Gandire pozitiva, Diete cure terapii -...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gandire pozitiva, Diete cure terapii -...

 • REGULAMENT INTERN

  AUL COLAR 2012 - 2013

  9/6/2012

  Dup REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A UNITILOR DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR, Anexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. .../....2011

  COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA

  Tel: 0230 216.234 Fax: 0230 222.851, e-mail: [email protected] Str. Samuil Isopescu, Nr. 19, Suceava Romania

 • 2

  CUPRINS

  I.PROGRAMUL COLAR ............................................................................................... 3

  II. ELEVII ........................................................................................................................... 5

  a. Drepturile elevilor ................................................................................................. 5

  b. ndatoririle elevilor ................................................................................................. 6

  c. Recompensarea elevilor .......................................................................................... 8

  d. Sanciunile aplicate elevilor .................................................................................... 9

  e. Transferul elevilor ................................................................................................. 12

  f. Regulamentul de functionare a internatului........................................................... 12

  III. ATRIBUIILE PERSONALULUI DE SERVICIU PE COAL ............................ 14

  A. Atribuiile elevilor de serviciu pe coal. ................................................................. 14

  B. Atribuiile elevilor de serviciu pe clasa .................................................................. 15

  C. Atributiile sefului clasei de elevi .............................................................................. 16

  D. Atributiile profesorului de serviciu : ........................................................................ 17

  IV.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC ..................................... 18

  V. PERSONALUL DIDACTIC ....................................................................................... 19

  VI. PARINTII .................................................................................................................... 19

  VII. COMITETUL DE PRINI AL CLASEI ............................................................... 20

  VIII. COMITETUL REPREZENTATIV AL PRINILOR .......................................... 21

  IX. CONSILIUL CLASEI. DIRIGINTELE ..................................................................... 22

  X. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE ................................................................. 26

  XI. CONSILIUL COLAR AL ELEVILOR ................................................................. 26

  XII. PARTENERIATE/PROTOCOALE .......................................................................... 29

  XIII. DISPOZIII FINALE .............................................................................................. 31

  Anexa nr.1 ......................................................................................................................... 32

  PLAN DE MASURI SI DE ACTIUNE PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN SCOALA........................................................................................................................... 32

  Anexa nr.2. ........................................................................................................................ 34

  Lista orientativa a comisiilor ............................................................................................ 34

  Anexa nr.3. ........................................................................................................................ 35

  Consiliul colar al Elevilor din C.T. ,,S. Isopescu Suceava ........................................... 35

 • 3

  REGULAMENTUL INTERN ANUL COLAR 2012-2013

  Art.1. Prezentul REGULAMENT INTERN are la baz Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de nvatamnt preuniversitar care a fost elaborat n temeiul art. 3, 18, 19, 20, 25, 33, 36, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68,69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 92 96, 97, 98, 101, 105, 107, 112, 113, 234, 245, 247, 248, 249, 256, 266, 280, 281, 360 din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale. Art. 2. Unitatile de nvatamnt preuniversitar se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau religioase, n incinta acestora fiind interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, precum si orice forma de activitate care ncalca normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun n pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ/nedidactic. Art. 3. (1) Regulamentul intern s-a elaborat de catre un colectiv de lucru, numit de consiliul de administratie, din care sa faca parte si reprezentantii parintilor si elevilor, coordonat de un cadru didactic. (2) Regulamentul intern intr n vigoare ncepnd din luna octombrie a anului colar n curs.

  I.PROGRAMUL COLAR

  Art.4. (1). Unitatea de nvmnt funcioneaz n baza legislaiei generale i speciale, a actelor normative elaborate de MECTS, a Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt, a deciziilor Inspectoratului colar Judeean i a regulamentului de ordine interioar.

  (2). Anul colar ncepe la data de 1 septembrie i se ncheie la data de 31 august din anul calendaristic urmtor.

  (3). n unitatea de nvmnt cursurile se desfoar intr-un singur schimb. Activitatea colar ncepe n fiecare zi la ora 8.00 si se incheie la ora 14.00, urmand ca orele cu suport educational si de pregatire suplimentara sa fie planificate in afara acestui interval de catre fiecare cadru didactic in parte.

  (4). Orarul colii se ntocmete de o comisie numit de director, se discut n Consiliul de Administraie i se aprob de director.

  (5). Durata orei de curs este de 50 de minute cu o pauz de 10 minute dup fiecare or; dup a doua or de curs, pauza este de 15 minute ( 950 1005).

 • 4

  (6). n situaii speciale i pe o perioad determinat durata orelor de curs i durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului colar general, la propunerea Consiliului de Administraie al unitii de nvmnt.

  (7). Este interzis scoaterea elevilor de la ore pentru orice fel de activitate, fara avizul conducerii unitatii de invatamant.

  (8). Ordinea i disciplina n coal se asigur de conducerea colii, profesorii de serviciu i personalul didactic aflat n coal cu sprijinul elevilor, conform graficelor .In efectuarea atributiilor de serviciu pe scoala ale profesorilor si elevilor, acestia vor fi ajutati de gardianul de serviciu.

  (9). n incinta unitii de nvmnt sunt interzise, potrivit legii, crearea i funcionarea oricror formaiuni politice, desfurarea activitilor de propagand politic i prozelitism religios, orice form de activitate care ncalc normele generale de moralitate i care pun n pericol sntatea fizic sau psihic a elevilor, precum i a personalului didactic i nedidactic

  (10). Personalul didactic auxiliar i nedidactic funcioneaz potrivit unui program de lucru aprobat de director i afiat. (11). Secretariatul asigura, de regula, permanenta pe ntreaga perioada de desfasurare a activitatii unitatii de nvatamnt preuniversitar. (12) Secretarul pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenta, asigura siguranta acesteia. Secretarul asigura securitatea cataloagelor si verifica, mpreuna cu profesorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor la sfrsitul orelor de curs. n perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat. Art. 5. Prin decizia consiliului de administratie, la cererea parintilor, unitatile de nvatamnt preuniversitar pot organiza activitati cu elevii nainte si dupa orele de curs, prin programe Scoala dupa scoala. Art. 6. (1) n unitatea de nvmnt, cursurile se pot organiza n forma de nvatamnt cu frecventa sau n forma de nvatamnt cu frecventa redusa. (2) Forma de nvatamnt cu frecventa poate fi organizata n program de zi sau seral.

  PROGRAM DE LUCRU PENTRU SECRETARIAT

  LUNI - VINERI: 07.30 15.30

  PROGRAM DE LUCRU PENTRU CONTABILITATE

  LUNI - VINERI: 07.30 15.30

 • 5

  II. ELEVII

  a. Drepturile elevilor

  Art.7. (1) Elevii din nvmntul de stat se bucur de toate drepturile legale. Elevii din nvmntul de stat se bucur de egalitate n toate drepturile conferite de calitatea de elev.

  (2) Nici o activitate organizat de/sau n unitatea de nvmnt nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

  (3) Elevul sau, dup caz, reprezentantul su legal, are dreptul de a contesta modalitile i rezultatele evalurii. Contestaia se adreseaz cadrului didactic respectiv, care are obligaia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare i rezultatele acesteia. n situaia n care argumentele nu sunt satisfctoare, elevul/reprezentantul legal se pot adresa directorului unitii colare, care pentru soluionarea contestaiei, va desemna profesorii de specialitate / aria curricular, care nu predau la clasa respectiv.

  Art.8. (1) Elevii din nvmntul de stat beneficiaz de nvmnt gratuit;

  (2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material pentru studii acordate de bnci n condiiile legii. Statul i sprijin material cu precdere pe elevii care obin performane, rezultate foarte bune la nvtur sau la activiti artistice i sportive, precum i pe cei cu o situaie material precar.

  Art.9. (1) Conducerile unitilor de nvmnt sunt obligate s pun, gratuit, la dispoziia elevilor, bazele materiale i bazele sportive pentru pregtirea organizat a acestora.

  (2) Copiii personalului didactic de predare i de instruire practic beneficiaz de gratuitate la cazare n cmine i internate.

  Art.10. n timpul colarizrii, elevii beneficiaz de asisten psihopedagogic i medical gratuit. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preuri reduse, la spectacole, muzee, manifestri cultural-sportive i la transportul n comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

  Art.11. Elevii din nvmntul de stat au dreptul s fie evideniai i s primeasc premii i recompense pentru rezultatele deosebite la activitile colare i extracolare, precum i pentru atitudine civic exemplar.

  Art.12. Elevii au dreptul s opteze, conform legii, pentru tipul i forma de nvmnt pe care le vor urma i s aleag parcursul colar corespunztor intereselor, pregtirii i competenelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercit de ctre prinii/ tutorii legali ai copiilor.

  Art.13. Elevii au dreptul s participe la activitile extracolare organizate de unitatea de nvmnt, precum i la cele care se desfoar n palatele i n cluburile elevilor, n bazele sportive i de agrement, n taberele i n unitile

 • 6

  conexe inspectoratelor colare, n cluburile i n asociaiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcionare ale acestora.

  Art.14. (1) Elevilor din nvmntul preuniversitar de stat le este garantat, conform legii, libertatea de asociere n cercuri i n asociaii tiinifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizeaz i funcioneaz pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitii de nvmnt.

  (2) Dreptul Ia reuniune se exercit n afara orarului zilnic, iar activitile pot fi susinute n unitatea de nvmnt, la cererea grupului de iniiativ, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfurarea acestor aciuni va fi condiionat de acordarea de garanii scrise, oficiale privind asigurarea, de ctre organizatori a securitii persoanelor i a bunurilor.

  (3) n cazul n care coninutul activitilor care se desfoar n unitatea de nvmnt de stat i particular contravine principiilor susmenionate, directorul unitii de nvmnt poate suspenda sau interzice desfurarea acestor activiti.

  Art.15. (1) n unitile de nvmnt de stat, conform legii, libertatea elevilor de a redacta i difuza reviste/ publicaii colare proprii, este garantat.

  (2) n cazul n care aceste reviste/ publicaii conin elemente care afecteaz sigurana naional, ordinea public, sntatea i moralitatea, drepturile i libertile ceteneti sau prevederile prezentului regulament i ale regulamentului de ordine interioar al unitii de nvmnt, directorul va suspenda editarea i difuzarea acestora.

  Art.16. Elevii din nvmntul de stat, cu aptitudini i performane colare excepionale, pot promova 2 ani ntr-un an colar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.

  b. ndatoririle elevilor

  Art.17. Conform prevederilor legale beneficiarii primari ai nvatamntului preuniversitar sunt anteprescolarii, prescolarii si elevii, din nvatamntul de stat, particular si confesional autorizat/acreditat. Art18. (1) Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente n programul fiecarei unitati de nvatamnt preuniversitar. (2) Evidenta prezentei beneficiarilor primari ai educatiei se face la fiecare ora de curs de catre profesorul pentru nvatamntul prescolar, primar/profesor care consemneaza, n mod obligatoriu, fiecare absenta. (3) Organizarea activitatii elevilor are la baza Statutul elevului, care se aplica n toate unitatile din nvatamntul preuniversitar din Romnia. Prevederile acestui statut sunt valabile indiferent de forma de nvatamnt, de tipul nvatamntului

 • 7

  particular sau de stat, de sex, etnie, rasa, orientare sexuala, limba, religie, opinii politice. (4) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev care la nceputul fiecarui an este vizat de catre unitatea de nvatamnt preuniversitar la care este nscris elevul.

  Art.19. Elevii din nvmntul de stat au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregti la fiecare disciplin de studiu i de a-i nsui cunotinele prevzute de programele colare.

  Art.20. (1) Elevii trebuie s aib o comportare civilizat i o inut decent, att n unitatea de nvmnt, ct i n afara ei.

  (2) Elevii au obligaia de a trata cu respect orice persoan ntlnit n incinta colii, salutul fiind unul din elementele de baz n acest sens.

  (3)Elevii trebuie s cunoasc i s respecte:

  legile statului;

  prezentul regulament i cel de ordine interioar;

  regulile de circulaie i cele cu privire la aprarea sntii;

  normele de tehnica securitii muncii, de prevenire i de stingere a incendiilor;

  normele de protecie civil;

  normele de protecie a mediului.

  (4). Elevii trebuie s aib o inut decent, n coal s fie mbrcai cu sacou de culoare nchis, iar vara cu cma de culoare alb, bleu, gri, bleumarin, pe care s fie aplicat ca semn distinctiv emblema colii.

  (5) Elevii care au absentat de la coal pentru motive medicale, sunt obligai s transmit adeverina medical dirigintelui, numai prin unul din prini sau prin susintorul legal.

  (6) Elevii Colegiului Tehnic S. Isopescu cazai in caminul internat al colii, vor prezenta lunar dirigintelui o ,,Fi de apreciere ntocmit si semnat de pedagog si personalul administrativ al cminului.

  Art.21. Este interzis elevilor:

  s distrug documente colare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc;

  s deterioreze bunurile din patrimoniul unitii de nvmnt;

  s aduc i s difuzeze n unitatea de nvmnt materiale care, prin coninutul lor, atenteaz la independena, suveranitatea i integritatea naional a rii, care cultiv violena i intolerana;

  s organizeze i s participe la aciuni de protest care afecteaz desfurarea activitii denvmnt sau care afecteaz frecvena la cursuri a elevilor;

 • 8

  s blocheze cile de acces n spaiile de nvmnt;

  s dein i s consume, n perimetrul unitii de nvmnt i n afara acestuia, droguri, buturi alcoolice i igri i s participe la jocuri de noroc;

  s introduc, n perimetrul unitii de nvmnt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniie, petarde, pocnitori etc, care, prin aciunea lor, pot afecta integritatea fizic i psihic a colectivului de elevi i a personalului unitii de nvmnt;

  s posede i s difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

  s posede fr acordul scris al profesorului sau sus. legal, telefoane mobile, aparatur electronic, bijuterii, jocuri de tip: Game Bay, Nintendo s.a.

  s utilizeze telefoanele celulare n timpul orelor de curs, a examenelor i a concursurilor;

  s lanseze anunuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile n perimetrul unitii de nvmnt;

  s aib inut, comportamente i atitudini ostentative i provocatoare;

  s aduc jigniri i s manifeste agresivitate n limbaj i n comportament fa de colegi i fa de personalul unitii de nvmnt.

  s intervin la instalaiile electrice din coal (prize, ntreruptoare, firide cu sigurane fuzibile etc.)

  Art.22. Elevii au obligaia s poarte asupra lor carnetul de elev, s-l prezinte profesorilor/nvtorilor pentru consemnarea notelor, precum i prinilor, pentru informare n legtur cu situaia colar.

  Art.23. Elevii din nvmntul preuniversitar de stat trebuie s utilizeze cu grij manualele colare primite gratuit i s le restituie n stare bun, la sfritul anului colar.

  Art.24. Elevii au obligaia ca la plecarea din oricare sal de clas din coal, s lase ordine i curenie.

  c. Recompensarea elevilor

  Art.25. (1) Elevii care obin rezultate remarcabile n activitatea colar i extracolar i se disting prin comportare exemplar pot primi urmtoarele recompense:

  evideniere n faa colegilor clasei;

  evideniere de ctre director n faa colegilor de coal sau n faa consiliului profesoral i afiarea la Panoul de Onoare al colii;

 • 9

  comunicare verbal sau scris adresat prinilor, cu meniunea faptelor deosebite pentru care elevul este evideniat;

  burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de ageni economici sau de sponsori;

  premii, diplome, medalii;

  recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, n excursii saun tabere de profil din ar i din strintate;

  premiul de onoare al unitii de nvmnt i nscrierea n Cartea de Onoare a colii .

  Art. 26. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfritul anului colar se face la nivelul unitii de nvmnt, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului acesteia.

  (2) Se pot acorda premii elevilor care:

  au obinut primele trei medii generale pe clas, dar nu mai mici de 9.00, pentru urmtoarele trei medii se pot acorda meniuni;

  s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

  au obinut performane la concursuri, festivaluri, expoziii i la alte activiti extracolare desfurate la nivel local, judeean, naional sau internaional;

  s-au remarcat prin fapte de nalt inut moral i civic;

  au avut, la nivelul clasei, cea mai bun frecven pe parcursul anului colar.

  Art.27. Se acord premii colectivelor de elevi care s-au remarcat prin realizarea celui mai bun ambient colar n urma evalurilor semestriale efectuate de ctre o comisie de calitate numit de directorul colii.

  d. Sanciunile aplicate elevilor

  Art.28. (1) Elevii care svresc fapte prin care se ncalc dispoziiile legale n vigoare, inclusiv regulamentele colare, vor fi sancionai n funcie de gravitatea acestora.

  (2) Sanciunile care se pot aplica elevilor sunt urmtoarele :

  observaia individual;

  mustrare n faa clasei i / sau n faa consiliului clasei / consiliului profesoral;

  mustrare scris;

  retragerea temporar sau definitiv a bursei;

 • 10

  eliminarea de la cursuri pe o perioad de 3-5 zile;

  mutarea disciplinar la o clas paralel, din aceeai coal sau din alt coal;

  preavizul de exmatriculare

  exmatricularea conform art.130 din ROF. Art. 29. (1) Observatia individuala consta n atentionarea elevului cu privire la ncalcarea regulamentelor n vigoare si consilierea acestuia astfel nct sa dovedeasca, ulterior, un comportament corespunzator. Elevului i se va atrage totodata atentia ca, n situatia n care nu si schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai severa. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte/profesorul pentru nvatamntul primar sau director. (3) Sanctiunea este nsotita de obligatia de a desfasura activitate suplimentara n scoala, timp de o ora, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, ntr-o sala din unitatea de nvatamnt, stabilita pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati si denumita sala de reflectie. Tipul de activitate suplimentara este stabilit de cel care aplica sanctiunea si poate fi: lectura suplimentara, completarea de fise de lucru etc.. Art.30. (1) Eliminarea de la cursuri se poate face pe o perioad de 3-5 zile; n perioada eliminrii, elevul este obligat s fie prezent la coal, desfurnd activiti gospodreti sub supravegherea administratorilor. Activitatile desfasurate trebuie sa fie adecvate vrstei si sa nu puna n pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevilor. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati, absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza n catalogul clasei. (3) Sanctiunea se consemneaza n catalogul clasei, precizndu-se numarul si data documentului, n raportul consiliului clasei la sfrsitul semestrului sau al anului scolar. (4) Sanctiunea este nsotita de scaderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al scolii. Art.31. (1) Preavizul de exmatriculare se ntocmeste, n scris, de catre diriginte si director, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar si se nmneaza, n scris si sub semnatura, parintelui/reprezentantului legal sau chiar elevului, daca acesta a mplinit 18 ani. (2) Sanctiunea se aplica numai elevilor din sistemul de nvatamnt liceal, profesional si postliceal. (3) Sanctiunea se consemneaza n registrul de evidenta a elevilor si n catalogul clasei si se mentioneaza n raportul consiliului clasei la sfrsit de semestru sau de an scolar. (4) Sanctiunea este nsotita de scaderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al scolii.

 • 11

  Art.32. Elevii cu abateri grave de la prezentul regulament ( violenta, detinere sau consum de droguri, introducerea sau favorizarea introducerii in perimetrul scolii a unor indivizi sau gasti ce au ca scop violenta, vanzarea de droguri, incercarea de inregistrare si difuzare a unor scene din scoala ce contravin bunelor moravuri )vor fi notati la purtare cu cel mult nota 4 dupa ce dirigintele va convoca imediat consiliul clasei, va informa conducerea scolii, parintii elevului, politia de proximitate si psihologul scolii. Art.33. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat una din sanctiunile mentionate la art.28. (mustrare scrisa, retragerea bursei, eliminare de la cursuri 3-5 zile) da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamni de scoala, pna la ncheierea semestrului anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate anula.

  (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. Art.34. (1) Pentru toti elevii din nvatamntul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina/modul, va fi scazuta nota la purtare cu cte un punct. (2) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor sunt: adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara n cazul n care elevul a fost internat, cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata profesorului pentru nvatamntul primar/profesorului diriginte al clasei. Cererile parintilor nu pot depasi 5 zile pe semestru si trebuie avizate de catre directorul unitatii de nvatamnt preuniversitar. Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului, care are n evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor. (3) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate n termen de maximum 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre profesorul pentru nvatamntul primar/diriginte, pe tot parcursul anului scolar. (4) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 5 atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate. Art.35. Elevilor navetiti le pot fi motivate absenele la prima sau ultima or de curs numai de ctre profesorul diriginte, n baza dovezilor elevilor sau prinilor acestora i a verificrilor efectuate de profesorul diriginte. Art.36. (1) Elevii care se fac vinovai de deteriorarea/sustragerea bunurilor unitatii de nvatamnt preuniversitar platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, restituie bunurile sau suporta toate cheltuielile pentru nlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. (2) n cazul n care vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, revenind ntregii clase. (3) n cazul distrugerii/deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati nlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat.

 • 12

  (4) Pentru faptele prevazute la alin. (1) si (3), elevii pot fi sanctionati, n conformitate cu dispozitiile art. 28 din prezentul regulament. Art.37. (1) Contestatiile mpotriva sanctiunilor prevazute la art. 28 (referitoare la sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor) se adreseaza, n scris, consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar, n termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. (2) Contestatia se solutioneaza n termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de nvatamnt preuniversitar. Hotarrea consiliului de administratie este definitiva.

  e. Transferul elevilor

  Art.38. Elevii se transfer conform prevederilor Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor din nvmntul preuniversitar si al prezentului Regulament intern.

  Art.39. Se interzice transferul elevilor la alte uniti colare dac n clas raman mai putin de 28 de elevi si daca motivul transferului nu il reprezint apropierea sau schimbarea de domiciliu pe o raza mai mare de 15 kilometri de municipiul Suceava.

  Art.40. Aprobarile pentru transferul in situatii speciale ale elevilor se discuta si se aproba de Consiliul de administratie sau de Consiliul profesoral.

  f. Regulamentul de functionare a internatului II.f.1. Dispoziii generale Art.41. (1) Internatul este parte constitutiv a C. T. ,, Samuil Isopescu Suceava, prin intermediul cruia se asigur cazarea elevilor din nvmntul gimnazial i liceal. (2) n limita posibilitilor, pot fi cazai i elevi de la alte instituii colare din municipiu. Pentru a ntregi bugetul de venituri al instituiei, n limita locurilor disponibile , pot fi cazai temporar elevi, studeni i alte persoane, contra cost, n limita sumelor stabilite de normele legale n vigoare. II.f.2. Drepturile elevilor Art.42. (1) Elevii interni au dreptul s foloseasc baza material a internatului , astfel nct s dispun de condiii de munc i de via necesare pregtirii lor. (2) Ei au dreptul la cazarmament (pturi, cearafuri, perne) n limita posibilitilor , la fee de mas, perdele, covoare, etc. (3) Elevii pot folosi spltoria pentru splarea i ntreinerea lenjeriei de corp i dormit, cu urmtorul program: o dat pe sptmn lenjeria de corp i de pat,

 • 13

  iar n cazuri excepionale de cte ori este nevoie.Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spltorie. (4)Elevilor li se asigur, contra cost, hran prin intermediul cantinei. (5)n activitatea lor zilnic, elevii sunt ajutai de personalul ncadrat n internat i cantin. (6)Elevii interni pot petrece timpul liber n biblioteca colii sau sala de sport. (7)Elevii pot pleca la sfritul sptmnii , la cererea prinilor/ tutorilor legali; plecarea se face cu bilet de voie semnat de pedagog, diriginte i cu avizul conducerii colii. II.f.3. Obligaiile elevilor Art.43. (1) Elevii sunt obligai s respecte ntocmai programul internatului; (2) Fiecare elev este obligat s foloseasc i s predea n stare bun materialele ncredinate spre folosin; (3) Deterioarea bunurilor atrage dup sine sancionarea material a elevilor sub forma recuperrii bunului pe cheltuial proprie; (4) Este interzis aducerea persoanelor strine n cmin, fr avizul conducerii instituiei; (5) Este interzis prsirea cminului fr bilet de voie semnat de pedagog, diriginte i conducerea colii; (6) Prsirea cminului fr bilet de voie este o abatere grav de la disciplina intern a cminului i elevul va fi sancionat ca atare; (7) Repartiia n camere a elevilor este obligatorie. Este interzis mutarea dintr-o camer n alta fr avizul pedagogului, dirigintelui i directorului de serviciu; (8) Elevii sunt obligai s respecte modul de aranjare a paturilor i a altor piese de mobilier n camere; (9) Elevii sunt obligai s se supun controlului medical i s respecte ntocmai prescripiile medicale; (10) Elevii sunt obligai s se respecte unii pe alii. Este interzis accesul n dormitoare strine sau la alte nivele dect cel repartizat; (11) Este interzis accesul n cmin n timpul programului colar. Fiecare elev intern este obligat s respecte programul colar; (12) Elevii sunt obligai s respecte i s execute sarcinile stabilite, conform cerinelor didactice i a programului internatului, de ctre pedagogi, medicul colar, asistenta medical, personalul de ngrijire i supraveghere; (13) Pentru orice nemulumire cauzat de desfurarea activitii din internat, elevii vor ntiina pe diriginte i conducerea colii; (14) Elevii sunt obligai s respecte normele igienico-sanitare specifice internatului i cantinei; (15) Fiecare elev este obligat s pstreze curenia i s participe la realizarea cureniei att n interiorul internatului ct i n exterior conform programului cminului; (16) Elevii interni sunt obligai s respecte statutul personalului angajat n instituie;

 • 14

  (17) Elevii interni sunt obligai s respecte programul de meditaii i s participe la aciunile social-culturale i sportive stabilite n programul internatului; (18) Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) n cmin; (19) Este interzis accesul elevilor n cmin cu cuite, unelte de tmplrie i alte mijloace care pun n pericol viaa i faciliteaz furtul; (20) Este interzis cu desvrire fumatul i consumul de alcool; (21) Este interzis ncuiatul camerelor/ cminului fr avizul personalului din internat. Fiecare camera cu sistem de nchidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog. (22) Fiecare camera de cmin va fi filmat / fotografiat la repartitie. Elevii cazati sunt obligati ca inainte de plecarea in vacante sa predea camera administratorului caminului in starea in care au preluat-o, asa cum arat imaginea filmata / fotografiata. (23) Primirea / predarea fiecarei camere se va face in prezenta unuia din parintii elevului si sub semnatura acestora. II.f.4. Sanciuni Art.44. Pentru abateri de la Regulamentul de functionare a internatului, elevii vor suporta urmtoarele sanciuni: - mustrare n faa clasei i a colectivului din cmin; - interzicerea prsirii internatului- consemnare temporar; - informare scris a prinilor/tutorilor legali; - chemarea prinilor/ tutorilor legali la coal; - scderea notei la purtare; - sancionarea material prin recuperarea bunurilor distruse; Art.45. Elevii interni vor suporta , n funcie de abateri, i sanciunile prevzute de Regulamentul colar.

  III. ATRIBUIILE PERSONALULUI DE SERVICIU PE COAL

  A. Atribuiile elevilor de serviciu pe coal.

  Art.46. (1) Serviciul pe coal al elevilor va fi asigurat in intervalul 8.00 14.00 de 3 elevi (cate un elev la parter, etaj I i etaj II ).

  (2) Serviciul pe coal al elevilor va fi stabilit de Comisia de organizare a serviciului pe liceu i avizat de conducerea liceului.

  (3) Elevii de serviciu vor purta ecusoane, vor avea o inut decent i un comportament civilizat.

  (4) Elevii de serviciu vor permite intrarea persoanelor strine n cldire, dup efectuarea procedurilor de identificare, nregistrare i control. n situaia

 • 15

  edinelor cu prinii, persoanele invitate vor intra pe baza tabelului ntocmit de diriginte i transmis la poart i la elevii de serviciu.

  (5) Elevii de serviciu vor colabora cu profesorul de serviciu cu gardianul scolii i cu dirigintele pentru meninerea ordinii i disciplinei pe timpul desfurrii programului de nvmnt i vor semnala orice caz de ptrundere ilicit n incinta colii. Vor informa profesorul de serviciu despre persoanele aflate sub influena alcoolului, a celor care au intenia de a deranja ordinea i linitea public, a celor care au substane explozive sau publicaii cu caracter obscen sau instigator.

  (6) Elevii de serviciu nu vor prsii postul pe durata programului.

  (7)Sarcinile elevilor de serviciu :

  se prezint la post cu 10 minute nainte de nceperea cursurilor;

  ndeplinesc sarcinile trasate de profesorul de serviciu;

  interzice accesul persoanelor strine de mediul colar (gti de cartier etc.) n interiorul unitii colare iar n cazul unor incidente cu persoane strine, anun personalul de serviciu i gardienii;

  nlesnesc comunicarea ntre persoanele strine care intr n coal i directori, profesori;

  anun imediat conducerea liceului i administratorul despre orice stricciune care se produce n timpul serviciului su;

  anun profesorul de serviciu i conducerea colii n cazul n care sunt clase nesupravegheate n timpul orelor;

  consemneaz n registrul de procese verbale toate abaterile nregistrate pe durata efecturii serviciului.

  Art.47. Elevii care nu isi indeplinesc sarcinile atribuite, nu vor mai fi planificati pentru a face de serviciu pe scoala pe parcursul unui an scolar, vor fi trecuti absent nemotivat la orele de curs din ziua respectiva si vor fi inlocuiti de alti colegi de clasa.

  B. Atribuiile elevilor de serviciu pe clasa Art.48. Elevul de serviciu are urmtoarele atribuii pe intreaga durat a unei zile de curs: 1. S se prezinte cu un sfert de or inainte de nceperea cursurilor i prsete ultimul clasa, asigurnd lsarea acesteia n condiii de ordine i disciplin; 2. Supravegheaz clasa pe timpul pauzei; 3. Se ngrijete de accesoriile necesare activitii colare (cret, burete etc.); 4. Rspunde de utilizarea raional a energiei electrice n clas; 5. Aduce la cunotina colectivului de elevi dispoziiile conducerii colii, ale dirigintelui

 • 16

  privind desfurarea programului ; 6. Monitorizeaz pstrarea bunurilor /dotrilor clasei n perioada serviciului i comunic profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii colii eventualele distrugeri; 7. La cerere, ajut profesorii clasei s aduc la ore materialul didactic necesar; 8. Anun absenii la fiecare or, preciznd care sunt elevii care au prsit coala dup nceperea cursurilor; 9. Pstreaz caietul de observaii al clasei i urmrete completarea lui dup fiecare or (n caietul de observaii vor fi trecui i absenii la fiecare or); 10. Rspunde , n numele clasei, la solicitarea fiecrui profesor; 11. Informeaz dirigintele cu orice problem deosebit aprut n clas: - absene nemotivate; - fuga de la ore; - observaii deosebite ale profesorilor; - alte abateri de la disciplina colar. 12 .La sfritul programului, controleaz curaenia clasei, n prezena profesorului de la ultima or, prednd clasa elevului de serviciu de dup-amiaz. 13. Graficul serviciului pe clas se va afia la avizierul clasei(elevii vor fi trecui n ordine strict alfabetic -eventualele schimbri motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei);

  C. Atributiile sefului clasei de elevi

  Art.49. Pentru asigurarea unui climat de ordine i disciplin la nivelul clasei, pentru pstrarea bunurilor din dotare i realizarea legturii dintre colectivul de elevi i diriginte, profesor sau conducerea liceului, se instituie funcia de ef al clasei; Art.50. eful de clas se numete conform Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar. n caz de absen a efului clasei, dirigintele numete operativ un nlocuitor al acestuia; Art.51. Atribuiile efului de clas sunt: 1. Vegheaz asupra pstrrii ordinii n clas pe durata pauzei sau n lipsa profesorului. Este sprijinit de elevul de serviciu pe clas; 2. Atrage atenia asupra comportamentului necuviincios fa de colegi, deteriorarea bunurilor din clasa i l informeaz pe diriginte de eventualele abateri din colectiv; 3. Informeaz profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanele, propunerile , iniiativele sau nemulumirile colectivului de elevi; 4. Coordoneaz activitatea elevilor de serviciu pe clas; 5. Este membru n Consiliul clasei.

 • 17

  D. Atributiile profesorului de serviciu :

  Art.52. Profesorul de serviciu planificat conform graficului, va avea pe toat perioada unei zile de curs, urmtoarele atribuii:

  prezena la coal conform programului;

  preluarea, predarea serviciului dup caz, pe baz de proces verbal;

  preluarea, predarea prin verificare a documentelor colare(cataloage, condici, registre, etc);

  verificarea prezenei elevilor de serviciu;

  informarea privind eventualele absene ale cadrelor didactice de la program i stabilirea cu acordul conducerii a suplinirilor sau a modificrilor de orar;

  informarea cu privire la probleme din cantin (elevi de serviciu, defeciuni de funcionare a instalaiilor n buctrie, alte probleme) i comunicarea celor sesizate conducerii;

  informare cu privire la probleme din cmin (elevi abseni nemotivat n timpul nopii, sustrageri de bunuri din camere, nerespectri ale regulamentului din cmin etc.) i comunicarea celor sesizate conducerii;

  verificarea, dup caz, a calitii i cantitii meniurilor servite;

  verificarea, dup caz, a prezenei elevilor la meditaii;

  prezena n timpul pauzelor printre elevi: pe culoare i n slile de clas;

  atenionarea diplomatic a colegilor privind punctualitatea la ore i semnarea condicii;

  atenionarea personalului de ntreinere, dup caz, privind starea de curenie pe culoare, n timpul programului;

  depistarea mpreun cu elevii de serviciu i a portarilor, a persoanelor intrate n coal care intenioneaz perturbarea procesului de nvmnt i aplicarea msurilor corespunztoare;

  consemnarea n registrul de procese verbale a tuturor evenimentelor sesizate (abateri,distrugeri, perturbri ale procesului de nvmnt etc.);

  n lipsa unui membru din conducere, preia problemele ce nu sufer amnare (vizit, telefon, avarie, accident etc.) i anun imediat conducerea;

  asigur desfurarea normal a procesului instructiv-educativ;

 • 18

  IV.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art.53. (1) Selectia personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ sau nedidactic n unitatile de nvatamnt preuniversitar se face prin concurs/examen, conform normelor specifice. (2) Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ n unitatile de nvatamnt preuniversitar cu personalitate juridica se face prin ncheierea contractului individual de munca de catre directorul unitatii de nvatamnt preuniversitar. Art. 54. (1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar si conditiile prin care sunt ocupate functiile corespunzatoare acestei categorii de personal sunt prevazute de legislatia n vigoare. (2) Atributiile fiecarei functii mentionate la alin. (1) sunt prevazute n fisele de post aprobate de director.

  Art.55. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitii de nvmnt.

  (2) Secretariatul funcioneaz pentru elevi, prini, personalul unitii de nvmnt i pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru. Programul secretariatului se aprob de director.

  (3) Secretarul aduce condica n cancelarie i o ia la sfritul orelor. Secretarul descuie i ncuie fietul, n care se pstreaz cataloagele, la nceputul / terminarea orelor, dup ce a verificat, mpreun cu profesorul de serviciu, existena tuturor acestora.

  (4)Secretarul completeaz fiele matricole, cataloagele de corigent i se ocup de arhivareatuturor documentelor colare.

  (5) n activitatea sa, secretariatul va respecta regulamentul de ordine interioar, Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii i al documentelor de eviden colar n nvmntul preuniversitar, Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996.

  (6) Procurarea, deinerea i folosirea sigiliilor se fac n conformitate cu reglementrile stabilite prin ordin al MECTS.

  (7) Secretarele se oblig s ndeplineasc sarcinile stabilite prin Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar i prin fia postului.

  (8) n perioada vacanelor colare, cataloagele se pstreaz la secretariat.

  (9) Secretariatul rspunde de corectitudinea lucrrilor.

 • 19

  V. PERSONALUL DIDACTIC Art.56. (1) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care ndeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru ndeplinirea functiei.

  (2)Funciile, competenele, responsabilitile, drepturile i obligaiile personalului didactic de predare i de instruire practic i ale personalului didactic auxiliar sunt reglementate de legea nr. 84/1985, cu modificrile i completrile ulterioare, legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, i prin fia postului.

  (3)Personalul didactic are obligaia s cunoasc i s respecte Regulamentul de Organizare i funcionare a unitilor de nvmnt i Regulamentul intern.

  (4) Personalul didactic trebuie s aib o inut moral demn, s aib relaii corespunztoare cu elevii, prinii i colegii.

  (5) Personalul didactic trebuie s fie interesat de formarea sa continu.

  (6) personalul didactic este obligat s prezinte la nceputul anului colar analize medicale solicitate, efectuate gratuit n unitile sanitare de MECTS i MSF

  (7) Personalul didactic se oblig s ndeplineasc atribuiile i sarcinile stabilite prin fia postului care este anex la contractul individual de munc.

  (8) Personalul didactic de predare i de instruire practic este obligat s participe la edinele Consiliului profesoral; absena nemotivat de la aceste edine se consider abatere disciplinar. Art.57. Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parintii/tutorii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sanctioneaza, conform legii.

  VI. PARINTII Art.58. Parintele/tutorele legal al prescolarului/elevului are dreptul sa decida referitor la unitatea de nvatamnt preuniversitar unde va studia prescolarul/elevul. Art.59. (1) Parintele/tutorele legal al elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia scolara si comportamentul propriului copil.

  (2) Dirigintele aduce la cunotina prinilor prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar i ale Regulamentului de ordine interioar.

 • 20

  (3) Prinii au obligaia ca cel puin o dat pe lun s ia legtura cu dirigintele pentru a cunoate evoluia copilului lor i s respecte acordul de parteneriat pentru educaie.

  (4) Prinii au obligaia s ia la cunotin i s semneze Contractul educaional ncheiat cu unitatea colar. Art.60. (1) Potrivit prevederilor legale parintele/tutorele legal are obligatia, de a asigura frecventa scolara a elevului n nvatamntul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului, pna la finalizarea studiilor. (2) Parintele/reprezentantul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul pentru nvatamntul prescolar/profesorul pentru nvatamntul primar/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta parintelui/tutorelui legal va fi consemnata n caietul dirigintelui/profesorului cu nume, data si semnatura. (3) Parintele/tutorele legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor ce se constituie n patrimoniul scolii, cauzate de elev. (4) Parintele/tutorele legal instituit care nu asigura scolarizarea elevului, pe perioada nvatamntului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa ntre 100 lei si 1.000 lei ori cu munca echivalenta n folosul comunitatii, prestata de parinte/tutorele legal. (5) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre persoanele mputernicite de primar n acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar, a directorului sau a directorului adjunct. Art. 61. Se interzice oricaror persoane agresarea de orice fel (fizica, psihica, verbala etc.), a elevilor si a personalului unitatii de nvatamnt preuniversitar. Art. 62. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii de nvatamnt preuniversitar este obligatorie pentru parinti/tutorii legali ai elevilor. (2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii de nvatamnt preuniversitar constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, conform legii.

  VII. COMITETUL DE PRINI AL CLASEI

  Art.63. (1) Comitetul de prini al clasei se alege n fiecare an n adunarea general a prinilor elevilor clasei, convocat de diriginte care prezideaz edina.

  (2) Comitetul de prini al clasei se compune din trei membri: preedinte, membru, casier.

  (3) Comitetul de prini al clasei sprijin conducerea unitii de nvmnt i dirigintele n ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a clasei i a unitii de nvmnt.

 • 21

  (4) Comitetul de prini al clasei poate propune n adunarea general o sum minim cu care prinii elevilor clasei s contribuie la ntreinerea bazei materiale a unitii de nvmnt.

  Art. 64. Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii: a) sprijina unitatea de nvatamnt preuniversitar si dirigintii n activitatea de consiliere si de orientare socio-profesionala; b) se implica activ n asigurarea securitatii elevilor pe durata orelor de curs, precum si la activitatile educative, extrascolare si extracurriculare; c) prezinta semestrial, adunarii generale a parintilor/tutorilor legali ai elevilor clasei, justificarea utilizarii fondurilor.

  VIII. COMITETUL REPREZENTATIV AL PRINILOR

  Art.65. Adunarea general a prinilor din unitatea de nvmnt este compus din preedinii comitetelor de prini ale fiecrei clase. Adunarea general este convocat de directorul unitii de nvmnt, n vederea alegerii consiliului reprezentativ al prinilor i a comisiei de cenzori a acestuia.

  Art.66. Comisia de cenzori verific activitatea financiar a consiliului reprezentativ al prinilor i a comisiei de cenzori a acestuia. Este format din 1-3 membri.

  Art.67. Consiliul reprezentativ al prinilor funcioneaz n conformitate cu Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar i are atribuiile prevzute de acesta. Consiliul reprezentativ este organul executiv al adunrii generale. Art. 68. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor si desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti ale caror atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord ntre cei 3, si se consemneaza n procesul-verbal al sedintei. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor n organismele de conducere si comisiile unitatii de nvatamnt preuniversitar . (3) Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot deschis, cu majoritatea voturilor celor prezenti. (4) Consiliul reprezentativ se alege o dat la 2-3 ani i este format din 5-7 membri: preedinte, vicepreedinte i membri.

  (5) Fondurile colectate de Consiliul reprezentativ al prinilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniiativ sau la propunerea directorului unitii de nvmnt. Art. 69. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, constnd n contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru:

 • 22

  a) modernizarea si ntretinerea patrimoniului unitatii de nvatamnt preuniversitar, a bazei materiale si sportive; b) acordarea de premii si de burse elevilor; c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara; e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de nvatamnt preuniversitar sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor pe care i reprezinta. (2) Fondurile colectate n conditiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor, din proprie initiativa sau n urma solicitarii consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar.

  IX. CONSILIUL CLASEI. DIRIGINTELE

  Art.70. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare i de instruire practic care pred la clasa respectiv, din cel puin un printe delegat al comitetului de prini al clasei i din liderul elevilor clasei respective. Preedintele consiliului clasei este dirigintele.

  Art.71. Consiliul clasei are urmtoarele atribuii:

  - analizeaz, semestrial progresul colar i comportamentul fiecrui elev;

  - analizeaz volumul temelor pentru acas;

  - stabilete msuri educaionale pentru elevii cu probleme de nvare sau de comportament i pentru elevi cu rezultate deosebite;

  - stabilete notele la purtare pentru toi elevii clasei i propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7;

  propune sanciuni disciplinare prevzute pentru elevi de regulamentul colar;

  3. Coordonarea activitii claselor de elevi se realizeaz prin dirigini numii de directorul colii. Dirigintele ntocmete planificarea semestrial i anual care va cuprinde componentele activitii educative. Art. 72. (1) Profesorii diriginti sunt numiti de catre directorul unitatii de nvatamnt preuniversitar, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectiva, n urma consultarii membrilor consiliului de administratie, avnd n vedere principiul continuitatii. Continuitatea poate fi ntrerupta n situatia parasirii unitatii de nvatamnt preuniversitar de catre cadrul didactic sau n cazuri grave de incompatibilitate, semnalata n relatiile cu beneficiarii. (2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de catre director cu aceasta responsabilitate. Art.73. (1) Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute ntr-o anexa la fisa postului cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate.

 • 23

  (2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza, semestrial si anual, de catre acesta, conform proiectului de dezvoltare institutionala si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii de nvatamnt preuniversitar. (3) Pentru activitatile educative, profesorul diriginte se afla n subordinea directorului, a directorului adjunct sau a consilierului educativ care raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de nvatamnt preuniversitar. (4) Profesorul diriginte si proiecteaza si si desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de nvatamnt preuniversitar, n acord cu particularitatile educationale ale clasei respective. (5) Profesorul diriginte desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza. Activitatile cuprind: a) teme pe baza programelor scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare n vigoare si n concordanta cu specificul vrstei si cu interesele sau solicitarile elevilor; b) teme privind educatia sanitara, rutiera, educatie civica, educatia si pregatirea antiinfractionala a elevilor, protectia civila, educatia antiseismica, antidrog, mpotriva traficului de persoane etc., n conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si n baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului n colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii. (6) Dirigintele desfasoara activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si parintilor, n concordanta cu specificul vrstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. (7) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti. (8) Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza, sunt desfasurate de diriginte, n functie de prevederile planurilor-cadru, astfel: a) n cadrul orei de orientare si consiliere, daca aceasta este prevazuta n planul-cadru; b) n afara orelor de curs, n situatia n care n planul-cadru nu este prevazuta ora de consiliere si orientare. n aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultnd colectivul de elevi, un interval orar pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, ntr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati, cu aprobarea conducerii unitatii de nvatamnt preuniversitar. Intervalul orar este anuntat elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de nvatamnt, iar ora respectiva se consemneaza n condica de prezenta a cadrelor didactice.

  Art.74. Sarcinile dirigintelui sunt cele stabilite prin ROF : 1.Desfoar activiti de suport educaional, consiliere i orientare profesional pentru elevii clasei pe care o conduce.

 • 24

  2. Activitile cuprind teme stabilite de ctre diriginte pe baza programelor colare pentru aria curricular Consiliere i orientare n vigoare i n concordan cu specificul vrstei i cu interesele/solicitrile elevilor. Totodat, activitile cuprind i teme privind educaia rutier, educaia i pregtirea antiinfracional a elevilor, protecia civil, educaia antiseismic,antidrog, educaia mpotriva traficului de persoane etc., n conformitate cu prevederile actelor normative i ale strategiilor naionale, precum i n baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii n colaborare cu alte ministere, instituii i organizaii. 3. Dirigintele desfoar i activiti extracolare, activiti pe care le stabilete dup consultarea elevilor i n concordan cu specificul vrstei i nevoile identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 4.Pentru a asigura o comunicare constant, prompt i eficient cu prinii, dirigintele realizeaz activiti de suport educaional i consilere pentru prini. 5.Dirigintele organizeaz i coordoneaz: - activitatea colectivului de elevi; - activitatea consilului clasei; - edintele cu prinii, semestrial i ori de cte ori este cazul; - aciuni de orientare colar i profesional pentru elevii clasei; - activiti educative i de consiliere; activiti extracurriculare n coal i n afara acesteia. 6.Dirigintele monitorizeaz : - situaia la nvtur a elevilor; frecvena elevilor; participarea i rezultatele elevilor la concursurile colare i competiiile sportive; - comportamentul elevilor n timpul activitilor colare i extracolare; - participarea elevilor la programe i proiecte , precum i implicarea acestora n activitile de voluntariat; - nivelul de satisfacie a elevilor i a prinilor acestora n legatur cu calitatea actului instructiv-educativ. 7. Dirigintele colaboreaz: - cu profesorii clasei i coordonatorul pentru proiecte educative colare i extracolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluionarea unor situaii specifice activitilor colare i pentru toate aspectele care vizeaz procesul instructiv-educativ, care-i implic pe elevi; - cu consilierul colar, n activiti de consilere i orientare a elevilor clasei; - cu conducerea colii, pentru organizarea unor activiti ale colectivului de elevi, pentru iniierea unor proiecte educaionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la ntreinerea i dotarea slii de clas, inclusiv n scopul pstrrii bazei materiale, pentru soluionarea unor probleme/situaii deosebite, aprute n legatur cu colectivul de elevi; - cu prinii i comitetul de prini al clasei pentru toate aspectele care vizeaz activitatea elevilor i evenimentele importante n care acetia sunt implicai i cu ali parteneri implicai n activitatea educativ colar i extracolar; - cu departamentul secretariat, pentru ntocmirea documentelor colare i a actelor de studii ale elevilor clasei;

 • 25

  - cu persoana desemnat de conducerea unitii de nvmnt pentru gestionarea bazei de date, n vederea completrii i actualizrii datelor referitoare la elevii clasei. 8. Dirigintele informeaz: -elevii i prinii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar i ale regulamentului intern al colii -elevii i printii acestora cu privire la reglementrile referitoare la examene/testri naionale i cu privire la alte documente care reglementeaz activitatea elevilor pe parcursul anului colar ; -prinii despre situaia colar, despre comportamentul elevilor, despre frecvena acestora la ore.Informarea se realizeaz n cadrul ntlnirilor cu prinii, n ora destinat acestui scop, la sfritul fiecrui semestru i an colar, precum i ori de cte ori este nevoie; - familiile elevilor, n scris, n legtur cu situaiile de corigent, sanciunile disciplinare, nencheierea situaiei colare sau repetenie; 9. Responsabilitile dirigintelului: - rspunde de pstrarea bunurilor cu care este dotat sala de clas, alturi de elevi, prini i consiliul clasei; - completeaz catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; - motiveaz absenele elevilor, n confomitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar; - stabilete, mpreun cu consiliul clasei i consiliul profesoral, dup caz, nota la purtare a fiecrui elev, n conformitate cu reglementrile Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar; - aplic, dac este cazul, sanciuni elevilor n conformitate cu Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar i regulamentul intern al colii; - ncheie situaia colar a fiecrui elev la sfrit de semestru i de an colar i o consemneaz n catalog i n carnetele de elev; - realizeaz ierarhizarea elevilor la sfrit de an colar pe baza rezultatelor obinute de ctre acetia la nvtur i purtare; - propune Consiliului de administraie acordarea de alocaii i burse pentru elevi, n conformitate cu prevederile legale; - ntocmete , semestrial i anual, i prezint consilului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaiei colare i comportamentale a elevilor; - completeaz toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaz; - elaboreaz portofoliul dirigintelui.

 • 26

  X. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE

  Art.75. (1) n unitatea de nvmnt funcioneaz 8 catedre metodice constituite pe discipline de studiu sau pe discipline nrudite.

  (2) Atribuiile catedrelor metodice sunt urmtoarele:

  - elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale

  - analizeaz periodic performanele colare ale elevilor

  - monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor

  - rspund de desfurarea recapitulrilor finale

  - organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare

  - stabilesc, mpreun cu eful de catedr, atribuiile fiecrui membru al catedrei metodice

  - organizeaz activiti de formare continu i de cercetare specifice unitii de nvmnt

  - elaboreaza teste predictive si sumative

  - organizeaza activitati extracurriculare.

  (3) eful catedrei metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea profesional a membrilor acesteia. La solicitarea directorului, elaboreaz periodic rapoarte sintetice privind parcurgerea materiei i evaluarea ritmic a elevilor. edinele catedrei metodice se in lunar.

  Art 76. La nivelul unitii de nvmnt se constituie i funcioneaz un numr de 17 comisii prevzute de legislaia n vigoare, comisii menionate (prin subliniere) n Anexa nr.2 a prezentului regulament.

  XI. CONSILIUL COLAR AL ELEVILOR

  Art.77. (1) Consiliul scolar al elevilor: (a) reprezinta interesele elevilor din nvatamntul preuniversitar de stat si privat din Romnia la nivelul unitatii de nvatamnt; (b) este structura consultativa si partener al unitatii de nvatamnt preuniversitar; (2) Consiliul scolar al elevilor functioneaza n baza unui regulament propriu, elaborat de consiliul judetean al elevilor/municipal al elevilor, adaptat la specificul si nevoile scolii, anexa la regulamentul intern al unitatilor de nvatamnt preuniversitar. Art. 78. (1) Prin consiliul scolar al elevilor, elevii unei scoli si exprima opinia n legatura cu problemele scolare care i afecteaza direct.

 • 27

  (2) Consiliul scolar al elevilor si aleg reprezentantul, cte un elev din clasele a IX-a a XII-a/a XIII-a sau din nvatamntul profesional sau postliceal, pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar si, dupa caz, n Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii. (3) Consiliul profesoral al unitatii de nvatamnt preuniversitar desemneaza un cadru didactic care va stabili legatura ntre corpul profesoral si consiliul scolar al elevilor. Art. 79. Presedintele consiliului scolar al elevilor participa, ca membru cu statut de observator, la toate sedintele consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar, la invitatia scrisa a presedintelui consiliului de administratie. Art. 80. Consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar are urmatoarele atributii: a) reprezinta si apara interesele si drepturile elevilor la nivelul unitatii de nvatamnt preuniversitar; b) asigura comunicarea ntre elevi si cadrele didactice; c) dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte; d) implica elevii n activitatile desfasurate; e) propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice n activitati extrascolare; f) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, ncercnd sa gaseasca solutii; g) apara drepturile copilului si reclama ncalcarea lor; h) contribuie la mbunatatirea starii disciplinare a scolii prin combaterea absenteismului, abandonului scolar, a delicventei juvenile etc.); i) vegheaza la respectarea regulamentului de ordine interioara a scolii si participa la elaborarea lui prin presedintele consiliului; j) initiaza, organizeaza si desfasoara activitati extrascolare; k) sprijina proiectele si programele educative n care este implicata scoala; l) organizeaza actiuni n comunitate (strngere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, actiuni pe probleme de mediu etc.); m) organizeaza serbari, evenimente culturale, concursuri, excursii; n) organizeaza noi alegeri pentru functia de presedinte, daca Consiliul judetean al elevilor semnaleaza faptul ca acesta nu si ndeplineste atributiile. Art. 81. Consiliul scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar se compune din: a) Presedinte; b) Vicepresedinti (1 sau 2- n functie de numarul de elevi din scoala); c) Secretar; d) Membri : - presedintii comisiilor de lucru (5 comisii de lucru) - reprezentanti ai claselor. Art. 82. Presedintele consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar are urmatoarele atributii: a) colaboreaza cu presedintii comisiilor de lucru ale consiliul scolar al elevilor; b) este membru n structurile superioare ale Consiliul judetean al elevilor si reprezentantul elevilor n consiliului de administratie al unitatii scolare;

 • 28

  c) conduce ntrunirile consiliului reprezentativ al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar; d) este purtatorul de cuvnt al consiliului reprezentativ al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar; e) avizeaza proiectele elaborate de comisiile de lucru respectiv ale consiliului scolar al elevilor; f) asigura desfasurarea discutiilor ntr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare; g) are obligatia de a aduce la cunostinta consiliului de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar problemele discutate n cadrul sedintelor consiliului elevilor; h) poate hotar excluderea unui membru, daca acesta nu si respecta atributiile sau nu respecta regulamentul de functionare al consiliului. (2) Mandatul presedintelui consiliului scolar al elevilor este de 2 ani. Art. 83. Vicepresedintele consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar are urmatoarele atributii: a) monitorizeaza activitatea comisiilor de lucru; b) preia atributiile si responsabilitatile presedintelui n absenta motivata a acestuia; c) elaboreaza programul de activitati ale consiliului.

  (2) Mandatul vicepresedintelui consiliului elevilor este de 2 ani. Art. 84. (1) Secretarul consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar are urmatoarele atributii: a) ntocmeste procesul verbal al ntrunirilor consiliului reprezentativ al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar; b) noteaza toate propunerile avansate de consiliul reprezentativ al elevilor. (2) Mandatul secretarului consiliului elevilor este de 2 ani . Art.85. ntrunirile consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar se vor desfasura de cte ori este cazul, fiind prezidate de presedinte/ vicepresedinte. Art. 86. Consiliul scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar are n componenta comisii de lucru: a) Comisia pentru concursuri scolare si extrascolare; b) Comisia pentru cultura, educatie si programe de tineret; c) Comisia pentru sport; d) Comisia pentru mobilitate, informare, formare; e) Avocatul elevului. Art. 87. (1) Fiecare membru al consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar poate face parte din cel mult 2 comisii. (2) O comisie nu poate avea mai mult de 9 membri. (3) Fiecare comisie are un presedinte de comisie. (4) Mandatul presedintelui de comisie este de 2 ani. (5) Membrii unei comisii vor fi nstiintati de data, ora si locul sedintei de catre presedintele comisiei. (6) Comisiile se ntlnesc o data pe luna sau ori de cte ori este nevoie.

 • 29

  Art. 88. (1) Fiecare clasa si va alege reprezentantul n consiliul scolar al elevilor o data pe an, la nceputul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot si nici nu le este permis amestecul sau influentarea deciziei elevilor. (2) Membrii consiliului elevilor trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre consiliul scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt si sa asigure aplicarea n rndul elevilor a hotarrilor luate. (3) Prezenta la consiliul scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar este obligatorie. Toti membrii consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt preuniversitar care nregistreaza trei absente consecutive vor fi nlocuiti din aceste functii. Daca timp de sase sedinte consecutive ale consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt, nu se prezinta nici un responsabil de clasa sau loctiitor, clasa respectiva va pierde orice drept de a fi reprezentata n consiliul scolar al elevilor timp de un semestru. (4) Membrii consiliului scolar al elevilor din unitatea de nvatamnt au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confrunta colectivele de elevi. (5) Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv - educativ, mbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt, ca desfasurare, de competenta unitatii de nvatamnt. (6) Consiliul de administratie al unitatii de nvatamnt preuniversitar va aviza orice proiect propus de presedintele consiliului scolar al elevilor, daca acesta nu contravine normelor legale n vigoare si eticii. (7) Membrii consiliului scolar al elevilor, responsabilii de clase sau loctiitorii, care sunt nlocuiti de catre dirigintii claselor din aceste functii, pierd calitatea de membru al consiliului scolar al elevilor. (8) Nu sunt admisi n consiliul scolar al elevilor reprezentantii claselor care au media generala pe anul scolar anterior mai mica de 8,50 sau cu nota la purtare sub 9. (9) Fiecare membru al consiliul scolar al elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, n functie de hotarrea consiliului scolar al elevilor.

  XII. PARTENERIATE/PROTOCOALE

  Art.89. Colegiul Tehnic ,, S. Isopescu poate realiza, independent, parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri de organizatii, n interesul beneficiarilor directi ai educatiei.

 • 30

  Art. 90. (1) Unitatea de nvatamnt, n conformitate cu legislatia n vigoare si prevederile art. 11, din prezentul regulament, pot initia, n parteneriat cu autoritatile publice locale si cu asociatiile de parinti, prin decizia consiliului de administratie, activitati educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competentelor dobndite sau de accelerare a nvatarii, precum si activitati de nvatare remediala cu elevii, prin programul "Scoala dupa scoala". (2) Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza si cu organizatii nonguvernamentale, cu preocupari n domeniu. Art. 91. (1) Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca obiectiv central derularea unor activitati/programe educationale care sa favorizeze atingerea obiectivelor educationale stabilite de unitatea de nvatamnt preuniversitar. (2) Activitatile derulate n parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electorala, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. (3) Autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile si fondurile necesare implementarii si respectarii normelor de Sanatate si Securitate n Munca si pentru asigurarea securitatii elevilor si a personalului n perimetrul unitatii; Art. 92. (1) Unitatea de nvatamnt ncheie protocoale de parteneriat si colaborare cu agentii economici, n vederea derularii orelor de instruire practica. (2) Protocolul contine prevederi clare cu privire la responsabilitatile partilor, referitoare la asigurarea securitatii elevilor si personalului scolii, respectarea normelor de sanatate si securitate n munca, asigurarea transportului la si de la agentul economic, durata activitatilor, drepturile si ndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare Art. 93. (1) Unitatea de nvatamnt ncheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unitati medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, n vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare institutionala/planul de actiune al scolii. (2) Protocolul contine prevederi clare cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. (3) n cazul derularii unor activitati n afara perimetrului unitatii de nvatamnt preuniversitar, n protocol se va specifica concret carei parti i revine responsabilitatea asigurarii securitatii elevilor. (4) Bilantul activitatilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul unitatii, pe site-ul scolii, prin comunicate de presa si prin alte mijloace de informare (5) Unitatea de nvatamnt poaet ncheia protocoale de parteneriat si pot derula activitati comune cu unitati de nvatamnt din strainatate, avnd ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii copiilor si a tinerilor, respectndu-se legislatia n vigoare n statele din care provin institutiile respective (6) Reprezentantii parintilor se vor implica direct n buna derulare a activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza n unitatea de nvatamnt preuniversitar .

 • 31

  Art. 94. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii de nvatamnt preuniversitar este obligatorie pentru reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale si pentru orice alte persoane sau institutii/organizatii care intra n contact cu institutia de nvatamnt preuniversitar.

  XIII. DISPOZIII FINALE Art.95. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii examenelor/evaluarilor nationale. (2) Conducerea unitii de nvatamnt are obligatia de a aduce la cunostinta personalului, elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali ai acestora si a partenerilor educationali prevederile art.95, alin.(1) din prezentul regulament. Art. 96. n unitatea de nvatamnt, fumatul este interzis, conform prevederilor legislatiei n vigoare. Art. 97. (1) Regulamentul intern se elaboreaza de catre un colectiv de lucru, numit de consiliul de administratie, din care sa faca parte si reprezentantii parintilor si elevilor, coordonat de un cadru didactic. (2) Regulamentul intern se supune avizarii comisiei paritare, consiliului consultativ al parintilor si consiliului reprezentativ elevilor, care emit avize consultative, n conformitate cu prevederile legale. (3) Pentru aprobarea regulamentului intern, precum si a modificarilor ulterioare, prin vot deschis, este nevoie de majoritate simpla. (4) Regulamentul intern este elaborat n temeiul Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de nvatamnt preuniversitar si a legilor care reglementeaza drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei. (5) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru ntregul personal, pentru toti elevii scolii si parintii acestora, precum si pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intra sub incidenta normelor pe care acesta le contine. (6) Regulamentul intern va fi revizuit anual, la nceputul fiecarui an scolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern vor fi supuse spre aprobare consiliului de administratie, n scris, cu numar de nregistrare la secretariatul unitatii de nvatamnt. (7) Profesorii /profesorii diriginti vor prezenta n sedinte comune ale parintilor si elevilor regulamentul intern al unitatii de nvatamnt pe care si-l vor asuma prin semnatura.

 • 32

  Anexa nr.1

  PLAN DE MASURI SI DE ACTIUNE PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN SCOALA

  Planul cadru de asigurare a unitatii scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic in vederea cresterii sigurantei in C.T.,,S. Isopescu in temeiul legislatiei in vigoare, contine obiectivele, actiu-nile, mijloacele de realizare si responsabilii fiecarei actiuni propuse.

  1. In C.T. ,, S. Isopescu Suceava, accesul elevilor se face numai pe la intrarea destinata elevilor.

  2. Caile de acces se limiteaza astfel incat sa respecte normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

  3. Accesul elevilor in scoala este permis numai in conditiile prevederilor din regulamentul de ordine interna privind tinuta ; portarul unitatii, gardianul si profesorii de serviciu nu vor permite intrarea in incinta unitatii decat a elevilor care au ca semn distinctiv emblema scolii.

  4. Atributiile personalului de paza, ale cadrelor didactice de serviciu precum si atributiile elevilor de serviciu vor fi aduse la cunostinta acestora.

  5. Elevii de serviciu pe scoala care nu respecta prevederile art. IIIA din Regulamentul de ordine interioara, vor fi sanctionati conform regulamentului intern.

  6. Profesorii de serviciu pe scoala vor respecta atributiile prevazute in regulamentul intern.

  7. persoanele straine ( vizitatorii ) vor putea avea acces in unitatea de invatamant numai insotite de elevul de serviciu si numai dupa ce au fost legitimate de paznicul unitatii.

  8. Profesorii de serviciu, dirigintii si membrii consiliului de administratie vor efectua perodic controale in incinta scolii,clase, culoare, camere, pentru a depista eventuale situatii de aparitie a violentei sau insecuritatii.

  9. Profesorii diriginti isi vor planifica semestrial lectorate cu parintii elevilor pe tema ,,Impreuna impotriva violentei, parintii din nou la scoala in care se vor analiza cazurile de agresiune sau violenta din scoala, de distrugere de bunuri din patrimoniul scolar si se vor cauta solutii de eficientizare a actiunilor necesare asigurarii ordinii si linistii publice.

  10. Conducerea scolii va organiza periodic intalniri intre reprezentantii comitetului de parinti pe scoala, reprezentanti ai elevilor (Consiliul elevilor ) si reprezentanti ai IJP, ai CJAPP si ai organizatiei,,Salvati copiii.

  11. Consilierul pentru proiecte si programe educative va analiza saptamanal sesizarile din urna ,,VIOLENTA VS TOLERANTA , va monitoriza fenomenul violentei in scoala si va lua masurile corespunzatoare.

 • 33

  12. Psihologul scolar va purta discutii individuale / consiliere cu elevii si parintii ai caror copii au comportamente violente.

  13. Profesorii diriginti vor solicita, in baza Parteneriatului cu Politia municipiului Suceava, prezenta politistului de proximitate la ora de diregentie, atunci cand este necesara informarea elevilor despre legislstia in vigoare.

  14. La inceputul fiecarui an scolar se va costitui COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOALAR, comisie ce va fi responsabila de elaborarea, aplicarea si evaluarea modului de indeplinire a masurilor cuprinse in Planul operational privind reducerea fenomenului violentei si cresterea sigurantei in mediul scolar.

 • 34

  Anexa nr.2.

  Lista orientativa a comisiilor Consiliul/comisia pentru curriculum Comisia de evaluare si asigurare a calitatii n nvatamnt Comisia pentru prevenirea si reducerea violentei n mediul scolar Comisia pentru combaterea absenteismului si abandon Comisia pentru orientare scolara si profesionala Comisia pentru perfectionare si formare continua Comisia pentru proiecte internationale Comisia pentru promovarea imaginii unitatii de nvatamnt Comitetul de securitate si sanatate n munca Comisia pentru situatii de urgenta Comisia de implementare a strategiei nationale Actiunea comunitara Comisia pentru asigurarea serviciului pe scoala Comisia pentru siguranta n mediul scolar Comisia pentru utilizarea tehnologiilor moderne AEL Comisia pentru ntocmirea orarului Comisia pentru ritmicitatea notarii Comisia pentru mentorat Comisia de prevenire a consumului de plante etnobotanice Comisia de gestionare BDNE Comisia pentru frecventa Comisia consiliere, orientare si activitati extrascolare Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare Comisia privind educatia pentru viata a elevilor Comisia pentru salarizare Comisia de evaluare si asigurare a calitatii n educatie Comisia interna de evaluare continua Comisia pentru programe si proiecte educative Comisia pentru management artistic Comisia pentru promovarea diversitatii, nondiscriminarii si a interculturalitatii Comisia pentru cultivarea respectului pentru natura si mediul nconjurator, social si cultural al valorii umane Comisia pentru control managerial intern Comisia mpotriva discriminarii Comisia de inventariere i evaluare a bazei materiale Comisia pentru burse colare Comisia de implementare a proiectului ECO-coala Comisia pentru burse Comisia pentru organizarea activitii din cminul colii

 • 35

  Anexa nr.3.

  Consiliul colar al Elevilor din C.T. ,,S. Isopescu Suceava

  CONSILIUL CONSILIUL CONSILIUL CONSILIUL COLAR AL ELEVILORELEVILORELEVILORELEVILOR

  (REGULAMETUL DE ORGAIZARE I FUCIOARE

  A COSILIULUI ELEVILOR)

 • 36

  CAPITOLUL I

  DISPOZIII GEERALE

  Art. 1. Consiliul Elevilor (C.E.) este forma instituionalizat de organizare a elevilor menit s reprezinte interesele acestora n politica colar a unitii de nvmnt. Art. 2. Consiliul Elevilor se constituie n conformitate cu prevederile Legii nvmntului i are ca baz legal de funcionare:

  Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite, la 10 decembrie 1948.

  Convenia Naiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art. 15, care prevede: statele pri recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere i la

  libertatea de reuniune panic; exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al niciunui fel de restricii,

  altele dect cele impuse n conformitate cu legea i care sunt necesare, ntr-o societate democratic n interesul securitii naionale, al siguranei sau al ordinii publice sau pentru a proteja sntatea sau pentru morala public sau pentru drepturile i libertile altora;

  Constituia Romniei: Art. 30: libertatea de exprimare (1,7)

  (1) Libertatea de exprimare a gndurilor, opiniilor sau a credinelor i libertatea creaiilor de orice fel, prin viu grai, prin imagini, prin sunet sau prin alte mijloace de comunicare n public, sau inviolabile.

  (7) Sunt interzise de lege defimarea rii i naiunii, ndemnul la rzboi de agresiune, la ura naional, de clas sau religioas, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violena public, precum i manifestrile obscene, contrare bunelor moravuri.

  Art.45: protecia copiilor i a tinerilor (1,5) (1) Copiii i tinerii se bucur de un regim special de protecie i de asisten

  n realizarea drepturilor lor. (5) Autoritile publice au obligaia s contribuie la asigurarea condiiilor

  pentru o participare liber a tinerilor n viaa social, economic, cultural a rii.

  Art. 3. Consiliul Elevilor i desfoar activitatea beneficiind de ndrumarea i supravegherea Consiliului de Administraie potrivit prezentului Regulament de Organizare i Funcionare, aprobat i adoptat n plenul Consiliului Elevilor i avizat de ctre Directorul unitii de nvmnt. Art. 4. Consiliul Elevilor desfoar activiti ce corespund intereselor i dorinelor tineretului licean.

 • 37

  CAPITOLUL II

  SCOPURILE I OBIECTIVELE COSILIULUI ELEVILOR

  Art. 5. (1) Consiliul Elevilor militeaz pentru edificarea n liceu a unui statut al elevului care s determine clar drepturile i ndatoririle elevului, dar care s i scoat n eviden rolul elevului ntr-o societate modern.

  (2) Consiliul Elevilor elaboreaz i realizeaz proiecte la nivelul scolii, care s vin n sprijinul rezolvrii problemelor elevilor i care s rspund dorinelor i nevoilor acestora.

  (3) Consiliul Elevilor este un consiliu deschis oricror colaborri cu organizaii similare care se adreseaz prin ntreaga sa activitate tuturor elevilor.

  (4) Consiliul Elevilor acioneaz pentru respectarea drepturilor elevului att n instituiile de nvmnt ct i n societate.

  (5) Consiliul Elevilor contribuie la libera exprimare a voinelor elevilor, promoveaz respectarea drepturilor i ndatoririlor elevilor i asigurarea unor raporturi corecte ntre elev, profesor i societate.

  (6) Iniierea i dezvoltarea unor relaii de dialog i parteneriat cu organizaii similare sau cu alte organizaii din mediul elevilor, n vederea promovrii scopurilor i obiectivelor Consiliului Elevilor.

  (7) Consiliul Elevilor eleboreaz i organizeaz programe educative, culturale, distractive, sportive i turistice corespunztoare intereselor i aspiraiilor elevilor. Art. 6. Consiliul Elevilor urmrete numai obiectivele elevilor n conformitate cu drepturile, ndatoririle, interesele i aspiraiile acestora, astfel:

  (1) susine identificarea i mediatizarea problemelor elevilor n dorina ca acestea s fie rezolvate de ctre forurile abilitate;

  (2) eleboreaz i suine programe care s asigure creterea calitii procesului educaional desfurat n cadrul instituiei de nvmnt;

  (3) promoveaz dezvoltarea nvmntului i culturii, condiii eseniale ale progresului general al unei societi;

  (4) promoveaz programe i aciuni de formare i afirmare a elevilor.

  Art. 7. n Consiliul Elevilor se discut i se fac propuneri n legtur cu realizarea curricumului, stabilirea curricumului la decizia colii, folosirea i dezvoltarea bazei materiale, funcionarea cabinetelor i laboratoarelor, a bibliotecii, organizarea activitii extracuriculare, alte probleme care prezint interes pentru elevi. Art. 8. Consiliul Elevilor poate propune conducerii msuri pentru rezolvarea doleanelor elevilor pe care i reprezint. Art. 9. Consiliul Elevilor judec cazurile de abateri disciplinare mai grave ale elevilor i propune msuri Consiliului de administraie.

 • 38

  CAPITOLUL III

  STRUCTURA ORGAIZATORIC I ORGAELE DE CODUCERE

  Art. 10. Membrii Consiliului Elevilor se aleg n mod democratic, prin majoritate simpl a membrilor fiecrei clase n parte, cte un reprezentant pentru fiecare clas. Art. 11. Din cadrul structurii Consiliului Elevilor mai face parte un membru al personalului didactic, care va avea rol de coordonator al ntrunirilor. Art. 12. Fiecare clas i va alege reprezentantul n Consiliul Elevilor n prima or de dirigenie de la nceputul fiecrui an colar. Votul va fi deschis sau secret, decizia aparinnd dirigintelui colectivului respectiv. Profesorii nu au drept de vot i le este interzis amestecul sau influenarea deciziei elevilor. Art. 13. ntrunirile Consiliului Elevilor se vor desfura lunar sau ori de cte ori este cazul. Art. 14. n cadrul Consiliului Elevilor se pot organiza structuri ale elevilor pentru soluionarea problemelor specifice unei anumite categorii de elevi. Art. 15. (1) Organele de conducere ale Consiliului la toate nivelele sunt alese prin vot secret.

  (2) Organele de conducere ale Consiliului i desfoar activitatea statutar, n prezena majoritii membrilor acestora.

  (3) Hotrrile organelor de conducere se adopt cu cu votul majoritii membrilor prezeni.

  (4) Hotrrile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziia exprimat prin vot i de funcia n cadrul Consiliului. Art. 16. Consiliul Elevilor alege:

  (1) preedintele; (2) cei 2 vicepreedini; (3) secretarul; (4) Consiliul de Onoare; (5) CE propune i aprob revocarea din funcie a consilierilor de onoare.

  Art. 17. Candidaturile pentru funciile de preedinte, vicepreedinte, secretar sau consilier de onoare se fac, de regul, din rndurile membrilor desemnai de colectivele clasei sau prin propunerea unui grup de elevi din colegiu. Art. 18. Funcia de consilier este incompatibil cu orice alt funcie din forurile de conducere a Consiliului.

 • 39

  Seciunea I: PREEDITELE

  Art. 19. (1) Candidatul pentru preedenia Consiliului Elevilor poate fi oricare elev, din oricare an de studiu (cls. IX-XII), fie membru al Consiliului, fie propus de un grup de elevi din Consiliu, fie propus de directorul unitii de nvmnt sau de profesorul coordonator. (2) Un candidat este declarat preedintele Consiliului Elevilor dect dac obine jumtate plus unu voturi ale membrilor Consiliului. (3) n cazul n care candidatul pentru preedenia Consiliului este membru al acestuia are dreptul de a vota (de a se vota pe sine drept preedinte). (4) Funcia de preedinte al Consiliului este incompatibil cu cea de membru al Consiliului (consilier). (5) n cazul n care preedintele ales este membru al Consiliului Elevilor, pentru a putea exercita funcia obinut pe cale democratic, este necesar s prezinte profesorului coordonator, n maxim 3 zile de la declararea rezultatului scrutinului, demisia sa din calitatea de consilier. (6) Votul pentru alegerea preedintelui este secret. (7) Mandatul preedintelui nu are termen fix, persoana rmne n aceast funcie pn n momentul absolvirii liceului. Art. 20. (1) Preedintele Consiliului Elevilor coordoneaz i rspunde de activitatea Consiliului. (2) Preedintele conduce activitatea Consiliului de Onoare. (3) Preedintele