Gogea Ciprian PSI

download Gogea Ciprian PSI

of 44

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.259
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Gogea Ciprian PSI

Lucrare de absolvire curs Cadrul tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor

Sesiunea: Iulie 2011

Cursant: Gogea Ciprian Adrian

"TEMA LUCRARII DE ABSOLVIRE"

Identificarea conformitatilor si discordantelor privind normele de aparare impotriva incendiilor

Datele problemei: Hala de depozitare pentru materiale de constructii 1.Caracteristici constructive: > fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foe de minimum 2 ore > Acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita. 2. Dimensiuni: > lungime (L) = 33,66 m; > latime(l) = 12,87m > inaltime (h) = 5,78 m 3. Cantitatea si natura materialelor combustibile depozitate: > lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in cantitati maxime de 200 me; > baloti de hartie compacta max. 100 t; > polietilena in sul max. 1 vagon(10t). 4. La receptia lucrarii au fost constatate deficiente care nu au fost remediate pana la punerea in functiune a depozitului: > lipsa dotarii cu stingatoare; > improvizatii la instalatiile electrice ; > acumulari de deseuri combustibile si incombustibile lasate de constructor

5. Numar total de persoane in incinta 32 (3 persoane de conducere, 2 sefi sectoare de activitate, 2 persoane tehnic - administrativ, 25 personal muncitor) 6. Directorul general al firmei a solicitat cadrului tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor sa prezinte referate privind: a./ Conditiile de amenajare in hala de depozitare a unui birou, vestiar si grup social precum si alipirea de hala a unei constructii similare cu destinatia productie de binale din lemn si mase plastice. b./ Documente necesare privind organizarea apararii impotriva incendiilor. II. Se cere: Privitor la constructia din tema: 1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc; 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu; 3. Stabilire densitatii sarcinii termice; 4. Stabilirea dotarilor: cu stingatoare si cu hidranti de incendiu 5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere;

Pentru un obiectiv ales: 6. Deciziile pentru contracararea unorfactori specific! de rise (5); 7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la care se va anexa (sau se va releva in cuprins): a/. Tematica instructajului introductiv general (nr.crt.; tema; bibliografia) b/. Tematica instructajului la locul de munca (nr.crt.; tema; bibliografia); c/. Tematica si graficul instructajului periodic lunar (luna; tema sau temele; bibliografia; durata pe teme); d/. Test din 10 intrebari (cu cate 3 raspunsuri) privind: Variante: d.1./instructajul general introductiv; d.2./ instructajul la locul de munca; d.3./ instructajul periodic. 8. O fisa individuala de instructaj completata in care sa se opereze cele trei tipuri de instructaj (corespunzator deciziei de reglementare si/sau anexe) 9. Fisa obiectivului ; 10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic ; 11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale: Variante: 11 .a Reliefate in tema (a se vedea I/4); 11 .b Neindeplinirii obligatiilor legale de catre cadrul tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (art. 27 din .nr.307/2006)

Bibliografie Legea 307/2006 cap. 1,2 sect.1 - 2, 6 - 8; cap.5 Legea 481/2004 privind apararea civila HG nr.537/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele de p.s.i.; P. 118/1999 Normativ privind siguranta la foc; Norme generate de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ord.MAl nr. 163/2007 - cap.2 sect. 1,2,3. cap.3 sect.1; cap.4 sect.1...3; cap.5 - 7 si anexe "Normativ pentru proiectarea.executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086:05 cap.4 si 6 Dispozitiile privind instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta (ord MAI nr.712 si 786/2005) Ord MAI nr. 1474/2006 anexele 3 - 6; STAS 10963/2 - 79 (pentru determinarea sarcinii termice) Agenda pompierului ( Marimi si unitati de masura). Temele predate la curs (Suportul de curs)

REZOLVARE II.1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc Rezistenta la foc - aptitudinea unor pri sau elemente de constructie de ai pstra, pe timp determinat, unul sau mai multe criterii: capacitatea portant, izolarea termic sau/i etaneitatea la foc, etc., stabilite prin ncercri standardizate sau prin calcul efectuat conform Eurocodurilor. Cldirile industriale i de depozitare se clasific n grade de rezisten la foc, risc de incediu i categorii de pericol de incendiu. Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul su cu cea mai defavorabila incadrare si s se precizeaza obligatoriu in documentatia tehnico-economica. Sunt 5 grade de rezisten la foc: I , II , III, IV , V

In datele problemei avem urmtoarele caracteristici constructive: fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foc de minimum 2 ore acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita. Datorita acestor caracteristici gradul de rezistenta in cazul de fata este gradul II.

II. 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu Sunt 5 categorii de pericol de incendiu: A (BE3a), B (BE3b), C (BE2) , D (BE1a) , E (BE1b)

In situatia de fata in depozit se gasesc: - lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in cantitati maxime de 200 m3; - baloti de hartie compacta max. 100 t; - polietilena in sul max. 1 vagon(10t).

Datorita acestor materiale categoria de pericol in care se incadreaza cladirea este categoria C (BE2)- posibiliti de incendiu / ardere (risc mare de incendiu);

II.3. Stabilire densitatii sarcinii termice Datorita sarcinii termice se detrmina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu. Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incediu. Pentru determinarea densitatii sarcinii termice se detrmina mai intai sarcina termica (SQ) cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde: - Qi puterea calorifica inferioara a unui material [MJ/kg] - Mi masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare [kg] - n numarul materialelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare

Puterea calorifica inferioara (Qi) se determina conform STAS 8790- 71. Pentru cazul de fata valorile puterii calorifice sunt urmatoarele: - Lemn de esenta tare Qi= 19,250 MJ/kg - Hartie Qi= 16,3 MJ/kg - Polietilena Qi= 46 MJ/kg Masele materialelor sunt urmatoarele: - Lemn de esenta tare volumul V=200 m3, =800 kg/m3

Hartie M= 100000 kg Polietilena M= 10000 kg

M= 160000 kg

SQ =5170000 MJ

Densitatea sarcinii termice (qs) se determina cu relatia:

Unde: -SQ- sarcina termica [MJ]-As-

suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare [m2] Aria suprafetei se detrmina cu relatia: As [m2] =L [m]*l [m]Unde: -L- lungimea [m] -l - latimea [m]

As= 33,66*12,87 m2 As=433,2042 m2

qs =11934,32 [MJ/m2]

II.4 Stabilirea dotarilor: 2 stingatoare-1 stingator/300m2 1 hidrant

II.5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere n ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007-referitor la extindere n -1 perete antifoc n -4 zona extinsa, cu materialele plastice, de productie n - zona separata reprezinta zona cu birouri si grupul social n - dotarile pentru interventie in caz de incendiu se suplimenteaza n - pentru evitarea propagarii incendiului separam incaperile prin pereti rezistenti la foc, planseu rezistent la n foc.

Pentru un obiectiv ales Obiectivul ales va fi: Hala de depozitare pentru materiale de constructii

-

-

-

II.6. Deciziile pentru contracararea unor factori specifici de risc Contactarea unei firme autorizate pentru montarea sistemelor de alarmare Mentinerea libera a cailor de acces si evacuare La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilitatilor ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol constructii sau instalatii invecinate importante sau centre populate, precum si aprinderea depozitului datorita unui incendiu produs de un obiect invecinat. Constructiile inchise in care sunt depozitate materiale, substante, produse, cu risc mare de incendiu sau obiecte de valoare se recomanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc in arii construite de max. 750 mp si echipate cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor. Refacerea tuturor inscriptionarilor la instalatia electrica cu valoarea tensiunii si a schemelor instalatiei electrice din tablourile electrice

II.7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la care se va anexa a) Tematica instructajului introductiv general durata: min. 8 ore

Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta:

-LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor -Ordinnr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare mpotriva incendiilor -ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor gen