Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

of 66 /66
+ Guvernanța în IMM-urile și afacerile de familie din România Aprilie 2014 Raport Studiu Național 2014

description

Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

Transcript of Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

Page 1: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+

Guvernanța în IMM-urile și afacerile de familie din România$

Aprilie 2014!

Raport!Studiu !

Național!2014!

Page 2: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Metodologie$

  Perioada studiului 26 martie - 9 aprilie 2014!

  Studiu pe bază de chestionar !

  Aplicare online, invitație prin email!

  Criterii selecție!  cifra afaceri mai mică de 2 mil EUR!  număr angajați mai mic de 249 !  realizare de profit în 2013!

  517 companii respondente!  231 – afaceri de familie!  286 – IMM-uri non-familie!

1.

Page 3: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

REZULTATE$

2.

Page 4: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

Secțiunea IÎntrebări de calificare

517 companii respondente!

2.

Page 5: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Descrierea afacerii din punctul de vedere a proprietății$2.

91%$

9%$

Acționarul majoritar este român!

Acționarul majoritar este străin !

517 companii respondente$

Page 6: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+2.

44%$

31%$

4%$

21%$Afacerea are un singur asociat/ proprietar!

Afacerea are 2 sau mai mulți asociați cu grad de rudenie între ei (soți, părinți-copii, frați, etc) !

Afacerea are 2 sau mai mulți asociați, doar parte din aceștia fiind rudenii!

Afacerea are 2 sau mai mulți asociați fără grad de rudenie între ei !

517 companii respondente$

Descrierea afacerii !din punctul de vedere al acționariatului$

Page 7: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Categorii de persoane prezente și implicate în afacere$2.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Soț/Soție !

Copii!

Frați/ Surori !

Alta și anume !

Părinți!

Rudenii prin căsătorie (cumnați, nepoți etc.) !

Verișori!

Fini și nași !

Nepoți!

Rudenii ale rudeniilor prin alianță !

Mătuși și Unchi!

Bunici !

51%$

26%$

14%$

11%$

9%$

6%$

4%$

5%$

2%$

2%$

1%$0%$

517 companii respondente$

Page 8: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Relația familie-afacere$2.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Există potențialul ca afacerea să fie preluată de copii !

Toți sau parte din membrii familiei (restrânse sau lărgite) lucrează ca și angajați în afacere !

Membrii familiei ocupă funcții de conducere în cadrul afacerii !

Membrii ai familiei dețin capital majoritar în cadrul afacerii!

Familia are influență asupra mersului afacerii !

44%$

39%$

36%$

26%$

24%$

517 companii respondente$

Page 9: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Considerați că afacerea dvs. este o afacere de familie?$2.

45%$

55%$Da!

Nu!

517 companii respondente$

Page 10: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

Secțiunea IIGuvernanța în afacerile de familie

213 companii respondente!

2.

Page 11: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Previzionați/ planificați ca în următorii 5 ani o persoană din cadrul familiei (restrânsă sau lărgită) să preia o

parte sau întreaga afacere ca acționar/asociat?$2.

26%$

16%$33%$

25%$

Da, o parte din afacere !

Da, întreaga afacere !

Nu!

Nu știu/ nu m-am gândit !

231 companii respondente$

Page 12: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Previzionați/ planificați ca în următorii 5 ani persoane din cadrul familiei (restrânsă sau lărgita) să preia conducerea/ managementul afacerii sau a unui

departament din afacere?$2.

41%$

22%$

2%$

35%$1 - Da, conducerea unui departament !

2 - Da, conducerea întregii afaceri !

3 - Ambele (persoane diferite) !

4 - Nici una din cele de mai sus !

231 companii respondente$

Page 13: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Previzionați/ planificați ca în următorii 5 ani o persoană din afara familiei să preia o parte sau

întreaga afacere (ca acționar/asociat)?!2.

14%$

4%$

82%$

Da, o parte din afacere !

Da, întreaga afacere !

Nu !

231 companii respondente$

Page 14: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Cum sunt distribuite pozițiile de conducere în afacerea dvs.? (persoane din familie)2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Administrator!

Director Executiv !

Director/ manager marketing !

Director/ manager producție !

Director/ manager vânzări !

Director/ manager financiar - contabil !

Director IT !

Membru al Bordului de conducere/ Consiliului de Administrație !

Alta – Specificați !

64%$

44%$

22%$

25%$

18%$

5%$

13%$

20%$

1%$

37%$

16%$

18%$

3%$

16%$

21%$

5%$

14%$

1%$

Femeie! Bărbat!

231 companii respondente$

Page 15: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Cum sunt distribuite pozițiile de conducere în afacerea dvs.? (fără grad de rudenie)2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%! 30%!

Administrator!

Director Executiv !

Director/ manager marketing !

Director/ manager producție !

Director/ manager vânzări !

Director/ manager financiar - contabil !

Director IT !

Membru al Bordului de conducere/ Consiliului de Administrație !

Alta – Specificați !

5%$

9%$

7%$

16%$

11%$

13%$

16%$

9%$

1%$

0%$

3%$

7%$

3%$

9%$

25%$

2%$

3%$

1%$

Femeie! Bărbat!

231 companii respondente$

Page 16: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Deciziile strategice sunt luate de ...(răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Proprietar/i !

Proprietar/i împreună cu persoanele din pozițiile de conducere !

Pentru luarea deciziilor strategice sunt consultați membrii familiei care sunt implicați în afacere !

Proprietar/i împreună cu toți membrii familiei implicați în afacere indifferent dacă ocupă sau nu poziții de conducere !

Proprietar/i împreună doar cu membrii ai familiei aflați în poziții de conducere (persoanele non-familie nu sunt incluse) !

Pentru luarea deciziilor strategice sunt consultați membrii familiei indiferent dacă sunt sau nu implicați activ în afacere !

CEO/ Director/ Administrator - în cazul în care acesta este altă persoană decât proprietarul !

61%$

30%$

19%$

13%$

9%$

10%$

6%$

231 companii respondente$

Page 17: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%!

Proprietar/ Directorul general/ Manager general !

Proprietar/ Directorul general/ Manager general împreună cu managerii responsabili de domeniul de

care ține decizia respectivă (marketing, producție, etc) !

Familie în mod colectiv și consultativ !

Managerii/ persoanele responsabile de domeniul de care ține decizia respectivă (marketing, producție, etc) !

55%$

41%$

16%$

10%$

231 companii respondente$

Deciziile operaționale/ tactice sunt luate de ...(răspuns multiplu)$

Page 18: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Modalități de informare a familiei cu privire la situația și direcția în care merge afacerea$2.

30%$

13%$44%$

10%$2%$1%$

În mod informal in jurul mesei (acasă) doar atunci când este nevoie !În mod informal la birou doar atunci când se impune !

În mod regulat și informal fie acasă fie la birou !

În mod regulat și formal în cadrul întâlnirilor dedicate acestui scop !

Nu se face. Care este motivul? !

Alta (specificați)… !

231 companii respondente$

Page 19: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Cu cine vă consultați în privința planurilor de viitor pentru afacere? (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Doar cu membrii familiei care sunt implicați activ în afacere pentru că înțeleg afacerea !

Angajații din pozițiile de conducere și care nu sunt membrii ai familiei !

Cu partenerii afacerii - clienți, furnizori, finanțatori !

Cu specialiști/ consultanți externi !

Membrii familiei !

Cu membrii ai familiei care nu sunt implicați activ în afacere deoarece îmi place să am mai multe

perspective !

Cunoscuți/ prieteni !

62%$

38%$

33%$

24%$

19%$

15%$

10%$

231 companii respondente$

Page 20: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Utilizarea și forma instrumentelor de planificare în afacerea$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!100%!

Plan strategic de afaceri - de creștere și dezvoltare !

Plan de marketing și vânzări !

Plan de producție/ operațiuni !

Plan financiar !

Plan în tehnologia informației (IT) !

Plan privind angajarea și remunerarea resurselor umane!

Plan de risc !

Proceduri privind distribuirea profitului/ dividendelor !

Proceduri de cumpărare/ vânzare părți sociale !

Plan de succesiune !

18%!

27%!

31%!

38%!

15%!

25%!

18%!

28%!

9%!

6%!

33%!

31%!

26%!

32%!

16%!

22%!

18%!

17%!

5%!

5%!

36%!

24%!

16%!

21%!

30%!

28%!

26%!

23%!

14%!

19%!

14%!

19%!

29%!

12%!

39%!

26%!

40%!

33%!

73%!

71%!

În formă scrisă ! Sub formă de schiță ! La nivel de idee ! Nu folosim încă !

231 companii respondente$

Page 21: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Mecanisme utilizate în conducerea afacerii (răspuns multiplu)$2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%! 30%! 35%! 40%! 45%!

Întâlniri/ ședinte regulate cu managementul afacerii pentru a monitoriza și evalua performanța afacerii și a lua decizii !

Întâlniri/ ședinte regulate cu toți angajații afacerii !

Întâlniri/ ședințe regulate cu familia cu scopul de a gestiona, formaliza și îmbunătăți relațiile și comunicarea în familie !

Consiliul familiei – grup restrâns format din membrii ai familiei care iau decizii în numele familiei cu privire la afacere !

Consiliu de Administrație/Bord de Directori !

Adunarea familiei – întâlnire a întregii familii pentru informare cu privire la mersul afacerii !

Politici/ reguli privind angajarea și remunerearea membrilor familiei !

Metodologie/ reguli pentru rezolvarea conflictelor între membrii familiei !

Reguli/ politici privind intrarea în afacere a membrilor familiei !

Plan de succesiune – care să prevadă când și cum va avea loc transferul afacerii și plan de rezervă!

Altele (specificați)... !

Constituția/ protocolul familiei !

Metodologie/ criterii de evaluare a potențialilor succesori !

41%!

41%!

34%!

23%!

21%!

18%!

7%!

5%!

6%!

6%!

5%!

4%!

3%!231 companii respondente$

Page 22: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ În ultimii 3 ani s-a întâmplat ca afacerea să aibe de suferit din următoarele motive?$2.

231 companii respondente$

5%$

1%$

13%$

5%$

22%$

24%$

19%$

13%$

41%$

57%$

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!100%!

Din lipsa implicării membrilor familiei !

Datorită implicării membrilor familiei !

Da, a suferit major ! Da, doar puțin ! Neutru! Nu, aproape deloc ! Nu, nicidecum !

Page 23: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Atmosfera în cadrul afacerii de familie!2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!100%!

Afacerea aplică politici clare de personal!

Angajații care nu fac parte din familie se bucură de un tratament identic cu cei care sunt membrii ai familiei !

Afacerea are politici clare care stipulează cum pot fi utilizate resursele firmei de către asociați /acționari !

În cadrul afacerii există un climat de transparență și încredere reciprocă !

Membrii familiei primesc suficiente informații privind activitatea afacerii !

Membrii familiei au o înțelegere corectă și unitară asupra intereselor de business ale afacerii !

Membrii familiei au o părere unitară cu privire la deciziile care trebuie luate în afacere!

6%!

4%!

7%!

1%!

4%!

3%!

3%!

6%!

2%!

10%!

3%!

3%!

4%!

9%!

19%!

10%!

21%!

5%!

10%!

14%!

21%!

26%!

23%!

20%!

21%!

23%!

27%!

31%!

42%!

60%!

42%!

70%!

61%!

52%!

36%!

1 - Dezacord total! 2! 3! 4! 5- Acord total!

231 companii respondente$

Page 24: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Atmosfera în cadrul afacerii de familie!2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%! 100%!

Afacerea are un plan strategic bine conturat !

Comunicarea în cadrul afacerii este adecvată !

Afacerea are o viziune clară pe termen lung !

Afacerea răspunde în mod corespunzător în fața tuturor deținătorilor de miză (stakeholderi) !

Se urmărește în mod intențional sustenabilitatea afacerii !

Persoana care va prelua afacerea atunci când actualul proprietar/ manager se retrage a fost deja identificată !

Afacerea are o structură formală care permite discutarea aspectelor legate de familie și afacere!

În afacerea noastră toți membrii familiei se susțin unii pe alții !

Există foarte puțin conflict între membrii familiei !

2%!

0%!

1%!

4%!

2%!

28%!

9%!

4%!

6%!

7%!

4%!

8%!

9%!

3%!

11%!

8%!

4%!

9%!

26%!

17%!

23%!

26%!

8%!

16%!

21%!

12%!

12%!

32%!

43%!

32%!

30%!

32%!

13%!

22%!

26%!

26%!

32%!

35%!

36%!

32%!

54%!

32%!

40%!

54%!

47%!

1 - dezacord total ! 2! 3! 4! 5 - acord total !

231 companii respondente$

Page 25: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Evaluarea formală și susținută a performanței (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!

Evaluarea performanțelor financiare !

Evaluarea satisfacției clienților !

Evaluarea performanțelor angajaților !

Evaluarea satisfacției angajaților !

Evaluarea performanțelor operaționale !

87%$

75%$

66%$

57%$

48%$

231 companii respondente$

Page 26: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Mecanisme prin care este gestionată activitatea afacerii (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%!

Fișe de post !

Organigramă!

Ședințe de management periodice pentru aspectele strategice !

Ședințe de management săptămânale pentru aspectele operaționale !

Ședințe anuale ale asociaților !

Ședințe ale Bordului de Directori / Consiliul de Administrație !

Acorduri scrise între asociați !

76%$

57%$

57%$

31%$

23%$

22%$

11%$

231 companii respondente$

Page 27: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Mecanisme prin care se asigură/realizează controlul deciziilor managementului

(răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%!

Evaluare periodică internă !

Targete/ obiective !

Consiliul de administrare/ Bordul de Directori !

Evaluare periodică externă !

77%$

65%$

31%$

21%$

231 companii respondente$

Page 28: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Aspecte pentru care firma apelează la un facilitator/ consultant extern

(răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%!

Informații de piață (concurența, clienți, potențialul pieței) !

Nici unul !

Formularea strategiei și planificarea !

Managementul schimbării !

Managementul conflictului !

57%$

32%$

22%$

14%$

6%$

231 companii respondente$

Page 29: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Tipul de expertiză/ consultanță externă utilizată (răspuns multiplu)$2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%! 30%! 35%! 40%! 45%! 50%!

Contabilitate!

Juridic/ Legal !

Asigurări !

Fonduri europene !

Marketing!

Financiar!

Tehnologic!

Resurse umane !

Extindere națională/internațională !

46%$

44%$

26%$

27%$

19%$

17%$

17%$

16%$

12%$

231 companii respondente$

Page 30: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Numărul de angajați pe categorii (membri ai familiei)$2.

93%$

7%$

1-4 angajati!

5-19 angajati!

231 companii respondente$

Page 31: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+2.

231 companii respondente$

Numărul de angajați pe categorii (non familie)$

28%$

43%$

24%$

2%$ 3%$

1-4 angajati!

5-19 angajati!

20-99 angajati!

100-199 angajati!

200-499 angajati!

Page 32: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Implicarea diferitelor generații ale familiei în afacere, în regim salarial$2.

64%$

32%$

3%$1%$

Prima generație – inițiatorii afacerii !

A 2-a generație – copiii acestora !

A 3-a generație – nepoții acestora !

A 4-a generație !

231 companii respondente$

Page 33: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+2.

42%$

40%$

10%$8%$

Prima generație – inițiatorii afacerii !

A 2-a generație – copiii acestora !

A 3-a generație – nepoții acestora !

A 4-a generație !

231 companii respondente$

Implicarea diferitelor generații ale familiei în afacere, în regim ne-salarial$

Page 34: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Generația afacerii de familie$2.

85%$

13%$

1%$1%$

La prima generație – inițiatorii afacerii !La a 2-a generație – copiii inițiatorilor !La a 3-a generație !

La a 4-a generație !

231 companii respondente$

Page 35: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Poziția respondentului$2.

84%$

1%$ 7%$

1%$1%$

5%$1%$ Proprietar/ asociat !

Membru al Board-ului de Conducere/ Consiliului de administrație !

CEO/ Președinte/ Director general !

CFO/ Director financiar/ Controler !

CIO/ Director tehnic !

Manager!

Alta, și anume ... !

231 companii respondente$

Page 36: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Nivelul educațional al respondentului$2.

16%$

58%$

19%$

3%$4%$

Liceu!

Facultate!

Masterat !

Doctorat!

Alta- Specificați... !

231 companii respondente$

Page 37: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Genul respondentului$2.

67%$

33%$

Bărbat!

Femeie!

231 companii respondente$

Page 38: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Generația pe care o reprezentă respondentul$2.

88%$

11%$

0%$ 1%$

Prima generație – inițiatorii afacerii !

A 2-a generație – copiii inițiatorilor !

A 3-a generație !

A 4-a generație !

231 companii respondente$

Page 39: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Forma juridică a afacerii$2.

97%$

3%$

Societate cu răspundere limitată (SRL) !

Societate pe acțiuni (SA) !

231 companii respondente$

Page 40: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Ore lucrate în medie pe săptămână de către respondent$2.

12%$

62%$

26%$

10 - 39 ore pe săptămână !

40 - 69 ore pe săptămână !

70 sau mai multe ore pe săptămână !

231 companii respondente$

Page 41: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Cifra de afaceri a companiei în 2013$2.

5%$10%$

15%$

34%$

18%$

12%$6%$

Mai puțin de 50.000 EUR !

50.001 – 100.000 EUR !

100.001 – 200.000 EUR !

200.001 – 500.000 EUR !

500.001 – 1.000.000 EUR !

1 mil. EUR – 3 mil. EUR !

Peste 3 mil. EUR !

231 companii respondente$

Page 42: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Domeniul principal de activitate a afacerii$2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%!

Industrie / Producție !

Retail și Comerț en-gross !

Servicii !

Construcții / Imobiliare !

Alimentație / Agricultură !

Alta (specificați)... !

Transporturi !

Pharma/ Sănătate !

23%$

18%$

16%$

10%$

9%$

7%$

6%$

4%$

231 companii respondente$

Page 43: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

2.

Secțiunea IIGuvernanța în afacerile non-familie

286 companii respondente!

Page 44: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Principalele obstacole în calea creșterii companiei (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Poverile fiscale !

Condițiile economice nefavorabile !

Lipsa angajaților pregătiți și cu abilitățile necesare !

Lipsa de capital disponibil pentru investiții !

Competiția tot mai acerbă !

Limitările și restrângerile legislative !

Costuri foarte mari cu finanțarea !

Alt răspuns, și anume… !

Tehnologia disponibilă depașită !

68%!

56%!

34%!

33%!

28%!

22%!

18%!

6%!

5%!

286 companii respondente$

Page 45: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Modalități preferate pentru creșterea companiei în următorii 2 ani? (răspuns

multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Lansare de noi produse/servicii pe piața națională !

Extindere pe piete internaționale cu produsele/serviciile actuale !

Extindere pe piețe internaționale cu produse noi (altele decât cele actuale) !

Nu știu !

Alt răspuns, și anume ... !

Achiziții și fuziuni (M&A) naționale !

Achiziții și fuziuni (M&A) internaționale !

63%$

38%$

14%$

12%$

10%$

7%$

6%$

286 companii respondente$

Page 46: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Cu cine vă consultați în privința planurilor de viitor pentru afacere?

(răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Angajații din pozițiile de conducere !

Cu partenerii afacerii - clienți, furnizori, finanțatori !

Cu specialiști/ consultanți externi !

Membrii familiei !

Cunoscuți/ prieteni !

60%$

55%$

24%$

24%$

16%$

286 companii respondente$

Page 47: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Instrumente de planificare prezente în afacere$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!100%!

Plan strategic de afaceri - de creștere și dezvoltare !

Plan de marketing și vânzări !

Plan de producție/ operațiuni !

Plan financiar !

Plan în tehnologia informației (IT) !

Plan privind angajarea și remunerarea resurselor umane!

Plan de risc !

Proceduri privind distribuirea profitului/ dividendelor !

Proceduri de cumpărare/ vânzare părți sociale !

Plan de succesiune !

22%!

27%!

30%!

37%!

17%!

24%!

13%!

24%!

8%!

5%!

32%!

33%!

23%!

33%!

23%!

26%!

22%!

22%!

5%!

4%!

35%!

23%!

18%!

19%!

26%!

30%!

27%!

21%!

16%!

15%!

13%!

19%!

30%!

13%!

34%!

19%!

40%!

33%!

72%!

76%!

În formă scrisă ! Sub formă de schiță ! La nivel de idee ! Nu folosim încă !

286 companii respondente$

Page 48: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Aspecte pentru care se recurge la facilitator/consultant extern (răspuns multiplu)$2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%! 30%! 35%! 40%! 45%!

Nici unul !

Informații de piață (concurența, clienți, potențialul pieței) !

Formularea strategiei și planificarea !

Managementul schimbării !

Managementul conflictului !

43%$

41%$

17%$

10%$

9%$

286 companii respondente$

Page 49: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Expertiza / consultanța utilizată în cadrul afacerii (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%!

Contabilitate!

Juridic/ Legal !

Fonduri europene !

Asigurări !

Financiar!

Marketing!

Resurse umane !

Tehnologic!

Extindere națională/internațională !

Altul, și anume... !

71%$

71%$

41%$

36%$

31%$

27%$

23%$

22%$

12%$

4%$286 companii respondente$

Page 50: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Modalități formale și susținute de evaluare a performanței afacerii

(răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%!

Evaluarea satisfacției clienților !

Evaluarea performanțelor financiare !

Evaluarea performanțelor angajaților !

Evaluarea satisfacției angajaților !

Evaluarea performanțelor operaționale !

77%$

76%$

66%$

47%$

41%$

286 companii respondente$

Page 51: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Conducerea afacerii$2.

0%! 10%!20%!30%!40%!50%!60%!70%!80%!90%!100%!

Afacerea are un plan strategic bine conturat !

Comunicarea în cadrul afacerii este adecvată !

Afacerea are o viziune clară pe termen lung !

Afacerea răspunde în mod corespunzător în fața tuturor deținătorilor de miză (stakeholderi) !

Se urmărește în mod intențional sustenabilitatea afacerii !

4%!

1%!

2%!

7%!

4%!

12%!

10%!

16%!

13%!

6%!

27%!

29%!

28%!

32%!

17%!

34%!

35%!

26%!

30%!

30%!

23%!

25%!

28%!

18%!

42%!

1 - dezacord total ! 2! 3! 4! 5 - acord total !

286 companii respondente$

Page 52: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Mecanismele prin care este condusă afacerea (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!

Fișe de post !

Organigramă!

Ședințe de management periodice pentru aspectele strategice !

Ședințe de management săptămânale pentru aspectele operaționale !

Ședințe ale Bordului de Directori / Consiliul de Administrație !

Ședințe anuale ale asociaților !

Acorduri scrise între asociați !

82%$

64%$

58%$

38%$

27%$

25%$

9%$

286 companii respondente$

Page 53: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Mecanismele prin care se asigură/realizează controlul deciziilor

managementului (răspuns multiplu)$2.

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%!

Evaluare periodică internă !

Targete/ obiective !

Consiliul de administrare/ Bordul de Directori !

Evaluare periodică externă !

80%$

68%$

26%$

14%$

286 companii respondente$

Page 54: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Soluția adoptată în situația ipotetică în care proprietarul nu ar mai dori sau s-ar găsi în

imposibilitatea de a mai conduce/păstra afacerea$2.

9%$

54%$

23%$

9%$ 5%$Aș închide afacerea !

Aș vinde afacerea unei alte companii/investitor !

Aș da afacerea unui membru al familiei !

Aș vinde afacerea unui membru al familiei sau cunoscut !

Alta soluție, și anume... !

286 companii respondente$

Page 55: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Ați fost vreodată abordat în scopul vinderii afacerii pe care o dețineți?$2.

36%$

64%$

Da !

Nu !

286 companii respondente$

Page 56: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Căutați în mod activ investitori/companii cărora să le vindeți afacerea pe care o

dețineți?$2.

9%$

91%$

Da ! Nu !

286 companii respondente$

Page 57: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Principalele elemente folosite pentru evaluarea valoarii afacerii$2.

286 companii respondente$

0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%!

Performanțe financiare (Cifra de afaceri, Profit etc.) !

Rețeaua de clienți !

Perspectivele de creștere !

Active fizice !

Valoarea know-how-ului !

Comparații cu alte companii din același sector !

Active intelectuale !

Rețeaua de furnizori !

Rețeaua de distribuitori !

69%$

67%$

44%$

38%$

37%$

29%$

28%$

19%$

8%$

Page 58: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Poziția respondentului în companie$2.

73%$

2%$

11%$

1%$1%$ 11%$1%$

Proprietar/ asociat !

Membru al Board-ului de Conducere/ Consiliului de administrație !CEO/ Președinte/ Director general !

CFO/ Director financiar/ Controler !

CIO/ Director tehnic !

Manager!

Alta, și anume ... !

286 companii respondente$

Page 59: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Cifra de afaceri în anul 2013$2.

4%$ 8%$

16%$

32%$

18%$

16%$

6%$

Mai puțin de 50.000 EUR !

50.001 – 100.000 EUR !

100.001 – 200.000 EUR !

200.001 – 500.000 EUR !

500.001 – 1.000.000 EUR !

1 mil. EUR – 3 mil. EUR !

Peste 3 mil. EUR !

286 companii respondente$

Page 60: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Numărul de angajați al companiei$2.

286 companii respondente$

14%!

56%!

25%!

3%! 2%!

1-4 angajati!

5-19 angajati!

20-99 angajati!

100-199 angajati!

200-499 angajati !

Page 61: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Industria în care operează compania$2.

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%!

Servicii !Industrie / Producție !

Construcții / Imobiliare !Retail și Comerț en-gross !

Alta (specificați)... !IT !

Alimentație / Agricultură !Transporturi !

Pharma/ Sănătate !Telecom / Media !

Turism!Energie / Minerit !

Sectorul bancar & Servicii Financiare !Edituri / Tipografii !Industria chimică !

R&D / Tehnologii noi !

24%$17%$

11%$10%$

8%$6%$

5%$4%$

2%$2%$2%$2%$2%$2%$1%$

1%$286 companii respondente$

Page 62: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Forma juridică a companiei$2.

286 companii respondente$

96%$

4%$

Societate cu răspundere limitată (SRL) !Societate pe acțiuni (SA) !

Page 63: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Numărul de ore lucrate în medie pe săptămână de către respondent$2.

8%$

74%$

18%$

10 - 39 ore pe săptămână !

40 - 69 ore pe săptămână !

70 sau mai multe ore pe săptămână !

286 companii respondente$

Page 64: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Nivelul de studii al respondentului$2.

286 companii respondente$

11%$

61%$

20%$

4%$ 4%$

Liceu!Facultate!Masterat !Doctorat!Altul!

Page 65: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+Genul respondentului$2.

80%!

20%!

Bărbat!

Femeie!

286 companii respondente$

Page 66: Governance in Romanian SMEs and family businesses 2014

+ Date de contactGriffiths School of Management

Soluții Avansate!

Dr. Sebastian Văduva, MBA$

Decan Facultatea de Management Griffiths !

Managing Partner, Soluții Avansate!

M: 0746-032 571, E: [email protected] !

www.emanuel.ro | www.solutiiavansate.ro $

Datele, informațiile din acest raport vor fi considerate orientative. Ele reprezintă punctul de vedere al respondenților, care poate diferi de al întregii piețe. Cercetătorul nu își asumă nici o responsabilitate și nu poate fi tras la răspundere pe nici o cale pentru deciziile de business și rezultatele survenite. Beneficiarul

își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile întreprinse.!