GHID privind elaborarea planurilor na¥£ionale de ...old. cu sisteme na¥£ionale...

download GHID privind elaborarea planurilor na¥£ionale de ...old. cu sisteme na¥£ionale de control al produselor

of 26

 • date post

  26-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GHID privind elaborarea planurilor na¥£ionale de ...old. cu sisteme na¥£ionale...

 • GHID privind elaborarea planurilor

  naţionale de intervenţie în domeniul siguranţei alimentelor

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

  “Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact

  asupra sănătăţii publice”, Proiect cod SMIS 40099

 • GHID privind elaborarea planurilor

  naţionale de intervenţie în domeniul siguranţei alimentelor

  Tradus și adaptat după “Ghidul FAO/OMS privind elaborarea planurilor naționale de intervenție în domeniul siguranței alimentelor”, de către o echipă din cadrul Autorității

  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • 3

  CUPRINS

  Abrevieri ................................................................................................................ 4 1. INTRODUCERE 1.1 Context ........................................................................................................ 5 1.2 Scopul documentului ................................................................................. 5 1.3 Publicul ţintă ............................................................................................... 5 1.4 Domeniul de aplicare a documentului ...................................................... 6 1.5 Cum se utilizează documentul .................................................................. 6 2. DEFINIREA “SITUAŢIEI DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR” .................................................................................................... 7 3. ETAPE PRELIMINARE Etapa 1. Obţinerea sprijinului la nivel înalt ..................................................... 8 Etapa 2. Identificarea partenerilor cheie ......................................................... 9 Etapa 3. Formarea unui grup executiv ........................................................... 9 4. CONSIDERAŢII CHEIE 4.1 Consideraţii generale .................................................................................. 10 4.2 Consideraţii specifice fiecărei ţări ............................................................. 11

  5. ELEMENTELE CHEIE ALE UNUI PLAN DE INTERVENTIE 5.1 Informatii generale esenţiale ...................................................................... 12 5.2 Identificarea incidentelor ............................................................................ 14 5.3 Gestionarea incidentelor ............................................................................. 15 5.4 Analiza şi evaluarea după încheierea incidentului ................................... 17 5.5 Comunicarea ................................................................................................ 17

  Referinţe ............................................................................................................... 20

 • 4

  Abrevieri :

  ¾ CIFOR (United States Council to Improve Foodborne Outbreak Response) – Consiliul

  Statelor Unite pentru îmbunătăţirea respunsului la un focar de toxiinfecţie alimentară;

  ¾ EFSA (European Food Safety Authority) - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa

  Alimentelor;

  ¾ EMPRES (Food Safety Emergency Prevention System for Food Safety) – Sistemul de

  Prevenţie în Situaţii de Urgenţă pentru Siguranţa Alimentelor;

  ¾ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organizația pentru

  Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite;

  ¾ FDA (United States Food and Drug Administration) – Administraţia Americană pentru

  Medicamente şi Alimentaţie;

  ¾ FSA (United Kingdom Food Standards Agency) – Agenţia Regatului Unit pentru

  Standarde Alimentare;

  ¾ FSAI (Food Safety Authority of Ireland) – Autoritatea pentru Siguranţa Alimentelor din

  Irlanda;

  ¾ IHR (International Health Regulations) - Regulamente Sanitare Internaţionale;

  ¾ INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) - Reţeaua Internaţională a

  Autorităţilor pentru Siguranţa Alimentară;

  ¾ MACG (Multiagency coordination group) – Grup de Coordonare Interinstituţională;

 • 5

  1. INTRODUCERE

  1.1 Context

  Mai multe state membre au solicitat ca FAO şi OMS să ofere asistenţă tehnică în elaborarea de planuri de intervenţie în domeniul siguranţei alimentelor. Consolidarea pregătirii, identificării şi reacţiei rapide la situaţiile de urgenţă din domeniul siguranţei alimentelor sunt elemente cheie ale programelor FAO/OMS pentru situaţiile de urgenţă din domeniul siguranţei alimentelor şi anume Sistemul de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru siguranţa alimentelor (EMPRES Food Safety) şi Reţeaua Internaţională a Autorităţilor pentru Siguranţa Alimentară (INFOSAN). Mai multe ţări, cele mai multe având sisteme de control al alimentelor bine dezvoltate, au pregătit planuri de intervenţie pentru a-şi justifica măsurile dintr-o situaţie de urgenţă. Cu toate acestea, în prezent nu există niciun ghid care să descrie cele mai bune practici care să fie utilizate în timpul procesului de elaborare a unor astfel de planuri, sau ceea ce ar trebui să conţină planurile. Managementul situaţiilor de urgenţă în domeniul siguranţei alimentelor reprezintă rareori responsabilitatea unei singure autorităţi naţionale, fiind necesară o colaborare oportună şi coordonată între toţi partenerii pentru a se asigura un răspuns eficient.

  1.2 Scopul documentului

  Acest document a fost elaborat pentru a ajuta ţările la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de intervenţie în domeniul siguranţei alimentare, care să fie în concordanţă cu conceptul de analiză a riscurilor.

  1.2 Publicul ţintă

  Publicul ţintă include autorităţile naţionale responsabile cu managementul situaţiilor de urgenţă din domeniul siguranţei alimentelor. Deşi a fost dezvoltat în principal pentru agenţiile guvernamentale, acest document poate fi util şi organizaţiilor care sunt angajate în activităţi din domeniul siguranţei alimentelor. Ca o recunoaştere a importanţei diferitelor sisteme naţionale eficace de control al alimentelor la elaborarea planurilor de intervenţie

 • 6

  în domeniul siguranţei alimentelor, documentul abordează şi nevoile specifice ale ţărilor cu sisteme naţionale de control al produselor alimentare în curs de dezvoltare.

  1.3 Domeniul de aplicare a documentului

  Documentul prezintă procesul şi principiile de elaborare a unui plan naţional integrat de intervenţie în domeniul siguranţei alimentelor. De asemenea, documentul oferă autorităţilor naţionale recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru elaborarea acestui plan. Datorită diversităţii sistemelor naţionale de control al alimentelor, aflate în diferite stadii de dezvoltare, precum şi a gamei largi de pericole pentru siguranţa alimentară, furnizarea de şabloane standardizate este puţin probabil să fie utilă; prin urmare, prezentul document oferă recomandări generale care să fie utilizate la elaborarea planurilor specifice fiecărei ţări. Documentul subliniază importanţa colaborării între autorităţi şi a unei abordări multidisciplinare, pentru ca o intervenţie eficientă poate fi realizată numai prin coordonarea şi pregătirea corespunzătoare a diferitelor autoritati implicate în acest proces, având în vedere natura complexă a situaţiilor de urgenţă din domeniul siguranţei alimentare.

  1.4 Cum se utilizează documentul

  În cadrul acestui document există cinci secţiuni. După prima secţiune (introductivă), a doua secţiune prezintă definiţia Codex a “situaţiei de urgenţă în domeniul siguranţei alimentelor” şi descrie factorii ce trebuie luaţi în considerare atunci când se defineşte o “situaţie de urgenţă in domeniul siguranţei alimentelor” în contexte naţionale. A treia secţiune, “Etape preliminare”, prevede măsurile necesare înainte de iniţierea elaborării planurilor naţionale de intervenţie în domeniul siguranţei alimentelor. A patra secţiune, “Consideraţii cheie”, este împărţită în două teme (consideraţii generale şi specifice în funcţie de ţară) şi ilustrează aspecte importante care trebuie luate în considerare şi înţelese de către toţi partenerii participanti la elaborarea planului. Ultima secţiune, “Elemente cheie ale unui plan de intervenţie în situaţii de urgenţă”, reprezintă secţiunea de bază a documentului şi oferă linii directoare privind temele principale care trebuie incluse în plan.

 • 7

  2. DEFINIREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

  În acest document este utilizată definiţia Codex Alimentarius, care defineşte o “situaţie

  de urgenţă în domeniul siguranţei alimentelor” ca fiind: o situaţie, fie accidentală,

  fie intenţionată, care este identificată de o autoritate competentă ca reprezentând un

  risc alimentar serios şi necontrolat încă pentru sănătatea publică, care necesită măsuri

  urgente.

  Definiţia Codex furnizează o descriere generală a unei situaţii de urgenţă în domeniul

  siguranţei alimentelor care se aplică unei game largi de situaţii.

  Este recunoscut faptul că evenimentele de siguranţa alimentară car