Globalizarea Nimicului G Ritzer

19
LOGO George Ritzer Globalizarea Nimicului Cultura consumului si paradoxurile abundentei

Transcript of Globalizarea Nimicului G Ritzer

Page 1: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

George RitzerGlobalizarea Nimicului

Cultura consumului si paradoxurile abundentei

Page 2: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

Lucrarea de fata vorbeşte despre globalizare, și de modul în care aceata este legată de „nimic şi ceva”.

G.Ritzer, face o descriere a realităţii şi a modului în care s-a ajuns la situaţia de acum, subliniind atât avantajele cât şi dezavantajele acesteia.

Globalizarea – o reconceptualizare

Page 3: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

Globalizarea este răspândirea mondială a unor practici, extinderea relaţiilor dincolo de limitele continuităţii, organizarea vieţii sociale la scară globală şi sporirea unei conştiinţe globale comune.

www.themegallery.com Company Name

Page 4: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOTeorii ale globalizarii

Sunt de 3 tipuri:

Politice: Ideea principală este că pe termen lung funcţionarea neângradita, mai ales a pieţei capitaliste va aduce beneficii tuturor.

Economice: : Lesley Sklair: cea mai mare importanţă economică o au companiile trans-nationale, ele fiind motorul răspândirii globale a capitalismului.

Culturale: Jan Nederveen Preterse, identifica 3 abordări majore în teoretizarea aspectelor culturale ale globalizării.

www.themegallery.com Company Name

Page 5: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO3 tipuri

Diferentialismul cultural: exista diferenţe durabile intre culturi, în această viziune globalizarea se produce doar la suprafaţă în vreme ce structurile produnde ale culturii se păstrează în întregime intacte.

Convergentă culturală: Globalizarea provoacă o uniformizare la nivel global, culturile se schimbă uneori radical, producându-se o asimilare în direcţia grupurilor şi societăţilor dominante.

Hibridarea culturală: amestecul culturilor provocat de globalizare şi apariţia prin integrarea globalului şi a localului unor noi culturi hibrid unice, care nu pot fi reduse nici la cultura locală nici la cea globală.

www.themegallery.com Company Name

Page 6: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOGlocalizarea si Grobalizarea

Glocalizarea se refera la interpatrunderea globalului şi localului cu rezulatate unice în arii geografice diferite.

Grobalizarea se referă la ambiţiile imperialiste ale naţiunilor, corporaţiilor, organizaţiilor şi la dorinţa dacă nu

chiar nevoia lor de a se impune în diverse arii geografice.

www.themegallery.com Company Name

Page 7: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOAplicaţii ale glocalizarii şi grobalizarii

În domeniul culturii grobalizarea poate fi considerată o formă de expansiune trans-nationala a unor coduri şi practici comune în timp ce glocalizarea presupune interacţiunea, implozia a numeroase imputuri culturale, globale şi locale ducând la apariţia unui amestec având ca rezultat numeroşi hibrizi culturali.

www.themegallery.com Company Name

Page 8: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGONimic şi ceva

Lumea socială mai ales în zona consumului este caracterizată tot mai mult de „nimic”.

Nimicul este o formă socială conceptua şi controlată de obicei la nivel central şi lipsită de conţinut esenţial semnificativ.

Ceva este o formă socială de obicei concepută şi controlată la nivel local şi relativ bogată în conţinut, esenţial semnificativ.

Conceptul de ceva are o condiţie obiectivă şi nu este legată de modul în care oamenii definesc termenul sau se raportează la el.

www.themegallery.com Company Name

Page 9: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGONulităţile intră în scenă

Nulităţile sunt: Non locuri (mall-urile, cazinourile din Las Vegas etc.)

Non lucruri (tricouri Nike, rochii Dolce – Gabana, costume Armani)

Non oameni (vânzătorii de la Burger Kings, telemarketerii)

Non servicii (oferite de bancomat, diferite site-uri: ex Amazon), cu care oamenii îşi petrec timpul.

www.themegallery.com Company Name

Page 10: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGONimicul. Precauţii şi precizări

Instrumente conceptuale pentru înţelegerea nimicului

Avem 3 idei pentru a înţelege conceptul de nimic.

a. Mulţimea vida= o mulţime care presupune repetiţia unui fenomen. Majoritatea sau totalitatea formelor nimicului sunt compuse dintr-o multitudine de unităţi.

b. Reţeaua Grid: se referă la o serie de linii paralele care se repeta între ele nefiind nimic. Lanţurile fast-food gen McDonalds şi StarBucks, studiază atent localizarea geografică a restaurantelor lor şi le plasează astfel încât să formeze o reţea.

c. Ideea de format prestabilit (template) Scoate în evidenţă un aspect diferit al nimicului, se referă la un tipar

fundamental sau la o matriţă conceptua şi folosită la nivel central pentru a crea forme noi.

www.themegallery.com Company Name

Page 11: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOGlobalizarea nimicului

Globalizarea: este un proces social amplu care cuprinde atât glocalizarea cât şi grobalizarea.

Glocalizarea: presupune integrarea globalului în local cu rezultate unice în fiecare din locurile de unde se produce.

Grobalizarea: ambiţiile imperialiste ale corporaţiilor, statelor şi ale altor entităţi şi la felul în care acestea îşi impun modalităţile de acţiune şi produsele în detrimentul elementului local.

Coca – Cola este cel mai bun exemplu de NIMIC.

Coca-Colonizarea poate fi caracterizată drept grobalizarea nimicului.

www.themegallery.com Company Name

Page 12: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

Glocalizarea ceva-ului Formele glocale de ceva sunt în general scumpe, cel puţin în

comparaţie cu formele similare produse în masă.

Grobalizarea ceva-ului Gradul scăzut de grobalizare a ceva-ului serveşte la distingerea

nimicului de ceva. Fiind relativ rar „ceva-ul” îşi păstrează statutul şi se diferenţiază de „nimic” – ex: tablouri semnate de Van Gogh.

Globalizarea nimicului Între glocalizare şi nimic aproape că nu exista afinitate electivă. În

pofida absenţei unei afinităţi elective, exista mai ales în spaţiul consumului situaţii în care glocalizarea şi nimicul sunt corelate.

Ex: glocalizare a nimicului în turism – spectacole folclorice pentru turişti grobali.

www.themegallery.com Company Name

Page 13: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOGlobalizarea culturii consumului şi opoziţia globală faţă de aceasta.

Grobalizarea nimicului în spaţiul consumului proliferează în întreaga lume cu o viteză ameninţătoare.

Ex: super magazinele, lanţurile de magazine, mall-urile, aeroporturile, alături de alte fenomene: cărţi de credit, genţi Gucci, bancomate, angajaţii lanţurilor de magazine şi interacţiunile scenarizate în care se angajează cu clienţii, toate pot fi privite drept nimic, se afla în conturul consumului contemporan şi sunt globalizate extensiv.

Aşa cum consumul este dominat din ce în ce mai mult de nimic tot aşa şi viaţa oamenilor este din ce în ce mai implicată în nimic.

www.themegallery.com Company Name

Page 14: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOForţele care determină globalizarea culturii consumului sunt de 3 feluri

Capitalismul şi cultura consumului Dintr-o perspectivă marxistă capitalismul este definit de proprietatea

privată pe care o deţin captialistii asupra mijloacelor de producţie. De-a lungul anilor a devenit din ce în ce mai limpede că nu doar globalizarea producţiei şi a muncii este percepută de capitalism ci şi răspândirea globală a culturii consumului.

Americanizarea şi cultura consumului SUA rămân o forţă importanta în ceea ce priveşte producţia globală

deoarece în termenii lui Sklair ele rămân centrul multor corporaţii transnaţionale (Microsoft, Nike) şi locul de reşedinţă al multora dintre cei mai influienti şi bogați oameni– monştri ai clasei capitaliste transnaţionale (Bill Gates).

www.themegallery.com Company Name

Page 15: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

McDonalizarea şi cultura consumului Fast-food-ul este o invenţie americană care s-a globalizat, sunt de

asemenea fenomene capitaliste având un rol central în cultura consumului. Sistemele mcdonaldizarii nu sunt bastioane ale culturii consumului ci şi fenomene globalizante. În concluzie cultura consumului reprezintă nucleul globalizării/grobalizarii.

www.themegallery.com Company Name

Page 16: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGORolul brandingului

Brandingul este acel process în cursul căruia o mare cantitate de timp, efort, competenta şi bani este investită în crerea şi promovarea unor nume, logo-uri simboluri în scopul de a putea fi recunoscute chiar şi instantaneu oriunde este vândut respectivul produs.

www.themegallery.com Company Name

Page 17: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGOSărăcia în pofida abundentei monumentale şi reacţiile globale

Deşi suntem înconjuraţi de non-locuri, non-lucruri, non-persoane şi non-servicii tot mai acesibili suntem în acelaşi timp privați de conţinutul distinctiv care a caracterizat întotdeauna locurile, lucrurile, persoanele, serviciile.

www.themegallery.com Company Name

Page 18: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO

Branding-ul este: Esenţial pentru succesul culturii consumului De o importanţă crucială pentru numeroase companii

capitaliste Strâns legat de SUA şi de marile agenţii de marketing şi

publicitate Esenţial pentru McDonald’s, care reprezintă un exemplu

paradigmatic în ceea ce priveşte importanţa acestui process inclusive la nivel global, pentru a obţine success în economia de astăzi.

www.themegallery.com Company Name

Page 19: Globalizarea Nimicului G Ritzer

LOGO