GENERAL - Proiectul Rosia Montana Statul romأ¢n, prin Ministerului Economiei إںi Comerإ£ului...

download GENERAL - Proiectul Rosia Montana Statul romأ¢n, prin Ministerului Economiei إںi Comerإ£ului (MEC),

of 475

 • date post

  05-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GENERAL - Proiectul Rosia Montana Statul romأ¢n, prin Ministerului Economiei إںi Comerإ£ului...

 • Domeniul GENERAL

  Nr. crt. MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  1

  Nr. de identificare MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  Câmpeni, 26.07.2006

  Codul intern RMGC unic MMGA_0001

  Propunerea Petentul nu este de acord cu proiectul de la Rosia Montana din cauza poluarii si a locurilor de munca oferite locuitorilor orasului Campeni. VEZI CONTINUT CONTESTATIE IN COPIE

  Soluţia de rezolvare

  În primul rând, trebuie menţionat că Roşia Montană este o zonă deja puternic afectată de poluare ca urmare a metodelor necorespunzătoare de minerit din trecut. Acest lucru este demonstrat limpede de studiile condiţiilor inţiale care sunt incluse în raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). Având în vedere (i) poluarea existentă ca urmare a anterioarelor activităţi de exploatare minieră, şi (ii) intenţia SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) de a asigura protecţia mediului pe perioada desfăşurării activităţilor sale de minerit prevăzute în conformitate cu termenii licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1998, RMGC a propus în EIM practici şi soluţii moderne care vor conduce la diminuarea poluării din perimetrul definit prin licenţa de exploatare deţinută de societate, datorită utilizării celor mai bune tehnologii disponibile (BAT). Proiectul se va conforma cu toate obligaţiile impuse prin legislaţia din România şi din Europa, precum şi cu cele mai bune practici internaţionale în domeniu. EIM detaliază, de asemenea, procedurile pentru închiderea minei, care includ o semnificativă reabilitare ecologică a zonei. RMGC are în prezent circa 500 de angajaţi, dintre care peste 80% trăiesc în Roşia Montană, Abrud, şi Câmpeni. Sunt în curs de desfăşurare programe de instruire pentru a sprijini membrii comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din comunitatea locală. RMGC a încheiat deja un protocol cu autorităţile locale (în 2001 cu Consiliul Local Roşia Montană, în 2002 cu Consiliul Local Abrud) pentru a se asigura că locuitorii din comunitatea locală beneficiază de prioritate la angajarea pe aceste posturi. Toate acestea subliniază posibilităţile semnificative de angajare pentru populaţia din Câmpeni şi din întreaga regiune în cazul aprobării RMP.

 • Domeniul GENERAL

  Nr. crt. MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  2

  Nr. de identificare MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  Alba Iulia, 31.07.2006

  Codul intern RMGC unic MMGA_0003

  Propunerea Care sunt asemanarile si deosebirile cu proiectul minier de la Rio Narcea?

  Soluţia de rezolvare

  Conform art. 44 (1) din Ordinul nr. 860/2002 emis de Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor privitor la evaluarea impactului asupra mediului (EIM) şi la procedurile emitere a acordului de mediu („Ordinul nr. 860/2002”), „în timpul dezbaterii publice, titularul proiectului [...] oferă răspunsuri argumentate propunerilor întemeiate ale publicului, propuneri primite, în formă scrisă, anterior respectivei audieri”. De asemenea, art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 prevede că „în baza rezultatelor dezbaterii publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile întemeiate ale publicului şi solicită titularului suplimentarea raportului asupra studiului evaluării impactului asupra mediului printr-o anexă care să conţină soluţii de natură să rezolve problemele indicate”. Având în vedere prevederile legale citate mai sus, întrucât afirmaţia dv. (i) nici nu identifică, nici nu indică probleme referitoare la proiectul iniţiat de RMGC şi la desfăşurarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, (ii) face referire la capacităţile de decizie care sunt în competenţa anumitor autorităţi publice, chestiuni cărora RMGC nu este în măsură să le răspundă, menţionăm că titularul proiectului nu poate şi nu deţine autoritatea de a răspunde sau de a face vreun comentariu în această privinţă. Totuşi, aveţi la dispoziţie o scurtă listă ce rezumă similarităţile şi diferenţele dintre proiectul “El Valle” al societăţii Rio Narcea Gold Mines, din Spania, şi Proiectul Roşia Montană. Similarităţi: Metoda de exploatare în carieră şi cariere multiple; Aceeaşi metodă de procesare: sfărâmare, măcinare, cianură în leşie, depozitarea sterilului; Aurul este recuperat printr-un proces convenţional care constă în sfărâmarea într-o singură treaptă, măcinarea semi-autogenă (SAG) şi măcinarea umedă în moara cu bile, îngroşare, cărbune-în-leşie, recuperarea aurului şi a cianurii; Barajul iazului de decantare a sterilului construit din rocă sterilă; Metode de exploatare prin transfer, utilizate să rambleieze carierele; Haldele de rocă sterilă şi iazul de decantare vor fi restaurate şi terenul redat în folosinţă; Şi in cazul proiectului El Valle populaţia a trebuit relocată, însă aici au fost mai puţine persoane; Populaţia locuieşte în vecinătatea minei; Conform reglementărilor UE; Rio Narcea şi Gabriel Resources sunt ambele companii canadiene concentrate pe minerit; El Valle a fost primul proiect minier pentru Rio Narcea Gold Mines, aşa cum Roşia Montană este primul proiect pentru Gabriel Resources; Planul de reabilitare inclus în proiectul iniţial (aflat încă în desfăşurare în cazul El Valle); Patrimoniu arheologic de protejat (galerii romane şi pre-romane). Diferenţe: Conţinutul de aur la El Valle este de 7g/t, la Roşia Montană de 1,6 g/t.; Raportul de decopertare (cantitatea de rocă sterilă vs. cantitatea de minereu) aproximativ 6:1 pentru Rio Narcea, 1:1 pentru Roşia Montană; Cantitatea de material a producţiei anuale mai mică; 0.75 MT/an pentru “El Valle”, 13 MT/an pentru Roşia Montană); Concentraţiile de evacuare a cianurii sunt: 50 părţi per milion (ppm sau mg/l) pentru “El Valle”, 5-ppm

 • pentru Roşia Montană, mai scăzute decât standardele UE, deoarece Roşia Montană are o instalaţie de denocivizare a cianurii, iar “El Valle” nu avea.

 • Domeniul GENERAL

  Nr. crt. MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  3

  Nr. de identificare MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  Cluj Napoca, 07.08.2006

  Codul intern RMGC unic MMGA_0007

  Propunerea EIM este realizat in mod inadecvat, cu multe elemente esentiale absente, concluzii fortate si scoase din context, concluzii false;

  Soluţia de rezolvare

  Raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) depus de SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) răspunde complet şi profesionist îndrumarului de elaborare propus de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA). Raportul a fost întocmit de peste 100 de consultanţi, experţi (acreditaţi) şi specialişti independenţi, renumiţi atât pe plan naţional şi european, cât şi internaţional. Suntem convinşi că EIA asigură informaţii şi raţionamente detaliate suficiente pentru a permite MMGA să ia o decizie asupra Proiectului Roşia Montană (RMP). După ce a fost prezentat, raportul EIM a fost analizat de doua echipe diferite de experţi. Experţi tehnici, reprezentanţi ai un unor bănci internaţionale din sectorul privat şi instituţii de garantare a creditelor, au conchis că EIM se conformează Principiilor Equator, menite să promoveze împrumuturile responsabile acordate de instituţiile financiare proiectelor care ridică probleme de mediu şi sociale, iar un comitet ad hoc format din experţi europeni (Grupul Internaţional de Experţi Independenţi - GIEI) a declarat public că raportul EIM este bine întocmit, conform cu recomandările şi sugestiile lor. O copie a raportului GIEI şi a răspunsului RMGC sunt incluse în prezenta anexă a EIM.

 • Domeniul GENERAL

  Nr. crt. MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  4

  Nr. de identificare MMDD pentru întrebarea care include observaţia identificată prin codul intern RMGC

  Alba Iulia, 31.07.2006

  Codul intern RMGC unic MMGA_0009

  Propunerea Cate locuri de munca va asigura proiectul de minerit Gold Corporation in derulare si cu ce salarii?

  Soluţia de rezolvare

  RMGC are în prezent cca 500 de angajaţi, dintre care peste 80 % trăiesc în Roşia Montană, Abrud, şi Câmpeni. Proiectul Roşia Montană (RMP) va angaja, în perioada de construcţie de doi ani, o medie de 1.200 de persoane. Sunt în curs de desfăşurare programe de instruire pentru a sprijini membrii comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei