ghid cls a IV-a.pdf

36
7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 1/36 2 Caiet de test Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Institutul de Știinţe ale Educaţiei Str. Ştirbei Vodă nr. 37 Bucureşti Etichetă de identificare © IEA, 2011 Clasa a IV-a TIMSS  2011 1

Transcript of ghid cls a IV-a.pdf

Page 1: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 1/36

2Caiet de test

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investește în oameni!

Institutul de Știinţe ale Educaţiei

Str. Ştirbei Vodă nr. 37 Bucureşti

Etichetă de identificare

© IEA, 2011

Clasa a IV-a

TIMSS 2011

1

Page 2: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 2/36

Page 3: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 3/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 3

Instrucțiuni generaleÎn acest test vei răspunde la întrebări din matematică și știine. Unele întrebări o să ţi se parăușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și lacele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el.Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut.

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur derăspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine șitreci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un primul răspuns astfel:A.Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îi arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a  12

b  24

c  60

d  120

     E   x   e   m   p    l   u    l    1

Câte minute sunt într-o oră?

a  12

b  24

c  60

d  120

     E   x   e   m   p    l   u    l    2

Page 4: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 4/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 4

Instrucțiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip deîntrebări poi răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale laîntrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică.Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematiceîn cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune căești într-o ară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este cite. Gândește-te cu atenţiela fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie

răspunsul care i se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtăpauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cumse vede mai jos.

Ce determină steagul să fluture?

    E

   x   e   m   p    l   u    l    3

Page 5: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 5/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 5

Instrucţiuni pentru Partea ICitește fiecare întrebare cu atenţie și răspunde cât de bine poţi. Dacă nu ești sigur(ă)de răspunsul la o întrebare, alege sau scrie răspunsul care crezi că este cel mai bun șicontinuă cu întrebarea următoare din test.

Vei avea 36 de minute pentru a rezolva această parte a testului.

Nu începe să lucrezi până nu ţi se spune să faci acest lucru.

Page 6: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 6/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 6 

    M    P    3    1    3    4    6

La bâlci există o cabină unde oamenii pot face schimb de cartonașe.

1 cartonaș cu animale valorează cât 2 cartonașe cu personaje dindesene animate.

2 cartonașe cu animale valorează cât 3 cartonașe cu sportivi.

Câţiva copii au mers la cabină să facă schimb de cartonașe.

 Întrebările de la Schimb de cartonașe încep pe pagina următoare.

Schimb de cartonașeInstrucţiuni: Întrebările 1, 2 şi 3 se referă la schimbul de cartonașe.

Page 7: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 7/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 7 

Schimb de cartonașe (Continuare)

    M    0    3    1    3    4    6

Schimb de cartonașe cu animale

A. Bianca are 5 cartonașe cu animale ca să le schimbe pe unele cu personaje dindesene animate. Câte cartonașe cu personaje din desene animate va primi?

Răspuns: _____________ cartonașe cu personaje din desene animate

B. George are 8 cartonașe cu animale ca să le schimbe pe unele cu sportivi.Câte cartonașe cu sportivi va primi?

Răspuns: _____________ cartonașe cu sportivi

C. Catinca are 6 cartonașe cu animale. Vrea să le schimbe pe cât mai multecartonașe.

Câte cartonașe cu personaje din desene animate ar primi? ______________

Câte cartonașe cu sportivi ar primi? ________________

Ar trebui să le schimbe pe cartonașe cu desene animate sau pe cartonașe cusportivi?

Răspuns: ______________________________

 Întrebările legate de Schimb de cartonașe continuă.

M01_01

99

79

10

7971

99

70

10

99

12

79

11

70

10

20

1

Page 8: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 8/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 8 

Schimb de cartonașe (Continuare)

Schimb de cartonașe cu sportivi

  Ștefan are 15 cartonașe cu sportivi ca să le schimbe pentru unele cu animale.Câte cartonașe cu animale va primi?

Răspuns: _____________ cartonașe cu animale

    M    0    3    1    3    7    9

    M    0    3    1    3    8    0

Schimb de cartonașe cu desene animate

  Bogdan are 8 cartonașe cu personaje din desene animate ca să le schimbepentru unele cu sportivi. Câte cartonașe cu sportivi va primi?

Răspuns: _____________ cartonașe cu sportivi

Sfârșitul secţiunii Schimb de cartonașe.

M01_02

M01_03

7971

99

70

10

797271

99

70

10

2

3

Page 9: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 9/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 9 

    M    0    3    1    0    0    2

În imaginea de mai sus apare un vas de piraţi care urmărește o corabie cu comori.Care din variantele de mai jos estimează cel mai bine câte lungimi de vas se aflăîntre partea din faţă a vasului de piraţi și partea din spate a corabiei cu comori?

a 3

b 4

c 5

d  6

Vas de piraţi Corabie cu comori

    M    0    3    1    3    1    3

Pe un vas se află 218 pasageri și 191 membri ai echipajului.Câte persoane sunt, în total, pe vas?

Răspuns: _______________

M01_04

M01_05

79

99

70

10

4

5

Page 10: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 10/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 10 

    M    0    3    1    0    8    3

Suzana are cele 6 bucăţi de carton ilustrate mai sus. Care dintre următoarelecutii ar putea fi realizată de Suzana, folosind toate cele 6 bucăţi, fără a le tăia?

a  b 

2 cm2 cm

1 cm 2 cm 2 cm1 cm

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

2 cm2 cm

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

    1   c   m

2 cm2 cm1 cm1 cm

M01_06

6

Page 11: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 11/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 11 

    M    0    3    1    0    7    1

Care din imaginile următoare arată poziţia figurii de mai sus, după ce a fost

rotită cu jumătate de rotaţie completă, adică cu 180°?

a  b

c d

    M    0    3    1    1    8    5

Scara unei hărţi menţionează că unui centimetru pe hartă îi corespund 4kilometri pe teren în realitate. Pe hartă, distanţa dintre două orașe este de 8centimetri. Câţi kilometri sunt între cele două orașe?

a  2

b  8

c  16

d  32

M01_07

M01_08

8

7

Page 12: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 12/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 12

1

2

4

8

2

4

2

8

 

M02_01

M02_02

M02_03

    M    0    5    1    3    0    5

Dan a călătorit mai întâi 4,8 km cu mașina și apoi 1,5 km cu autobuzul.

Cât a călătorit Dan în total?

a  6,3 km

b  5,8 km

c  5,13 km

d  4,95 km

    M    0    5    1    0    9    1

Care fracţie nu este egală cu celelalte?

    M    0    5    1    0    0    1

Într-un campionat de fotbal, echipele primesc:

3 puncte pentru victorie1 punct pentru un meci egal0 puncte pentru un meci pierdut

Zedland are 11 puncte.

Care este cel mai mic număr de meciuri pe care le-ar fi putut juca Zedland?

Răspuns: ________________99

79

10

9

10

11

Page 13: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 13/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 13 

    M    0    5    1    0    0    7

Maria a plecat din București și a mers pe bicicletă, cu aceeași viteză, timp de 2 ore.

A ajuns la acest indicator.

Maria continuă să meargă către Câmpina, cu aceeași viteză.

Câte ore va face de la indicator până la Câmpina?

a  1 ore

b  2 ore

c  3 ore

d  3 ore

Bucureșt, 30 km

Câmpina, 45 km

M02_04

1

2

1

2

12

Page 14: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 14/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 14 

M02_05

M02_06

    M    0    5

    1    2    0    3

23 × 19 =

Răspuns: _______________

    M    0    5    1    6    0    1

Csaba trebuie să realizeze figurile de la 1 la 4, din chibrituri.

Figurile 1, 2 și 3 sunt arătate mai jos.

El are nevoie de patru chibrituri pentru a realiza figura 1, de șapte chibrituripentru a realiza figura 2 și de zece chibrituri pentru a realiza figura 3.

De fiecare dată folosește aceeași regulă pentru a realiza figura următoare din șir.

De câte chibrituri va avea nevoie pentru a realiza figura 4?

Răspuns: ______________

1 2 3

99

79

10

79

99

70

10

13

14

Page 15: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 15/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 15

ŞcoalăTeren de joacă

Bibliotecă

    S    t   r   a    d   a

    S    t   e    j   a   r   u    l   u    i

          S          t        r        a

           d        a

             U            l        m

        u            l        u            i

Magazin

Pompieri

Strada Teiului

Strada Pinului

 

M02_07

99

79

10

7971

99

70

10A. Completează tabelul pentru a arăta unde sunt aceste locuri.

Prima completare a fost făcută ca exemplu pentru tine.

Locul Pătratul

Terenul de joacă B2

Școala

Intersecţia străzilor Teiului și Stejarului

    M    0    5    1    0    6    4

4

3

2

1

A B C D E F

B. Traian locuiește într-o casă situată în pătratul C4. Pune un X în pătrat,pentru a arăta unde locuiește Traian.

15

Page 16: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 16/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 16 

M02_08

    M    0    5    1    0    1    5

Ion trebuie să deseneze o figură.

Aceasta trebuie să aibă 5 laturi.

Trebuie să aibă o axă de simetrie.

Ion a început să deseneze figura.

Completează desenul lui Ion. 11

99

79

10

16

Page 17: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 17/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 17 

M02_09

    M    0    5    1    1    2    3

Câte axe de simetrie are această figură?

a  1

b  2

c  3

d  4

    M    0    5    1    1    0    9

Arome de îngheţată preferate

Aromă Număr de copii

Vanilie

Ciocolată

Căpșuni

Lămâie

Câţi copii au ales vanilia ca aromă preferată?

Răspuns: ________________

reprezintă

4 copii

M02_10

79

99

70

10

17

18

Page 18: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 18/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 18 

M02_11

Graficul cu bare prezintă numărul de elevi ai fiecărei clase din Școala Centrală.

În fiecare sală de clasă a Școlii Centrale este loc pentru 30 de elevi.Cât de mulţi elevi ar mai putea fi primiţi în școală?

a  20

b  25

c  30

d  35

    M    0    5    1    1    1    7

0

35

5

15

20

25

30

10

1 3 4 5 62

    N   u   m    ă   r    d   e   e    l   e   v    i

Clasa

Școala Centrală

Stop

Nu începe să lucrezi la Partea a II-a pânănu ţi se spune să faci acest lucru.

Dacă ai terminat Partea I a testului înainte să expire timpul,poţi să îi verifici răspunsurile.

19

Page 19: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 19/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 19

Instrucţiuni pentru Partea a II-aÎn Partea a II-a vei răspunde la alte întrebări din matematică sau știinţe. Vei avea 36de minute pentru a rezolva această parte a testului.

Citește fiecare întrebare cu atenţie și răspunde cât de bine poţi. Dacă nu ești sigur(ă)de răspunsul la o întrebare, alege sau scrie răspunsul care crezi că este cel mai bunși treci la întrebarea următoare.

Nu începe să lucrezi până nu ţi se spune să faci acest lucru.

Page 20: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 20/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 20 

    S    0    3    1    3    5    6

Prădătorul este un animal care se hrănește cu alte animale. Care dintreurmătoarele este un prădător?

a căprioara

b lupul

c  vaca

d capra

S01_01

S01_02

    S    0    3    1    2    9    1

Urșii polari și morsele arată foarte diferit, dar ambii pot supravieţui latemperaturi foarte scăzute. Ursul polar are o blană groasă care îi ţine de cald.Morsa nu are blană.

Ce are morsa pentru a-i ţine de cald?

a straturi de grăsime

b colţi

c mustăţi

d înotătoare

ursul polar morsa

20

21

Page 21: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 21/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 21 

    S    0    3    1    2    3    0

Ce au în comun pasările, liliecii și fluturii?

a pene

b păr

c schelet intern

d aripi

    S    0    3    1    3    2    5

Temperatura normală a corpului uman este de aproximativ 37 de grade Celsius.Emanuel își ia temperatura într-o dimineaţă după ce s-a trezit. Temperaturacorpului său este de 40 de grade Celsius.

Scrie un lucru care ar fi putut cauza creșterea temperaturii.

S01_03

S01_04

7971

99

70

10

22

23

Page 22: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 22/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 22 

O bucată de gheaţă este pusă într-un pahar cu apă. Care imagine reprezintă celmai bine poziţia gheii în apă?

  a b c d

S01_05

S01_06

    S    0    3    1    0    6    8

Maria a făcut un experiment folosind sare și apă. Rezultatele experimentului săusunt prezentate în tabel.

Cantitatea desare dizolvată

Volumul deapă

Temperaturaapei

S-a amestecat?

15 grame 50 ml 25o C Da

30 grame 100 ml 25o C Da

45 grame 150 ml 25o C Da

60 grame 200 ml 25o C Da

Ce a studiat Maria în experimentul ei?

a  Câtă sare se dizolvă în diferite volume de apă.

b  Câtă sare se dizolvă la diferite temperaturi.

c  Cât de repede se dizolvă sarea dacă se amestecă mai rapid.

d Cât de repede se dizolvă sarea dacă se amestecă mai încet.

    S    0    3    1    4    1    8

24

25

Page 23: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 23/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 23 

    S    0    3    1    1    9    7

Numește două utilizări ale electricităii în viaţa de zi cu zi.

 Utilizarea 1:

 Utilizarea 2:

    S    0    3    1    3    7    1

Când îngheaţă, se topește sau fierbe, apa trece dintr-o stare în alta.Care dintre aceste procese are nevoie de căldură pentru a avea loc?

a  doar fierberea

b  doar topirea

c topirea și îngheţarea, fără fierbere

d  topirea și fierberea, fără îngheţare

    S    0    3    1    3    7    6

Plantele cresc cel mai bine în soluri bogate în:

a  fire de nisip

b  bucăţi de lut

c  straturi de pietriș

d  plante și animale în descompunere

S01_07

S01_08

S01_09

13 1912

79

11

99

70

10

13 1912

79

11

99

70

10

26

27

28

Page 24: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 24/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 24 

    S    0    3    1    3    9    0

Descrie două activităţi umane care pot duce la dispariţia animalelor.

Activitatea 1:

Activitatea 2:

S01_10

S01_11

    S    0    3    1    0    4    4

Imaginea de mai jos arată Pământul, Luna și Soarele. Fiecare corp estenumerotat. Săgeţile arată sensul în care se mișcă fiecare corp.

Scrie numărul corect lângă fiecare dintre corpuri (1, 2 sau 3).

Pământul este corpul numărul: _______________

Luna este corpul numărul: _______________

Soarele este corpul numărul: _______________

1

2

3

79

99

70

10

12 19

79

11

99

70

10

12 19

79

11

99

70

10

29

30

Page 25: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 25/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 25 

S02_01

S02_02

    S    0    5    1    0    5    7

Tabelul arată trei funcţii care sunt îndeplinite de părţi ale corpului omenesc.

Scrie numele părţii corpului lângă funcţia sa. Prima a fost deja completată, caexemplu.

Funcţie Parte a corpului

Susţine corpul schelet

Pompează sângele în corp

Folosit pentru gândire

    S    0    5    1    0    3    2

Un arici este un animal mic cu spini. Când se sperie, se face ghem.

Cum îl ajută pe arici acest comportament?

a  Ariciul se poate rostogoli rapid.

b  Ariciul pare mai mare atunci când se face ghem.

c  Ariciul este mai greu de văzut când se face ghem.

d  Părţile moi ale corpului ariciului sunt acoperite.

7971

99

70

10

31

32

Page 26: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 26/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 26 

    S    0    5    1    0    4    9

Care dintre animalele de mai jos au coloană vertebrală?

Umple câte un cerc pentru fiecare animal. Unul a fost deja completat, caexemplu.

  Animal Are coloană vertebrală

  Da Nu

  bâtlan ---------------------D -----------b

  păianjen ------------------a -----------b

  crab -----------------------a -----------b

  pește ----------------------a -----------b

  leu ------------------------a -----------b

S02_03

33

Page 27: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 27/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 27 

    S    0    5    1    0    3    3

De ce multe dintre animalele care trăiesc în deșert sunt mai active noaptea?

a  În timpul nopii este mai uscat.

b  În timpul nopii este mai răcoare.

c  În timpul nopii sunt mai puține pericole.

d  În timpul nopii vântul bate mai puin.

    S    0    5    1    1    7    3

Horia crește cu doi centimetri într-o lună.De ce mâncarea bogată în calciu este importantă pentru creșterea lui Horia?

    S    0    5    1    0    8    6

Apa, gheaţa și vaporii au temperaturi diferite.

Care este ordinea de la cel mai rece la cel mai fierbinte?

a  gheaţă, apă, vapori

b  gheaţă, vapori, apă

c  vapori, gheaţă, apă

d  vapori, apă, gheaţă

S02_04

S02_05

S02_06

99

79

10

34

35

36

Page 28: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 28/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 28 

S02_07

    S    0    5    1    1    7    9

Alice privește răsăritul soarelui de pe malul unui lac cu apă liniștită. Ea vedeun soare pe cer și un soare în lac, după cum se vede mai jos.

De ce vede Alice un soare în lac?

a  Lumina soarelui încălzește acea parte din lac.

b  Cerul împrăștie lumina soarelui peste lac.

c  Lumina soarelui se reflectă pe apa lacului.

d  Norii reflectă lumina soarelui în lac.

37

Page 29: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 29/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 29 

    S    0    5    1    0    7    4

George conectează o baterie, un bec și câteva fire electrice, așa cum se vede mai jos.

Se va aprinde becul?

(Bifează o căsuţă.)

C  Da

C  Nu

Explică răspunsul tău.

+

S02_08

11

99

79

10

38

Page 30: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 30/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 30 

    S    0    5    1    1    1    9

Beti are doi magneţi (A și B) și două bolduri identice.

Ea deplasează magnetul A de-a lungul mesei, pană când un bold este atras demagnet.

Ea deplasează magnetul B de-a lungul mesei, pană când un bold este atras de

magnet.

Ea descoperă că magnetul A atrage boldul de la 15 cm, iar magnetul B atrageboldul de la 10 cm.

Ștefan spune că ambii magneţi sunt la fel de puternici.

Ești de acord?

(Bifează o căsuţă.)

C  Da

C  Nu

Explică răspunsul tău.

A

B

magneţi bolduri

S02_09

11

99

79

10

39

Page 31: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 31/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 31 

Nicușor se dă într-un balansoar cu sora lui, Cati, apoi cu fratele său, Leonard.Nicușor are aceeași greutate ca și Cati, dar Leonard este de două ori mai greudecât Nicușor.

Care figură arată unde trebuie să se așeze copiii, pentru ca Nicușor să ajungă laechilibru mai întâi cu Cati și apoi cu Leonard?

a b

c d

    S    0    5    1    0    7    1

 Nicușor Cati Leonard

S02_10

40

Page 32: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 32/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 32 

Un râu care curge în cascadă are foarte multă energie.

Ce se face cu ajutorul energiei obinute prin căderea apei?

a  apă caldă

b  energie solară

c  electricitate

d  apă potabilă    S    0    5    1    1    0    0

    S    0    5    1    1    5    6

Forma de frunză din piatră provine de la o plantă care a trăit cu mult timp înurmă.

Aproximativ cu cât timp în urmă a trăit planta?

a  un an

b  o sută de ani

c  o mie de anid  un milion de ani

piatră

formă de frunză

S02_11

S02_12

41

42

Page 33: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 33/36

G4_Caiet de test_1 Pagina 33

Stop

Nu mai sunt întrebări în acest test.

Dacă ai terminat Partea a II-a a testului înainte să expiretimpul, poi să-i verifici răspunsurile din Partea a II-a. Îimulţumim pentru că ai răspuns cu atenie la aceste întrebări.

Page 34: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 34/36

Page 35: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 35/36

Page 36: ghid cls a IV-a.pdf

7/23/2019 ghid cls a IV-a.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-cls-a-iv-apdf 36/36

timssandpirls.bc.edu

© IEA, 2011International Associationfor the Evaluation of Educational Achievement

TIMSS 2011

Caiet de test

Clasa a IV-a

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1