GHIDUL ASUPRA PROBLEMEI GHIDUL PE PROBLEMA …

of 66 /66
GHIDUL PE PROBLEMA PARTICIPĂRII PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR Asociaţia Internaţională Ecologică o Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS Eco-TIRAS Chişinău 2010 GHIDUL ASUPRA PROBLEMEI PARTICIPĂRII PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS Eco-TIRAS Chişinău 2011

Embed Size (px)

Transcript of GHIDUL ASUPRA PROBLEMEI GHIDUL PE PROBLEMA …

ÎN LUAREA DECIZIILOR
Eco-TIRAS Chiinu 2010
ÎN LUAREA DECIZIILOR
Eco-TIRAS Chiinu 2011
Eco-TIRAS
ÎN LUAREA DECIZIILOR
Eco-TIRAS Chiinu 2011
Chiinu: Eco-TIRAS, 2011, 64 pag.
Redactor ediiei: Ilia Trombiki
Cartea prezint un ghid pentru ceteni i asociaiilor lor, care vrea se participe în procesului lurii deciziilor la nivelurile local i naional. Sunt inclui actele legislative i normative care regulea- z procesul participrii în luarea deciziilor în Moldova i recomandrile practice în organizarea participrii.
Publicaia a fost posibil graie susinerii financiare a Fundaiei Rosa Luxemburg, Berlin, Ger- mania.
This edition has been produced with the financial assistance of the Rosa Luxemburg Foundation (Germany) and has the scope the strengthening of capacities of citizens and NGOs in the deci- sion making participation process in Moldova on national and local levels. It is based on recently adopted legislation of Moldova, permitting efficient involvement of public in decision making process.
Copyright © 2011 Eco-TIRAS International Environmental Association of River Keepers Copyright © 2011 Asociaia Internaional Ecologic o Pstrtorilor Rîului Eco-TIRAS
Trombiki, Ilia Ghidul asupra problemei participrii publicului în luarea deciziilor / Ilia Trombiki ; Asoc. Intern. Ecologic a Pstrtorilor Rîului Eco-TIRAS. – Ch. : «Elan Inc», 2011 (Tipogr. «Elan Poligraf» SRL). – 64 p. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Rosa Luxemburg Berlin, Germania. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-214-7.
Hotrîre Parlamentului pentru aprobarea Strategiei dezvoltrii societii civile în anii 2009–2011 (2008) Lege privind transparena în procesul decizional (2008) Extrase din legislaia Republicii Moldova, relatat la participarea publicului în luare deciziilor
• Lege cu privire la Guvern • Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului • Lege privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti
ale administraiei publice centrale i locale • Lege privind sistemul bugetar si procesul bugetar • Lege privind actele legislative • Lege privind administraia public local
Hotrîre Parlamentului pentru aprobarea Concepiei privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil (2005)
Hotrîre Biroului Permanent al Parlamentului cu privire la modul de executare a Hotrîrii Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Concepiei privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil
Hotrîre Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la aciunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena în procesul decizional
Regulament privind mecanismul cooperrii dintre Autoritile Publice Locale comunei i societatea civil (proiect-model)
Îndrumtor pentru participarea civic la procesul de luare a deciziilor
...........................................................................................................................................4
.................................................................................................. 6
........................................................... 11
............................................................................... 25
........................................................................................... 28
............................................................................................. 29
............................................................ 41
..................................... 46
4
PREFA
De ce este nevoie de transparen în procesul decizional? Din întreaga mas de legi i actelor normative adoptate în Republica Moldova cele mai multe
dintre ele la nivel naional sînt rezultatul iniiativelor Guvernului, Preedintelui sau deputailor, care au drept de iniiativ legislativ. În aceste circumstane, proiectele de legi i hotrîrile guver- nului sînt pregtite de obicei de ctre ministerele i departamente care fac parte din el.
Lipsa de transparen în procesul adoptrii numeroaselor legi i actelor normative i de po- sibilitate a societii de a influena deciziile luate de regul conduce la înstrinarea cetenilor de guvern i de activitatea sa, iar uneori provoac rbufniri de nemulumire deschis.
Reprezentanii statului, alei sau numii, de multe ori îi consider poziia ca o garanie a dreptului necondiionat de a lua decizii proprii indiferent de reacia societii la acestea.
Absena sau imitarea consultrilor cu publicul fac ca realizarea deciziei luate s fie una dificil i costisitoare. În acelai timp, de regul, decizia luat în secret poart în sine consecine social- economice negative, neutralizarea crora necesit mijloace suplimentare:
Schema ce ilustreaz c tendina de a evita consultarea i participarea publicului la adoptarea deciziilor cost mai scump decît respectarea principiilor participative.
Dezvoltarea parteneriatului social nu este posibil fr dezvoltarea instituiilor democratice ale societii, una din cele mai importante fiind publicitatea, adic deschiderea informaional a statului, transparena proceselor de guvernare statal i de luare a deciziilor.
Cu toate acestea, înelegerea faptului c deciziile puterii vor fi executate numai atunci cînd sînt înelese i aprobate de ctre societate a condus unii politicieni din Moldova s adopte meca- nismele legislative pentru asigurarea transparenei procesului lurii deciziilor. În Moldova, acest proces a avut loc treptat. Primele iniiative legislative de asigurare a transparenei procesului legislativ (1998-1999) au fost respinse de Parlament. Mai tîrziu, în decembrie 2005, parlamentul a adoptat în calitate de hotrîre Conceptul de cooperare între Parlament i societatea civil. Imple- mentarea acestui mecanism în anii 2006 - 2009 a decurs destul de bine i a demonstrat eficacitatea mecanismelor propuse. În cadrul implementrii a devenit clar c procesul de participare trebuie
Participarea la luarea deciziilor
Modul de adoptare a deciziei: unilateral sau cu participare multilateral?
proiect Sfîrit de
proiect Sfîrit de
5
s includ etapele iniiale de pregtire a documentelor, adic discutarea proiectelor elaborate în ministere i departamente. Respectiv, în noiembrie 2008 a fost adoptat o Lege privind transpa- rena procesului decizional, care include obligaiile atît a autoritilor executive centrale cît i celor locale i ale societii civile în realizarea unui dialog permanent cu privire la deciziile luate.
De ce implementarea transparenei în luarea deciziilor ar trebui s fie atrgtoare pentru au-
toriti?
· Transparena permite restaurarea i dezvoltarea încrederii între public i autoriti; · Ea ajut administraia s identifice mai rapid i eficient nevoile societii; · Mai uor se ajunge la un consens în societate, ceea ce permite evitarea conflictelor; · Procesul de implicare include i identificarea locului, funciei, pe care le va avea soci-
etatea implicat în procesul de implementare a deciziilor.
Perioada ulterioar intrrii în vigoare a legii a artat c implementarea procesului transparent de luare a deciziilor nu este unul uor. De multe ori vedem o simulare a realizrii legii, iar multe autoriti, în special locale, pur si simplu nu o cunosc. Aceast brour este publicat pentru a familiariza autoritile i societatea cu legile în vigoare i responsabilitile în domeniul crerii condiiilor pentru participarea eficient a publicului la procesul de luare a deciziilor.
Sperm c aceast publicaie va ajuta la implicarea societii în procesul decizional în Mol- dova, dezvoltarea parteneriatului dintre stat i societate, i, prin urmare, la integrarea rii în comunitatea european i mondial.
„Eco-TIRAS” - Asociaia Internaional Ecologic o Pstrtorilor Rîului”
6
civile în anii 2009–2011 Nr. 267 din 11.12.2008
Publicat: 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2, art. Nr: 11     
Parlamentul adopt prezenta hotrîre. Art.1. – Se aprob Strategia dezvoltrii societii civile în anii 2009–2011, expus în anex. Art.2. – Guvernul: a) în cooperare cu organizaiile neguvernamentale, în termen de 4 luni: - va elabora i va aproba un plan de aciuni pentru implementarea Strategiei; - va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative prevzute în Strategie; b) va prezenta anual, pîn la data de 15 martie, Parlamentului raport despre executarea prevederilor Strategiei. Art.3. – Comisia juridic, pentru numiri i imuniti va exercita controlul asupra executrii prezentei hotrîri. Art.4. – Prezenta hotrîre intr în vigoare la data adoptrii. PREEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr.267-XVI. Chiinu, 11 decembrie 2008.
Anex
STRATEGIA dezvoltrii societii civile în anii 2009–2011
A. Dispoziii generale Societatea civil din Republica Moldova se afl în proces de tranziie spre o prezen
instituional durabil în dezvoltarea naional i cea local. Organizaiile societii civile (OSC) se afirm tot mai vizibil ca partener plenipoteniar în colaborarea cu autoritile publi- ce i cu mediul de afaceri atît la nivel naional, cît i pe plan local. Situaia este influenat, pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea i implicarea activ a OSC din diverse domenii în soluionarea problemelor cu care se confrunt statul, iar pe de alt parte, de necesitatea implementrii standardelor europene care presupun o implicare activ a societii civile în procesul de luare a deciziilor.
În Republica Moldova sînt înregistrate peste 8000 de organizaii neguvernamentale, cu diferite domenii de activitate, numr impuntor care, la prima vedere, poate fi tratat drept in- dicator vizibil al gradului de participare a cetenilor. Din acest numr îns doar o mic parte sînt organizaii active, majoritatea activînd în localiti urbane i concentrîndu-i eforturile în special asupra problemelor de importan naional, mai puin asupra celor de importan local. OSC nu sînt finanate de ctre stat, depinzînd astfel de resurse financiare alternative, în special din partea donatorilor internaionali.
Domeniile de implicare a OSC trebuie s in în mod prioritar de elaborarea cadrului
7
legislativ, a politicilor de monitorizare i de promovare a serviciilor sociale, precum i de consolidarea capacitilor de advocacy i lobby, care sînt indispensabile evoluiei i conso- lidrii societii civile, afirmrii ei în calitate de partener al administraiei publice într-un stat democratic de drept. Este necesar, totodat, consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea unei culturi a comunicrii, a participrii i a interaciunii eficiente între sectorul asociativ i administraia public atît de nivel naional, cît i de nivel local.
B. Valorile i principiile cooperrii i ale relaiilor dintre administraia public i societatea civil în contextul prezentei strategii
Reprezentanii OSC i ai autoritilor publice împrtesc urmtoarele valori i accept pentru cooperare urmtoarele principii:
Activitatea civic Prin activitate civic, în acest context, se subînelege participarea voluntar, din proprie
iniiativ, a cetenilor la viaa public i la procesul de soluionare a problemelor în cadrul comunitii locale, ceea ce reprezint un component esenial al unei societi democrate. Au- toritile publice susin activitatea civic prin crearea unui cadru legal favorabil, prin infor- marea opiniei publice despre activitile lor, prin implicarea OSC în procesul de planificare i de implementare a deciziilor.
Participarea OSC sînt reprezentante ale diferitelor valori i interese împrtite de mem- brii societii. Prin intermediul acestor organizaii cetenii sînt informai i îi pot exprima opiniile cu privire la deciziile propuse. Prin iniierea unui dialog cu opinia public i prin examinarea propunerilor generate în cadrul audierilor publice autoritile publice contribuie la creterea nivelului de înelegere i de implicare a publicului, la îmbuntirea legitimitii statului.
Respectul reciproc OSC i autoritile publice au diferite roluri, complementare, în procesul de dezvoltare i
de implementare a politicilor. Autoritile publice respect dreptul OSC de a-i stabili propri- ile obiective i de a desfura activiti în conformitate cu Constituia rii.
Parteneriatul Parteneriatele dintre OSC i autoritile publice permit acestora s colaboreze efectiv i
s stabileasc responsabilitile astfel încît problemele din societate s fie soluionate cît mai eficient. Autoritile publice îneleg importana implicrii OSC în soluionarea problemelor comunitilor locale, contribuind la dezvoltarea mecanismelor de colaborare existente.
Responsabilitatea i rspunderea Acionînd în interesul public, atît OSC, cît i autoritile publice manifest deschidere,
responsabilitate i rspundere pentru activitile desfurate i pentru utilizarea resurselor. Independena politic a iniiativelor civice În limitele stabilite de legislaie, OSC sînt libere i independente în stabilirea scopurilor,
în luarea deciziilor i în desfurarea activitilor. Dezvoltarea durabil i echilibrat În activitile lor i în cadrul cooperrii, OSC i autoritile publice pornesc de la princi-
piul dezvoltrii durabile i echilibrate. Tratamentul egal i echidistant OSC i autoritile publice respect principiul accesului egal al tuturor cetenilor i al
asociaiilor acestora la posibilitatea de a participa la viaa public. Dezvoltarea regional i local
8
OSC i autoritile publice îneleg importana participrii la dezvoltare i a parteneriate- lor pentru dezvoltare regional i local.
C. Prioritile strategice
I. Instituionalizarea cadrului de consultan, de monitorizare i de evaluare a politicilor publice
Republica Moldova construiete o societate democratic, bazat, pe lîng mul- te alte principii, i pe cel al democraiei participative, în care ceteanul este su- biectul proceselor sociale i politice. Este de neconceput o societate civil fr consultana i participarea cetenilor (prin formele organizate ale societii civile) la pro- cesul de definire, elaborare, monitorizare, evaluare i de implementare a politicilor publice. Obiective
1. Crearea unor mecanisme formale i neformale de implicare a societii civile în proce- sele de definire, elaborare, monitorizare i de evaluare a politicilor.
2. Dezvoltarea mecanismelor existente, adoptarea unor noi msuri de garantare a transparenei activitii atît a ramurii legislative, cît i a celei executive la toate nivelele, de la Parlament i Guvern pîn la consiliile raionale, locale i la primrii.
3. Determinarea modelelor de consultan cu OSC, precum i a modalitilor de partici- pare la elaborarea, monitorizarea, evaluarea i implementarea politicilor publice. Includerea reprezentanilor OSC în grupurile de lucru pentru dezbaterea proiectelor de strategii, de pro- grame naionale i de planuri de aciuni în cadrul procesului de monitorizare a implementrii lor.
4. Crearea unor mecanisme eficiente formale i neformale pentru organizarea de consultane cu societatea civil pe problemele integrrii europene, în conformitate cu Progra- mul de cooperare, cu principiile generale i cu standardele minime de consultan adoptate la nivelul Uniunii Europene.
5. Susinerea i îmbuntirea practicii pozitive de participare a reprezentanilor OSC la parteneriatul regional pentru dezvoltare, inclusiv la parteneriatul cu organizaii neguverna- mentale din regiunea de est a Republicii Moldova, precum i implicarea organizaiilor negu- vernamentale din regiunea transnistrean în procesele de consultare i de luare a deciziilor la nivel naional.
6. Consolidarea supremaiei legii i încrederii cetenilor în sistemul judiciar prin aplica- rea consecvent a legilor i a reglementrilor privind informarea publicului despre activitatea instituiilor care presteaz servicii publice.
7. Promovarea organizaiilor umbrel i a reelelor din sectorul asociativ pentru a re- prezenta interesele membrilor acestora fr a prejudicia dreptul OSC de a se autoreprezenta
Aciuni 1. Responsabilizarea autoritilor publice de plasarea informaiilor referitoare la crearea
de politici i la structura autoritii administraiei publice centrale pe site-urile instituiilor respective.
2. Responsabilizarea autoritilor administraiei publice de elaborarea acordurilor de co- laborare cu societatea civil, în special a planurilor de aciuni concrete cu OSC.
3. Organizarea formal a procesului de consultare a OSC în contextul elaborrii de politici. 4. Elaborarea mecanismelor i a msurilor prin care s se asigure transparena decizional
i participarea OSC la dezbaterea proiectelor de acte legislative i normative.
9
5. Evaluarea posibilitii de constituire pe lîng Guvern a unei structuri abilitat cu efec- tuarea interaciunii cu societatea civil, capabil s susin cooperarea instituiilor publice cu societatea civil.
6. Perfecionarea mecanismului de cooperare dintre Parlament i OSC i consfinirea legislativ a unor astfel de mecanisme la nivel de Guvern, de autoriti ale administraiei publice centrale i locale.
7. Îmbuntirea cooperrii i contientizarea procesului de dezvoltare a societii civile de ctre autoritile publice centrale i locale, de ctre organele responsabile de înregistrarea OSC.
II. Crearea unui cadru legal i fiscal favorabil dezvoltrii durabile a sectorului asociativ
Sînt deosebit de necesare: identificarea, elaborarea i implementarea unor aciuni deperfecionare a cadrului juridic pentru activitatea organizaiilor neguvernamentale.
Obiective 1. Crearea unor mecanisme de garantare a accesului echilibrat i transparent la toate cele
3 surse interne de finanare a OSC: serviciile prestate de OSC i de antreprenoriatul social, finanarea public i filantropia.
2. Promovarea i încurajarea responsabilitii i transparenei în funcionarea organizaiilor neguvernamentale i stimularea principiilor democratice în funcionarea intern a organizaiilor. Aciuni
1. Elaborarea i adoptarea unui pachet de acte normative cu privire la acordarea de subvenii, la contractarea de servicii, la comanda social, la oferirea de granturi organizaiilor necomerciale de utilitate public pentru acordarea anumitor servicii sociale, la standardele contabilitii i ale raportrii ctre fisc pentru organizaiile necomerciale, cu toate atributele necesare, cum ar fi criteriile de selectare a organizaiilor, tipurile de servicii, standardele de calitate, mecanismul de realizare, de monitorizare etc.
2. Elaborarea i adoptarea unui pachet de acte legislative menite s reglementeze posi- bilitatea contribuabililor de a direciona un anumit procent din impozitul pe venit datorat statului spre organizaiile de utilitate public.
3. Evaluarea posibilitii de constituire a Fondului Naional pentru Dezvoltarea Societii Civile.
4. Eficientizarea i sporirea accesibilitii politicilor de deducere a donaiilor. Definirea clar a procedurii de deducere pentru contribuabilul persoan fizic i juridic. Definirea clar a noiunilor: donaie, grant, subvenie, ajutor umanitar, filantropie i sponsorizare în legislaia fiscal, modificarea sau abrogarea Legii cu privire la filantropie i sponsorizare i, dup caz, adoptarea unui nou act legislativ în acest domeniu.
5. Definirea bazei de impozitare a sectorului necomercial i stabilirea facilitilor fiscale. 6. Definirea noiunii de antreprenoriat social, stabilirea facilitilor fiscale pentru acest
gen de activitate i crearea de premise bncilor i ageniilor de microcreditare pentru oferirea de credite în condiii avantajoase organizaiilor care iniiaz întreprinderi sociale de încadra- re în cîmpul muncii a persoanelor defavorizate.
7. Perfecionarea cadrului legal care reglementeaz activitatea fundaiilor, inclusiv a ce- lor comunitare, în scopul simplificrii procedurii de înregistrare i al facilitrii dezvoltrii lor. Definirea i reglementarea în cadrul legal a noiunii de fond de rezerv.
8. Asigurarea accesului la registrul public al organizaiilor neguvernamentale, inclusiv al
10
organizaiilor care dein statutul de utilitate public i al organizaiilor acreditate în prestarea de servicii concesionate sau eligibile pentru achiziii publice.
9. Revizuirea cadrului legal în vederea clasificrii i definirii organizaiilor necomerciale constituite în beneficiul public i a organizaiilor constituite în beneficiul mutual al membri- lor lor.
10. Elaborarea i adoptarea unui cadru legal cu privire la utilitatea public care s stabileasc, pentru organizaiile pretendente la statutul de utilitate public, suportul con- cret din partea statului i exigenele speciale referitor la coninutul i la calitatea servici- ilor prestate, la structura organelor de conducere i de control, la evitarea conflictului de interese. Promovarea obligaiei de transparen a OSC (rapoarte anuale ctre beneficiari), funcionarea organului de guvernare (componen i competene distincte de cele ale execu- tivului organizaiei), inclusiv pentru beneficiere de suport din partea statului.
III. Dezvoltarea spiritului activ civic i a voluntariatului Voluntariatul presupune activitate de interes public desfurat fr remunerare materi-
al, din proprie iniiativ de orice persoan fizic în folosul comunitii i al altor persoane. Atitudinea fa de voluntariat este o problem serioas, fiindc societatea nu sesizeaz
importana lui. Motivele pentru care cetenii nu se implic în aciuni de voluntariat in de aspecte materiale, de valori, fiind generate de insuficiena informaiei.
Activitatea de voluntariat este un factor important al compensrii insuficienei aciunilor guvernamentale sau a lipsei de funcionalitate a pieelor de servicii. Activitatea de voluntariat compenseaz de asemenea deficitul de buget, reduce cheltuielile statului, contribuie la des- centralizarea i debirocratizarea procesului de prestare a serviciilor, produce efecte pozitive vizibile asupra mediului economic i mediului infracional.
Analiza economic a valorii activitii de voluntariat deschide perspectiva justificrii introducerii politicilor de stimulare a voluntariatului.
Obiective 1. Elaborarea politicilor cu privire la voluntariat. 2. Dezvoltarea unui model de recunoatere instituional a voluntariatului ca parte a unui
instrument complex de aplicare a legislaiei cu privire la voluntariat. 3. Recunoaterea importanei rolului OSC în formarea i certificarea deprinderilor sociale
i profesionale. 4. Promovarea implicrii pe baz de voluntariat a cetenilor în identificarea soluiilor
pentru problemele aflate pe agenda public. Aciuni 1. Elaborarea i discutarea cadrului legal cu privire la voluntariat de ctre OSC i auto-
ritile publice. 2. Promovarea voluntariatului la nivel de Parlament, aplicîndu-se analiza cost–beneficiu
a politicilor în acest domeniu. 3. Crearea unui grup de lucru i de comunicare la nivelul autoritilor publice centrale
abilitate i al OSC pentru elaborarea de concepte i de proiecte de acte normative menite s duc la implementarea politicilor în domeniul voluntariatului, inclusiv la protecia social a voluntarilor.
4. Elaborarea de prevederi legislative pentru protejarea social a voluntarilor. 5. Implicarea instituiilor de învmînt superior în procesul de motivare a tinerilor pen-
tru practicarea activitilor de voluntariat care s le dezvolte abiliti profesionale. 6. Elaborarea i promovarea unui cod de bune practici pentru consultan i idei în do-
11
riat pentru contractarea de servicii sociale i pentru dobîndirea statutului de utilitate public. 8. Organizarea anual a Sptmînii naionale a voluntariatului pentru încurajarea cete-
nilor în a face voluntariat i pentru recrutarea de voluntari. 9. Organizarea anual a Festivalului voluntarilor pentru recunoaterea meritelor acestora. 10. Organizarea anual a Conferinei naionale a voluntariatului pentru comunicare la
nivel internaional i naional, pentru discutarea politicilor i monitorizarea implementrii strategiei, legii, actelor normative etc.
11. Asigurarea participrii OSC la managementul voluntariatului i la implementarea programelor de promovare a voluntariatului.
Lege privind transparena în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008
Publicat 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217,  art. 798.  
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I Dispoziii generale
Articolul 1. Obiectul de reglementare Prezenta lege stabilete normele aplicabile pentru asigurarea transparenei în procesul
decizional din cadrul autoritilor administraiei publice centrale i locale, altor autoriti pu- blice i reglementeaz raporturile lor cu cetenii, cu asociaiile constituite în corespundere cu legea, cu alte pri interesate în vederea participrii la procesul decizional.
Articolul 2. Noiuni În sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni semnific: asociaie constituit  în corespundere cu  legea – asociaie constituit în condiiile legii
sau asociaie de ceteni neformal, creat pentru a exprima, a propune i a promova intere- sele comune ale membrilor si;
audiere  public – întrunire în cadrul creia autoritile publice care cad sub incidena prezentei legi consult opinia cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri interesate referitor la un proiect de decizie supus discuiilor;
cetean – persoan fizic care deine cetenia Republicii Moldova, precum i cetean strin sau apatrid, cu excepiile stabilite de lege;
consultare  public – comunicare reciproc între ceteni, asociaii constituite în core-
12
spundere cu legea, alte pri interesate, pe de o parte, i autoritile publice care cad sub incidena prezentei legi, pe de alt parte, în rezultatul creia ambele pri sînt informate i pot influena procesul decizional;
decizie – act juridic adoptat de autoritile publice care cad sub incidena prezentei legi; dezbatere  public – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul creia este
argumentat necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultrii i sînt prezentate opiniile divergente, iar cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate pot prezenta recomandri pe marginea proiectului de decizie;
parte interesat – ceteni, asociaii constituite în corespundere cu legea, persoane juri- dice de drept privat, care vor fi afectai, ar putea fi afectai de adoptarea deciziei i care pot influena procesul decizional;
proces decizional – procedur de elaborare i de adoptare a deciziilor de ctre autoritile publice care cad sub incidena prezentei legi;
recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimat verbal sau în scris de ceteni, de asociaiile constituite în corespundere cu legea, de alte pri interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;
transparen  – oferirea, în vederea informrii în mod deschis i explicit, de ctre autoritile publice care cad sub incidena prezentei legi a tuturor informaiilor privind acti- vitatea lor i consultarea cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri interesate în procesul de elaborare i de adoptare a deciziilor.
Articolul 3. Domeniul de aplicare al prezentei legi (1) Domeniul de aplicare al prezentei legi îl constituie totalitatea raporturilor juridice,
stabilite în cadrul procesului decizional, dintre ceteni, asociaii constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate, pe de o parte, i autoritile publice, pe de alt parte.
(2) Sub incidena prezentei legi cad: a) autoritile publice centrale: Parlamentul i autoritile create de acesta (Agenia
Naional pentru Protecia Concurenei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comi- sia Electoral Central, Comisia Naional a Pieei Financiare etc.), Preedintele Republicii Moldova, Guvernul, ministerele, serviciile publice desconcentrate ale acestora, alte autoriti administrative centrale i autoriti de reglementare (Agenia Naional pentru Reglementa- re în Energetic, Agenia Naional pentru Reglementare în Telecomunicaii i Informatic etc.);
b) autoritile administraiei publice locale: consiliile locale (steti, comunale, oreneti, municipale, raionale), primarii satelor (comunelor), oraelor (municipiilor), preedinii raio- anelor, serviciile publice descentralizate i instituiile de interes local.
(3) Sub incidena prezentei legi cad, de asemenea, persoanele juridice de drept public i privat care gestioneaz i utilizeaz mijloace financiare publice.
(4) Autoritile publice vor consulta cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate în privina proiectelor de acte legislative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de via i drepturilor omului, asu- pra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale, serviciilor publice).
(5) Prevederile prezentei legi nu se aplic în procesul de elaborare a deciziilor i de desfurare a edinelor din cadrul autoritilor publice la
Articolul 4. Scopul prezentei legi Prezenta lege are drept scop: a) s asigure informarea multilateral asupra procesului decizional din cadrul autoritilor
publice;
13
b) s asigure participarea direct a cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere cu legea, a altor pri interesate la procesul decizional;
c) s eficientizeze procesul decizional în cadrul autoritilor publice; d) s sporeasc gradul de rspundere al autoritilor publice fa de ceteni i societate; e) s stimuleze participarea activ a cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor pri interesate la procesul decizional; f) s asigure transparena activitii autoritilor publice. Articolul 5. Principiile transparenei procesului decizional Transparena în procesul decizional se bazeaz pe urmtoarele principii: a) informarea, în modul stabilit, a cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor pri interesate despre iniierea elaborrii deciziilor i despre consultarea public pe marginea proiectelor de decizii respective;
b) asigurarea de posibiliti egale pentru participarea cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri interesate la procesul decizional.
Articolul 6. Drepturile prilor interesate Cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate au dreptul: a) s participe, în condiiile prezentei legi, la orice etap a procesului decizional;
b) s solicite i s obin informaii referitoare la procesul decizional, inclusiv s primeasc proiectele de decizii însoite de materialele aferente, în condiiile Legii privind accesul la informaie;
c) s propun autoritilor publice iniierea elaborrii i adoptrii deciziilor; d) s prezinte autoritilor publice recomandri referitoare la proiectele de decizii supuse
discuiilor. Articolul 7. Obligaiile autoritilor publice Autoritile publice sînt obligate, dup caz, s întreprind msurile necesare pentru asi-
gurarea posibilitilor de participare a cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere cu legea, a altor pri interesate la procesul decizional, inclusiv prin:
a) diseminarea informaiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficial a autoritii publice, prin afiarea lor la sediul ace- steia într-un spaiu accesibil publicului i/sau prin difuzarea lor în mass-media central sau local, dup caz;
b) informarea, în modul stabilit, asupra organizrii procesului decizional; c) instituionalizarea mecanismelor de cooperare i de parteneriat cu societatea; d) recepionarea i examinarea recomandrilor cetenilor, asociaiilor constituite în co-
respundere cu legea, ale altor pri interesate în scopul utilizrii lor la elaborarea proiectelor de decizii;
e) consultarea opiniei tuturor prilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi.
Capitolul II Transparena procesului de elaborare a deciziilor
Articolul 8. Etapele asigurrii transparenei Etapele principale ale asigurrii transparenei procesului de elaborare a deciziilor sînt: a) informarea publicului referitor la iniierea elaborrii deciziei; b) punerea la dispoziia prilor interesate a proiectului de decizie i a materialelor afe-
14
interesate; d) examinarea recomandrilor cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu le-
gea, altor pri interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate. Articolul 9. Anunul referitor la iniierea elaborrii deciziei (1) La iniierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea public va plasa, cu cel
puin 15 zile lucrtoare pîn la examinarea deciziei, anunul respectiv pe pagina web oficial, îl va expedia prin intermediul potei electronice prilor interesate, îl va afia la sediul su într-un spaiu accesibil publicului i/sau îl va difuza în mass-media central sau local, dup caz.
(2) Anunul referitor la iniierea elaborrii deciziei va conine, în mod obligatoriu: a) argumentarea necesitii de a adopta decizia; b) termenul-limit, locul i modalitatea în care cetenii, asociaiile constituite în core-
spundere cu legea, alte pri interesate pot avea acces la proiectul de decizie i pot prezenta sau expedia recomandri;
c) datele de contact ale persoanelor responsabile de recepionarea i examinarea recomandrilor.
Articolul 10. Accesul la proiectele de decizii Autoritatea public asigur accesul la proiectele de decizii i la materialele aferente ace-
stora în modul stabilit de lege. Articolul 11. Consultarea prilor interesate (1) Consultarea cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri
interesate se asigur de ctre autoritatea public responsabil de elaborarea proiectului de decizie prin urmtoarele modaliti: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, re- ferendum, solicitarea opiniilor experilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanilor societii civile.
(2) Consultarea se efectueaz: a) la iniiativa autoritii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie; b) la iniiativa unei alte autoriti publice, conform competenei; c) la propunerea ceteanului, asociaiei constituite în corespundere cu legea, altei pri
interesate. (3) Procedurile de consultare a cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor pri interesate se stabilesc de Parlament, de Preedintele Republicii Moldova i, respectiv, de Guvern.
Articolul 12. Recepionarea i examinarea recomandrilor (1) Recomandrile cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor
pri interesate vor fi recepionate de ctre autoritatea public responsabil de elaborarea proiectului de decizie în modul urmtor:
a) recomandrile în form verbal i scris, prezentate în cadrul consultrilor vor fi re- flectate în procesele-verbale ale edinelor respective, perfectate în modul stabilit;
b) recomandrile în form scris, primite în mod individual vor fi înregistrate conform legislaiei.
(2) Termenul de prezentare a recomandrilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 15 zile lucrtoare din data mediatizrii anunului referitor la iniierea elaborrii deciziei, cu posibilitatea extinderii acestui termen, dup caz.
15
3) Recomandrile se examineaz de ctre autoritatea public responsabil de elaborarea proiectului de decizie.
(4) Autoritatea public va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conine procesele-verbale privind consultarea cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri interesate, recomandrile parvenite i sinteza acestora. Do- sarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toi cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate.
(5) Sinteza recomandrilor parvenite se va plasa pe pagina web oficial a autoritii pu- blice, se va afia la sediul acesteia într-un spaiu accesibil publicului i/sau se va difuza în mass-media central sau local, dup caz.
(6) Proiectul de decizie se transmite spre examinare împreun cu sinteza recomandrilor (7) În cazul în care cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri
interesate nu prezint recomandri în termenul stabilit, iar autoritatea public, în mod mo- tivat, nu consider necesar organizarea de consultri, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare.
Capitolul III Transparena procesului de adoptare a deciziilor
Articolul 13. Participarea la edinele publice (1) edinele din cadrul autoritilor publice privind luarea de decizii sînt publice, cu
excepia cazurilor prevzute de lege. (2) Anunul referitor la desfurarea edinei publice va fi plasat pe pagina web oficial
a autoritii publice, va fi expediat prin intermediul potei electronice prilor interesate, va fi afiat la sediul autoritii publice într-un spaiu accesibil publicului i/sau va fi difuzat în mass-media central sau local, dup caz, coninînd data, ora i locul desfurrii edinei publice, precum i ordinea de zi a acesteia.
(3) Persoanele interesate vor participa la edinele publice în limita locurilor disponibile din sala de edine i în ordinea prioritar stabilit de persoana care prezideaz edina, luîn- du-se în considerare interesul cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, al altor pri interesate fa de subiectul edinei publice.
(4) Transparena procesului decizional în cazul Parlamentului se asigur în conformitate cu regulamentul de funcionare al acestuia.
(5) Împiedicarea accesului la edinele publice ale autoritilor publice sau compromi- terea procesului decizional prin tinuirea informaiei de interes public ori prin denaturarea acesteia se sancioneaz conform legii.
Articolul 14. Adoptarea deciziilor în regim de urgen (1) În cazul situaiilor excepionale, al cror regim este stabilit de lege, proiectele de
decizii urgente pot fi supuse elaborrii i adoptrii fr respectarea etapelor prevzute de prezenta lege.
(2) Argumentarea necesitii de a adopta decizia în regim de urgen fr consultarea cetenilor, asociaiilor constituite în corespundere cu legea, altor pri interesate va fi adus la cunotina publicului în termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin plasare pe pagina web a autoritii publice, prin afiare la sediul acesteia într-un spaiu accesibil publicului i/ sau prin difuzare în mass-media central sau local, dup caz.
16
Articolul 15. Informarea publicului referitor la deciziile adoptate Autoritile publice vor asigura accesul la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe
pagina web oficial, prin afiare la sediul lor într-un spaiu accesibil publicului i/sau prin difuzare în mass-media central sau local, dup caz, precum i prin alte modaliti stabilite de lege.
Articolul 16. Rapoartele privind transparena în procesul decizional (1) Autoritile publice vor întocmi i vor aduce la cunotina publicului rapoarte anuale
privind transparena în procesul decizional, care vor conine: a) numrul deciziilor adoptate de autoritatea public respectiv pe parcursul anului de
referin; b) numrul total al recomandrilor recepionate în cadrul procesului decizional; c) numrul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice i al edinelor publice orga-
nizate; d) numrul cazurilor în care aciunile sau deciziile autoritii publice au fost contestate
pentru nerespectarea prezentei legi i sanciunile aplicate pentru înclcarea prezentei legi. (2) Raportul anual privind transparena în procesul decizional va fi fcut public în
condiiile legii nu mai tîrziu de sfîritul trimestrului I al anului imediat urmtor anului de referin.
Capitolul IV Dispoziii finale i tranzitorii
Articolul 17. Intrarea în vigoare a prezentei legi Prezenta lege intr în vigoare la 3 luni de la data publicrii Articolul 18. Organizarea executrii prezentei legi Guvernul, în termen de 3 luni: a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei în vigoare în
concordan cu prezenta lege; b) va aduce actele sale normative în concordan cu prezenta lege; c) va elabora i va adopta actele normative necesare executrii prezentei legi.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr.239-XVI. Chiinu, 13 noiembrie 2008.
17
Articolul 2. Principiile de baz ale activitii Guvernului În activitatea sa Guvernul: … 2) pornete de la principiile democraiei, legalitii i utilitii sociale; 3) asigur colegialitatea i rspunderea personal a membrilor Guvernului în procesul
elaborrii, adoptrii i realizrii hotrîrilor; 31) asigur transparena în procesul elaborrii i adoptrii hotrîrilor, dispoziiilor i
ordonanelor; ...
Articolul 25. edinele Guvernului edinele Guvernului sînt publice. La ele pot participa i alte persoane, în conformitate
cu legislaia. La decizia Prim-ministrului, edinele pot fi închise. Guvernul asigur transparena activitii sale. În acest scop, Guvernul, din ofi-
ciu sau la iniiativa cetenilor, a asociaiilor constituite în corespundere cu legea, a altor pri interesate, dispune, în conformitate cu legea, consultarea public a pro- iectelor de acte ale Guvernului care pot avea impact economic, de mediu i social (asu- pra modului de via i drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei socia- le, asupra colectivitilor locale, serviciilor publice). Guvernul plaseaz pe pagina web oficial stenogramele edinelor sale publice i alte acte vizînd activitatea executivului.
Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului Nr. 797 din 02.04.1996
Publicat 07.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 50,  art. Nr. 237
Articolul 19. Atribuiile preedintelui comisiei permanente Preedintele comisiei permanente: g) în caz de necesitate, atrage alte persoane la lucrrile comisiei;
Articolul 24. Caracterul public al edinelor comisiilor permanente (1) edinele comisiilor sînt publice. (2) La edinele publice ale comisiei pot fi prezeni reprezentani ai mijloacelor de infor-
mare în mas acreditai la Parlament. Informaiile oficiale despre lucrrile comisiei se dau publicitii i se plaseaz pe web site-ul Parlamentului.
(3) Comisia poate hotrî, la propunerea unuia din membrii si, ca edina ei s se desfoare în mod închis în cazul în care dezbaterea public a chestiunilor poate s prejudi- cieze msurile de protecie a cetenilor sau sigurana naional.
18
Articolul 26. Participarea altor persoane la edinele comisiilor permanente (1) Comisia poate invita la edinele sale persoane interesate i specialiti din partea
unor autoriti ale administraiei publice, organizaii specializate, reprezentani ai prilor interesate, precum i specialiti din Direcia juridic a Aparatului Parlamentului i din secre- tariatele comisiilor permanente.
(2) Persoanele prevzute la alin.(1) pot lua cuvînt la edina comisiei i pot rspunde la întrebri.
Articolul 27. Atribuiile comisiilor permanente (2) În probleme ce in de domeniul lor de activitate, comisiile permanente pot fi consulta-
te de organele administraiei publice, de alte organe sau întreprinderi, instituii i organizaii, de alte pri interesate. La finele edinei de consultare, comisiile permanente emit avize consultative cu titlu de recomandare.
(4) Comisiile permanente pot forma grupuri de lucru din experi i specialiti în materie, reprezentani ai prilor interesate cu care se consult în activitatea lor
(41) Pentru a facilita procesul de consultare public a proiectelor de acte legislati- ve i a propunerilor legislative, comisiile permanente întocmesc o list a asociaiilor constituite în corespundere cu legea, a altor pri interesate de domeniul lor de activita- te, care va fi modificat i completat periodic, inclusiv la iniiativa prilor interesate.
Articolul 29. Prezentarea rapoartelor i avizelor aprobate de comisiile permanente (2) Rapoartele i avizele cuprind opinia majoritii membrilor comisiei, prerea separat
a celorlali membri ai comisiei, precum i rezultatele consultrii publice.
Articolul 47. Condiiile exercitrii dreptului de iniiativ legislativ i subiecii acestui drept (6) Proiectul de act legislativ i propunerea legislativ se depun spre dezbatere împreun
cu o expunere a obiectivului, scopului, concepiei viitorului act, a locului acestuia în legislaia în vigoare, precum i a efectelor sale social-economice i de alt natur, potrivit cerinelor Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. Se indic totodat per- soanele care au luat parte la elaborarea proiectului i se anexeaz rezultatele expertizelor i cercetrilor efectuate în cadrul elaborrii, precum i rezultatele consultrii publice a proie- ctului. În cazul în care realizarea noilor reglementri necesit cheltuieli financiare, materiale i de alt natur, se anexeaz fundamentarea economico-financiar.
Articolul 48. Înregistrarea proiectelor de acte legislative i a propunerilor legislative (2) În cel mult 5 zile lucrtoare de la data includerii în procedura legislativ, proiectele
de acte legislative, propunerile legislative, precum i documentele menionate la art.47 alin (6) se plaseaz pe web site-ul Parlamentului.
Articolul 491. Organizarea de ctre comisia perma- nent sesizat în fond a procedurilor de consultare public (1) Comisia permanent sesizat în fond asigur consultarea public a proiectelor de acte
legislative i a propunerilor legislative cu prile interesate prin organizarea de dezbateri i
19
audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaia cu privire la transparena în procesul decizional.
(2) Comisia permanent sesizat în fond stabilete procedura de consultare a proiectelor de acte legislative i a propunerilor legislative inînd cont de caracterul proiectului, de preo- cuparea prilor interesate pentru subiectul abordat, de alte aspecte relevante.
(3) În cazul organizrii unor întruniri publice în scopul consultrii, comisia permanent sesizat în fond stabilete regulile de organizare i de desfurare a acestora.
(4) Comisia permanent sesizat în fond dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandrilor recepionate în cadrul consultrii publice, în scopul asigurrii transparenei în procesul decizional.
Articolul 52. Termenul pentru dezbaterea proiectelor de acte legislative i propunerilor legislative de ctre comisia permanent sesizat în fond Comisia permanent sesizat în fond va dezbate proiectul actului legislativ i propu-
nerea legislativ, asigurînd consultarea public a acestora, în decurs de cel mult 60 de zile lucrtoare, dac Biroul permanent nu va stabili un alt termen.
Articolul 57. Înscrierea proiectelor de acte legislative pe ordinea de zi i transmiterea ctre deputai i autori a raportului comisiei sesizate în fond i a avizelor (1) Raportul comisiei permanente sesizate în fond însoit de avizele celorlal-
te comisii care au dezbtut proiectul de act legislativ sau propunerea legislativ, re- zultatele consultrii  publice, precum i avizul Direciei juridice a Aparatului Parlamentului se transmit de ctre Direcia documentare parlamentar a Aparatului Par- lamentului deputailor i autorilor proiectului de act legislativ sau propunerii legislative.
(2) La edina Biroului permanent, în care se examineaz chestiunea privind înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de act legislativ, comisia permanent sesizat în fond prezint:
a) scopurile, sarcinile i concepia proiectului, prognoza efectelor social-economice i de alt natur ale acestuia, precum i categoria legii;
b) lista autorilor care au participat la elaborarea proiectului; c) lista persoanelor sau organizaiilor care au efectuat expertiza proiectului; d) fundamentarea economico-financiar a proiectului; e) avizul comisiei (comisiilor) permanente pe marginea proiectului; e1) rezultatele consultrii publice a proiectului; ...
Articolul 100. Persoanele care pot asista la edinele Parlamentului (1) La edinele publice ale Parlamentului pot asista reprezentanii misiunilor diplo-
matice, avocaii parlamentari, reprezentani ai mijloacelor de informare în mas i, dup caz, funcionari ai Aparatului Parlamentului, reprezentani ai prilor interesate, precum i alte persoane, în baza autorizaiei sau invitaiei, în condiiile stabilite de Biroul permanent.
(2) Persoanele care asist la edin trebuie s pstreze linitea i s se abin de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind eliminate din sal.
20
Lege privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale
Nr. 317 din 18.07.2003 Publicat 03.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 208-210, art. 783
Articolul 1. Sfera de reglementare (1) Prezenta lege stabilete regulile de iniiere, elaborare, avizare, con-
sultare public, expertiz, redactare i emitere a actelor normative ale Gu- vernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale.
Articolul 28. Programele de elaborare (2) Programele de elaborare a proiectelor de acte normative cuprind denumirile actelor
care urmeaz a fi elaborate, domeniile ce urmeaz a fi reglementate, autoritile, instituiile i persoanele care le vor elabora i le vor consulta cu prile interesate, termenele de prezentare, precum i, dup caz, referine la reglementrile legislaiei comunitare, alte momente legate de realizarea lor.
(3) La întocmirea programelor de elaborare a proiectelor de acte normative se iau în considerare prevederile ce in de organizarea executrii actelor legislative, propunerile în acest sens ale subiectelor cu drept de iniiere a acestora, ale instituiilor tiinifice, precum i propunerile cetenilor i ale asociaiilor lor.
Articolul 30. Modul de elaborare (5) Dac în timpul elaborrii proiectului de act normativ apar noi circumstane sau dac
proiectul se elaboreaz din oficiu, ministerul, departamentul, alt organ care elaboreaz pro- iectul trebuie s determine ministerele, departamentele, alte organev i pri interesate în problemele abordate i s le antreneze la elaborarea proiectului.
(7) La elaborarea proiectelor de acte normative pot fi antrenai specialiti din diverse domenii ale tiinei, instituii tiinifice i colaboratori tiinifici, reprezentani ai prilor interesate, ori pot fi solicitai în baz de contract unii specialiti, comisii speciale, instituii tiinifice, savani, inclusiv din strintate.
Articolul 31. Termenul de elaborare (1) Proiectul de act normativ se elaboreaz în termen rezonabil, conform actului care îl
ordon sau conform planului su de elaborare. (4) În termenele de elaborare se include i timpul rezervat avizrii, consultrii publice i
expertizei.
Articolul 32. Etapele principale ale elaborrii (2) Elaborarea proiectului de act normativ include: a) examinarea propunerilor, documentarea i luarea deciziei corespunztoare; b) asigurarea tehnic, organizatoric i financiar a procesului elaborrii; c) determinarea conceptelor i noiunilor ce vor fi utilizate în proiect; d) întocmirea textului; e) fundamentarea; f) avizarea, consultarea public i expertiza; g) definitivarea.
21
Articolul 33. Examinarea propunerilor, documentarea i luarea deciziei corespunztoare (3) Elaborarea proiectelor de acte normative va fi precedat, în funcie de importana i
de complexitatea acestora, de anunarea prilor interesate despre iniierea elaborrii i de o activitate de documentare i analiz tiinific i sociologic pentru cunoaterea temeinic a realitilor economico-sociale care urmeaz s fie reglementate, a istoricului legislaiei din domeniu, a practicii de aplicare a actelor normative în vigoare, precum i a reglementrilor similare din legislaia strin, inclusiv cea comunitar.
Lege privind sistemul bugetar si procesul bugetar Nr. 847 din 24.05.1996
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  
ediie special) Publicat : 23.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed.spec
Articolul 15. Procedura de elaborare a bugetului de stat (3) Proiectul legii bugetare anuale se elaboreaz i se adopt în mod transparent, prin
consultarea lui cu prile interesate.
Articolul 45. Bugetele unitilor administrativ-teritoriale (4) Elaborarea i aprobarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se efectueaz în
mod transparent, conform legislaiei cu privire la transparena în procesul decizional.
Articolul 46. Bugetul asigurrilor sociale de stat (2) Repartizarea i utilizarea mijloacelor bugetului asigurrilor sociale de stat se
efectueaz în condiiile legislaiei.
Articolul 48. Fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical (2) Elaborarea proiectului fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical este res-
ponsabilitate a Guvernului i se efectueaz în mod transparent de ctre Ministerul Sntii de comun acord cu Ministerul Finanelor, în conformitate cu prevederile capitolului 1 al titlului II.
Lege privind actele legislative Nr. 780 din 27.12.2001
Publicat 14.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 36-38, art.  210
Articolul 14. Programele legislative (1) Pentru asigurarea reglementrii tuturor domeniilor de raporturi sociale, a transparenei
procesului decizional, precum i pentru armonizarea actelor legislative cu legislaia comunitar, Parlamentul adopt programe de elaborare a actelor legislative.
(2) Programul legislativ cuprinde denumirile actelor care vor fi elaborate, i modificate în
22
scopul armonizrii lor cu reglementrile legislaiei comunitare domeniile raporturilor sociale ce urmeaz a fi reglementate, autoritile, instituiile i persoanele care le vor elabora, i le vor consulta cu prile interesate dup caz, referinele la reglementrile legislaiei comuni- tare, alte momente legate de realizarea sa.
Articolul 16. Grupul de lucru (1) Pentru elaborarea proiectului de act legislativ, Parlamentul sau autoritile abilitate de
acesta formeaz un grup de lucru din experi i specialiti în materie din cadrul autoritilor publice, din savani de la instituiile tiinifice i de învmînt superior de profil, din practici- eni în domeniu i din ali specialiti, precum i din reprezentani ai prilor interesate
Articolul 17. Condiii prealabile (4) În cazul unui proiect de amploare i importan, grupul de lucru poate redacta o
serie de teze pentru ca cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea, alte pri interesate, precum i autoritatea care a instituit grupul de lucru s se pronune asupra lor.
Articolul 18. Întocmirea proiectului de act legislativ (1) Pe baza propunerilor iniiale, a rezultatelor investigaiilor tiinifice i ale studiului
comparat, a consultrii prilor interesate, a altor materiale, grupul de lucru întocmete un proiect iniial al actului legislativ.
Articolul 21. Avizarea i consultarea public a proiectului de act legislativ (1) Proiectul de act legislativ, însoit de nota informativ, se transmite spre avizare
autoritilor i instituiilor interne i externe interesate i se supune procedurii de consultare public, în modul stabilit de lege.
(11) Consultarea public a proiectului de act legislativ se sisteaz pe perioada electoral, cu excepia proceselor de consultare iniiate pîn la lansarea campaniei electorale.
(2) Grupul de lucru studiaz propunerile i obieciile din avize, recomandrile recepionate în cadrul consultrii publice i decide luarea în considerare la îmbuntirea proiectului de act legislativ sau respingerea lor.
Articolul 23. Varianta final a proiectului de act legislativ (1) Dup primirea avizelor, a recomandrilor recepionate în cadrul consultrii publice
i efectuarea expertizei proiectului de act legislativ, membrii grupului de lucru întocmesc varianta final a proiectului i dosarul lui de însoire.
(2) Dosarul de însoire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde: a) actul în al crui temei a fost iniiat elaborarea proiectului; b) actul prin care s-a instituit grupul de lucru, componena lui nominal; c) rezultatele investigaiei tiinifice; d) nota informativ care va conine i rezultatele expertizei compatibilitii cu legislaia
comunitar, precum i lista reglementrilor de referin ale legislaiei comunitare; e) avizele, sinteza recomandrilor recepionate în cadrul consultrii publice i rezultatele
expertizelor; ...
23
Lege privind administraia public local
Nr. 436 din 28.12.2006 Publicat 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35, art Nr 116
Articolul 8. Consultarea populaiei (1) În problemele de importan deosebit pentru unitatea administrativ-teritorial,
populaia poate fi consultat prin referendum local, organizat în condiiile Codului electoral.
(2) În problemele de interes local care preocup o parte din populaia unitii administra- tiv-teritoriale pot fi organizate, cu aceast parte, diverse forme de consultri, audieri publice i convorbiri, în condiiile legii.
(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consult public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de ctre fiecare autoritate reprezentativ i deliberativ a populaiei unitii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, dup caz.
Articolul 14. Competenele de baz ale consiliilor locale
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autoritilor administraiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativ, consiliul local realizeaz urmtoarele competene:
z1) dispune consultarea public, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu i social (asupra modului de via i drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei sociale, asu- pra colectivitilor locale, serviciilor publice), precum i în alte probleme care preocup populaia sau o parte din populaia unitii administrativ-teritoriale.
Articolul 17. Transparena edinelor (1) edinele consiliului local sînt publice. (2) Orice persoan interesat poate asista la edinele consiliului local. (3) Cetenii, asociaiile constituite în corespundere cu legea i alte pri interesate au
dreptul: a) de a participa, în condiiile legii, la orice etap a procesului decizional; b) de a avea acces la informaiile privind bugetul localitii i modul de utilizare a
resurselor bugetare, la proiectele de decizii i la ordinea de zi a edinelor consiliului local i ale primriei;
c) de a propune iniierea elaborrii i adoptrii unor decizii; d) de a prezenta autoritilor publice locale recomandri, în nume propriu sau în numele
unor grupuri de locuitori ai colectivitilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.
(4) Autoritile publice locale i funcionarii publici ai unitilor administrativ-teritoriale respective sînt obligai s întreprind msurile necesare pentru asigurarea posibilitilor efec- tive de participare a cetenilor , a asociaiilor constituite în corespundere cu legea i a altor
24
pri interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul: a) informrii adecvate i în timp util asupra subiectelor dezbtute de consiliul local; b) recepionrii i examinrii, în timp util, a tuturor recomandrilor, sesizrilor, scriso-
rilor, adresate de ctre ceteni autoritilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;
c) promovrii unei politici de comunicare i dialog cu cetenii; d) publicrii programelor, strategiilor, agendei edinelor pe diverse suporturi
informaionale. (5) Împiedicarea accesului liber la edinele consiliului local sau compromiterea pro-
cesului decizional prin aciuni deliberate de ascundere a informaiei de interes public se sancioneaz conform legislaiei în vigoare.
Articolul 32. Actele primarului (1) În exercitarea atribuiilor sale, primarul emite dispoziii cu caracter normativ i in-
dividual. (11) Proiectele de dispoziii ale primarului în problemele de interes local care pot avea
impact economic, de mediu, social (asupra modului de via i drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale, serviciilor publice) se consult public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de ctre fie- care autoritate reprezentativ i deliberativ a populaiei unitii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, dup caz.
Articolul 39. Atribuiile secretarului (1) Secretarul îndeplinete, sub autoritatea primarului, urmtoarele atribuii de baz: h) asigur consultarea public a proiectelor de decizii ale consiliului local i de
dispoziii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate i la dispoziiile emise; ...
Articolul 43. Competenele consiliului raional (1) Pornind de la domeniile de activitate ale autoritilor administraiei publice locale de
nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativ, consiliul raional realizeaz în teritoriul administrat urmtoarele competene de baz: ...
v) dispune consultarea public, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în pro- blemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu i social (asupra mo- dului de via i drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale, serviciilor publice), precum i în alte probleme care preocup populaia sau o parte din populaia unitii administrativ-teritoriale.
Articolul 51. Aparatul preedintelui raionului (2) Aparatul preedintelui raionului, ca structur funcional, are urmtoarele atribuii: b) asigur consultarea public a proiectelor de decizii ale consiliului raional i de
dispoziii normative ale preedintelui raionului i informarea publicului referitor la deciziile adoptate i la dispoziiile emise; ...
25
Parlament i societatea civil
Nr. 373 din 29.12.2005 Publicat 13.01.2006, Monitorul Oficial Nr. 005, art. Nr 55.
Parlamentul adopt prezenta hotrîre. Art.1. - Se aprob Concepia privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil (se
anexeaz). Art.2. - Parlamentul: - va asigura realizarea prevederilor Concepiei privind cooperarea dintre Parlament i
societatea civil; - va asigura, începînd cu 1 februarie 2006, plasarea pe web-site-ul oficial al Parlamentu-
lui a proiectelor de acte legislative înregistrate în modul stabilit. Art.3. - Prezenta hotrîre intr în vigoare la data publicrii. PREEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Chiinu, 29 decembrie 2005. Nr.373-XVI.
Anex CONCEPIE
privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil Pornind de la faptul c Republica Moldova a declarat integrarea european drept o
direcie strategic de dezvoltare a rii; ContientizÎnd responsabilitatea pe care o poart autoritile publice, precum i societa-
tea civil pentru viitorul rii i al poporului; ConsiderÎnd necesar eficientizarea procesului de luare a deciziilor; Apreciind locul i rolul tradiional al societii civile în democraiile europene; Pornind de la necesitatea promovrii democraiei participative; Pornind de la necesitatea stabilirii cooperrii dintre Parlament i societatea civil din
Republica Moldova, Parlamentul instituie urmtorul mecanism de cooperare. 1. DISPOZIII GENERALE 1.1. Scopul prezentului document const în a stabili o cooperare permanent, deschis i
eficient între Parlament i societatea civil. Pentru atingerea acestui scop, se impune reali- zarea urmtoarelor obiective:
a) evaluarea obiectiv a problemelor cu care se confrunt societatea; b) reprezentarea cît mai larg în Parlament a opiniilor diverselor grupuri de ceteni; c) eficientizarea democraiei participative i a procesului de luare a deciziilor; d) încurajarea iniiativelor civice; e) extinderea i perfecionarea cadrului legislativ prin participarea cît mai larg a
alegtorilor la acest proces. 1.2. Cooperarea realizat în conformitate cu prezenta concepie nu substituie alte forme legale
de cooperare între Parlament, organele de lucru ale acestuia i organizaiile societii civile.
26
2. PRINCIPII Procesul de cooperare se va baza pe urmtoarele principii: a) principiul participrii Organizaiile societii civile vor fi implicate plenar în procesul de cooperare. b) principiul transparenei Procesul de cooperare se va desfura într-o manier deschis, iar mecanismul de coope-
rare va fi clar atît organizaiilor societii civile implicate direct în acest proces, cît i opiniei publice.
c) principiul eficienei Organizaiile societii civile vor fi implicate în mod constructiv în procesul de coopera-
re, astfel încît contribuiile lor s poat avea impact asupra dezvoltrii iniiativelor legislati- ve, iar Parlamentul s poat beneficia din plin de pe urma cooperrii.
d) principiul egalitii În procesul de cooperare, organizaiile societii civile beneficiaz de un tratament egal. e) principiul independenei Organizaiile societii civile sînt libere i independente i nu vor promova în procesul de
cooperare cu Parlamentul interese de business sau interese politice.
3. MECANISMUL DE COOPERARE 3.1. Cooperarea dintre Parlament i societatea civil va asigura realizarea scopului i
obiectivelor prezentei concepii. 3.2. Participani la cooperare sînt Parlamentul i organizaiile societii civile înregistrate
în Republica Moldova. 3.3. În cooperarea sa cu societatea civil, Parlamentul va conta pe capacitatea acesteia de
a se organiza în vederea asigurrii procesului de cooperare. 3.4. În vederea asigurrii procesului de cooperare, Parlamentul va desemna din ca-
drul Aparatului Parlamentului o subdiviziune responsabil de relaiile cu societatea civil. Aceast subdiviziune va ine evidena organizaiilor societii civile interesate, care va cu- prinde organizaiile neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova ce îi exprim dorina de a coopera cu Parlamentul.
3.5. Cooperarea se va efectua în urmtoarele forme: a) consilii de experi Comisiile permanente ale Parlamentului, în condiiile prevzute de Regulamentul Par-
lamentului, creeaz, pe lîng comisii, consilii permanente de experi din componena reprezentanilor organizaiilor societii civile conform direciilor principale de activitate ale comisiilor.
b) consultare permanent Parlamentul va pune la dispoziia societii civile proiectele de acte legislative. În acest
scop, proiectele vor fi plasate pe web-site-ul oficial al Parlamentului. Organizaiile societii civile interesate vor putea accesa liber informaia i prezenta ex-
pertize, analize de impact, comentarii, opinii, evaluri, propuneri i alte materiale, respectînd standardele minime de cooperare.
c) întruniri ad-hoc La iniiativa Preedintelui Parlamentului, a Biroului permanent, a comisiilor parlamen-
tare permanente, a fraciunilor parlamentare sau a organizaiilor societii civile, pot fi orga- nizate întruniri ad-hoc pentru consultri asupra unor probleme concrete de pe agenda Parla- mentului i asupra altor probleme de interes naional.
27
d) audieri publice Audierile publice vor fi organizate cel puin o dat pe an de ctre fiecare comisie
parlamentar permanent întru consultarea organizaiilor societii civile în probleme de pe agenda Parlamentului sau în alte probleme de interes naional.
e) conferina anual Pentru a evalua gradul de cooperare i pentru a decide asupra unor noi direcii de coope-
rare între Parlament i organizaiile societii civile, Preedintele Parlamentului va convoca o conferin anual, cu participarea reprezentanilor organizaiilor societii civile, precum i a reprezentanilor din cadrul Parlamentului.
3.6. Reprezentanii societii civile vor putea fi inclui în grupurile de lucru create de Parlament i de organele de lucru ale acestuia în vederea elaborrii sau definitivrii unor proiecte de acte legislative.
3.7. Toate contribuiile organizaiilor societii civile, realizate în cadrul procesului de cooperare, poart caracter de recomandare.
4. STANDARDE MINIME DE COOPERARE 4.1. Cerine fa de procesul de consultare 4.1.1. Parlamentul va prezenta proiecte de acte legislative, date de contact i alte
informaii relevante. 4.1.2. Contribuiile organizaiilor societii civile vor fi prezentate în form clar, concis
i vor conine: a) analiza subiectului consultrilor; b) recomandri; c) anexe, dup caz; d) o prezentare succint a organizaiei i, dup caz, un CV. 4.2. Informarea public Parlamentul i organizaiile societii civile vor asigura procesului de consultare o publi-
citate adecvat prin implicarea tuturor mijloacelor de informare disponibile. 4.3. Termene 4.3.1. Contribuiile organizaiilor societii civile vor fi luate în considerare cu condiia
c vor fi înaintate în termen de 15 zile lucrtoare de la data plasrii proiectelor de acte legislative pe web-site-ul Parlamentului sau de la solicitarea expres a Parlamentului.
4.3.2. În caz de urgen sau în cazul cînd este evident c organizaiile societii civile pot s-i exprime punctul de vedere mai operativ, termenul de 15 zile poate fi redus.
4.3.3. În caz de necesitate, termenul stabilit poate fi prelungit: a) în funcie de specificul propunerii (diversitatea organizaiilor societii civile implica-
te, complexitatea subiectului deschis spre consultare etc.); b) în cazul cînd va coincide cu perioada srbtorilor, a vacanelor parlamentare etc. 4.3.4. La expirarea termenului limit de recepionare a contribuiilor, Parlamentul va
închide procesul de consultare asupra subiectului respectiv i va trece la alte etape ale pro- cesului legislativ.
4.3.5. Organizaiile societii civile vor fi anunate despre data convocrii întrunirilor: a) în cazul întrunirilor ad-hoc - cu cel puin 10 zile înainte; b) în cazul conferinei anuale - cu cel puin o lun înainte. 4.4. Confirmarea recepionrii contribuiilor În vederea consolidrii coerenei i încrederii reciproce, recepionarea contribuiilor
trebuie confirmat. În funcie de numrul contribuiilor receptate, precum i de posibiliti,
28
confirmarea va avea forma unui rspuns (prin e-mail) în care se va comunica decizia privind acceptarea sau neacceptarea (deplin sau parial) a contribuiilor, cu argumentarea acestei decizii.
H O T R Î R E BIROULUI PERMANENT AL PARLAMENTULUI
cu privire la modul de executare a Hotrîrii Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Concepiei
privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil _______________________________________________________________
Întru executarea Hotrîrii Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005 pentru apro- barea Concepiei privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil,
Biroul permanent al Parlamentului adopt prezenta hotrîre.
Art.1. – Direcia documentare parlamentar a Aparatului Parlamentului pregtete i transmite ctre Serviciul informaional-analitic i de prognozare, în format electronic, pro- iectele de acte legislative în termen de o zi lucrtoare din data recepionrii lor de ctre comisiile permanente sesizate în fond.
Art.2. – Serviciul informaional-analitic i de prognozare al Aparatului Parlamentului: a) acord asisten comisiilor permanente i organizaiilor societii civile la formarea
consiliilor de experi, la identificarea experilor din organizaiile societii civile, a cror specializare corespunde domeniilor de activitate ale comisiilor permanente; invit, în baz de liste, experi la lucrrile consiliilor de experi;
b) public proiectele de acte legislative pe web situl oficial al Parlamentului în termen de o zi lucrtoare din data recepionrii lor de la Direcia documentare parlamentar dac Preedintele sau vicepreedinii Parlamentului nu vor stabili un alt termen;
c) recepioneaz contribuiile societii civile în termenele stabilite în Concepia privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil;
d) confirm, în termen de o zi lucrtoare din data primirii, recepionarea contribuiilor; e) distribuie contribuiile ctre comisiile permanente în termen de o zi lucrtoare din data
primirii lor; f) recepioneaz în scris rspunsurile comisiilor permanente sesizate în fond asupra con-
tribuiilor societii civile; g) informeaz în scris Preedintele Parlamentului asupra procesului de cooperare cu so-
cietatea civil; h) acord asisten comisiilor permanente la transmiterea rspunsurilor ctre organizai-
ile societii civile; i) ine registrul organizaiilor societii civile în care se introduc urmtoarele categorii
de informaii: denumirea deplin a organizaiei, numrul de înregistrare i curriculumul ei vitae; introduce în registru organizaiile societii civile în termen de 5 zile lucrtoare din
29
momentul prezentrii primei contribuii; solicit organizaiilor societii civile, dup pre- zentarea primei contribuii, lista de experi care vor participa la realizarea formelor specifice de cooperare între Parlament i societatea civil;
j) ine registrul contribuiilor i rspunsurilor argumentate; k) organizeaz logistic, împreun cu Direcia administrativ a Aparatului Parlamentului,
întrunirile ad-hoc în termen de 5 zile lucrtoare din momentul realizrii dreptului Preedinte- lui Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor permanente, fraciunilor parlamentare sau organizaiilor societii civile de iniiere a unor astfel de întruniri;
l) acord comisiilor permanente asisten la organizarea audierilor publice, inclusiv prin informare, în termen de 2 zile, a tuturor organizaiilor societii civile despre iniiativa comi- siilor permanente de a organiza audieri publice;
m) organizeaz conferin anual, în termen de 30 de zile lucrtoare din momentul con- vocrii de ctre Preedintele Parlamentului, încunotineaz organizaiile societii civile despre organizarea conferinei.
b) confirm, în termen de o zi lucrtoare de la data primirii lor, recepionarea contribu- iilor;
c) elaboreaz i transmit, nu mai tîrziu de data întocmirii raportului lor asupra proiectului de act legislativ, ctre organizaiile societii civile expeditoare a contribuiei i ctre Servi- ciul informaional-analitic i de prognozare rspunsurile asupra acestor contribuii.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI MARIAN LUPU
HOTRÎRE GUVERNULUI Nr. 96 din 16.02.2010
cu privire la aciunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena în procesul
decizional Publicat : 26.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 30-31 art Nr : 161
În scopul executrii prevederilor alin.(3) art.11 i lit.c) art.18 ale Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, art.798), Guvernul HOTRTE:
1. Se aprob: Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenei în procesul de elabo-
rare i adoptare a deciziilor, conform anexei nr.1; Modificrile i completrile ce se opereaz în Regulamentul cu privire la modul de publi-
care a informaiei pe paginile oficiale ale autoritilor administraiei publice în reeaua Inter- net, aprobat prin Hotrîrea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 „Privind paginile oficiale ale autoritilor administraiei publice în reeaua Internet”, conform anexei nr.2.
30
2. Cancelaria de Stat, ministerele, alte autoriti administrative centrale i serviciile pu- blice desconcentrate ale acestora, în termen de 2 luni vor:
elabora i aproba regulile interne de informare, consultare i participare în procesul de elaborare i adoptare a deciziilor;
desemna coordonatorii procesului de consultare public în procesul decizional i vor mediatiza informaia respectiv, în modul stabilit;
opera modificri i completri în regulamentele de organizare i funcionare, conform prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena în procesul deci- zional.
3. Se recomand autoritilor de reglementare i autoritilor administraiei publice locale s elaboreze i s aprobe regulile interne proprii de organizare a procedurilor de asigurare a transpa- renei în procesul de elaborare i adoptare a deciziilor, conform prevederilor prezentei hotrîri. 4. Cancelaria de Stat va monitoriza respectarea prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena în procesul decizional i ale prezentei hot- rîri de ctre autoritile publice centrale i locale i va expune rezultatele monitoriz- rii în raportul anual cu privire la implementarea reformei administraiei publice centrale. PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT Nr. 96. Chiinu, 16 februarie 2010.
Anexa nr.1 la Hotrîrea Guvernului nr.96
din 16 februarie 2010
în procesul de elaborare i adoptare a deciziilor
I. DISPOZIII GENERALE 1. Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenei în pro-
cesul de elaborare i adoptare a deciziilor (în continuare – Regulament) are drept scop asigurarea aplicrii uniforme a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 no- iembrie 2008 privind transparena în procesul decizional (în continuare – Lege). 2. Prezentul Regulament stabilete procedurile de asigurare a transparenei în proce- sul de elaborare i adoptare a deciziilor în cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autoriti administrative centrale, serviciilor publice desconcentrate ale acestora, autorit- ilor administraiei publice locale, precum i persoanelor juridice de drept public i privat care gestioneaz i utilizeaz mijloace financiare publice (în continuare – autoriti publice). 3. Prevederile prezentului Regulament se aplic în procesul de elaborare i adoptare a proiectelor de acte legislative, acte normative, acte administrative (în continuare – proiecte de decizii) care pot avea impact economic, de mediu i social (asupra modului de via i drepturilor omului, asu- pra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale, serviciilor publice etc.). 4. Procedurile de consultare public prevzute în prezentul Regulament nu se extind asupra procesului de elaborare i adoptare de ctre Guvern i autoritile publice a proiectelor de decizii ce conin informaii oficiale cu accesibilitate limitat, proiectelor de acte normative
31
i administrative care au ca obiect modificarea actelor în vigoare sub aspect redacional, fr a schimba conceptul sau impactul acestora i proiectelor de acte administrative cu caracter individual, care nu au impact economic, de mediu i social.
5. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate urmtoarele noiuni: analiza ex-ante – procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opi-
uni de soluionare a problemei sau de atingere a obiectivului i analiza efectelor sau conse- cinelor acestor opiuni pîn la aprobarea deciziei;
informarea  cu  caracter  general  (în  continuare  –  informarea  general) – ac- iune de transmitere a informaiei despre procesul decizional în cadrul auto- ritilor publice ctre un public larg, nedefinit, fr a ine cont de necesiti- le i preferinele particulare de recepionare a informaiei ale unor pri interesate;   informarea cu caracter direcionat  (în continuare –  informarea direcionat) – aciune de transmitere a informaiei despre procesul decizional în cadrul autoritilor publice ctre pri interesate definite, prin intermediul mijloacelor de recepionare a informaiei indicate de prile interesate;
proceduri obligatorii de consultare – ansamblu de aciuni obligatorii de informare ge- neral a publicului despre iniierea consultrii publice, întreprinse de autoritile publice în scopul colectrii recomandrilor pe marginea unui proiect de decizie;
proceduri adiionale de consultare – ansamblu de aciuni de informare general i direc- ionat a prilor interesate, de organizare a întrunirilor publice i altor modaliti de con- sultare, întreprinse la iniiativa autoritilor publice sau la propunerea prilor interesate, în scopul recepionrii recomandrilor pe marginea unui proiect de decizie;
anunul  privind  organizarea  consultrii  publice – informaia rspîndit de autoritile publice pentru a aduce la cunotin prilor interesate despre demararea procesului de con- sultare public a unui proiect de decizie;
coordonator al procesului de consultare public – funcionar public sau angajat al auto- ritii publice abilitat cu funcia de coordonare i monitorizare a asigurrii transparenei în procesul de elaborare i adoptare a proiectelor de decizii din cadrul autoritii respective;
subdiviziunea-autor – subdiviziunea din cadrul autoritii publice responsabil de elabo- rarea proiectului de decizie.
II. MSURI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL
6. Autoritile publice elaboreaz i aprob regulile interne privind procedurile de infor- mare, consultare i participare în procesul de elaborare i adoptare a deciziilor, care trebuie s conin prevederi referitoare la:
a) atribuiile coordonatorului procesului de consultare public în procesul decizional în cadrul autoritii publice;
b) atribuiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea proiectelor de decizii în asigura- rea transparenei procesului de elaborare a deciziilor;
c) interaciunea dintre coordonatorul procesului de consultare public i subdiviziunile responsabile de elaborarea proiectelor de decizii;
d) întocmirea i pstrarea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie; e) colaborarea autoritii publice cu societatea civil (crearea consiliilor consultative,
grupurilor de lucru permanente sau grupurilor de lucru ad-hoc cu participarea societii civi- le, semnarea de acorduri sau memorandumuri de colaborare etc.);
32
sultare public, care este responsabil pentru asigurarea transparenei procesului decizional din autoritatea respectiv. În atribuiile de baz ale coordonatorului sînt incluse monitoriza- rea respectrii cerinelor de asigurare a transparenei în procesul de elaborare i adoptare a proiectelor de decizii i întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenei procesu- lui decizional în cadrul autoritii publice.
8. Coordonatorul procesului de consultare public pregtete o list general a prilor interesate, întocmit la iniiativa subdiviziunilor autoritii publice, iniiativa altor autoriti publice sau la propunerea prilor interesate, care vor fi informate prioritar despre procesul decizional al autoritii în cauz. Lista se actualizeaz cu regularitate, inclusiv cu indicarea prilor interesate (numele i prenumele cetenilor, denumirile asociaiilor constituite în co- respundere cu legea, altor pri interesate, informaia de contact a acestora), care au solicitat în scris informarea despre procesul decizional al autoritii publice.
9. Consultarea public în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este iniiat i desfurat de ctre subdiviziunea-autor din cadrul autoritii publice.
10. Conductorul subdiviziunii-autor desemneaz un responsabil de desfurarea proce- durilor de consultare din cadrul subdiviziunii respective.
11. Responsabilul de desfurarea procedurilor de consultare public a unui proiect de decizie, din cadrul subdiviziunii-autor, va purta rspundere pentru:
informarea prilor interesate despre iniierea elaborrii proiectului de decizie; informarea prilor interesate despre desfurarea consultrii publice; organizarea procedurilor de consultare public; întocmirea procesului-verbal privind consultarea public a prilor interesate; redactarea sintezei recomandrilor prezentate; întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie; transmiterea coordonatorului procesului de consultare public din cadrul autoritii pu-
blice a informaiei necesare pentru întocmirea raportului anual privind transparena în pro- cesul decizional.
12. Subdiviziunea-autor informeaz coordonatorul procesului de consultare public din cadrul autoritii publice despre iniierea i rezultatele consultrii fiecrui proiect de decizie în parte.
III. MODALITI DE INFORMARE ÎN PROCESUL DECIZIONAL
1. Modaliti de informare în cadrul consultrii publice 13. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informrii generale, pentru
un public larg nedefinit, i pe calea informrii direcionate, pentru pri interesate definite, incluse în lista prevzut în pct.8 din prezentul Regulament, sau alte pri interesate care au solicitat în scris informarea.
Informarea general este obligatorie în cazul anunrii despre iniierea elaborrii pro- iectului de decizie i organizarea tuturor consultrilor publice, iar cea direcionat poate fi aplicat complementar informrii generale, la decizia autoritii publice.
14. Solicitarea în scris din partea prilor interesate privind informarea despre proce- sul decizional din cadrul autoritilor publice este expus în forma unei cereri în care se consemneaz: doleana de a recepiona informaii despre procesul decizional al autoritii
33
i despre iniierea consultrilor publice, dup caz, denumirea proiectului de decizie elaborat de