Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

download Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

of 48

Transcript of Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  1/48

  METODOLOGII MANAGERIALE

  an 3 sem 1 2009-2010

  MULTIPLE CHOICE

  1.

  Care din urmatoarele elemente impun schimbari manageriale de fond?Alegeti raspunsul corect din variantele de raspuns

  a. disfunctionalitati in functionarea managementuluib. mediul de afaceric. criza managerialad. criza economicae. criza politica

  ANS: A

  2.

  Care din urmatoarele sunt secvente de elaborare a strategiei globale a organizatiei?

  a. fundamentareab. diagnosticareac. studiul de marketingd. studiul ecologice. trategia sectoriala

  ANS: A

  3.

  Care din sursele informationale asigura un grad superior de fundamentare a

  strategiei globale?

  a. elaborareab. studiul ecologicc. implementaread. fundamentareae. diagnosticarea

  ANS: B

  4.

  Care din urmatoarele metode si tehnici ne ajuta la depistarea disfunctionalitatilorsi punctelor forte in functionarea managementului organizatiei?

  a. chestionarulb. managementul prin obiectivec. managementul prin proiected. diagnosticareae. managementul prin bugete

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  2/48

  ANS: A

  5.

  Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul de marketing?

  a. informatii referitoare la sistemul informationalb. informatii referitoare la piata de aprovizionare si vanzarec. informatii referitoare la factorii poluanti

  d. informatii referitoare la factorii nepoluantie. informatii referitoare la strategii manageriale

  ANS: B

  6.

  Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul ecologic?

  a. informatii referitoare la principalii furnizorib. informatii referitoare la principalii clientic. informatii referitoare la factorii poluantid. informatii referitoare la strategii manageriale

  e. informatii referitoare la piata de aprovizionare si vanzare

  ANS: C

  7.

  Cate persoane se recomanda sa faca parte din echipa de specialitate care realizeaza

  proiectarea manageriala?

  a. echipe de dimensiuni medii de 6-9 persoaneb. echipe de dimensiuni mici de 3-5 persoanec. echipe de dimensiuni mari de 12-18 persoaned. echipe formate din 19-25 persoanee. echipe formate din 26-30 persoane

  ANS: A

  8.

  Cine participa la analiza informatiilor privitoare la sistemul managerial in

  ansamblul sau?

  a. seful echipeib. intreaga echipac. consultantii externid.

  specialistie. auditori

  ANS: B

  9.

  Care din urmatoarele sunt sisteme de management globale?

  a. managementul prin obiective

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  3/48

  b. diagnosticareac. strategia nationalad. interviule. chestionarul

  ANS: A

  10.

  Care din urmatoarele sunt sisteme manageriale?

  a. sistemul decizional

  b. sistemul organizatoric

  c. sistemul informational

  d.chestionarul

  e. interviul

  a. a-bb. a-cc. b-cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  11.

  Care din urmatoarele decizii si actiuni ajuta la implementarea cu succes a

  sistemului de management?

  a. elaborarea proiectului programului de implementare a sistemului managerialb. proiectarea sistemului metodologico- managerialc. proiectarea subsistemului informationald. proiectarea subsistemului decizionale.

  elaborarea strategiei nationaleANS: A

  12.

  Unde se analizeaza si definitiveaza proiectul programului de implementare a

  sistemului de management?

  .a. adunarea generala

  b. sedinta consiliului de administratiec. biroul de conducered. sedinte speciale

  e. sedinte sectoriale

  ANS: B

  13.

  Cum se aduce la cunostinta intregului personal programul de implementare a

  sistemului managerial?

  a. sedinta speciala la care participa toti salariatii

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  4/48

  b. sedinta consiliului de administratiec. biroul de conducered. sedinte pe sectoare de productiee. adunari generale pe compartimente

  ANS: A

  14.

  Cind este necesara infiintarea de posturi noi?

  a. cand apar noi procese de muncab. cand doreste managerul generalc. cand scade volumul de productied. cand scade numarul de personale. cand creste volumul cheltuielilor de exploatare

  ANS: A

  15.

  Asigurarea succesului economic pe termen de 3-5 ani este conditionata de:

  a. remodelarea managerialab. organizarea de noi departamentec. infiintarea de noi posturid. infiintarea de noi compartimentee. reducerea personalului administrativ

  ANS: A

  16.

  Ce vizeaza introducerea si utilizarea managementului pe baza centrelor de profit?

  a. ordine, disciplina, rigurozitate, performanta economicab. mentinerea volumului de activitate la nivelul lunii precendentec. mentinerea exportului la nivelul perioadei precendentd. reducerea cheltuielilor de exploataree. reducerea personalului din sectorul administrativ

  ANS: A

  17.

  Ce cuprinde sistemul de obiective?

  a. obiective fundamentale

  b. obiective derivate 1c. obiective derivate 2 si obiective specifice si individuale

  d. obiective pe sectoare de productie

  e. obiective individuale

  a. a,bb. a,cc. b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  5/48

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  18.

  De ce sunt dependente constituirea si functionarea centrelor de gestiune?

  a. utilizarea bugetelorb. gradul de realizare a obiectivelor individualec. gradul de utilizare al resurselor umaned. volumul de activitate pe sectoare de productiee. volumul de cheltuieli pe sectoare de productie

  ANS: A

  19.

  Care este aria de cuprindere a sistemului informational?

  a. compartimenetele functionaleb.

  compartimentul de marketingc. compartimentul financiar contabild. compartimentul de organizarea productieie. compartimentul aprovizionare

  ANS: A

  20.

  Ce informatii se iau in considerare in elaborarea strategiei globale?

  a. studiu de diagnosticare

  b. analiza SWOT

  c. caracteristicile dimensionale si functionale ale firmeid. studiu ecologic

  e. studiu de marketing

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  21.

  Precizati care sunt etapele de implementare a strategiei de ansamblu a societatii

  comerciale?

  a. fundamentarea strategiei

  b. elaborarea strategiei

  c. informatizarea strategiei

  d. studiu ecologic

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  6/48

  e. studiu de marketing

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  22.

  Care din urmatoarele faze sunt parcurse de orice firma in activitatea sa?

  a. demararea

  b. cresterea si maturitatea

  c. detaliu

  d. stagnarea activitatii

  e. dizolvarea firmei

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  23.

  Ce urmaresc proprietarii/ actionari de la firma?

  a. sa asigure un profit cat mai ridicat pentru a incasa dividente cat mai marib. sa stagneze activitatea firmeic. sa reduca personalul firmeid. sa mareasca volumul cheltuielilor din activitatea de exploataree. sa reduca veniturile din activitatea de exploatare

  ANS: A

  24.

  Ce urmaresc salariatii de la firma?

  a. sa ramana cu o activitate mai redusa decat perioada precedentab. sa obtina venituri cat mai maric.

  sa inregistreze pierderid. sa reduca programul de lucrue. sa creasca cheltuielile sociale ale firmei

  ANS: B

  25.

  Ce urmaresc sindicatele de la firma?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  7/48

  a. asigurarea protectiei sociale a personalului salariatb. reducerea personalului firmeic. reducerea veniturilor salarialed. reducerea programului de lucrue. cresterea cheltuielilor din activitatea de exploatare

  ANS: A

  26.

  Ce urmaresc clientii organizatiei de la firma?

  a. marfuri de calitate la un pret competitivb. reducerea personalului firmeic. reducerea volumului de activitated. cresterea cheltuielilor socialee. sa stagneze activitatea firmei

  ANS: A

  27.

  Ce urmaresc furnizorii de la firma?

  a. consolidarea si cresterea economica a firmeib. reducerea preturilor de achizitiic. cresterea cheltuielilor de exploatared. reducerea veniturilor din activitatea de exploataree. reducerea personalului firmei

  ANS: A

  28.

  Ce urmareste statul de la firma?

  a. surse la bugetul statuluib. reducerea personaluluic. scaderea volumului de activitated. cresterea cheltuielilor din activitatea de exploataree. reducerea programului de lucru al firmei

  ANS: A

  29.

  Ce urmaresc bancile de la firma?

  a. dezvoltarea economica prin acordarea de credite in conditii avantajoaseb. reducerea personaluluic. cresterea cheltuielilor de exploatared. reducerea volumului de activitatee. reducerea veniturilor din activitatea de exploatare

  ANS: A

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  8/48

  30.

  Ce urmaresc autoritatile locale de la firma?

  a. profitul sa reprezinte o singura sursa de finantare a bugetelor localeb. sa reduca activitatea firmeic. sa reduca personalul firmeid. sa reduca programul de lucru

  e. sa creasca cheltuielile din activitatea de exploatare

  ANS: A

  31.

  Care din urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare in fundamentarea

  strategiei societatii comerciale?

  a. aspecte de natura economica, tehnica, managerialeb. aspecte de natura sociologicac. aspecte de natura ecologicad. aspecte de natura politica

  e. aspecte de natura psihologica

  ANS: A

  32.

  Care sunt firmele afectate de internationalizarea activitatii economice?

  a. intreprinderi mici si mijlociib. intreprinderi maric. toate tipurile de firmed. intreprinderi specializate in productia alimentarae. intreprinderi specializate in productia de mobilier pentru birouri

  ANS: C

  33.

  Cum trebuie sa fie abordata strategia firmei?

  a. protectie rigida a viitorului firmeib. un concept si elaborat flexibilc. o supradimensionare in fundamentarea strategieid. o subdimensionare in fundamentarea strategieie. o subdimensionare mixta in fundamentarea strategiei firmei

  ANS: B

  34.

  Cum se realizeaza diagnosticarea activitatii firmei?

  a. prin analizarea punctelor forte

  b. prin analizarea punctelor slabe

  c. fara o analiza a activitatilor firmei

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  9/48

  d. printr-un studiu superficial de analiza

  e. printr-un studiu specializat pe activitati

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  35.

  d.

  Analizele efectuate cu ocazia diagnosticarii sunt:

  a. analize interne

  b. analize externe

  c. analize mixte

  d.analize specializate pe domenii de activitate

  e. analize specializate pe faze de lucru

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  36.

  La ce se refera cercetarile de marketing?

  a. piete sau segmente de piata

  b. nivelul preturilor acceptate de piata

  c. modalitati de dobandire a produselor pe piata

  d. factori poluanti

  e. factori nepoluanti

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  37.

  La ce se refera studiile ecologice?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  10/48

  a. activitati de poluareb. activitati comercialec. activitati financiared. piete sau segmente de piatae. nivelul preturilor acceptate de piata

  ANS: A

  38.

  Care sunt caracteristicile definitorii ale obiectivelor fundamentale?

  a. realiste

  b. mobilizatoare

  c. stimulatoare

  d. comprehensibile

  e. sa nu permita intelegerea continutului lor de catre personalul firmei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  39.

  Care din urmatoarele sunt resurse solicitate de realizarea obiectivelor?

  a. informationale

  b. tehnico-materiale

  c. financiare

  d. umane

  e. ecologice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  40.

  Pe ce pune accent strategiile manageriale?

  a. remodelarea sistemului de managementb. activitate financiarac. activitate ecologicad. activitatea de productiee. activitatea de aprovizionare

  ANS: A

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  11/48

  41.

  Care din urmatoarele sunt strategii partiale?

  a. strategii manageriale

  b. strategii comerciale

  c. strategii financiare

  d. strategii inovationale

  e. strategii nationale

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  42.

  Pe ce pune accent strategiile comerciale?

  a. domeniul vanzarilor

  b. domeniul marketingului

  c. domeniul ecologic

  d. domeniul financiar-contabile

  e. domeniul productiei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

  e. d,e

  ANS: A

  43.

  Ce vizeaza strategiile financiare?

  a. imbunatatirea parametrilor deprofitabilitate

  b. bonitatea firmei

  c. marketingul

  d. aprovizionarea

  e. fabricatia

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  12/48

  44.

  Ce urmaresc strategiile inovationale?

  a. promovarea pragului tehnicb. cresterea productivitatii munciic. cresterea numarului de personald. reducerea profitului

  e. cresterea cheltuielilor de exploatare

  ANS: A

  45.

  Ce vizeaza aspectele tehnice ale firmei?

  a. realizarea de produse si tehnologii noib. asigurarea de resurse financiarec. dezvoltarea organizarii informaled. cresterea numarului de personale. cresterea cheltuielilor din activitatea de exploatare

  ANS: A

  46.

  Ce vizeaza aspectele economice ale firmei?

  a. asigurarea de resurse materiale

  b. asigurarea de resurse financiare

  c. dezvoltarea culturii si mentalitatii personalului

  d. reducerea profitului

  e. cresterea cheltuielilor din activitatea de exploatare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  47.

  Ce vizeaza aspectele umane ale firmei?

  a.

  imbunatatirea structurii socio-profesionale a salariatilorb. dezvoltarea de resurse financiarec. asigurarea de resurse materialed. scaderea profituluie. reducerea veniturilor din activitatea de exploatare

  ANS: A

  48.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  13/48

  1) Ce vizeaza aspectele manageriale ale firmei?

  a. imbunatatirea functionarii sistemului de management

  b. modernizarea componentelor informationale

  c. dezvoltarea culturii si mentalitatii personalului

  d. reducerea profitului

  e. reducerea volumului de activitate al firmei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  49.

  Cum se realizeaza evaluarea strategiei firmei?

  a. evaluarea partiala

  b. evlauarea finalac. evaluarea superficiala

  d. evaluarea pe activitati

  e. evaluarea pe domenii de activitate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  50.

  Cum se realizeaza multiplicarea legaturilor organizatiei?

  a. mediul ambiant

  b. mediul national

  c. mediul international

  d. mediu ecologic

  e. mediu politic

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  51.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  14/48

  Ce implica proiectarea sistemului metodologic-managerial al firmei?

  a. selectarea instrumentarului managerial

  b. precizarea elementelor metodologice de aplicare si utilizare a instrumentarului

  managerial

  c. elaborarea unor metodologii complexe de analiza si perfectionare a celorlalte

  componente manageriale

  d. utilizarea managementului pe baza centrelor de profit

  e. utilizarea managementului pe baza de proiecte

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  52.

  Care sunt componentele manageriale ale firmei?

  a. componenta decizionala

  b. componenta informationala

  c. componenta organizatorica

  d. componenta metodologico-manageriala

  e. componenta mixta

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

  e. d,e

  ANS: D

  53.

  Cum se realizeaza reproiectarea sistemului managerial?

  a. de sine statator

  b. ca o parte a unui proiect managerial

  c. fara o analiza a celor 2 abordari

  d. implementarea noului sistem metodologico-managerial

  e. evaluarea functionalitatii si performantelor noului sistem metodologico- managerial

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  15/48

  54.

  Cum se realizeaza sensibilizarea personalului managerial al firmei?

  a. organizare de sesiuni de informare a managerilor

  b. organizare de cursuri de perfectionare a managerilor

  c. organizare de cursuri de instruire a managerilor si a personalului de executie si a

  specilistilor

  d. organizarea instruirii personalului de executie, a specialistilor din diversecompartimente

  e. organizarea de activitati educative pentru intregul personal al firmei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  55.

  Ce aspecte se urmaresc in sensibilizarea si instruirea personalului firmei?

  a. informarea generala asupra importantei si a continutului proiectului

  b. constientizarea avantajelor pe care le vor genera noile sisteme, metode si tehnci de

  management utilizate

  c. crearea unei atmosfere favorabile a schimbarilor informale

  d. intelegerea obiectivelor urmarite prin proiectarea noului sistem

  e. constientizarea avantajelor pe care le vor genera noile sistem, metode si tehnici la

  nivel de organizare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  56.

  Ce presupune realizarea deciziei de coordonare a echipei care proiecteaza noul

  sistem metodologico-managerial al firmei?

  a. numirea responsabilului echipei de proiectareb. aprobarea componentei echipei

  c. aprobarea programului de efectuare a proiectului

  d. aprobarea principalelor schimbari preconizate in instrumentarul managerial

  e. analiza si aprobarea proiectului noului sistem metodologico-managerial

  a. a,bb. a,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  16/48

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  57.

  Ce presupune realizarea deciziei referitoare la aprobarea proiectului noului sistem

  metodologico-managerial al firmei?

  a. punerea proiectului noului sistem metodologico-managerial in dezbaterea

  consiliului de administratie

  b. participarea la definitivarea proiectului

  c. aprobarea formei finale a proiectului

  d. aprobarea componentei echipei

  e. numirea responsabilului executiv al echipei de proiectare

  a. a,bb. a,cc. b,c

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  58.

  Ce presupune realizarea deciziei referitoare la coordonarea organizarii cursurilor

  de instruire pe categorii de personal?

  a. aprobarea tematicii cursurilor

  b. staiblirea perioadei cursurilor

  c. stabilirea locului de desfasurare

  d. selectarea managerilor si executantilor ce urmeaza a participa la cursurile de

  scurta durata

  e. discutarea graficului cu seful echipei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  59.

  Ce presupune realizarea deciziei de recompensare si sanctionare a salariatilor in

  functie de gradul si calitatea participarii la aplicarea noului system metodologico-

  managerial?

  a. solicitare de informatii si propuneri de la responsabilii cu implementarea

  proiectului

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  17/48

  b. solicitare de informatii de la managerii si specialistii care operationalizeaza

  schimbarile

  c. consultarea si a altor manageri in definitivarea recompenselor si actiunilor

  d. aprobarea tematicii cursurilor de instruire

  e. stabilirea perioadei cursurilor, a orelor si locului de desfasurare

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  60.

  Ce presupune decizia de evaluare periodica a stadiului implementarii noului sistem

  metodologico-managerial?

  a. solicitare de informatii de la membrii echipei de implementare

  b. solicitare de informatii de la salariatii care aplica noile sisteme si metode

  managerialec. efectuarea de controale personale prin sondaj in zona cheie ale organizatiei

  d. participarea la elaborarea raportului final prin evaluarea noului sistem

  metodologico- managerial

  e. redactarea raportului final de evaluare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  61.

  Care din urmatoarele argumente considera managementul prin obiective de o

  importanta deosebita?

  a. asigura disciplina manageriala si economica la fiecare etaj organizatoric al firmei

  b. promoveaza o stare de rigurozitate prin definirea clara a obiectivelor

  c. este un element declansator al unor actiuni complexe de modernizare manageriala

  d. asigura un climat favorabil schimbarilor de munca

  e. asigura elaborarea unui program riguros de implementare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  18/48

  ANS: D

  62.

  1) Care din caracteristicile managementului prin obiective ii confera importanta,

  originalitate si valoare?

  a. complexitate deosebita

  b. dimensiune manageriala

  c. dimensiune economicad. dimensiune participativa

  e. dimensiune motivationala

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  63.

  Ce prevad programele de actiune la nivel de firma pentru care se intocmesc

  bugete?

  a. decizii ce urmeaza a fi adaptate pentru realizarea obiectivelor

  b. actiuni de intreprins pentru operationalizarea deciziilor

  c. resurse umane, materiale, financiare si informationale

  d. calendare de termene

  e. programe de actiune

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  64.

  Care sunt cerintele stabilite de metodele si tehnicile manageriale in contextul

  managementului rin obiective?

  a. permiterea fundamentata a componentelor managementului prin obiective

  b. sa faciliteze derularea fiecarei etape metodologice de aplicare a acestuiac. sa reprezinte suportul logistic al managentului prin obiective

  d. metode si tehnici manageriale

  e. instructiunile

  a. a,bb. a,cc. b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  19/48

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  65.

  La ce conduce gradul de defalcare a obiectivelor fundamentale?

  a. managementul prin obiective axat pe echipa

  b. managementul prin obiective axat pe individ

  c. managementul mixt

  d. managementul prin proiecte

  e. managementul prin exceptii

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  66.

  Ce pot fi centrele de gestiune?

  a. centre de costuri

  b. centre de profit

  c. centre ecologice

  d. centre economice

  e. centre politice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  67.

  Care sunt principalele etape pe care le implica metodologia managementului pe

  produs?

  a. stabilirea produsului sau a grupei de produse care formeaza obiectulmanagementului pe produs

  b. desemnarea persoanei care asigura managementul

  c. elaborarea de variante de strategii de fiecare manager pe produs

  d. evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii produsului

  e. efectuarea de catre managerul de produs impreuna cu echipa de modificari de

  ordin structural-organizatoric, decizional, metodologic

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  20/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  68.

  Care sunt etapele de utilizare a managementului prin bugete?

  a. delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune

  b. elaborarea si fundamentarea bugetelor

  c. lansarea bugetelor pe centre de gestiune

  d. executarea bugetara

  e. inregistrarea si transmiterea abaterilor

  a. a,bb. a,cc. b,c

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  69.

  Cum se clasifica bugetele in raport cu natura obiectivelor urmate?

  a. bugete ale obiectivelor financiare

  b. bugete ale preobiectivelor

  c. bugete ale obiectivelor ecologice

  d. bugete de tip financiar

  e. bugete de tip economic

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  70.

  Cum se clasifica bugetele dupa criteriul de intocmire?

  a. bugete de tip financiar

  b. bugete de tip economic

  c. bugete de tip banesc

  d. bugete ale obiectivelor financiare

  e. bugete ale resurselor economice

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  21/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  71.

  Cum se clasifica bugetele dupa modul de diferentiere a veniturilor?

  a. bugete de proiect

  b. bugete de organizare

  c. bugete de responsabilitate

  d. bugete financiare

  e. bugete de tip banesc

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: A

  72.

  Cum se clasifica bugetele dupa variatia cheltuielilor?

  a. bugete statice

  b. bugete flexibile

  c. bugete rigide

  d. bugete de proiect

  e. bugete de responsabilitate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  73.

  Cum se clasifica bugetele dupa sfera de cuprindere?

  a. bugete partiale

  b. bugetul general

  c. bugete statistice

  d. bugete statistice

  e. bugete flexibile

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  22/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  74.

  Care sunt instrumentele de lucru specifice managementului prin exceptii?

  a. schema de alerta

  b. ghidul decizional

  c. schema de asteptare

  d. programele de actiune

  e. calendarele de termene

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  75.

  Care sunt zonele delimitate de schema de alerta?

  a. zona de neinterventie decizionala

  b. zona de atentie

  c. zona de alarma

  d. zona de abateri foarte grave

  e. zona mixta

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  76.

  Care din urmatoarele sunt fundamentele managementului participativ?

  a. fundamentul organizatoric

  b. fundamentul motivational

  c. fundamentul juridic

  d. fundamentul moral-spiritual

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  23/48

  e. fundamentul mixt

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  77.

  Care din urmatoarele sunt organisme participative de management?

  a. statutul juridic al firmei

  b. regia autonoma

  c. societatea comerciala

  d. asociatii

  e. administratorii

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  78.

  Care din urmatoarele sunt atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor?

  a. aproba statutului si contractului de societate

  b. aproba structura organizatorica

  c. aproba bilantul contabil si raportul de gestiune al consiliului de administratie

  d. aproba bugetul de venituri si cheltuieli

  e. hotaraste infiintarea sau desfiintarea unor unitati ale societatii

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  79.

  Care din urmatoarele sunt atributii ale Consiliului de Administratie?

  a. angajeaza si concediaza personalul

  b. stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente

  c. aproba statutul si contractul de societate

  d. aproba contracte de inchiriere pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  24/48

  e. stabileste strategia si tehnica de marketing

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  80.

  Care din urmatoarele sunt atributiile Comisiei de cenzori?

  a. verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante

  b. controleaza exactitatea inventarului la incheirea exercitiului financiar

  c. angajeaza si concediaza personalul

  d. controleaza operatiunile de lichidare cu ocazia lichidarii societatii

  e. prezinta punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  81.

  Care firme rezista si se dezvolta intr-un mediu instabil?

  a. inoveaza mai mult

  b. inoveaza mai repede

  c. inoveaza mai bine

  a. inoveaza cu costuri mai reduse

  b. inoveaza cu tehnologii mari consumatoare de energie

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  82.

  Care din variantele organizatorice sunt utilizate de managementul prin proiecte?

  a. managementul prin proiecte cu facilitare

  b. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala

  c. managementul prin proiecte cu stat-major

  d. managementul prin proiecte mixte

  e. managementul prin obiective

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  25/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  83.

  Cum se alege seful de proiect?

  a. dintre cei mai implicate la proiect

  b. dintre cei mai credibili sefi de compartimente

  c. din randul specialistilor

  a. din randul salariatiilor firmei

  b. din randul auditorilor

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  84.

  Care este componeneta echipei in cadrul managementului prin proiecte cu stat

  major?

  a. intre 8-12 membriib. intre 3-5 membriic. intre 15-25 membriid. intre 26-30 membriie. intre 31-35 membrii

  ANS: A

  85.

  La ce participa nemijlocit managerul de proiecte?

  a. planificarea proiectului

  b. organizarea proiectului

  c. coordonarea colectivului de proiectd. antrenarea participantilor la realizarea proiectului

  e. control-evaluarea proiectului

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  26/48

  e. d,e

  ANS: D

  86.

  Care din etapele urmatoare se aplica managementului prin proiecte?

  a. definirea proiectului

  b. desemnarea conducatorului de proiect

  c. stabilirea echipei de proiect

  d. alegerea variantei organizatorice

  e. elaborarea bugetului proiectului

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  87. Din cine este alcatuita echipa de proiect in cazul managementului prin proiecte ?

  a. specialisti cu pregatire diversab. personalul tehnic al firmeic. personalul administrative al firmeid. personalul auxiliar al fimeie. personalul financiar contabil al firmei

  ANS: A

  88.

  Cum se realizeaza alegerea variantei organizatorice in cazul managementului prinproiecte?

  a. in functie de amploarea proiectului

  b. in functie de intensitatea inovationala a acestuia

  c. in functie de durata si realizare

  d. in functie de volumul si complexitatea proceselor de munca

  e. in functie de componenta profesionala a personalului firmei

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  89.

  Care din urmatoarele sunt elemente ale bugetului proiectului?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  27/48

  a. obiective

  b. cheltuieli

  c. venituri

  d. rezultate

  e. resurse umane

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  90.

  Care din urmatoarele sunt modalitati de control in cadrul managementului prin

  proiecte?

  a. controlul economic

  b. controlul de calitate

  c. controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizared. controlul financiar

  e. controlul de gestiune

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  91.

  Care din urmatoarele resurse sunt combinate in realizarea proiectului in cadrul

  managementului prin proiecte?

  a. resurse materiale

  b. resurse financiare

  c. resurse umane

  d. resurse ecologice

  e. resurse ale subsolului

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  92.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  28/48

  Care din urmatoarele sunt metode specifice de management?

  a. metoda diagnosticarii

  b. sedinta

  c. delegarea

  d. chestionarul

  e. interviul

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  93.

  Care din urmatoarele caracteristici se refera la metoda diagnosticarii?

  a. analiza cause-efect

  b. caracterul sau participativc. finalizarea sa in recomandari

  d. complexitate deosebita

  e. dimensiune manageriala

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  94.

  Cum se clasifica diagnosticele in functie de sfera de cuprindere?

  a. diagnostice generale

  b. diagnostice specializate

  c. diagnostice mixte

  d. diagnostice monofazice

  e. diagnostice plurifazice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  95.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  29/48

  Cum se clasifica diagnosticele in functie de fazele componente si de derularea lor in

  timp?

  a. diagnostice monofazice , directe

  b. diagnostice plurifazice

  c. diagnostice mixte

  d. diagnostice generale

  e. diagnostice specializate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  96.

  Cum se clasifica sedintele in functie de continut?

  a. de informareb. decizionale

  c. de exploatare

  d. de armonizare

  e. mixte

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  97.

  Care sunt etapele de parcurs in cazul utilizarii metodei sedintei?

  a. pregatire

  b. deschidere

  c. desfasurare

  d. finalizare

  e. evaluare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  30/48

  98.

  Care din urmatoarele sunt elemente componente ale procesului de delegare?

  a. insarcinarea

  b. atribuirea comtetentei formale

  c. incredintarea responsabilitatii

  d. control

  e. evaluare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  99.

  Care din urmatoarele sunt functii ale tabloului de bord?

  a. functia de informare

  b. functia de avertizare

  c. functia de evaluare

  d. functia decizionala

  e. functia de evaluare

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

  e. d,e

  ANS: D

  100.

  Care din urmatorele sunt dimensiuni ale tabloului de bord?

  a. dimensiune sintetica

  b. dimensiune postoperativa

  c. dimensiune sinoptica

  d. dimensiune dimensiune individuala

  e. dimensiune operative

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  31/48

  101.

  Cum se clasifica tabloul de bord in functie de sfera de cuprindere?

  a. tabloul de bord general

  b. tabloul de bord restrans

  c. tablou mixt

  d. tablou de bord strategic

  e. tablou de bord de gestiune

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  102.

  Cum sunt valorificate informatiile transmise prin intermediul situatiilor

  informationale specifice tabloului de bord?

  a. valorificare decizionala

  b. intensificare operationala

  c. simpla informare a managerului

  d. insarcinarea

  e. incredintarea responsabilitatii

  a. a,bb. a,cc. b,c

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  103.

  La ce se refera evaluarea si valorificarea poductiei de idei in cadrul brainstorming-

  ului ?

  a. selectia si clarificarea ideilor

  b. analiza

  c. evaluarea finala a solutiilor

  d. atribuirea competentei formalee. transmiterea sarcinilor competentelor si responsabilitatilor

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  32/48

  ANS: D

  104.

  Care sunt procesele creative spontane simulate prin derularea sineticii?

  a. transforma necunoscutul in cunoscut

  b. asigura indepartarea persoanlelor implicate de subiect in timp

  c. asigura tasnirea de idei noi

  d. efectueaza legaturi intre problema supusa inovarii, sarcina actuala a creatorilor si

  alte elemente

  e. precizeaza dimensiunile grupului de creativitate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  105.

  Care din urmatoarele sunt etape in cadrul utilizarii tehnicii Delphi?

  a. pregatirea si lansarea anchetei

  b. efectuarea anchetei

  c. prelucrarea datelor obtinute si valorificarea lor in procesul decizional

  d. diagnosticarea domeniului

  e. identificarea si evaluarea tuturor variabilelor semnificative implicate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  106.

  Care din urmatoarele sunt metode si tehnici calsice de management prin costuri?

  a. metoda pe comenzi

  b. metoda globala

  c. metoda pe fazed. metoda normativa

  e. metoda costurilor directe

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  33/48

  e. d,e

  ANS: D

  107.

  Care din urmatoarele sunt metode si tehnici evaluate de management prin costuri?

  a. metoda normativa

  b. metoda THM

  c. metoda costurilor directe

  d. metoda pe comenzi

  e. metoda pe faze

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  108.

  Care din urmatoarele sunt articole de calculatie in cadrul metodei pe comenzi?

  a. cheltuieli directe

  b. cheltuieli indirecte

  c. cheltuieli de administratie

  d. cheltuieli inregistrate in avans

  e. cheltuieli anticipate

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  109.

  Care din urmatoarele componente fac parte din cheltuielile directe in cadrul

  metodei pe comenzi?

  a. materii prime si materiale directe

  b. salarii directec. CAS si fond protectie sociala la salariile directe

  d. combustibil

  e. energie electrica

  a. a,bb. a,cc. b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  34/48

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  110.

  Care din urmatoarele componente fac parte din cheltuielile indirecte in cadrul

  metodei pe comenzi?

  a. cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor

  b. cheltuieli generale de sectie

  c. cheltuieli generale de administratie

  d. cheltuieli cu costul marfurilor

  e. cheltuieli cu ambalajele

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  111.

  Care din urmatoarele sunt probleme manageriale stabilite in cadrul metodei

  normative?

  a. normarea costurilor pe total si la nivel de produs

  b. evidenta si urmarirea costurilor de productie

  c. stabilirea costului efectiv al productiei si produselor

  d. evidenta si urmarirea cheltuielilor cu materii prime

  e. evidenta si urmarirea cheltuielilor cu costul marfurilor

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  112.

  Care din urmatoarele sunt etape care trebuiesc parcurse prin utilizarea metodei

  taxa- ora masina (THM) ?

  a. sectorizarea firmei in centre de productie

  b. dimensionarea economica, tehnica, umana a centrelor de productie

  c. elaborarea bugetului de cheltuieli

  d. repartizarea cheltuielilor indirecte pe centre de productie

  e. stabilirea costului orei de functionare pe fiecare centru de productiea. a,b

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  35/48

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. e,d

  ANS: D

  113.

  Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare ale sistemului cost-ora-

  productie?

  a. delimitarea si dimensionarea centrelor de productie

  b. precizarea volumului de productie

  c. elaborarea bugetului de cheltuieli

  repartizarea cheltuielilor indirecte pe centre de gestiune

  e. determinarea costului normat al productiei si produseloa. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,c

  e. d,e

  ANS: D

  114.

  Care din urmatoarele sunt etape pentru elaborarea unui studiu de analiza a valorii?

  a. pregatirea cercetarii

  b. informare referitoare la obiectul studiului

  c. analiza produsului / serviciului

  d. reconceperea produsului / serviciului

  e determinarea eficientei economice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  115.

  Care din urmatoarele sunt forme ale computerizarii din domeniul sistemului

  managerial?

  a. incorporarea in continutul metodei a hardului si softului informatic

  b. folosirea pe parcursul operationalizarii metodelor manageriale

  c. utilizarea unor metode manageriale clasice

  d. programarea sedintei de creativitate

  e. alegerea locului de desfasurare a sedintei de creativitate

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  36/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  116.

  Care din urmatoarele sunt cerinte de rationalizare privind decizia?

  a. sa fie fundamentata stiintific

  b. sa fie integrata, armonizata in ansablul deciziilor adoptate

  c. sa se incadreze in perioada optima de elaborare si de aplicare

  d. sa fie imputernicita

  e. formularea corespunzatoare a deciziei

  a. a,bb. a,cc. b,c

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  117.

  Care din urmatoarele sunt etape de analiza a sistemului decisional?

  a. analiza incadrarii tipologice a deciziilor adoptate

  b. analiza incadrarii deciziilor pe functii ale managementului

  c. analiza incadrarii deciziilor pe functiuni ale firmei

  d. analiza calitatii deciziilor

  e. analiza instrumentarului decizional

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  118.

  Cum este structurat proiectul sistemului decizional?

  a. fise decizionale

  b. metode si tehnici decizionale

  c. alte elemente decizionale

  d. intocmirea proiectului sistemului decizional

  e. evaluarea proiectului decizional

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  37/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  119.

  Cum sunt grupate abordarile procesului decisional in functie de caracterul si

  utilitatea lor?

  a. abordari descriptive

  b. abordari normative

  c. abordari mixte

  d. abordarea echilibrata a proceselor de management

  e. modernizarea sistemului decizional

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  120.

  Care din urmatoarele sunt etape ale modelului decizional normativ strategic?

  a. identificarea si definirea problemei

  b. perceperea corespunzatoare a obiectivelor

  c. stabilirea alternativelor sau variantelor decizionale

  d. alegerea deciziei convenabile

  e. aplicarea deciziei

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  121.

  Care din urmatoarele sunt metode si tehnici decizionale?

  a. situatiile decizionale de incertitudine

  b. situatia decizionala de risc

  c. situatia decizionala de certitudine

  d. fisele decizionale ale fiecarui manager

  e. proiectul sistemului decizional

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  38/48

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  122.

  Care din urmatoarele sunt etape in utilizarea metodei ELECTRE ?

  a. stabilirea indicilor de concordanta

  b. determinarea indicilor de discordanta

  c. determinarea variantei optime

  d. prezentarea consecintelor decizionale

  e. evaluarea sistemului decizional

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  123.

  Care din urmatoarele sunt etape utilizate in cadrul metodei ONICESCU ?

  a. determinarea consecintelor variantelor decizionale si inserarea acestora intr-o

  matrice

  b. ordonarea variantelor decizionale pentru fiecare criteriu

  c. elaborarea matricei

  d. ierarhizarea variantelor dupa o functie de agregare

  e. alegerea variantei optime

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  124.

  Ce fel de probleme utilizeaza metoda sperantei matematice?

  a. probleme decizionale unicriteriale

  b. probleme decizionale multicriteriale

  c. probleme decizionale mixte

  d. probleme decizionale in stabilirea indicilor de concordanta

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  39/48

  e. probleme decizionale in stabilirea indicilor de discordanta

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  125.

  Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare a arborelui decizional in

  managementul firmei?

  a. definirea problemei decizionale

  b. reprezentarea grafica a variantelor decizionale

  c. determinarea consecintelor decizionale

  d. determinarea probabilitatilor de aparitie si manifestare a evenimentelor

  e. alegerea variantei optime

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  126.

  Care din urmatoarele metode sunt utilizate pentru determinare probabilitatilor de

  aparitie si manifestare a evenimentelor in cadru utilizarii arborelui decizional in

  managementul firmei?

  a. metode statistice

  b. metode analitice

  c. metoda deciziei de grup

  d. metoda sperantei matematice

  e. metoda Oncescu

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  127.

  Care din urmatoarele sunt etape ale metodei ELECTRE tridimensionala?

  a. determinarea consecintelor decizionale ale variantelor decizionale pentru fiecare

  dintre criteriile decizionale luate in calcul

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  40/48

  b. determinarea utilitatilor consecintelor decizionale ale fiecarei variante

  c. determinarea indicatorilor de discordanta

  d. determinarea indicatorilor de discordanta

  e. alegerea variantei optime

  a. a,bb. a,cc. b,c

  d. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  128.

  Cum se clarifica simularile firmei din punct de vedere al sferei de cuprindere?

  a. simulari generale

  b. simulari partiale

  c. simulari mixte

  d. simulari criteriale

  e. simulari multicriteriale

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  129.

  Care din urmatorele sunt principii de fundamentare a sistemului informational?

  a. subordonarea conceperii si functionarii sistemului informational , cerintelor

  managementului organizatie

  b. realizarea unitatii metodologice a tratarii informatiilor

  c. realizarea flexibilitatii informational-manageriale

  d. concentrarea asupra abaterilor esentiale

  e.realizarea flexibilitatii informational managerialea. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,c,e. d,e

  ANS: D

  130.

  Care din urmatoarele sunt deficiente informationale majore ale sistemului

  informational?

  a. distorsiunea

  b. filtrajul

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  41/48

  c. redundanta

  d. supraincarcarea circuitelor informationale

  e. subdimensionarea circuitelor informationale

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c,

  e. d,e

  ANS: D

  131.

  Care din urmatoarele sunt etape ale reproiectarii sistemului informational?

  a. declansarea studiului de rationalizare

  b. analiza critica a sistemului informational-managerial

  c. evaluarea functionarii sistemului informational-managerial

  d. implementarea perfectionarilor internationale

  e.perfectionarea sistemului informational-managerial

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c,e. e,d

  ANS: D

  132.

  Care din urmatoarele sunt obiectivele reproiectarii sistemului informational

  managerial?

  a. obiective economice

  b. obiective informationale

  c. obiective sociale

  d. obiective manageriale

  e. obiective mixte

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c,e. d,e

  ANS: D

  133.

  Care din urmatoarele sunt obiective sociale?

  a. crearea de noi locuri de munca prin informatizarea crescanda a proceselor de

  munca

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  42/48

  b. amplificarea veniturilor salariale ca urmare a promovarii acestor noi categorii de

  posturi

  c. promovarea climatului de munca prin promovarea informatizarii , ca noua stare

  de .

  d. rationalizarea de documente informationale

  e.modernizarea bazei tehnice a sistemului informationala. a,b

  b. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  134.

  Ce vizeaza obiectivele economice?

  a. amplificarea prezentului

  b. cresterea productivitatii muncii

  c. cresterea rentabilitatii

  d. cresterea productivitatii munciie. creerea de noi locuri de munca

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  135.

  Care din urmatoarele sunt resurse necesare reproiectarii sistemului informational?

  a. resurse materiale

  b. resurse umane

  c. resurse informationale

  d. resurse financiare

  e. resurse ecologice

  a. a,bb. a.cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  136.

  Din ce pot fi asigurate resursele necesare reproiectarii sistemului informational?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  43/48

  a. suse proprii

  b. surse atrase

  c. surse ecologice

  d. surse financiare

  e. surse bancare

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: A

  137.

  Ce are in vedere analiza critica a sistemului informational?

  a. continutul documentelor informationale

  b. utilitatea documentelor informationale

  c. costurile documentelor informationale

  d. importanta documentelor informationalee. securitatea documentelor informationale

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  138.

  Care din urmatoarele sunt principii de structurare organizatorica?

  a. principiul managementului participativ

  b. principiul unitate de decizie si actiune

  c. principiul economiei de comunicatie

  d. principiul permanentei managementului

  e. principiul definirii armonizate a functiilor si posturilor

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  139.

  Care din urmatoarele sunt variabile organizationale?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  44/48

  a. dimensiunea organizatiei

  b. nivelul dotarii tehnice

  c. potentialul uman al organizatiei

  d. conceptia managerilor asupra organizarii

  e. situatia economica a organizatiei

  a. a,bb. a,c

  c. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  140.

  Care din urmatoarele submetode si tehnici utilizate in reproiectarea sistemului

  organizatoric?

  a. analiza diagnostic

  b. analiza SWOT

  c. chestionard. autofotografierea timpului de lucru

  e. diagrama de relatii

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  141.

  Care din urmatoarele sunt cerinte specificatiei functiei?

  a. cerinte privind pregatirea

  b. cerinte referitoare la calitatile umane

  c. cerinte referitoare la aptitudinile specifice

  d. cerinte privind cunostintele specifice

  e. cerinte privind deprinderile specifice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  142.

  Care sunt relatiile postului cu alte posturi de autoritate?

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  45/48

  a. ierarhice

  b. functionale

  c. de stat major

  d. de cooperare

  e. de control

  a. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  143.

  Care sunt caracteristicile titularului postului?

  a. calitati

  b. cunostinte

  c. aptitudini specificed. deprinderi specifice

  e. comportamente specifice

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  144.

  Care din urmatoarele sunt faze principale ale utilizarii filmarii proceselor de

  munca?

  a. stabilirea procesului de munca ce va fi filmat

  b. pregatirea filmarii locului de munca

  c. filmarea proriu-zisa

  d. armonizarea de catre specialist a filmarilor de baza

  e.elaborarea de propuneri de imbunatatire a munciia. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  145.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  46/48

  Care din urmatoarele sunt etape ale proiectarii subsistemului organizatoric al

  organizatiei?

  a. caracterizarea calitativa si cantitativa a corelatiilor dintre fiecare variabila

  organizationala si elementele organizatorice straucurale a organizatiei

  b. determinarea volumului de munca necasar realizarii obiectivelor organizatiei

  c. proiectarea elementelor structurale ale sistemului organizatoric

  d. consemnarea subsistemului organizatoric

  e. evaluarea subsistemului organizatoric

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  146.

  Care sunt elementele de baza in cazul proiectarii subsistemului organizatoric?

  a. obiectivele , resursele si termenele cuprinse in strategia organizatieib. parametrii calitativi si cantitativi determinati pentru corelatiile examinate

  c. coeficientii de corectie impusi de armonizarea parametrilor unor corelatii

  contradictorii

  d. cerintele rezumate din principii si criterii de structura rationala

  e. elaborarea descrierilor posturilor

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

  e. d,e

  ANS: D

  147.

  Care din urmatoarele sunt operatii pentru determinarea volumului de munca

  necesar realizarii obiectivelor organizatiei?

  a. stabilirea tuturor sarcinilor , atributiilor si lucrarilor de realizat

  b. gruparea sarcinilor si atributiilor in functie de natura si volumul de munca pe

  functii so activitati

  c. simplificarea sarcinilor si atributiilor

  d. analiza si determinarea volumului de munca

  e. eliminarea sarcinilor si atributiilor inutile

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  47/48

  ANS: D

  148.

  Care din urmatoarele sunt operatii ale proiectarii elementelor structurale ale

  subsistemului organizatoric?

  a. determinarea dimensiunii structurii prin precizarea numarului componentilor sai

  b. stabilirea numarului de compartimente , a structurilor si dimensiunilor lor

  c. gruparea compartimentelor si stabilirea ponderilor ierarhice ale managerilor

  superiori

  d. stabilirea relatiilor ierarhice functionale de cooperare intre compartimente

  e.stabilirea tuturor sarcinilor, atributelor si lucrarilor de realizata. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  149.

  Care din urmatoarele sunt tendinte in conceperea si functionarea subsistemului

  organizatoric al firmelor?

  a. restructurarea subsistemului organizatoric pe baza lantului valoric

  b. externalizarea activitatilor

  c. creistalizarea de noi tipuri de organizare si organizatii

  d. reconceperea functiilor si posturilor organizatiei intr-o noua viziune

  e.extinderea subdiviziunilor organizatorice cu dubla functionalitatea. a,b

  b. a,cc. b,cd. a,b,ce. d,e

  ANS: D

  150.

  Care din urmatoarele sunt activitati externalizate?

  a. curatenie .

  b. Asistenta manageriala

  c. Aprovizionare materialed. reparatii utilaje si cladiri

  e. distribuire produse

  a. a,bb. a,cc. b,cd. a,b,c

 • 8/9/2019 Girlshare.ro_metodologii Manageriale Bune

  48/48

  e. d,e

  ANS: D