Ghid de Redactare Lucari Licenta

download Ghid de Redactare Lucari Licenta

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Ghid de Redactare Lucari Licenta

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  1/22

  1

  GHID DE REDACTAREProiecte de Diplom / Lucrare de Licen

  2013

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  2/22

  2

  INFORMAII GENERALE PRIVIND NTOCMIREA PROIECTULUI DE DIPLOM / LICEN

  Studiile n nvmntul universitar agricoli medicin veterinar de lung durat

  (licen) se ncheie cu susinerea unui Proiect de Diplom /Lucrare de Licen n cadrulexamenului de finalizare a studiilor.

  nscrierea la examenul de finalizare a studiilor (Examen de Diplom /Licen) se face pebaz de cerere scris, tipizat, ce va fi prezentat la secretariatul Facultilor de ctre fiecareabsolvent. Cererea va fi semnat de conductorultiinific, directorul de departamenti decanulFacultii (vezi Anexa 1).

  Proiectul de Diplom /Lucrare de Licen va fi multiplicat n 2 exemplare:

  - 1 exemplar se pred comisiei de licen, semnat pentru acceptare de ctre conductorultiinific (se pot menionai considerente/aprecieri/opinii personale);- 1 exemplar rmne la autor.Comisia de licen va accepta doar lucrrile care au acordul conductorului tiinific

  pentru susinere, care corespund din punct de vederetiinifici form de redactare.Proiectul de Diplom /Lucrare de Licen se susine n faa comisiei, prezentarea avnd

  caracter public.

  Alegerea temei de cercetare

  Studentul trebuie s-i aleag subiectul pentru Lucrarea de licen nu mai trziu de nceputul semestrului II al penultimului an astfel nct activitile de cercetare s se realizeze peparcursul a minim 3 semestre.

  Alegerea subiectului lucrrii de licen se face din listele tematice propuse de ctrecadrele didactice de la fiecare disciplin, liste afiate la nceputul fiecrui an universitar att laavizierul disciplinelor cti pe site-urile fiecrei Faculti.

  Studentul poate propune un subiect al lucrri de licen care nu se regsete pe listadisciplinelor, cu acordul cadrului didactic care i asum rolul de coordonator, ns cu specificareac tema aleas trebuie s se ncadreze specificul specializrii.

  Tema aleas ca subiect al lucrrii de licen poate avea:1) un caracter practic - ceea ce nseamn realizarea de activiti specifice cercetrii

  aplicate sau fundamentale:

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  3/22

  3

  - pentru studii n domeniile agronomie, horticultur, zootehnie trebuie s cuprind aspectereferitoare la tehnologia de cultur a plantelori creterea animalelor, studiul factorilor ecologici,studii de ameliorare, etc. n domeniul inginerieii proteciei mediului, aspecte privind: studiu decaz, aspecte privind legislaia european i naional, biodiversitate, reconstrucie ecologic,

  gestiunea deeurilor, tehnologii ecoligice etc.- pentru studii n domeniul ingineriei management pot fi abordate urmtoarele proiecte:

  planuri de afaceri n domeniul agricol sau al turismului, studii de fezabilitate, analize economico-financiare, analize de management, analiza riscului bancar, analize specifice de contabilitate,dezvoltarea de strategii de marketingi dezvoltarea de produse noi, dezvoltarea strategiilor dedezvoltare rural, studiul potenialului turistic al unei zone etc.

  - pentru studii n domeniul MTC pot aprea urmtoarele teme: realizarea unor documentaii

  tehnico-cadastrale; realizarea planurilor digitale necesare proiectrii i trasrii construciiloragricole, industrialei civile, ci de comunicaii, lucrri tehnico-edilitare, lucrri miniere etc.;urmrirea stabilitii unor obiective industriale agricole si civile: realizarea sistemelorinformaionale (GIS) specifice lucrrilor de cadastru - cadastre de specialitate; utilizareateledeteciei i aerofotogrametriei n agricultura, horticultur i sivicultura;

  - pentru studii n domeniul medicinii veterinare poate fi abordat urmtoarea tematic: studiiclinice, paraclinicei epidemiologice, sigurana alimentar, experimente realizate pe animale delaborator, etc.;

  - pentru studii n domeniul industriei alimentare poate fi abordate urmtoarele proiecte:proiectarea unei secii de procesare (carne, lapte, etc) avnd o capacitate de...(tone/zi, litri/zi, etc) n ... (gam sortimental, produs, etc); tehnologiai controlul ... (preparatelor de carne,produselor lactate, altor produse alimentare) obinute la SC .... (denumirea unitii); tehnologiade fabricare a unui produs....

  2) un caracter teoretic - ceea ce presupune realizarea unei cercetri bibliografice, subcoordonarea unui cadru didactic, pe o tem de interes pentru disciplin. n acest caz, att structuracti volumul lucrrii sunt adaptate specificului cercetrii.

  Alegerea temei de cercetare trebuie s aib n vedere urmtoarele:- tema aleas s reprezinte expresia interesului studentului n domeniu;- motivaie crescut n realizarea activitilor de cercetare implicate;- literatura de specialitate s ofere informaii suficiente n domeniu;- acces liber la sursele de informare/documentare pe tematica aleas;

  - existena unor abiliti minimale n realizarea activitilor pe care le implic

  cercetareatiinific (ntocmirea unui protocol experimental, realizarea unui studiu de caz,utilizarea metodelor de calcul statistice, studiu bibliografic);

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  4/22

  4

  - capacitateai disponibilitate de a lucra n cadrul unui grup de cercetare;- cunoaterea la nivel mediu a unei limbi de circulaie internaional (de preferin

  engleza, ns pot fi la fel de competitive limba francez sau german)- disponibilitatea studentului la nvarei autoperfecionare continu.

  STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOM / LICEN

  Elaborarea proiectului de Diplom / Lucrare de Licen trebuie s demonstrezecunoatereatiinific a temei abordate, ncadrarea acesteia n specializarea absolvit, s conin elemente de cercetare sau soluii practice n dezvoltarea sau soluionarea temei precumimodaliti de validare practic a acestora.

  Proiectul de Diplom /Lucrare de Licen va fi structurat n conformitate cu cerinelespecifice fiecrei teme n parte. Va putea cuprinde attea capitole cte consider autorul c suntnecesare, adaptate fiecrei specializri. Structura recomandat pentru proiectul deDiplom /Lucrare de Licen este:

  TTiittlluull CCuupprriinnss RReezzuummaatt (Lb. Romn i Lb. Englez) IInnttrroodduucceerree

  PPaarrtteeaa II -- SSttaaddiiuull aaccttuuaall aall ccuunnooaatteerriiii nn ddoommeenniiuull tteemmeeii aabboorrddaattee PPaarrtteeaa IIII -- MMaatteerriiaall ii mmeettooddaa ddee cceerrcceettaarree ii oobbiieeccttiivveellee lluuccrrrriiii

  -- RReezzuullttaattee ii ddiissccuuiiii CCoonncclluuzziiii ii rreeccoommaannddrrii BBiibblliiooggrraaf f iiaa LLiissttaa ddee aaccrroonniimmee ii aabbrreevviieerrii ((ddaacc eessttee ccaazzuull)) AAnneexxee ((ddaacc eessttee ccaazzuull))

  Lucrarea trebuie s nsumeze un numr de pagini cuprins ntre30 - 60, i s fie redactat n conformitate cu reglementrile menionate n prezentulGhid de redactare al lucr rii delicen .

  n principiu, Proiectul de Diploma/Lucrare de Licen trebuie s respecte un raportobligatoriu de 1:3 ntre partea de documentare bibliografic (Partea I - 30% din volumul lucrrii)ipartea alocat cercetrilor proprii (Partea II), care trebuie s reprezinte max. 70% .

  Aceast cerin nu se ia n considerare n cazul lucrrilor de licen cu caracter teoretic,care sunt axate exclusiv pe probleme de cercetare bibliografic.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  5/22

  5

  Lucrarea trebuie legat corespunztor.Titlul proiectului de Diplom /Lucrare de Licen trebuie s fie concreti s reflecte

  coninutul cercetrilor ce fac obiectul lucrrii.Cuprinsul lucrrii trebuie s includ toate prile componente, precumi paginaia

  acestora.Rezumatulproiectului va cuprinde pe o pagin: titlul proiectului; autorul/autorii (numele

  absolventuluii numele ndrumtorului); instituia de care aparin autorii; rezumatul propriu-zis(cca. 250 cuvinte); cuvinte cheie.

  Introducerea va preciza motivaia lucrrii, incluznd considerentele generale privindalegerea temei, importana i actualitatea problematicii abordate, locul n care sau desf uratstudiile, suportul de care a beneficiat studentul n realizarea proiectului de Diplom /Lucrare de

  Licen etc.Stadiul actual al cunoaterii n domeniul temei abordateva cuprinde partea teoretic afenomenului studiat, sub forma unui studiu critic (exprimndu-se punctele de vedere propriireferitoare la informaiile incluse n lucrare) asupra literaturii de specialitate referitoare la temaabordat, a autorilor i surselor de renume interni internaional, cri, tratate, cursuri,monografii, lucrri de specialitate, reviste, articoletiinifice, internet etc. Toate citrilebibliografice din text, trebuie s se regseasc la finalul proiectului n lista bibliografic. Acestcapitol poate conine unul sau mai multe subcapitole, dup cum consider autorul c estenecesar.

  Materialul i metoda de cercetare utilizate n lucrare: se vor preciza ipotezele,materiale si instrumentele utilizate, procedurile si metodele statistice, destinate analizei datelorobinute sau metodele de analiz calitativ, dup caz. n final sunt enumerate obiectivele lucrrii.

  Rezultatei discuii este seciunea dedicat prezentrii n detaliu a rezultatelor obinute,precum i discutrii semnificaiei acestora, n baza prelucrrii statistice a valorii parametrilorinvestigai. Prezentareai discutarea rezultatelor, trebuie s confirme cunotinele, competenelegeneralei de specialitate ale absolventului, dobndite n facultate.

  Concluziilei recomandrile reprezint partea final a proiectului, n care se prezint nmod sintetic cele mai importante rezultate obinute, se evideniaz valoarea lor teoretic ipractic, gradul de originalitatei creativitate a recomandrilor rezultate din lucrare cuaplicabilitate practic.

  Mulumiri-Acknowledgements: acolo unde este cazul se specific sursa de finanare acercetrilor care fac obiectul lucrrii, fie c este vorba de un Grant de cercetare, fie de o

  sponsorizare obinut din mediul economic privat.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  6/22

  6

  Bibliografiatrebuie s cuprind toate titlurile din literatura de specialitate care au servitca baz de documentare, respectiv autorii care au fost citai n text, la toate capitolele lucrrii.Referinele vor fi menionate n limba n care au fost consultate (nu vor fi traduse).

  INFORMAII PRIVIND REDACTAREA PROIECTULUI DE DIPLOM / LICEN

  Lucrrile vor fi redactate cu ajutorul programului Office Word 2003-2010. fontul folositva fi Times New Roman (TNR), 12 pt, cu spaiere la 1,5 rnduri. Se vor utiliza semnelediacritice ale limbii romne.

  Setarea paginii:A4, margini de: Sus (Top) 2,5 cm; Jos (Bottom) 2,5 cm; Stnga(Left) 2,5 cm; Dreapta (Right) 2 cm; Header 1,8 cm; Footer 1,8 cm., numerotareapaginilor va ncepe cu coperta exterioar. Numrul paginii va fi vizibil ncepnd cu pagina decuprins.

  Structura lucrrii

  Coperta exterioar: (vezi anexa 2) va cuprinde ncepnd de sus n jos urmtoarele:denumirea Universitii, denumirea Facultii, numelei prenumele studentului, PROIECT DEDIPLOM /LUCRARE DE LICEN, ndrumtorul sau ndrumtorii, Cluj-Napoca, anul.

  Coperta interioar: (vezi anexa3)Pe primul rnd se va scrie denumirea universitii: UNIVERSITATEA DETIINE

  AGRICOLEI MEDICIN VETERINAR, folosind majuscule, font TNR, 14 pt., BoldCentrat.

  Pe al doilea rnd se va scrie localitatea: CLUJ-NAPOCA, folosind majuscule, font TNR,14 pt., Bold, Centrat.

  Pe rndul 6 se va scrie Facultatea; Departamentul; Disciplina, folosind, font TNR, 14 pt.,Bold, Centrat.

  ntre denumirea universitii i cea a facultii vor fi inserate sigla universitii n stngai cea a facultii n dreapta (vezi anexa 3).

  Pe rndul 15 se va scrie prenumelei numele studentului care a realizat lucrarea,

  folosind, font TNR, 14 pt., Bold, Centrat.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  7/22

  7

  Pe rndul 19 se va scrie PROIECT DE DIPLOM (pentru domeniileinginereti)/LUCRARE DE LICEN (pentru domeniile de Biologiei Medicin Veterinar)folosind majuscule, font TNR, 28 pt., Bold, Centrat.

  Pe rndul 24 se va scrie titlul proiectului de diplom, folosind majuscule, font TNR, 18

  pt., Bold, Centrat.n josul coperii se va scrie ndrumtorul proiectului de diplom, folosind, font TNR, 13

  pt., Bold, aliniat la dreapta.Pe ultimele dou rnduri se va scrie Cluj-Napocai anul n care a fost susinut Proiectul

  de Diplom /Lucrare de Licen, folosind, font Cambria, 10 pt., Centrat. (vezi anexa 3).Pentru ntreaga copert interioar se va utiliza spaierea de 1 rndi fontul Times New

  Roman.

  Rezumatul:(vezi anexa 4)Rezumatul proiectului de diplom va avea maxim o pagin pentru limba romn, o

  pagin pentru limba englez sau francez, fiind poziionat dup coperta interioar.Formatarea rezumatului va fi urmtoarea:Titlul proiectului de diplom: TNR 14 pt., majuscule, bold, centrat.Un rnd liber dup care se va scrie Autorul: Prenume NUME, TNR 12 pt., bold, centrat.Un rnd liber dup care se va scrie ndrumtorul: gradul didactic, Prenume NUME, TNR

  12 pt., bold, centrat.Un rnd liber dup care se va scrie: Universitatea detiine Agricolei Medicin

  Veterinar, Facultatea, Calea Mntur nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romnia, TNR 11 pt.,centrat.

  Pe rndul urmtor se va scrie adresa de e-mail a autorului, TNR 12 pt., centrat.Dou rnduri libere dup care se va trece REZUMAT (ABSTRACT), TNR 12 pt., bold,

  centrat.Textul rezumatului va fi redactat folosind fontul TNR 11 pt., justify, fiecare paragraf

  avnd un aliniat de 1,5 cm.Dup textul rezumatului vor fi inserate cuvintele cheie (max. 5), folosind fontul TNR 11

  pt., justify, bold.

  Cuprinsul: (vezi anexa 5) va fi generat automati va avea urmtoarele formatri: FontTNR, pt 11 numrul paginii va fi aliniat dreapta.

  Cuvntul cuprins va fi scris pe rndul 4 cu majuscule, font TNR, 15 pt, bold, centrat.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  8/22

  8

  Header: (vezi anexa 6) va cuprinde numele studentului aliniat stngai pe acelai rndtitlul proiectului de diplom (n cazul unui titlu foarte lung acesta poate fi scris pe dou rnduri).Se va utiliza fontul TNR, 10 pt. pentru numei 9 pt. pentru titlu proiectului.

  Sub cele dou informaii se va trasa o linie simpl, urmat de un rnd liber.

  Capitolei subcapitole:(vezi anexa 7)Titlurile de capitole vor fi scrise cu stilul HeadingPentru titlul de capitol va fi folosit Heading 1, care va avea urmtoarele setri: Font TNR,

  15 pt, Majuscule, bold, centrat, spaiere la un rnd.Pentru subcapitole se va utiliza Heading 2, care va avea urmtoarele setri: Font TNR, 14

  pt, bold, centrat, spaiere la un rnd, se va folosii numerotarea: 1.1; 1.2; ......1.n.

  Pentru subcapitole de ordin trei se va utiliza Heading 3, care va avea urmtoarele setri:Font TNR, 13 pt, bold, aliniat stnga la 2 cm, Hanging 1,2 cm se va folosi numerotarea: 1.1.1.;1.1.2; ......1.1.n.

  Fiecare capitol va ncepe pe pagin nou. Pe rndul 4 se va scrie: Capitolul 1 cuurmtoarele setri: Font Cambria, 11 pt, bold, centrat, iar pe rndul al 6-lea se va scrie doar titlulcapitolului, folosind setrile de mai sus.

  Textul proiectului de diplom va fi scris cu Font Times New Roman 12 pt., spaiere de1,5 rnduri.

  Fiecare paragraf va ncepe cu un aliniat de 1,5 cm.Denumiriletiinifice n limba latin (specii de plante, ageni fitopatogeni, boli, insecte,

  rase de animale), vor fi scrise cu Italic . Numele autorilor care nsoesc denumireatiinific se vascrie cu Font TNR 12 pt.

  n nici un alt caz nu se folosete formatarea Italic .Citrile surselor bibliograficese vor face dup fiecare fraz sau paragraf. n cazul mai

  multor autori se va trece primul autor urmat de expresia i colab., urmat de anul apariieilucrrii citate. Dac lucrarea citat are doar doi autori, se vor scrie ambele nume urmate de anulapariiei. n cazul n care autorul citat este de sex feminin se va trece prenumele complet (vezianexa 8).

  Tabelele:(vezi anexa 9)Titlurile tabelelor vor fi scrise la un rnd, centrat folosind fontul TNR 11 pt. Bold.

  Numerotarea tabelelor va include numrul capitoluluii va fi alinat dreapta (Ex: Tabelul 2.4.reprezint al patrulea tabel din capitolul 2.).

  Dac tabelul este preluat dintr-o surs bibliografic aceasta va fi trecut imediat subtabele n partea dreapt, folosind caractere de 10 pt. (ex: Sursa: RDULESCUi colab., 1969)

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  9/22

  9

  n tabel se va folosi fontul TNR, cu spaiere la un rnd. Mrimea caracterelor folosite vafi cuprins ntre minim 8 pt.i maxim 12 pt.

  Figurile:(vezi anexa 10)Titlurile figurilor se vor insera sub acestea folosind fontul TNR, 11 pt. Bold, centrat.

  Numerotarea se va face la fel cai n cazul tabelelor, incluznd numrul capitolului (Ex:Fig. 3.1. reprezint prima figur din capitolul 3).

  Dac figura este preluata dintr-o surs bibliografic aceasta va fi scris imediat sub titlu,folosind caractere de 10 pt. (ex: Sursa: http//inra.fr).

  Bibliografia:(vezi anexa 11)Cuvntul Bibliografie va fi scris pe rndul 4 folosind Heading 1.Lista bibliografic va fi aranjat n ordine alfabetic, a primului autor. n cazul n care

  avem dou sau mai multe lucrri scrise de acelai autor acestea vor fi trecute n ordinecronologic.Formatul liste bibliografice va fi urmtorul:Primul autor va fi trecut folosind Numelei Prenumele, urmat de iniiala i numele

  celorlali autori, neboldat. n cazul n care unul dintre autori este de sex feminin acesta va fi scriscu prenumele complet.

  Dup numele autorilor va fi scris anul apariiei lucrrii citate, urmat de titlul acesteia. nfinal se va scrie Editura la care a aprut lucrareai localitatea unde a fost publicat, paginileconsultate

  Ex:1. Florian, V., I. Oroian, 2002, Diagnoza bolilor infecioase ale plantelor de cultur, Editura

  Poliam, Cluj-Napoca, pag...Dc se citez site-uri web, reviste sau articole, nainte de acestea se vor trece trei

  asterixuri, informatii referitoare la volum, numr, pagini consultate, adresa web exacta aarticolului respectiv, data vizitarii site-ului si a descarcarii materialului, data accesrii (veziexemplul).

  Ex:2. *** - www.agroatlas.ru

  Lista bibliografic va fi scris folosind urmtoarele setri:Font TNR 11 pt. Numele autorilor va fi scris boldat. Dup fiecare lucrare citat se va lsa

  un spaiu (after Paragraph) de 3 pt. Rndul doi al fiecrei citri va ncepe la o distan de 2 cm

  fa de nceputul primului rnd (Hanging 2 cm).

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  10/22

  10

  Plagiatuli referinele bibliografice (vezi Anexa 12)Etica cercetrii tiinifice si a publicrii rezultatelor, drepturile de autori regulile de

  redactare a unei lucrri de licen reclam ca informaiile bibliografice utilizate s fie prezentatedetaliat, f cnd astfel posibil identificareai verificarea lor.

  Plagiatul este actul de nsuire a nscrisurilor unei persoane de ctre o alt persoan care leprezint ca fiind propria sa realizare. Aceast fraud este strns legat de practicile de falsificarei piraterie care violeaz legea dreptului de autor.

  Considernd reglementrile oficiale n vigoare n acest domeniu: 1) studenii trebuie s se conformeze regulilor oficiale sau neoficiale ale Universitii

  privitoare la condiiile impuse pentru publicarea rezultatelor cercetrii. Cerinele lucrrii pot fi ndeplinite cu succes numai cu mijloacei metode legale.

  2) constituie o violare a regulamentului de studii utilizareai prezentarea de ctre student arezultatelor muncii unei alte persoane ca fiind proprii (plagiatul).Odat demonstrat cu probe concrete, plagiatul atrage dup sine exmatricularea din

  examenul de licen sau anularea Diplomei de licen, dac dovada c lucrarea este copiat seface dup absolvirea examenului de licen din anul n curs.

  Utilizarea referinelor bibliograficen utilizarea surselor bibliografice trebuie respectate dou reguli de baz:1. Dac un fragment dintr-o lucrare este citat integral, textul astfel preluat trebuie pus

  ntre ghilimele. n acest caz trebuie f cut o referin privind sursa chiar dup textul citat. ncapitolul dedicat bibliografiei va fi specificat titlul complet al lucrrii citate precumi numrulpaginii sau a paginilor din care este preluat textul.

  2. De asemenea, este posibil s se interpreteze rezultatele sau opiniile altor autori, cucuvinte proprii.

  Depunerea lucrrii pentru susinereStudenii absolveni trebuie s depun lucrarea de licen n dou exemplare legate,

  precumi un exemplar n format electronic (CDROM, n format Microsoft Word sau pdf) ntimp legal (conform Regulamentului de finalizare a studiilor), la secretarul comisiei de licen.

  Secretarul comisiei de licen comunic n timp legal conducerii Facultii, lista cuabsolvenii care si-au depus proiectul de diplom /lucrare de licen. Dup susinere secretariicomisiilor de licen vor arhiva Proiectele de Diplom /Lucrare de Licen, pe intranet.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  11/22

  11

  Susinerea proiectului de diplom /lucrare de licen Proiectul dediplom /lucrare de licen trebuie susinut de ctre toi absolvenii. Pentru

  aceasta studentul i va pregti o prezentare n PowerPoint din coninutul lucrrii, constnd n 10-15 slide-uri, care s fac obiectul unei prezentri de max. 10 minute. Susinerea proiectului de

  diplom /lucrare de licen face parte din examenul de finalizare a studiilor.Rezultatele pariale sau complete ale cercetrilor din lucrarea de licen pot fi prezentate

  n avans, n cadrul unor manifestri tiinifice studeneti. Cu toate acestea lucrarea va trebuisusinut nc o dat (n sesiunea ordinar de licen), n conformitate cu cerinele prezentuluiGhid de redactare a lucrrii de licen.

  Evaluarea se face prin note ntregi acordate de fiecare membru al comisiei iar media

  aritmetic a acestora cu dou zecimale, va reprezenta nota final. La nivelul fiecrei faculticomisiile de licen pot gndi modaliti specifice de evaluare respectnd Carta Universitii iRegulamentuli metodologia pentru finalizare a studiilor.

  Drepturile de autor (copyright)Absolventul deine toate drepturile de autor (copyright) asupra lucrrii de licen pe care

  a elaborat-oi susinut-o n cadrul examenului de licen.Absolventul va semna o declaraie privind condiiile de utilzare a rezultatelor din

  propria sa lucrare de licen.

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  12/22

  12

  Anexa 1DEPARTAMENTUL Locul de practic

  DISCIPLINA DE ..................................................... .......................................................

  De acord cu tema propus i cu locul de

  desfurare practic

  ndrumtor: ............................................

  Director de Departament:

  ..........................................................

  FACULTATEA .................................

  Subsemnatul ................................................................................ student n anul ....................

  specializarea.........................................................................................................................................

  Titlul lucrrii de licen/ disertaie:

  ........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  Locul unde se poate efectua proiectul:

  1) ............................................................................................................................................................

  2) ............................................................................................................................................................

  3) ............................................................................................................................................................

  M oblig a informa periodic disciplina despre stadiul proiectului de diplom i despre colectarea

  i prelucrarea materialului.

  Cluj-Napoca Data

  DECAN:

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  13/22

  13

  Anexa 2

  UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

  CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA................................................

  Nume PRENUME absolvent

  PROIECT DE DIPLOM/LUCRARE DE LICEN

  ndrumtor tiinific

  .....................................

  Cluj-Napoca

  2013

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  14/22

  14

  Anexa 3

  UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

  CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA................................................

  Departamentul.......................................................

  Disciplina..........................................................

  Prenume NUME absolvent

  PROIECT DE DIPLOM/LUCRARE DE LICEN

  TITLUL PROIECTULUI

  ndrumtor tiinific

  ...................................

  Cluj-Napoca

  2013

  Sigla

  Facultii

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  15/22

  15

  Anexa 4

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  16/22

  16

  Anexa 5

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  17/22

  17

  Anexa 6

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  18/22

  18

  Anexa 7

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  19/22

  19

  Anexa 8 Dintre aceste componente, linalolul, terpineolul, 1,8 cineolul i acetatul de linalil sunt

  semnalate pentru prima dat n conpoziia uleiului volatil din inflorescene i fructe de

  Echinacea pallida Nutt. Din inflorescenele mature uscate de Echinacea pallida Nutt., cultivat

  la Cluj, s-a obinut prin distilare cu ap 0,09 ml ulei volatil/100 g materie prim, iar din fructelelipsite de umiditate au rezultat 0,12 ml ulei volatil/100 g produs vegetal (Ilioara Oniga,1994 ).

  Compuii poliacetilenici izolai de Schulte din rdcini sunt n numr de 13 dintre care

  doi sunt comuni pentru ambele specii. Se mai gsete apoi o dien dar numai n Echinacea

  pallida Nutt. (400 mg%) (Tma i colab,1984 ). Fiind uor degradabili, aceti compui sunt mai

  rar ntlnii n produsele medicinale obinute din aceste specii.

  Saponinele se gsesc n procent mai ridicat n rdcini, derivai polifenolici n rdcini de

  Echinacea purpurea (L) Moench i n inflorescene i frunze deEchinacea pallida Nutt., n timp

  ce coninutul n flavonoide este sczut. Procentul cel mai ridicat de saponine se gsete n

  rdcini n ambele specii: Echinacea pallida Nutt. 5,20 g%,Echinacea purpurea (L) Moench 2,30

  g%. n urma determinrii cantitative a compuilor polifelolici s-a putut constata repartiia

  neuniform n diferite organe ale celor dou specii de Echinacea , concentraii mai mari gsindu-

  se n rdcini de Echinacea purpurea (L) Moench (2,2 g%) i n inflorescene (1,6 g%) i frunze

  (1,32 g%) deEchinacea pallida Nutt. Cele mai importante componente polifenolice n specile de

  Echinacea sunt: echinacozida, verbascozida, acidul cicorienic, acidul clorogenic, acizi

  izoclorogenici, precum i a unor derivai ai acestor compui. Rezultatele obinute la

  determinarea cantitativ a flavonoidelor, n care coinutul cel mai mare de flavonoide

  exprimate n rutozid, s-a gsit n frunze att n Echinacea pallida Nutt. (0,18 g%) ct i n

  Echinacea purpurea (L) Moench 0,26 g% (Ilioara Oniga,1994).

  Malonga-Makosi a izolat din partea aerian de Echinacea pallida Nutt. i Echinacea

  purpurea (L) Moench derivate de: luteolin, camferol, cvercetol, cvercetagetin, ramnetin,

  izoramnetin, apigenin, gsind un coninut de 0,48 g% n frunzele de Echinacea purpurea (L)

  Moench i 0,38 g% n Echinacea pallida Nutt. exprimat n cvercetol. Bauer i colab. au

  identificat n partea aerian a celor dou specii de Echinacea rutina. (Bauer i colab,1990)

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  20/22

  20

  Anexa 9Tabel 2.1

  Influena temperaturii asupra perioadei de incubaie

  Temperatura medie zilnic

  (C) Coeficientul de cretereNr. zile

  < 8C 0 0

  ntre 8-12C 0,75 7

  ntre 12,1-18C 1 6

  ntre 18,1-20C 1,5 4

  > 20C 1 6

  > 30C 0 0

  (Sursa RDULESCU i colab, 1969)

  Anexa 10

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  21/22

  21

  Anexa 11BIBLIOGRAFIE

  1. Miron, A., U. St nescu, , M . M mcianu, , 2003. Monografii. Ed.Didactic i

  Pedagogic , Bucure ti, p. 216-220

  2. Muntean, L.S., 1990. Plante medicinale i aromatice cultivate n Romnia, Ed. Dacia, p. 5-21, 269-273

  3. Muntean, L., M. T ma , S.Muntean, L. Muntean, M. Duda, D. Vrban, S. Florian, ,

  2007 Tratat de plante medicinale cultivate i spontane, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, p. 402-

  411

  4. Muntean, L.S., 2001. Fitotehnie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Ia i, p. 592-594

  5. Munteanu, N., N. Stan,1999- Alternative la agricultura de tip industrial ntre

  necesitate i posibilit i . Hortinform 1-77.

  6. Oniga, I., R. Oprean, M. T ma , 1999. Studii asupra unor polifenoli din plante

  medicinale, Farmacia, vol. XLVII, nr.6

  7. Opri , M., 1990. Milenarele ntmpl ri ale plantelor medicinale. Ed. Albatros,

  Bucure ti, p. 12-18, 26-63, 71-83

  8. Potlog, A., S. Alexandru, Gh. Vin an, , 1983. Plante Medicinale. Ed. tiin ific i

  Enciclopedic , Bucure ti, p. 5-35

  9. Preda, M., 1976.-Floricultura.Ed. Ceres, Bucure ti, p. 576

  10. Radoias, G., A. Bosilcov, I. Btiu, , 2005.-Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca.

  11. Sasson, A., 1988. Biotehnologiile, sfidare i promisiuni. Ed. Tehnic , Bucure ti

  12. Stan N., T. Stan, 2006- Cultura plantelor aromatice, condimentare i mai pu in

  r spndite. Ed. I.I.de la Brad, Ia i.

  13. Stoian L., 2006- Ghid practic pentru cultura biologic a legumelor. Ed. Tipoactiv,

  Bac u.

  14. T ma , M., 2001. Produse fitofarmaceutice romne ti. Edi ia a II-a, Tipografia

  U.M.F.Cluj-Napoca

  *** -www.agroatlas. ru*** -www.fostat.fao.org *** -www.nature.com

 • 7/28/2019 Ghid de Redactare Lucari Licenta

  22/22

  22

  Anexa 12Declaraie olograf pe proprie rspundere, privind originalitatea lucrrii

  i respectarea drepturilor de autor

  Subsemnatul/Subsemnata., student() la

  Universitatea de Stiine Agricole si Medicin Veterinar Cluj-Napoca,Facultatea.............................................., Specializarea....declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 292 Cod Penal, privind falsul ndeclaraii, c lucrarea de licen cutitlul.............................................................................................................

  .......................................................................................................................nu este unplagiat, fiind rezultatul cercetrilor proprii efectuate n acest sens.

  Lucrarea este elaborat de mine si nu a mai fost prezentat niciodat la o alt facultatesau instituie de nvmnt superior dinar sau strintate.

  De asemenea, declar c toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele consultate peInternet sau din jurnale elctronice, sunt menionate detaliat n lista bibliografic, cu respectarea

  regulilor de evitare a plagiatului, respectiv: toate fragmentele de text reproduse exact, chiar si n traducere proprie din alt limb,

  sunt scrise ntre ghilimele si dein referina precis a sursei;

  reformularea n cuvinte proprii a textelor scrise de ctre ali autori este menionat cureferina precis n textul lucrrii;

  rezumarea ideilor altor autori este specificat cu referina precis la textul original alarticolului sau manualului consultat.

  Prin prezenta Declaraie confirm c am luat la cunostin faptul c, n cazul n care se vadovedi cu probe concrete c lucrarea a fost plagiat, voi fi exmatriculat() din examenul dediplom /licen.

  Cluj-Napoca Absolvent,Data/