Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin...

14
DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL PRIN CREAREA UNEI REȚELE AGRICOLE TRANSFRONTALIERE (MIS-ETC CODE 1687)

Transcript of Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin...

Page 1: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

DEZVOLTAREA

SECTORULUI AGRICOL

PRIN CREAREA UNEI

REȚELE AGRICOLE

TRANSFRONTALIERE

(MIS-ETC CODE 1687)

Page 2: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Valoarea proiectului: 2 400 928,36 Euro

Contribuția Uniunii Europene:

2 160 835,52 Euro

Perioada de implementare: 22 luni

01.11.2013 – 31.08.2015

Beneficiarul

proiectului

CONSILIUL

RAIONAL

SÎNGEREI

Page 3: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Partenerii proiectului

Primăria Botoșani (RO);

Camera de Comerț, Industrie și

Agricultură Botoșani (RO);

Agenția Regională pentru

Reconstrucție și Dezvoltare, Odessa

(UA);

Agenția pentru dezvoltarea socio –

economică durabilă “”BizGates”,

Chișinău (MD).

Page 4: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Obiectivul major al proiectului:

Creșterea productivității și competitivității

sectorului agricol prin intensificarea contactelor

dintre partenerii de pe ambele părți ale

frontierei, în scopul de a îmbunătăți situația

economică în aria programului.

Page 5: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Obiective specifice

ale proiectului:

O1. Crearea unei rețele

transfrontaliere între

parteneri din domeniul

agricol din Republica

Moldova, Ucraina și

România;

Page 6: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

O2. Crearea unui Parc

Logistic Agro-Industrial

în raionul Sîngerei;

Page 7: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

O3. Adaptarea calității produselor la standardele

internaționale;

O4. Implementarea și dezvoltarea infrastructurii post

recoltare în interiorul parcului logistic agro-industrial;

Page 8: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

O5. Dezvoltarea unor servicii de bază pentru

sortare, congelare și depozitare a fructelor în

interiorul parcului logistic agro-industrial;

O6. Dezvoltarea unor servicii suport / de

consultanță (management, achiziții, marketing,

dezvoltare de produs, contabilitate) pentru

producătorii agricoli în interiorul parcului logistic agro-

industrial;

Page 9: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

O7. Crearea și gestionarea

unui Colț de Expunere

pentru produsele “fabricate

în zona transfrontalieră”, în

cadrul Pieței Viilor din

Botoșani;

O8. Crearea și dezvoltarea

unei piețe transfrontaliere

online;

Page 10: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

O9. Organizarea

schimburilor de

experiență și cunoștințe

în materie de agricultură

între experții din zona

transfrontalieră;

O10. Promovarea

produselor “fabricate în

zona transfrontalieră” pe

piețele internaționale.

Page 11: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Puncte slabe în domeniul agriculturii:

lipsa infrastructurii post-recoltare;

lipsa de informaţii în ceea ce priveşte

procedurile de promovare și vânzare a produselor

agricole;

lipsa de informaţii și de experiență în ceea ce

privește standardele internaționale în agricultură.

Page 12: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Pentru realizarea obiectivelor:

Construirea unui Parc Logistic Agro-Industrial;

1. depozitul pentru sortare, congelare și

depozitare a produselor agricole;

2. clădirea de birouri pentru serviciile de

consultanță și de suport oferite producătorilor

agricoli.

Renovarea Pieței Viilor din Botoșani;

Organizarea a 3 campanii de informare pentru

producătorii agricoli;

Page 13: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

Pentru realizarea obiectivelor:

organizarea a 3 campanii de informare pentru

investitorii potențiali;

realizarea a 3 rapoarte de cercetare de marketing;

realizarea a 3 baze de date cu producători agricoli;

realizarea unui ghid de investiții în agricultură în

zona transfrontalieră implicată în proiect;

organizarea a 3 schimburi de experiență și

cunoștințe cu 9 specialiști în agricultură;

Page 14: Gheorghe Meaun, Consiliul Raional Sîngerei - Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”

VĂ MULȚUMIM PENTRU

ATENȚIE!