Gandire pozitiva, Diete cure terapii - Intern_2012.pdf¢  REGULAMENT INTERN AU L...

Click here to load reader

download Gandire pozitiva, Diete cure terapii - Intern_2012.pdf¢  REGULAMENT INTERN AU L ¥â€COLAR 2012 - 2013

of 46

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gandire pozitiva, Diete cure terapii - Intern_2012.pdf¢  REGULAMENT INTERN AU L...

 • REGULAMENT INTERN

  AUL COLAR 2012 - 2013

  9/6/2012

  Dup REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A UNITILOR DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR, Anexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. .../....2011

  COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA

  Tel: 0230 216.234 Fax: 0230 222.851, e-mail: samuilisopescul@yahoo.com Str. Samuil Isopescu, Nr. 19, Suceava Romania

 • 2

  CUPRINS

  I.PROGRAMUL COLAR ............................................................................................... 3

  II. ELEVII ........................................................................................................................... 5

  a. Drepturile elevilor ................................................................................................. 5

  b. ndatoririle elevilor ................................................................................................. 6

  c. Recompensarea elevilor .......................................................................................... 8

  d. Sanciunile aplicate elevilor .................................................................................... 9

  e. Transferul elevilor ................................................................................................. 12

  f. Regulamentul de functionare a internatului........................................................... 12

  III. ATRIBUIILE PERSONALULUI DE SERVICIU PE COAL ............................ 14

  A. Atribuiile elevilor de serviciu pe coal. ................................................................. 14

  B. Atribuiile elevilor de serviciu pe clasa .................................................................. 15

  C. Atributiile sefului clasei de elevi .............................................................................. 16

  D. Atributiile profesorului de serviciu : ........................................................................ 17

  IV.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC ..................................... 18

  V. PERSONALUL DIDACTIC ....................................................................................... 19

  VI. PARINTII .................................................................................................................... 19

  VII. COMITETUL DE PRINI AL CLASEI ............................................................... 20

  VIII. COMITETUL REPREZENTATIV AL PRINILOR .......................................... 21

  IX. CONSILIUL CLASEI. DIRIGINTELE ..................................................................... 22

  X. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE ................................................................. 26

  XI. CONSILIUL COLAR AL ELEVILOR ................................................................. 26

  XII. PARTENERIATE/PROTOCOALE .......................................................................... 29

  XIII. DISPOZIII FINALE .............................................................................................. 31

  Anexa nr.1 ......................................................................................................................... 32

  PLAN DE MASURI SI DE ACTIUNE PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN SCOALA........................................................................................................................... 32

  Anexa nr.2. ........................................................................................................................ 34

  Lista orientativa a comisiilor ............................................................................................ 34

  Anexa nr.3. ........................................................................................................................ 35

  Consiliul colar al Elevilor din C.T. ,,S. Isopescu Suceava ........................................... 35

 • 3

  REGULAMENTUL INTERN ANUL COLAR 2012-2013

  Art.1. Prezentul REGULAMENT INTERN are la baz Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de nvatamnt preuniversitar care a fost elaborat n temeiul art. 3, 18, 19, 20, 25, 33, 36, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68,69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 92 96, 97, 98, 101, 105, 107, 112, 113, 234, 245, 247, 248, 249, 256, 266, 280, 281, 360 din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale. Art. 2. Unitatile de nvatamnt preuniversitar se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau religioase, n incinta acestora fiind interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, precum si orice forma de activitate care ncalca normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun n pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ/nedidactic. Art. 3. (1) Regulamentul intern s-a elaborat de catre un colectiv de lucru, numit de consiliul de administratie, din care sa faca parte si reprezentantii parintilor si elevilor, coordonat de un cadru didactic. (2) Regulamentul intern intr n vigoare ncepnd din luna octombrie a anului colar n curs.

  I.PROGRAMUL COLAR

  Art.4. (1). Unitatea de nvmnt funcioneaz n baza legislaiei generale i speciale, a actelor normative elaborate de MECTS, a Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt, a deciziilor Inspectoratului colar Judeean i a regulamentului de ordine interioar.

  (2). Anul colar ncepe la data de 1 septembrie i se ncheie la data de 31 august din anul calendaristic urmtor.

  (3). n unitatea de nvmnt cursurile se desfoar intr-un singur schimb. Activitatea colar ncepe n fiecare zi la ora 8.00 si se incheie la ora 14.00, urmand ca orele cu suport educational si de pregatire suplimentara sa fie planificate in afara acestui interval de catre fiecare cadru didactic in parte.

  (4). Orarul colii se ntocmete de o comisie numit de director, se discut n Consiliul de Administraie i se aprob de director.

  (5). Durata orei de curs este de 50 de minute cu o pauz de 10 minute dup fiecare or; dup a doua or de curs, pauza este de 15 minute ( 950 1005).

 • 4

  (6). n situaii speciale i pe o perioad determinat durata orelor de curs i durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului colar general, la propunerea Consiliului de Administraie al unitii de nvmnt.

  (7). Este interzis scoaterea elevilor de la ore pentru orice fel de activitate, fara avizul conducerii unitatii de invatamant.

  (8). Ordinea i disciplina n coal se asigur de conducerea colii, profesorii de serviciu i personalul didactic aflat n coal cu sprijinul elevilor, conform graficelor .In efectuarea atributiilor de serviciu pe scoala ale profesorilor si elevilor, acestia vor fi ajutati de gardianul de serviciu.

  (9). n incinta unitii de nvmnt sunt interzise, potrivit legii, crearea i funcionarea oricror formaiuni politice, desfurarea activitilor de propagand politic i prozelitism religios, orice form de activitate care ncalc normele generale de moralitate i care pun n pericol sntatea fizic sau psihic a elevilor, precum i a personalului didactic i nedidactic

  (10). Personalul didactic auxiliar i nedidactic funcioneaz potrivit unui program de lucru aprobat de director i afiat. (11). Secretariatul asigura, de regula, permanenta pe ntreaga perioada de desfasurare a activitatii unitatii de nvatamnt preuniversitar. (12) Secretarul pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenta, asigura siguranta acesteia. Secretarul asigura securitatea cataloagelor si verifica, mpreuna cu profesorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor la sfrsitul orelor de curs. n perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat. Art. 5. Prin decizia consiliului de administratie, la cererea parintilor, unitatile de nvatamnt preuniversitar pot organiza activitati cu elevii nainte si dupa orele de curs, prin programe Scoala dupa scoala. Art. 6. (1) n unitatea de nvmnt, cursurile se pot organiza n forma de nvatamnt cu frecventa sau n forma de nvatamnt cu frecventa redusa. (2) Forma de nvatamnt cu frecventa poate fi organizata n program de zi sau seral.

  PROGRAM DE LUCRU PENTRU SECRETARIAT

  LUNI - VINERI: 07.30 15.30

  PROGRAM DE LUCRU PENTRU CONTABILITATE

  LUNI - VINERI: 07.30 15.30

 • 5

  II. ELEVII

  a. Drepturile elevilor

  Art.7. (1) Elevii din nvmntul de stat se bucur de toate drepturile legale. Elevii din nvmntul de stat se bucur de egalitate n toate drepturile conferite de calitatea de elev.

  (2) Nici o activitate organizat de/sau n unitatea de nvmnt nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

  (3) Elevul sau, dup caz, reprezentantul su legal, are dreptul de a contesta modalitile i rezultatele evalurii. Contestaia se adreseaz cadrului didactic respectiv, care are obligaia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare i rezultatele acesteia. n situaia n care argumentele nu sunt satisfctoare, elevul/reprezentantul legal se pot adresa directorului unitii colare, care pentru soluionarea contestaiei, va desemna profesorii de specialitate / aria curricular, care nu predau la clasa respectiv.

  Art.8. (1) Elevii din nvmntul de stat beneficiaz de nvmnt gratuit;

  (2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material pentru studii acordate de bnci n condiiile legii. Statul i sprijin material cu precdere pe elevii care obin performane, rezultate foarte bune la nvtur sau la activiti artistice i sportive, precum i pe cei cu o situaie material