Ghid Tehnic Rapita Euralis

download Ghid Tehnic Rapita Euralis

of 32

 • date post

  28-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  48
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Rapita Euralis

Transcript of Ghid Tehnic Rapita Euralis

 • Rapi]a de toamn` Recomand`ri tehnice

 • Euralis Semences a dezvoltat o expertiz` n domeniulsemin]elor de rapi]` de toamn` pe baza re]elei sale detestare. Sta]iunile noastre principale sunt n Fran]a [iGermania, dar conducem o re]ea mult mai larg` careacoper` Europa din Marea Britanie pn` n Ucraina.Aceasta ne permite s` test`m toleran]a la boli, toleran]ala stres [i randamentul poten]ial ntr-o mare diversitatede climate [i soluri. Binen]eles, obiectivul principal estembun`t`]irea combina]iei dintre randament [icon]inutul de ulei. Dar ne dorim ca fermierii s` primeasc`mai mult. De aceea, continu`m s` fim foarte stric]iprivind toleran]a la boli.

  Cercetare [i dezvoltare

  Re]eaua de cercetare a rapi]ei de toamn`

  Thomas FOUBERT, ameliorator de semin]e de rapi]` detoamn`, Euralis Semences

 • Hibrizi de rapi]` de toamn` Preg`tirea solului Densitatea la sem`nat ngr`[`minte Solu]ii fertilizare D`un`torii culturii de rapi]` Bolile culturii de rapi]` Tratament

 • Hibrizi de rapi]` de toamn`

  Mercur este zeulfertilit`]ii, dar [icel care aduceve[tile bune.Aripile de lasandale \l ajut` s`

  se deplaseze foarterepede. La fel de repedes-a r`spndit [i vesteaprintre fermierii dinRomnia despre cel maiperformant hibrid derapi]` de toamn`,

  prezent doar \n portofoliul Euralis:ES MERCURE!

  Produc]ie de 5.500 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la ferma D-lui Brnzan din localitateaVn`tori, jud. Mehedin]i

  5.900 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES MERCURE HIBRIDULTRA-PERFORMANTCONSACRAT

 • Euralis

  Centurionul estesoldatul de elit`care lupt` [ic[tig` inteligent.Centurionii lupt`disciplinat n legiunicompacte, aduc`toare debiruin]`, la fel cumlanurile de hibrid ESCENTURIO produc un con]inutatt de ridicat de ulei (peste 50%),\nct sunt imbatabile.

  Produc]ie de 4.580 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la SCDA Caracal, jud.Olt

  5.600 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES CENTURIO HIBRIDULTRA-PERFORMANTCONSACRAT

 • Acest hibrid a fostdenumit de

  cercet`torii EURALIS \nomagiul fluviului

  Dun`rea, cu numelefrancez al acestuia, Le

  Danube. A[a cum Dun`reairig` cu generozitate cmpiile

  fertile ale ]arii noastre, la felhibridul ES DANUBE revars` \n

  buzunarele agricultorilor profitul sigur algeneticii de ultim` genera]ie.

  Produc]ie de 4.280 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la ferma D-lui Gore, SC Holder Tradedin localitatea Topolog, jud.Tulcea

  5.500 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES DANUBE HIBRIDULTRA-PERFORMANT DE ULTIMAGENERATIE

  Hibrizi de rapi]` de toamn`

 • Neptun este zeul m`rilor [iprotectorul navigatorilorcurajo[i. Fermierii romniau ie[it ntotdeauna laliman cu hibridul ultra-productiv ES NEPTUNE.Indiferent de situa]ie, el este obusol` care arat` cu precizieun poten]ial de produc]ieexcelent. Pe valul recoltelor f`r` egal!5.200 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES NEPTUNE HIBRID RUSTIC

  5.300 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  Euralis

  ES ALONSO este primulhibrid de rapi]` de toamn`de Formula 1. Termin`primul ciclul vegetativ ncondi]ii de siguran]` maxim` [i aduce constantproduc]ii de top. Mereu pe podium, printrecampioni!

  ES ALONSO HIBRID ULTRA-PERFORMANT DEULTIMA GENERATIE

 • Aceste orient`ri se bazeaz` pe observa]iile tehnice [icuno[tin]ele Euralis cu privire la rapi]a de toamn`,dar se bazeaz` [i pe mai multe documente tehnice,cum ar fi orient`rile tehnice ale CETIOM (instituttehnic independent francez pentru planteoleaginoase) privind cultivarea rapi]ei de toamn`.

  Ciclul culturii

  RECOLTAREA

  PREG~TIREA SOLULUI+ FERTILIZAREA DE BAZ~

  CU |NGR~{AMINTECOMPLEXE CU FOSFOR

  {I POTASIU + SULF (AZOT DOAR LA NEVOIE)

  SEM~NATUL

  Aplicarea fungicidelor +regulator de cre[tere

  Controlul melcilor

  Dup` sem`nat,nainte de r`s`rire.Aplicarea erbicidelor

  Dup` r`s`rire.Aplicareaerbicidelor

 • Prima aplicare angr`[`mintelor pe baz`de Azot [i Sulf la pornirean vegeta]ie

  Aplicarea dengra[`mintefoliare [i Bor

  A doua aplicare angr`[`mintelor pe baz`de azot la formarea deboboci florali

  Controlulciupercilor SclerotiniaOidium

  Controluld`un`torilor MeligethesP`duchelecenu[iu

  DEZVOLTAREA DE PRIM~VAR~

  NFLORIREA

  FORMAREA {I UMPLEREASILICVELOR

  MATURIZAREA

  FORMARE BOBOCIFLORALI

 • iStructura soluluiMen]ine]i o structur` bun` asolului deoarece rapi]a detoamn` este mai pu]intolerant` la compactare [i lasaturare cu ap` dect grul.

  iPatul germinativPaturile germinative fine,ferme [i umede duc la ogerminare rapid`, la odezvoltare ini]ial` puternic` ar`d`cinilor, la acoperireatimpurie a solului [i la cea maibun` toleran]` posibil` laatacurile melcilor, p`s`rilor [iale altor d`un`tori. Miri[tea cerealelor anterioaretrebuie t`iat` scurt [i oricepleav` [i paie m`cinate,mpr`[tiate [i amestecateuniform pe stratul cultivatpentru a reduce nfiin]areaneuniform`. Conservarea umidit`]ii nfiecare etap` a preg`tiriipatului germinativmbun`t`]e[te consisten]anfiin]`rii.Este important s` sepreg`teasc` patul germinativct mai curnd posibil dup`ncheierea recolt`rii cerealeloranterioare pentru a mpiedicaevaporarea [i a men]ineumiditatea n sol.Paturile germinative trebuierulate ct mai curnd posibildup` sem`nat (n special n

  anotimpurile secetoase)pentru a maximiza contactulsemin]elor cu solul [i reten]iaumidit`]ii esen]iale,restric]ionnd, n acela[i timp,accesul melcilor.

  iData sem`natului Sem`natul se face cel mai binela sfr[itul lunii august pn` lamijlocul lunii septembrie. Unpat germinativ bun estentotdeauna mai importantdect sem`natul mai timpuriu.

  iPopula]ia de planteSemin]ele trebuie sem`natedup` num`r, nu dup`greutate, cu procente ajustatepentru pierderile de nfiin]areprobabile pentru a rezulta opopula]ie optim` de 40-50plante/m2 pentru soiurileconven]ionale [i 35-40 plante/m2 pentruhibrizi. Hibrizii vor aprecia odensitate redus` pentruramificare [i exprimareapoten]ialului lor.Adncimea de sem`nat ideal`de 2-4 cm nseamn` n generalo nfiin]are mai pu]inconsistent`.

  iR`s`rireaR`s`rirea va avea loc dup` oploaie u[oar` de 5 pn` la10 mm.

  Preg`tirea patului germinativ, sem`natul,

  nfiin]area culturii

 • optim` pentru iarn`

  Dimensiunea

  Erbicide

  6 pn` la 8 frunze f`r` alungirea tulpinii este stadiul optimpentru supravie]uirea culturii peste iarn`. Dac` planta este dedimensiune medie sau mare va supravie]ui f`r` probleme uneitemperaturi de -15C. De la momentul sem`natului, rapi]a arenevoie de 70 de unit`]i de c`ldur` pentru fiecare frunz` nou`.

  Aceasta nseamn` c` pentru a ajunge la minim 6 frunze arenevoie de 420 de unit`]i de c`ldur`.

  De exemplu, 42 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 10Csau 30 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 14C.

  Rapi]a de toamn` va avea nevoie de 30-40 de unit`]i de N n solpentru dezvoltarea din toamn`. Mai mult azot nu va acceleracre[terea.

  Controla]i melcii [i insectele n stadiile timpurii pentru a ob]inecea mai bun` nfiin]are posibil` a culturii.

  Buruienile din cultura de rapi]` pot ficomb`tute prin tratament n preemergen]` cu erbicide pe baz` de metazaclor, S-metaclor, dimetaclor. O cultur` de rapi]` de toamn` uniform`cu o bun` acoperire nu necesit` erbicid`ri,dar se pot folosi n caz de necesitate erbicide postemergente pe baz` de clopiralid, fluazifop-P-butil sau metazaclor.

 • iSCHEMA ORIENTATIV~ DE FERTILIZARE ToamnaSe va efectua o fertilizare de baz` cu macroelemente (Fosfor,Potasiu), aplicate \n totalitate toamna. Azot se aplica numai lanevoie [i \n functie de planta premerg`toare. De asemenea, \ntoamn` se vor aplica [i microelemente (Bor, Sulf).PrimavaraAzotul se va aplica frac]ionat, \n 2-3 etape. Prima tran[a de \ngr`[`minte cu Azot se va aplica la \nceputulvegeta]iei. A doua fertilizare cu Azot este necesar s` se efectuezela formarea bobocilor florali. |n luna mai se aplica \ngr`[amintefoliare (Azot, Sulf [i Microelemente), \n acela[i timp cu pesticidele.

  i AZOTMajoritatea culturilor vor necesita 170-220 kg/hectar de azottotal pentru un randament optim.Acest total se ob]ine dintr-o combina]ie de azot furnizat din sol,N din cultur` [i aplicarea ngr`[`mintelor de prim`var`.Rapi]a pentru semin]e are nevoie n medie de 6,5 kg de azotpentru a produce 100 kg de boabe. Aspectul esen]ial este furnizarea n prim`var` a cantit`]ii necesare.Un aport de azot insuficient va duce la pierderi de randament.Prea mult azot va duce la dezvoltarea excesiv` a plantelor(frngere, boli) [i la costuri inutile cu ngr`[`mintele.iDac` cultura este n form` bun`, atunci aplicarea azotului nu ar

  trebui efectuat` nainte de mijlocul lunii martie.iDac` cultura a fost afectat` sau ntrziat`, atunci 50% din

  cantitatea total` de azot trebuie aplicat` mai timpuriu, lanceputul prim`verii (sfr[itul lunii februarie), aceasta ncondi]ii climatice temperate blnde.

  N de aplicat n KG/hectarPrim`vara n func]ie de m`rimea plantelor

  Randamentul vizat la hectarM`rimeaplantei 3T 3.5T 4T 4.5T 5T

  Mic` 160-180 190-220

  Medie 120-150 150-180 190-210 220-240

  Mare 40-100 80-130 110-170 130-200 150-200

  ngr`[`minte

 • MICRONUTRIEN}IRapi]a de toamn` are nevoie [i de niveluri ridicate debor. Deficien]a de bor poate duce la deformarea tulpinii,nflorire haotic` [i nedezvoltarea silicvelor. Aceasta seobserv` n soluri foarte s`race, cum ar fi solurilenisipoase, sau n condi]ii de secet`. Cantitatea maxim`de aplicare n aceste cazuri ar fi de 400 g/hectar.Molibdenul poate face, de asemenea, obiectulsupravegherii deoarece acesta poate reduce num`rul deflori [i poate provoca deformarea frunzelor. Cantitateamaxim` de aplicare ar fi de 50 g/hectar.

  i POTASIU (K)Cerin]ele culturii sunt medii din punct de ved