debit de dimensionare pentru tronsonul m-nQdmn=Qtranzit+Qlateral+QtronsonQtronson=quzlm,nQd2,3=0.013* 675 +0.013* 1360+0.013*200=29.05 [l/s]Qd3,4=29.05+0.013*1520+0.013*165 =50.95 [l/s]

Dimensionare:

Qd2,3=29.05 [l/s]=0.02905 [m3/s]Dn=300 [mm]I = 0.0008Qsp=0.035 [m/s]vplin=0.4 [m/s]

=11a=0.65v=11*0.65=4.4 [m/s]

Qd3,4=50.95[l/s]=0.05095[m3/s]Dn=500 [mm]I = 0.0008Qsp=0.075 [m/s]vplin=0.4 [m/s]

=10.7a=0.6v=0.6*10.7=6.42 [m/s]

U.T.C.B.Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Proiect Instalatii Hidroedilitare

Student: Tigoeanu Robert AndreiAn: IIISeria: AGrupa: 5