Gogea Ciprian PSI

download Gogea Ciprian PSI

of 44

Embed Size (px)

Transcript of Gogea Ciprian PSI

Lucrare de absolvire curs Cadrul tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor

Sesiunea: Iulie 2011

Cursant: Gogea Ciprian Adrian

"TEMA LUCRARII DE ABSOLVIRE"

Identificarea conformitatilor si discordantelor privind normele de aparare impotriva incendiilor

Datele problemei: Hala de depozitare pentru materiale de constructii 1.Caracteristici constructive: > fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foe de minimum 2 ore > Acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita. 2. Dimensiuni: > lungime (L) = 33,66 m; > latime(l) = 12,87m > inaltime (h) = 5,78 m 3. Cantitatea si natura materialelor combustibile depozitate: > lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in cantitati maxime de 200 me; > baloti de hartie compacta max. 100 t; > polietilena in sul max. 1 vagon(10t). 4. La receptia lucrarii au fost constatate deficiente care nu au fost remediate pana la punerea in functiune a depozitului: > lipsa dotarii cu stingatoare; > improvizatii la instalatiile electrice ; > acumulari de deseuri combustibile si incombustibile lasate de constructor

5. Numar total de persoane in incinta 32 (3 persoane de conducere, 2 sefi sectoare de activitate, 2 persoane tehnic - administrativ, 25 personal muncitor) 6. Directorul general al firmei a solicitat cadrului tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor sa prezinte referate privind: a./ Conditiile de amenajare in hala de depozitare a unui birou, vestiar si grup social precum si alipirea de hala a unei constructii similare cu destinatia productie de binale din lemn si mase plastice. b./ Documente necesare privind organizarea apararii impotriva incendiilor. II. Se cere: Privitor la constructia din tema: 1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc; 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu; 3. Stabilire densitatii sarcinii termice; 4. Stabilirea dotarilor: cu stingatoare si cu hidranti de incendiu 5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere;

Pentru un obiectiv ales: 6. Deciziile pentru contracararea unorfactori specific! de rise (5); 7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la care se va anexa (sau se va releva in cuprins): a/. Tematica instructajului introductiv general (nr.crt.; tema; bibliografia) b/. Tematica instructajului la locul de munca (nr.crt.; tema; bibliografia); c/. Tematica si graficul instructajului periodic lunar (luna; tema sau temele; bibliografia; durata pe teme); d/. Test din 10 intrebari (cu cate 3 raspunsuri) privind: Variante: d.1./instructajul general introductiv; d.2./ instructajul la locul de munca; d.3./ instructajul periodic. 8. O fisa individuala de instructaj completata in care sa se opereze cele trei tipuri de instructaj (corespunzator deciziei de reglementare si/sau anexe) 9. Fisa obiectivului ; 10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic ; 11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale: Variante: 11 .a Reliefate in tema (a se vedea I/4); 11 .b Neindeplinirii obligatiilor legale de catre cadrul tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (art. 27 din .nr.307/2006)

Bibliografie Legea 307/2006 cap. 1,2 sect.1 - 2, 6 - 8; cap.5 Legea 481/2004 privind apararea civila HG nr.537/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele de p.s.i.; P. 118/1999 Normativ privind siguranta la foc; Norme generate de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ord.MAl nr. 163/2007 - cap.2 sect. 1,2,3. cap.3 sect.1; cap.4 sect.1...3; cap.5 - 7 si anexe "Normativ pentru proiectarea.executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086:05 cap.4 si 6 Dispozitiile privind instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta (ord MAI nr.712 si 786/2005) Ord MAI nr. 1474/2006 anexele 3 - 6; STAS 10963/2 - 79 (pentru determinarea sarcinii termice) Agenda pompierului ( Marimi si unitati de masura). Temele predate la curs (Suportul de curs)

REZOLVARE II.1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc Rezistenta la foc - aptitudinea unor pri sau elemente de constructie de ai pstra, pe timp determinat, unul sau mai multe criterii: capacitatea portant, izolarea termic sau/i etaneitatea la foc, etc., stabilite prin ncercri standardizate sau prin calcul efectuat conform Eurocodurilor. Cldirile industriale i de depozitare se clasific n grade de rezisten la foc, risc de incediu i categorii de pericol de incendiu. Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul su cu cea mai defavorabila incadrare si s se precizeaza obligatoriu in documentatia tehnico-economica. Sunt 5 grade de rezisten la foc: I , II , III, IV , V

In datele problemei avem urmtoarele caracteristici constructive: fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foc de minimum 2 ore acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita. Datorita acestor caracteristici gradul de rezistenta in cazul de fata este gradul II.

II. 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu Sunt 5 categorii de pericol de incendiu: A (BE3a), B (BE3b), C (BE2) , D (BE1a) , E (BE1b)

In situatia de fata in depozit se gasesc: - lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in cantitati maxime de 200 m3; - baloti de hartie compacta max. 100 t; - polietilena in sul max. 1 vagon(10t).

Datorita acestor materiale categoria de pericol in care se incadreaza cladirea este categoria C (BE2)- posibiliti de incendiu / ardere (risc mare de incendiu);

II.3. Stabilire densitatii sarcinii termice Datorita sarcinii termice se detrmina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu. Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incediu. Pentru determinarea densitatii sarcinii termice se detrmina mai intai sarcina termica (SQ) cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde: - Qi puterea calorifica inferioara a unui material [MJ/kg] - Mi masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare [kg] - n numarul materialelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare

Puterea calorifica inferioara (Qi) se determina conform STAS 8790- 71. Pentru cazul de fata valorile puterii calorifice sunt urmatoarele: - Lemn de esenta tare Qi= 19,250 MJ/kg - Hartie Qi= 16,3 MJ/kg - Polietilena Qi= 46 MJ/kg Masele materialelor sunt urmatoarele: - Lemn de esenta tare volumul V=200 m3, =800 kg/m3

Hartie M= 100000 kg Polietilena M= 10000 kg

M= 160000 kg

SQ =5170000 MJ

Densitatea sarcinii termice (qs) se determina cu relatia:

Unde: -SQ- sarcina termica [MJ]-As-

suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare [m2] Aria suprafetei se detrmina cu relatia: As [m2] =L [m]*l [m]Unde: -L- lungimea [m] -l - latimea [m]

As= 33,66*12,87 m2 As=433,2042 m2

qs =11934,32 [MJ/m2]

II.4 Stabilirea dotarilor: 2 stingatoare-1 stingator/300m2 1 hidrant

II.5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere n ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007-referitor la extindere n -1 perete antifoc n -4 zona extinsa, cu materialele plastice, de productie n - zona separata reprezinta zona cu birouri si grupul social n - dotarile pentru interventie in caz de incendiu se suplimenteaza n - pentru evitarea propagarii incendiului separam incaperile prin pereti rezistenti la foc, planseu rezistent la n foc.

Pentru un obiectiv ales Obiectivul ales va fi: Hala de depozitare pentru materiale de constructii

-

-

-

II.6. Deciziile pentru contracararea unor factori specifici de risc Contactarea unei firme autorizate pentru montarea sistemelor de alarmare Mentinerea libera a cailor de acces si evacuare La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilitatilor ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol constructii sau instalatii invecinate importante sau centre populate, precum si aprinderea depozitului datorita unui incendiu produs de un obiect invecinat. Constructiile inchise in care sunt depozitate materiale, substante, produse, cu risc mare de incendiu sau obiecte de valoare se recomanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc in arii construite de max. 750 mp si echipate cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor. Refacerea tuturor inscriptionarilor la instalatia electrica cu valoarea tensiunii si a schemelor instalatiei electrice din tablourile electrice

II.7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la care se va anexa a) Tematica instructajului introductiv general durata: min. 8 ore

Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta:

-LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor -Ordinnr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare mpotriva incendiilor -ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgenta -ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 Hotrre nr. 537/2007 din 06/06/2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor -Legea 481 din 08.11.2004 privind Protectia Civila, modificata, completata si aprobata prin Legea 212 din 2006. -O.M.A.I nr 712 din 2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen -Ordin nr 1995/1160 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen specifice riscului la cutremure i/sau alunecri de teren -O.M.A.I nr 1259 din 18.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea activitii de ntiinare, avertizare, prealarmare i alarmare n situaii de protecie civil -ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

-ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale -ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare n situatii de urgenta -ORDIN Nr. 1995/1160 din 18,11,2005 al M.T.C.T. i M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen specifice riscului la cutremure i/sau alunecri de teren. b). Regulisi dispozitii specifice de aparare impotriva incendiilor. c) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul de utilizare a acestora. d) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu; e)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

b. Tematica instructajului la locul de munca durata: min. 8 ore caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor utilizate; cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca; descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la locul de munca; descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere din dotare; sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

c.Tematica si graficul instructajului periodic lunar-durata: minim 2 ore-lunar-pentru personalul muncitor cu funcii de execuie sau operative -la trei luni - personalul cu lucreaz direct i nemijlocit la aparate, maini, utilaje i instalaii tehnologice i avnd pregtirea: tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri, cercettori, specialiti, personal din laboratoare, etc.c) -la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, funcionari, personal muncitor fr funcii de execuie sau operative).

1.TEST introductiv general 1. Ce durat are instructajul specific locului de munc ce se execut de eful locului de munc : a) 2h b) 3h c) 8h 2. Instructajul periodic efectuat de seful locului de munca pentru personalul muncitor si cu functii de executie se executa : a) lunar b) trimestrial c) semestrial 3. Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale aprobata de conducerea societatii comerciale , cu toate categoriile de salariati si are o durata minima de : a) 1h b) 2h c) 3h 4. Fumatul in incinta societatii comerciale este permis numai : a) cu aprobarea sefului locului de munca b) la locurile speciale amenajate i nominalizate prin Dispozitia scrisa a conducatorului unitatii. c) cu aprobarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor 5. Manuirea stingatoarelor i a hidranilor interiori din dotarea locului de munca , n caz de incendiu, se face de ctre : a) seful locului de munca b) personalul desemnat de seful locului de munc c) pompierii militari

6. Intervenia in caz de incendiu pe fiecare loc de munc , se face de catre: a) conducerea punctului de lucru b) salariatii anume desemnai de seful locului de munc c) locuitorii din vecintatea fabricii 7. Numarul de telefon pentru situatii de urgenta este : a) 961 b) 955 c) 112 8. Colectarea deseurilor, rezidurilor combustibile si ambalajelor se colecteaza i se evacueaz. a) Zilnic, la terminarea schimbului de lucru b) saptamanal c) lunar 9. Pentru stingerea inceputurilor de incendii la locul de munca n care v desfutai activitatea, se actioneaza cu: a) Instalaie de stingere cu aerosoli b) Stingtoare cu praf si CO2 c) Stingtoare transportabile cu pulbere P 50 10. Evacuarea persoanelor aflate in pericol se face de catre: a) personalul de pe fiecare loc de munca anume desemnat b) seful de tura c) compartimentul de protecie civil al primriei

2.TEST la locul de munca

1 . In tru a s ire in d m n l s a r d o e iu itu tiilo e s O in lu M I N 7 i rd u i A r. m is lu a m is ie in tru i d in tra i in tru a s la ilo n d s ire a ria r s p m rie2 0 ; e te b 05

6. n cazul i m enin stabilitatea a) securitatea utiliz n cldire, prec um b) evitarea prbui c) ndeplinirea func

3.TEST periodic

1.Tipurile de risc trat a) incend b) caderi c) toate c 2. Care este actul nor

6. C intelegeti prin ris e a. R iscul de in existente i pot fi: re m are (pe

II.8. Fisa individualade instructaj

n n n n

Pagina 1 Date personale Data si locul nasterii 12.05.1975 in Cluj-Napoca Studii Economice Locul de munc S.C. MATCONSTRUCT SRL Functia Contabil

n n n n n n n n

1. Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de 03.01.2011, timp de 8 ore de ctre Gogea Ciprian, avnd functia de ing. mecanic cu atributii PSI. Continutul instructajului Legea 307/2006, Ord.MAI Nr.163/2007, INSTR. PSI, Legea 481/2004. Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsusirea cunostintelor) Gogea Semntura persoanei instruite Pop

2. Instructajul la locul de munc Instructajul a fost efectuat la data de 04.01.2011 pentru locul de munc S.C. MATCONSTRUCT SRL, specialitatea (meseria) contabil., timp de 8 ore de ctre Gogea Ciprian, avnd functia de ing. mecanic cu atributii PSI. Continutul instructajului Instructiuni PSI, Prev. situatiilor de urgenta. Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsusirea cunostintelor) Gogea Semntura persoanei instruite Pop

3. Admis la lucru Data: 05.01.2011 Numele si prenumele: Gogea Ciprian Functia: Ing. mecanic

4.Instructaj Periodic

Nr. Data D Materialul predat crt instrucaajului ur at a (o 1. 06.01.2011 2 Legea 307/2006, Ord.MAI re) Nr.163/2007- cap.2 sect. 1,2,3,

Semnatu Semnatura ra Pers. care a Pers. instruit instruite Pop Gogea

Legea Nr. 481,Ordin Nr. 1184, Ord. Nr. 786/2005.

II.9. Fisa obiectivuluiS.C. MATCONSTRUCT SRL

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUIE ADMINISTRTATOR / CONDUCTOR

Date de identificare J .12/4260/24.10.2008 CIF .24650825 Administrator: POPESCU IOAN Director tehnic: POPESCU IOAN Telefon serviciu 0364 887634 Fax 0364 887634 Adresa sediului unde se afl operatorul economic STR. IRISULUI , NR. 46 / 19 Telefon 0364 887634, fax 0364 887635, E-mail [email protected] PUNCT DE LUCRU: PLATFORMA CLUJANA Telefon 0364 887634, fax 0364 887635, E-mail [email protected]

COORDONATE OPERATOR ECONOMIC / INSTITUIE

COORDONATELE FILIALELOR/ SUCURSALELOR/ PUNCTELOR DE LUCRU

NUMR DE NREGISTRARE DIN REGISTRUL J .12/4260/24.10.2008 COMERULUI CADRU TEHNIC CU ATRIBUII N DOMENIUL Nume i prenume: GOGEA CIPRIAN APRRI MPOTRIVA INCENDIILOR Telefon serviciu: 0745608043 Telefon domiciliu 0745608043 Certificat de competen CADRU TEHNIC PSI

1. Date generale privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil 1.1 Aspecte generale

Domeniul de activitate Anul de construire (punere n funciune) Suprafaa construit / desfurat

Depozit materiale de constructii 2008 Ac= 434[m2] ; Ad= 434[m2] 1

Numr de niveluri (regim de nlime)

Clasificarea construciei (civil, de producie, de depozitare, - Cladire de depozitare cu funcii mixte) Structura de rezisten a construciei (structur metalic, beton armat, zidrie, lemn, mixt etc.) Personal angajat (numr estimativ) Utilizarea cldirii (prezena oamenilor n cldire permanent/temporar) - zidarie pe structura de beton armat

32 8- 10 ore pe zi

1.2. Date referitoare la construcie/instalaie/amenajare 1.2.1. Cldirea X1n Date constructive Stabilitatea la foc * *din proiect sau alte documente tehnice Constructia se incadreaza in categoria C de importanta importanta normala. Conform Scenariului de Siguranta la foc, constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc (in conformitate cu Tabelul 2.1.9. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99). -6 Usa in doua canate din termopan, semnalizata 1- inchisa Nu este cazul

Compartimente de incendiu Ci de acces, intervenie, i evacuare* *numr, gabarit, marcare/semnalizare Case de scri (nchise/deschise)* *numr, gabarit, alctuire constructiv Ascensoare de intervenie * potrivit reglementrii Date tehnice Sisteme de ventilaie/climatizare Sisteme de nclzire Instalaii electrice Instalaie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Iluminat, de siguran Sisteme i instalaii tehnologice

natural Centrala termica pe gaze naturale 24 kw 220v (exista si 380v deconectata) Gaze naturale nu nu

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului i Sistemefierbini gazelor de detectare a. incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare

nu nu nu

Sisteme de limitare a propagrii incendiilor* - usa de la intrare rezistenta la foc *(ui rezistente la foc, elapete antifoc sisteme de obturare, oprirea automat a sistemului de ventilare, protecii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaii speciale de stingere cu ap* * tip (sprinklere, ap pulverizat etc.), zone protejate, numr de capete de refulare etc. Alte instalaii de stingere (pulbere, spum etc.) Instalaie de protecie mpotriva trsnetului Stingtoare* *pe tipo-dimensiuni Hidrani interiori/coloane uscate Hidrani exteriori Alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor (rezerva de ap, pompe ) nu nu

Pulbere da P6 nu da Hidrant platforma industriala

Utilaje i autospeciale de intervenie din dotarea serviciului privat nu pentru situaii de urgen Stocuri de produse de stingere/neutra!izatori Echipament de protecie al personalului de intervenie n funcie de riscurile existente i de efectele negative ale inccndiilor specifice nu - echipamente de protectie pentru pompierii voluntari; - casti cu vizor protectie; aparat de respiratie cu aer comprimat.

2. Date privind substanele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanelor periculoase folosite, clasificare* *n conformitate cu Sistemul Internaional de clasificare al substanelor periculoase, faze de risc asociate Cantitatea existent n unitate* *pentru fiecare substan n parte Loc de depozitare* *instalaie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc. Mod de operare Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

3. Organizarea aprri mpotriva incendiilor/activitii de protecie civil Organizarea alarmrii documentatie Instruirea personalului* Se execut de ctre: *dac este executat periodic, de ctre cine, dac este persoan 1. GOGEA CIPRIAN - responsabil SSM. si P.S.I. la atestat personalul tesa; 2. conducatorulul locului de munca la personalul lucrator; Control intern de prevenire* *dac se execut, de ctre cine Se execut de ctre : 1. POPESCU IOAN-director tehnic 2. GOGEA CIPRIAN-responsabil SSM si P.S.I. 3. Conducatorul locului de munca Este constituit n cadrul operatorului economic serviciu privat pentru situaii de urgen din voluntari (personal de pe locul de munca), dar care nu sunt atestati.

Serviciu privat pentru situaii de urgen* *dac exist sau este ncheiat contract

Planuri/exerciii de evacuare din cldire* Primul exercitiu de evacuare la sfarsitul lunii iulie 2011 *cnd s-a executat ultima oar. ce probleme deosebite au fost cu personalul depoztiului. constatate pe timpul exerciiului Afiare instruciuni specifice Obligaiile administratorului/conducerii Sunt afisate Conform Legii 307/2006

Obligaiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din Conform Legii 307/2006 si a deciziilor de ordine structura cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor/ de interioara. protecie civil Ordinea interioar* *reglementri pentru lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea i evacuarea deeurilor i reziduurilor combustibile, lucrrile premergtoare i pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare i secetoase, sunt asigurate ci de acces, de evacuare i de intervenie) Documente specifice de aprare mpotriva incendiilor* *potrivit reglementrilor n domeniu Documente specifice de protecie civil* Este reglementat prin decizii de ordine interioara conform actelor normative n vigoare.

Sunt intocmite.

Sunt intocmite partial.

Reglementarea modului de ntreinere, verificare, reparare Exista proceduri interne privind verificarile instalatiilor a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor* de aparare impotriva incendiilor. *persoana juridic atestat Evidena incendiilor de la punerea n funciune a operatorului - exista documentatie dar nu este cazul economic/instituiei* (pe fiecare cldire n parte) *sc vor preciza cauzele de incendiu

II.10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic

S.C. MATCONSTRUCT SRL

APROBAT POPESCU IOAN CALCULUL FONDULUI DE TIMP PENTRU ANUL 2011

NUMELE SI PRENUMELE:Activitati Zile calendaristice Concedii (odihna, medicale, studii) Zile libere si sarbatori legale Total zile ramase pentru activitati I 31 3 11 17 8 20 6 8 23 9 21 10 9 22 10 9 21 5 II 28 III 31 IV 30 V 31 VI 30 VII 31 11 10 10 9 22 8 22 10 21 8 22 VIII 31 IX 30 X 31 XI 30 XII 31 7 10 14 Total 365 21 109 235 25 11

Nr.crt. 1 2 3

4 5 6 7

Cursuri de pregatire

Pregatire de specialitate la locul 5 de munca Serviciu de zi Timp destinat indeplinirii altor 5 atributiuni ce deriva din fisa postului

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

Nr.crt.

Activitati Total zile ramase pentru activitati de prevenire

I 7 -

II 9 1 3

III 18 13

IV 6 1

V 7 2

VI 11 1 5

VII 5 0

VIII 17 12

IX 17 12

X 16 1 10

XI 17 12

XII 9 4

Total 139 3 76

8 9

Planificarea si pregatirea controalelor

Activitati specifice (instruiri, 2 intocmire de materiale documente de aparare impotriva incendiilor, rapoarte semestriale de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor, programe de masuri, evaluarea costurilor si propuneri pentru bugetul institutiei/agent economic, indrumare si control pentru serviciul de pompieri, instruirea serviciului de pompieri si participarea la concursurile profesionale)

10 11

Control de fond pe ansamblul obiectivului

1

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

12 24

Control tematic la: chiriasi, 2 activitati de prestari in incinta; instalatii electrice, organizare pe locul de munca Control colectiv cu inspector SSM, resp. RSVTI 2

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legaleLEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecia civil

a) neincluderea msurilor de protecie civil n 1.art. 76 lit. a) programele de dezvoltare economico-social sau n proiectele de buget;-Contraventie

c) nentocmirea planurilor de intervenie sau a altor 2.art. 76 lit. c) documente operative de rspuns n situaii de urgen ori neasigurarea punerii acestora n aplicare la declanarea situaiilor de urgen;-Contraventie

3.art. 76 lit. f)

f) neasigurarea nzestrrii, a dotrii i a echiprii cu mijloace tehnice de protecie civil, precum i nemeninerea n stare de operativitate a acestora; -Contraventie