Hanul cu tei

download Hanul cu tei

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Hanul cu tei

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  1/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  2/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  3/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  4/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  5/22

  a

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  6/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  7/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  8/22

  a

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  9/22

  AmplasatAmplasat ntrentre StradaStradaLipscaniLipscani nr. 63nr. 63--65 si65 si StradaStrada

  BlanariBlanari nr. 5nr. 5--7,7, cldireacldireagalerieigaleriei esteeste prevazutprevazut cucudoudou intrriintrri,, ambeleambele prinprincurteacurtea interioarinterioar de formade formadreptunghiulardreptunghiular, de tip, de tipspaniolspaniol.. DeiDei aa fostfost restauratrestaurat,,odatodat cucu restaurarearestaurarea CuriiCurii

  DomnetiDomneti ii aa HanuluiHanului luiluiManucManuc,, ntregulntregul ansambluansambluarhitecturalarhitectural maimai pstreazpstreazncnc viuviu suflulsuflul medievalmedieval,,suflusuflu cece poatepoate fifi simitsimit attatt lalamansardmansard,, ctct ii lala etajuletajulcldiriicldirii,, ntrntr--unun spaiuspaiu dede

  1.1421.142 mpmp..

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  10/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  11/22

  A

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  12/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  13/22

  a

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  14/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  15/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  16/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  17/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  18/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  19/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  20/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  21/22

 • 8/7/2019 Hanul cu tei

  22/22