H O T ‚ R ‚ R E A NR. 269 din 29 septembrie 2011

H O T ‚ R ‚ R E A  NR. 269 din 29 septembrie 2011
H O T ‚ R ‚ R E A  NR. 269 din 29 septembrie 2011
H O T ‚ R ‚ R E A  NR. 269 din 29 septembrie 2011
H O T ‚ R ‚ R E A  NR. 269 din 29 septembrie 2011
download H O T ‚ R ‚ R E A  NR. 269 din 29 septembrie 2011

of 4

Embed Size (px)

description

 Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 223/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea parcării auto existente, construirea unui nou parking auto etajat şi construirea unui hotel de 4 stele în perimetrul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 71/2010;

Transcript of H O T ‚ R ‚ R E A NR. 269 din 29 septembrie 2011

 • 1. ROMNIA JUDEUL CLUJ CONSILIUL JUDEEAN H O T R R E A NR. 269 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Actului adiional nr. 1 la Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj -Consiliul Judeean Cluj- i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L Consiliul Judeean Cluj, Analiznd proiectul de hotrre pentru aprobarea Actului adiional nr. 1 la Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010, ncheiat ntre Judeul Cluj - Consiliul Judeean Cluj i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L, propus de domnul Alin Tie, preedintele Consiliului Judeean Cluj; innd cont de prevederile: art. 10, ale art. 91 alin. (4) lit. a), ale art. 119 i ale art. 123 alin. (1) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; articolului 12, alineatul 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare; Lund n considerare: Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 223/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiii "Extinderea parcrii auto existente, construirea unui nou parking auto etajat i construirea unui hotel de 4 stele n perimetrul Aeroportului Internaional Cluj-Napoca, modificat i completat prin Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 71/2010; Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 227/2009 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, precum i a concesiunii, n vederea realizrii lucrrilor publice pentru extinderea parcrii auto existente, proiectarea i construirea unui nou parking auto etajat, operarea, administrarea i ntreinerea lor, precum i pentru proiectarea, construirea, operarea, administrarea i ntreinerea unui hotel de 4 stele n perimetrul Aeroportului Cluj-Napoca. modificat i completat prin Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 72/2010; Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 176/2011 privind aprobarea ncredinrii serviciului de interes economic general la Regia Autonom Aeroportul Internaional Cluj-Napoca, modificat i completat prin Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 230/2011; Litigiul dintre Judeul Cluj i S.C. AVIATRANS S.R.L - Dosar nr. 7498/117/2005 aflat pe rolul naltei Curi de Casaie i Justiie, cu urmtorul termen de judecat n data de 16.11.2011; Fiind ndeplinite prevederile cuprinse n art. 44-45 i n art. 94-98 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; n temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, h o t r t e: Art. 1 Se aprob Actul aditional nr. 1 la Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj -Consiliul Judeean Cluj- i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L, cuprins n anexa care face parte integrant din prezent hotrre.

2. Art. 2. Se mandateaz preedintele Consiliului Judeean Cluj, domnul Alin Tie, s semneze actul adiional la contractul de concesiune de lucrri publice prevzut la articolul 1. Art. 3. Cu punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri se ncredineaz Preedintele Consiliului Judeean Cluj, prin Direcia Juridic; Direcia General Buget-Finane, Resurse Umane i Regia Autonom Aeroportul Internaional Cluj Napoca. Art. 4. Prezenta hotrre se comunic prin intermediul secretariatului judeului, n termenul prevzut de lege, Direciei Juridice, Direciei Generale Buget-Finane, Resurse Umane; Regiei Autonome Aeroportul Internaional Cluj Napoca; S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., precum i Prefectului Judeului Cluj, i se aduce la cunotina public prin publicarea n Monitorul Oficial al Judeului Cluj i pe pagina de internet www.cjcluj.ro. Contrasemneaz: PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI, ALIN TIE SIMONA GACI 3. ROMNIA JUDEUL CLUJ Anexa CONSILIUL JUDEEAN la Hotrrea nr. 269/2011 ACT ADIIONAL NR. 1 la CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE NR. 29/17.08.2010 NCHEIAT NTRE JUDEUL CLUJ -CONSILIUL JUDEEAN CLUJ- I S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L Nr. din I. Prile contractante JUDEUL CLUJ - CONSILIUL JUDEEAN CLUJ- cu sediul n Cluj Napoca, , telefon .. CIF ., cont trezorerie .. Trezoreria mun. Cluj-Napoca, reprezentat prin Preedinte Alin Tie, n calitate de concedent, i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L, societate comercial cu sediul n Bucureti, str. .., nr. .., etaj .., camera , sector ., cod fiscal .., nr. Registrul Comerului .............., titular a contului nr. ....................................., deschis la Banca .............................................. reprezentat de ................................................, n calitate de ....................................., denumit n continuare concesionar n temeiul prevederilor: - Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, - Hotrrii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Hotrrii Consiliului Judeean Cluj nr. 269/2011 pentru aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj - Consiliul Judeean Cluj- i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L; De comun acord au convenit modificarea Contractului de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj - Consiliul Judeean Cluj- i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L, dup cum urmeaz: I. Obligaia concesionarului de construire a parking-ului auto etajat se suspend pn la data predrii amplasamentului necesar construirii parking-ului ca urmare a relocrii organismelor vmii, poliiei de frontier, poliiei transporturi aeriene, M.A.I. i S.R.I.; II. Obligaia concesionarului de construire a hotelului de 4 stele, se suspend pn la data predrii amplasamentului necesar realizrii accesului la hotel, ca urmare a soluionrii definitive i irevocabile a litigiului dintre Judeul Cluj i S.C. AVIATRANS S.R.L, dosar nr. 7498/117/2005 aflat pe rolul naltei Curi de Casaie i Justiie. III. Plata redevenei aferente celor dou imobile se suspend pn la data predrii amplasamentelor prevzute la art. I i II. 4. IV. Pe perioada suspendrii celor dou obligaii, concesionarul va achita o redeven n cuantum de 125 euro/loc de parcare, respectiv suma de 66.250 euro/an, aferent celor 530 de locuri de parcare efectiv exploatate. Suma de 125 euro/loc de parcare s-a calculat prin raportarea numrului total al locurilor de parcare (2000, respectiv, parking auto etajat 1470 locuri i parcarea existent extins 530 locuri) la redevena total n cuantum de 250.000 euro/an. V. Celelalte prevederi din Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj - Consiliul Judeean Cluj- i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L, rmn nemodificate. Prezentul act adiional face parte integrant din Contractul de concesiune de lucrri publice nr. 29/17.08.2010 ncheiat ntre Judeul Cluj - Consiliul Judeean Cluj i S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L i s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant. CONCEDENT, CONCESIONAR, JUDEUL CLUJ S.C. UTI PARKING & HOTEL (CONSILIUL JUDEEAN CLUJ ) MANAGEMENT S.R.L Contrasemneaz: PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI, ALIN TIE SIMONA GACI