ghidul carierei

69

description

psihologie

Transcript of ghidul carierei

Page 1: ghidul carierei

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura Solness , 2003 

CariereiGhidul

Centrul de Dezvoltare a CariereiTimişoara, cămin 15, parter Tel./Fax: 0256 ‐ 497977 e‐mail:[email protected] web: www.careercenter.ro 

Page 3: ghidul carierei

Pag. 3 Ghid de orientare în carieră 

Dorim  să mulțumim  tuturor  celor  care au  sprijinit  şi au  contribuit    la  realizarea acestui 

material: 

 

Corpul Păcii România – Finanțatorul acestui Ghid al Carierei pentru Studenți 

D‐lui Prof. Dr. Ioan Mihai, Rector al Universității de Vest Timişoara 

D‐lui Prof. Dr. Emil Cazan, Decan al Facultății de Ştiințe Economice din cadrul UVT 

D‐lui Gianluca Testa, Administrator Unic Zoppas Industries România 

D‐lui Răzvan Ogîrcin, Managing Partner, AIMS Human Capital 

D‐lui Andrew Trincia, voluntar Peace Corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 4 

Dragi studenți, 

 

  Noi,  echipa Centrului de Dezvoltare a Carierei, vă oferim cu deosebită plăcere primul ghid  al  carierei  creat  special  pentru  voi. Ne‐am  străduit  să  adunăm  informații  relevante  pentru tema aleasă. De aceea sperăm să vă fie util atât în timpul anilor de studiu cât şi după absolvire în a face primii paşi spre o carieră de succes.    Aceia dintre voi care doriți să vă găsiți un loc de muncă veți afla în paginile următoare cum să vă creați un Curriculum Vitae, o scrisoare de intenție şi cum să vă prezentați la un interviu pentru a‐l câştiga.   Pentru boboci dar şi pentru alții care doresc să se dezvolte profesional veți descoperi ce puteți face în timpul facultății pentru a deveni mai valoroşi în ochii angajatorilor.    Oportunități există!    Ele  vă  sunt  oferite  de  numeroase  organizații  (studențeşti,  de  mediu,  umanitare,  de afaceri) precum şi de companii de prestigiu, preocupate de dezvoltarea potențialilor viitori angajați.     Vă prezentăm în acest ghid organizațiile studențeşti cele mai puternice şi active pe plan local. Devenind membru al acestor organizații sau participând la multiplele proiecte pe care ele le organizează puteți dobândi experiență practică de  lucru, puteți să  intrați  în contact cu mediul de afaceri, să vă valorificați potențialul. Fiind create de către şi pentru studenți aceste organizații pot fi contactate direct, oricând.   Totodată  vă  facem  cunoscute  câteva  companii  de  vârf  care  investesc  în  pregătirea tinerilor  derulând  proiecte  deosebit de  interesante  şi  antrenante  la  care  vă  recomandăm  să  luați parte.  Aceste  proiecte  sunt  o  bună  ocazie  de  a  învăța  multe  lucruri  practice,  de  a  cunoaşte îndeaproape anumite companii şi domeniile în care activează.   În  ultima  parte  a Ghidului  veți  regăsi  resurse  informaționale  şi  prezentări  ale  unor situri axate pe problematica dezvoltării carierei şi a găsirii unui loc de muncă   Prin acest Ghid noi vă prezentăm câte puțin din tot ceea ce vi se oferă. De aceea atunci când  veți  găsi  o nouă  cale  vă  aşteptăm  să  ne  spuneți  şi nouă.  Iar noi  la  rândul nostru  le  vom împărtăşii şi altora, la anul, în ediția viitoare a Ghidului Carierei.     Aş dori să  închei prin a vă dori mult succes şi prin a vă spune că niciodată nu e prea devreme pentru  a ne  începe  cariera. Pentru  fiecare dintre noi  ziua  are 24 de  ore. Modul  în  care alegem să le petrecem face diferența între un om de succes şi unul oarecare. Noi vă recomandăm să vă  investiți  acest  timp  în  a  vă  îmbunătății  continuu  cunoştințele,  în  a  vă  dezvolta  competențe relevante pentru piața muncii. Făcând acest lucru vă garantăm că succesul nu se va lăsa aşteptat.    Voi alegeți pasul următor în carieră!  Andrea Argintariu Preşedinte, Centrul de Dezvoltare a Carierei 

 

 

Page 5: ghidul carierei

Pag. 5 Ghid de orientare în carieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinsul  secțiunii:  • CV –ul nostru cel de toate zilele 

• Intenții scrise 

• Intervievatus preparatus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații  practice  E  uimitor  cât  de  multă  lume  are 

impresia  că  ştie  ceva  bine  şi  că  nu 

mai are sens să studieze. 

Să luăm limba engleză de exemplu – 

companiile  internaționale  se  plâng 

de  nivelul  scăzut  la  engleză  al 

angajaților,  deşi,  nu‐i  aşa,  toți 

pretindem că suntem buni. 

Raționamentul  acesta  se  poate 

extinde şi la scrierea unui CV sau la 

modul de prezentare la un interviu. 

Sau n‐ai auzit de oameni care  trimit 

CV‐uri cu poze de la mare... 

 

 

Page 6: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 6 

CV  –ul  nostru  

cel  de  toate  zilele   

 ► Ce e totuşi un CV şi la ce foloseşte?  

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum  Vitae  –  un  instrument  de 

comunicare  între  tine  şi un angajator, de 

promovare  a propriei  tale persoane  şi  o 

manifestare  a  interesului  tău  de  a  lucra 

pentru acesta.  

 

Scopul CV‐ului ‐ de a te ajuta să ajungi la 

un interviu.  

 

Anterior plasării unui CV,    e necesar  să 

faci un studiu al companiei şi al postului 

disponibil  pentru  a  avea  o  imagine 

orientativă  asupra  calificărilor  ce  se 

caută.  Dacă  eşti  pregătit  pentru  post, 

“fabrică‐ți”  CV‐ul  în  aşa  fel  încât  să 

subliniezi  toate  abilitățile  şi  experiențele 

pe care le ai în domeniu.  

 

Un  CV  eficient  nu  este  nici  povestea 

vieții  tale,  de  la  A  la  Z,  dar  nici  o 

enumerare de activități şi date.  

 

 

 

 

 

Angajatorul  nu  va  avea  niciodată 

răbdarea  de  a  analiza  şi  interpreta 

experiențele  tale  astfel  enumerate  de 

aceea este de responsabilitatea ta ca prin 

CV   să‐i arăți de ce eşti candidatul  ideal 

pentru postul oferit. E bine să fii cât mai 

convingător  cu putință, pentru  că CV‐ul 

este un  instrument prin care  încerci să‐ți 

„vinzi” abilitățile şi experiența. 

 

Din  principiu  el  va  presupune  că 

informațiile pe care i le oferi tu sunt cele 

mai relevante pe care  i  le poți  furniza  în 

raport  cu  cerințele  sale.  Acesta  este  şi 

motivul  pentru  care  aplicanții  mai 

comozi  care  au un  singur CV pe  care  îl 

trimit  tuturor  angajatorilor  suferă 

deziluzia de a nu  trece de această  etapă 

de  selecție.  În principiu  trebuie  să  ai un 

CV pentru  fiecare  job pentru  care  aplici 

pentru  a  răspunde  clar  cerințelor 

specifice.  

 

Gândeşte‐te  că  angajatorul  poate  primi 

sute de CV‐uri pentru un  singur post  şi 

de cele mai multe ori,  îi acordă  fiecăruia 

mai puțin de 1 minut. De obicei, după o 

privire fugară asupra paginii, angajatorul 

decide dacă  îți  va  respinge CV‐ul  sau  îl 

va  păstra  pentru  a‐l  analiza  mai  atent. 

Page 7: ghidul carierei

Pag. 7 Ghid de orientare în carieră 

Este  foarte  important  să‐ți  „fabrici” CV‐

ul  în  aşa  fel  încât  să  treacă  de  prima 

privire. Din acest  fapt derivă  importanța 

accentuării  în  CV  a  abilităților  care  te 

recomandă pentru postul dorit. 

 

Un CV bine  realizat  răspunde  cerințelor 

prin forma şi conținutul său. Cum? CV‐ul 

este  îngrijit  şi  bine  structurat,  datele 

menționate  sunt  adaptate  cerințelor 

postului,  abilitățile  sunt  susținute  prin 

enumerarea unor experiențe relevante. 

 

Iată  câteva  recomandări  înainte  de  a 

începe  redactarea  propriului  tău 

curriculum vitae.  

 

Cel mai  important  lucru pe  care  trebuie 

să‐l ai în vedere este că acesta va fi CV‐ul 

TĂU.  Îl poți  folosi  în orice mod  crezi  că 

este  corespunzător  pentru  compania  şi 

postul  la  care aplici  şi pe  care  îl doreşti. 

Nu  copia modele  propuse  în  reviste  de 

specialitate  sau  în  ghiduri  practice. 

Inspiră‐te  din  ele  şi    adaptează‐le 

personalității şi pregătirii tale.  

► Rețetă perfectă? Nu prea!   

 

 

 

 

 

 

 

Cei patru paşi… mai aproape… de succes 

 

1.  Auto‐evaluarea.  Gândeşte‐te  şi 

analizează‐te  din  perspectiva 

caracteristicilor  de  personalitate,  a 

abilităților  interpersonale,  modului  de 

lucru  în  echipă,  valorilor  personale, 

preferințelor  față  de  viitorul  loc  de 

muncă,  intereselor  profesionale,  altor 

abilități  relevante  în  raport  cu  piața 

muncii pe care le deții.  

Aceste  informații  de  regulă  prezintă 

interes  pentru  angajator  dar  îți  vor  fi  şi 

ție  foarte utile  atunci  când vei decide  la 

ce companii să aplici şi dacă ofertele care 

ți se fac corespund aşteptărilor tale.  

 

2.  Lista  calificărilor.  Al  doilea  pas 

presupune alcătuirea mai multor liste.  

 

Prima  listă  va  cuprinde  descrieri  ample 

ale  tuturor  activităților  şcolare  şi 

profesionale,  inclusiv  voluntariat, 

angajări  pe  termen  scurt,  practică  de 

specialitate, pe care le ai. Atenție, nu este 

suficient  să  le  enumeri.  De  multe  ori 

Page 8: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 8 

denumirea  unui  proiect,  numele  unei 

firme  sau  a  poziției  ocupate  în  cadrul 

acesteia  nu  oferă  suficiente  informații 

angajatorului. De aceea e bine să specifici 

responsabilitățile  deținute,  rezultatele 

obținute  (chiar  în  cifre,  procente), 

instrumente învățate (teste, aplicații soft) 

 

A  doua  listă  va  cuprinde  lucrări 

publicate,  proiecte  de  cercetare,  lucrări 

de diplomă, referate, studii în străinătate, 

proiecte  şcolare,  prezentări,  sesiuni  de 

comunicări. 

 

O  a  treia  listă  importantă  este  cea  a 

cunoştințelor  în  domeniul  utilizării 

calculatorului  şi a cunoştințelor de  limbi 

străine.  Pentru  fiecare  dintre  ele 

menționează  nivelul  de  cunoaştere. 

Importante  sunt  şi  certificările,  licențele, 

premiile.    

 

A  patra  este  lista  abilităților  şi 

competențelor.  (Competențe  =  abilități 

verificate  într‐o  sarcină  de  lucru):  de 

comunicare,  interpersonale,  de  lucru  în 

echipă,  de  coordonare.  Câteva  exemple 

de abilități: gândire analitică, creativitate, 

învățare activă, managementul crizelor şi 

a  schimbării,  orientare  spre  client, 

negociere,  organizare,  planificare, 

rezolvare  a  problemelor,  crearea  de 

relații,  dezvoltare  strategică.  Este  foarte 

important  să  le  scrii  pe  cele  care  eşti 

convins  că  le  ai  şi  să poți oferi  exemple 

concrete de situații  în care ai dat dovadă 

de  ele.  De  obicei  printr‐un  interviu  se 

urmăreşte  tocmai  verificarea  anumitor 

competențe pe care un individ trebuie să 

le  dețină  pentru  a  face  față  cu  succes 

cerințelor postului.  

 

3.  Cercetare  şi  informare.  Al  treilea  pas 

presupune  obținerea  de  cât  mai  multe 

date despre industrie, companie şi postul 

oferit. Acest pas este  important deoarece 

îi  dovedeşte  angajatorului  că  înțelegi 

domeniul  şi  firma  şi  îți  doreşti  să  faci 

parte din acea companie.  

 

Informațiile bine de  ştiut  sunt:  cine  sunt 

proprietarii  companiei,  “vârsta”, 

mărimea,  număr  de  angajați,  domeniile 

de activitate în care activează, produse şi 

servicii,  dezvoltarea  (la  nivel  zonal, 

regional, global), reputația, competiția.  

Aceste  informații  le  poți  găsi  în 

rapoartele  anuale  ale  companiilor,  pe 

paginile web  ale  acestora,  în  reviste  de 

specialitate sau de afaceri.  

 

4. Realizarea CV‐ului  

Foloseşte  listele create anterior şi extrage 

din  ele  acele  date  care  fac  din  tine 

candidatul  ideal pentru un  anume post. 

Acele  liste  îți  vor  folosi  pentru  diferite 

posturi,  pentru  că,  precum  spuneam  şi 

mai  devreme,  e  bine  să  ai  câte  un  CV 

adaptat  fiecărui  post,  dacă  vrei  să  ai 

succes. 

Page 9: ghidul carierei

Pag. 9 Ghid de orientare în carieră 

Utilizând un format adecvat completează 

categoriile  din  CV  cu  informații  din 

experiența  ta  ținând  cont  de  cerințele 

postului.  ► Să disecăm CV‐ul  

  

 

 

 

 

 

Nume,  adresa,  telefon,  e‐mail,  adresa  web 

Nici  o  altă  informație  nu  este  cerută. 

Dacă îți vei schimba adresa notează până 

când  este valabilă  cea  curentă  (Ex. până 

la 15 iulie 2002). 

Dacă  nu  poți  răspunde  la  telefon  în 

timpul  orelor  de  serviciu  (dacă  lucrezi 

deja  undeva),  scrie  şi  un  număr  de 

telefon  unde  îți  pot  fi  lăsate  mesaje.  

Dacă  incluzi  şi o adresă de pagină WEB 

personală,  asigură‐te  că  formatul  este 

unul  profesional.  Situl  tău  poate  să 

includă  un  CV,  exemple  ale  activității 

profesionale, fotografii.  

Dacă  nu  eşti  cetățean  român,  notează  şi 

cetățenia.  

 

Obiectivul  de  carieră/  obiectivul  pentru 

poziția solicitată  

Pentru  locurile  de  muncă  cu  program 

redus  sau  pentru  diversele  colaborări 

obiectivul de  carieră nu  este  esențial. El 

oferă  totuşi  angajatorului  o  idee  despre 

ce ai de gând să faci pe viitor.  

Pentru  slujbele  permanente,  pe  bază  de 

contract  de  muncă,  obiectivul  personal 

pentru postul vizat este esențial.  

Obiectivul  de  carieră  se  întinde  pe  o 

perioadă mai mare  de  timp,  în  timp  ce 

obiectivul pentru postul vizat se referă la 

primii  paşi  pe  care  îi  vei  face  în 

organizație (de ex. să ajungi cercetător în 

domeniul  Bioingineriei  Umane  este  un 

obiectiv  de  carieră,  în  timp  ce  ocuparea 

poziției de Tehnician de laborator este un 

obiectiv  pentru  postul  dorit).  

Obiectivele  trebuie  formulate  în  termeni 

de  genul  ʺce  poți  să  faci  pentru  un 

angajatorʺ  şi nu  ʺce poate angajatorul  să 

facă  pentru  tineʺ.  Evită  expresiile  ca 

ʺ...unde  îmi voi putea  folosi cunoştințele 

şi  aptitudinile  pentru  a‐mi  lărgi  nivelul 

de expertiză în...ʺ.  

Obiectivul  trebuie  formulat  după  locul 

de  muncă  pe  care  îl  vrei  acum  (ex. 

Programator  sau  Asistent  Social),  sau 

după  aria  în  care  vei  lucra  (ex. 

Comunicare, Relații Publice) 

Pregăteşte‐ți mai multe  versiuni  de CV‐

uri  în  care  să‐ți  descrii  aptitudinile 

relaționat  strict  la  cerințele  locului  de 

muncă spre care aspiri.  

 

Educația  

Studenții în anii terminali vor scrie în CV 

diploma  pe  care  urmează  să  o  obțină, 

Page 10: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 10 

specializarea,  universitatea,  anul 

începerii  facultății,  (ex.  student  ASE, 

finanțe  ‐  bănci,  Bucureşti,  1  Oct.1999  ‐ 

pana în prezent). 

Nu  este  necesar  să  treci  în  CV  şcoala 

primară şi gimnaziul absolvit. 

Menționează liceul absolvit, data şi, dacă 

doreşti,  poți  scrie  şi  specializarea 

obținută  (ex.  Bucureşti,  Liceul  ʺIon 

Neculceʺ, 1999).  

Toate etapele educaționale vor fi scrise în 

ordine  inversă  absolvirii  lor  (cea  mai 

recentă prima).  

 

O  sub‐secțiune  este  cea  a  cursurilor  care 

au relevanță în raport cu locul de muncă 

dorit.  

Alege  cursuri  care  au  legătură  cu 

obiectivul  declarat.  Dacă  unul  dintre 

cursuri  nu  aduce,  prin  titlul  lui, 

informații relevante cu privire la legătura 

cu  obiectivul  declarat,  explică  cu  câteva 

detalii de ce a fost introdus în listă. Lista 

va  trebui  ʺaranjatăʺ  în  ordinea 

priorităților.  În  orice  caz,  evită 

enumerarea  haotică.  Poate  avea  aspect 

tabelar pentru o mai bună citire. 

 

Într-o  sub‐secțiune  proiecte  pot  fi  scrise 

lucrările,  tezele etc. pe care  le‐ai pregătit 

şi  care  sunt  relevante pentru post. Dacă 

titlul este suficient de expresiv, va fi scris 

fără a fi date explicații suplimentare.  

 

 

Experiența profesională  

Secțiunea  va  oferi  o  imagine  concisă 

asupra  calificărilor  tale  ținând  seama de 

obiectivele declarate de tine.  

Aici vrea orice angajator  să ajungă  când 

citeşte  un  CV.  În  această  secțiune 

angajatorul  va  regăsi  în  tine  persoana 

ideală pentru postul pe  care  îl  oferă,  va 

regăsi  avantajele  competitive  pe  care  le 

pui  la  dispoziție.  Poți  să  incluzi  câteva 

cuvinte cheie, în funcție de postul pentru 

care  aplici.  Acestea  vor  putea  fi  uşor 

folosite  în  bazele  de  date  ale 

angajatorilor, pentru a te găsi mai târziu.  

Mergi  pe  urmele  experienței  tale  de 

muncă,  a  celei  din  poziția  de  voluntar 

şi/sau  pe  baza  unor  activități 

extracurriculare  în  termeni  de  durată, 

scop,  obiective  atinse  etc.  Dacă  nu  ai 

experiență  relevantă,  accentuează 

aptitudinile  pe  care  le‐ai  dezvoltat  în 

termenii  relațiilor  interpersonale, 

organizaționale  etc. Un  lucru  important 

care  trebuie  să  apară  la  această  secțiune 

sunt  realizările  din  experiența 

profesională.  Scrie  toate  obiectivele 

măsurabile pe care le‐ai atins şi care sunt 

relevante pentru postul dorit.  

 

Cercetare ştiințifică, certificări  

Prezintă o listă a calificărilor, ținând cont 

de  obiectivul  postului.  Dacă  adaugi  şi 

date, ordinea va fi cea invers cronologică.  

Menționează numele premiilor obținute, 

numele  instituției  care  ți‐a  acordat 

Page 11: ghidul carierei

Pag. 11 Ghid de orientare în carieră 

premiul  şi data. Ordinea  lor va  fi  invers 

cronologică.  Explică  ce  înseamnă  acel 

premiu  dacă  cititorul  nu  poate  înțelege 

importanța.  

 

Articole publicate  

Vor  fi  menționate  numai  articolele 

apărute  în  revistele  care  ar  trebui  să 

prezinte  interes  pentru  angajator. 

Menționează  ce  anume  a  fost  publicat. 

Menționează  documentele  pe  care  le‐ai 

prezentat  din  poziția  de  invitat  special 

sau  vorbitor  invitat  în  cadrul  diverselor 

conferințe,  seminarii  etc. Dacă  lista  este 

foarte  lungă,  menționează  numai 

materialele  relevante  pentru  postul 

solicitat.  

 

Limbi străine  

Menționează  în  primul  rând  limbile  în 

care poți vorbi fluent şi în care poți să îți 

desfăşori  activitatea  (altele  decât  limba 

română).  Menționează  dacă  poți  să 

vorbeşti şi/sau să scrii în limba respectivă 

cât şi certificatele de limbă obținute.  

 

Cunoştințe  IT&C  

Vor  fi  menționate  atât  cunoştințele 

teoretice,  cât  şi  cele  practice.  Poate  fi 

realizat un tabel cu secțiunile: Hardware,  

Software, Limbaje de programare.  

 

Abilități 

Enumeră cele mai relevante puncte  forte 

pe  care  le  deții  pentru  locul  de muncă 

solicitat.  Descrie  avantajele  tale 

competitive ‐ valorile pe care le oferi.  

Mergi  pe  urmele  experienței  tale  de 

muncă,  a  celei  din  poziția  de  voluntar 

şi/sau  pe  baza  unor  activități 

extracurriculare  în  termeni  de  durată, 

scop,  obiective  atinse  etc.  Dacă  nu  ai 

experiență  relevantă,  accentuează 

aptitudinile  pe  care  le‐ai  dezvoltat  în 

termenii  relațiilor  interpersonale, 

organizaționale etc.  

Menționează  formele  de  educație/ 

training  formale  sau  profesionale. 

Enumeră şi caracteristicile  tale personale 

care sunt potrivite pentru poziția pe care 

o  soliciți  (ex.  entuziasm,  flexibilitate, 

atenție la detalii etc.).  

 

Activități/ interese  

Activitățile desfăşurate ca voluntar pot fi 

incluse  în mai multe moduri,  în  funcție 

de  mesajul  pe  care  vrei  să‐l  transmiți. 

Poți  să  incluzi  activitățile de  voluntariat 

în  această  secțiune  dacă  vrei  să 

demonstrezi  modul  de  petrecere  a 

timpului liber.  

Dacă vrei să subliniezi chiar activitățile în 

cauză, poți  să  creezi o  secțiune  separată 

numită  ʺActivități  voluntareʺ.  Aici  vei 

putea  să menționezi  şi  organizațiile  sub 

umbrela cărora îți desfăşori activitatea de 

voluntar,  contribuțiile  pe  care  le  aduci 

etc.  

Poți  să  incluzi  activitatea  de  voluntariat 

şi  în  cadrul  secțiunii  care  descrie 

Page 12: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 12 

experiența  de  muncă  dacă  activitățile 

prestate  îți  pot  crea  avantaje  (ex. 

Assistant  Manager  ‐  voluntar).  

Organizarea  activităților  va  fi  făcută  în 

ordine invers cronologică. 

La  finalul acestei  secțiuni poți  să  incluzi 

interesele tale (ex. educație fizică, hobby‐

uri,  sporturi  sau  activități  relaxante).  În 

general,  angajatorii  vor  să  ştie  cum  îți 

petreci  timpul  liber  (ex.  în  activități 

independente/ de  echipă). Dacă  ai dubii 

asupra acestei  secțiuni poți  să  renunți  la 

ea.  

 

Referințe/ mapa personală  

Nota:  ʺreferințe  la  cerereʺ  indică 

caracterul  opțional  al  acestora.  Adaugă 

numele  persoanei  care  te  recomandă 

dacă  ea  este  bine  cunoscută  de  către 

angajator.  El  va  dori  să  te  întâlnească 

datorită prezenței respectivei persoane. 

Fără nume de referință în CV va trebui să 

te  ʺvinziʺ  singur  în  față  angajatorului. 

Trebuie  să  ştii  că,  în general, persoanele 

care îți dau referințele nu vor fi deranjate 

cu telefoane inutile.  

Persoana  aleasă  să‐ți  dea  referințele 

trebuie  întrebată  dacă  acceptă  folosirea 

numelui său în CV. De asemenea trebuie 

să te asiguri ce va spune  în cazul  în care 

va fi contactată telefonic de angajator. Îți 

va menționa  punctele  puternice  sau  pe 

cele slabe? 

Dacă un angajator cere o mapă personală 

(ex. grafic design, proiectare) va trebui să 

o prezinți. Ca  să o prezinți,  trebuie  să o 

ai.  Realizarea  unei  mape  personale  ia 

ceva  timp,  aşa  că  trebuie  pregătită 

continuu.   ► E stilul meu şi țin la el!  

 

 

 

 

 

 

Pentru că fiecare persoană are un set unic 

de  aptitudini,  capacități,  experiență  şi 

instruire, nu există un anume format care 

să poată fi numit cel mai bun. Deşi există 

mai  mult  de  10  formate  diferite,  toate 

sunt variații ale următoarelor 3 categorii 

de  bază:  formatul  cronologic,  formatul 

funcțional şi formatul combinat 

 

a. Format cronologic 

CV‐ul  cronologic  prezintă  educația, 

calificările,  experiența,  rezultatele  şi 

realizările,  pornind  de  la  cele  mai 

recente,  în  ordinea  invers  cronologică. 

Cei mai mulți angajatori îl preferă pentru 

că dezvăluie progresele profesionale dar 

şi eventualele întreruperi în evoluție.  

Formatul cronologic este  indicat  în cazul 

în care :  

• activitatea  anterioară  este  direct 

legată de  tipul de post pentru  care 

aplici;  

Page 13: ghidul carierei

Pag. 13 Ghid de orientare în carieră 

• experiența (numărul de ani) pe care o 

ai este corespunzătoare;  

• în prezent eşti angajat;  

• domeniul (tipul companiei) în care ai 

experiență  este  similar  cu  cel pentru 

care doreşti să aplici  

• perioada  de  angajare  în  fiecare 

funcție  se  încadrează  în  limite 

normale.  

 

Avantaje: 

• cel mai cunoscut / familiar tip de CV; 

• reflectă creştere şi continuitate; 

• evidențiază  titlurile,  şcolile  şi 

experiența relevante. 

 

b. Format funcțional 

CV‐ul  funcțional  grupează  experiența  şi 

abilitățile  după  domeniu,  accentuând 

calificarea pe diverse arii, fără a ține cont 

de perioadă.  Acest format este mai puțin 

eficient pentru că enumerarea abilităților 

nu  este  obligatoriu  legată  de  o  anume 

experiență  de  lucru  şi  deci  e mai  dificil 

verificabilă.  

În  comparație  cu  formatul  cronologic,  

formatul  funcțional  îți  dă  mai  mult 

control  în ceea ce priveşte modul  în care  

prezinți  aptitudinile,  experiența  şi 

instruirea ta.  

 

Avantaje: 

• este  util  atunci  când  experiența  ta 

este  limitată  sau  este atât de diversă 

încât  sublinierea  unei  arii  de 

competențe  se  dovedeşte  mai 

relevantă; 

• eficient  în  cazul  celor  care  doresc  o 

reorientare. 

 

c. Format combinație  

CV‐ul  combinat  este  cel  mai  bun 

deoarece  conduce  la  realizarea  unui 

profil  care  să  corespundă  cel  mai  bine 

nevoilor  angajatorului.    Presupune 

enumerarea activităților în ordinea invers 

cronologică  iar  în  cadrul  acestora  sunt 

descrise  abilitățile  şi  competențele 

solicitate de executarea sarcinilor.  ► DA şi mai ales NU !  

 

 

 

 

 

 

DA, CV‐ul: 

• Este  redactat  într‐un  moment  de 

linişte. 

• Nu  are  nici  o  corectură,  ştersătură, 

“îmbunătățire“. 

• Primul  rând  sau  paragraf 

(cuprinzând  numele,  adresa  şi 

telefonul) este discret, nu concurează 

cu antetul vreunei mari companii. 

• Cuprinde  lista  completă  a  datelor 

personale şi profesionale. 

• Datele sunt clare şi veridice 

Page 14: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 14 

• Scrisul,  (de preferat  redactarea  să  fie 

pe calculator), este citeț şi aerisit. 

• Conținutul e structurat 

• Face  trimiteri  şi  legături  cu  alte 

documente,  persoane  de  referință, 

anexe. 

 

Greşeli frecvente: 

• Prezentare  nepotrivită:  redactare 

neclară,  confuză,  incorect  conceput, 

scris neglijent,  cu greşeli gramaticale 

sau ortografice. 

• Nu  sunt  puse  în  valoare  calitățile  şi 

experiența  personală  în  raport  cu 

cerințele postului. 

• Prea  încărcat,  plictisitor,  plin  de 

detalii  nesemnificative,  fără 

originalitate. 

• Cuprinde  dezechilibre  vizibile  între 

diferite  etape  ale  evoluției  şcolare  şi 

profesionale. 

• Este  redactat  într‐un  limbaj 

pretențios, prea specializat,  în  jargon 

profesional, cu prescurtări. 

 

► Deci ai înțeles...  

 

 

 

 

  

Aminteşte‐ți că este util să alcătuieşti mai 

multe  variante  ale CV‐ului  tău  din  care 

unele  rubrici  pot  să  lipsească  sau  să  fie 

adăugate,  în  funcție  de  natura  postului 

pentru care aplici.  

 

Lungimea  unui  CV  trebuie  să  fie  de  o 

pagină.  Un  CV  de  2  pagini  este  de 

asemenea  acceptabil  numai  dacă 

experiență  ta profesională poate  justifica 

lungimea acestuia. 

 

Rubrica  de  date  personale  ar  trebui  să 

includă  numele  tău,  adresa  curentă  şi 

numerele  de  telefon.  Asigură‐te  că  ai 

menționat numărul de acasă. 

 

În  ceea  ce  priveşte  obiectivele,  nu  este 

obligatorie  introducerea  unei  astfel  de 

rubrici, pentru că ea poate fi poate fi prea 

largă  sau  exclusivă  şi  în  consecință  e 

posibil  să  te  elimine  din  selecția  pentru 

posturi care te‐ar putea interesa. Iți poate 

fi  de  ajutor  în  cazul  în  care  doreşti  să 

schimbi orientarea  carierei  tale  sau dacă 

simți nevoia să fii foarte specific în relația 

cu  o  agenție  de  recrutare  sau  cu  o 

companie.  Dacă  alegi  alternativa  de  a 

menționa un  obiectiv,  ai  grijă  să  adaugi 

tipul poziției  țintite,  tipul organizației  în 

care  îți  doreşti  să  lucrezi  şi  aptitudinile 

necesare postului. 

 

Ex:  Obținerea  unei  poziții  de  analist 

financiar  cu  accent pe  evaluări,  într‐o  firmă 

comercială  sau  într‐o  bancă  de  investiții. 

 

Page 15: ghidul carierei

Pag. 15 Ghid de orientare în carieră 

 

Cât  despre  studii  e  recomandabil  să 

începi  cu  cel mai  recent  grad  academic 

obținut  sau  cu  programul  de  studii  la 

care  eşti  înscris  în momentul  respectiv. 

Prezintă  celelalte  grade  în  ordine  invers 

cronologică.  Include  ariile  de  interes, 

onoruri,  premii  academice  şi  bursele 

primite. Menționează  cursurile  relevante 

dacă  simți  nevoia  să  îți  construieşti  un 

profil  convingător  în  ceea  ce  priveşte 

aptitudinile  /  cunoştințele  tale  într‐un 

domeniu anume.  

Studiile  în  străinătate  pot  fi  subliniate; 

asigură‐te  însă  că  ai  inclus  numele 

universității / programului, localizarea, o 

descriere  scurtă  (o propoziție)  a  temelor 

acoperite şi a datei desfăşurării. 

 

Rubrica  de  experiență  ar  trebui  să 

includă orice poziție / funcție în care ți‐ai 

format  aptitudini  profesionale.  Acestea 

pot fi nu doar full‐time (cu program de 8 

ore),  part‐time  (cu  program  limitat)  sau 

job‐uri de vară, dar şi stagiile de practică 

şi  voluntariatul. Numeşte  la  început  fie 

numele organizației, fie pe cel al poziției 

tale,  în funcție de  importanța fiecăruia şi 

apoi  menționează  adresa  instituției.  

  

 

 

 

 

 

 

Rubrica  de  informații  suplimentare 

evidențiază  aptitudinile  tale 

suplimentare. Include aici  limbile străine 

pe  care  le  vorbeşti,  aptitudinile  de 

utilizare  a  calculatorului  şi  experiența 

călătoriilor.  

 

Dacă  eşti  cetățean  străin  ar  trebui  să 

menționezi şi cetățenia. Acest lucru poate 

reprezenta un avantaj pentru tine dacă o 

firmă  caută  o  persoană  de  o  anumită 

naționalitate  sau  te  poate  feri  de 

frustrarea  de  a  ți  se  refuza  acceptarea 

după  interviu  dacă  firma  nu  angajează 

cetățeni străini. 

 

Referințele  sunt  recomandările  date  de 

regulă  de  foşti  angajatori  sau  profesori 

din universitate care arată felul cum te‐ai 

descurcat la locurile de muncă anterioare 

şi  cum  ai  fost  de  folos  firmei  la  care  ai 

lucrat.  Cei  mai  mulți  dintre  potențialii 

angajatori, mai ales cei străini, vor dori să 

ʺverificeʺ recomandările  tale  înainte de a 

te angaja. Asigură‐te că ai  la dispoziție o 

listă de referințe pe o foaie separată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 16: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 16 

► Un model pentru CV – ul european 

 DATE PERSONALE   

Nume  [ Nume de familie, Prenume ] 

Adresă  [ Strada, numărul casei, codul poştal, oraşul, județul, țara ] 

Telefon   

E‐mail   

Naționalitate   

Data naşterii  [ Zi, lună, an] 

EXPERIENȚĂ DE LUCRU 

 

• Data (de la  – până la)  [ Adaugă înregistrări separate pentru fiecare post relevant, începând cu cel mai recent. ] 

• Denumirea şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de întreprindere sau sectorul 

 

• Ocupația sau poziția deținută 

 

• Activități şi responsabilități principale 

 

EDUCAȚIE   

• Data (de la  – până la)  [  Adaugă  înregistrări  separate  pentru  fiecare  secțiune relevantă,  inclusiv  cursuri  extracurriculare,  începând  cu cea mai recentă.] 

• Denumirea şi tipul organizației care a oferit programul educațional 

 

• Principalele discipline acoperite 

 

• Titlul calificării obținute   • Nivelul de clasificare națională (dacă există) 

 

ABILITĂȚI ŞI COMPETENȚE 

PERSONALE 

[Obținute pe parcursul vieții sau carierei, dar nu neapărat atestate prin diplome sau certificate] 

Page 17: ghidul carierei

Pag. 17 Ghid de orientare în carieră 

Limba maternă   Limbi străine  [ Specifică limba ] 

• Citit  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ] • Scris  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ] 

• Conversat  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ] 

APTITUDINI ŞI COMPETENȚE 

SOCIALE 

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost obținute.]  Se referă la conviețuirea şi conlucrarea cu alte persoane, în medii multiculturale, poziții unde comunicarea este importantă, şi situații unde munca de echipă este esențială (spre exemplu cultură şi sport), etc. 

APTITUDINI ŞI COMPETENȚE 

ORGANIZATORICE 

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost obținute.]  Coordonarea şi conducerea oamenilor, a  proiectelor, administrarea bugetelor; la lucru, în muncă voluntară  şi acasă  

APTITUDINI ŞI COMPETENȚE 

TEHNICE  

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost obținute.]  Cu computere, tipuri speciale de maşini şi echipamente etc 

APTITUDINI ŞI COMPETENȚE  ARTISTICE 

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost obținute.]  Muzică, scris, design, etc 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENȚE 

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost obținute.]  Competențe şi aptitudini care nu au fost menționate anterior 

PERMIS DE CONDUCERE 

 

ALTE INFORMAȚII  [ Notează aici orice alte informații care ar putea fi relevante, de exemplu persoane de  contact, referințe etc. ] 

ANEXE  [ Notează eventualele anexe. ]  

   

 

 

Page 18: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 18 

► Exemplu de CV (american) 

PAMELA EVANS  145 Tahquitz Canyon • Palm Springs, California 92262 • 760‐555‐1212 • [email protected]   

• Rezultate  excelente  în  domeniul  economic  şi  experiență antreprenorială de trei ani de zile întrâo companie de IT. 

• Numită  în  2003  Reprezentantă  a  studenților  în  Senatul Universității pentru  rezultatele  şcolare deosebite  şi pentru activitățile  desfăşurate  în  organizații  studențeşti  de  tip sindical.  

• Bună cunoscătoare a limbilor spaniolă şi portugheză. • Abilități  tehnice  în Microsoft Word,  Excel  şi  PowerPoint; 

programare în Visual Basic şi HTML.   EXPERIENȚĂ       TRADUCĂTOR, Orange County California       Contractor Privat                                   aprilie 2001—prezent 

• Lucru în echipă cu doi asistenți care oferă traduceri (în conversație) pentru antreprenori nevorbitori de limbă engleză, precum şi servicii de meditații.  

Realizări: •   Am primit premiu de recunoştință din partea comunității 

hispanice pentru asistența acordată emigranților.  EDUCAȚIE           &  CALIFORNIA COMMUNITY COLLEGE, Irive, California 

ACTIVITĂȚI  Specializarea Administrarea Afacerii           2002—Prezent  Membră în organizația Alpha Gamma Sigma  Reprezentantă a studenților în Senatul universității, 2003  Acceptată în Clubul de Afaceri al Studenților, Toamna 2003

 

 

 

 

  

PROFIL 

Page 19: ghidul carierei

Ghid de orientare în carieră   Pag. 19

Intenții  

scrise   ► Pasul doi: scrisoarea de intenție  

 

 

 

 

 

 

Dacă  CV‐ul  este  un  instrument  necesar 

pentru  a‐i  stârni  celui  care  te  angajează 

interesul  pentru  tine,  scrisoarea  de 

intenție  este  ʺambalajulʺ  CV‐ului  şi  nu 

poate fi expediată fără acesta. 

Scrisoarea  de  intenție  sau  de  motivație 

(denumită  şi  scrisoarea  de  prezentare) 

este  prima modalitate  de  a  te  prezenta, 

de  a‐ți  face  cunoscute  ʺpunctele  forteʺ 

care  te  fac  un  candidat  favorit  pentru 

jobul solicitat.  ► Ce şi cum trebuie să scrii  

 

 

 

 

 

 

Foarte  important  este  că  scrisoarea  de 

intenție nu trebuie să fie folosită pentru a  

 

 

 

 

repeta  detaliile  din  CV,  precum 

experiența  de  muncă,  educația  sau 

obiectivele  personale.  CV‐ul  este 

conceput  pentru  a  scrie  despre  tine, 

despre  experiența  ta  şi  calitățile  tale. 

Scrisoarea  de  intenție  este  concepută 

pentru  a  scrie  ce  poți  tu  să  faci  pentru 

postul vizat şi firma respectivă. 

 

O scrisoare de intenție eficientă trebuie 

să conțină trei „zone” 

• „Identificarea”:  Trebuie  să  te 

prezinți şi să scrii motivele care te‐

au  determinat  să  aplici  pentru 

postul  vizat.  Spune  exact  de  ce  ai 

trimis  CV‐ul  tău:  eşti  interesat  de 

firma  respectivă  şi  vrei  să  ocupi 

postul pe care îl au ei disponibil 

• „Promovarea”:  Sublinierea 

calităților  care  fac  din  tine 

candidatul ideal  

• „Continuarea”: Specificarea paşilor 

următori. 

   

Identificarea  

Demonstrează‐ți  interesul  indicând 

orice  conexiune  între  tine  şi angajator. 

Spune‐i  că  lucrați  în  acelaşi  domeniu 

de activitate, că împărțiți acelaşi interes 

profesional sau că ai urmărit firma sau 

Page 20: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 20 

domeniul  de  activitate  în  presa  de 

specialitate.  

Dacă te‐ai adresat firmei respective din 

cauza  unui  prieten  sau  asociat  al 

firmei,  menționează  aceasta; 

angajatorul  se  va  simți  mult  mai 

obligat  să‐ți  răspundă  la  scrisoare. 

(Dacă  faci  afirmații  neadevărate 

referitoare  la  firma  vizată,  angajatorul 

nu te va privi cu ochi buni).  

 

Când afirmi că poți acoperi o nevoie a 

acelei companii fi cât mai exact, pe cât 

posibil. Nu trebuie doar să aduci vorba 

despre  postul  vizat,  ci  trebuie  să 

detaliezi  ceea  ce  doreşte  firma  pentru 

postul respectiv.  

 

Promovarea  

În  a  doua  parte  a  scrisorii  explică  pe 

scurt  abilitățile    care  crezi  că  vin  în 

întâmpinarea  necesităților 

angajatorului  pentru  postul  vizat. Nu 

trebuie să intri în prea mari detalii; CV‐

ul tău este cel care are grijă de asta.  

În  schimb,  utilizează  această  secțiune 

pentru a scoate  în evidență cum  îți vei 

folosi calitățile şi experiența ta pentru a 

aduce beneficii  firmei. Nu da  indicații 

referitoare  la modul  în care crezi  tu că 

vei  fi răsplătit ca angajat al  firmei  ‐ cu 

un  maldăr  de  CV‐uri  în  față, 

angajatorul  nu  este  preocupat  de 

împlinirea  ta  personală.  Străduieşte‐te 

să foloseşti cât mai puțin pronumele la 

persoana întâia ʹEuʹ. Foloseşte mai bine 

adresări de genul ʹAcesta este modul în 

care vă pot ajuta să ... ʹ.  

 

Continuarea 

Încheie scrisoarea specificând ce ai dori 

să  se  întâmple  în  viitor.  Nu  lăsa 

mingea  în  terenul  angajatorului; preia 

controlul!  Spune‐i  angajatorului  unde 

te poate contacta, atât prin telefon cât şi 

prin e‐mail, dar nu aştepta  să  te  sune. 

Dacă în câteva zile nu te contactează îi 

vei  putea  da  un  telefon  pentru  a  te 

asigura  că  CV‐ul  şi  scrisoarea  ta  de 

intenție au ajuns unde trebuia.  ► O scrisoare... două scrisori  

 

 

  

 

 

Există două tipuri de scrisori de intenție: 

 

 “Cover letters”  Sunt acele scrisori care se trimit pentru o 

poziție  precisă,  în  urma  unui  anunț  al 

organizației  angajatoare.  Numai  20% 

dintre  posturile  valabile  la  un  moment 

dat  sunt  anunțate  (este  ceea  ce  numim 

“piața  de  muncă  vizibilă”).  Vor  exista, 

deci, foarte mulți competitori în  

Page 21: ghidul carierei

Pag. 21 Ghid de orientare în carieră 

încercarea  de  obținere  a  posturilor 

anunțate.  În  fapt,  90% dintre persoanele 

care caută un loc de muncă se orientează 

numai  către  acest  sector  de  20%,  al 

posturilor  anunțate.  Nu  limita  aria  de 

trimitere  a  scrisorilor  numai  către 

posturile  anunțate.  Postul  pe  care  îl 

doreşti  este  posibil  să  nu  fie  anunțat  în 

presă (sau în alte surse).  

 

“Broadcast  letters”  sunt  scrisorile  care  se trimit către  locuri de muncă neanunțate. 

Ele  informează  managerii  asupra 

potențialului  tău,  cu  scopul  unei 

eventuale abordări ulterioare. Dar, unde 

sunt  aceste  posturi  care  nu  sunt 

anunțate?  Ele  pot  fi  aflate  foarte  uşor 

vorbind  cu  oamenii.  Localizează‐le  prin 

consultarea  cataloagelor,  ziarelor, 

periodicelor,  organizațiilor  profesionale 

şi  a  Internet‐ului.  Caută  oportunități  în 

mediul  de  afaceri,  în  industrie,  servicii 

sociale,  educație,  guvern  etc.  Mulți 

oameni doresc să te ajute dacă pot, aşa că 

trebuie doar să ceri asistența lor. Întreabă 

care este numele  şi adresa angajatorului. 

Mergi personal  să  vezi  aceste potențiale 

locuri de muncă. 

 

 

  

 

 

 

Scrisoarea tip ʺcoverʺ: 

• este adresată şi trimisă unei persoane 

sau  departament  specificat  într‐un 

anunț 

• dacă nu este specificat nici un nume, 

încearcă  să‐l  obții  din  alte  surse, 

pentru a personaliza trimiterea 

• în  primul  paragraf  trebuie  trecut 

titlul postului din anunț 

• trebuie menționate beneficiile pe care 

le poți aduce şi care este interesul tău 

față de organizație şi postul solicitat 

• după ce crezi că angajatorul a primit 

scrisoarea,  telefonează  pentru  a 

restârni interesul asupra ta.  

Scrisoarea tip ʺbroadcastʺ: 

• este  adresată  şi  trimisă  şefului  de 

departament unde doreşti să lucrezi 

• dacă  organizația  este mică,  trimite‐o 

direct  preşedintelui  sau  directorului 

executiv 

• în  primul  paragraf,  pe  baza 

cercetărilor făcute, menționează exact 

poziția de  care eşti  interesat,  ceea  ce 

poți să oferi, ceea ce ei au nevoie şi de 

ce ar apela la tine  

• menționează  şi  numele  persoanelor 

(cu permisiunea lor) de la care ai luat 

informațiile.  

Page 22: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 22 

► Începutul e greu...   

 

 

 

 

 

Sau poate nu e aşa greu dacă  ții cont de 

câteva reguli: 

 

Când  se  dă  curs  unei  oferte  publice 

privind  postul,  cum  se  întâmplă  foarte 

frecvent, trebuie început foarte simplu. 

“…Sunt  interesat  de  postul  de  analist‐

programator  pentru  care  compania 

dumneavoastră  a  făcut  un  anunț  public 

în data de…, în ziarul…”, sau, 

 “…În  legătură  cu  anunțul  publicat  în 

ziarul …  în  data …  doresc  să  avansez 

candidatura  mea  pentru  postul  de 

translator  pentru  limbile  italiană  şi 

spaniolă…” 

 

Când se solicită un post pentru care nu s‐

a  făcut  o  ofertă,  formula  poate  fi 

următoarea: 

“…  Mă  adresez  în  eventualitatea 

existenței  unui  post  vacant  în 

compartimentul  de  vânzări,  pentru  o 

persoană  cu  experiență  în  evidența  şi 

promovarea  vânzărilor  de  produse 

electrocasnice…” 

 

 

 

Când  solicitarea  postului  se  face  la 

recomandarea  unei  persoane,  apropiate 

companiei – fie că e vorba de un partener 

de  afaceri,  fie  de  un  angajat  vechi,  cu 

bună reputație  în cadrul companiei şi cu 

o poziție semnificativă  ‐  , se poate  folosi 

următoare adresare: 

„…Mă  adresez  dumneavoastră  cu 

această  solicitare,  beneficiind  şi  de 

recomandarea  domnului  A.,  care  este 

unul  dintre…  (clienții  /angajații 

/partenerii dvs....), Dl. A. vă poate oferi, 

la  cerere,  referințe  privind  capacitatea 

profesională  pe  care  aş  putea‐o 

demonstra pe un asemenea post” 

 

 ► De făcut şi de evitat  

 

 

 

 

 

 

 

scrisoare de intenție trebuie:  

• Să  fie  clară  şi  la obiect,  să  reflecte 

interesul  tău  pentru  firma  la  care 

vrei să te angajezi  

• Să  conțină  neapărat  solicitarea 

efectivă  a  postului  pe  care  îl 

doreşti  şi  care  ar  fi  principalele 

Page 23: ghidul carierei

Pag. 23 Ghid de orientare în carieră 

calități  ale  tale  care  te  recomandă 

pentru ocuparea postului respectiv  

• Exprimă‐ți  încrederea  în  această 

firmă  arătând  că  ştii  câte  ceva 

despre  afacerile  pe  care  le 

derulează  şi  despre  poziția  sa  pe 

piața. Asemenea  informații  le poți 

obține  din  publicații  de 

specialitate,  articole  de  presă, 

statistici oficiale, situl  firmei de pe 

Internet. 

• Arată  cum  firma  va  beneficia  de 

calitățile  şi  aptitudinile  tale, 

trebuie  să  reiasă  încrederea  că 

angajarea  ta va  fi  rentabilă pentru 

ambele părți. 

• Personalizează conținutul în raport 

cu profilul şi pretențiile companiei 

respective,  scrie  un motiv  special 

pentru  care  soliciți  jobul, 

menționează un departament  care 

te  interesează  ori  un  proiect  al 

firmei la care ai vrea să participi. 

• Adresează  scrisoarea  direct  unei 

anumite  persoane  din  companie, 

eventual  cea  responsabilă  cu 

angajările ori cea care coordonează 

direct respectivul departament sau 

proiect. 

 

Scrisoare de intenție nu trebuie:  

• Să  conțină  greşeli  gramaticale  sau 

de ortografie. Un angajator care ar 

citi o  astfel de  scrisoare  cu greşeli 

gramaticale, ar vedea  ʺprinʺ ea un 

candidat  neglijent  care  nici măcar 

pentru  a  solicita  un  job  nu  e  în 

stare să‐şi dea toată silința.  

• Nu  folosi  o  scrisoare  de  intenție 

standard pentru toate companiile.  

• Toată  scrisoarea  nu  trebuie  să 

acopere mai mult de o pagina A4. 

Angajatorii nu citesc scrisori lungi. 

• Nu copia încă o dată datele din CV 

şi evită mențiunea „vezi în CV”  

• Nu  include  informații  legate  de 

salariul  dorit.  Regula  este  să 

menționezi  nivelul  salariului 

solicitat  în  scrisoarea  de  intenție/ 

motivație  doar  dacă  firma 

respectivă cere acest lucru.  

• Nu  include  aspecte  negative, 

respectiv:  mențiuni  despre 

conflicte  avute  la  alte  locuri  de 

muncă,  litigii  în curs sau vreun fel 

de  remarci  sarcastice, nu vorbi de 

rău  locurile  unde  ai  mai  fost 

angajat. 

 

La  final  citeşte‐ți   propria  scrisoare  ca  şi 

cum tu ai fi angajatorul. Te face să vrei să 

vezi  persoana  respectivă?  Dacă 

răspunsul e „nu”, scrie alta! Dacă tot nu‐

ți place, refă‐o până iese bine. Aminteşte‐

ți că angajatorul o citeşte o singură dată. 

  

 

 

 

Page 24: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 24 

► Un mic exemplu  

Rodica  Andreescu 

Str. N. Bălcescu nr.28A 

12852 Caransebeş 

Tel.:0214‐45.15.15 

20.09.2003 

 

Computers Continental 

B‐dul Arinii Banatului nr. 2 

3122 – Reşița 

În atenția domnului Director 

al Departamentului de Resurse Umane 

 

 

Stimate Domnule Horia Marinescu, 

 

Doresc să‐mi exprim interesul pentru postul de secretară a directorului executiv, anunțat 

în ziarul „Socialul” din 25 iunie a.c. 

 

Având o experiență de 4 ani pe posturi  similare  sunt  capabilă  să  îndeplinesc  funcții de 

reprezentare  şi  să  accept  anumite  delegări  de  responsabilitate  în  absența  directorului. 

Întrucât ați menționat în mod special limbile străine, doresc să subliniez că pot conversa şi 

scrie  în  limbile  engleză  şi  germană  şi  pot  efectua  traduceri  din  franceză  şi  italiană. 

Stăpânesc  sistemele  de  operare Windows  şi  cunosc  în  detaliu  pachetul  de  programe 

Microsoft Office. De altfel, pentru actualizarea cunoştințelor în acest domeniu am urmat în 

fiecare an un curs. În plus printre pasiunile mele se numără tehnologia informației, astfel 

încât m‐aş putea acomoda relativ repede la cerințele  companiei pe care o reprezentați. 

 

Vă rog să mă înştiințați dacă doriți să vă ofer informații suplimentare. 

 

Cu stimă, 

Rodica Andreescu 

Page 25: ghidul carierei

Ghid de orientare în carieră   Pag. 25

Intervievatus  

preparatus   

 

►Ce este un interviu?    

 

 

 

 

 

 

Interviul este o parte a vieții cotidiene. În 

permanență  suntem  fie  în  postura  de 

intervievator,  încercând  să  obținem 

informații de  la  cei din  jur,  fie  în  cea de 

intervievat,  când  rolul  nostru  este  acela 

de a oferi informații.  

 

Interviul  de  angajare  constituie  o 

întrevedere  între  doi  oameni: 

reprezentantul  companiei  şi  candidatul. 

El  are  loc  atunci  când  o  companie 

consideră  că  ai  putea  fi  persoana 

potrivită pentru slujba pe care o oferă şi 

din acest motiv, decide să te întâlnească. 

Dacă  reprezentantul decide  că angajarea 

ta  va  aduce  beneficii  companiei,  vei 

primi  oferta  de  angajare.  Singurul  tău 

obiectiv în participarea la interviu este să 

obții această ofertă. 

 

 

  

 

Trebuie  să  te  ʺvinziʺ astfel  încât  să‐i  faci 

să  te dorească, să aibă nevoie de  tine, să 

fie convinşi că le vei acoperi necesitățile.   

► Pregătirea interviului  

 

 

 

 

 

 

Această  etapă  preliminară  interviului 

este  adesea  ignorată  în  special de  tineri, 

deşi  rezultatul  întrevederii  ar  putea  fi 

radical  influențat de  aceasta. Este  foarte 

important  ca  înainte  să  intri pe uşa  sălii 

de  interviu  să  ai  foarte  clar  definit  în 

minte de  ce eşti acolo,  ce vrei  să obții  şi 

mai  ales  cine  este  potențialul  tău 

angajator.   

În  această  ordine  de  idei  nu  este  doar 

recomandat, ci chiar necesar să urmăreşti 

următoarele aspecte : 

• Descrie mediul de  lucru  în  care  ți‐ar 

plăcea să lucrezi 

• Recapitulează  ceea  ce  şti  despre 

companie,  organizație  sau  poziție  şi 

Page 26: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 26 

care  sunt  motivele  pentru  care  eşti 

interesat în a lucra acolo. 

• Descrie  ce  pregătire  ai  şi  relevanța 

acesteia pentru poziția solicitată. 

• Descrie  experiența  de  muncă 

relevantă  pentru  poziția  oferită  şi 

abilitățile de care dispui  şi pe care  le 

consideri utile. 

• Gândeşte‐te  bine  care  sunt  scopurile 

carierei tale. 

• Fă ʺcercetăriʺ privind firma care oferă 

postul şi ce presupune poziția pentru 

care mergi  la  interviu.  Informații pot 

fi  aflate  din  o mulțime  de  surse  de 

informare  (mijloace mass media  sau 

contacte personale).  

Cercetarea trebuie să vizeze obținerea 

unor  informații  generale  despre 

firmă,  structura  sa  organizațională, 

programele  de  perfecționare, 

imaginea  acesteia,  detalii  financiare, 

produsele  sau  serviciile  pe  care  le 

oferă,  posibilitățile  de  dezvoltare  a 

propriei cariere pe care firma le poate 

oferi,  numele  persoanei  care  face 

recrutarea. 

► Desfăşurarea interviului  

 

 

 

 

 

 

Dacă  nu  ai  fost  descalificat  în  urma 

analizei  CV‐ului  şi  scrisorii  de  intenție, 

atunci ajungi în etapa cea mai importantă 

a procedurii de angajare: primul interviu.  

 

Acesta dura  între 15  şi 45 de minute, cel 

de‐al  doilea  mai  mult  după  cum  vei 

vedea.  În  majoritatea  cazurilor  nu  vei 

putea  decide  dacă  îți  convine  sau  nu 

postul în cursul primului interviu. 

 

Cea dintâi regulă este să ajungi la timp la 

interviu,  chiar  înainte  cu aproximativ 15 

minute. Nu este recomandabil să vii mult 

mai devreme decât ora programării  şi  în 

nici un caz să întârzii. 

 

În  funcție  de  mărimea  şi  modul  de 

funcționare  intern  al  companiei 

intervievatorul  poate  fii  managerul 

general,  managerul  de  Resurse  Umane, 

viitorul  şef  sau  altcineva.  De  asemenea 

mai există posibilitatea ca interviul să fie 

susținut  de  o  firmă  de  recrutare  pentru 

un client.  

Page 27: ghidul carierei

Pag. 27 Ghid de orientare în carieră 

► Prima impresie  

 

 

 

 

 

 

Prima  impresie  contează  foarte mult  la 

interviu şi aceasta se formează în primele 

2  până  la  6 minute. Dacă  vei merge  în 

ținută  sport  sau  obişnuită  ai  şanse  să 

ajungi  şofer,  în plus, dacă vrei un  job ca 

lumea  şi  eşti bărbat,  atunci  ar  fi bine  să 

laşi  acasă  cerceii  şi  inelele.  Având  în 

vedere  că  şi  intervievatorul  este  în  fond 

tot un om, părerea pe care  şi‐o va  forma 

despre  tine  implică,  cum  e  şi  firesc  şi  o 

doza de subiectivism.  

 

E  foarte  important  să nu  fii prea  stresat; 

în  orice  poziție  care  implică  relații  cu 

partenerii  (clienți,  colaboratori,  colegi, 

etc)  trebuie  să  dovedeşti  că  ştii  să  te 

descurci  cu aceştia. Dacă  ştii  că  emoțiile 

te  doboară  în  asemenea  circumstanțe, 

încearcă  să  remediezi  problema  aceasta 

încă din facultate: susținerea de lucrări cu 

public,  job‐uri  part‐time  în  relații  cu 

publicul  sau  vânzări,  etc.  totul  are  o 

soluție.  În  acelaşi  timp  însă  încearcă  să 

nu  cazi  în  extrema  cealaltă:  eşti  la 

interviu, nu la o bere cu băieții.  

Stăpânirea de sine şi calmul sunt utile  la 

interviu, dar sfidarea  şi aroganța nu. Nu 

trebuie  să  abordezi  nici  extrema  opusă: 

umilința.  

 

De reținut pentru fete ar mai fii faptul că 

mişcările  lascive  nu‐şi  au  rostul.  Dacă 

vrei să  fii  tratată ca un egal,  limitează‐te 

la  a  impresiona  prin  inteligență  şi 

cunoştințe profesionale şi nicidecum prin 

altceva. 

 

Prezintă‐te şi dă mâna ferm, dar fără să‐ți 

încerci  forțele  ca  la  skandenberg.  Dacă 

ştii  că de obicei mâinile  îți  transpiră din 

cauza  emoției  şi/sau  ai  circulația 

periferică deficitară,  ia măsuri  înainte  să 

intri. 

 

De  regulă,  intervievatorii  te  invită  să  te 

aşezi  imediat  ce  au  fost  făcute 

prezentările.  Dacă  respectivul  a  omis 

acest  lucru,  aşteaptă  sau  cere 

permisiunea,  înainte  să  iei  loc pe  scaun. 

Nu  se  ştie,  s‐ar  putea  ca  intervievatorul 

să  intenționeze  să  te ducă  într‐un  tur  al 

firmei  şi  să  trebuiască  să  te  ridici  la 

jumătate de minut după ce te‐ai aşezat. 

 

Nu‐ți  pune  geanta/  servieta  pe  biroul 

intervievatorului  şi  nici  nu  începe  să 

plasezi  acolo  alte  lucruri  personale 

(carnețel,  pix  etc.).  Echivalează  cu  o 

Page 28: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 28 

intruziune  în  spațiul  personal  şi  va  fi 

percepută  ca  atare,  reacția  (chiar  dacă 

una  subconştientă)  fiind  de  respingere. 

Aşează‐ți  geanta/  servieta  lângă  scaun, 

nu  e  prea  elegantă  nici  agățarea  lor  de 

spătarul  lui.  Dacă  biroul  e  suficient  de 

lat, poți nota în carnețel pe marginea lui, 

dar nu‐ți  împrăştia  lucrurile peste  tot.  În 

acest  sens,  fii  atentă  la  dispunerea 

obiectelor personale ale intervievatorului 

pe  birou.  Astfel,  încearcă  să  nu  încalci 

ʺultima  frontieraʺ, obiectul situat cel mai 

aproape de  tine pe birou  (în varianta  în 

care stați față în față). 

 

Evită  momentele  stânjenitoare  de  la 

început,  cum  ar  fi  căutatul  pixului  în 

geantă  sau  frunzăritul  şi  foşnitul  foilor 

din portofoliu. Înainte de a intra, scoate‐ți 

mapa cu toate documentele necesare ‐ ar 

putea fi grupate cu semne colorate/agrafe 

pentru a  le  indentifica/extrage mai uşor. 

Prinde‐ți  pixul  de  marginea  mapei  sau 

pune‐l  într‐un buzunar exterior al genții, 

unde ajungi foarte repede. 

 

 

►Interviul propriu‐zis  

 

 

 

 

 

 

 

Ce  facem  la  interviu?  În  primul  rând 

răspundem  la  întrebări.  Concis,  clar, 

scurt, fără minciuni şi exagerări (ştiu, este 

greu).  Reținem  că  trebuie  să  avem  o 

discuție, nu să răspundem sec la întrebări 

(ʺdaʺ, ʺnuʺ, ʺde doi aniʺ).  

 

Printr‐o serie de  întrebări reprezentantul 

firmei  va  încerca  să  afle  dacă  eşti 

persoana potrivită pentru acel post, dacă 

ai competențele necesare, valorile pe care 

organizația  le  susține  şi dacă  te‐ai putea 

integra în cultura organizațională. 

 

Întrebările  ce  ți  se  vor  adresa  se  pot 

încadra în două categorii: 

1. despre tine 

2. despre organizație (ce şti tu referitor la 

aceasta). Comunicarea  se  realizează  atât 

prin mijloace  verbale  cât  şi  nonverbale. 

De  aceea,  pentru  a  stabili  o  relație 

eficientă, vorbeşte clar, ascultă cu atenție 

şi  manifestă  prin  mimică  şi  gestică 

siguranță de sine şi receptivitate. 

Page 29: ghidul carierei

Pag. 29 Ghid de orientare în carieră 

Priveşte‐ți  interlocutorul  în  ochi  şi  stai 

drept  pe  scaun,  dar  relaxat.  Mâinile 

trebuie  să  stea  cuminți:  nu  te  juca  cu 

pixul,  nu‐ți  aranja  părul,  nu‐ți  învârti 

şuvițe  pe  degete,  nu  te  juca  cu 

mărgelele/lănțişorul, nu le duce la față.  

 

Ai  putea  să  notezi  cuvintele  cheie  ale 

interviului sau o întrebare pe care doreşti 

să  o  adresezi  intervievatorului.  Aceste 

notițe  trebuie  făcute  rapid,  succint, 

pentru a nu pierde contactul vizual prea 

mult timp.  

 

Răspunde sincer şi la obiect la întrebările 

intervievatorului.  Candidații  care,  prin 

înşelăciune,  reuşesc  să  câştige  oferta  de 

angajare vor fi curând puşi în situația de 

a‐şi căuta un nou  loc de muncă,  imediat 

ce  compania  va  descoperi  minciuna, 

fiindu‐le  în  viitor din  ce  în  ce mai  greu 

să‐şi  găsească  de  lucru.  Dacă  unele 

întrebări  ți  se par  incomode,  formulează 

un  răspuns politicos, dar  ferm,  din  care 

să reiasă opinia ta. Unii  intervievatori  îşi 

încolțesc  chiar  interlocutorii  cu  întrebări 

capcană,  pentru  a  testa  reacția  lor  la 

presiune  şi  stres.  În acest  caz, dovedeşte 

că  îți  poți  păstra  calmul  şi  bunele 

maniere în orice situație.  

 

Nu  răspunde  pe  nerăsuflate,  acordă‐ți 

puțin timp să te gândeşti la întrebare şi la 

răspuns. Dacă nu îți este clară întrebarea, 

solicită informații suplimentare, pentru a 

evita  un  răspuns  care  să  te 

dezavantajeze.  

 

La rândul tău, solicită orice informație pe 

care  o  consideri  necesară  în  legătură  cu 

jobul  şi  la  care  nu  ai  aflat  răspuns  în 

timpul  interviului  sau  în  perioada 

pregătitoare.  Totuşi,  la  primul  interviu 

evită  întrebările  despre  salariu  şi  alte 

beneficii,  dacă  intervievatorul  nu  a 

deschis el însuşi subiectul. 

 

Tu  te  cunoşti  cel  mai  bine,  astfel  încât 

punctează  în  timpul  interviului pe  acele 

calități  şi  cunoştințe  care  te  indică 

persoana  cea  mai  potrivită  pentru 

respectivul  post.  Trebuie  să  arăți  că  îți 

merge mintea.  Totuşi,  nu  exagera  şi  nu 

încerca  să  ieşi  în  evidență  cu  orice preț; 

pe  de  o  parte  devii  enervant,  iar  pe  de 

altă parte îți măreşti şansele să spui vreo 

idioțenie. Angajatorul vrea să te angajeze 

pentru a face treabă; aşa că nu  lăsa să se 

înțeleagă  că  acel  job  este  o  etapă 

intermediară, neimportantă din viața ta. 

 

În majoritatea cazurilor intervievatorii îşi 

tratează  candidații  cu  respect  şi 

bunăvoință,  astfel  încât  dialogul  să  fie 

agreabil  pentru  ambele  părți.  Iar  unii 

dintre  ei  au  chiar  o  calitate  specială:  în 

Page 30: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 30 

prezenta  lor  simți  cum  te  relaxezi  şi 

emoțiile  se  diminuează.  Există  însă 

situații când angajatorul te bombardează 

cu  tot  felul  de  întrebări  şi  te  încolțeşte, 

pentru  a  testa modul  în  care  reacționezi 

în  situații  tensionate  şi  stresante.  Dacă 

acestea  caracterizează  în  bună  parte 

jobul,  intervievatorul are acum ocazia să 

observe  destul  de  exact  tipul  tău  de 

personalitate  şi  atitudinea  pe  care  o 

adopți în astfel de împrejurări.  

În  concluzie,  chiar  dacă  atmosfera  este 

mai încordată, rămâi calm şi tratează‐l pe 

interlocutor cu respect şi politețe. 

 Intenția angajatorului poate să fie de a te 

ʺscoate din sărite”. 

 

Vei  ştii  că  interviul  se apropie de  sfârşit 

în momentul în care vei fi întrebat dacă ai 

întrebări de pus. Încearcă să pui întrebări 

care  să  reflecte  interesele  tale 

profesionale folosind  informațiile care  ți‐

au  fost  deja  furnizate  şi  evită  cu  orice 

preț să pui întrebări la care ți s‐a răspuns 

deja  în  cursul  interviului.  Totuşi,  dacă 

sunt  aspecte  pe  care  nu  le‐ai  înțeles 

suficient,  este mai  bine  să  le    lămureşti. 

Dacă nu  ți  s‐a  spus deja  care  este pasul 

următor  în  procesul  de  selecție  solicită 

această informație. Mulțumeşte celui care 

ți‐a luat interviul, dar şi secretarei înainte 

de a părăsi firma.  

 

►  Al doilea interviu  

 

 

 

 

 

 

Al  doilea  interviu,  indiferent  dacă  cel 

dintâi a fost un interviu telefonic sau față 

în față, are loc, de regulă, la sediul firmei 

care recrutează pentru sine sau pentru o 

organizație  client,  în  cazul  firmelor  de 

consultanță. Este ultimul pas în angajarea 

sau respingerea candidaturii voastre.  

 

Acest  al  doilea  interviu  este  luat  de 

managerul  departamentului  care  are 

postul sau posturile disponibile. În cazul 

în care organizația dispune de mai multe 

sedii, al doilea interviu este ținut în locul 

în  care  este  situat postul oferit unde  cel 

mai probabil vi se va da ocazia să vizitați 

posibilul viitor loc de muncă şi îți cunoşti 

o parte dintre viitorii colegi. Ține cont de 

faptul că în această fază fiecare persoană 

pe  care  o  întâlneşti  chiar  în  întâlnirile 

informale,  te  va  evalua  ca  viitor  angajat 

sau coleg de muncă. Această întâlnire va 

dura mult mai mult timp, uneori chiar o 

zi întreagă. Ia la tine mai multe CV‐uri pe 

care să  le poți oferi  în cazul  în care  ți se 

cer.  Vei  face  în  acest  mod  o  impresie 

Page 31: ghidul carierei

Pag. 31 Ghid de orientare în carieră 

favorabilă,  aceea  a  unei  persoane  bine 

pregătite pentru interviu. 

 

Foloseşte această ocazie pentru a afla mai 

multe  informații  despre  companie  şi 

mediul de lucru ca de exemplu: care sunt 

relațiile dintre compartimentul în care se 

găseşte  postul  pentru  care  candidezi  şi 

celelalte departamente,  ce posibilități de 

avansare  sau  de  transfer  între 

departamente  există,  ce  pregătire  au 

eventualii  superiori  şi  colegi,  care  este 

politica  salarială  a  organizației,  în  ce 

măsura  firma  se  achită  de  obligațiile 

legale  privind  asigurările  medicale  şi 

sociale,  care  sunt  modalitățile  de 

evaluare  a  performanțelor.  Încearcă,  de 

asemenea,  să    lămureşti  următoarele 

aspecte:  dacă  persoanele  pe  care  le‐ai 

întâlnit  în  decursul  vizitei  tale  fac  parte 

din  categoria  celor  lângă  care  îți  vei 

putea  petrece  următorii  ani,  dacă  îți 

convine  localizarea  viitorului  loc  de 

muncă,  dacă  postul  şi  organizația 

respectivă  corespund  intereselor  şi 

calificării  tale  şi dispun de premisele de 

a‐ți  oferi  satisfacții  în  ceea  ce  priveşte 

expectațiile  şi  stilul  de  viață  pe  care  îl 

doreşti. 

 

 

 

 

►  Mulțumiri  

 

 

 

 

 

 

După  orice  interviu  de  angajare,  ar  fi 

bine  să  trimiți  destul  de  repede  o 

scrisoare de mulțumire  fiecărei persoane 

care te‐a intervievat. 

Nu numai că acest  lucru  ține de eticheta 

în  afaceri  şi  arată  aprecierea  ta  față  de 

timpul  lor  valoros,  dar  este  şi  o 

oportunitate ca numele  tău să mai apară 

în fața ochilor lor.  

 

De cele mai multe ori este de preferat să 

trimiți o scrisoare prin poştă, dar în unele 

cazuri,  depinzând  de  destinatar,  un        

e‐mail  de  mulțumire  poate  să  fie  de 

ajuns.  Cel  mai  important  lucru  este  să 

arăți  maniere  şi  clasă  şi  să  faci  acest 

contact adițional. 

 

Scrisoarea  trebuie  să  fie  scurtă  şi  la 

obiect. De exemplu: 

 

 

 

 

 

Page 32: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 32 

Stimate domnule Popescu, 

Doresc să vă mulțumesc din nou pentru 

timpul  acordat  ieri.  A  fost  o  plăcere 

deosebită  să  vă  pot  cunoaşte  şi  să   

cunosc  mai  multe  despre  firma 

dumneavoastră, postul oferit  şi genul de 

angajat pe care‐l căutați. 

 

Aş  dori  să  folosesc  această  oportunitate 

pentru  a‐mi manifesta din nou  interesul 

pentru  poziția  de  (personalizați)  şi  sper 

să ne revedem curând. 

 

Cu respect, 

 

Radu Ioan 

 

 

►   Rezultate posibile  

 

 

 

 

 

 

În  urma  unui  interviu  de  angajare  poți 

avea patru rezultate: 

 

1.  Faci  o  impresie  foarte  bună  sau 

excelentă  de  la  început,  menții  această 

impresie  pe  parcursul  interviului  (sau 

interviurilor)  şi  nu  faci  nici  o  greşeală 

majoră, astfel încât ai angajarea asigurată 

încă  din  prima.  Asemenea  cazuri  sunt 

rare, dar există.  

Desigur,  ca  să  te  încadrezi  în  această 

primă  categorie  trebuie  să  te  bazezi  pe 

calități  personale  şi  cunoştințe 

profesionale  solide, pe  care  ți  le  formezi 

în timp dacă eşti  într‐adevăr pasionat de 

o anumită activitate sau  job. Dacă aceste 

cunoştințe  şi  calități nu  le  ai deja,  acum 

este  oricum  prea  târziu  să  le  mai  poți 

atinge, aşa că poți cel mult să speri că te 

încadrezi în cazul doi de mai jos. 

 

2.  Faci  o  impresie  relativ  bună,  te 

încadrezi  în  cerințele  postului  şi  ale 

angajatorului, nu faci greşeli multe şi/sau 

majore.  Ajungi  pe  lista  scurtă  de 

persoane  asemenea  ție  din  care 

angajatorul alege pe cele mai potrivite, şi 

tu  te numeri printre acestea.  În acest caz 

diferențele  tale  față de celelalte persoane 

de  pe  lista  scurtă  nu  sunt  mari.  Aici 

intervine  într‐o  anumită  măsură  şi 

subiectivitatea angajatorului, dar şi puțin 

noroc, aşa că trebuie să fie ceva cu care să 

te  diferențiezi  de  ceilalți.  O  idee 

interesantă  exprimată  la  interviu,  o 

realizare sau proiect, un  job anterior, etc. 

Surprinzător dar numărul de persoane ce 

se încadrează în această categorie nu este 

prea  mare.  La  o  analiză  atentă,  acest 

lucru  este  normal:  un  angajator  poate 

Page 33: ghidul carierei

Pag. 33 Ghid de orientare în carieră 

intervieva  cinci  sau  zece  candidați  cu 

competențe  apropiate  pentru  a  alege  o 

singură persoană potrivită. 

 

3.  Similar  cu  cazul  doi,  ajungi  pe  lista 

scurtă dar în urma selecției finale nu eşti 

angajat. Aici se încadrează o mare parte a 

candidaților. Cauzele  sunt  numeroase  şi 

nu  le  enumerăm  aici.  De  altfel,  scopul 

acestui material este să te ajute să treci de 

la cazul 3 la cazul 2. 

 

4. Ultimul caz este cel în care te descalifici 

în mod decisiv: fie faci o greşeală majoră 

la  interviu  (de  exemplu  spui  o  prostie 

flagrantă),  fie  prima  impresie  îți  este 

complet  nefavorabilă  (ținută,  exprimare, 

etc)  ‐  lucruri  de  genul  acesta.  Şi  acesta 

este un caz  în care se  încadrează o mare 

parte  a  candidaților  pentru  angajare. 

Iarăşi, cauzele sunt numeroase, însă spre 

deosebire de cazul 3, sunt mai pregnante, 

iar candidații nu ajung nici măcar pe lista 

scurta.  Deci,  prima  impresie  slabă, 

trăsături  personale  descalificante,  lipsa 

decisivă  a  cunoştințelor  sau  calificărilor, 

greşeli majore, etc. Dacă eşti în acest caz, 

citeşte cu mare atenție în continuare. 

Este  foarte  important  să  ai  o  idee 

generală despre ceea ce vrei să faci la un 

job. La un eventual interviu trebuie să fii 

în stare să exprimi clar ce aştepți de la un 

job  şi  ce  eşti  în  stare  să  oferi 

angajatorului.  Un  candidat  care  vine  la 

un interviu doar ca să vadă care e treaba, 

poate  iese vreo schemă, sau este ezitant, 

indecis  sau  confuz,  nu  are  şanse  prea 

mari la un post bun.  

 

Direcția  pe  care  vrei  să  o  urmezi  în 

carieră este bine să o stabileşti din timp ‐ 

din facultate de exemplu. Astfel, vei avea 

timp  să  te  pregăteşti  pentru  interviuri. 

Prin  pregătire  nu  mă  refer  la  călcatul 

hainelor şi spălatul pe dinți, ci la anumite 

cursuri  pe  care  le  poți  urma,  proiecte, 

joburi  part‐time  în  timpul  facultății, 

învățat engleză, s.a.m.d. 

 

 

► Acceptarea şi refuzarea unui job  

 

 

 

 

 

 

Ai  trecut  prin  mai  multe  interviuri, 

cunoşti  deja  toate  datele  şi  cerințele 

postului  pentru  care  ai  aplicat,  iar 

angajatorul  are  pentru  tine  o  ofertă 

serioasă.  Ce  decizie  iei  şi  cum  o 

comunici? 

 

 

Page 34: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 34 

 Ai ajuns în punctul final al angajării tale, 

când trebuie să iei hotărârea dacă accepți 

sau  nu  acel  post.  Chiar  dacă  îți  doreşti 

foarte mult să îți găseşti un loc de muncă 

sau să‐ți schimbi serviciul, uneori te vezi 

în situația de a refuza. Fie că oferta care ți 

s‐a  făcut  nu  te  mulțumeşte  (de  regulă, 

discuțiile  despre  salariu  şi  celelalte 

beneficii  se  discută  după  primul 

interviu),  fie  ai  aflat  informații  despre 

firma  care  îți  ridică  semne  de  întrebare 

(fuziuni, politică  internă etc.),  fie  s‐a  ivit 

o oportunitate mai  tentantă  etc.  În  acest 

caz,  trebuie  să‐l  informezi  imediat  pe 

angajator despre decizia ta pentru că este 

vorba  de  onestitate  şi  bun  simț.  Dacă 

răspunsul  tău  întârzie, nu numai că poți 

da peste  cap planurile  respectivei  firme, 

dar  iei  şi  şansa  unui  alt  candidat  de  a 

obține acel post. 

 

În  general,  chiar  dacă  ți  se  solicită  un 

răspuns pe loc, ar trebui să ceri un răgaz 

de  gândire  (fie  şi  numai de  câteva  ore), 

înainte de a da un  răspuns  ferm. Pentru 

că,  analizând  la  rece,  contextul  îți poate 

apărea schimbat.  

 

 

 

 

 

Dacă  nu  doreşti  să  accepți  acel  post, 

telefonează  angajatorului  şi  comunică‐i 

acest  lucru,  mulțumindu‐i  mai  întâi 

pentru ofertă. De  asemenea, poți  trimite 

apoi un e‐mail sau o scrisoare cu acelaşi 

conținut.  În  acest  fel,  dai  dovadă  de 

caracter  şi  profesionalism,  lăsând  în 

acelaşi  timp  şi o portiță deschisă pentru 

viitoare oportunități. 

 

Dacă însă accepți jobul, răspunsul trebuie 

dat  tot  imediat,  din  aceleaşi  motive  ca 

mai  sus. Mulțumeşte  încă o dată pentru 

ofertă şi solicită toate detaliile în vederea 

angajării. Dacă trebuie să semnezi un act, 

indiferent că este vorba de contractul de 

muncă  sau  alte  clauze/acorduri/acte 

adiționale,  citeşte‐le  cu  atenție  mai 

înainte,  ca  să  te  asiguri  că  termenii 

negocierii au fost respectați. 

 

Indiferent de hotărârea pe  care o  iei, dă 

dovadă  de  integritate,  politețe  şi 

profesionalism. Chiar dacă,  în principiu, 

eşti  angajat  pentru  calitățile  tale 

profesionale,  cele  personale  vor  atârna 

întotdeauna  în balanța aprecierii  la  locul 

de muncă. 

 

 

 

 

 

Page 35: ghidul carierei

Pag. 35 Ghid de orientare în carieră 

 ► Reguli de comportament  

 

 

 

 

 

 

1. Îmbracă‐te în stil ʺconservatorʺ. 

2. Bunul simț = nici un miros. 

3. Acordă  mare  importanță  interviului 

eliminând  nepăsarea  trădată  de 

înfățişare. 

4. Nu întârzia la interviu, dar nici să nu 

ajungi cu prea mult timp înainte.  

5. Nu  fi  prea  familiar,  dar  nici  prea 

rezervat. 

6. Nu  te  uita  la  ceas  în  timpul 

interviului. 

7. Fii sigur că ştii exact numele pe care 

le pronunți. 

8. Fii  politicos  cu  oricine,  toată  lumea 

de acolo contează. 

9. Fii  destins  dar  păstrează  aerul 

profesional. 

10. Nu mesteca gumă, nu fuma. 

11. Fii  atent  la  tot  ce  faci,  cum  te mişti, 

cum vorbeşti, cum reacționezi. 

12. Consideră  că  toate  întrebările  sunt 

puse cu bună conduită şi răspunde în 

consecință. 

13. Acordă‐ți o pauză scurtă înainte de a 

răspunde, pentru a‐ți aranja ideile. 

► Greşeli ale unui interviu de angajare:  

 

 

 

 

 

 

1. Vorbeşti prea mult 

2. Nu  asculți  suficient  de  atent 

întrebările intervievatorului 

3. Cazi  în capcana  relaxării uitând  cât 

de important este interviul 

4. Încerci  să  preiei  conducerea 

interviului 

5. Nu pui întrebări 

6. Întârzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 36: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinsul  secțiunii:  • Pe gratis da’ nu degeaba 

• AEGEE 

• AIESEC 

• BEST 

• CDC 

• OSUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începe  cu  începutul  Majoritatea studenților se plâng peste tot 

că  li  se  cere  experiență, dar nimeni nu‐i 

angajează ca să o câştige. 

Noi vrem să‐i contrazicem... pe jumătate. 

Poate  nu  primeşti  bani,  dar  sigur 

experiență  câştigi  în  unul  din  cele 

aproape  200  de  organizații  non‐

guvernamentale din Timişoara!! 

În  presă  e  plin  de  ele,  dar  totuşi  sunt 

aproape invizibile pentru mulți. 

Ce  este  un ONG,  de  ce  te‐ar  interesa  şi 

cam  care  sunt  ONG‐urile  care  se 

adresează direct studenților? 

Poate  reuşim  noi  să‐ți  dăm  câteva 

răspunsuri. 

Page 37: ghidul carierei

Pag. 37 Ghid de orientare în carieră 

Pe  gratis  

da’  nu  degeaba   

 

► Ce  înseamnă  o  organizație 

nonguvernamentală? 

 

 

 

 

 

 

 

Organizațiile  nonguvernamentale 

acționează  de  obicei  în  domeniul  social, 

încercând  să  ajute  la  acoperirea  unor 

nevoi  (informare,  consiliere  în  diferite 

domenii, protecția naturii etc).  

ONG‐urile  sunt  entități  de  sine 

stătătoare, cu statut şi organizare proprie 

şi  nu  sunt  subordonate  guvernului  sau 

altor foruri ale statului. 

Multă  lume  consideră  că ONG‐urile  nu 

au  voie  să  desfăşoare  activități 

comerciale, că au voie să obțină venituri 

doar din donații  şi  sponsorizări  şi  că nu 

au voie să înregistreze profit. Aceasta nu 

este însă chiar aşa. ONG‐urile pot efectua 

activități  lucrative,  caz  în  care  vor  plăti 

impozit pe profit, TVA şi alte taxe pe care 

le plătesc şi firmele. Diferența este poate  

 

 

 

 

 

 

că profitul nu este scopul unui ONG, ca 

în  cazul  unei  firme.  Dar  dacă  ONG‐ul 

este  de  asemenea  natură  încât  prin 

activitățile  sale  încasează  bani,  dar  nu‐i 

cheltuie pe toți, nu este contrar legii. 

De  asemenea  unele ONG‐uri  preferă  să 

angajeze  oameni,  spre  deosebire  de 

varianta obişnuită cu statut de voluntar.  

 

 

► De ce? Şi de ce eu?  

 

 

 

 

 

 

Au  fost  întrebările  fiecărui membru  din 

ONG‐uri, înainte de a deveni membru. 

 

O  organizație  nonguvernamentală  îți 

oferă  posibilitatea  de  a  cunoaşte  unele 

noțiuni  cu  privire  la  management, 

marketing, resurse umane, aspecte legate 

de activitatea firmelor, să cunoşti mediul 

de afaceri local. 

Page 38: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 38 

Poți  contribui  la dezvoltarea  comunității 

în care  trăieşti. De ce  tocmai  tu  să aduci 

schimbarea? Pentru că, nu‐i aşa, vrei să te 

dezvolți,  să  creşti  alături  de  ceilalți,  să 

înveți  lucruri  noi  şi  interesante,  să  legi 

prietenii.  Într‐o  frază:  să  te  pregăteşti 

pentru viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG  –  urile  joacă  un  rol  important  în 

toate  domeniile  de  activitate:  servicii 

sociale,  protecția  mediului,  servicii  de 

sănătate,  educație,  educație  civică, 

dezvoltare economică dar şi în susținerea 

elaborării de politici publice  în  cele mai 

multe dintre aceste domenii. 

 

Deci, chiar dacă de multe ori o să lucrezi 

pe gratis, niciodată nu va fi degeaba… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 39: ghidul carierei

Pag. 39 Ghid de orientare în carieră 

AEGEE  

Asociația  Studenților  

Europeni   

 

 

 

 

 

 

Profil 

Asociație studențească cu antene în peste 

200  oraşe  din  întreaga  Europă.  AEGEE 

organizează  conferințe,  ex‐change‐uri  şi 

training‐uri  pe  diverse  teme  politice, 

economice,  educaționale  la  nivel 

european.  Participanții  şi  organizatorii 

sunt studenți din cadrul AEGEE.  

 

Preşedinte: Mihaela Popescu 

  

Departamente: 

Public Relations – păstrează contactul 

cu  alte  antene  AEGEE,  promovează 

evenimentele  pe  listele  de  mail  şi 

între studenți 

Fund  –  Raising  –  caută  sponsori 

pentru diferitele manifestații  

Echipe  de  organizare  pentru  fiecare 

proiect 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte desfăşurate în  anul 2003 

„Ziua  Europeană  a  Limbilor”  – 

stand  cu  reprezentanți ai diferitelor 

catedre  de  limbi  moderne  şi  a 

minorităților etnice 

Recrutare de noi membri 

Training  pentru  noii  membrii 

AEGEE  

   

Proiecte viitoare 

„Ziua Europeană a Limbilor”  

Recrutare  şi  training  a  noilor 

membri 

Ex‐change cu AEGEE Karlsruhe  şi 

AEGEE Szeged 

Summer  University  30.07.2004  – 

10.08.2004  

 

 

 

 

Page 40: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 40 

Selecția şi recrutarea noilor membri 

Recrutarea noilor membri va avea  loc  la 

sfârşitul  lunii  octombrie  2003.  Pentru  a 

deveni  membru  AEGEE  trebuie  să  ai 

doar  chef  de  viață  şi  să  fii  interesat  de 

probleme europene.  

 

Avantajele membrilor AEGEE: 

înveți  cum  se  organizează  un 

eveniment local sau internațional 

înveți totul despre lucrul în echipă 

lots of fun 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte: 

Adresă:  nu există un sediu permanent 

Telefon:   

0723297454: Mihaela Popescu‐ Preşedinte 

0722165224:Anca Cuțitoi ‐ Vicepreşedinte 

Web:  www.dnttm.ro/aegee 

  www.aegee.org 

E‐mail:   [email protected] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 41: ghidul carierei

Pag. 41 Ghid de orientare în carieră 

AIESEC  

Association  

Internationale    des  

Etudiants  en  Sciences  

Economiques   

 

 

 

 

 

 Profil 

Rețeaua  AIESEC  prezentă  în  85  de  țări 

promovează  internaționalismul  şi 

profesionalismul.  

 

Preşedinte: Victor Rădulescu 

  

Departamente: 

AIESEC  este  structurat  pe  5 

departamente  conduse  de  câte  un 

vicepreşedinte.  Departamentele  AIESEC 

sunt următoarele: 

• Incoming Exchange 

• Outgoing  Exchange  –  desfăşoară 

Programul Internațional 

• External  Relations:  include 

Marketing, Public Relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Human Resources 

• Finance 

 

Programe desfăşurate în  anul 2003 

• Programul de Practică Studențească 

–  Exchange:  Tineri  studenți, 

absolvenți,  masteranzi  au 

posibilitatea  de  a‐şi  desfăşura 

practica pe o perioadă de  2‐18  luni 

la  o  firmă din  cele  85  țări AIESEC. 

Prin această experiență se urmăreşte 

dezvoltarea  personală  şi 

profesională,  oferindu‐se  multe 

posibilități  de  învățare  prin 

intermediul  programului  unic  de 

recepție şi integrare. 

Page 42: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 42 

• Zilele  Carierei  :  Se  desfăşoară  în  2 

module:  noiembrie  şi  martie, 

facilitând  interacțiunea  dintre 

mediul  economic  şi  studenți  prin 

intermediul  prezentărilor,  vizitelor 

de  companii  şi  studii  de  caz.  Se 

adresează  studenților  din  anii  2,3,4 

cărora  li  se  oferă  training‐uri 

urmând ca din rândul acestora să se 

selecteze  şi  studenții  care  vor 

participa la Exchange.  

   

Proiecte viitoare 

• Exchange 

• Recrutare  –  recrutare  de  noi 

membri în luna octombrie 

• Zilele  Carierei  –  training‐uri, 

prezentări  de  companii,  studii  de 

caz  în  Facultatea  de  Ştiințe 

Economice şi Politehnică.  

• Job  Raising  –  vânzarea  Exchange 

firmelor  interesate de  tineri străini 

care  să  lucreze  în  cadrul  firmei 

respective 

• Trainees  for  Community  – 

urmăreşte  implicarea tinerilor care 

îşi desfăşoară perioada de practică 

în  România  prin  Exchange  în 

problemele comunității locale 

• Round  Table  –  destinat 

companiilor 

 

 

Selecția şi recrutarea noilor membri 

Recrutarea noilor membri va avea  loc  în 

luna  octombrie  2003.    Începe  cu 

promovarea  prin  prezentări  la  cursuri, 

afişe după care urmează o  întâlnire  într‐

un  cadru  foarte  larg  –  Big  Picture‐  în 

cadrul căruia se vor împărți formulare de 

aplicare  iar  pe  baza  acestora  vor  fi 

chemați la interviu. 

 

Avantajele membrilor AIESEC 

• internaționalismul  oferit de  rețeaua 

celor  85  țări  în  care  este  prezentă 

organizația 

• mediul profesionist de lucru 

• participarea  la  training‐uri, 

conferințe  internaționale,  naționale, 

locale,  şedințe  de  departamente  şi 

comitete de organizare.  

   

Contacte 

Adresă:  Cămin 12, camera 16 bis 

web: www.aiesectm.ro 

E‐mail: [email protected]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 43: ghidul carierei

Pag. 43 Ghid de orientare în carieră 

BEST  

Board  of  European  

Students  of  

Technology          Profil 

BEST este o organizație  internațională ce 

oferă  posibilitatea  unei  educații 

complementare  şi  un  real  suport  in 

carieră. 

 

Preşedinte:  Iulian  Tatarcan  (până  în  19 

octombrie 2003) 

   

Departamente 

• Public Relations 

• Resurse Umane  

• Fundraising  

• Logistică 

   

Proiecte desfăşurate în  anul 2003: 

• Cursuri  de  vară  /primăvară  /iarnă: 

studenții  din  fiecare  universitate 

BEST pot participa la cursuri de 7‐14 

zile, organizate de către celelalte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri Locale BEST; cursurile sunt 

academice (inginerie,   management, 

limbi  străine,  arheologie)  sau 

nonacademice;  participanții, 

indiferent  că  sunt  sau  nu membrii 

BEST, sunt selectați de către grupul     

organizator  al  cursului  pe  baza  

scrisorilor  de  motivare  şi  au     

asigurate cazarea, masa, transportul 

intern,  programul  social  şi 

activitățile specifice cursului. 

 

• Suport  în carieră: diverse acțiuni ce 

au  scopul  de  a  pregăti  studenții 

pentru viitoarea  lor carieră, cea mai 

cunoscută  fiind  JobShop®,  un  târg 

de  locuri  de  muncă  destinat 

studenților,  care  mai  include 

prezentări  de  companii  şi 

traininguri. 

Page 44: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 44 

Selecția şi recrutarea noilor membri 

Recrutarea noilor membri va avea  loc  în 

perioada  octombrie  –  noiembrie    2003. 

Viitorii  membri  sunt  selectați  în  urma 

participării  la  interviuri,  training‐uri  şi 

studii de caz 

 

Avantajele membrilor BEST: 

• ocazia de  a  lucra  într‐un mediu  cu 

deschidere  internațională, 

posibilitatea de a cunoaşte „pe viu” 

diferite culturi europene; 

• şansa de a‐şi  îmbunătăți  (poate mai 

întâi  de  a‐şi  descoperi)  capacitățile 

de organizare, leadership, muncă în 

echipă; 

• mai  bună  cunoaştere  a  realității 

economice; 

• ...  toate  cele  dinainte  alături  de  un 

grup de prieteni. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 

Adresă:  Aleea  Studenților,  Cămin  7, 

parter  

web:   www.BEST.eu.org/timisoara 

E‐mail:   [email protected]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 45: ghidul carierei

Pag. 45 Ghid de orientare în carieră 

CDC  

Centrul   de   Dezvoltare  

a  Carierei             Profil 

Centrul  de Dezvoltare  a  Carierei  este  o 

organizație  ce  are  ca  scop  sprijinirea 

studenților  şi  absolvenților  în 

dezvoltarea  unor  cariere  de  succes  prin 

consiliere,  informare  şi  facilitarea 

accesului pe piața muncii. 

 

 Preşedinte: Andrea Argintariu    

Departamente 

În momentul de  față CDC are 6 membri 

permanenți  şi  un  număr  de  4 

colaboratori.  CDC  este  structurat  în  3 

departamente: 

• Resurse umane 

• Marketing 

• Relații  Publice  &  Evenimente 

speciale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte desfăşurate în  anul 2003 

• „100  Job‐uri”  care  a  avut  ca  scop 

angajarea  part  sau  full  time  a  100 

studenți  în  cadrul  firmelor  din 

județul Timiş 

• Selecția  şi  recrutarea  de  personal: 

program  de  pregătire  destinat 

organizațiilor studențeşti în vederea 

creşterii  calității  procesului  de 

selecție a viitorilor membrii  

• Bursele  Zoppas  ‐  ediția  a  II‐a  ‐:  au 

recompensat  material  cei  mai 

valoroşi studenți care s‐au remarcat 

prin intermediul rezultatelor şcolare 

şi  a  activităților  extracurriculare 

desfăşurate. 

• Concurs  de  eseuri  pe  temă  de  resurse 

umane: aflat  la  cea de‐a  treia  ediție, 

proiectul  premiază  studenții  de 

milioane din cadrul Universității de 

Vest.  

Page 46: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 46 

• Practica plătită : proiectul s‐a adresat 

studenților  din  cadrul Universității 

Politehnica  şi  a  constat  în  şansa 

oferită celor mai buni 3 studenți din 

cadrul Politehnicii de a‐şi efectua un 

stagiu  de  practică  plătită  în  cadrul 

firmei Zoppas Industries Romania. • Compania săptămânii  : vizitarea unor 

companii  de  prestigiu  din 

Timişoara,  companii  conduse  de 

femei manager. 

• Ghidul  carierei  :  redactarea  unei 

broşuri destinată studenților care să 

ofere  informații  practice  menite  a 

sprijini  studenții  în  dezvoltarea 

personală şi profesională 

 

Proiecte viitoare 

• Intermediere  de  locuri  de  muncă 

pentru  studenții  şi  absolvenții  din 

cadrul UVT şi UPT 

• Consiliere  oferită  studenților  şi 

absolvenților  în  vederea  obținerii 

unui loc de muncă  

• Realizarea  de  prezentări  de 

companii  care  să  ofere  studenților 

informații  utile  cu  privire  la 

activitatea desfăşurată de  firme din 

Timişoara şi procedura de selecție şi 

recrutare a viitorilor angajați 

• Continuarea  proiectelor  cu  tradiție: 

Bursele ZIR, Concursul de eseuri. 

         

Selecția şi recrutarea noilor membri 

Recrutarea noilor membri va avea  loc  în 

cursul  lunii  noiembrie  2003.  Pentru  a 

deveni membru  CDC,  trebuie  să  depui 

un CV şi o scrisoare de motivație pentru 

unul dintre posturile oferite. Dacă ai fost 

selectat,  vei  fi  invitat  la  un  interviu  în 

urma căruia va urma o lună de probă.   

 

Avantajele membrilor CDC 

• oportunitatea  de  a  se  dezvolta  pe 

plan profesional pe diverse domenii 

de  actualitate:  management  de 

proiecte,  managementul  resurselor 

umane, relații publice 

• contactul  cu  mediul  de  afaceri 

timişorean 

• posibilitatea de a lucra în echipă 

   

Contacte 

Adresă:  FC Ripensia, cămin 15 parter 

Tel:   0256‐ 497977 

Web:   www.careercenter.ro 

E‐mail:   [email protected]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 47: ghidul carierei

Pag. 47 Ghid de orientare în carieră 

O.S.U.T. Organizaţia Studenţi lor din Universitatea Timişoara

       Profil 

Organizația Studenților din Universitatea 

Timişoara  îşi  propune  apărarea 

intereselor  studenților  din  cadrul 

Universității  de  Vest  şi  organizarea  de 

proiecte destinate acestora.  

Preşedinte:  Matei Stoica     

Departamente: 

• Social şi Resurse umane 

• Public Relations 

• Imagine 

• Marketing 

   

Proiecte desfăşurate în  anul 2003 

• StudentFest  :  festival  internațional 

de artă  

• Underground  Timişoara  Festival: 

festival de muzică  

• TM  BASE  :  festival  de  muzică 

electronică 

• C.I.S. : centru de informare studențesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte viitoare 

• Continuarea  proiectelor  cu  tradiție 

enumerate mai sus 

 

Selecția şi recrutarea noilor membri 

Recrutarea  noilor  membri  are  loc  de 

două ori  în  cursul  anului universitar:  în 

luna  octombrie  şi  la  începutul 

semestrului  al  doilea.  Pentru  a  deveni 

membru  O.S.U.T,  trebui  doar  să 

completezi  un  formular  cu  datele 

personale  şi  să  îl  depui  la  sediul 

organizației. 

 

Avantajele membrilor O.S.U.T 

intrarea  liberă  şi  participarea  la  toate 

proiectele O.S.U.T  

   

Contacte 

Adresă:  Universitatea  de  Vest 

Timişoara, camera 247 

Telefon:  0256‐ 494088 int. 181 

Adresă   web: www.osut.uvt.ro 

Page 48: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 48 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinsul  secțiunii:  • Ce îşi doresc angajatorii? 

• Când ne începem cariera ?  

• Ce face o firmă interesa(n)tă?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme  interesa(n)te  Există  şi pe plaiurile  româneşti, din 

ce  în  ce  mai  des  în  ultima  vreme, 

companii  care  se  interesează  mai 

mult  decât  doar  de  profit  ci  şi  de 

implicarea lor în societate. 

 

Ele  devin  la  rândul  lor  interesante 

pentru  societate  şi mai  ales  pentru 

studenți, care sunt, nu‐i aşa, viitorul 

(apropiat) al oricărei societăți. 

 

Fie  că  ajută  organizații  studențeşti, 

fie  că  organizează  diferite  proiecte 

pentru  studenți,  meritul  lor  este 

imens. Noi  le mulțumim pe  această 

cale. 

Page 49: ghidul carierei

Pag. 49 Ghid de orientare în carieră 

Ce îşi doresc angajatorii?   

 

 

 

 

 

 

Poate te întrebi “Cum este acest candidat 

ideal  în  viziunea  angajatorilor?”.  Noi 

credem că este aşa: 

1. Angajatorii vor să  ştie că ai dorința  şi 

capacitatea  de  a  învăța  lucruri  noi, 

precum  şi  capacitatea  de  a  le  aplica  cu 

succes.  

2. Angajatorii doresc  să  ştie  că  vei  livra 

rezultatele  aşteptate,  te  vei  integra  în 

echipă,  cooperând  eficient  cu 

supervizorii, colegii, clienții.  

3.  Angajatorii  caută  persoane  mature, 

pregătite, profesioniste, etice, plăcute 

 

De  exemplu,  angajatul  ideal  pentru 

Siemens VDO Automotive Timisoara, după 

cum  ne  împărtăşeşte  doamna  Adriana 

Bădescu,  manager  de  Resurse  Umane,  are 

următoarele  caracteristici:  inițiativă, 

spirit  de  echipă,  orientare  către  client, 

abilități  de  comunicare,  capacitate  de  a 

învăța.  În  plus,  trebuie  să  fie  un  bun 

profesionist în domeniul lui de expertiză 

şi să cunoască bine limba engleză. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doamna Carmen Cazan, Director General la 

Banatim  SA  ne  dezvăluie  opinia 

dumneaei despre angajatul ideal.  

„Pentru  fiecare om există un drum către 

un  anume  țel:  acel  drum  pe  care  este 

chemat  să  meargă.   Mulți  nu  îl  găsesc 

niciodată,  alții  încearcă  până  la  moarte 

iar  cei  slabi  se plâng  că  sunt  nenorociți. 

Ideal ar fi să  lucrăm cu acei oameni care 

îşi găsesc imediat menirea, drumul. Acest 

lucru este însă imposibil, de aceea prefer 

luptătorii  care  îşi  găsesc  fericirea  în 

avânt,  în  faptă,  cel  mult  în  beția  de 

mulțumire  după  fapta  săvârşită.  Acesta 

este angajatul ideal.” 

 

Ca să te ajute pe drumul tău, îşi oferim şi 

opinia  psihologilor  care  au  dedus  că 

angajatorii  îşi  formează  prima  impresie, 

în  ordinea  propriilor  priorități,  pe  baza 

următorilor  factori:  Implicare, Motivație, 

Inițiativă,  Entuziasm,  Aptitudini 

interpersonale. 

  

Page 50: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 50 

Când  începe    

o  cariera  de  succes?   

 

 

 

 

 

 

Atunci  când,  după  terminarea  studiilor, 

proaspătul  absolvent  pune  pe  masă 

potențialilor  angajatori  un  CV  aproape 

imaculat, pe  care  stau  aşezate  trei‐patru 

rânduri timide consemnând puținele sale 

“fapte  de  arme”  de  până  atunci,  se 

întâmplă  frecvent  să  resimtă  din  plin 

şocul unor  refuzuri  în  serie, unele  chiar 

categorice. 

 

“Nu ai nici un fel de experiență!” “Nu ai 

făcut  nimic  până  acum!”  “Ai  doar 

informații  teoretice”  “Revino  peste  vreo 

doi ani!” sunt replicile pe care le înfruntă 

candidatul, elanul  şi entuziasmul său de 

proaspăt  “om  pe  picioarele  sale” 

spulberându‐se  iremediabil  după  câteva 

încercări.  

 

Pasul  imediat următor e relativ  trist, dar 

de  cele  mai  multe  ori  inevitabil: 

acceptarea  unui  job  sub  calificarea  sa, 

mai prost poziționat şi mai prost plătit  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

decât  sperase,  uneori  chiar  într‐un  cu 

totul  alt  domeniu  decât  cel  în  care  este 

pregătit. 

 

Apare  o  întrebare  legitimă  din  partea 

celui aflat  în aceasta  ipostază: Bine  şi  ce 

ar  putea  include  CV‐ul  unui  proaspăt 

absolvent  de  facultate,  altceva  decât 

studiile şi eventual ceva practică de vară? 

Răspunsul  greşit  e:  nimic  altceva! 

Răspunsul  corect  din  perspectiva  unei 

cariere ar fi:  multe, multe altele în plus. 

 

Ce  anume  în plus  ? Credeți  că  se poate 

pune  un  semn  de  egalitate  între  CV‐ul 

unui  absolvent  care  consemnează  doar 

studiile  şi  cel  al  unuia  care  include 

participarea  la diverse proiecte,  asociații 

studențeşti  profesionale,  burse  sau 

perioade de practică, slujbe temporare de 

vacanță,  seminarii,  simpozioane,  work‐

shopuri, traininguri, etc? În nici un caz. 

Page 51: ghidul carierei

Pag. 51 Ghid de orientare în carieră 

Lucrez  de  zece  ani  în  calitate  de 

consultant  şi  trainer  pe  piața  forței  de 

muncă şi pot să afirm cu  toată siguranța 

din  lume  că  cei  care  au  reuşit  să‐şi 

contureze o  carieră  excepțională  încă de 

la vârste  tinere,  sunt  cei  care au  început 

să  se  preocupe  de  acest  lucru  foarte devreme, din primii ani de facultate ! 

 

Responsabilitatea  acestei  preocupări  stă 

în  totalitate  pe  umerii  studentului. 

Nimeni nu  îi va spune să aleagă această 

cale  mult  mai  dificilă  a  preocupărilor 

extra‐universitare (le‐aş numi mai curând 

complementare  programei  universitare) 

față  de  postura  infinit  mai  comodă  a 

atitudinii „trec anul cu bine...şi atât”.  

A  alege  între  a‐ți  petrece  fiecare  oră 

liberă  la o bere cu  colegii  sau a  sacrifica 

(din  când  în  când)  aceasta  alegere  în 

contrapartida  participării  la  un  proiect, 

un  training,  o  conferință  tec  e  decizia 

exclusivă a fiecăruia.  

Oferte  există,  diverse  organizații 

studențeşti  sunt  prezente  şi  active, 

proiectele nu lipsesc, nimeni nu are scuza 

inexistenței acestor oportunități.  

Ba  dimpotrivă,  am  întâlnit  mulți 

reprezentanți  ai  acestor  organizații, 

asociații care mi s‐au plâns de lipsa totală 

de interes a multor studenți față de orice 

acțiune de acest gen.  

Trist ! 

Discutați cu orice student occidental. Nu 

cred că veți găsi unul care să vă spună că 

cei 4‐5 ani de  facultate sunt ani destinați 

numai unei comode existențe  în  campus 

„sponsorizate” de părinți şi atât. Cei mai 

mulți,  încă  din  primii  ani  de  facultate, 

caută  şi  se  implică  în  diverse  proiecte, 

acțiuni, part‐time  job‐uri, asociații, etc. Şi 

nu  datorită  banilor  în  primul  rând  (am 

discutat  cu  studenți  extrem  de  activi  în 

asemenea activități ai căror părinți aveau 

o  situație materială de  excepție  şi nu  se 

punea  problema  finanțării  studiilor)  ci 

pentru  a  se  asigura  că  terminarea 

studiilor  îi  va  găsi  deja  în  posesia  unui 

CV  consistent  şi  interesant, de natură  să 

contracareze  lipsa  experienței 

profesionale.  Am  văzut  CV‐ul  unor 

asemenea tineri de 22‐23 ani (din fericire 

nu numai  in  străinătate)  care m‐au  lăsat 

fără respirație. Prima  întrebare care mi‐a 

venit pe buze a fost: când ai avut timp să 

le  faci  pe  toate?  Să  nu  uităm  că  există 

chiar  exemple  (unele  celebre)  ale  unor 

studenți  care  au  pus  la  cale  afaceri  de 

mare  succes  din  perioada  anilor  de 

studiu. 

 

Ce presupune asta? Nimic mai simplu şi 

mai  complicat  în  acelaşi  timp  pentru 

tânărul  aflat  la  început  de  drum: 

responsabilitatea planificării carierei de 

foarte devreme. Dacă vreți, mai simplu şi 

Page 52: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 52 

mai clar, ar  trebui să  fiți  în măsură,  încă 

din primii ani de  facultate să răspundeți 

la câteva întrebări esențiale: 

Ce vrei să faci după studii? Cum va arăta 

viitorul    tău  profesional?  Unde  vrei  să 

ajungi? Ce  ți‐ar plăcea mai mult  să  faci? 

Unde  te vezi peste  câțiva  ani?  Încotro o 

vei lua? 

 

Dacă  ai  răspunsuri  la  toate  aceste 

întrebări  (şi  trebuie  să  ai)  atunci  mai 

pune‐ți  încă  una:  cât  timp  şi  energie 

investeşti în aceste planuri? 

 

Timp de  cinci ani  cât am  fost  student al 

facultății  de  ştiințe  economice,  am  fost 

membru  al  unei  asociații  studențeşti 

profesionale,  am  realizat  în  jur de  17‐18 

proiecte,  unele  cu  bugete  de  sute  de 

milioane  de  lei,  am  avut  câte  o  slujbă 

temporară aproape  în  fiecare vară  şi am 

participat  la  câteva  conferințe 

internaționale.  

Dacă mă  veți  întreba  în  ce măsură m‐a 

ajutat  asta  la  interviurile de  angajare de 

după  facultate  nu  pot  să  vă  răspund, 

pentru  că nu  am participat  la nici unul. 

Am  fost  recrutat  direct  de  către  o 

companie  internațională  de  consultanță 

încă  din  anul  patru  şi  am  început  să 

lucrez  imediat  în  cadrul  ei.  Nu  i‐am 

căutat eu, m‐au căutat ei pe mine. 

Şi pot doar să vă spun că nu am fost nici 

pe  departe  cel  mai  activ  sau  implicat 

dintre colegii mei în asemenea proiecte. 

 

Am  exemple  ale  unora  care  astăzi 

coordonează propriile afaceri de  sute de 

mii  de  dolari.  Erau  la  fel  de  activi  şi  în 

timpul facultății şi ...ştiau ce vor să facă şi 

unde vor să ajungă!  

 

Nu  am  să  recomand  nimănui  să  treacă 

prin  facultate  fără  să  se bucure din plin 

de  toată  savoarea  vieții  boeme  de 

student, în nici un caz.  

 

Am  să  afirm  doar  atât,  că,  pe  lângă 

aceasta,  există  şi  responsabilitatea 

deplină a  construirii propriului viitor. O 

responsabilitate  care  trebuie  asumată 

încă din anul întâi de facultate. Succes !!! 

 

 

Răzvan Ogîrcin, 

Managing Partner, 

 AIMS Human Capital  

 

 

 

 

 

 

Page 53: ghidul carierei

Pag. 53 Ghid de orientare în carieră 

Ce  face  o  firmă 

interesa(n)tă?   

 

 

 

 

 

 

In  Statele Unite  ale Americi  şi  în multe 

dintre  statele europene  se poate observa 

o  concurență  între  marile  companii 

pentru a recruta cei mai buni absolvenți. 

Metodele prin care companiile îşi creează 

reputația de cei mai buni angajatori sunt 

numeroase,  dar  toate  au  ca  fond 

implicarea  activă  în  pregătirea  viitorilor 

absolvenți.  De  exemplu  oferă  locuri  de 

practică  plătită/neplătită,  formează 

echipe  de  proiect  cărora  li  se  dau 

obiective  clar  definite,  organizează 

traininguri,  implica  studenții  în 

rezolvarea unor studii de caz.  

 

In  România,  am  observat  în  ultimi  ani 

cum  tot  mai multe  companii  derulează 

programe  şi  proiecte  pentru  studenți  şi 

viitori  absolvenți.  Procter&Gamble, 

GlaxoSmithKline,  Orange,  Zoppas 

Industries Romania sunt  câteva exemple 

de  companii  multinaționale  care 

pregătesc studenți. Proiectele lor sunt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oportunități  extraordinare  de  a  câştiga 

informații  valoroase  despre  cum  se 

lucrează  în  cadrul  acestor  firme,  despre 

piața pe care acționează.  

 

Ce  câştigi  dacă  participi?  O  rețea  de 

cunoştințe.  Vei  face  parte  din  echipe 

formate  din  studenți  valoroşi,  cu 

potențial. În plus vei cunoaşte angajați ai 

acestor  companii  cu  ajutorul  cărora poți 

descoperii  dacă  acea  companie  ți  se 

potriveşte  şi  în  ce  departament  te‐ai 

integra cel mai bine. 

 

Cu  cât  te  expui mai mult unor astfel de 

activități,  cu  atât poți  vedea mai  clar  ce 

anume  îți doreşti de  la viitoarea  carieră, 

în  ce  direcție  să  te  îndrepți,  ce  paşi 

trebuie să faci pentru a ajunge acolo unde 

îți doreşti. 

 

In  general modalitatea  de  a  participa  la 

aceste proiecte presupune  în primă  fază 

Page 54: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 54 

parcurgerea  unor  etape  de  selecție. 

Aceste  etape,  precum  şi  numărul  lor, 

diferă de la o companie la alta (formulare 

de  aplicate,  teste,  assessment  center, 

interviuri).  

 

Concurența  este  destul  de  mare  între 

studenți, fiind vorba de un număr limitat 

de locuri. Probabil te întrebi „Cum să fac 

totuşi  să  am  succes?”.  Într‐un  cuvânt: 

PREGĂTIREA.  În primul  rând  e bine  să 

încerci  să  aflați  cât  mai  multe  despre 

compania  organizatoare.  Un  lucru 

esențial  şi  la  care  marile  companii  țin 

foarte mult sunt: VALORILE. Este vorba 

de valori pe care angajații unei companii 

le  simt  ca  fiind  coloana  afaceri. Poate  fi 

vorba de inițiativă, colaborare, implicare, 

responsabilitate,  leadership,  sunt  foarte 

multe  şi diferă de  la o  companie  la alta. 

De regulă aceste valori sunt enumerate şi 

descrise  pe  paginile  web  sau  în 

materialele  de  prezentare  ale 

companiilor.  În  funcție  de  aceste  valori 

va  fi  realizată  şi  selecția  participanților. 

Vei  fi  testați  dacă  aceste  valori  se 

regăsesc în atitudinea şi comportamentul 

tău.  

Şi nu uita, prima condiție ca să participi 

la  un  proiect  este  să  ştii  că  există.  De 

aceea  schimbă  permanent  informații  cu 

prietenii  tăi  (mai ales din Bucureşti dacă 

ai,  pentru  că  acolo  informația  circulă 

mult, mult mai repede) 

În  continuare  îți  vom  prezenta  câteva 

exemple de programe excelente pe care ți 

le  recomandăm.  Unele  dintre  ele  se 

derulează anual, cu mici modificări de la 

un an la altul. Pentru a ştii exact perioada 

de  desfăşurare,  perioada  de  înscriere  şi 

selecție  a  participanților,  vizitează 

paginile web menționate. 

 

► Cine  caută  găseş te   

Chiar  dacă  ne  repetăm,  credem  că  este 

foarte  important  să  înțelegi!  Caută!  Pe 

internet,  pe  la  facultăți,  prin  prieteni, 

peste tot. 

 

Noi  avem  două  exemple,  iar  restul 

depinde de tine: 

  www.pgbalkans.com  

Procter&Gamble este una dintre cele mai 

active  companii multinaționale  prezente 

pe piața din România. Printre brandurile 

promovate  şi  comercializate  de  aceasta 

regăsim  Ariel,  Tide,  Blend‐a‐Med, 

Pantene.  

În  fiecare  an  Procter&Gamble 

organizează  pentru  studenții  aflați  în 

ultimii doi  ani de  studiu  (ex:  3,4 pentru 

Page 55: ghidul carierei

Pag. 55 Ghid de orientare în carieră 

Ştiinte Economice, 4,5 pentru Politenică), 

patru programe de pregătire. 

Acestea sunt Balkan Case Study‐ al cărui 

conținut  este  axat  pe  domeniul 

marketingului,  Persuasive  Selling 

Workshop,  Information  Technology 

Seminar şi European Financial Seminar. 

Persuasive  Selling  Workshop,  de 

exemplu,  este  un  proiect  excepțional 

pentru  cei  ce  îşi  doresc  o  carieră  în 

vânzări.  Poți  avea  ocazia  să  participi  la 

un studiu de caz referitor la lansarea unei 

noi  game  de  produse  şi  poți  afla  ce 

înseamnă  acest  lucru  pentru  activitatea 

unui  “salesman”.  Care  sunt  provocările 

şi soluțiile posibile în aceste situații. Fără 

a  avea  pretenția  că  vei  învăța  totul,  cu 

siguranță vei dobândi o nouă perspectivă 

asupra complexității acestui domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gskforexcellence.ro 

 

GlaxoSmithKline,  una  dintre  cele  mai 

cunoscute  şi  apreciate  companii  din 

domeniul  farmaceutic  a  derulat  în  acest 

an programul GSK pentru excelență.  

Acesta a avut mai multe componente cu 

denumiri semnificative pentru conținutul 

lor  

• Excelența  la  start  ‐  ʺŞcoala  de 

Afaceri GSKʺ 

• Excelența  în  studiu  ‐  ʺGSK  Junior 

Achievementʺ 

• Excelența  în  profesie  ‐  ʺPremiile 

GSKʺ. 

Şcoala  de  afaceri  GSK  a  oferit 

participanților posibilitatea de a cunoaşte 

modul  de  funcționare  al  unei  companii, 

de  a  se  familiariza  cu  specificul  fiecărui 

departament din structura organizatorică 

şi  de  a  înțelege  interdependențele  care 

influențează eficiența acesteia. 

Acest  proiect  s‐a  adresat  tuturor 

studenților,  participanții  fiind  atât  de  la 

facultăți  cu  profil  economic,  cât  şi 

studenți  de  la  psihologie,  chimie, 

medicină din toată țara. 

 

 

 

 

 

 

Page 56: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinsul  secțiunii:  • Un job pentru fiecare 

• Do IT or die 

• Alte situri1 de interes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse  utile  

Se  spune  din  ce  în  ce mai  des,  că 

problema  timpurilor noastre  este  că 

viitorul  nu  mai  este  ceea  ce  era 

odinioară...  epoca  vitezei  s‐a 

încheiat, epoca informației a început. 

Cine  are  informația  are  deja  un 

avantaj  față  de  restul. Degeaba  eşti 

cel  mai  tare  programator  de  pe 

planetă dacă nimeni nu ştie ce faci şi 

dacă tu nu ştii cui să‐i arăți sau cine 

cât te‐ar plăti pentru creierul tău. 

Noi  am  zis  căutăm  pentru  tine 

câteva  situri1  internet  care  te  pot 

ajuta. 

Page 57: ghidul carierei

Pag. 57 Ghid de orientare în carieră 

Joburi  pentru  toți  

 

 

 

 

www.bestjobs.ro 

Design plăcut, simplu, câteva  reclame  la 

diferiți parteneri. Structură bună, găseşti 

uşor ceea ce te interesează. 

Situl conține mai mult decât doar joburi:  

Are  o  secțiune  de  teste,  unde  poți  alege 

dintre 25 de chestionare scurte, care sunt 

într‐o  oarecare  măsură  legate  de 

domeniul  resurselor  umane,  unele 

încercând  să‐ți  arate  dacă‐ți  place  jobul 

pe care‐l ai (deşi noi ştiam deja răspunsul 

înainte  să  completăm  testul),  dacă  ai 

anumite  aptitudini,  sau  capacitate  de 

decizie 

Întrebările  au  adesea  opțiuni  care  nu  se 

potrivesc  la  toată  lumea,  iar  unele 

întrebări  un  ton  jovial  şi  poate  puțin 

ironic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Testele  nu  sunt  foarte  profesionale  pe 

domeniul  HR,  ceea  ce  este  şi  normal, 

testele  serioase  costând  în  general mulți 

bani.  Sunt  totuşi    binevenite,  chiar dacă 

ne dau la final doar un punctaj şi o frază 

care  nouă  ne‐a  amintit  de mesajele  din 

prăjiturelele  cu  răvaşe: „Profesia pe  care 

o  aveți  vă  permite  să  vă  realizați  pe 

deplin  personalitatea  şi  să  treceți  peste 

hârtoapele de tot felul, în bolidul carierei 

dv.”.  Meritul  lor?  Ne  mai  descrețesc 

puțin  frunțile după  căutări obositoare  şi 

ne  mai  reduc  frustrările  pe  care  ni  le 

creează ofertele care nu se potrivesc cu ce 

vrem  noi  oricum  am  întoarce  imaginea 

de pe monitor. 

La  intrare  pe  noi  ne‐a  întâmpinat  o 

doamnă, de  fapt poza doamnei  care  era 

foarte bucuroasă  că  reuşise  să obțină un 

job prin  intermediul  sitului.  Sperăm noi 

că  nu  pe  cel  de  promovare  a  sitului  pe 

prima pagină. Este oricum de efect, nouă 

Page 58: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 58 

ne‐a  dat  sincer  speranțe.  Am  găsit  sub 

poză,  un  link  spre  alte  destul  de multe 

poveşti de succes, ceea ce este un alt plus. 

Am încercat şi noi să punem o poveste de 

succes,  bineînțeles  doar  de  dragul 

verificării,  dar  n‐am  reuşit,  ceea  ce  ne 

spune că cineva le şi verifică şi bine face. 

Forumul  este  şi  el  interesant.  Destul  de 

multe teme dezbătute cu destul de multe 

comentarii,  de  la  oameni  care  au  plecat 

din  țară  şi  vor  să  se  întoarcă  (şi  sunt 

bineînțeles criticați de cei din  țară), până 

la bancuri (sic!) cu studenți, şefi etc.  

La  secțiunea  articole,  găsim  diferite  ştiri, 

articole din  lege referitoare  la concediere 

(dur pe un sit de angajări dar foarte util) 

şi despre contractul individual de muncă. 

De  asemenea,  alte  articole  destul  de 

interesante  ‐    de  la  cum  să‐ți  găseşti 

vocația la cum să recunoşti şi să acționezi 

într‐un caz de hărțuire sexuală.  

La studii, poți opta între cursuri oferite de 

firme  sau  meditații  oferite  de  persoane 

private.  Există  o  paletă  largă  de  cursuri 

în toate domeniile, din păcate majoritatea 

sunt din Bucureşti.  

O parte a sitului este accesibilă fără să fii 

înregistrat.  Practic  poți  să  vizualizezi 

aproape tot, dar nu poți sa adaugi mesaje 

pe forum sau să aplici la joburi. 

Ca să te înregistrezi ai nevoie de o adresă 

de e‐mail validă, unde ți se va trimite un 

cod.    După  asta,  urmează  formularul, 

destul  de  obişnuit.  Se  cer  cam  multe 

informații obligatorii în formular. Ce faci 

dacă  nu  ai  telefon  fix?  Îl  inventezi.  Sau 

scrii tot mobilul. Altfel nu se poate. 

Durează  de  asemenea  destul  de  mult 

până  completezi  tot  formularul. Ce  este 

bine e că unele date, de care nu eşti sigur, 

le poți completa mai târziu. De asemenea 

interesant  este  ca  ai  şi  opțiunea  de  a‐ți 

adăuga o poză la cv. 

Poți să ai maxim trei CV‐uri, dacă vrei să 

ai cv‐ul în mai multe limbi. De asemenea 

el poate  fi  editat,  vizualizat  şi  tipărit.  Şi 

arată destul de bine  chiar  şi pe  foaie.  În 

funcție de câte date ai completat, ți se dă 

un  procentaj. Nu  poți  astfel  sa  aplici  la 

nici un job de pe sit, dacă nu ai completat 

CV‐ul mai mult de 60%. 

După CV, îți poți înregistra şi o scrisoare 

de  intenție,  care  este  destul  de  simplă, 

doar text. 

După ce ai toate documentele, poți căuta 

joburi pe diferite domenii şi oraşe. Există 

destul  de  multe  joburi  pe  diferite 

secțiuni. Unele  joburi  erau  listate  la mai 

multe  secțiuni,  dar  este  în  interesul 

candidaților,  care au mai multe  şanse  să 

Page 59: ghidul carierei

Pag. 59 Ghid de orientare în carieră 

găsească  un  job, mulți  având  de  obicei 

mai  multe  domenii  în  care  ar  dori  să 

lucreze.  Poate  doar  în  aria marketing  / 

vânzări  /  publicitate  ar  trebui  puțin 

reglate  lucrurile  că  posturi  de  genul 

reprezentant  marketing  nu  au  legătură 

cu publicitatea. 

Dacă  nu  aveți  mult  timp  mereu  la 

dispoziție să căutați  joburi pe net, puteți 

primi diferite oferte pe e‐mail,  în  funcție 

de oraş si domeniu. 

www.bursamuncii.ro  

Design  destul  de  bun,  simplu,  poate 

puțin  prea  sobru.  Structura  este  bună, 

având  de  la  bun  început  domeniile  în 

care se găsesc   joburi, precum şi ultimele 

oferte postate pe sit.  

 

Pe  lista de pe prima pagină,  cu ultimele 

oferte am găsit  separat  câteva  informații 

despre  firmele  care  postează. 

Recunoaştem  că  la  început  ne‐a 

dezorientat  puțin  lista  lungă  de  firmă, 

job,  firmă,  job,  dar  după  câteva minute 

reuşeam să le deosebim rapid. 

 

Trebuie  să  recunoaştem  că  ne‐a  plăcut 

înregistrarea.  Ce  user  vrei?  Bine,  zi 

parola.  Ok.  Cum  te  cheamă?  Aşa.  De 

unde eşti? Gata. Bine ai venit.  Interesant 

nu? 

Primul  lucru  după  ce  ne‐am  înregistrat, 

suntem  anunțați  subtil  că  putem  găsi  şi 

joburi în străinătate, dacă ne completăm  

şi  CV‐ul  în  engleză.  Tot  aici  suntem 

anunțați că trebuie neapărat să mai facem 

două  lucruri:  să  ne  completăm  profilul 

(cam  ce  domenii  ne  interesează)  şi 

bineînțeles  CV‐ul.  Cum  suntem  foarte 

ascultători,  ne‐am  ales  domeniile  de 

interes  şi  le‐am  adăugat  la  profil. După 

care  am  aşteptat.  Domeniile  au  fost 

adăugate  şi  atât.  Noi  insistăm  totuşi  şi 

găsim  în  partea  dreaptă  mai  multe 

opțiuni, printre care şi cea de CV.  

 

Dăm peste un formular destul de normal, 

dar care ne‐a ținut ocupați destul de mult 

timp.  Am  găsit  puncte  interesante,  de 

genul  „ce  considerați  mai  relevant  – 

educația sau experiența” dar şi puncte cu 

care  nu  putem  fi  de  acord  –  Şcoala 

Generală  (nu  vedem  nicicum  care  ar  fi 

relevanța  acesteia).  Tot  ca  puncte  slabe 

am mai nota  faptul că  la Facultate nu  te 

mai întreabă nimic altceva. Iar noi ştim că 

este o diferență  între  facultăți de  acelaşi 

profil  din  diferite  oraşe  şi  între 

universități  de  stat  şi  private.  Noi  am 

încercat  să  scriem  şi  facultatea  şi 

universitatea, dar nu a mers,  textul  fiind 

prea mare. La  limbi  străine ne  întrebăm 

de ce sunt doar trei? Nu că am şti noi mai 

multe,  dar  sunt  unii  care  ştiu.  Şi  de  ce 

Page 60: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 60 

butonul  de  la  „fluent”  a  fugit?  Vrea  să 

sugereze  că  n‐am  şti  destul  de  bine?  În 

final  ne mai  blocăm  puțin  la  partea  de 

atitudini  /  aptitudini,  unde  n‐am  înțeles 

absolut  deloc  ce  înseamnă  o  aptitudine 

marketing,  dacă  terminarea  la  termen 

este  o  aptitudine  sau  o  trăsătură  de 

personalitate sau cum poți avea abilitatea 

de proprie  inițiativă. Oricum am marcat 

că  ne  interesează  succesul  echipei,  al 

fiecăruia,  al  companiei,  al  clienților  şi 

tuturor celor care ne cunosc. Şi am trecut 

mai departe. La ce ni se oferă.  

 

Multe joburi, din multe domenii, dar cam 

seamănă.  Şi domeniile  şi  joburile. Multe 

pe vânzări, deşi în mod special nu ne‐am 

ales  acest  domeniu  în  profil,  ceva 

programare, operator de internet (care n‐

am  înțeles  exact  ce  înseamnă). Am găsit 

şi  oferte  care  uitau  un  lucru  esențial  –   

să‐ți spună nu doar avantajele tale ci şi ce 

trebuie  să  faci  (nu prea  serioase,  am  zis 

noi)  dar  pe  ansamblu  ai  de  unde  alege. 

Ne‐a  plăcut  fereastra  în  care  se  deschid 

rapid  informațiile despre un anumit  job, 

pe care îl poți adăuga într‐un short‐list. 

 

Alte  opțiuni  pe  sit:  scrisoare  de  intenție 

în  română  sau  engleză  şi  o  secțiune 

ciudată  dar  interesantă  –  CV  pentru 

programatori,  cu  tot  ce  şi‐ar  dori  ei  să 

completeze de la programare în Pascal şi 

C la baze de date Oracle. De menționat că 

se  completează  nivelul  autoapreciat  al 

cunoştințelor  (de  la  1  la  10,  1  fiind 

maximul). 

Cv2fax  este  o  idee  interesantă.  Poți 

trimite până la cinci faxuri pe zi cu CV –

ul tău la diferite companii.  

În  afara  acestor  secțiuni  mai  găsim 

secțiunea de Presă, cu diferite articole pe 

teme de  interes  şi  secțiune  cu partenerii 

sitului. 

 www.ejobs.ro 

Design  puțin  cam  încărcat,  structura  – 

relativ bună, din nou problema încărcării 

nu ne dă pace. Dar cu puțină răbdare se 

trece peste.  Şi  răbdare  este  ceva de  care 

noi nu am dus lipsă. 

 

Înregistrarea  e  simplă  şi  rapidă.  Datele 

de contact  şi adresa de e‐mail. Se profită 

de  ocazie  ca  să  se  caute  doritori  de 

informații din partea  firmelor partenere. 

Doritori  sau  neatenți,  pentru  că 

butoanele de opțiune sunt setate  implicit 

pe DA. 

 

Suntem anunțați că avem câteva câmpuri 

necompletate  în CV, ni se explică şi care 

dacă  vrem  şi  pornim  în  aventura  unui 

nou  formular. Complex,  complet  şi  care 

are  nevoie  mare  de  asistență  ca  să  fie 

completat. Trebuie  alese  submeniuri din 

Page 61: ghidul carierei

Pag. 61 Ghid de orientare în carieră 

meniul din stânga, completate câmpurile 

apoi  trecut  la  următorul.  Trebuie  să 

spunem  că  ne‐a  amuzat  la  categoria 

jobului – categoria „fac orice”.  

 

Am  fost  întrebați  şi  câți bani vrem  şi de 

când  avem  carnet  de  conducere,  am 

descris  jobul  ideal  şi  din  nou  am  fost 

întrebați  câți  bani  vrem  (poate  ne‐am 

răzgândit  între  timp).  Am  descris  şi 

compania  ideală precum  şi  ce  joburi am 

avut până acum.  

 

Alte  întrebări  standard,  referitoare  la 

educație, aptitudini, referințe şi afilieri la 

diferite organizații  şi ajungem  la o parte 

destul  de  originală  şi  interesantă  în 

acelaşi timp – mini‐interviu. Există acolo 

zece întrebări care se pun în mod normal 

în  timpul unui  interviu  şi  la care poți să 

răspunzi pentru a te pune deja în situația 

unui  intervievat. După  câte ni  se  spune,  

răspunsurile sunt oferite spre vizualizare 

şi  angajatorilor  care  îşi  pot  face  astfel  o 

impresie mai clară asupra candidaților.  

 

Partea  de  teste,  deşi  pare  interesantă, 

după cele patru domenii prezente: sales, 

personalitate,  project  management, 

negociere  precum  şi  după  motivația 

prezentă  pe  sit  (îți  măreşti  şansele  de 

angajare  etc)  ne‐a  fost  inaccesibilă,  nu 

pentru că era contra cost  (0,99$ per SMS 

ca  să primeşti  codul de  acces)  ci pentru 

că numărul era pentru o singură rețea de 

telefonie mobilă, iar noi eram în cealaltă. 

 

Scrisoarea de intenție este şi ea prezentă, 

iar  ce ne‐a  amuzat puțin,  este partea de 

casting,  unde  trebuie  să  completezi 

descrierea  fizică,  precum  şi  o  poză. 

Oricum  este  binevenită  şi  această 

oportunitate.  

Joburi  sunt,  iar  ca  de  obicei  unele  se 

repetă. Multe  în  domeniul  vânzări,  care 

coincide aproape cu marketing. 

În afară de joburi, mai puteți găsi articole 

despre  carieră  pe  destul  de  multe 

subiecte  (inclusiv  familie  şi carieră!), dar 

destul  de  puține  articole  în  fiecare 

categorie.  Ultima  posibilitate  este 

academia, unde pentru câteva sute de mii 

puteți cumpăra câteva pachete de curs şi 

de  atestare  în  sales,  marketing,  relații 

publice  etc. Nu    ştim  însă  cât  de  bune 

sunt, pentru că nu există nici un exemplu 

şi  nu  ştim  cât  de  serios  este  examenul 

grilă  cu  40  de  întrebări  care  apar  în 

pachetul  de  testare  (ca  la  licență). 

Atestarea  se  acordă pentru un procentaj 

minim  de  50%,  pentru  90%  primeşti 

Magna  cum  Laudae,  iar  pentru  100% 

Summa cum Laudae. 

 

Page 62: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 62 

www.resurseumane.ro 

Design  bun, plăcut  la  vedere.  Structură: 

bună,  concisă,  meniu  sus,  câteva 

informații  generale  pe  prima  pagină, 

prezintă top jobs în stânga. 

 

Necesită bineînțeles user‐name  şi parolă. 

Formularul e destul de simplu, iar parola 

se  trimite  prin  e‐mail  imediat.  Odată 

intrat  poți  să  vezi  joburile  existente,  să 

foloseşti  generatorul  de  CV‐uri  care  te 

trece prin  toate etapele considerate de ei 

necesare (în general apar toate câmpurile 

care  se  regăsesc  într‐un  CV  complet 

pentru  a  nu  uita  ceva,  dar  se  pot  sări 

peste anumite etape printr‐un meniu din 

partea stângă.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV‐ul porneşte ca şi “alb” – necompletat 

apoi  devine  “critic”  –  completat  pe 

alocuri,  “satisfăcător”  înseamnă  că  ai 

completat câmpurile obligatorii,  iar dacă 

dai  şi  informații  suplimentare  ajungi  la 

“optim”.  

 

Ca  punct  slab  ‐  destul  de  puține  joburi 

postate pe sit . Mai multe joburi prezente 

în  secțiunea  top  jobs  decât  în  cea 

normală, criteriile de diferențiere nefiind 

după noi foarte clare. 

 

    

   

    

  

Page 63: ghidul carierei

Pag. 63 Ghid de orientare în carieră 

Do    IT!   

 

 

 

 

 

 

www.gurulance.com 

Sit  gen  portal,  bine  structurat  şi  cu  un 

design  bun.  Poate  chiar  fi  considerată  o 

structură de forum. 

Este  foarte  interesant  pentru  domeniul 

IT:. Locul de  întâlnire a programatorilor 

şi web‐designerilor freelanceri cu diferite 

proiecte din întreaga lume. Pur şi simplu 

cine  are  nevoie  de  ceva  în  domeniul 

software,  propune  un  proiect  pe  situl 

acesta,  cu  toate detaliile necesare,  iar  cei 

care doresc să realizeze proiectul licitează 

pentru  proiectul  respectiv,  oferind  un 

timp  de  realizare  şi  un  preț.  De  obicei 

este  prezent  şi  câte  un  link  spre  pagina 

personală a programatorului, unde  el  se 

prezintă  şi  prezintă  câteva  exemple  din 

ceea ce ştie să facă. 

Am  întâlnit  şi  români  care aplicau pe  la 

proiectele  de  acolo  şi  erau  chiar  printre 

cei scumpi (zicem noi şi calitativi).  

Deci dacă  te pricepi  la unele dintre Php, 

Asp,  Dreamweaver,  Flash,  C++,  Java, 

Javascript, mergi să vezi că nu ai decât de 

câştigat. 

 

 

 

 

  

 www.e‐idea.ro 

E‐idea  –  este  Competiția  Națională  de 

Idei  Software  pentru  Tineret,  un 

eveniment anual dedicat tinerilor care îşi 

pregătesc o carieră în domeniul IT&C.  

 

Premiul cel mare este înființarea gratuită 

a  firmei  şi 1000$ pentru a  începe. Foarte 

interesant  ‐  deşi  nu  ştim  exact  ce  s‐ar 

putea  începe  cu  1000$,  este  totuşi  un 

început. Din păcate  la momentul editării 

acestui  material  concursul  este  deja 

finalizat, altfel am fi  încercat  şi noi să ne 

înscriem.  

Am  găsit  lista  finaliştilor,  dar  atât. Nici 

un  cuvânt despre  ideile  lor. Poate  ca  să 

nu fie furate, dar posibil de asemenea să 

se fi uitat acest aspect. 

 

Pagina  web  totuşi  nu  este  gata.  Ne 

întrebăm de ce durează, având în vedere 

că  este  un  concurs  național,  sprijinit  de 

multe  firme din domeniul  IT, precum  şi 

de  Ministerul  Comunicațiilor  şi 

Tehnologiei Informației. 

Page 64: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 64 

Sperăm  ca  până  la  ediția  viitoare  să  fie 

totul  pus  la  punct  şi  să  aflăm mai  din 

timp  despre  concurs.  Poate mai  apar  şi 

nişte sponsori în plus.  

Îți  urăm  şi  ție  succes  –  dacă  ai  idei  în 

domeniul IT. 

 www.softnews.ro 

Design de gen portal, pe culoarea noastră 

preferată  –  albastru.  Puține  reclame  şi 

oricum legate de conținut. 

Structură  portal  clasic,  cu meniu  sus,  şi 

am zice noi incredibil de multe informații 

şi  opțiuni  pe  prima  pagină,  totuşi  bine 

structurate:  pe  centru  punctele  forte  ale 

săptămânii  (weekly  highlights),  iar  sub 

ultimele programe (latest software). 

 

Partea  stângă  începe  cu obişnuita  căsuță 

de  login,  urmată  de  diferite  prezentări, 

topuri  de  soft  şi  topuri  ale  download‐

urilor  de  pe  sit.  Interesant  este  că  situl 

este ... bilingv în engleză şi română.  

De  exemplu  partea  de  submit  software, 

unde poți să‐ți oferi propriile creații spre 

vânzare.  Sau  le  poți  da  pe  gratis,  dacă 

vrei,  ca  să  fie  îmbunătățite de  alții  şi  să 

câştigați toți experiență. 

Nu mai  are  sens  să  spunem  că  fix  sub 

meniu avem cinci ferestre cu ultime...  

Adică  ultimele  softuri,  ultimele  drivere, 

ultimele  jocuri  şi  ultimele  ştiri  (în  două 

limbi).  

În vreo patru ore cred că poți să‐ți faci o 

idee cam despre cât de vast este situl. Noi 

n‐am avut atâta timp  la dispoziție aşa că 

ne‐am  mulțumit  să  mai  „observăm” 

secțiunea foarte documentată de  

advertising, pentru firmele care doresc să‐

şi  facă  reclamă  pe  sit,  secțiunea  de  help 

care  în  sine  ar  dura  o  jumătate  de  oră 

bună să fie parcursă. Ne‐am bucurat apoi 

că  am  găsit  o  secțiune  de  feed‐back,  care 

lipseşte de obicei pe situri româneşti. Nu 

că aveam ceva de reproşat, dar poate unii 

mai  inteligenți  ca  noi  ar  putea  să 

dorească acest lucru.  

Foarte  utilă  pentru  pasionații  de 

telefoane  mobile  va  fi,  credem  noi  , 

secțiunea de wap. Noi nu ne‐am priceput 

foarte bine nici la wap şi nici la secțiunea 

următoare   XML backend, care chiar ne‐a 

lăsat  pe  drum  aşa  că  am  mai  navigat 

puțin  prin  arhiva  de  ştiri,  pe  doi  !  ani  – 

2002  şi  2003,  iar  în  final  am  poposit  pe 

forum  vreo  oră,  unde  am  mai  fi  rămas 

dacă nu mai aveam şi altceva de lucru.  

 

N‐am mai rulat partea de chat pentru că 

PC‐ul  nostru  n‐a  vrut  nicidecum  să 

încarce aplicația. Dar presupunem că este 

în concordanță cu restul sitului – plin de 

informații utile, care pe ici pe colo pe noi 

ne‐au depăşit! 

 

Page 65: ghidul carierei

Pag. 65 Ghid de orientare în carieră 

Alte situri de interes 

 

 

 

 

 

 

www.fwd.aiesec.ro 

Situl  fwd.aiesec.ro  arată  destul  de  bine. 

Doar  patru  butoane  de  meniu,  dar 

pagina principală este plină de informații 

gen portal  –  cu  titlu, un  rând  şi  link de 

continuare. 

 

Nu există reclame şi nici pop‐up‐uri care 

să ne deranjeze din navigare. 

 

Cei de  la AIESEC  au multe parteneriate 

cu  diferite  firme,  ceea  ce  le  permite  să 

ofere  studenților  multe  conferințe  şi 

proiecte  interesante,  al  căror  program 

este prezentat aici.  

De  asemenea  am  găsit  prezentări  ale 

unor  companii,  prezentarea  profilului 

angajatului  ideal  de  la  o  serie  de 

companii, o secțiune de interacțiune unde 

am  găsit  exemple  personale,  forum  şi 

răspunsuri la întrebări precum şi analize ale 

unor proiecte încheiate şi o secțiune de  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

resurse unde sunt articole, link‐uri şi alte 

resurse pe diferite domenii – planificarea 

carierei, comunicare, IT, limbi străine etc. 

 

www.managementhelp.org 

Probabil unul din puținele situri care nu 

au  design.  Aproape  deloc.  Doar 

informații. O idee interesantă, cu care ne‐

am obişnuit relativ repede. Există o siglă, 

un titlu şi un tabel cu 72 de domenii (cele 

mai populare din totalul de 675 !!) în care 

poți  primi  ajutor  de  la  experții 

managementhelp. 

 

Există  domenii  de  la  Marketing, 

management  şi  leadership  la voluntariat 

şi cum să‐ți dezvolți o afacere. 

 

Un  singur  click  îți  deschide  o  fereastră 

plină cu linkuri spre diferite articole, cărți 

recomandate,  alte  situri.  Totul  este 

interconectat.  

Page 66: ghidul carierei

Centrul de Dezvoltare a Carierei  Pag. 66 

Ți  se  spune  că  ar  trebui  să  începi  cu 

articolul  X  şi  cu  cartea  Y.  Dacă  eşti  de 

acord  începi un proces  care  seamănă  cu 

construirea  unei  case  –  cărămidă  cu 

cărămidă  te  îndrepți  de  la  articole  ce 

tratează  lucruri  de  bază  la  articole mai 

complexe despre subiecte mai complexe. 

Dacă ştii deja câte ceva mai ai alte opțiuni 

‐ să vezi alte situri şi multe alte articole. 

 

Noi  nu  putem  decât  să  ne  bucurăm  că 

aşa  ceva  există  şi  să‐ți  urăm  căutare 

plăcută.  Cu  răbdare,  poți  găsi  multe 

lucruri interesante. 

 

www.quintcareers.com 

Design tip portal. Câteva reclame, dar  în 

general se potrivesc cu designul sitului. 

Ca  structură  se  remarcă  ca  genul  all‐in‐

one  i‐am zis noi. Adică nu sunt meniuri. 

Sau  mai  bine  zis  nu  sunt  meniuri 

tradiționale. Tot conținutul este prezentat 

deja  pe  prima  pagină  într‐o  variantă 

prescurtată (titlu, un rând din conținut şi 

un  link de  continuare). Un  singur  lucru 

ne‐a  mai  deranjat  puțin  –  ferestrele  de 

gen pop‐up. 

 

Situl este bine gândit şi plin de informații 

utile (şi nu numai). De ce zicem că e bine 

gândit?  Pe  prima  pagină  se  încadrează 

perfect  în  fereastra  noastră,  pe  mijloc 

următoarele  secțiuni:  Articolul 

săptămânii1,  Sfatul  zilei,  Unealta  zilei, 

Situl  zilei.  Foarte  importante  şi 

interesante.  Sub  doar  se  dau  informații 

despre folosirea sitului (secțiunea Pentru 

noi‐veniți),  link‐uri  rapide  ş.a.m.d. 

Bineînțeles după  accesarea  linkului  spre 

un articol (care se încadrează şi el perfect 

în ecran), poți merge  la următorul  fără a 

reveni  la  o  pagină  anterioară.  Poate  un 

buton  de  „sus”  n‐ar  fi  stricat,  având  în 

vedere  că  sunt  multe  articole  pe  o 

singură pagină şi după ce navighezi prin 

patru  articole,  e  cale  lungă  până  la 

butonul „home” care te aduce înapoi. 

 

Pe  stânga,  aşezate  frumos,  alte  opțiuni 

din care am remarcat: 

• Kit‐ul  carierei:  ajutor  pentru  CV, 

scrisoare  de  intenție,  prezentare  la 

interviu  şi  foarte  interesant  articole 

despre  negocierea  salariului  (poate 

mai greu realizabilă în România, dar 

nu  imposibil). Testele prezente sunt 

de  asemenea  foarte  detaliate,  iar 

răspunsurile  sunt  foarte  bine 

motivate.  Deci    veți  şti  când  ați 

greşit  de  ce  şi  care  este  idea  din 

spatele întrebării. 

 

 

1 Toate numele secțiunilor sunt traduceri aproximative din limba engleză.  

Page 67: ghidul carierei

Pag. 67 Ghid de orientare în carieră 

• Caută un job: link‐uri spre o serie de 

parteneri  care  oferă  servicii  de 

intermediere de  locuri de muncă pe 

internet 

• Educație:  multe  articole  despre 

învățare,  şcoală,  ce  ți  se  potriveşte, 

cum  să obții  sprijin  financiar  (mare 

problemă  în  SUA).  Articolele  sunt 

împărțite  pe  trei  grupuri  țintă  – 

adolescenți,  studenți  şi  adulți  care 

vor să reia şcoala. 

• Fă‐ți un CV nou: o ofertă  completă 

de CV‐uri , scrisori de intenție şi alte 

documente  de  acest  gen, 

„construite”  cu  ajutorul 

profesioniştilor  de  la  quintcareers. 

Noi  avem  încredere  că  sunt 

profesionişti, dar prețul ne‐a depăşit 

posibilitățile.  Ceea  ce  a  părut  mai 

interesant a fost criticul de CV, care 

costa de  10  ori mai puțin. Nu  ştim 

însă cât de critic ar fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Doctorul  de  carieră:  Dr.  Randall 

Hansen  cu  multe  titluri  legate  de 

carieră  te  sfătuieşte  să  citeşti 

articolele  de  pe  sit,  articolele  lui 

legate  de  carieră  şi  dacă  vrei  poți  

să‐l  angajezi  ca  „antrenor”  (coach) 

personal.  Noi  am  fi  vrut  să‐l 

angajăm, dar am avea nevoie de un 

job sau două ca să strângem banii... 

• Subscrie  la  news‐letter:  diferite 

materiale pe care le poți primi pe e‐

mail. 

 

După  cum  spun  cei  care  administrează 

situl, sunt lideri în consiliere în carieră şi 

căutare de  locuri de muncă. După ce am 

navigat puțin pe sit, nu am putut decât să 

le  dăm  crezare.  Aşteptăm 

contracandidați! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 68: ghidul carierei

Ghid de orientare în carieră   Pag. 68

Mesaj către tine 

   

”Cineva  a  strigat,  ‘eu  am  un  vis’.   Acel  vis  astăzi  pare  aproape  ridicol. Atunci  era 

inimaginabil să te gândeşti că poate fi atins chiar si parțial. Idea este că toți trebuie să 

avem  un  vis,  un  mare  vis.  Nu  vorbim  despre  dorințe  sau  despre  simple  situații 

materiale, ci vorbim despre vise care astăzi par de neatins. 

 

Dacă citeşti aceste cuvinte eşti interesat să devii regizorul timpului tău şi ai înțeles că 

lumea este plină de figuranți şi de actori care valorează puțin, foarte puțin. Toate acestea 

se transpun în oportunități, în mari ocazii care chiar aici la câțiva paşi de tine aşteaptă 

doar să fie fructificate şi dezvoltate. 

 

Nu am pierdut niciodată o secundă să‐mi plâng insuccesele sau problemele pe care le‐am 

avut;  acestea  cu  siguranța  nu  se  vor  termina  niciodată.  Am  înțeles  că  greşeala, 

insuccesul  este o ocazie  favorabilă pentru a găsi  şi parcurge noi  căi pentru a găsi noi 

soluții.  

 

Am  înțeles că viitorul meu depinde de mine, de modul  în care  interacționez cu  lumea 

care mă  înconjoară  şi mai mult decât atât depinde de modul  în care  reuşesc să accept 

schimbarea. Bineînțeles că a trebuit să mă hotărăsc ce vreau să devin şi ce eram dispus 

să plătesc pentru a obține ceea ce doream. Am plătit  şi mai plătesc  încă un preț  foarte 

ridicat. In definitiv munca mea e viața mea şi viceversa.  

 

Tu ce vrei de la viața ta, ce te aştepți de la propriile forțe, ce eşti dispus să pierzi şi să 

investeşti? Puneți aceste întrebări şi dă‐le un răspuns, dar fă‐o în fața unicei persoane 

care te poate ajuta necondiționat, fă‐o în fața ta. Acestea vor da forță visului tău, sau îl 

vor anula pentru eternitate.  

 

Tu vei putea continua să dai vina pe altcineva, fie pe… Guvern, pe partid, pe Papa sau 

pe  societate,  dar  făcând  aşa,  sincer  să  ştii  că  te  vei  minți  doar.  Trăieşte‐ți  visul, 

Page 69: ghidul carierei

Pag. 69 Ghid de orientare în carieră 

eliberează enorma energie cu care eşti înzestrat, înfruntă lumea şi orice lucru care ți se 

arată ca o splendidă oportunitate, nu  fă dificile  lucrurile care  îți  intersectează drumul, 

acceptă‐le complexitatea analizând posibilele căi pentru a găsi soluții şi acționează.  

 

Când porneşti tot acest proces nu accepta compromisuri de la propriile principii, cine te 

va  judeca nu  va  putea  să  te  judece niciodată  atât  de  bine  cum  o  poți  face  tu  pentru 

propria  persoană. Priveşte  lumea  surâzând,  pentru  că  tu  ştii…  există  întotdeauna  o 

soluție, există o soluție pentru tot. Intr‐o  lume  în care dificultățile sunt multe  şi unde 

majoritatea gravitează în mediocritate absolută, tu nu poți decât să găseşti calea pentru 

a‐ți dezvolta visul, e suficient să crezi că va  fi posibil şi aşa va  fi. In  fond ai  înțeles că 

toate marile cuceriri încep cu un prim pas şi că nimeni nu era un super erou.  

 

Ce îți lipseşte pentru a putea fi unul dintre cei căruia îi va aparține o parte din succesul 

care este de împărțit ?  

 

Poate  peste  câțiva  ani  îți  va  cădea  în mâini  acest manuscris  şi  dacă  vei  reciti  aceste 

cuvinte, voi putea să  îți dau dreptate, voi putea să‐ți spun că ai  făcut bine crezând  în 

tine însuți.” 

 Gianluca Testa Administrator Unic, Zoppas Industries România