Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS...

13
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar 1. GENERALITĂŢI 1.1 Obiect: Prezenta specificaţie tehnică se referă la hidranţii subterani tip HAWLE DN 80, Pn 16 cu corp din fontă cu grafit nodular, închidere cu sertar orizontal şi trecere complet liberă prin ţeavă din oţel inoxidabil. 1.2 Domeniul de aplicare: Hidrantul subteran tip HAWLE se montează în reţeaua de distribuţie a apei cu presiunea nominală maximă PN 16 bar, cu DN 80 mm şi cu diametrul nominal al flanşei de racordare de 80 mm, pentru alimentare cu apă la stingerea incendiilor sau pentru alte necesităţi. La hidrantul subteran tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3 Documente de referinţă şi conexe: -STAS 695-80 –Hidrant subteran Pn10; -NP 086-85-Norme pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor -DIN 3221 –Hidranţi subterani PN16 (Unterflurhydranten PN16); -DIN 3321, ediţia iunie 1987 – Cerinţe şi criterii de acceptare pentru hidranti (Anforderungen und Anerkennungsprüfungen für Hydranten); -DIN 3230-4, ediţia martie 1977- Condiţii tehnice de livrare pentru armături; armături pentru apă potabilă; cerinţe şi încercări. (Technische Lieferbedingungen für Armaturen; Armaturen für Trinkwasser; Anforderungen und Prüfungen) -DIN EN12266 -1, ediţia iunie 2003- Armături industriale –Incercarea armăturilor-Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare; condiţii obligatorii. ( Industriearmaturen –Prüfung von Armaturen –Teil 1 :Druckprüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien; Verbindliche Anforderungen ) -DIN EN 12266-2, ediţia mai 2005 – Armături industriale –Incercarea armăturilor Partea 2 : teste, proceduri de verificare si criterii de acceptare; cerinte suplimentare. ( Industriearmaturen – Prüfung von Armaturen –Teil 2 :Prüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien; Ergänzende Anforderungen ) 1.4 Notare, simbolizare, clasificare si codificare 1.4.1 Notare şi simbolizare -Denumire:Hidrant subteran tip HAWLE DN 80, Pn16 -Tipul: cu flanşă -Diametrul nominal al flanşei de racordare la retea: Ø80 -Varianta constructivă: cu reductor sau fără reductor -Adâncimi de îngropare1.25 m (1m; 1.5 m) -Cod catalog: 490 xxx xxx F -Exemplu de notarea a unui hidrant subteran HAWLE DN 80, cu flanşă de racordare la retea cu DN 80 mm şi cu adâncimea de îngropare de 1,25 m, se face astfel:

Transcript of Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS...

Page 1: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar

1. GENERALITĂŢI

1.1 Obiect:

Prezenta specificaţie tehnică se referă la hidranţii subterani tip HAWLE DN 80, Pn 16 cu corp din fontă cu grafit nodular, închidere cu sertar orizontal şi trecere complet liberă prin ţeavă din oţel inoxidabil.

1.2 Domeniul de aplicare: Hidrantul subteran tip HAWLE se montează în reţeaua de distribuţie a apei cu presiunea nominală maximă PN 16 bar, cu DN 80 mm şi cu diametrul nominal al flanşei de racordare de 80 mm, pentru alimentare cu apă la stingerea incendiilor sau pentru alte necesităţi. La hidrantul subteran tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82.

1.3 Documente de referinţă şi conexe: -STAS 695-80 –Hidrant subteran Pn10; -NP 086-85-Norme pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor -DIN 3221 –Hidranţi subterani PN16 (Unterflurhydranten PN16); -DIN 3321, ediţia iunie 1987 – Cerinţe şi criterii de acceptare pentru hidranti (Anforderungen und Anerkennungsprüfungen für Hydranten); -DIN 3230-4, ediţia martie 1977- Condiţii tehnice de livrare pentru armături; armături pentru apă potabilă; cerinţe şi încercări. (Technische Lieferbedingungen für Armaturen; Armaturen für Trinkwasser; Anforderungen und Prüfungen) -DIN EN12266 -1, ediţia iunie 2003- Armături industriale –Incercarea armăturilor-Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare; condiţii obligatorii. ( Industriearmaturen –Prüfung von Armaturen –Teil 1 :Druckprüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien; Verbindliche Anforderungen ) -DIN EN 12266-2, ediţia mai 2005 – Armături industriale –Incercarea armăturilor Partea 2 : teste, proceduri de verificare si criterii de acceptare; cerinte suplimentare. ( Industriearmaturen –Prüfung von Armaturen –Teil 2 :Prüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien; Ergänzende Anforderungen )

1.4 Notare, simbolizare, clasificare si codificare

1.4.1 Notare şi simbolizare -Denumire:Hidrant subteran tip HAWLE DN 80, Pn16 -Tipul: cu flanşă -Diametrul nominal al flanşei de racordare la retea: Ø80 -Varianta constructivă: cu reductor sau fără reductor -Adâncimi de îngropare1.25 m (1m; 1.5 m) -Cod catalog: 490 xxx xxx F -Exemplu de notarea a unui hidrant subteran HAWLE DN 80, cu flanşă de racordare la retea cu DN 80 mm şi cu adâncimea de îngropare de 1,25 m, se face astfel:

Page 2: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

Hidrant subteran HAWLE DN 80-1,25 F

1.4.2 Clasificarea hidranţilor subterani HAWLE

Varianta constructivă

Diametre nominale [mm]

Adâncimi de îngropare [m]

Fără reductor

Cu reductor

80

1; 1,25; 1,5

1.4.3 Definiţii, terminologie, abrevieri -DVGW –Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches e.V (Asociaţia germană a departamentelor pentru gaz şi apă). -TZW – Technologiezentrum Wasser ( Centrul tehnologic pentru apă). -KTW – Kunststoff – Trinkwasser –Empfehlungen ( Prescripţii privind utilizarea maselor plastice şi a altor materile nemetalice în instalaţiile pentru apă potabilă). -EWS – Epoxy Wirbel Sinter ( sinterizare epoxidică în pat fluidizat)

1.5 Tipuri şi sortimente Hidrantul subteran HAWLE se prezintă în două variante constructive:

Hidrant subteran HAWLE fără reductor (deschiderea / închiderea sertarului se realizează la o jumătate de rotaţie a cheii de antrenare).

Hidrant subteran HAWLE cu reductor (deschiderea / închiderea hidrantului se realizează gradual, operaţiunea completă necesitând 15 rotatii ale cheii de antrenare).

1.6 Durata de viaţă normată

În condiţii normale de exploatare, durata de viaţă normată a hidranţilor HAWLE este de 25 de ani.

1.7 Cerinţe de mediu înconjurător Nu sunt condiţii speciale de mediu; hidranţii se montează în orice tip de sol existent în România.

2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

2.1. Materii prime şi materiale

2.1.1 Materialele folosite la execuţie sunt cele prescrise in documentaţia constructivă. Ele corespund cerinţelor din specificaţiile de material aplicabile. Calitatea lor este atestată prin înregistrări de calitate 2.1.2 Materialele pentru principalele repere ale hidrantului subteran sunt date în Tabelul 1: Tabelul 1: Denumire componentă Material Referinţa

normativă Inregistrare de calitate

Corp inferior cu flanşă Corp superior Flanşă de legătura Gheară Mufă cuplare Piesă de legatură pentru cheie

Fontă cu grafit nodular GJS 400-15

DIN EN 1563 Buletine de analiză chimică şi încercări mecanice emise de Duktil Guss Fürstenwalde GmbH Germania

Page 3: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

Teava de trecere Oţel inoxidabil 1.4404 (XCrNiMo17-12-2)

DIN 11850 BC /DIN 17457 PK1

Buletin de analiză chimică şi încercări mecanice Nr. 73686 /21.04.2005 emis de H. Butting GmbH&Co.KG Germania

Garnitură plata Garnitură sertar D82.5x12 O-Ring D24xd5 O-Ring D33xd11

EPDM Amestec AA7FWZ Amestec AA5BMZ

Prescripţii KTW DVGW-Arbeitsblatt W 270

Raport de încercări emis de TZW Karlsruhe Germania Buletin de analiză emis de Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Germania

Bucşe, inele şi alte repere din mase plastice

Polipropilenă Poliamidă Ployacetal (DELRIN)

Prescripţii KTW Nu este cazul

-Cele două repere care alcătuiesc corpul hidrantului (corp inferior şi corp superior) sunt executate din fontă cu grafit nodular conform DIN EN 1563 şi sunt protejate complet împotriva coroziunii cu un strat de protecţie epoxy depus prin procedeul EWS (Epoxy Wirbel Sinter –sinterizare in pat fluidizat). -Ţeava de trecere D 85 x 2 este din oţel inoxidabil DIN 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2). La prezenta specificatie este anexat buletinul de analiza chimică si încercări mecanice nr. 73686 pentru ţeava D 85 x 2. -Sertarul de închidere este executat din oţel inoxidabil DIN 1.4310 -Etanşarea corp – sertar de închidere se realizează cu ajutorul unei garnituri inelare din cauciuc etilen propilenic EPDM 50. -Toate celelalte garnituri din componenţa hidrantului corespund din punct de vedere chimic si microbiologic prescriptiilor germane KTW. 2.2 Forma si dimensiuni

Dimensiunile de montaj ale hidrantului HAWLE (pentru ambele variante constructive) sunt indicate în Tabelul 2 şi în Fig.1 Tabelul 2 Diametrul nominal al

hidrantului Dn Diametrul nominal al flansei de racordare

la retea Dn1

Adâncimea de îngropare H1

[mm]

Înalţimea hidrantului H

[mm]

Masa ~ [Kg]

1 740 35.1 1.25 990 37.3

80

80

1.5 1240 39.5

Page 4: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

d3

d4

58

d1

d2

40

H1

H

Fig.1 Racordul cu gheare corespunde dimensional cu cel pentru Dn 65 din Tabelul 3 (STAS 695-80) şi este reprezentat izometric in Fig.2 şi în secţiune în Fig.4 Fig.2 Fig.3

Page 5: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

Tabelul 3

Diametrul nominal al hidrantului HAWLE d1 d2 d3 d4 80 70 90 115 150

Piesa de legatură pentru cheie este cu cap triunghiular şi are dimensiunile din Fig.4: Fig.4 2.3 Cerinţe constructive si funcţionale

35

Ø6

15

Ø54Pt 22

95

50

Pt 21

47

R3

2.3.1 Construcţia şi funcţionarea hidrantului HAWLE fără reductor

Construcţia hidrantului subteran ”HAWLE” fără reductor este prezentată in Fig.5: Corpul propriu-zis al hidrantului este alcătuit din corpul inferior cu flanşă 1 şi corpul superior 5. Etanşarea între suprafeţele de contact ale celor două corpuri se face prin intermediul garniturii plate 3. Între cele două corpuri glisează sertarul de închidere orizontal 4, executat din oţel arc inoxidabil, a cărui mişcare este realizată cu ajutorul flanşei de antrenare 18. Transmiterea mişcării de rotaţie de la cheia de antrenare la flanşa de antrenare se face prin piesa de legătură 11, tija de acţionare 14 şi mufa de cuplare 16. În poziţia închis, etanşarea dintre sertar si corp se face prin garnitura inelara 2. Mentinerea unei secţiuni constante între corp şi ţeava de trecere asigura o curgere libera a fluidului cu un debit mare şi o pierdere de presiune relativ mica ( la un debit de 153 mc/h pierderea de presiune este de 1 bar). Sistemul de închidere a hidrantului fără reductor, cu sertar glisant, asigura închiderea / deschiderea la numai o jumătate de rotaţie a mecanismului de acţionare. Stuţul de golire 24 serveşte la evacuarea apei rămasă în interior după utilizare ; în acest fel hidrantul este protejat la îngheţ în timpul iernii. Hidrantul subteran se conectează la reţea printr-un racord numit cot cu picior prevăzut cu flanşă în partea superioară pentru fixarea hidrantului şi cu flanşă sau mufă de cuplare în partea inferioară, funcţie de tipul conductei de alimentare. Flanşa de racordare a cotului trebuie sa fie identică cu cea a hidrantului(conf STAS 1749-86). Racordul cu gheare de la partea superioară a hidrantului este corespunzător pentru asamblarea cu hidrantul portativ STAS 698-86, sau cu hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. Acţionarea hidrantului se realizează prin folosirea unei chei pentru hidranţi, conform STAS 696-80.

Page 6: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

Fig.5 Hidrant HAWLE fără reductor

990

280115

1

2

3

4

5

6

7

8

Data Nume

Poz.

24

23

21

4

221

3

2

21

20

19

18

6

5

8

7

E.SM.Kmodif.

modif.05-07-118.5.05

05.06.0505.06.05

ISO 2786 m

Prel.Verif.

DKDK

Flansa de legatura

Teava de trecere

Sertar de inchidere

Garnitura sertar D 82.5 x 12

Corp inferior cu flansa

Denumirea reperului

Garnitura plata

Corp superior

Piulita specialaD82 x 2

DIN EN 1563

X2CrNiMo 17-12-2

DIN EN 1563

DIN EN 1563

Referinte

Scara: 1 : 2

DN80 -1.25-490 F

490-080-000

HIDRANT SUBTERANFARA REDUCTOR

GJS-400-15

(EPDM)

GJS 400-15

Poliamida GF30

GJS-400-15

Inox 1.43101

AA7FWZ

EPDM 50

MaterialBuc.

1

1

1

Inox 1.4404

1

1

1

17

16 11109

13

12

16

1514

1817

23

21

20

19

22

24

Flansa de antrenare sertar

Mufa de cuplare

Teava de protectie

Tija de actionare

Bucsa cu patrat interior

Capac de etansare

Piesa de legatura pentru cheie

Gheara

Garnitura plata

Stift de fixare

Bucsa de frecare

Inel de adaptare

Stut de golire G 1/2 "

O-Ring pentru gaura de golire

O-Ring D33 x d11

O-Ring D24 x d5

14

15

13

DIN EN 1563

DIN EN 1563

DIN 1473

1

GJS 400-15

Polipropilena

GJS 400-15

GJS 400-15

PEHD

TPE

PP 9

1

1

1

1

1

Inox 1.4021

S235JR

1

1

1

1 A2

OLT65 D21.3x2.65

DELRIN (polyacetal)

686/90 P11

EPDM 70

PEHD

EPDM 70

1

1

1

1

1

315

9

10

11

12

Page 7: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

2.3.2 Construcţia şi funcţionarea hidrantului "HAWLE" cu reductor Hidrantul HAWLE cu reductor este prezentat în Fig. 6. Spre deosebire de hidrantul HAWLE fără reductor, acest hidrant are în construcţie un mecanism special care asigură o deschidere lentă a sertarului pe parcursul a cincisprezece rotaţii complete a piesei de legătură triunghiulare (2).În carcasa reductorului (20) este montat axul de antrenare (21) cu filet trapezoidal Tr 26x4. Acesta antrenează în mişcare de rotaţie piuliţa de antrenare (23) prevăzută la exterior cu două canale elicoidale longitudinale ghidate pe două ghinturi turnate din interiorul carcasei. În interiorul piuliţei de antrenare se poate deplasa înr-o mişcare elicoidală şnecul (24), ghidat la rândul său cu ajutorul ştiftului antrenor (27) fixat solidar cu piuliţa de antrenare (23). Stiftul este fixat transversal în piuliţa de antrenare (23). Din combinarea celor trei mişcări, rotaţia axului antrenare, mişcarea elicoidală a piuliţei şi mişcarea elicoidală a şnecului, rezultă o mişcare de rotaţie redusă a antrenorului sertarului (29). Cu ajutorul bolţului excentric (40) sertarul de închidere (43) este deplasat în plan orizontal. Celelalte repere componente ale hidrantului HAWLE cu reductor sunt identice cu ale hidrantului fără reductor. Hidrantul subteran cu reductor se conectează la reţea printr-un racord numit cot cu picior prevăzut cu flanşă în partea superioară pentru fixarea hidrantului şi cu flanşă sau mufă de cuplare în partea inferioară, funcţie de tipul conductei de alimentare. Flanşa de racordare a cotului trebuie sa fie identică cu cea a hidrantului (conf STAS 1749-86). Racordul cu gheare de la partea superioară a hidrantului este corespunzător pentru asamblarea cu hidrantul portativ STAS 698-86, sau cu hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. Acţionarea hidrantului se realizează prin folosirea unei chei pentru hidranţi, conform STAS 696-80.

Page 8: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

Fig.6

Surub c

Hidrant HAWLE cu redutor

u locas hexagonal M12x25 DIN 912 8670001225 2

Sertar d 1430 4910800030 1

O-Ring 2.5x12 EPDM50 4910800230 1

44

43

42

Saiba de alunecare POM (Delrin) 8700008080 2

Bucsa filetata MS58 4910800081 1

Stift cil. crestat d6x40 DIN1473-A2 4910800390 2

Stut de golire otel 4910800501 1

Bolt antrenor d14x19 14021 4910800022 1

Carcasa inferioara GJS400-15 4910800003 1

F-Ring d18x45 PP9 4910800252 1

O-Ring 51x33x11 EPDM70 4910800251 1

Carcasa superioara GJS400-15 4910800010 1

Garnitura corp EPDM70 4910800070 1

Garnitura plata EPDM70 4910800349 1

O-Ring 38x3.5 NBR 70 7000000032 1

O-Ring d24x5 EPDM70 4910800220 1

Surub cu locas hexagonal M12x45 4910800360 4

Bucsa de alunecare Delrin 4910800320 1

Antreno rtar 14021 4910800021 1

saiba de alunecare 50x30x3 Delrin 4910800321 1

Stift an nor 4910800061 1

O-Ring d79x7 EPDM70 6830000631 1

Piulita speciala 105x11G Poliamida GF 4910800110 1

Snec re tor MS58 4910800048 1

Piulita de antrenare Pa6Gf35 4910800049 1

Piulita ax antrenare MS58 4910800052 1

Ax de antrenare TR26x4 14021 4910800079 1

Carcasa reductor GJS400-15 4910800041 1

Teava PP d90x5.1 4910800175 1

O-Ring d25x35 NBR70 8700006080 1

Inel siguranta alezaj d52x2 14301 8700001244 1

Garnitura protectie ax EPDM70 8690004100 1

Teava de trecere din inox d85x2 14571 1

Mufa de cuplare Dn80 GJS400-15 9020000081 1

Bucsa de protectie TPE 4910800130 1

Bucsa cu patrat interior PE 9010000009 1

Flansa de cuplare GJS400-15 1

Garnitura gheara d108x5 PP9 4910800280 1

Surub cu cap hex. M8x16 DIN EN 24017 491 0800370 1

Tija patrata de actionare S235JR 4910800169 1

Surub cu cap hex. M16x50 DIN EN 24017 4910800380 2

Capac pentru gheara 1

Piesa de legatura triunghiulara GJS400-15 1

Gheara de cuplare GJS400-15 1

Cod reper Buc.

28

35

38

41

40

39

37

36

34

33

32

31

30

29

21

27

26

25

24

23

22

18

20

19

17

16

15

Poz. Denumirea

11

14

13

12

10

9

8

4

7

6

5

3

21

DimensiuniMaterial /

e inchidere 142x102x15

d8

x7

d

r se

tre

duc

Scara: 1 : 1.5

DK08.07.05Prel.Verif. DK08.07.05

ISO 2786 m

Data Nume HIDRANT SUBTERANCU REDUCTORDN80 -1.25-490 F

490-080-000-R

990

25

280115

44 43 42

28

35

38

4041

39

3736

32

3334

3031

29

2627

23

24

22

18

20

21

19

17

16

14

320

4

10

15

13

12

11

7

9

8

5

6

1

3

2

Page 9: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

2.2.3 Dimensiunile flanşei de legătură

Fig.7

2.3. Caracteristici tehnice, mecanice, fizice şi chimice

160

22.5

45°

2

22

3 2.3.1 Prezentare comparativă a cerinţelor STAS 695-80 şi DIN 3221

Caracteristica cf. STAS 695 -80 STAS 695 – 80 DIN 3221 Rezistenţa corpului de închidere la presiunea hidraulica: -presiunea de încercare [bar]: -durata de menţinere la presiune [min]: Criterii de acceptare: Rezultatul se consideră satisfăcător dacă în cursul încercării şi după terminarea ei, la piesele supuse încercării nu apar fisuri, scăpări de apă prin metal sub formă de scurgeri, picături fine sau transpiraţie

16 cel puţin 3 minute;

24 cel puţin 2 minute

Încercarea la etanşeitate: -presiunea de încercare [bar]: -durata încercării [min]: Criterii de acceptare: Nu se admit scăpări de apă. Se admite formarea la marginea garniturilor a unor picături mici, izolate, care nu se scurg.

10 cel puţin 2 minute

16 cel puţin 2 minute

Încercarea de funcţionare (manevrabilitate): -presiunea de încercare [bar]: -număr de acţionări:

10 2 deschideri/închideri complete

Testul de golire: -cantitate de apă reziduală [cm3]:

<=80 cm3

Funcţionare

Închiderea-deschiderea completă de două ori, hidrantul este racordat la o sursă de apă cu presiunea de 10 bar

Page 10: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

2.4 Condiţii privind executia 2.4.1 Hidrantul subteran HAWLE se executa în conformitate cu condiţiile prescrise în prezenta specificaţie. 2.4.2 Piesele turnate din fonta cu grafit nodular se executa după tehnologia stabilită de furnizorul de piese turnate. Calitatea pieselor turnate trebuie confirmată prin buletinele de analiză emise de furnizor. 2.4.3 Prelucrarea mecanică a pieselor turnate din fontă se face în conformitate cu documentaţia de execuţie. După prelucrare, piesele nu trebuie să prezinte muchii ascuţite, bavuri, urme de lovituri, zgârieturi sau alte defecte care ar putea afecta funcţionarea si etanşarea. 2.4.4 Corpul inferior, corpul superior şi flanşa de legatură sunt protejate împotriva coroziunii prin vopsire dupa procedeul EWS. Gheara şi piesa de legătură pentru cheie sunt fosfatate. Mufa de cuplare şi tija de acţionare sunt zincate termic. 2.4.5 Stratul protector la interior şi exterior-epoxi, pentru componentele din fontă, trebuie să fie neted, fără bule, crăpături, exfolieri, nelipicios după uscare, să nu fie solubil în apă şi să nu aibă gust sau miros. 2.4.6 Piesele cu mişcare de rotaţie sau translaţie din interiorul corpului sunt unse cu unsoare pe bază de silicon pentru armături „DIAMANT TYPE 3 / DIAMANT S8”, unsoare acceptata de normele DVGW si KTW pentru apă potabilă.

2.4.7 Tehnologia de montaj şi controlul calitaţii produsului finit se fac conform procedurilor şi instrucţiunilor de lucru elaborate de S.C. HAWLE SRL în cadrul sistemului de management al calităţii.

2.5. Condiţii privind aptitudini de funcţionare 2.5.1 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere funcţional sunt cele din STAS 695-80 2.5.2 Deschiderea /închiderea hidrantului se realizează cu ajutorul cheii pentru hidranţi cf. STAS 696-80. 2.5.3 Închiderea hidrantului se realizează prin rotirea cheii în sensul acelor de ceasornic. 2.5.4 Racordarea hidrantului portativ se face prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. 2.5.5 Deschiderea şi inchiderea se realizează prin rotirea cheii la maxim, pentru a asigura un debit maxim la deschidere, respectiv pentru siguranţa eliberării orificiului de evacuare a apei la închidere. 2.5.6 La rotirea tijei cu cheia, deplasarea sertarului de închidere trebuie să se facă lin şi fără

înţepeniri.

2.6 Condiţii privind securitatea de utilizare 2.6.1 Monajul în reţea şi utilizarea hidrantului nu presupun norme speciale de securitate a

muncii. Oricum, montarea trebuie să se facă de către personal corespunzător instruit. 2.6.2 Hidrantul subteran tip HAWLE cu scurgere liberă nu necesită lucrări de întreţinere. Se recomandă, totuşi, o verificare a hidrantului la un interval de circa 2 ani.

2.7. Condiţii privind protecţia hidrantului la acţiunea factorilor de mediu 2.7.1 Aceleaşi condiţii ca la pct. 1.7

Page 11: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

3. REGULI PRIVIND VERIFICAREA CALITĂŢII

3.1 Categorii de încercări aplicabile Hidrantul subteran HAWLE, care face obiectul prezentei specificaţii tehnice, se supune verificărilor şi încercărilor prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2:

Categoria activităţii Nr. crt.

Denumirea activităţii de control de tip de lot

1 Verificarea materialelor x x 2 Verificarea aspectului x x 3 Verificarea maselor şi dimensiunilor x x 4 Verificarea calităţii asamblării (testul de funcţionare) x x 5 Încercarea hidrostatica de rezistenţă la presiune x x 6 Încercarea hidrostatică de etanşare la închidere x x

3.2 Verificarea materialelor şi componentelor se face la recepţia acestora pe baza buletinelor

de calitate emise de furnizori. În caz de dubiu, producătorul hidrantului, S.C. HAWLE SRL, poate face analize şi încercări în laboratoare autorizate.

3.3 Verificarea execuţiei şi aspectului se face cu ochiul liber sau cu aparate obişnuite de mărit, de exemplu o lupă cu grosismentul 3,2x. Verificarea evaluează starea suprafeţelor, defectele de supafaţă, gradul de curăţenie, lizibilitatea marcajelor, aspectul comercial.

3.4 Verificarea dimensiunilor se face cu aparate de măsurat obişnuite. 3.5. Încercarea hidrantului complet asamblat are ca scop: verificarea etanşeităţii şi rigidităţii sertarului de închidere; rezistenţa ansamblului corp-ţeavă de trecere; manevrabilitatea sistemului de acţionare; verificarea închiderii orificiului de golire la hidrantul deschis. Încercarea de rezistenţă la presiune hidraulică şi de etanşeitate se face asupra ansamblului

corp-ţeavă de trecere. Presiunea se ridică treptat fără şocuri, până la max. 24 bar, asigurând evacuarea totală a aerului din interiorul hidrantului şi ştergând în prealabil zonele umede de pe suprafaţa exterioară a acestuia.

Durata încercării la presiunea stabilită trebuie să fie suficientă pentru examinarea minuţioasă a pieselor, însă nu mai mică de 2 minute.

Rezultatul se consideră satisfăcător dacă în cursul încercării şi după terminarea ei, la îmbinarea corpului inferior cu flanşă 1 cu corpul superior 5 nu apar scăpări de apă sub formă de scurgeri, picături fine sau transpiraţie. Aceleaşi cerinţe se aplică şi pentru îmbinările corp superior 5 cu piuliţa specială 6 si ţeava de trecere 7.

3.6. Încercarea de funcţionare (manevrabilitate) se face prin închiderea-deschiderea completă de 2 ori a hidrantului racordat la o sursă de apă, având presiunea de 16 bari, verificându-se prevederile de la pct. 2.5.

4. MARCARE, PROTEJARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE

4.1. Marcare: 4.1.1 Datele care se marchează, locul şi modul de marcare:

pe corpul inferior cu flanşă, în relief, din turnare: -numele fabricantului – HAWLE; -materialul pentru corpul inferior cu flanşă- GGG40; -codul produsului conform catalogului de produse;

pe corpul superior, în relief, din turnare: -numele fabricantului – HAWLE; -materialul pentru corpul inferior cu flanşă- GGG40; -codul produsului conform catalogului de produse;

Page 12: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal

pe flanşa de legătură, în relief, din turnare: -sigla fabricantului – HAWLE; -materialul pentru corpul inferior cu flanşă- GGG40; -codul produsului conform catalogului de produse;

pe capacul de închidere: -sigla fabricantului – HAWLE -adâncimea de îngropare şi tipul hidrantului (Exemplu:RD 1,25 –F)

4.2 Conservare 4.2.1 Componentele hidrantului subteran fiind protejate anticoroziune, nu sunt necesare masuri suplimentare de conservare a produsului în timpul depozitării sau transportului.

4.3 Ambalare şi transport 4.3.1 Hidranţii subterani tip HAWLE pot fi aşezaţi atât pe europaleţi cât şi în euroboxe pe 3 rânduri de câte 2 hidranţi, cu ajutorul unor juguri din lemn ca în Fig.3. Hidranţii de pe europaleţi se asigură cu banda de fixare din masă plastică. 4.4 Documente însoţitoare 4.4.1 Hidranţii subterani HAWLE se livrează în stare închisă şi cu buletin de calitate/instrucţiuni de montare şi exploatare 5. CONDIŢII DE GARANŢIE ŞI SERVICE

Garanţia oferită pentru hidranţii Hawle este de 24 de luni de la livrare; se asigură service în

Schema de asezare a hidrantilor pentru transportul pe europaletiFig.4

sau in euroboxe (1200 x 800)

perioada de garanţie şi postgaranţie .

Page 13: Hidrant Subteran tip HAWLE DN 80, Pn 16 bar · tip HAWLE se poate racorda hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu robinete STAS 697-82. 1.3. ... cu filet trapezoidal