Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

of 86 /86
G G H H I I D D U U L L S S E E R R V V I I C C I I I I L L O O R R S S O O C C I I A A L L E E f f u u r r n n i i z z a a t t e e d d e e a a s s o o c c i i a a ț ț i i i i ş ş i i f f u u n n d d a a ț ț i i i i

Transcript of Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Page 1: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

GGHHIIDDUULL SSEERRVVIICCIIIILLOORR SSOOCCIIAALLEE ffuurrnniizzaattee ddee aassoocciiaațțiiii şşii ffuunnddaațțiiii

Page 2: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

1

Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor a fost fondată în anul 2006 la iniţiativa Fundaţiei Ruhama alături de alte 5 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia DOWN, Asociaţia Caritas Catolica, SUPHAR, Fundaţia Ecclesia Matter şi Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie. Scopul pentru care a luat fiinţă această coaliţie este de a furniza expertiză în domeniile sectorului social pentru consultare în elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor sociale la nivel local, judeţean, regional şi naţional. Constituirea Coaliţiei STRONG a venit ca urmare a conştientizării de către reprezentanții celor şase organizaţii neguvernamentale fondatoare a importanţei punerii în comun a eforturilor în vederea obţinerii de rezultate constând în schimbarea politicilor sociale la nivel local, favorabile beneficiarilor pe care îi reprezintă. În prezent, Coaliţia STRONG reuneşte un număr de 45 de organizaţii neguvernamentale membre şi susţinătoare ale activităţilor acesteia.

Page 3: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

2

CUPRINS

Grupurile de lucru ale ONG-urilor ............................................................................................................................... 4 Asociaţia Acţiunea Felix ............................................................................................................................................. 5 Asociaţia Alfa şi Omega ............................................................................................................................................ 6 Asociaţia Anima Caritabila ........................................................................................................................................ 7 Asociaţia Caritas Catolica Oradea ............................................................................................................................ 8 Asociaţia Caritas Eparhial Oradea .......................................................................................................................... 10 Asociaţia Deficienţilor Locomotori ........................................................................................................................... 13 Asociaţia Down Oradea Romania – ADOR ........................................................................................................... 14 Asociaţia Handicapaţilor Psihici .............................................................................................................................. 16 Asociaţia Liman ....................................................................................................................................................... 17 Asociaţia Mustard Seed Romania Jersey ............................................................................................................... 18 Asociaţia Naţională a Surzilor - Filiala Teritorială a Surzilor Oradea ...................................................................... 19 Asociaţia Nevăzătorilor din România ...................................................................................................................... 20 Asociaţia pentru Intervenţie Timpurie Thysia .......................................................................................................... 21 Asociaţia Pro Christo et Ecclesia ............................................................................................................................ 23 Asociaţia Ramiluck .................................................................................................................................................. 24 Asociaţia Smiles ...................................................................................................................................................... 25 Fundaţia Albin .................. ...................................................................................................................................... 26 Fundaţia Barnaba Oradea ...................................................................................................................................... 27 Fundaţia Bet Hanan Casa Îndurării ......................................................................................................................... 29 Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob .................................................................................................. 30 Fundaţia Casa Minunată ......................................................................................................................................... 32 Fundaţia Casa Speranţei Oradea ........................................................................................................................... 34 Fundaţia Comunia ................................................................................................................................................... 36 Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială CASA ....................................................................................................... 38 Fundaţia Creştină ELIM .......................................................................................................................................... 41 Fundaţia Crucea Albă ............................................................................................................................................. 45

Page 4: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

3

Fundaţia Csillagvaros ............................................................................................................................................. 46 Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor ....................................................................................................................... 47 Fundaţia El Sadai .................................................................................................................................................... 48 Fundaţia Emanuel Speranţa României ................................................................................................................... 49 Fundaţia Est Europa ............................................................................................................................................... 50 Fundaţia Hexagon Energia ..................................................................................................................................... 51 Fundaţia Hospice Emanuel ..................................................................................................................................... 53 Fundaţia În Braţe .................................................................................................................................................... 54 Fundaţia Încrederea ................................................................................................................................................ 55 Fundaţia Lidia ......................................................................................................................................................... 57 Fundaţia MBK International – Centrul de consiliere pentru femei în criză de sarcină „Puls” .................................. 59 Fundaţia People to People ...................................................................................................................................... 60 Fundaţia Poarta Bucuriei ........................................................................................................................................ 63 Fundaţia Pro Deo .................................................................................................................................................... 64 Fundaţia Romanian Relief ...................................................................................................................................... 65 Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie (FRCCF) ........................................................................... 67 Fundaţia Ruhama ................................................................................................................................................... 69 Fundaţia Speranţa Familiei ..................................................................................................................................... 74 Fundaţia Surorile Minime Ale Reginei Purgatoriului ............................................................................................... 76 Fundaţia Theranova ............................................................................................................................................... 78 Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii ........................................................................................................................... 79 Habitat pentru Umanitate Beiuş ……………………………………………………..…………………………………….. 82 Societatea de Scleroza Multiplă din România (SSMR) ........................................................................................... 83

Page 5: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

4

GRUPURILE DE LUCRU ALE ONG-URILOR

1. Grup de lucru comunităţi defavorizate de romi

Secretariat asigurat temporar de: Fundaţia Ruhama, 0259-456180, [email protected]

2. Grup de lucru copii separaţi

Secretariat asigurat de: Fundaţia People to People, 0259-411137, [email protected]

3. Grup de lucru persoane cu dizabilităţi şi bolnavi cronici / terminali

Secretariat asigurat de: Societatea de Scleroză Multiplă, 0259-417136, [email protected]

4. Grup de lucru tineri post-instituţionalizaţi, persoane fără adăpost, cerşetori

Secretariat asigurat: Fundaţia Copii Făgăduinţei, 0259-413167, [email protected], [email protected]

5. Grup de lucru persoane in dificultate

Secretariat asigurat de: Asociaţia Caritas Eparhial, 0359-418211, [email protected]

6. Grup de lucru persoane vârstnice

Secretariat asigurat de: Fundaţia Ruhama, 0259-456180, [email protected]

Page 6: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

5

1. Asociaţia Acţiunea Felix Contact organizaţie: Sântandrei, 632, 417515, Bihor, Oradea tel. 0259-427481, 0744-771316 e-mail: [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Plasament familial în case de tip rezidenţial Contact serviciu: Sântandrei, 632, 417515, Bihor, Romania tel. 0259-427481, 0744-771316 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• asistenţă medicală • menţinerea legăturii cu familia naturală • cazare, hrană, îmbrăcăminte, • consiliere, • orientare şcolară, • sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei (fizioterapie) • tabere, excursii

Categoriile de beneficiari ai programului: copii peste 2 ani, copii orfani şi/sau abandonaţi aflaţi în dificultate.

Page 7: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

6

2. Asociaţia Alfa şi Omega Contact organizaţie: str. Peţei, nr. 2, Oradea tel. 0740-270684 e-mail: [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Serviciu social de suport, asistenţă şi îngrijire socială pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate Contact serviciu: str. Peţei, nr. 2, Oradea tel. 0740-270684 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• suportarea cheltuielilor de cazare, masă, sprijin, etc. pentru elevii şi studenţii din familii sărace din Bihor • oferirea de alimente pentru familiile aflate în dificultate din Bihor • tabără de copii la Boga - copii din familiile aflate în program.

Categoriile de beneficiari ai programului: elevi din familiile sărace din judetul Bihor, familii în dificultate, copiii familiilor în dificultate aflate în program.

Asociația "Alfa & Omega"

Page 8: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

7

3. Asociaţia Anima Caritabila Contact organizaţie: 0743552448, [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Suport material şi asistenţă socială familiilor aflate în dificultate Contact serviciu: Oradea, Str. Borsecului Nr. 11, Bl Z1, Et. 3, Ap. 36 Cod Poştal: 410571, telefon: 0743552448, 0359801496 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• Consiliere spirituală • Consultaţii medicale • Consiliere psihologică • Monitorizare şcolară • Meditaţii la materiile şcolare

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: copii, familii monoparentale, familii în dificultate

Page 9: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

8

4. Asociaţia Caritas Catolica Oradea Contact organizaţie: str. Şirul Canonicilor Nr. 21, 410161 Oradea tel./fax.: 0259-412-760, 0359-427-777 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.caritascatolica-oradea.ro Serviciul acreditat nr. 1: Asistenţa socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice – Centru de Îngrijire la Domiciliu (CID) Contact serviciu: str. Şirul Canonicilor Nr. 21, 410161 Oradea Tel/fax: 0259/470.013 0740.083273 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.caritascatolica-oradea.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• servicii de îngrijire medicală şi servicii comunitare. • închirieri de articole medicale respectiv paturi de spital, cărucioare, dispozitive de mers, cârje.

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice bolnave sau externate din spital. Serviciul acreditat nr. 2: Centrul Rezidenţial “Căminul Sf. Martin” Oradea Contact serviciu: str. Bumbacului, nr. 1, 410591, Oradea tel.: 0259/423.613 0740/203112 Persoana de contact: Radu Aliz e-mail: [email protected] web: www.caritascatolica-oradea.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• servicii rezidenţiale. • asistenţă şi îngrijire permanentă.

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice incluse în sistem de asigurare (pensionari)

Page 10: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

9

Serviciul acreditat nr. 3: Cantina socială Contact serviciu: str. Şirul Canonicilor Nr. 21, 410161 Oradea tel./fax.: 0259-412-760, 0359-427-777 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.caritascatolica-oradea.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• se gătesc zilnic 140-150 porţii • se serveşte gratuit hrană pentru 55 de persoane. • se transportă mâncarea la domiciliu pentru 38 de persoane. • în timpul anului şcolar se asigură mâncarea şi pentru elevii internatului. • cantina deserveşte zilnic mâncarea pentru locuitorii Căminului de bătrâni.

Categoriile de beneficiari ai programului: vârstnici, nevoiaşi, persoane cu deficienţe, familii fără venit sau cu venituri foarte mici. Serviciul acreditat nr. 4: Biroul de asistenţă şi consiliere pentru persoanele cu handicap (BACH) Contact serviciu: Str. Şirul Canonicilor Nr. 21, 410161 Oradea tel./fax.: 0259/418-900, 0259/412-760 (secretariat) e-mail: [email protected] web: www.caritascatolica-oradea.ro web: www.bach.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• organizare cursuri pentru persoanele cu handicap • cursul de iniţiere în utilizarea calculatorului • organizarea Bursei locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap • organizarea de concursuri sportive şi expoziţii de grafică pentru persoanele cu handicap

Categoriile de beneficiari ai programului: persoanele cu handicap.

Page 11: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

10

5. Asociaţia Caritas Eparhial Oradea Contact organizaţie: Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, Oradea, tel./fax. 0359.418211, tel. 0359.418212 e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.blogspot.com web: www.caritaseparhial.ro Serviciul acreditat nr. 1: Serviciul de suport şi asistenţă socială pentru familii şi persoane aflate în dificultate. Contact serviciu: Oradea, Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, tel./fax. 0359.418211, tel. 0359.418212, e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.ro Intervenţii în cadrul serviciului:

• distribuirea de alimente • distribuirea de îmbrăcăminte • distribuirea de materiale igienico – sanitare şi de întreţinere • alte ajutoare pentru nevoile specifice ale familiilor, • obţinerea de acte de identitate sau alte documente • medierea muncii, reprezentarea intereselor beneficiarilor în faţa instituţiilor • colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii de profil • consiliere • consilierea psihologică • informare cu privire la drepturile legale ale beneficiarilor • ajutor umanitar în situaţii de urgenţă – calamitate • activităţi de grup pentru beneficiari din aceeaşi categorie • consiliere spirituală.

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice; persoane singure; persoane cu domiciliu instabil; persoane invalide, care au pierdut 50% din capacitate de muncă, persoane cu handicap, persoane care nu beneficiază de prestaţii sociale (pensii, ajutor social, cantină); familii monoparentale; familie care locuieşte cu familia extinsă; familia care are în grijă o persoană bolnavă, persoană cu nevoi speciale sau persoană încadrată în gradul I de handicap; familii în care există violenţă domestică, abuz sau dependenţă de substanţe psio-active; familii în cadrul căreia există riscul apariţiei abuzului de orice fel; venitul lunar pe membru de familie nu depăşeşte 250 lei.

Page 12: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

11

Serviciul acreditat nr. 2: Serviciul European de Voluntariat (SEV) Contact serviciu: Oradea, Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, tel./fax. 0359.418211, 0359.418212, e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.ro Activităţi în cadrul serviciului:

• sprijinirea serviciului de voluntariat transnaţional pentru persoane cu vârste cuprinse între 16/18- 30 ani • sprijinirea învăţării non-formale • organizarea de stagii de voluntariat pe o perioadă cuprinsă între 2 luni - 12 luni • acoperirea tuturor cheltuielilor legate de stagiul de voluntariat (transport, cazare, masă, telecomunicaţii,

bani de buzunar) • oferirea posibilităţii excepţionale de dezvoltare personală a voluntarilor

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane cu vârste cuprinse între 16/18- 30 ani care doresc să se implice în activităţi de voluntariat în alte ţări. Serviciul neacreditat nr. 1: Masă caldă Contact serviciu: Oradea, Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, tel./fax. 0359.418211, 0359.418212, e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.ro Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• Oferirea zilnică a unei mese calde pentru un număr de 30 de persoane • Obţinerea actelor de identitate

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane fără adăpost, persoane singure sau vârstnice fără posibilitatea de a găti.

Serviciul neacreditat nr. 2: Asistenţa socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice – Centru de Îngrijire la Domiciliu (CID) Contact serviciu: Oradea, Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, tel./fax. 0359.418211, 0359.418212, 0770.120 224, 0766.192.994 e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.ro Intervenţii în cadrul serviciului

Page 13: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

12

• servicii de îngrijire medicală şi servicii comunitare. • închirieri de articole medicale: cărucioare, dispozitive de mers, cârje.

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice bolnave sau externate din spital şi pensionari cu venituri mici Program nr. 1: Prieteni pentru un zâmbet Contact program: Oradea, Str. Ep. Mihai Pavel, nr. 3, tel./fax. 0359.418211, 0359.418212 e-mail: [email protected] web: www.caritaseparhial.ro Intervenţii oferite:

• Vizitarea copiilor internaţi în spital • Organizarea şi desfăşurarea de spectacole pentru înseninarea zilelor de spitalizare (trucuri, spectacole de

magie, modelare baloane etc.) Categoriile de beneficiari ai programului: copii internaţi în spital cu vârste cuprinse între 3 – 16 ani.

Page 14: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

13

6. Asociaţia Deficienţilor Locomotori

Contact organizaţie: Oradea, str. Simion Barnutiu nr. 32, bloc C-8, parter, tel.: 0259-435.405, 0359–402.859, fax. 0259 – 436.194, e-mail: [email protected], [email protected]. Serviciul nr. 1: Serviciul de informare şi consiliere Contact serviciu: Oradea, str. Simion Barnutiu nr. 32, bloc C-8, parter, tel.: 0259-435.405, 0359–402.859, fax. 0259 – 436.194, e-mail: [email protected], [email protected]. Categoriile de beneficiari ai programului: persoane adulte cu dizabilităţi

Page 15: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

14

7. Asociaţia Down Oradea Romania – ADOR Contact organizatie: P-ta 1 Decembrie (creşă), et. I, tel/fax:0259-419501, 0359-425552, 0741–1346003 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Suport şi asistenţă pentru tinerii şi adulţii cu Sindrom Down Contact serviciu: P-ta 1 Decembrie (creşă), et. I, tel/fax:0259-419501, 0359-425552, 0741–1346003 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• consiliere individuala si in grup • activitati pentru dezvoltarea autonomiei personale intr-un spatiu protejat (activitati gospodaresti, folosirea

aparaturii casnice, ingrijire personala, gradinarit, etc.), • activitati de integrare in viata comunitatii • transport zilnic la Centrul de Zi • terapie ocupationala • terapie prin arta: muzica, desen • terapie prin sport: participare la antrenamente si concursuri sportive Special Olympics • terapii prin activitati de socializare si dezvoltarea autonomiei personale intr-un spatiu protejat

Categoriile de beneficiari ai: persoane tinere şi adulte cu dizabilităţi cu sindrom Down dar si cu alte dizabilitati intelectuale si de dezvoltare, precum si familiile lor sau apartinatorii. Serviciul neacreditat nr. 1: Intervenţie timpurie Contact serviciu: P-ta 1 Decembrie (creşă), et. I, tel/fax:0259-419501, 0359-425552, 0741–1346003 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• consiliere si orientare şcolară • servicii de recuperare specializată

- stimulare cognitiva - dezvoltare psihomotrica - activitati de logopedie, - kinetoterapie

• materiale bibliografice, reviste, carti pentru părinţi şi pentru profesori

Page 16: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

15

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 1- 3 ani, familiile lor

Serviciul neacreditat nr. 2: Susţinerea şcolarizării copiilor cu sindrom Down în grădiniţe şi şcoli Contact serviciu: P-ta 1 Decembrie (creşă), et. I, tel/fax:0259-419501, 0359-425552, 0741–1346003 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• consiliere şi orientare şcolară • intervenţie timpurie • materiale bibliografice, reviste, cărţi pentru părinţi şi pentru profesori • activităţi de recuperare specializate – logopedie, kinetoterapie

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 0 - 3 ani si familiile lor Program nr. 1: Activităţi sportive „Special Olympics” şi Activităţi artistice – dansuri Contact program: P-ta 1 Decembrie (creşă), et. I, tel/fax:0259-419501, 0359-425552, 0741–1346003 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii oferite:

• antrenamente sportive: tenis de masă, baschet, bocce, gimnastică • participare la concursuri SO : locale, naţionale şi internaţionale • participare la programe speciale ale SO România • organizare de concursuri - local

Categoriile de beneficiari ai programului: copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mentale severe cu vârsta peste 12 ani

Page 17: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

16

8. Asociaţia Handicapaţilor Psihici Contact organizaţie: str. Calea Clujului, nr. 70, 410053, Oradea Tel. / fax:0259-479182, 0744-640547 Fax.: 0359-405548 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Centru de zi pentru bolnavi psihici Contact serviciu: str. Calea Clujului, nr. 70, 410053, Oradea Tel. / fax:0259-479182, 0744-640547, fax.: 0359-405548 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.centrudezioradea.webs.com Intervenţii în cadrul serviciului:

• structurarea programului zilnic, • consiliere psihologică individuală şi de grup, • consiliere psiho - socială, • asistenţă socială • terapie ocupaţională şi prin muncă • ergoterapie • activităţi pedagogice • activităţi cu caracter creativ • activităţi gospodăreşti • activităţi de petrecere a timpului liber • consilierea şi sprijinirea aparţinătorilor • trainingul abilităţilor sociale

Categoriile de beneficiari ai programului: Persoane adulte cu boală psihică (sindrom discordant) şi persoane cu dizabilitate mintală (retard uşor şi mediu ).

Page 18: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

17

9. Asociaţia Liman Contact organizaţie: str. Leonardo da Vinci, nr. 34, bl. PB43, ap. 17, Oradea tel. 0724-965393, 0359-303361 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Suport, asistenţă şi îngrijire pentru persoanele aflate în situaţii de excluziune socială Contact serviciu: str. Leonardo da Vinci, nr. 34, bl. PB43, ap. 17, Oradea tel. 0724-965393, 0359-303361 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• asistenţă medicală • masă caldă • îmbrăcăminte, încălţăminte • instruire şi informare privind anumite situaţii de risc pentru tineri (ex. tema drogurilor) prin implicarea unor

autorităţi publice (ex. poliţia) • asistare în găsirea unui loc de muncă • asistare în demersul de obinere a pensiei de handicap

Categoriile de beneficiari ai programului: tinerii străzii peste 18 ani.

Page 19: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

18

10. Asociaţia Mustard Seed Romania Jersey Contact organizaţie : str. Onisifor Ghibu, nr. 26, bl. QB4, sc. D, ap. 32, Oradea tel. 0359-322283, 0745-388662 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu de integrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi social Contact serviciu: str. Onisifor Ghibu, nr. 26, bl. QB4, sc. D, ap. 32, Oradea tel. 0359-322283, 0745-388662 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• asistarea în vederea integrării profesionale Categoriile de beneficiari ai programului: tineri defavorizaţi din mediu stradal sau centrele de plasament. Serviciu acreditat nr. 2: Suport, asistenţa şi educaţie pentru copiii aflaţi în dificultate Contact serviciu: str. Onisifor Ghibu, nr. 26, bl. QB4, sc. D, ap. 32, Oradea tel. 0359-322283, 0745-388662 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• centru de zi pentru copii • educaţie prescolară • program after school

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 3-7 ani, copii între 7-14 ani.

Page 20: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

19

11. Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Oradea Contact organizaţie: str. Traian Mosoiu 20, 410072, Oradea tel. 0359-449.382, 0768-105.720 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.ansr.go.ro Serviciu acreditat nr. 1: Consiliere şi suport pentru persoanele cu deficienţe de auz Contact serviciu: str. Traian Mosoiu 20, 410072, Oradea tel. 0359-449.382, 0768-105.720 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.ansr.go.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• consiliere socială pentru persoanele cu deficienţe de auz şi familiile acestora • servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vietii de zi cu zi cu: psiholog şi asistent social • activităţi social-recreative pentru interacţiune şi petrecere a timpului liber (club) • asigurarea unui interpret in limbaj mimico-gestual

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane, adulţi şi copii, cu deficienţă de auz.

Page 21: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

20

12. Asociaţia Nevăzătorilor din România Contact organizaţie : Oradea, B-dul Dacia, nr. 32, bl. C56, parter, 410343 tel.: 0259-431327 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Asistenţă şi suport pentru nevăzători Contact serviciu: Oradea, B-dul Dacia, nr. 32, bl. C56, parter, 410343 tel.: 0259-431327 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• asistenţă şi suport pentru nevăzători • consiliere juridică • servicii de baza pentru activităţile zilnice cu lucrător social şi jurist

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane, adulţi şi copii, cu deficienţă de vedere.

Page 22: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

21

13. Asociaţia pentru Intervenţie Timpurie Thysia Contact organizaţie: Oradea, str. Salcâmilor nr.13, bl.PB138, sc.B, ap.18, 410283 tel.: 0742-106365, 0722-217479 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Servicii de intervenţie timpurie pentru copii cu cerinţe educative speciale şi familiile lor Contact serviciu: Oradea, str. Primăriei nr. 32, ap. 5 tel: 0722-217479, 0770-129385, 0742-106365 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• kinetoterapie • educaţie psihopedagogică • logopedie • stimularea dezvoltării copilului prin metoda Portage • terapie prin muzică pentru copii cu cerinţe educative speciale • stimulare bazală

Categoriile de beneficiari ai programului: copii care prezintă riscul apariţiei unei dizabilităţi sau cerinţe educative speciale - vârsta cuprinsâ între 0-6 ani, familiile acestor copii. Program nr. 1: Informare şi consiliere educaţională pentru părinţi – primele semne ale dizabilităţii Contact program: Oradea, str. Primăriei nr. 32, ap. 5 tel: 0722-217479, 0770-129385, 0742-106365 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Informare şi consiliere educaţională Categoriile de beneficiari ai programului: familii care au copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani Program nr. 2: Monitorizarea dezvoltării copiilor care prezintă riscul apariţiei unei dizabilităţi Contact program: Oradea, str. Primăriei nr. 32, ap. 5

Page 23: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

22

tel: 0722-217479, 0770-129385, 0742-106365 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Monitorizarea dezvoltării copiilor prin examinări repetate • Consiliere educaţională pentru părinţi

Categoriile de beneficiari ai programului: familii în care există riscul apariţiei unei dizabilităţi la copil Program nr. 3: Informarea medicilor de familie din judeţul Bihor privind serviciile de intervenţie timpurie Contact program: Oradea, str. Primăriei nr. 32, ap. 5 tel: 0722-217479, 0770-129385, 0742-106365 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Informarea medicilor de familie în ceea ce priveşte serviciile de intervenţie timpurie Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: medici de familie din judeţul Bihor

Page 24: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

23

14. Asociaţia Pro Christo et Ecclesia Contact organizaţie: Bd. Ştefan cel Mare, nr. 28, 410115 Oradea Tel/Fax: 0259-479579, tel: 0722-505361 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Centru de plasament de tip familial Julia Contact serviciu: Bd. Ştefan cel Mare, nr. 28, 410115 Oradea Tel/Fax: 0259-479579, tel: 0740-043611 e-mail. [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• reintegrarea în familie în situaţii de abandon, în centre rezidenţiale, publice sau private

Categoriile de beneficiari ai programului: copii 9-18 ani. Serviciu acreditat nr. 2: Suport material, financiar şi consiliere pentru familiile aflate în nevoie Contact serviciu: Bd. Ştefan cel Mare, nr. 28, 410115 Oradea Tel/Fax: 0259-479579 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi în situaţii de sărăcie Categoriile de beneficiari ai programului: familii sărace. Serviciu acreditat nr. 3: Asistenţa socială şi suport material şi financiar pentru persoane vârstnice Contact serviciu: Bd. Ştefan cel Mare, nr. 28, 410115 Oradea Tel/Fax: 0259-479579 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi cu: asistent social Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice.

Page 25: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

24

15. Asociaţia Ramiluck Contact organizaţie : str. Anatole France, nr. 23, Oradea tel. 0259-413688, 0740-164905 email: [email protected] web: www.ramiluk.go.ro Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu de îngrijire socio-medicală pentru persoane vârstnice Contact serviciu: str. Anatole France, nr. 23, Oradea tel. 0259-413688, 0740-164905 email: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• servicii sociale şi medicale oferite persoanelor aflate în imposibilitatea indeplinirii activităţilor zilnice, sau persoanelor care suferă de o boală incurabilă

• oferirea de ajutor în administrarea hranei, pregătirea hranei, curăţenia locuinţei, cumpăraturi, şi igienă corporală

• servicii de fizioterapie, kinetoterapie, psihoterapie • activităţi în cadrul unui centru de recreare

Categoriile de beneficiari ai programului: familii sărace, bătrâni, persoane cu dizabilităţi,orice persoană care suferă de o boală cronică sau incurabilă.

Page 26: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

25

16. Asociaţia Smiles Contact organizaţie: Loc. Sânmartin sat Cihei, nr. 41, tel. 0259-318052 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu social de suport şi îngrijire socio-medicală pentru familii aflate în dificultate Contact serviciu: Loc. Sânmartin sat Cihei, nr. 41, tel. 0259-318052 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• distribuţie lunară de alimente • oferirea de locuinţe persoanelor fără adăpost, • asistarea materială, medicală, spirituală, • îngrijire medicală la domiciliu, • oferirea de educaţie extracuriculară copiilor cu anumite dizabilitati, copiilor din familiile din proiect • crearea de oportunităţi de angajare în munca pentru persoanele care nu au un loc de munca. • asistare în întocmirea documentaţiei necesara în anumite situaţii

Categoriile de beneficiari ai programului: familii dezorganizate, cu mulţi copii, monoparentale şi bătrâni singuri. Serviciu acreditat nr. 2: Serviciul social de suport si asistenta pentru copiii aflati in nevoie Contact serviciu: Loc. Sânmartin sat Cihei, nr. 41 tel. 0259-318.052 e-mail. [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• şcoală comunitară • grădiniţă cu program prelungit • 2 mese zilnice, • învăţarea igienei corporale, • asistenţă medicală, • evaluare psihologică periodică, • asistare psihopedagogică în afara activităţii de la clasă (pentru temele de acasă)

Categoriile de beneficiari ai programului: copii şi tineri proveniţi din familii sărace sau defavorizate, marginalizate social, selecţionaţi pe baza anchetelor sociale şi a chestionarelor, în colaborare cu medicii de familie.

Page 27: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

26

17. Fundaţia Albin

Contact organizaţie: str. Slatinei nr. 11 Oradea tel/Fax: 0744-619320 , 0742-210 980 e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Centru de consiliere psihologică şi psihopedagogică pentru copii şi adulţi Contact serviciu: Momentan cu activitatea centrului de consiliere suspendata Intervenţii în cadrul serviciului

• consiliere psihologică, terapie familială • logopedie • intervenţii psihopedagogice

Categoriile de beneficiari ai programului: copii 4-16 ani, adulţi.

Page 28: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

27

18. Fundaţia Barnaba Oradea Contact organizaţie: str. Cuza Vodă, nr. 85, Oradea tel.: 0359-432617, 0745-378380 fax: 0259-436152 e-mail: [email protected] www.barnaba.ro Serviciu acreditat nr. 1: Sprijinirea şi asistarea familiilor, copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, în vederea depăşirii situaţiei de criză materială, socială şi spirituală Contact serviciu: str. Cuza Vodă, nr. 85, 410097 Oradea tel.: 0359-432617 fax: 0259-436152 e-mail: [email protected] www.barnaba.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• sprijin material (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte) • informarea beneficiarilor şi medierea relaţiilor cu instituţiile publice de stat, ONG-uri • motivarea beneficiarilor în a-şi asuma responsabilitatea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă • integrare socio-profesională: (activităţi socio-educative şi recreative de tip club, meditaţii, acţiuni de

prevenţie; tabere de vară) • suport financiar în formarea educaţională şi profesională (burse de studiu)

Categoriile de beneficiari ai programului: familii şi copii aflaţi în dificultate, copii din instituţii de ocrotire, copii reintegraţi în familia naturală, tineri ieşiţi din instituţii de ocrotire. Program nr. 1: Activităţi în sprijinul tinerilor şi copiilor defavorizaţi: activităţi socio-educative de tip Club şi tabere de vară Contact program: str. Cuza Vodă, nr. 85, 410097 Oradea tel.: 0359-432617, fax: 0259-436152 e-mail: [email protected] web: www.barnaba.ro Intervenţii oferite:

• integrare socio-profesională prin - activităţi socio-educative săptămânale de tip Club - activităţi recreative - meditaţii

Page 29: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

28

- acţiuni de prevenţie - sprijin în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă - sprijin în găsirea unei locuinţe

• Tabere de vară • Acţiunea ADIDAŞI: o pereche de pantofi sport pentru copiii şi tinerii beneficiari • Acţiunea CHRISTMAS: o jachetă de iarnă pentru copiii şi tinerii beneficiari

Categoriile de beneficiari ai programului: copii şi tineri defavorizaţi respectiv copii din instituţii de ocrotire, copii din familii defavorizate, tineri proveniţi din instituţii de ocrotire.

Page 30: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

29

19. Fundaţia Bet Hanan Casa Îndurării Contact organizaţie: Oradea, str.Răspântiilor, nr.1, tel. 0259-457595, 0745-490481 e-mail: [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Sprijin şi orientare pentru integrarea socială a tinerelor provenite din instituţiile de ocrotire socială

Contact serviciu: Oradea, str.Răspântiilor, nr.1, tel. 0259-457595, 0745-490481 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• cazare şi masă gratuite • susţinere pentru continuarea studiilor medii sau superioare • sprijin în identificarea unui loc de muncă • sprijin în formarea deprinderilor pentru o viaţă independentă • supraveghere permanentă

Categorii de beneficiari ai programului: tinere provenite din instituţii de ocrotire socială, familii monoparentale, familii foarte sărace.

Page 31: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

30

20. Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob

Contact organizaţie: Sâniob, nr. 222, Bihor Tel: 0259-328.340 e-mail: [email protected]

Serviciul acreditat nr. 1: Plasament în casă de tip rezidenţial “Casa Curcubeu”

Contact serviciu: Sâniob, nr. 222, Bihor Tel: 0259-328.340 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• menţinerea legăturii cu familia naturală • cazare, hrană, îmbrăcăminte • consiliere • orientare şcolară • sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei (consultaţii oftalmologice,

ochelari, etc.) • sprijinirea beneficiarilor în achizitionarea de diferite abilităţi • socializare • sprijinirea beneficiarilor în luarea deciziilor importante din viaţa lor • tabere, excursii

Categoriile de beneficiari ai programului: copii peste 3 ani, orfani şi / sau abandonaţi aflaţi în dificultate

Serviciul acreditat nr. 2: Plasament în casă de tip familial “Casa Pietrelor Pestriţe”

Contact serviciu: Saniob, nr. 42, 417192, Bihor Tel: 0745- 041.877 e-mail: [email protected]

Intervenţii în cadrul serviciului: • menţinerea legăturii cu familia naturală • cazare, hrană, îmbrăcăminte • sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara institutiei (consultaţii oftalmologice,

ochelari, etc.) • tabere, excursii • socializare

Page 32: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

31

• sprijinirea beneficiarilor în achiziţionarea de diferite abilităţi • dezvoltarea deprinderilor de igienă

Categorii de beneficiari ai serviciului: copii aflaţi în dificultate provenind din familii dezorganizate, din familii cu risc în care copiii au fost abuzaţi sau neglijaţi şi copii ai străzii sau copii aflaţi în dificultate socială în secţiile de pediatrie a spitalelor din judeţul Bihor.

Serviciul acreditat nr. 3 : Plasament în casa de tip familial “Casa Sf. Francisc” Contact serviciu: Saniob, nr. 330, 417192, Bihor Tel: 0745. 041.873 E-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• cazare, hrană, îmbrăcăminte • menţinerea legăturii cu familia naturală • socializare • tabere, excursii • sprijinirea beneficiarilor în achiziţionarea de diferite abilităţi • dezvoltarea deprinderilor de igienă • sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei

Categorii de beneficiari: copii cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani

Page 33: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

32

21. Fundaţia Casa Minunată Contact organizaţie: Oradea, Cosminului nr 1, 410406, tel: 0259 442 590; fax:0259 447 156 email: [email protected] web: www.casaminunata.org Serviciul acreditat nr. 1: Gradiniţă inclusivă Casa Minunată Contact serviciu: Oradea, Cosminului nr 1, 410406, tel: 0259 442 590; fax:0259 447 156; email: [email protected] web: www.casaminunata.org Intervenţii în cadrul serviciului

• educaţie, terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie) • transport • masă

Categoriile de beneficiari ai programului: copii 2 – 6 ani Serviciul acreditat nr. 2: Şcoala primară specială Casa Minunată Contact serviciu: Oradea, Cosminului nr 1, 410406, tel: 0259 442 590; fax:0259 447 156; email: [email protected] web: www.casaminunata.org Intervenţii în cadrul serviciului

• educaţie, terapii de recuperare ( kinetoterapie, logopedie ) • transport • masă

Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu dizabilităţi multiple 7 -12 ani Serviciul neacreditat nr. 1: Centru de zi „After school” Contact serviciu:

Page 34: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

33

Oradea, Cosminului nr 1, 410406, tel: 0259 442 590; fax:0259 447 156; email: [email protected], web: www.casaminunata.org Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• Transport de la şcoala copilului la Casa Minunată • Masa de prânz şi gustare • Educaţie şi sport

Categoriile de beneficiari ai programului: elevi clasele I-IV

Page 35: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

34

22. Fundaţia Casa Speranţei Oradea Contact organizaţie: str. Vasile Cârlova Nr. 35, Oradea tel. 0259-210004; 0722-715794, 0748-5761 98 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Plasament familial la asistenţi maternali şi familii de plasament Contact serviciu: str. Vasile Cârlova Nr. 35, Oradea tel. 0259-210004; 0722-715794, 0748-5761 98 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• oferirea unui cadru familial adecvat, condiţii normale de dezvoltare a copilului aflat în dificultate, recuperarea psiho-motrică, ca efect al hospitalismului, abuzului, prin protecţia copilului la asisteţii maternali sau la familiile de plasament.

• împlinirea nevoilor fizice, emoţionale, de securitate, de stimulare a potenţialului copilului prin încurajarea explorării mediului, de socializare

• reintegrarea copilului în familia naturală sau extinsă • identificarea şi evaluarea familiilor de plasament şi a asistenţilor maternali în vederea integrării copilului

într-o familie • întocmirea actelor de identitate a copiilor • clarificarea situaţiei juridice • consultaţii de specialitate: medic, chirurg, psihiatru, psiholog, kinetoterapeut, logoped

Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani aflaţi în dificultate, părăsiţi în unităţile spitaliceşti sau pe stradă, copiii neglijaţi sau abuzaţi, copii a căror securitate, dezvoltare şi integritate este periclitată de către familia biologică. Serviciu acreditat nr. 2: Asistarea socială a familiilor aflate în dificultate pentru prevenirea abandonului copilului Contact serviciu: str. Vasile Cârlova Nr. 35, Oradea tel. 0259-210004; 0722-715794, 0748-5761 98 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• sprijinirea familiei aflate in dificultate în vederea creării unui mediu sănătos care are ca şi obiectiv primordial satisfacerea nevoilor de ordin:

fizic: adăpost, hrană – alimente, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, după caz, scutece

Page 36: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

35

socio – emoţional: dezvoltarea unor relaţii sănătoase atât între părinţi (adulţi), cât şi între părinţi şi copii

• dobândirea informaţiilor necesare despre creşterea şi îngriirea copilului cu privire la: alimentaţie, somn, igienă, nevoia de afecţiune şi comunicare, modalităţi de rezolvare a conflictului şi alternative la comportamentele cunoscute, nevoia de dezvoltare educaţională şi socială a copilului

• asigurarea asistenţei specializate în următoarele domenii: rezolvarea problemelor legate de acte de identitate îmbunătăţirea abilităţilor gospodăreşti – administrative (administrarea alimentelor primite

pentru o perioadă de timp dată, administrarea veniturilor, preperarea unei hrane sănătoase)

deprinderi uzuale de igienă: corporală, a vestimentaţiei, a locuinţei, a mediului promovarea unui stil de viaţă sănătos: combaterea consumului de tutun, alcool, droguri consiliere psihologică şi juridică pentru cazurile de abuz, neglijenţă, sau risc de abandon intermedierea şi rezolvarea problemelor de ordin medical (înscrierea la un medic de

familie) prevenirea abandonului şcolar

Categoriile de beneficiari ai programului: familii cu risc de abandon.

Page 37: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

36

23. Fundaţia Comunia Contact organizaţie: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.comunia.ro Serviciul neacreditat nr. 1: PRO LICEE Contact serviciu: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected] web: www.comunia.ro Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• educaţie psiho-morală a elevilor din licee, pe parcursul orelor de dirigenţie, prin teme ca: „temperament şi caracter”, “relaţia cu mine însumi”, “relaţia cu cei din jurul meu”, “relaţia cu părinţii”, “prevenirea avortului”, “prevenirea traficului de fiinţe umane”, “depresia”, “stresul – inamicul tuturor”, “alcoolul – o problemă a tinerilor din ziua de azi”, “tutunul – alege viaţa, spune NU FUMATULUI!”, “drogurile care îţi distrug viaţa”, “bolile cu transmitere sexuală”, “relaţia de prietenie dintre un băiat şi o fată”, “violenţa între elevi”, “stima de sine”, “imaginea de sine”, “bunele maniere într-o conversatie”.

• consiliere psihologică şi spirituală a tinerilor cu probleme cum ar fi: depresie, tentativă de suicid, tulburări de comportament, dependenţă de tutun, alcool şi droguri, etc.

• orientare profesională: o şansă mai bună pentru dezvoltare şi carieră Categoriile de beneficiari ai serviciului: peste 6.000 de elevi din numeroase licee din Oradea şi Zalău, şi din judeţele Bihor şi Sălaj. Serviciul neacreditat nr. 2: PRO FAMILII Contact serviciu: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected] web: www.comunia.ro Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• conferinţe educative pentru familii cu probleme • consiliere psihologică şi spirituală a familiilor cu probleme de cuplu, transmiterea principiilor creştine şi a

cunoştinţelor de planning familial • prevenirea avortului şi a traficului de fiinţe umane

Categoriile de beneficiari ai serviciului: fete şi femei cu probleme, provenite din centre de plasament, minore.

Page 38: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

37

Program nr. 1: Tabere de vară „ZILE CU SOARE” Contact program: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected] web: www.comunia.ro Intervenţii oferite în cadrul programului:

• sprijin în găsirea răspunsurilor la întrebările fundamentale ale vieţii, descoperirea sensului vieţii, cunoaşterea propriei identităţi, dezvoltarea pe plan psihologic şi spiritual

Categorii de beneficiari ai programului: tineri marginalizaţi, proveniţi cu precădere din familii defavorizate, dezorganizate, cu probleme mai uşoare sau mai grave cu tutunul, alcoolul, drogurile, dar şi cu tentative de suicid, viaţă sexuală haotică, orfani, rromi, etc. Program nr. 2: Tabere de vară pentru persoanele cu dizabilităţi Contact program: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected] web: www.comunia.ro Intervenţii oferite în cadrul programului:

• oferirea unui cadru şi a unei experienţe unice pentru persoanele cu dizabilităţi şi îngrijitorii lor, de a petrece o săptămână într-o tabără situată într-un peisaj pitoresc de la poalele munţilor Harghita, având astfel şansa de a ieşi din izolarea cauzată de boală, de a se bucura de relaţii noi şi de a participa la diverse activităţi special concepute pentru ei.

Categorii de beneficiari ai programului: copii şi persoane cu dizabilităţi şi îngrijitorii lor. Program nr. 3: „DĂRUIEŞTE UN CRĂCIUN” Contact program: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea tel: 0359-464.454, 0259-267.986 e-mail: [email protected], [email protected] web: www.comunia.ro Intervenţii oferite în cadrul programului:

• bucuria sărbătorilor oferită copiilor orfani, bolnavilor, bătrânilor uitaţi de familiile lor, persoanelor singure şi familiilor sărace prin cadouri de Crăciun

Categoriile de beneficiari ai programului: copii orfani, oameni bolnavi, bătrâni uitaţi de familiile lor, persoane singure şi familii sărace.

Page 39: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

38

24. Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială CASA Contact organizaţie: str. Nufărului nr.87, Oradea tel.: 0259-467200, 0359-401220, 0359-425693; 0359-322737 e-mail: [email protected] web: www.casa.org.ro Serviciu acreditat nr. 1: Serviciul social de suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate Contact serviciu: str.Nufărului nr.87, Oradea tel.: 0259-467200, 0359-401220, 0359-425693, 0359-322737 e-mail: [email protected] web: www.casa.org.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• consiliere socială, familială şi şcolară • consiliere psihologică • cursuri parentale • activităţi socio-educative • suport financiar pentru elevii care provin din familii defavorizate sau vulnerabile din punct de vedere social

în vederea continuării studiilor liceale sau cursuri de formare profesională. • asistenţă materială constând în alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă, jucării, etc. • sprijin, orientare pentru reintegrare, readaptare şi reeducarea profesională a persoanelor dezavantajate

sau vulnerabile social prin oferirea de cursuri gratuite de informatică şi croitorie Categorii de beneficiari ai programului: familii cu copii preşcolari sau şcolari cu venituri mici, având domiciliul in Oradea, precum şi în localităţile rurale aflate la o distanţă de maxim 60 Km de Oradea. Serviciu acreditat nr. 2: Suport şi asistenţă pentru cuplurile mamă-copil aflate în dificultate – Centrul Maternal Briana Contact serviciu: str.Nufărului nr.87, Oradea tel.:0259-476307, 0359-322736, 0359-405458 e-mail: [email protected] web: www.casa.org.ro Intervenţii în cadrul serviciului

Page 40: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

39

• Asistenţă, suport cu sau fără găzduire, pentru familiile monoparentale (care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională) în cadrul centrului de tip rezidenţial prin acordarea de sprijin ori acompaniament social, adaptare la o viaţă activă şi inserţia socială, profesională şi familială.

• Cursuri privind creşterea şi educarea copilului • Planing familial • Cursuri de reconversie profesională • Consiliere psihologică specializată • Cursuri de igienă • Asistenta medicală (generală şi specializată) • Consiliere juridică • Informarea menţinerea şi întărirea legăturilor familiale • Sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale

Categoriile de beneficiari ai programului: cuplurile mamă-copil (0-3 ani), inclusiv gravide în ultima perioadă de sarcina, aflate în situaţia de risc în ce priveşte separarea copilului de mama sa. Serviciu acreditat nr. 3: Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a persoanelor defavorizate social Contact serviciu: str.Nufărului nr.87, Oradea tel: 0259-467200; 0359-401220; 0359-425693; 0359-323737 email: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• realizarea de cursuri în domeniul calculatoarelor (72 ore sau 20 ore), respectiv în domeniul croitoriei (104 ore) care să raspundă nevoii de pregătire profesională adecvată a persoanelor defavorizate social

• servicii de consultanţă în procesul de integrare sau reintegrare socio-profesională în funcţie de exigenţele care se cer pe piaţa forţei de muncă(realizarea şi redactarea unui curriculum vitae, scrisoare de intenţie, cum să te prezinţi la un interviu în vederea obţinerii unui loc de muncă)

• servicii de consiliere pentru persoanele din grupurile vulnerabile (şomeri, copii insituţionalizaţi care împlinesc 18 ani, persoane cu dizabilitaţi locomotorii, auditive, familii monparentale, persoanele ale căror nivel de trai se situează în intervalul delimitat de minimum de subzistenţă şi minimum decent de trai)

• evaluare psihologică pentru orientare vocational persoanelor vulnerabile social • orientare vocaţională a persoanelor

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vulnerabile socio-economic şi profesional, care întâmpină dificultăţi pe piaţa forţei de muncă şi au un nivel de trai scăzut.

Page 41: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

40

Serviciu acreditat nr. 4: Îngrijire socio-medicală pentru recuperarea şi stimularea psiho-motorie a copiilor cu cerinţe speciale (Kingdom Kids) Contact serviciu: str.Nufărului nr.87, Oradea Tel: 0259-467200; 0359-401220; 0359-425693; 0359-323737 E-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• Îngrijire socio-medicală de natura serviciilor conexe, care se ocupă cu stimularea şi recuperarea psiho-motorie a copiilor cu cerinţe speciale (CES) rezidenti in casutele de tip familial, precum si alti copii cu nevoi speciale (CES) din comunitate, in cadrul Centrului de Zi al DGASPC Bihor.

• recuperarea şi reabilitarea prin activităţi de stimulare: auditivă, tactilă, olfactivă, motorie, vizuală şi gustative cuprinse într-un program ludic

• învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor de baza

Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu nevoi speciale din CP1, acum rezidenţi în căsuţele de tip familial şi copii cu nevoi speciale din comunitatea Oradea.

Page 42: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

41

25. Fundaţia Creştină ELIM Contact organizaţie: str. N. Bălcescu nr.79 415300 Marghita, Bihor tel.: 0259-363570, fax 0359-407833 Serviciul acreditat nr. 1: Casele de tip familial în număr de 3 în Marghita, Chiribiş, Poiana. Contact serviciu: Marghita, str. N.Bălcescu, nr. 79, cod 415300, Bihor, tel. 0259-363570, fax 0359-407833. Intervenţii în cadrul serviciului

• ocrotire • educare • recuperare • formarea deprinderilor de viaţă independentă

Categoriile de beneficiari ai programului: tineri cu vârsta cuprinsă între 12-21 ani. Serviciul acreditat nr. 2: Centru social pentru persoane fără adăpost Elim

Contact serviciu: Marghita, str.brânduşei, nr.11, Bihor

Intervenţii oferite în cadrul serviciului: • găzduire, o masă caldă la prânz • implicarea tinerilor într-un proces de autoeducaţie în vederea formării abilităţilor necesare pentru a duce

un mod de viaţă decent • consiliere • sprijin în procurarea actelor şi în managementul financiar • suport în integrarea profesională şi socială

Categoriile de beneficiari ai programului: tineri proveniţi din sistemul de ocrotire cu vârste cuprinse între 19-27 ani.

Serviciul acreditat nr. 3: Centrul de Plasament CASA ALBĂ

Contact serviciu: Marghita, str. Crişan, nr. 3,

Page 43: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

42

cod. 415300, tel: 0259 362943 e-mail: [email protected] web: www.fce.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• Găzduirea, ocrotirea, educarea şi reabilitarea copiilor ce provin cu precădere din rândul copiilor abandonaţi în Spitalul „Pop Mircea” din Marghita sau din împrejurimi

• Promovarea sănătăţii fizice şi psihice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine • Întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică • Formarea deprinderilor de viaţă independentă • Orientarea şcolară şi profesională • Favorizarea integrării sociale

Categorii de beneficiari: copii cu vârste cuprinse între 2-12 ani ce au fost abandonaţi de căte părinţii lor şi pentru care s-a instituit măsura de plasament la Fundaţia Creştină Elim.

Serviciul acreditat nr. 4: Centrul de asistenţă pentru copii cu dizabilităţi Casa SILVIA Contact serviciu: Marghita, str. Barcăului, nr.1, cod. 415300, tel: 0259 364345 e-mail: [email protected] www.fce.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• Găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi ce provin cu precădere din rândul copiilor abandonaţi în Spitalul „Pop Mircea” din Marghita, într-un mediu familial armonios.

• Promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine. • Evaluarea nivelului de dezvoltare al beneficiarilor proiectului, în vederea evidenţierii ariilor deficitare şi a

potenţialului de care dispun. • Întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică. • Formarea deprinderilor de viaţă independentă. • Orientarea şcolară şi profesională. • Favorizarea integrării sociale.

Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu dizabilităţi ce au fost abandonaţi. Serviciul neacreditat nr. 1: Centru care acordă servicii de tip familial – plasament la persoane sau familii Contact serviciu: Marghita, str. Crişan, nr. 3,

Page 44: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

43

cod. 415300, tel: 0259 362943 e-mail: [email protected] web: www.fce.ro Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• Găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor într-un mediu familial armonios. • Promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine. • Evaluarea nivelului de dezvoltare al beneficiarilor proiectului, în vederea evidenţierii ariilor deficitare şi a

potenţialului de care dispun. • Întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică; • Formarea deprinderilor de viaţă independentă; • Socializare; • Orientarea şcolară şi profesională; • Favorizarea integrării socioprofesionale.

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: copii abandonaţi. Serviciul neacreditat nr. 2: Familii sărace Contact serviciu: Str. N. Bălcescu nr.79 415300 Marghita, Bihor Tel.: 0259-363570, fax 0359-407833 Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• sprijin material constând în articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte + materiale de construcţie în unele cazuri şi manoperă construcţii, toate astea în funcţie de resursele disponibile la depozitul fundaţieiî

Categoriile de beneficiari ai programului: copii şi persoane adulte.

Program nr. 1: Tabără Contact program: Marghita, str. N.Bălcescu, nr. 79, cod 415300, Bihor, tel. 0259-363570, fax 0359-407833. Intervenţii oferite:

• recreere • socializare

Categoriile de beneficiari ai programului: copii abandonaţi, copii şi tineri cu dizabilităţi.

Page 45: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

44

Program nr. 2: Club Contact program: Marghita, str. N.Bălcescu, nr. 79, cod 415300, Bihor, tel. 0259-363570, fax 0359-407833. Intervenţii oferite:

• recreere • socializare

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: copii abandonaţi, copii şi tineri cu dizabilităţi.

Page 46: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

45

26. Fundaţia Crucea Albă Contact organizaţie: str. Bartok Bela, nr. 2 F, Oradea tel: 0259-211027, 0259-232707, 0745-090111 Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu de tip rezidenţial pentru protecţia copilului Contact serviciu: Comuna Ciuhoi tel: 0745-090111 Intervenţii în cadrul serviciului

• îngrijire • educare • recuperare

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane peste 18 ani.

Page 47: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

46

27. Fundaţia Csillagvaros Contact organizaţie: str. Teiului, nr. 2, Oradea tel. 0259-440729, e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Asistenţa socială şi sprijin pentru persoanele în vârstă Contact serviciu: str. Teiului, nr. 2, Oradea tel. 0259-440729 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• sprijin material şi asistenţă socială pentru persoane în vârstă Categoriile de beneficiari ai programului: persoanele în vârstă.

Page 48: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

47

28. Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor Contact organizatie: str. Buzăului nr.2/B, Oradea tel: 0259-436601 email: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu de asistenţă socio-medicală pentru persoanele cu scleroză multiplă Contact serviciu: str. Buzăului nr.2/B, Oradea tel: 0259-436601 email: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• consiliere pe probleme legale – întocmire de dosare în vederea obţinerii drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare

• asistare medicală de specialitate în cadrul Centrului de Zi • asistarea la programele de recuperare (kinetoterapie şi masaj) • servirea unei mese calde la prânz • transportul asistat la si de la Centru • transportul mesei de prânz la domiciliu dacă este nevoie • distribuirea de materiale de îngrijire

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane cu scleroză multiplă si familiile acestora.

Page 49: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

48

29. Fundaţia El Sadai Contact organizaţie: str. Poieniţei, nr. 27, bl C3, ap. 11, Oradea tel: 0359-413.728; 0745-212.686 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Integrarea socială şi profesională a tinerilor proveniţi din centrele de plasament Contact serviciu: str. Poieniţei, nr. 27, bl C3, ap. 11, Oradea tel: 0359-413.728; 0745-212.686 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• satisfacerea nevoilor urgente a persoanelor asistate- oferim cazare • clarificarea situaţiei juridice şi medicale • instruirea şi supravegherea prin intermediul unor programe educaţionale –practice • dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu alte persoane şi integrarea în noi medii sociale • integrarea profesională şi/ sau reconversia profesională • soluţionarea permanentă a situaţiei tinerilor asistaţi

Categoriile de beneficiari ai programului: beneficiarii serviciului sunt tinerii care provin din centrele de plasament, cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani şi nu au nici o posibilitate de a se susţine, integra singuri în societate.

FUNDAŢIA EL SADAI

Page 50: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

49

30. Fundaţia Emanuel Speranţa României Contact organizatie: str. Simion Bărnuţiu, nr. 3 ap. 6, Oradea tel. 0359-304155, 0788-142793 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Centru de plasament cu modul de căsuţe de tip familial Satul Speranţei Contact serviciu: str. Simion Bărnuţiu, nr. 3 ap. 6 , Oradea tel. 0359-304155, 0788-142793 e-mail: [email protected], [email protected]. Intervenţii în cadrul serviciului:

• îngrijirea copiilor • adopţii • plasament • căutare loc de muncă • socializare • reintegrare în familia naturală

Categoriile de beneficiari ai programului: copiii aflaţi în dificultate provenind din familii dezorganizate, din familii cu risc în care copiii au fost abuzaţi sau neglijaţi şi copii ai străzii sau copii aflati în dificultate socială, în secţiile de pediatrie a spitalelor din judeţul Bihor.

Page 51: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

50

31. Fundaţia Est Europa Contact organizaţie: str. B. P. Haşdeu, nr. 18, Oradea tel. 0359-454618, 0740-690963 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Suport, asistenţă şi educaţie pentru copiii aflaţi în dificultate Contact serviciu: str. B. P. Haşdeu, nr. 18, Oradea tel. 0359-454618, 0740-690963 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• grădiniţă particulară gratuită pentru familii în dificultate • program after-school pentru copii 7-14 ani • mama şi copilul

Categoriile de beneficiari ai programului: copiii între 0-14 ani. Serviciu acreditat nr. 2: Asistenţa socială pentru familiile aflate în dificultate Contact serviciu: str. B. P. Haşdeu, nr. 18, Oradea tel. 0359-454618, 0740-690963 e-mail: [email protected], [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză • ajutor material lunar • asistenţă medicală gratuită pentru familiile aflate in dificultate

Categoriile de beneficiari ai programului: familii cu copii aflate în dificultate.

Page 52: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

51

32. Fundaţia Hexagon Energia Contact organizaţie: Loc. Şuncuius, Zona Recea, str. Principală nr.1, tel: 0745-991477 Serviciul acreditat nr. 1: Asistenţă socială şi suport material şi financiar pentru familiile aflate în nevoie, pentru persoane adulte, vârstnice şi familii, care nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie, au un număr mare de copii, sunt dependenţi de servicii sociale de bază. Contact serviciu: Loc. Şuncuius, Zona Recea, str. Principală nr.1, tel: 0745-991477 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• distribuirea de pachete alimentare care conţin zahăr, ulei, făina şi alte alimente de bază către beneficiari • distribuirea de rechizite şcolare beneficiarilor (familii cu copii aflaţi la şcoală, familii monoparentale) • distribuirea de obiecte de vestimentaţie (haine, încălţăminte) beneficiarilor (familii cu mulţi copii, familii

monoparentale) • acordă suport financiar (sume de bani) beneficiarilor (persoane vârstnice care au pensii mici sau care nu

au pensii, persoanelor dependente de serviciile sociale de bază, familiilor cu mulţi copii, familiilor monoparentale)

• cumpărarea şi distribuirea de medicamente şi vitamine beneficiarilor (persoane varstnice)

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane adulte, vârstnice şi familii, care nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie, au un număr mare de copii, sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţelor Bihor si Cluj.

Serviciul acreditat nr. 2: Serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice în sistem rezidenţial (căminul pentru persoanele vârstnice ,,Dumbrava”). Contact serviciu: Loc. Şuncuius, Zona Recea, str. Principală nr.1 , tel: 0745-991477, e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• îngrijirea temporară sau permanentă în căminul pentru persoane vârstnice

Page 53: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

52

• îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, ajutor pentru menaj, prepararea hranei.

• servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale

Categoriile de beneficiari ai programului: persoanele vârstnice care nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane, care nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii, care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, care nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată şi care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Page 54: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

53

33. Fundaţia Hospice Emanuel Contact organizaţie: str. Redutei, nr. 1A, 410061, Oradea tel. 0359-800162 Serviciu acreditat nr. 1: Serviciu de îngrijire paliativă la domiciliu pentru adulţi şi copii Contact serviciu: str. Redutei, nr. 1A, 410061, Oradea tel. 0359-800161, 0259-475222 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• servicii medicale (consultaţii medicale la domiciliul pacientului; stabilirea planului de tratament în vederea obţinerii unui control optim al durerii şi al altor simptome; informarea şi educarea familiei şi / sau pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, tratament; şi îngrijire)

• servicii de nursing (efectuarea tratamentelor medicale prescrise de medic; asigurarea cu medicamente, materiale, echipamente medicale şi de îngrijire; sfaturi şi educaţie cu privire la asigurarea îngrijirii pentru familie/îngrijitor; pregătirea familiei în vederea decesului pacientului—ultimele 48 ore)

• servicii sociale (informarea, orientarea şi sprijinirea pacientului şi familiei în demersurile necesare obţinerii unor drepturi sociale; suportul emoţional şi consilierea pacientului şi familiei prin utilizarea tehnicilor adecvate—individuale, de familie sau de grup; sprijin material pentru pacienţii şi familiile fără venituri sau cu venituri mici; colaborarea şi menţinerea legăturii cu instituţii, autorităţi locale, OG, ONG şi alte servicii sociale în vederea obţinerii de facilităţi pentru pacient şi familie; activităţi recreative în cazul copiilor asistaţi—tabere de vară, excursii, serbări;)

• servicii de asistenţă spirituală (consiliere şi sprijin spiritual asigurat de personal pregătit; colaborarea cu reprezentanţi ai diferitelor culte religioase)

• servicii de suport a familiei îndoliate (suport emoţional şi consiliere de doliu—individuală sau de grup; consultanţă şi suport în soluţionarea unor probleme sociale—ex. pensii de urmaş; tabăra de vară pentru copiii îndoliaţi)

• servicii de voluntariat (companie pentru pacient; ajutor în gospodărie; cumpărături uzuale; pauză de „respiro” pentru îngrijitor; mici reparaţii casnice; transport la / de la spital etc.)

Categoriile de beneficiari ai programului: pacienţi adulţi diagnosticaţi cu boală oncologică în stadiu avansat, copii diagnosticaţi cu boli incurabile cu prognostic limitat (cancer, SIDA, boli neurologice grave), familiile pacienţilor adulţi şi copii asistaţi prin programul hospice.

Page 55: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

54

34. Fundaţia În Braţe Contact organizaţie: Bd. Dacia, nr. 31, bl. AN57, ap. 23, Oradea tel. 0359-314141, 0723406913 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Suport şi asistenţă pentru copiii aflaţi în dificultate Contact serviciu: Spitalul Clinic de Copii, Oradea tel. 0359-314141, 0723406913 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• recuperare şi reabilitare a copiilor aflaţi în situaţii de neglijare. Intervenţiile au loc în spitale şi centre medicale.

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 0-6 ani.

Page 56: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

55

35. Fundaţia Încrederea Contact organizaţie: Oradea, str. Cuza Voda, nr 22, ap.5, tel:0539/316.173; 0745.87.53.54 e-mail: [email protected] web: www.fi.org.ro Serviciul acreditat nr. 1: Educaţie preventivă în şcolile din judeţul Bihor Contact serviciu: Oradea, str. Cuza Voda, nr 22, ap.5, tel:0539/316.173; 0745.87.53.54 e-mail: [email protected] web: www.fi.org.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• Lecţii de educaţie preventivă la orele de diriginţie în şcolile din judeţul Bihor, acest program urmăreşte informarea acestora cu privire la abuzul de alcool, consumul de droguri, fumat, boli cu transmitere sexuală, avort – motive, efecte, consecinţe, pentru a fi pregătiţi să aibă o atitudine corectă, pozitivă, atunci când se vor găsi în situaţii delicate şi vor trebui să ia o decizie responsabilă.

• Organizarea unor întalniri săptămânale cu diferiţi tineri şi copii care provin din familii dezorganizte la sediul fundaţiei cu scop preventiv,

• Organizarea de sesiuni pentru informarea părinţilor despre modul de relaţioanre a acestora cu copiii, şi despre cum să identifice şi să rezolve situaţiile problemă apărute în viaţa copiilor lor.

Categoriile de beneficiari ai programului: elevi, copii, adolescenţi, tineri, părinţi, profesori Serviciul acreditat nr. 2: Programul de consiliere pentru persoanele care au probleme cauzate de abuzul de alcool sau consumul de droguri Contact serviciu: Oradea, str. Cuza Voda, nr 22, ap.5, tel:0539/316.173; 0745.87.53.54 e-mail: [email protected] web: www.fi.org.ro Intervenţii în cadrul serviciului

• la sediul fundaţiei au loc întâlnirile Alcoolicilor Anonimi. Alcoolicii Anonimi(AA) sunt o comunitate de bãrbaţi şi femei care îşi împãrtãşesc experienţa, puterea şi speranţa cu scopul de a-şi rezolva problema lor comunã şi de a-i ajuta şi pe alţii sã-şi recapete sãnãtatea; singura cerinţã pentru a participa ca membru este dorinţa de a abandona consumul excesiv de alcool. AA nu percep taxe de înscriere sau cotizaţii.

Page 57: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

56

• şedinţe de consiliere – individuale sau de grup - consilierul îi ajută pe aceşti oameni să identifice problemele pe care le au şi să găsească singuri soluţii la acestea.

• integrarea beneficiarilor în societate.

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: tineri, persoane adulte Serviciul neacreditat nr. 1: Sprijinirea pensionarilor orădeni care au venituri mici Intervenţii în cadrul serviciului:

• distribuirea de haine si alimente pensionarilor. • operatii medicale. • ajutor pt. întocmirea documentelor de identitate.

Contact serviciu: Oradea, str. Cuza Voda, nr 22, ap.5, tel:0539/316.173; 0745.87.53.54 e-mail: [email protected] web: www.fi.org.ro Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: pensionarii Program nr. 1: Tabere de vară pentru copii şi adolescenţi gratuite Contact program: Oradea, str. Cuza Voda, nr 22, ap.5, tel:0539/316.173; 0745.87.53.54 e-mail: [email protected] web: www.fi.org.ro Intervenţii în cadrul programului:

• oferirea unui climat pozitiv timp de o saptamana si sensibilizarea acestora cu privire la efectele pe acre le poate produce consumul de alcool, droguri sau fumat.

Categoriile de beneficiari ai programului: tineri şi copii care provin din familii numeroase, familii cu probleme financiare şi alcoolice.

Page 58: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

57

36. Fundaţia Lidia

Contact organizaţie : str. Traian Lalescu, PB 43, nr. 18, ap. 1, Oradea tel.: 0259-433688, 0747-056899 e-mail: [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Plasament familial al copilului in centru de tip rezidenţial Spinus Contact serviciu: Str. Spinuş, nr. 48, Oradea tel.: 0259-433688, 0747-056899 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• plasament familial • reintegrare în familia de origine

Categoriile de beneficiari ai programului: copii abandonaţi. Serviciu acreditat nr. 2: Plasament familial in reteaua de asistenti maternali si familii de plasament Contact serviciu: Str. Spinuş, nr. 48, Oradea tel.: 0259-433688, 0747-056899 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• adopţii naţionale • reintegrare în familia de origine

Categoriile de beneficiari ai programului: copii abandonaţi. Serviciul neacreditat nr. 1: Cămin de copii, program desfăşurat de luni până pentru copiii proveniţi din familii aflate temporar în dificultate financiară sau de altă natură Contact serviciu: Str. Spinuş, nr. 48, Oradea tel.: 0259-433688, 0747-056899 e-mail: [email protected]

Page 59: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

58

Intervenţii oferite în cadrul serviciului: • Prevenirea abandonului • Menţinerea legăturilor dintre copii şi părinţii lui • Oferirea de adăpost, hrană, îngrijire de orice natură

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 1-6 ani Program nr. 1: Întâlniri săptămânale cu persoanele vârstnice din comuna Spinuş Contact program: Str. Spinuş, nr. 48, Oradea tel.: 0259-433688, 0747-056899 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Petrecerea unui timp plăcut, relaxant • Oferirea unei mese calde • Activităţi recreative

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice

Page 60: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

59

37. Fundaţia MBK International – Centrul de consiliere pentru femei în criză de sarcină „Puls” Contact organizatie: str. Aurel Lazăr, nr. 4A, ap.8, Oradea tel. 0359-800665 Serviciu acreditat nr. 1: Consiliere pentru femei în criză de sarcină „Puls” Contact serviciu: str. Aurel Lazăr, nr. 4A, ap.8, Oradea tel. 0359-800665 web: www.mbk.ro Intervenţii în cadrul serviciului:

• test de sarcină • consiliere • consiliere post avort • informaţii despre sarcină, avort şi alternative • intermedieri cu alte instituţii • ajutor material

Categoriile de beneficiari ai programului: femei aflate în criză de sarcină.

Page 61: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

60

38. Fundaţia People to People Contact organizaţie: Oradea, str. Republicii, nr. 36, Tel: 0259/411.137; tel/ fax: 0359/411.700 e-mail: [email protected]; [email protected] web: www.people2people.ro Serviciu acreditat nr. 1: Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice Contact serviciu: str. Republicii 36, Oradea telefon: 0259/411.137; 0359 411. 700 e-mail: [email protected]; [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• intervenţii sociale, • intervenţii socio-medicale, • intervenţii medicale.

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane vârstnice. Serviciu acreditat nr. 2: Centrul de zi pentru tinerii cu dizabilităţi “Amicii” Contact serviciu: str. Republicii 36, Oradea telefon: 0259/411.137; 0359 411. 700 e-mail: [email protected]; [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• asigurarea unei mese şi supliment nutritive pentru hrana zilnică; • asistenţa juridică, psihologică şi medicală în caz de nevoie. • medierea de întâlniri între tineri şi membrii familiei, cu accent pe menţinerea integrării în familie. • activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber • sprijin educaţional adecvat vârstei, nevoilor. • dezvoltarea abilităţilor de comunicare. • însuşirea deprinderilor de bază pentru utilizarea calculatorului. • activităţii pentru dezvoltarea autonomiei personale. • activităţi cognitive şi artistice • activităţi în aer liber. • activităţi de recuperare sau de menţinere a stării actuale.

Page 62: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

61

Categoriile de beneficiari ai programului: tinerii cu dizabilităţi şi părinţii acestora.

Serviciul neacreditat nr. 1: Centrul de psihologie Metanoia – acreditat de Colegiul Psihologilor

Contact serviciu: Oradea, str. Republicii nr. 36, tel : Felicia Muresan psiholog/psihoterapeut – 0740.918.964 e-mail: [email protected]

Intervenţii oferite în cadrul serviciului: • consiliere • psihoterapie • terapie de cuplu • optimizarea performanţei şcolare • logopedie • orientare profesională • consultanţă de specialitate

Intervenţiile se pot realiza atât în limba română cât şi în maghiară.

Categoriile de beneficiari ai programului: copii, tineri, adulţi, cupluri. Serviciul neacreditat nr. 2: Centrul de prevenire, asistenţă şi suport pentru victimele traficului de persoane Contact serviciu: Oradea, str. Republicii nr. 36, Andreea Pontos – [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• prevenire: campanii de informare • asistenţă a victimelor: asistenţa socială (reintegrarea şcolară, profesională, demersuri obţinere acte,

drepturi, însoţire), asistenţă psihologică, asistenţă juridică, asistenţă medicală) Categoriile de beneficiari ai programului: victime ale traficului de persoane, categorii vulnerabile în a fi traficate: tineri, şomeri, persoane cu handicap, persoane de etnie romă, femei în general, copii.

Page 63: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

62

Serviciul neacreditat nr. 3: Integrarea socio-profesionala a tinerelor post-instituţionalizate

Contact serviciu: Oradea, str. Republicii nr. 36, Gal Nicolae – [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• îndrumare, orientare şcolară, integrarea profesională, sprijin calificare • sprijin pentru desfăşurarea unei vieţi autonome şi independente • cazare provizorie în apartament protejat.

Categoriile de beneficiari ai programului: tinere care părăsesc sistemul de protecţie socială. Program nr. 1: Sprijin şi asistenţă pentru persoane şi comunităţi defavorizate Contact program: Oradea, str Republicii nr. 36, Gal Nicolae- [email protected] Intervenţii oferite:

• sprijin financiar • sprijin material – îmbrăcăminte, încălţăminte, produse igienă, etc. • distribuţie Cadouri de Crăciun • colaborare cu ONG-uri din comunităţle defavorizate

Categorii de beneficiari ai programului: persoane aflate în dificultate, organizaţii care activează în comunităţi defavorizate.

Program nr. 2: Tabere de vară pentru copii din medii defavorizate

Contact program: Oradea, str Republicii nr. 36, Gal Nicolae- [email protected] Intervenţii oferite:

• organizare tabere pentru copii din familii defavorizate Categorii de beneficiari ai programului: copii provenind din familii defavorizate.

Page 64: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

63

39. Fundaţia Poarta Bucuriei Contact organizaţie: Bd. Stefan cel Mare, nr. 88, Oradea tel.: 0359-804300, 0359-409908 fax: 0259-453996 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Plasament familial al copiilor în reţeaua de asistenţi maternali Contact serviciu: Bd. Stefan cel Mare, nr. 88, Oradea tel.: 0359-804300, 0359-409908 fax: 0259-453996 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• reintegrare în familie în situaţii de abandon

Categoriile de beneficiari ai programului: Copii 0-6 ani. Serviciu acreditat nr. 2: Suport şi asistenţă pentru copiii aflaţi în dificultate Contact serviciu: Bd. Stefan cel Mare, nr. 88 Oradea tel.: 0359-804300, 0359-409908 fax: 0259-453996 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• reintegrare în familie în situaţii de abandon

Categoriile de beneficiari ai programului: copii 0-6 ani.

Page 65: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

64

40. Fundaţia Pro Deo Contact organizaţie: Piaţa 1 Decembrie nr. 1, Oradea tel. 0259-441845, 0359-401397, 0788-498120 e-mail: [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Educaţie pentru Sănătate „Prevent” Contact serviciu: Piaţa 1 Decembrie nr. 1, Oradea tel. 0259-441845, 0359-401397, 0788-498120 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• servicii de informare a beneficiarilor • consiliere • educaţie informală • sprijinirea beneficiarilor în achiziţionarea de diferite abilităţi • sprijinirea beneficiarilor în luarea anumitor decizii • socializare • tabere de vară • cluburi pentru adolescenţi • predarea lecţiilor de consiliere educaţională şi orientare

Categoriile de beneficiari ai programului: elevii din licee şi şcoli generale aflaţi la vârsta adolescenţei. Serviciu acreditat nr. 2: Asistarea familiilor aflate în dificultate din regiunea Pădurea Neagră Contact serviciu: Piaţa 1 Decembrie nr. 1, Oradea tel. 0259-441845, 0359-401397, 0788-498120 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• creşterea gradului de socializare şi nivelului de educaţie al copiilor din familiile asistate • dezvolatarea deprinderilor de igienă • servicii de consiliere

Categoriile de beneficiari ai programului: familiile în dificultate.

Page 66: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

65

41. Fundaţia Romanian Relief Contact organizatie: Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 5, ap.2 tel: 0359-190812, 0729-099600, 0729-099601, 0733-034136 e-mail: [email protected] web: www.romanianrelief.org

Serviciul acreditat nr. 1: Plasament familial al copilului în centre de tip familial

Contact serviciu: Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 5, ap.2 tel: 0359-190812, 0729-099600, 0729-099601, 0733-034136 e-mail: [email protected] web: www.romanianrelief.org Intervenţii în cadrul serviciului

• Asigurarea unui cadru familial în case de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate • Oferirea de servicii specializate şi specifice fiecărui copil în funcţie de nevoile acestora • Reabilitarea psihică şi familială a copiilor care provin din instituţiile de stat, prin aducerea lor în case de

plasament speciale Categorii de beneficiari ai programului: copii cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, fără deosebire de sex, religie, naţionalitate, etnie, etc.

Serviciul acreditat nr. 2: Plasamentul copiilor la familii de plasament şi asistenţi maternali Contact serviciu: Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 5, ap.2 tel: 0359-190812, 0729-099600, 0729-099601, 0733-034136 e-mail: [email protected] web: www.romanianrelief.org Intervenţii în cadrul serviciului:

• găsirea unor familii de plasament pentru copii asistaţi • creşterea şi educarea copiilor într-un mediu familial armonios

Categorii de beneficiari ai programului: copii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, fără deosebire de sex, religie, naţionalitate, etnie etc. Serviciul neacreditat nr. 1: Sprijinirea materială a familiilor cu risc crescut de abandon

Contact serviciu: Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 5, ap.2

Page 67: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

66

tel: 0359-190812, 0729-099600, 0729-099601, 0733-034136 e-mail: [email protected] web: www.romanianrelief.org Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• depistarea familiilor cu risc crescut de abandon din maternitate • asistarea familiilor cu risc crescut de abandon de pe raza judeţului Bihor, oferindu-le sprijin material în

vederea menţinerii copiilor în familie • consiliere • informarea mamelor despre metodele contraceptive existente şi despre posibilitatea folosiri acestora

Page 68: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

67

42. Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie (FRCCF) Contact organizaţie: str. Dimitrie Cantemir nr.14.bl.A7.ap.28, 410519 Oradea Tel./fax : 0359–808684, Tel. 0729-119259 e-mail: [email protected]. web: www.frccf.org.ro Serviciu acreditat nr. 1: Prevenirea abandonului şcolar şi educaţie Contact serviciu: str. Avram Iancu nr. 17/2, 410094 Oradea tel.: 0359-808683, 0729-119269 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• sprijin la efectuarea temelor pentru copiii din clasele primare • meditaţii la limba română şi matematică pentru copiii din clasele gimnaziale • asistenţă psihopedagogică • orientare şcolară • educaţie pentru sănătate • monitorizarea evoluţiei şcolare

Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu risc de abandon şcolar. Serviciu acreditat nr. 2: Asistenţă socială Contact serviciu: str. Avram Iancu nr. 17/2, 410094 Oradea tel.: 0359-808683, 0729-119269 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• consiliere socială • consiliere medicală • consiliere profesională

Categoriile de beneficiari ai programului: familii defavorizate.

Page 69: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

68

Serviciu acreditat nr. 3: Consiliere psihologică pentru copil şi familie Contact serviciu: str. Avram Iancu nr. 17/2, 410094 Oradea tel.: 0359-808683, 0729-119269 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• consiliere psihologică

Categoriile de beneficiari ai programului: copii în dificultate şi familiile lor. Serviciu acreditat nr. 4: Socializare şi petrecere a timpului liber Contact serviciu: str. Avram Iancu nr. 17/2, 410094 Oradea tel.: 0359-808683, 0729-119269 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• Activităţi de socializare şi de timp liber

Categoriile de beneficiari ai programului: copii provenind din familii defavorizate.

Page 70: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

69

41. Fundaţia Ruhama Contact organizatie: Str. Gen Magheru, Nr. 21, apt. 159, Oradea, 410057 tel./fax: 0259.456.180 e-mail: [email protected] web: www.ruhama.ro Serviciul acreditat nr. 1: Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea Contact serviciu: Str. Gen Magheru, Nr. 21, apt. 159, Oradea, 410057 tel./fax: 0259.479.454 e-mail: [email protected] web: www.ruhama.ro Orar: luni, miercuri: 11:00-17:00; marţi, joi, vineri: 8:00-14:00 Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea este înfiinţat în anul 2002, de către Fundaţia Ruhama, în parteneriat cu Consiliul Local Oradea, prin Administraţia Socială Comunitară Oradea - ASCO, cu sprijin financiar acordat de Uniunea Europeana, prin programul PHARE. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni este deschis zilnic pentru cetăţenii municipiului Oradea timp de 6 ore. Intervenţii în cadrul serviciului

• informare despre reglementări legale, despre unde trebuie să se adreseze solicitantul, informaţii utile despre programul de lucru şi formularistica specifică a diferitelor instituţii;

• consiliere – solicitantul este ajutat să ia o decizie referitoare la modalitatea de rezolvare a problemei sale, expunându-i-se toate posibilităţile de acţiune si consecinţele acestora;

• sprijin pentru întocmirea documentaţiilor diverse necesare; • întâlniri de consiliere colective pe diferite tematici de interes pentru cetăţeni, cu diferite grupuri specifice:

deţinuţi, persoane cu dizabilităţi, bolnavi terminali, persoane din comunităţi defavorizate; • mediere pentru obţinerea de facilităţi şi exersarea obligaţiilor diverse; • acces la legislaţie actualizată; • informaţii despre instituţiile statului de la nivel central ori local; • oferă informări de interes general în rubrica săptămânală „Curier cetăţenesc” • propuneri de schimbări legislative în folosul cetăţenilor; • propuneri de schimbări de politici publice în folosul cetăţenilor şi ep baza nevoilor exprimate de aceştia.

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni oferă informare şi consiliere în 12 domenii de larg interes public. Acestea sunt: sănătate publică, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi

Page 71: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

70

şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului, servicii publice. Serviciile de informare şi consiliere de tip BCC au drept scop sprijinirea cetăţenilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor şi in rezolvarea unor probleme complexe cu care se confruntă, precum si facilitarea relaţiei cetăţenilor cu autorităţile publice locale sau centrale.

Categoriile de beneficiari ai programului: Serviciul se adresează tuturor cetăţenilor care au o problemă a cărei rezolvare necesită informare şi consiliere, cetăţeni din municipiul Oradea sau din alte localităţi ale judeţului Bihor Serviciul acreditat nr. 2 şi nr. 3: Servicii de îngrijiri la domiciliu Serviciul acreditat nr. 2 - Serviciul de asistenţă socială a persoanelor vârstnice la domiciliu Serviciul acreditat nr. 3 - Serviciu de asistenţă socială şi recuperare la domiciliu a persoanelor cu handicap Contact serviciu: Str. Gen Magheru, Nr. 21, apt. 159, Oradea, 410057 Tel./fax: 0259-479.454 e-mail: [email protected] web: www.ruhama.ro Orar dispecerat: luni, miercuri: 11:00-17:00; marţi, joi, vineri: 8:00-14:00 Intervenţii oferite la domiciliu în cadrul serviciului:

• Intervenţiile sociale oferite constau în informarea persoanelor despre diferite drepturi; facilitarea accesului acestora la venitul minim garantat, cantină socială, încadrare în grad de handicap, bilete de tratament sau de odihnă; informarea despre servicii oferite de alte organizaţii neguvernamentale; demersuri pe lângă instituţiile competente; participare la activităţi/evenimente sociale şi culturale; sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, impozite, telefon, electricitate, televiziune prin cablu, întreţinere; ajutor pentru menaj şi cumpărături; asigurarea de servicii de tipul masă pe roţi; Programe de socializare pentru vârstnicii singuri - excursii, serate, ieşiri la activităţi culturale

• Intervenţiile socio - medicale oferite constau în igiena persoanei; alimentarea persoanei dependente; servicii de kinetoterapie, masaj şi gimnastică medicală; însoţirea persoanei la serviciile medicale;

• Intervenţiile medicale oferite constau în administrate de tratament medical recomandat de medicul curant, recoltare de probe, pansamente; etc...;

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare şi sunt dependente ori semidependente din municipiul Oradea,Cluj Napoca şi Sector 5 Bucureşti şi persoanele cu handicap din municipiul Oradea.

Page 72: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

71

Serviciul acreditat nr. 4: Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii Contact serviciu: Str. Universităţii, nr. 5, Oradea Tel./fax: 0259.456.180 e-mail: [email protected] web: www.ruhama.ro Tipuri de intervenţii şi beneficiari în cadrul CCS: Serviciul oferă părinţilor şi copiilor:

• informarea familiei despre diferite demersuri care pot fi făcute în vederea rezolvării problemelor pe care le au;

• consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate – divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi

• medierea între familie şi instituţii / organizaţii pentru rezolvarea probelemelor familiei; • accesarea resurselor generate de sistemele naţionale de sănătate, de ocupare, de asistenţă socială, de

educaţie, pentru ca familia să poată beneficia de oferta de intervenţii ale acestor sisteme; • asistarea familiei în etapele pe care le urmează pentru soluţionarea problemelor; • programe de formare pentru părinţi de tip: Şcoala Părinţlor • consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului; • propuneri de îmbunătăţiri a politicilor publice referitoare la familiile în dificultate; • consiliere familiilor privind importanţa şi rolul educaţiei

Categoriile de beneficiari ai programului: copii şi familiile acestora din judeţul Bihor şi judeţul Cluj

• familii în care unul sau mai mulţi copii au abandonat şcoala; • familii cu venituri mici care beneficiază de ajutoare sociale; • familii cu unul sau ambii părinţi şomeri, decedaţi, analfabeţi, care muncesc în străinătate, care sunt în

închisoare sau suferă de boli psihice grave sau cronice, sau boli somatice grave sau cronice; • familii monoparentale; • familii care neglijează bunăstarea, sănătatea şi educaţia copilului;

Serviciul neacreditat nr. 1: Centru de Orientare, Mediere şi Formare Profesională Contact serviciu: Str. Universităţii, nr. 4, Oradea Tel./fax: 0259.456.180 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] web: www.ruhama.ro web: www.cariere.ro Intervenţii oferite:

• informare şi consiliere profesională • mediere a muncii

Page 73: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

72

• servicii de tip Job Club • evaluare psihologică în vederea întocmirii profilului socio-ocupaţional • formare profesională

Categoriile de beneficiari ai programului: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul Bihor Program nr. 1: Program de socializare şi petrecerea timpului liber pentru copii şi tineri cu rezultate şcolare bune şi care provin din familii aflate în dificultate (tabere, concursuri, excursii) Contact program: Centru Educaţional pentru Romi str.: Universităţii Nr. 5, Oradea, Tel./fax: 0259 456 180 e-mail: [email protected] web-site: www.ruhama.ro Intervenţii oferite:

• organizare de excursii tematice (exemplu: cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului s-a organizat o excursie în Zona rezervaţiei cu nuferi din comuna Sânmartin)

• organizare tebere (exemplu: Tabăra de la Aştileu 2008) • concursuri tematice • participări la evenimente naţionale ale tinerilor (exemplu: Reţeaua Naţională a Tinerilor Romi)

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: elevi şi studenţi din familii în dificultate din judeţul Bihor Program nr. 2: Şcoala Părinţilor Contact program: Centru Educaţional pentru Romi str.: Universităţii Nr. 5, Oradea, Tel./fax: 0259 456 180 e-mail: [email protected] web-site: www.ruhama.ro Intervenţii oferite:

• instruiri tematice despre importanţa şi aspectele legate de creşterea copilului şi a educării acestuia: - Calitatea de bun părinte – material al ANPDC - Metode alternative la pedeapsă – material al ANPDC - Cum să comunici cu copilul – material al ANPDC - Relaţia copil – părinte – şcoală – comunitate - Drumul vieţii – paşi spre reuşită - Beneficiile colaborării eficiente şcoală – comunitate - Educaţie pentru sănătate - Relaţia părinte – copil - Importanţa şcolii şi prevenirea abandonului şcolar la ciclul gimnazial

Page 74: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

73

- Părinţi de succes - Descoperirea abilităţilor copiilor şi îndrumarea lor pe viitor - Dezvoltarea armnioasă a copilului – cum să creştem mai bine copilul

• stimularea nivelului de implicare directă a părinţilor din comunităţile defavorizate în creşterea şi educarea copiilor lor;

Categoriile de beneficiari ai programului: părinţi din localităţi rurale din judeţul Bihor Program nr. 3: Programe educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi, prin eforturi comunitare integrate, în cadrul Centrului Educaţional pentru Romi în judeţul Bihor

Program de grădiniţe estivale pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa şi urmează să se înscrie în clasa I;

Programul de Consiliere pentru Educaţie: informare şi promovare a măsurilor, programelor naţionale: „Bani de Liceu”, şansa a II-a, Euro 200; înscrierea în învăţământul liceal şi profesioanl de stat, accesarea de burse sociale, rechizite gratuite, încrierea la învăţământul superior;

Vaucere pentru elevi de clasa I; Intervenţii pentru rezolvarea diferitelor probleme grave întâlnite la copii prin intermediul serviciului social

nou creat: Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, probleme care putea să determine retragerea copiilor din şcoală;

Programe de după şcoală – meditaţii Programe de instruire, formare şi schimb de experienţă a cadrelor didactice Înfiinţarea catedrei de limba romani Implicare în orgnizarea şi desfăşurarea olimpiadelor de limba romani pe plan local şi judeţean Iniţierea şi acordarea de sprijin în constituirea Grupurilor de Iniţiativă Locale – structură informală formată

din persoane active din comunitatea de romi, care şi-au manifestat dorinţa de a contribui la procesul de dezvoltare comunitară;

Iniţierea şi acordarea de sprijin în constituirea Grupurilor de Sprijin Locale – structură informală constituită pe baza unui acord de colaborare şi formată din actorii locali: primărie, şcoală, poliţie, biserică, cabinet medical individual, fundaţie şi reprezentanţii comunităţii rome;

Iniţierea şi constituirea Reţelei Judeţeane a Cadrelor Didactice pentru Educaţie Incluzivă – reţeaua este înfiinţată cu sprijinul fundaţiei care reuneşte cadre didactice rome şi nerome care urmăresc dezvoltarea unui mediu educational inclusiv pentru copiii dezavantajati din judetul Bihor doresc să promoveze conceptul de educaţie incluzivă;

Iniţierea şi constituirea Reţealei furnizorilor de programe şi servicii educaţionale din domeniul public şi privat care aure ca scop îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin iniţiativele de îmbunătăţire a sistemului de educaţie

Iniţierea şi constituirea Forumul Tinerilor Romi are ca scop promovarea angajamentul civic, dialogul intercultural, toleranţa şi nondiscrmininarea.

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: copii cu risc de abandon şcolar şi participare şclară scăzută; tineri cu şanse reduse pentru continuarea studiilor; cadre didactice; furnizori de servicii educaţionale;

Page 75: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

74

44. Fundaţia Speranţa Familiei Contact organizaţie: str. Partenie Cosma, Nr.17, 410003, Oradea tel.0359-412246, 0771331120, 0771331126 e-mail: [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected] Serviciu acreditat nr. 1: Suport, asistenţă şi educaţie pentru prevenirea abandonului şcolar Contact serviciu: Str. Partenie Cosma, Nr.17, 410003, Oradea tel.0359-412246 e-mail [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• suport pentru copiii proveniţi din familii aflate în dificultate Categoriile de beneficiari ai programului: copii cu vârsta cuprinsã între 6-14 ani din localităţilor limitrofe. Serviciu acreditat nr. 2: Sprijin material şi financiar acordat familiilor aflate în nevoie Contact serviciu: str. Partenie Cosma, Nr.17, 410003, Oradea tel.0359-412246 e-mail [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• ajutor financiar şi material pentru familiile aflate în nevoie • consilierea familiei

Categoriile de beneficiari ai programului: Familii monoparentale în care există cel puţin un copil cu vârsta sub 6 ani. Serviciu acreditat nr. 3: Plasament familial al copilului în familii de plasament Contact serviciu: str. Partenie Cosma, Nr.17, 410003, Oradea tel.0359-412246 e-mail [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• identificarea copiilor părăsiţi din spitale şi monitorizarea lor • luarea măsurilor de protecţie socială specifice

Page 76: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

75

• reevaluarea trimestrială a cazurilor monitorizate • consilierea familiei naturale în vederea reintegrării copilului aflat în plasament

Categoriile de beneficiari ai programului: copii părăsiţi în spitale şi familiile biologice ale acestora. Serviciu acreditat nr. 4: Suport şi asistenţã pentru familiile cu risc de abandon al copilului Contact serviciu: str. Partenie Cosma, Nr.17, 410003, Oradea tel.0359-412246, e-mail [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• Suport material şi financiar acordat familiilor aflate în dificultate • Consilierea familiei

Categoriile de beneficiari ai programului: copii părăsiţi în spitale sau alte instituţii ale statului şi familiile biologice din care provin.

Page 77: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

76

45. Fundaţia Surorile Minime Ale Reginei Purgatoriului Contact organizaţie: Beius, str. 22 decembrie, nr. 26 415200, tel/fax. 0259 323141 e-mail: [email protected] Serviciul acreditat nr. 1: Suport şi asistenţă pentru copiii aflaţi în nevoie socială Contact serviciu: Beius, str. 22 decembrie, nr. 26 415200, tel/fax. 0259 323141 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului

• protectia copilului: prevenirea abandonului scolar si familial • educatie formala\nonformala si informala:

ajutor la teme educatie moral-civica activitati sportive si recreative alte activitati: concursuri, vizite, excursii,tabere

• sanatate: control stomatlogic periodic • reabilitare: reintegrare în şcoală • sprijin şi ajutor pentru corigenţi • altele, acordarea mesei de prânz

Descrieţi categoriile de beneficiari ai programului: copii intre 6 – 14 ani Serviciul neacreditat nr. 1: Integrare socio-profesională pentru tinerele provenite din centrele de plasament Contact serviciu: Beius, str. 22 decembrie, nr. 26 415200, tel\fax. 0259 323141 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• ajutor material si financiar • suport moral si spiritual • control stomatologic periodic • excursii recreative

Categoriile de beneficiari ai programului: tinere cu vârsta între 20 – 25 ani

Page 78: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

77

Program nr. 1: Tabere, excursii Contact program: Beius, str. 22 decembrie, nr. 26 415200, tel\fax. 0259 323141 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• tabere anuale • implicarea in activitati culturale:

- programe de colinde sustinute in sala mare a Primariei - programe de Paste, sustinute in biserica Greco- Catolica din localitate - vizite la muzeu

• diverse excursii • activitati sportive si recreative organizate in perioada verii impreuna cu tineri voluntari din Italia

Categoriile de beneficiari ai programului: copii între 3-14 ani

Page 79: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

78

46. Fundaţia THERANOVA Contact organizaţie: Oradea, str. Eroul Necunoscut, nr.2, Bihor Serviciul neacreditat nr. 1: Confecţionarea de proteze şi orteze Contact serviciu: Oradea, str. Eroul Necunoscut, nr.2, Bihor tel: 0359-456800, 0259-440253 e-mail: [email protected] web: www.theranova.ro Intervenţii oferite în cadrul serviciului:

• Luarea mulajului pentru confectionarea protezei. • Realizarea unui test cu cupa de proba. • Realizarea protezei finale si predarea acesteia impreuna cu instructiunile de utilizare si intretinere a

protezei. Categoriile de beneficiari ai programului: persoane cu amputaţii, persoane diabetice, persoane care necesită ortezarea din cauze congenitale, neuromotorii sau accidente.

Page 80: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

79

47. Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii Contact organizaţie: str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected]

Serviciul acreditat nr. 1: Plasamentul familial al copilului ‚ în reţeaua de asistenţi maternali profesionişti

Contact: str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected] Intervenţii în cadrul serviciului:

• evaluarea periodică a copilului prin vizite lunare, întâlniri cu asistentul maternal, vizitarea familiei biologice extinse, menţinerea unei legături optime cu medicul de familie şi unitatea de învăţământ;

• întocmirea actelor privind situaţia juridică şi socială în colaborare cu autorităţile competente; • evaluarea anuală a asistentilor maternali angajati ai Fundaţiei ,,Viaţa Nouă pentru Copii”; • întâlnire organizată cu toţi asistenţii maternali angajaţi ai fundaţiei, în vederea clarificării tuturor

problemelor întâmpinate până în prezent ( sănătatea copiilor, începerea grădiniţei/scolii pentru copii si nevoile materiale privind scolarizarea si schimbarea sezonului).

Categorii de beneficiari ai programului: familii de plasament, copii în plasament Serviciul acreditat nr. 2: Suport şi asistenţă pentru cuplurile mamă-copil aflate în dificultate

Contact: str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected], [email protected]

Intervenţii în cadrul serviciului: • sprijinirea cuplurilor mamă-copil în vederea prevenirii abandonului copilului şi creării condiţiilor necesare

ramânerii copilului în familia naturala; • asistarea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate şi accesării serviciilor şi prestaţiilor

sociale de care sunt îndreptăţiţi să beneficieze conform legislaţiei în vigoare; • evaluarea periodică a cuplului mamă-copil;

Page 81: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

80

• consilierea necesară pentru ieşirea din situaţia de dificultate; • sprijin material în vederea dezvoltării armoniaoase a copilului; • menţinerea unei bune legături cu autorităţile locale, medicul de familie şi alte instituţii de interes social şi

medical; • informare primară privind planificarea familială, îndrumarea către cabinete de planificare familială şi

oferirea de materiale contraceptive; • Distribuirea periodică de produse de primă necesitate pentru copiii abandonaţi sau în pericol de abandon

din cadrul Maternităţii Oradea;

Categorii de beneficiari ai programului: cuplurile mamă copil aflate în dificultate sau gravidele în ultimul trimestru de sarcină domiciliate pe raza comunei Lăzăreni. Program nr. 1: Începuturi Bune- Program socio-educaţional pentru preşcolari

str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• identificarea copiilor cu risc de abandon şi eşec şcolar şi promovarea accesului lor la educaţie; • sprijin educaţional în vederea vederea acumulării cunoştinţelor şi deprinderilor pentru integrarea cu

succes în învăţământul ogligatoriu; • activităţi recerative şi de socializare; • sprijinirea familiei în vederea asigurării alimentaţiei şi igienei corespunzătoare a copilului; • medierea relaţiei beneficiarilor cu instituţiile de învăţământ, autorităţile locale şi instituţiile sanitare; • asistarea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate; • Informarea şi consilierea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea copilului şi influenţarea procesului

educaţional al acestuia;

Categorii de beneficiari ai programului: copii cu vârste între 5- 10 ani şi familiile acestora.

Program nr. 2: Inspiraţia Educaţiei

Contact program: str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Găzduire în cadrul unui Centru ce funcţionează în regim de internat şcolar;

Page 82: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

81

• Monitorizare, sprijin şi îndrumare şcolară; • Activităţi de socializare şi recreere; • Promovarea sănătăţii şi accesului la servicii medicale; • Consiliere individuală şi de grup; • Consiliere profesională; • Suport educaţional; • Medierea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale; • Sprijin material şi financiar pentru acoperirea cheltuielilor directe şi indirecte de şcolarizare; • Asistarea familiei în procesul de îmbunătăţire a nivelului de trai prin asistarea în procesul de identificare al

unui loc de muncă şi accesarea serviciilor şi prestaţiilor sociale la care sutn îndreptăţiţi conform legislaţiei în vigoare;

Categorii de beneficiari ai programului: adolescenţi în dificultate şi risc de abandon şcolar la nivel liceal sau profesional. Program nr. 3: „Prin rănile Lui”

Contact program: str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, Oradea, 410034 tel: 0259-472.038, 0359-322.279 fax: 0259-412.970 e-mail: [email protected] Intervenţii oferite:

• Prin acest program, în parteneriat cu un medic cardiolog, se oferă diagnosticare gratuită pe probleme de natură cardiologică copiilor în dificultate.

Categorii de beneficiari ai programului: copii în dificultate.

Page 83: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

82

48. Habitat pentru Umanitate Beiuş

Contact organizaţie: Beiuş, tel: 0259.320.752, fax: 0259.320.678 e-mail: [email protected] , Emil Popa, manager comunicare web: www.habitatbeius.ro Program nr. 1: Locuinţe pentru familii defavorizate Contact program: Beiuş, str.: N. Iorga, nr.: 27, tel./fax: 0259.320.678 e-mail: [email protected] web-site: www.habitatbeius.ro Intervenţii oferite:

• construcţia şi reabilitarea locuinţelor pentru familii defavorizate Categorii de beneficiari ai programului: familii sau persoane fizice care locuiesc în condiţii sărăcăcioase.

Page 84: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

83

49. Societatea de Scleroza Multiplă din România (SSMR) Contact organizaţie: Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor, cod 410249, tel.: 0259-417136, 0359-192110, tel./fax: +40259 406662 Serviciul acreditat nr. 1: Serviciul de Informare şi Consiliere Contact serviciu: Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor, cod 410 249, tel.: 0259-417136, 0359-192110,0259-406662, e-mail: [email protected] web: www.smromania.ro. Intervenţii în cadrul serviciului

• Linia Gratuită Help Line, 0800 800 044; • Revista Columna, revistă adresată pacienţilor cu scleroză multiplă; • Seminarul Naţional de Scleroză Multiplă

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane adulte cu dizabilităţi Program nr. 1: Program de Lobby şi Advocacy Contact program: Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor, cod 410 249, tel.: 0259-417136, 0359-192110, tel./fax: +40259 406662, e-mail: [email protected] web: www.smromania.ro. Intervenţii oferite:

• Promovarea Codului European de Bune Practici în Scleroza Multiplă; • Dezvoltarea şi pilotarea Registrului European de Scleroză Multiplă; • Mese Rotunde pentru promovarea tratamentelor noi în scleroza multiplă pentru a fi introduse în Programul

Naţional de Tratament în scleroza multiplă subvenţionat de stat; • Dezbateri parlamentare pe tema sclerozei multiple (domeniul medical, social, etc.); • Conferinţe Internaţionale în domeniul sclerozei multiple;

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane adulte cu dizabilităţi

Page 85: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG. Contact Coaliția STRONG: tel. / fax: 0259‐456180, e‐mail: [email protected]

84

Program nr. 2: Program de Tineret Contact program: Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor, cod 410 249, tel.: 0259-417136, 0359-192110, 0259 406662, e-mail: [email protected] web: www.smromania.ro. Intervenţii oferite:

• Schimburi de Tineret; • Proiectul „Seminarul de Scleroză Multiplă – Conexiuni ale Tinerilor”;

Categoriile de beneficiari ai programului: persoane tinere cu dizabilităţi.

Page 86: Ghidul serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii

Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Editorul materialului: Fundaţia Ruhama

Data publicării: iunie 2009

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Mecanismului Financiar SEE.