GRAM AUR = 242,2023 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6163 RON …

of 1 /1
12 pagini n LAURENÞIU URLUESCU, PREªEDINTELE AFEER: “Plafonarea preþului energiei nu face decât sã mute problema dintr-un loc în altul” PAGINA 9 n PANDEMIA A MÃRIT MEDIILE / Bursele cresc, dar de anul viitor PAGINA 10 n ANALIªTI: “Pieþele de acþiuni din SUA ºi Europa au încã perspective pozitive” PAGINA 4 5 lei n BURSELE LUMII / Bursele europene, susþinute de scãderea preþului þiþeiului ºi gazelor PAGINA 2 n BVB / BET marcheazã un nou record istoric PAGINA 2 n Cartea de istorie PAGINA 3 n CIUDÃÞENIILE FOTBALULUI / Antrenament cu Germania pentru ”decisivul”cu Armenia PAGINA 10 n Surse: Bursa Arabiei Saudite, aproape de lansarea propriului IPO PAGINA 12 Vineri, 8 octombrie 2021, nr. 195 (6975), anul XXXI GRAM AUR = 242,2023 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6163 RON EURO = 4,9475 RON DOLAR = 4,2793 RON Funcþia de premier: 9 candidaþi pe loc P reºedintele Klaus Iohannis a con- vocat partidele parlamentare, luni, începând cu ora 12, la Pala- tul Cotroceni pentru consultãri privind nominalizarea unui can- didat pentru funcþia de prim-mi- nistru care sã coaguleze în jurul sãu o majoritate parlamentarã. Klaus Iohannis s-a declarat, însã, sceptic cu pri- vire la faptul cã se va ajunge la o soluþie dupã prima rundã de negocieri, ce va avea loc la înce- putul sãptãmânii viitoare ºi susþine cã partenerii de dialog trebuie sã renunþe la unele pretenþii ºi unii lideri politici sã se calmeze pentru ca “sã se gãseascã o majoritate pentru a forma un guvern”. „Evaluarea mea, oricât de trist ar suna, e cã acest guvern a cãzut victima unor orgolii politicia- niste. USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea din motive de ei ºtiute, ceea ce nu a fost bine. Însã pentru USR nu a fost suficient, s-a aliat cu PSD ºi AUR ºi au dãrâmat guvernul. Acum trebuie sã gãsim o ieºire din ace- astã crizã”, a declarat, ieri, preºedintele Klaus Iohannis. Cert este cã, la trei zile de la demiterea de cãtre Parlament a guvernului Cîþu, partidele parlamen- tare, cu excepþia PNL, nu au încã un candidat pe care sã îl propunã preºedintelui Klaus Iohannis pentru funcþia de prim-ministru al viitorului gu- vern. Pe surse au fost vehiculate mai multe nume de premier, ba chiar 41 de parlamentari liberali au semnat o scrisoare deschisã în care susþin cã solu- þia rezolvãrii crizei politice este numirea ca premier a lui Ludovic Orban. În acest moment, în spaþiul public sunt vehicu- late nouã nume de premier - liberalii Florin Cîþu, Dan Vîlceanu, Nicolae Ciucã, Lucian Bode, Lu- dovic Orban, Ilie Bolojan, social-democratul Ale- xandru Rafila, Dacian Cioloº – preºedintele USR ºi Cãlin Georgescu – din partea AUR, dar pânã acum reprezentanþii partidelor parlamentare, cu excepþia PNL, nu au anunþat propunerea de prim-ministru pe care o vor înainta preºedintelui Klaus Iohannis. Dan Vîlceanu: “Florin Cîþu este propunerea de premier a PNL” Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a de- clarat, ieri, cã PNL îl va propune pe Florin Cîþu pentru funcþia de prim-ministru. „Este o propunere deja votatã în partid ºi vorbim de un om care a fost validat, legitimat de Congresul PNL ca preºedinte al partidului. Am vãzut cã ºi la USR varianta este preºedintele partidului lor. Mi se pare absolut ilogic sã vii sã spui unui alt partid politic cã nu trebuie sã-ºi su- sþinã preºedintele, cât timp tu faci acelaºi lucru. (...) România are nevoie de un guvern cât mai repede ºi Florin Cîþu este preºedintele PNL. Nu poþi sã vii sã pui condiþii unui partid politic cu scor dublu, cel puþin, faþã de tine, care este va- rianta de premier pe care acel partid ar trebui sã o propunã”, a afirmat Dan Vîlceanu, într-o con- ferinþã de presã. Întrebat dacã este posibil ca domnia sa sã fie viitorul premier, aºa cum s-a vehiculat pe surse, Vîlceanu a rãspuns: „Sunt zvonuri. Am vãzut tot felul de nume vehiculate. În acest moment nu pu- tem vorbi despre aºa ceva”. Faþã de afirmaþiile lui Vîlceanu, Ludovic Orban – preºedintele Camerei Deputaþilor ºi fost preºedinte al PNL – a declarat pentru ziarul BURSA: “Domnul Vîlceanu, dacã tot vrea sã îºi exercite atribuþiile de secretar general, ar trebui sã punã mâna pe statut, sã citeascã prevederile statutare. Candidatul pentru funcþia de prim-ministru este hotãrât de Consiliul Naþional al PNL. Insistenþa în susþinerea pentru funcþia respectivã a domnului Cîþu aratã foarte clar cã atât Cîþu cât ºi Vîlceanu nu au înþeles mesajul politic de la moþiunea de cenzurã. Guvernul Cîþu a fost demis prin moþiune de cenzurã. Cãderea este bazatã pe votul a 281 de parlamentari care au decis demiterea guvernului. Instituirea unui alt guvern nu se poate face decât cu o altã majoritate parlamentarã, iar obþinerea unei astfel de majoritãþi nu este un lucru la îndemâna oricui”. În ceea ce priveºte susþinerea pe care i-o acordã 41 de parlamentari PNL, Ludovic Orban ne-a spus cã propunerea fãcutã de aceºtia îl onoreazã ºi a reiterat cã soluþia pentru depãºirea actualei crize politice este refacerea coaliþiei de guvernare ºi re- spingerea oricãrei colaborãri cu PSD. Din pãcate, fostul preºedinte al PNL se pare cã nu se mai poate baza pe partenerii de coaliþie de la USR. Deºi, odatã cu declanºarea la 1 septembrie a conflictului din coaliþie liderii USR l-au reevaluat pe Ludovic Orban ºi, pânã la Congresul PNL, au susþinut cã acesta ar putea fi o variantã bunã de premier, dupã ce acesta a pierdut alegerile interne cei din USR se pare cã s-au reorientat ºi au douã variante de premier. Dacã va fi refãcutã coaliþia de guvernare cu liberalii, ei nu exclud, potrivit decla- raþiei deputatului Ionuþ Moºteanu (purtãtor de cuvânt al USR) ca Ilie Bolojan, preºedintele Con- siliului Judeþean Bihor, fost primar al municipiu- lui Oradea ºi fost secretar general al PNL, sã fie nominalizat pentru funcþia de prim-ministru. În cazul în care liberalii nu s-ar înþelege cu cei din USR, aceºtia din urmã îl vor propune pentru fun- cþia de prim-ministru pe Dacian Cioloº, proaspãt demisionar din funcþia de preºedinte al grupului politic Renew Europe din Parlamentul European ºi preºedinte al USR. PSD vrea guvern de specialiºti ºi alegeri anticipate Dupã ce iniþial l-au susþinut tot anul pe deputa- tul Alexandru Rafila pentru funcþia de prim-mini- stru, acum social-democraþii nu sunt deciºi în con- struirea unei majoritãþi parlamentare ºi nu doresc susþinerea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Ei propun un guvern de tehnocraþi care sã pregãtea- scã alegerile anticipate ce ar urma sã se desfãºoare primãvara viitoare. “Nu am luat încã decizia participãrii la consul- tãrile de la Cotroceni; aºteptãm o invitaþie oficialã în acest sens. În acest moment, în Parlament nu existã o majoritate, iar România are nevoie de un guvern stabil. Din punctul nostru de vedere existã o singurã soluþie – alegerile anticipate, iar pânã atunci þara sã fie condusã de un guvern de specia- liºti. (...) Preºedintele României a spus cã majori- tatea decide. Dacã majoritatea va decide în Parla- ment cã trebuie sã fie alegeri anticipate, atunci vor fi alegeri anticipate indiferent ce îºi doreºte Klaus Iohannis. PSD e cea mai stabilã forþã politicã în acest moment ºi am demonstrat cã sunte respon- sabili atunci când am învestit guvernul Orban. În acest moment nu ne mai aflãm în conjunctura re- spectivã ºi nu se mai poate creiona o majoritate de guvernare în Parlamentul României”, a declarat, ieri, Marcel Ciolacu, preºedintele PSD. Conform unor surse politice din PSD, în cazul organizãrii ºi câºtigãrii alegerilor anticipate, so- cial-democraþii ar merge, în condiþiile actualei pandemii, tot pe nominalizarea lui Alexandru Ra- fila pentru funcþia de prim-ministru. Nici reprezentanþii UDMR nu îi vor propune preºedintelui Iohannis un candidat pentru funcþia de premier, deoarece ei susþin cã, în cazul refacerii coaliþiei de dreapta, prim-ministrul ar trebui sã fie dat de PNL. “Nu am stabilit încã mandatul cu care vom merge la negocierile de sãptãmâna viitoare ce vor avea loc cu preºedintele României. Nu am luat încã nicio decizie cu privire la viitorul premier. Urmeazã ca la finalul acestei sãptãmâni sã stabi- lim ce vom face în continuare pentru depãºirea ac- tualei crize politice”, ne-a transmis Csoma Bo- tond, liderul grupului deputaþilor UDMR. AUR, între Cãlin Georgescu ºi un guvern de specialiºti În ceea ce priveºte propunerea pe care ar pu- tea-o formula reprezentanþii Alianþei pentru Unirea Românilor (AUR), copreºedintele for- maþiunii politice, deputatul George Simion, a spus imediat dupã demiterea guvernului Cîþu prin moþiunea de cenzurã: „Cred cã toþi (n.red. – toate partidele) putem gãsi un nume în afara partidului, pentru funcþia de premier. (…) Noi am propus încã din decembrie 2020 o variantã de premier, am trimis semnalul cãtre Cotroce- ni, dar domnul Iohannis proceseazã mai greu. Un bun specialist care a lucrat ºi la ONU, rãm- âne pentru noi Cãlin Georgescu. Þare are ne- voie de stabilitate, de liniºte de reconstrucþie. (…) Georgescu ar fi o variantã (…) Noi avem respect ºi faþã de alegãtorii PNL ºi cei ai USR ºi cei ai PSD ºi cred cã împreunã putem gândi o construcþie comunã. Vom avea discuþii, sã ve- dem ce spun ºi Orban, Ciolacu, Cioloº ºi Kele- men Hunor”. În schimb senatorul Claudiu-Richard Târziu, celãlalt copreºedinte AUR, ne-a declarat cã for- maþiunea politicã pe care o conduce nu va merge cu o propunere de premier la Cotroceni. GEORGE MARINESCU (continuare în pagina 3) FAO: Preþurile alimentelor au urcat la maximul ultimilor zece ani I ndicele global al preþurilor produse- lor alimentare a înregistrat o nouã creºtere în septembrie 2021, cu o ratã lunarã de 1,2%, dupã o creºtere de 3,3% în luna precedentã, iar creºterea anualã s-a temperat pânã la 32,8%, de la 34% în luna precedentã, conform ultimu- lui raport de la FAO (Organizaþia Naþiu- nilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agri- culturã) (vezi graficul 1). Valoarea medie anualã a indicelui agregat al preþurilor a atins, în termeni nominali, un ma- xim al ultimilor 10 ani, de 122,9 puncte (2014-2016 = 100), iar în termeni reali s-a înre- gistrat maximul ultimilor 45 de ani (vezi graficul 2). În comunicatul de presã de pe site-ul or- ganizaþiei se precizeazã cã avansul din sep- tembrie a fost determinat mai ales de creºterea preþurilor cerealelor ºi uleiurilor vegetale, în condiþiile în care indicele preþurilor cãrnii a rãmas stabil. Preþul cerealelor a înregistrat cea mai mare creºtere lunarã, de 2%, iar creºterea anualã s-a temperat pânã la 27,3%, de la 31,2% în luna precedentã, ºi a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. (continuare în pagina 12) ANALIªTII: Economia româneascã - într-un punct de inflexiune, din cauza crizelor suprapuse l Mircea Coºea: “Nu trebuie exageratã capacitatea BNR de a pune un capac creºterilor de preþuri“ l Aurelian Dochia: “Existã pericolul sã se întoarcã economia în perioada de stagflaþie din anii 1970“ E conomia româneascã se aflã într-un punct de inflexiune din cauza crizelor suprapuse, considerã analiºtii consultaþi de ziarul BURSA. Potrivit acestora, pe lângã criza sanitarã, care a adus un lockdown pentru nevac- cinaþi în zonele cu ratã de infectare de peste 6 la mie, criza politicã ºi furtuna inflaþionistã adusã de preþurile majorate din energie, România se confruntã cu o crizã de încredere în autoritãþi ºi instituþii. Cu privire la inflaþie ºi riscurile la adresa eco- nomiei, economistul Mircea Coºea ne-a spus cã nu trebuie exageratã capacitatea BNR de a pune un capac creºterilor de preþuri ºi cã economia se aflã într-unul din cele mai dificile momente. Coºea a precizat: “Sã nu fim atât de naivi încât sã credem cã banca naþionalã poate la infinit sã stabileascã niºte limite ale inflaþiei; nu va putea. Eforturile sunt mari ºi pânã la urmã sã nu credem cã se va produce vreun fel de miracol, deci sã nu exagerãm capacitatea bãncii. Stagflaþia este la or- dinea zilei, ea poate sã aparã. M.G. (continuare în pagina 9) CÃLIN RECHEA Dacian Cioloº 52 de ani, deputat european, preºedinte al USR, fost preºedinte al Renew Europe. Între 17 noiembrie 2015 ºi 4 ianuarie 2017 a fost prim-ministru al Cabinetului de tehnocraþi care a condus þara dupã dezastrul de la Colectiv. (continuare în pagina 3) Alexandru Rafila 59 de ani, deputat, medic imunolog, profe- sor universitar doctor în medicinã, reprezen- tantul României în comitetul de conducere al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. (continuare în pagina 3) Cãlin Georgescu 59 de ani, propunerea AUR, a fost în perio- ada 1997-2013 director executiv al Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã, iar în 2013 a devenit preºedinte al Centrului Euro- pean de Cercetare al Clubului de la Roma. (continuare în pagina 3) Florin Cîþu În vârstã de 49 ani, este premier interimar, dupã ce a fost demis de Parlament prin votarea de cãtre 281 de senatori ºi deputaþi a moþiunii de cenzurã iniþiatã de PSD. (continuare în pagina 3) Dan Vîlceanu 42 de ani, deputat, secretar general al PNL, ministru interimar al finanþelor publice ºi ministru interimar al transporturilor ºi in- frastructurii. (continuare în pagina 3) Nicolae Ciucã 54 de ani, general în rezervã, fost ministru al apãrãrii naþionale în guvernãrile Orban, pre- mier interimar în perioada 7-23 decembrie 2020, ministru al apãrãrii naþionale în guver- nul Cîþu, dupã 23 decembrie 2020. (continuare în pagina 3) Ilie Bolojan 52 de ani, preºedinte al Consiliului Judeþe- an Bihor, în urma alegerilor locale din septem- brie 2020. În perioada 2008-2020 a fost primar al municipiului Oradea. (continuare în pagina 3) Ludovic Orban 58 de ani, preºedintele Camerei Deputaþi- lor, fost preºedinte al PNL. Prim-ministru în perioada 4 noiembrie 2019-7 decembrie 2020. (continuare în pagina 3) Lucian Bode 46 de ani, ministru de interne, ministru in- terimar al Justiþiei (dupã revocarea din funcþie la 1 septembrie a lui Stelian Ion), fost ministru al transporturilor în guvernãrile Orban. (continuare în pagina 3)

Embed Size (px)

Transcript of GRAM AUR = 242,2023 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6163 RON …

Page 1: GRAM AUR = 242,2023 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6163 RON …

12 pagini

n LAURENÞIU URLUESCU, PREªEDINTELE AFEER:“Plafonarea preþului energiei nu face decât sãmute problema dintr-un loc în altul”

PAGINA 9

n PANDEMIA A MÃRIT MEDIILE / Bursele cresc, dar deanul viitor PAGINA 10

n ANALIªTI: “Pieþele de acþiunidin SUA ºi Europa au încãperspective pozitive”

PAGINA 4

5 lein BURSELE LUMII / Bursele europene,

susþinute de scãderea preþului þiþeiului ºigazelor PAGINA 2

n BVB / BET marcheazã un nou recordistoric PAGINA 2

n Cartea de istorie PAGINA 3

n CIUDÃÞENIILE FOTBALULUI /Antrenament cu Germania pentru”decisivul”cu Armenia PAGINA 10

n Surse: Bursa Arabiei Saudite,aproape de lansarea propriului IPO

PAGINA 12

Vineri, 8 octombrie 2021, nr. 195 (6975), anul XXXI

GRAM AUR = 242,2023 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6163 RON EURO = 4,9475 RON DOLAR = 4,2793 RON

Funcþia de premier: 9 candidaþi pe loc

Preºedintele Klaus Iohannis a con-vocat partidele parlamentare,luni, începând cu ora 12, la Pala-tul Cotroceni pentru consultãriprivind nominalizarea unui can-didat pentru funcþia de prim-mi-nistru care sã coaguleze în jurulsãu o majoritate parlamentarã.

Klaus Iohannis s-a declarat, însã, sceptic cu pri-vire la faptul cã se va ajunge la o soluþie dupãprima rundã de negocieri, ce va avea loc la înce-putul sãptãmânii viitoare ºi susþine cã parteneriide dialog trebuie sã renunþe la unele pretenþii ºiunii lideri politici sã se calmeze pentru ca “sã segãseascã o majoritate pentru a forma unguvern”.

„Evaluarea mea, oricât de trist ar suna, e cãacest guvern a cãzut victima unor orgolii politicia-niste. USR, care s-a dat mare partid reformist, aabandonat guvernarea din motive de ei ºtiute,ceea ce nu a fost bine. Însã pentru USR nu a fostsuficient, s-a aliat cu PSD ºi AUR ºi au dãrâmatguvernul. Acum trebuie sã gãsim o ieºire din ace-astã crizã”, a declarat, ieri, preºedintele KlausIohannis.

Cert este cã, la trei zile de la demiterea de cãtreParlament a guvernului Cîþu, partidele parlamen-tare, cu excepþia PNL, nu au încã un candidat pecare sã îl propunã preºedintelui Klaus Iohannispentru funcþia de prim-ministru al viitorului gu-vern. Pe surse au fost vehiculate mai multe numede premier, ba chiar 41 de parlamentari liberali ausemnat o scrisoare deschisã în care susþin cã solu-þia rezolvãrii crizei politice este numirea capremier a lui Ludovic Orban.

În acest moment, în spaþiul public sunt vehicu-late nouã nume de premier - liberalii Florin Cîþu,Dan Vîlceanu, Nicolae Ciucã, Lucian Bode, Lu-dovic Orban, Ilie Bolojan, social-democratul Ale-xandru Rafila, Dacian Cioloº – preºedintele USRºi Cãlin Georgescu – din partea AUR, dar pânãacum reprezentanþii partidelor parlamentare, cuexcepþia PNL, nu au anunþat propunerea deprim-ministru pe care o vor înainta preºedinteluiKlaus Iohannis.

Dan Vîlceanu: “FlorinCîþu este propunerea depremier a PNL”

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a de-clarat, ieri, cã PNL îl va propune pe Florin Cîþupentru funcþia de prim-ministru.

„Este o propunere deja votatã în partid ºivorbim de un om care a fost validat, legitimat deCongresul PNL ca preºedinte al partidului. Amvãzut cã ºi la USR varianta este preºedintelepartidului lor. Mi se pare absolut ilogic sã vii sãspui unui alt partid politic cã nu trebuie sã-ºi su-sþinã preºedintele, cât timp tu faci acelaºi lucru.(...) România are nevoie de un guvern cât mairepede ºi Florin Cîþu este preºedintele PNL. Nupoþi sã vii sã pui condiþii unui partid politic cuscor dublu, cel puþin, faþã de tine, care este va-rianta de premier pe care acel partid ar trebui são propunã”, a afirmat Dan Vîlceanu, într-o con-ferinþã de presã.

Întrebat dacã este posibil ca domnia sa sã fieviitorul premier, aºa cum s-a vehiculat pe surse,Vîlceanu a rãspuns: „Sunt zvonuri. Am vãzut totfelul de nume vehiculate. În acest moment nu pu-tem vorbi despre aºa ceva”.

Faþã de afirmaþiile lui Vîlceanu, LudovicOrban – preºedintele Camerei Deputaþilor ºi fostpreºedinte al PNL – a declarat pentru ziarulBURSA:

“Domnul Vîlceanu, dacã tot vrea sã îºi exerciteatribuþiile de secretar general, ar trebui sã punãmâna pe statut, sã citeascã prevederile statutare.Candidatul pentru funcþia de prim-ministru estehotãrât de Consiliul Naþional al PNL. Insistenþa însusþinerea pentru funcþia respectivã a domnuluiCîþu aratã foarte clar cã atât Cîþu cât ºi Vîlceanunu au înþeles mesajul politic de la moþiunea decenzurã. Guvernul Cîþu a fost demis prin moþiunede cenzurã. Cãderea este bazatã pe votul a 281 deparlamentari care au decis demiterea guvernului.Instituirea unui alt guvern nu se poate face decâtcu o altã majoritate parlamentarã, iar obþinerea

unei astfel de majoritãþi nu este un lucru laîndemâna oricui”.

În ceea ce priveºte susþinerea pe care i-o acordã41 de parlamentari PNL, Ludovic Orban ne-aspus cã propunerea fãcutã de aceºtia îl onoreazã ºia reiterat cã soluþia pentru depãºirea actualei crizepolitice este refacerea coaliþiei de guvernare ºi re-spingerea oricãrei colaborãri cu PSD.

Din pãcate, fostul preºedinte al PNL se pare cãnu se mai poate baza pe partenerii de coaliþie de laUSR. Deºi, odatã cu declanºarea la 1 septembrie aconflictului din coaliþie liderii USR l-au reevaluatpe Ludovic Orban ºi, pânã la Congresul PNL, aususþinut cã acesta ar putea fi o variantã bunã depremier, dupã ce acesta a pierdut alegerile internecei din USR se pare cã s-au reorientat ºi au douã

variante de premier. Dacã va fi refãcutã coaliþia deguvernare cu liberalii, ei nu exclud, potrivit decla-raþiei deputatului Ionuþ Moºteanu (purtãtor decuvânt al USR) ca Ilie Bolojan, preºedintele Con-siliului Judeþean Bihor, fost primar al municipiu-lui Oradea ºi fost secretar general al PNL, sã fienominalizat pentru funcþia de prim-ministru. Încazul în care liberalii nu s-ar înþelege cu cei din

USR, aceºtia din urmã îl vor propune pentru fun-cþia de prim-ministru pe Dacian Cioloº, proaspãtdemisionar din funcþia de preºedinte al grupuluipolitic Renew Europe din Parlamentul Europeanºi preºedinte al USR.

PSD vrea guvern despecialiºti ºi alegerianticipate

Dupã ce iniþial l-au susþinut tot anul pe deputa-tul Alexandru Rafila pentru funcþia de prim-mini-stru, acum social-democraþii nu sunt deciºi în con-struirea unei majoritãþi parlamentare ºi nu dorescsusþinerea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Eipropun un guvern de tehnocraþi care sã pregãtea-scã alegerile anticipate ce ar urma sã se desfãºoareprimãvara viitoare.

“Nu am luat încã decizia participãrii la consul-tãrile de la Cotroceni; aºteptãm o invitaþie oficialãîn acest sens. În acest moment, în Parlament nuexistã o majoritate, iar România are nevoie de unguvern stabil. Din punctul nostru de vedere existão singurã soluþie – alegerile anticipate, iar pânãatunci þara sã fie condusã de un guvern de specia-liºti. (...) Preºedintele României a spus cã majori-tatea decide. Dacã majoritatea va decide în Parla-ment cã trebuie sã fie alegeri anticipate, atunci vorfi alegeri anticipate indiferent ce îºi doreºte KlausIohannis. PSD e cea mai stabilã forþã politicã înacest moment ºi am demonstrat cã sunte respon-sabili atunci când am învestit guvernul Orban. Înacest moment nu ne mai aflãm în conjunctura re-spectivã ºi nu se mai poate creiona o majoritate deguvernare în Parlamentul României”, a declarat,ieri, Marcel Ciolacu, preºedintele PSD.

Conform unor surse politice din PSD, în cazulorganizãrii ºi câºtigãrii alegerilor anticipate, so-cial-democraþii ar merge, în condiþiile actualeipandemii, tot pe nominalizarea lui Alexandru Ra-fila pentru funcþia de prim-ministru.

Nici reprezentanþii UDMR nu îi vor propunepreºedintelui Iohannis un candidat pentru funcþiade premier, deoarece ei susþin cã, în cazul refaceriicoaliþiei de dreapta, prim-ministrul ar trebui sã fiedat de PNL.

“Nu am stabilit încã mandatul cu care vommerge la negocierile de sãptãmâna viitoare ce voravea loc cu preºedintele României. Nu am luatîncã nicio decizie cu privire la viitorul premier.Urmeazã ca la finalul acestei sãptãmâni sã stabi-lim ce vom face în continuare pentru depãºirea ac-tualei crize politice”, ne-a transmis Csoma Bo-tond, liderul grupului deputaþilor UDMR.

AUR, între CãlinGeorgescu ºi un guvernde specialiºti

În ceea ce priveºte propunerea pe care ar pu-tea-o formula reprezentanþii Alianþei pentruUnirea Românilor (AUR), copreºedintele for-maþiunii politice, deputatul George Simion, aspus imediat dupã demiterea guvernului Cîþuprin moþiunea de cenzurã: „Cred cã toþi (n.red.– toate partidele) putem gãsi un nume în afarapartidului, pentru funcþia de premier. (…) Noiam propus încã din decembrie 2020 o variantãde premier, am trimis semnalul cãtre Cotroce-ni, dar domnul Iohannis proceseazã mai greu.Un bun specialist care a lucrat ºi la ONU, rãm-âne pentru noi Cãlin Georgescu. Þare are ne-voie de stabilitate, de liniºte de reconstrucþie.(…) Georgescu ar fi o variantã (…) Noi avemrespect ºi faþã de alegãtorii PNL ºi cei ai USRºi cei ai PSD ºi cred cã împreunã putem gândi oconstrucþie comunã. Vom avea discuþii, sã ve-dem ce spun ºi Orban, Ciolacu, Cioloº ºi Kele-men Hunor”.

În schimb senatorul Claudiu-Richard Târziu,celãlalt copreºedinte AUR, ne-a declarat cã for-maþiunea politicã pe care o conduce nu va mergecu o propunere de premier la Cotroceni.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

FAO: Preþurile alimentelor au urcatla maximul ultimilor zece ani

Indicele global al preþurilor produse-lor alimentare a înregistrat o nouãcreºtere în septembrie 2021, cu o ratãlunarã de 1,2%, dupã o creºtere de

3,3% în luna precedentã, iar creºtereaanualã s-a temperat pânã la 32,8%, de la34% în luna precedentã, conform ultimu-lui raport de la FAO (Organizaþia Naþiu-nilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agri-culturã) (vezi graficul 1).

Valoarea medie anualã a indicelui agregat alpreþurilor a atins, în termeni nominali, un ma-xim al ultimilor 10 ani, de 122,9 puncte(2014-2016 = 100), iar în termeni reali s-a înre-

gistrat maximul ultimilor 45 de ani (vezigraficul 2).

În comunicatul de presã de pe site-ul or-ganizaþiei se precizeazã cã avansul din sep-tembrie a fost determinat mai ales decreºterea preþurilor cerealelor ºi uleiurilorvegetale, în condiþiile în care indicelepreþurilor cãrnii a rãmas stabil.

Preþul cerealelor a înregistrat cea maimare creºtere lunarã, de 2%, iar creºterea anualãs-a temperat pânã la 27,3%, de la 31,2% în lunaprecedentã, ºi a ajuns la cel mai ridicat nivel dinultimele cinci luni.

(continuare în pagina 12)

ANALIªTII:

Economia româneascã - într-un punct de inflexiune,din cauza crizelor suprapuselMircea Coºea: “Nu trebuie exageratã capacitatea BNR de a pune un capac creºterilor de preþuri“lAurelian Dochia: “Existã pericolul sã se întoarcã economia în perioada de stagflaþie din anii 1970“

Economia româneascã se aflã într-un punctde inflexiune din cauza crizelor suprapuse,considerã analiºtii consultaþi de ziarulBURSA. Potrivit acestora, pe lângã criza

sanitarã, care a adus un lockdown pentru nevac-cinaþi în zonele cu ratã de infectare de peste 6 lamie, criza politicã ºi furtuna inflaþionistã adusãde preþurile majorate din energie, România se

confruntã cu o crizã de încredere în autoritãþi ºiinstituþii.

Cu privire la inflaþie ºi riscurile la adresa eco-nomiei, economistul Mircea Coºea ne-a spus cãnu trebuie exageratã capacitatea BNR de a puneun capac creºterilor de preþuri ºi cã economia seaflã într-unul din cele mai dificile momente.

Coºea a precizat: “Sã nu fim atât de naivi încât

sã credem cã banca naþionalã poate la infinit sãstabileascã niºte limite ale inflaþiei; nu va putea.Eforturile sunt mari ºi pânã la urmã sã nu credemcã se va produce vreun fel de miracol, deci sã nuexagerãm capacitatea bãncii. Stagflaþia este la or-dinea zilei, ea poate sã aparã.

M.G.

(continuare în pagina 9)

CÃLIN

RECHEA

Dacian Cioloº52 de ani, deputat european, preºedinte al

USR, fost preºedinte al Renew Europe. Între 17noiembrie 2015 ºi 4 ianuarie 2017 a fostprim-ministru al Cabinetului de tehnocraþi carea condus þara dupã dezastrul de la Colectiv.

(continuare în pagina 3)

Alexandru Rafila59 de ani, deputat, medic imunolog, profe-

sor universitar doctor în medicinã, reprezen-tantul României în comitetul de conducere alOrganizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.

(continuare în pagina 3)

Cãlin Georgescu59 de ani, propunerea AUR, a fost în perio-

ada 1997-2013 director executiv al CentruluiNaþional pentru Dezvoltare Durabilã, iar în2013 a devenit preºedinte al Centrului Euro-pean de Cercetare al Clubului de la Roma.

(continuare în pagina 3)

Florin CîþuÎn vârstã de 49 ani, este premier interimar,

dupã ce a fost demis de Parlament prin votareade cãtre 281 de senatori ºi deputaþi a moþiuniide cenzurã iniþiatã de PSD.

(continuare în pagina 3)

Dan Vîlceanu42 de ani, deputat, secretar general al

PNL, ministru interimar al finanþelor publiceºi ministru interimar al transporturilor ºi in-frastructurii.

(continuare în pagina 3)

Nicolae Ciucã54 de ani, general în rezervã, fost ministru

al apãrãrii naþionale în guvernãrile Orban, pre-mier interimar în perioada 7-23 decembrie2020, ministru al apãrãrii naþionale în guver-nul Cîþu, dupã 23 decembrie 2020.

(continuare în pagina 3)

Ilie Bolojan52 de ani, preºedinte al Consiliului Judeþe-

an Bihor, în urma alegerilor locale din septem-brie 2020. În perioada 2008-2020 a fost primaral municipiului Oradea.

(continuare în pagina 3)

Ludovic Orban58 de ani, preºedintele Camerei Deputaþi-

lor, fost preºedinte al PNL. Prim-ministru înperioada 4 noiembrie 2019-7 decembrie2020.

(continuare în pagina 3)

Lucian Bode46 de ani, ministru de interne, ministru in-

terimar al Justiþiei (dupã revocarea din funcþiela 1 septembrie a lui Stelian Ion), fost ministrual transporturilor în guvernãrile Orban.

(continuare în pagina 3)