Handbook of resume - sser.ro Caiet de rezumate UNIUNEA EUROPEAN ... de inginerie...

download Handbook of resume - sser.ro Caiet de rezumate UNIUNEA EUROPEAN ... de inginerie tisular¤’ sunt utilizate

of 24

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Handbook of resume - sser.ro Caiet de rezumate UNIUNEA EUROPEAN ... de inginerie...

 • International Congress of Esthetic Dentistry 16-18 May 2013 Bucharest

  Handbook of resume Caiet de rezumate

  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

  I PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDRU

  ŢŞ

  ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POS DRU REGIUNEA BUCURE

  ŞTI ILFOV

  Fondul Social European POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale 2007-2013

  DENT - Dinamism, E�cienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară. Proiect co�nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

  www.sser.ro

  Organizer

 • www.sser.ro

  Aspectele prezentate în această carte, fundamentate prin numeroase trimiteri către multiple referinţe bibliogra�ce aduse „la zi”, au respectat principiile consacrate în medicina dentară, punând un uşor accent pe latura artistică a rezultatului �nal. Această „atingere” �nală din partea noastră ne personalizează ca medici şi face ca zâmbetele pacienţilor noştri să �e diferite, deosebite şi ... estetice!

 • 1International Congress of Esthetic Dentistry | 16-18 May 2013

  CUPRINS / CONTENTS

  Prezentări teoretice / Hands-on

  Prof. Dr. Marius Steigmann _ 2

  Prof. Dr. Massimo Simion _ 2

  Prof. Dr. Ivo Krejci _ 2

  Dr. George Freedman _ 2

  Dr. Alexandru Ionescu / Fotograf Radu Grozescu –

  Hands-on _ 3

  Dr. Dietmar Weng - Hands-on _ 3

  Dr. David Hoexter_ 3

  Dr. Pablo Galindo Moreno / Dr. Jordi Gargallo _ 3

  Dr. Dietmar Weng _ 4

  Stepan Masek - Hands-on _ 4

  Dr. Frank Kistler _ 4

  Dr. David Cottrell _ 4

  Dr. Roberto Rossi _ 4

  Dr. Thomas Hanser – Hands-on _ 5

  Dr. Roxana Ilici – Hands-on _ 5

  Dr. Jϋrgen Wahlmann _ 5

  Dr. Samuel Kratchman _ 6

  Dr. Gadi Schneider _ 6

  Dr. Francesco Maggiore _ 7

  Dr. Jϋrgen Wahlmann – Hands-on _ 7

  Dr. Thomas Hanser – Hands-on _ 7

  Dr. Francesco Maggiore & Prof. Dr. Marius Steigmann _ 7

  Prof. Dr. Angelo Putignano _ 8

  Dr. Scott Ganz _ 8

  Dr. Giacomo Fabbri _ 9

  Prof. Dr. Gerwin Arnetzl _ 9

  Prof. Dr. Philippe Sleiman _ 9

  Dr. Orlando Alvarez _ 9

  Prof. Dr. Gerwin Arnetzl – Hands-on _ 10

  Dr. Giacomo Fabbri – Hands-on _ 10

  Prof. Dr. Hom Lay Wang _10

  Prof. Dr. Philippe Sleiman – Hands-on _11

  Prof. Dr. Ervin Weiss _ 11

  Sesiuni postere

  Poster Dr. Delia Ioana Ciocan _12

  Poster Dr. Mareșal Irina _12

  Poster Dr. Ivănescu Constantin _13

  Poster Dr. Nistor Cristina _13

  Poster Dr. Corina Cristescu _13

  Poster Dr. Marius Bud _14

  Poster Dr. Monica Voiculeanu _14

  Poster Dr. Oana Cristina Popa _15

  Poster Dr. Dragus Andi _15

  Poster Dr. Rivis Mircea _16

  Poster Uriciuc Willi _16

 • 2 Congresul Internaţional de Estetică Dentară | 16-18 Mai 2013

  REZUMATE Joi 16 mai/ Thursday May 16th

  Ora: 09.30-11.00 Lector: Dr. Marius Steigmann Titlu: Reconstrucţia întregii arcade maxilare prin restaurări � xe

  Managementul ţesutului moale pentru reconstrucţia completă a arcului este mai mult decât o provocare în comparaţie cu situaţia în care este implicat un sin- gur dinte. Există foarte puţine date în literatura de

  specialitate în ceea ce priveşte crearea papilelor multiple între im- planturi. În cazul unui singur dinte, papila aparţine dintelui adiacent şi este susţinută de osul subiacent şi � brele supracrestale. În cazul implanturilor multiple, dispare ataşamentul acestor � bre astfel că nu- mai osul interproximal susţine ţesutul moale. Prin urmare, aspectul poate � armonios şi poate � asemănător papilelor dacă există o can- titate şi o calitate ideală de ţesut moale. Suportul protetic ideal poate � obţinut în cazul restaurărilor prin implant imediat sau prin dezvol- tarea tardivă a ţesutului protetic moale. Prezentarea va descrie pas cu pas plani� carea intervenţiei chirurgicale raţionale, grefa osoasă, grefa de ţesut moale şi managementul ţesutului moale protetic de la modelul wax-up şi try-in până la crearea papilelor multiple � nale.

  Title: Full arch reconstruction on the maxilla with � xed restoration

  Soft tissue managment for full arch reconstruction is much more challenging compared to a sigle tooth enviroment. There is very limi- ted data in the literature in regard to development of multiple pa- pillae between implants. In single tooth the papilla belongs to the neighbouring tooth and is supportes by the underling bone and the supracrstal � bres. In multiple implants the attachment of this � bres disapears so that only the interproximal bone maintains the soft ti- ssue. Hence this can look harmonius and papillalike with the ideal soft tissue quantity, quality and ideal soft tissue. Prosthetic support .Ideal prosthetic support can be provided with immediat implant res- toration or late soft tissue prosthetic development. The lecture will describe step by step the plannig rational surgery, bone grafting, soft tissue grafting and prosthetic soft tissue managment from the wax up model and try in to the � nal multiple papillae development.

  Ora: 09.30- 11.00/ 11.30- 13.00/ 14.00- 16.30 Lector: Prof. Dr. Massimo Simion Titlu: 25 de ani: Consideraţii estetice şi noi progrese

  Istoria regenerării osoase ghidate poate � împărţită în 3 perioade principale: perioada de dezvoltare, pe- rioada de consolidare şi perioada de simpli� care.

  Perioada de dezvoltare a început în anul 1989 cu celebrul studiu pe iepuri al Dr. Dahlin şi a continuat până în 1996, când tehnica chirurgicală � nală a fost bine de� nită. În timpul perioadei de consoli- dare rezultatele au fost con� rmate de studii clinice retrospective şi prospective. Din 2005, cu începutul perioadei de simpli� care, tehnicile de inginerie tisulară sunt utilizate în scopul reducerii complexităţii chirurgiei regenerative şi morbidităţii pacientului. Utilizarea facto- rilor de creştere ar putea elimina într-un viitor necesitatea utilizării membranei barieră şi recoltării de os autogen de la pacient, ducând la tehnici chirurgicale mai uşoare şi mai puţin invazive.

  Title: 25 years: esthetic considerations and new develop- ments

  The history of Guide Bone Regeneration can be divided in 3 main periods: the Developing Period, the Consolidation Period and the Simpli� cation Period. The Development Period began in 1989 with famous study in rab- bits from Dr. Dahlin and continued until 1996 when the � nal surgical technique has been well de� ned. During the Consolidation Period the results were con� rmed with retrospective and prospective clinical studies. From 2005, with the beginning of the Simpli� cation Period, Tissue Engineering techniques are used in order to reduce the com- plexity of the regenerative surgery and the morbidity for the patient. The use of growth factors could in a near future eliminate the need of the barrier membrane and of the autogenous bone harvesting from the patient, resulting in easier and less invasive surgical techniques.

  Ora : 11.30-13.30 Lector: Dr. Ivo Krejci Titlu: Restaurarea dinţilor devitali eliminând coroanele dentare Pe dinţii vitali, restaurările cu compozite adezive le-au înlocuit pe cele cu amalgan. Este foarte puţin ştiut faptul că restaurările compozite directe şi indirecte pot înlocui coroanele pe dinţii devitali. Prezentarea

  se va focusa pe conceptul de restaurare a dinţilor devitali eliminând coroanele dentare aşa cum este prezentat în cadrul catedrei de cari- ologie şi endodonţie de la Universitatea din Geneva - Elveţia.

  Title: Crown-free restoration of devital teeth

  Adhesive composite restorations have largely replaced amalgams on vital teeth. However, it is not very well known that direct and indirect composite restoration may also replace crowns on devital teeth. The presentation will focus on the crown-free restorative concept of de- vital teeth as it is taught in the division of Cariology and Endodontol- ogy at the University of Geneva, Switzerland.

  Ora: 14.00-15.30/17.00-19.00 Lector: Dr. George Freedman Titlu: Rezolvarea problemelor clinice

  Procedurile indirecte sunt simpli� cate cu ajutorul unor materiale de amprentare noi, mai uşor de utili- zat, precum şi cimenturilor răşinice one-step. Cimen- tarea one-step şi tehnicile de construire a miezului şi materialele reprezintă standardul. Preparaţia ino-

  vatoare a coroanelor şi punţilor cu freze din carbid este mai rapidă prin utilizarea pieselor manuale electrice cu un cuplu constant şi viteză mare. Lipirea adezivă este simpli� cată de materialele adezive din generaţia a şaptea şi cele mai recente inovaţii în ceea ce priveşte tehnologia materialelor compozite şi glasionomere au făcut ca pro- cedurile estetice conservative să � e foarte predictibile. Gravarea şi desensibilizarea într-un singur pas! Sensibilitatea dentară poate � complet eliminată şi prevenită folosind materiale şi tehnici ce au de- venit disponibile recent! Înlocuitorii dentinari bioactivi ai secolului 21 şi materialele restauratoare oferă medicului stomatolog o abordare simpli� cată şi mai bună pentru tratarea ţesuturilor dure. Noile sisteme de matrici oferă contacte proximale şi contururi per- fecte de � ecare dată. Laserele pentru ţesutul moale ce au preţuri re- zonabile reprezintă o nece