GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ...

of 14 /14
GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA
 • date post

  19-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ...

Page 1: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII

INFORMAŢIONALE

AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA

Page 2: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA

Scop: definirea rolului esenţial pe care utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) îl joacă în realizarea obiectivelor pentru 2020

Europa: creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii

TIC pentru provocările

sociale

Piloni cheie ai Agendei Digitale:

Piaţă digitală unică dinamică

Interoperabilitate şi standardizare

Încredere şi securitate

Acces rapid şi ultrarapid la internet

Creşterea gradului de alfabetizare digitală

Cercetare şi inovare

Pilonul 1 Pilonul 2 Pilonul 3 Pilonul 4 Pilonul 5 Pilonul 6 Pilonul 7

Page 3: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA

Fiecare pilon al Agendei Digitale este desfacut in actiuni adaptate contextului national:

Pilonul 1- 21 de actiuni

Pilonul 2- 7 actiuni

Pilonul 3- 14 actiuni

Pilonul 4- 8 actiuni

Pilonul 5- 7 actiuni

Pilonul 6- 12 actiuni

Pilonul 7 – 28 actiuni

Fiecare actiune este corelata cu actiunile CE

Au fost stabilite institutii responsabile pentru fiecare actiune in parte

A fost infiintat un Consiliu de Monitorizare care controleaza si da feedback actiunilor implementate din Agenda Digitala

Page 4: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Model de implementare al actiunilor Agendei Digitale in Romania

Acţiunea 43. Finanţarea broadband de mare viteză

Problemă Internetul de mare viteză împiedică firmele mici să rămănă competitive şi sprijină consumatorii să găsească o varietate mai mare de servicii oferite online.Sectorul privat este reticient în a investi în broadband, deoarece:Riscuri ridicate : infrastructura împărţită de operatorii din sectorul privat sau este rezultatul cooperării public-privat, sunt privite ca tranzacţii de risc ridicatPerioade de plata mai lungi

Definire Consolidarea şi raţionalizarea finanţării broadband de mare viteză prin mijloace europene până în 2014 şi găsirea unei forme de atragere capital prin fonduri europene de investiţie

Acţiuni la nivelul UE Fondurile europene trebuie utilizate pentru a compensa lipsa finanţării sectorului privat.Intervenţia UE este necesară şi pentru asigurarea accesului la informaţie şi în zonele rurale.2010: Stabilirea unui grup de lucru informal pentru a gasi posibilele surse de finanţare2011:Lansarea proiectului spre consultare publicăLansarea unui sondaj pentru a analiza posibilele finanţări şi politici legislative relaţionateFinalizarea discuţiilor despre viitoare platformă de finanţare, marimea aportului financiar dar şi a aranjamentelor între instituţii2013Testarea mai multor proiecte pilot din debite sau capital propriu

Acţiuni la nivel naţional Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului „Suport pentru dezvoltarea broadband în

zonele neacoperite”Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului de dezvoltare de bucle locale pentru zonele rurale, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

ResponsabiliMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii InformaţionaleMinisterul Agriculturii; ANCOM; Consiliul Concurenţei

Page 5: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

I.PIAȚA DIGITALĂ UNICĂ DINAMICĂ

Definire: Piețele online – atât la nivel mondial cât și la nivelul UE – sunt încă separate de multiple bariere care afectează nu doar accesul la serviciile paneuropene de telecomunicații dar și la ceea ce ar trebui să fie serviciile și conținutul internet mondial.

directii si actiuni strategice CUM?

zona de servicii electronice publice cu proiecte de integrare la nivel european

CUM?

- PCU(Punctul de Contact Unic)

- Implementarea reglementarilor CE cu privire la continutul digital si drepturi de proprietate intelectuala- Stimularea proiectelor de dezvoltare a pietii digitale unice europene – magazine cu continut digital, definirea resurselor de date ce pot fi reutilizate la nivel national- Migrare la Spatiul Unic de Plata European (SEPA) si introducerea facturarii electronice in administratia publica

servicii de continut digital

CUM?

zona de telecomunicatii

- Definirea politicii nationale in domeniul spectrului radio- Implementarea reglementarilor CE in domeniul telecom

Page 6: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

II. INTEROPERABILITATE ȘI STANDARDIZARE

Definire: Strategia Europeana de Interoperabilitate (European Interoperability Strategy – EIS) – elaborarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea interacţiunii, schimbului şi cooperării transfrontaliere şi transsectoriale dintre administraţiile publice europene pentru furnizarea de servicii publice europene.

directii si actiuni strategice MCSICUM?

CUM?dezvoltarea Cadrului National de Interoperabilitate

- elaborarea Strategiei de Interoperabilitate si a legilor aferente(2011)

- definirea Registrilor Nationali

- normalizarea si armonizarea solutiilor de management a identitatii(2011-2012)

- normalizarea si armonizarea solutiilor de management a documentelor(2011-2012)

- Implementarea initiativelor legislative in domeniul tranzactiilor electronice (facturare, semnaturi, etc)- 2011apelurile de finantari de proiecte de interoperabilitate in cadrul POS CCE Axa 3 DMI 2 operatiunea 2.

CUM?

directii si actiuni strategice MCSICUM?

directii si actiuni strategice MCSI

Page 7: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

crearea unei retele performante și extinsă de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (Computer Emergency Response Teams – CERT), inclusiv pentru instituțiile europene.

III. ÎNCREDERE ȘI SECURITATE

Definire:

- Operationalizarea CERT(2011)

- Dezvoltarea de sisteme si servicii pentru suportul infrastructurilor cu cheie publica

- Realizarea de task-force bazate pe parteneriate publice-private care sa raspunda

problemelor de natura securitate de date.

- Realizarea de initiative legislative pentru protectia datelor si a confidentialitatii online

inclusiv pentru sprijinirea luptei impotriva pirateriei electronice si a activitatilor similare

directii si actiuni strategice MCSICUM?CUM?

Page 8: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

IV. ACCES RAPID ȘI ULTRARAPID LA INTERNET

Definire: Implementării benzii largi pentru promovarea incluziunii sociale și a competitivității în UE; garantarea accesului tuturor europenilor, până în 2012, la viteze de internet mult superioare, de peste 30 Mbps si creșterea numărului de familii europene care se abonează la conexiuni internet de peste 100 Mbps.

Sursa: CISCO Broadband study 2010

România

România se află pe locul 7/14 în topul mondial al ţărilor care sunt pregătite pentru aplicaţiile viitorului

România ocupă poziţia 16/72 la capitolul vitezei de conexiuni mobile broadband

Pe plan naţional s-a îmbunătăţit calitatea internetului şi a crescut numărul de conexiuni la internet (plus 6%)

Page 9: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

IV. ACCES RAPID ȘI ULTRARAPID LA INTERNET

Strategia Nationala de Broadband 2011-2015- creştere rata de penetrare, la nivelul gospodăriilor, a conexiunilor în bandă largă până la de la 82% actual pana la 98% in 2015, - acoperirea a cel putin 90% din cele 3648 “zone albe”.

CUM?

Promovarea la toate nivelele inclusiv legislativ a furnizorilor de continut online multimedia (tv digital si similar) si implicit cresterea ratei de penetrare a serviciilor digitale in banda larga

CUM?

CUM?

Sprijinirea infrastructurii nationale de broadband prin lansarea de apeluri din fonduri structurale in cadrul Axei Prioritare 3, DMI 1 al POS CCE

Page 10: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

V.CERCETARE ȘI INOVARE

lipsa investițiilor în cercetarea și dezvoltarea în sectorul TIC reprezintă o amenințare la adresa întregului sector european al producției și serviciilor

Definire:

CUM?

Dezvoltarea Strategiei Nationale de Supercomputing si Cloud-computing pe patru axe majore de cercetare si inovare:- Utilizarea tehnologiilor de cloud-computing in cadrul administratiei publice- Promovarea si utilizarea tehnologiilor de calcul de inalta performanta in cadrul mediilor ce cercetare si inovare, atat in institutii publice cat si in mediul privat- Dezvoltarea platformelor de e-learning cu ajutorul tehnologiilor de tip cloud-computing- Sprijinirea cercetarii in domeniul securitatii serviciilor de tip cloud-computing

CUM?

Promovarea tehnologiilor moderne si implicit a inovarii in domeniul TIC in cadrul IMM-urilor

CUM?IMM-urilor pentru aplicarea in cadrul proiectelor STREP ale FP (Framework Projects

Page 11: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

VI. CREȘTEREA GRADULUI DE ALFABETIZARE DIGITALĂ ȘI ACOMPETENȚELOR DIGITALE

Proiecte strategice MCSI

- Armonizarea statutului specialistilor IT si pastrarea/diversificarea facilitatilor acordate acestora si companiilor care angajeaza specialisti TIC

- Cresterea absorbtiei absolventilor IT si a persoanelor recalificate in IT prin facilitati acordate lor si angajatorilor lor

- Utilizarea proiectului Economia Bazate pe Cunoastere ca pe un

instrument de infuzie a know-how-ului din domeniul TIC in zonele defavorizate

CUM?

Page 12: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

VII. AVANTAJE ALE TIC PENTRU SOCIETATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiecte strategice MCSI

- Sprijinirea mediului de e-sanatate prin promovarea si lansarea apelurilor de proiecte in cadrul Axei Prioritare 3, domeniul de interventie 2, operatiune 4.

- Dezvoltarea de platforme online pentru digitizarea continutului cultural al Romaniei (eRomania)

- Eficientizarea si modernizarea transportului de calatori prin utilizarea mijloacelor moderne electronice (SAET)

- Includerea directa a cetateanului in analiza actului de guvernare prin realizarea unei platforme de simulare a aplicarii politicilor publice (eParticipare)

CUM?

Page 13: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

STRATEGIA DE INFORMATIZARE A ROMANIEI 2011-2020

statul si institutiile

sale

educatie si instruire in sectorul TIC

dezvoltarea mediului de afaceri in sectorul TIC

Page 14: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

STRATEGIA DE INFORMATIZARE A ROMANIEI 2011-2020-Corespondendata cu Agenda Digitala –

- exemplu Pilonul II -