Fraze Celebre Albert Einstein

25
Fraze celebre ale lui Albert Einstein Convins că fiinţa umană e capabilă să-şi dezvolte intelectul aşa cum doreşte, Einstein, cu diferite ocazii, se juca cu cuvintele, potrivind Derulare automată

description

Fraze celebre ale lui Albert Einstein

Transcript of Fraze Celebre Albert Einstein

Page 1: Fraze Celebre  Albert Einstein

Fraze celebre ale lui Albert Einstein

Convins că fiinţa umană e capabilă

să-şi dezvolte intelectul aşa cum

doreşte, Einstein, cu diferite ocazii, se juca cu cuvintele,

potrivind frazele în funcţie de

circumstanţe.Derulare automată

Page 2: Fraze Celebre  Albert Einstein

Imaginaţia este la fel de importantă ca şi cunoaşterea.Albert Einstein

O femeie frumoasă care cunoştea capacitatea intelectuală a ilustrului om de ştiinţă, i-a oferit următoarea

posibilitate:

- Domnule, cu frumuseţea mea şi cu inteligenţa d-voastră am putea

avea copii perfecţi.

La care Eninstein a răspuns:

- Doamnă, v-aţi gândit la posibilitatea că ar putea ieşi cu

frumuseţea mea şi inteligenţa d-voastră?

Page 3: Fraze Celebre  Albert Einstein

Când ni se oferă, învăţătura trebuie percepută ca un cadou valoros, nu ca o sarcină grea, în asta constă diferenţa transcendentului.Albert Einstein

Page 4: Fraze Celebre  Albert Einstein

E posibil ca totul să fie scris ştiinţific, dar nu ar avea sens, e ca şi cum ai descrie o simfonie de Beethoven ca o variaţie între presiunile de undă. Cum s-ar descrie senzaţia unui sărut sau “te iubesc” al unui copil?Albert Einstein

Page 5: Fraze Celebre  Albert Einstein

Există doar două lucruri infinite, universul şi prostia umană, dar nu sunt prea sigur de prima, de a doua se poate observa cum ne distrugem singuri doar pentru a demonstra cine poate mai mult.Albert Einstein

Page 6: Fraze Celebre  Albert Einstein

Există 2 feluri în care viaţa poate fi trăită: Prima este a gândi că nimic nu este o minune. A doua este a gândi că totul este o minune.De ceea ce sunt sigur este că Dumnezeu există.Albert Einstein

Page 7: Fraze Celebre  Albert Einstein

Dacă A înseamnă fericire, atunci formula este: A=X+Y+Zunde:X este muncăY este joacăşi Z înseamnă a-ţi ţine… gura închisă.

Albert Einstein

Page 8: Fraze Celebre  Albert Einstein

Când petreci 2 ore lângă o fată frumoasă, ţi se par 2 minute.Când petreci 2 minute în căldură mare, îţi par 2 ore.

Asta este relativitatea!

Albert Einstein

Page 9: Fraze Celebre  Albert Einstein

Secretul creativităţii stă în a dormi bine şi a deschide mintea posibilităţilor infinite.

Ce este un om fără vise?Albert Einstein

Page 10: Fraze Celebre  Albert Einstein

Nu mă gândesc la viitor, va veni el oricum.Albert Einstein

Page 11: Fraze Celebre  Albert Einstein

Sper să nu fim un vis al lui Dumnezeu, sau viitorul nostru va fi foarte relativ.Albert Einstein

Page 12: Fraze Celebre  Albert Einstein
Page 13: Fraze Celebre  Albert Einstein

Un profesor universitar Un profesor universitar şi-a provocat elevii săi şi-a provocat elevii săi cu o întrebare:cu o întrebare:― ― Dumnezeu a creat Dumnezeu a creat tot ce există?tot ce există?

Un profesor universitar Un profesor universitar şi-a provocat elevii săi şi-a provocat elevii săi cu o întrebare:cu o întrebare:― ― Dumnezeu a creat Dumnezeu a creat tot ce există?tot ce există?

Un student a răspuns:Un student a răspuns:― ― Da,Da, Dumnezeu a creat totul.Dumnezeu a creat totul.―― Dumnezeu a creat totul? A întrebat din Dumnezeu a creat totul? A întrebat din nou profesorul.nou profesorul.― ― Da,Da, domnule,domnule, a răspuns tânărul.a răspuns tânărul.

Page 14: Fraze Celebre  Albert Einstein

Profesorul l-a întrebat Profesorul l-a întrebat apoi:apoi:― ― Dacă Dumnezeu a Dacă Dumnezeu a creat tot, înseamnă că creat tot, înseamnă că Dumnezeu a creat şi răul, Dumnezeu a creat şi răul, pentru că răul există. pentru că răul există. ..

Şi a adus dovada că operele noastre ne Şi a adus dovada că operele noastre ne reprezintă, ne reflectă pe noi înşine. reprezintă, ne reflectă pe noi înşine. ““Atunci Atunci

Dumnezeu este răuDumnezeu este rău”” (concluzia). (concluzia).

Page 15: Fraze Celebre  Albert Einstein

Studentul a rămas tăcut în faţa Studentul a rămas tăcut în faţa unui asemenea răspuns, iar unui asemenea răspuns, iar

profesorul fericit se mândri că profesorul fericit se mândri că încă o dată s-a dovedit că credinţa încă o dată s-a dovedit că credinţa

în Dumnezeu este un mit.în Dumnezeu este un mit.

Atunci un alt student a ridicat mâna şi a spus:Atunci un alt student a ridicat mâna şi a spus:― ― Pot să vă adresez o întrebare domnule Pot să vă adresez o întrebare domnule profesor?profesor?― ― Bineînţeles, a răspuns profesorul.Bineînţeles, a răspuns profesorul.

Page 16: Fraze Celebre  Albert Einstein

Tânărul se ridică în picioare şi întrebă:Tânărul se ridică în picioare şi întrebă:― ― DomnDomn’’ profesor, există frigul? profesor, există frigul?― ― Ce întrebare este asta? Bineînţeles că Ce întrebare este asta? Bineînţeles că există. Doar nu-mi vei spune că ţie nu ţi-a există. Doar nu-mi vei spune că ţie nu ţi-a fost niciodată frig.fost niciodată frig.

Page 17: Fraze Celebre  Albert Einstein

Băiatul răspunse:Băiatul răspunse:― ― De fapt,De fapt, frigul nu există. După legile din frigul nu există. După legile din fizică ceea ce considerăm frig este absenţa fizică ceea ce considerăm frig este absenţa căldurii. Orice corp sau obiect poate fi căldurii. Orice corp sau obiect poate fi studiat când are sau transmite energie. studiat când are sau transmite energie. Căldura îl face să aibă sau să transmită Căldura îl face să aibă sau să transmită energie. Zero absolut reprezintă absenţa energie. Zero absolut reprezintă absenţa totală şi absolută de căldură. Toate corpurile totală şi absolută de căldură. Toate corpurile devin inerte, incapabile de a reacţiona,devin inerte, incapabile de a reacţiona, de a de a răspunde, dar frigul nu există. Am creat răspunde, dar frigul nu există. Am creat acest termen pentru a descrie cum ne simţim acest termen pentru a descrie cum ne simţim noi când nu este cald.noi când nu este cald.

Page 18: Fraze Celebre  Albert Einstein

Şi există obscuritatea? Şi există obscuritatea? Ce credeţi dvs? Ce credeţi dvs? continuă studentulcontinuă studentulProfesorul a răspuns:Profesorul a răspuns:― ― Bineînţeles că există. Bineînţeles că există.

Studentul i-a replicat:Studentul i-a replicat:― ― Din nou vă înşelaţi, domnule profesor. Din nou vă înşelaţi, domnule profesor. Nici obscuritatea nu există. Obscuritatea Nici obscuritatea nu există. Obscuritatea este în realitate absenţa luminii. este în realitate absenţa luminii.

Page 19: Fraze Celebre  Albert Einstein

Lumina se poate studia, dar obscuritatea nu. Lumina se poate studia, dar obscuritatea nu. Prisma lui Nicolas ce descompune lumina albă în Prisma lui Nicolas ce descompune lumina albă în mai multe culori din care este compusă cu diferitele mai multe culori din care este compusă cu diferitele sale lungimi de undă dovedeşte asta. Obscuritatea sale lungimi de undă dovedeşte asta. Obscuritatea nu. nu. O simplă rază de lumină luminează suprafaţa de O simplă rază de lumină luminează suprafaţa de unde se termină întunericul.unde se termină întunericul.Cum puteţi şti cât de obscur este un spaţiu Cum puteţi şti cât de obscur este un spaţiu determinat? determinat? După cantitatea de lumină prezentă în acel spaţiu, După cantitatea de lumină prezentă în acel spaţiu, nu e aşa?nu e aşa?Obscuritatea este un termen pe care omul l-a ales ca Obscuritatea este un termen pe care omul l-a ales ca să descrie ce se întâmplă când nu este lumina să descrie ce se întâmplă când nu este lumina prezentă.prezentă.

Page 20: Fraze Celebre  Albert Einstein

În final tânărul l-a În final tânărul l-a întrebat pe profesor:întrebat pe profesor:― ― Deci,Deci, domnule domnule profesor, există răul?profesor, există răul?

Profesorul a răspuns:Profesorul a răspuns:― ― Bineînţeles că există. Cum am menţionat Bineînţeles că există. Cum am menţionat la început,la început, vedem violuri, crime, violenţă în vedem violuri, crime, violenţă în toată lumea. Acestea sunt Răul.toată lumea. Acestea sunt Răul.

Page 21: Fraze Celebre  Albert Einstein

La care studentul a La care studentul a răspuns:răspuns:― ― Răul nu există, Răul nu există, domnule, cel puţin nu domnule, cel puţin nu există prin el însuşi. există prin el însuşi.

Răul este pur şi simplu absenţa binelui, absenţa lui Răul este pur şi simplu absenţa binelui, absenţa lui Dumnezeu. Ca şi în cazurile anterioare este un Dumnezeu. Ca şi în cazurile anterioare este un

termen pe care omul l-a creat ca să descrie absenţa termen pe care omul l-a creat ca să descrie absenţa lui Dumnezeu în sufletele noastre. lui Dumnezeu în sufletele noastre.

Page 22: Fraze Celebre  Albert Einstein

Dumnezeu nu a creat Dumnezeu nu a creat Răul. Nu-i ca şi Răul. Nu-i ca şi

credinţa sau dragostea credinţa sau dragostea care există aşa cum care există aşa cum există căldura sau există căldura sau

lumina. lumina.

Răul e rezultatul că umanitatea nu-L are Răul e rezultatul că umanitatea nu-L are prezent pe Dumnezeu în sufletul său. E aşa prezent pe Dumnezeu în sufletul său. E aşa cum rezultă frigul când nu există căldura cum rezultă frigul când nu există căldura

sau obscuritatea când nu este lumină.sau obscuritatea când nu este lumină.

Page 23: Fraze Celebre  Albert Einstein

Atunci profesorul a Atunci profesorul a consimţit, dând din consimţit, dând din cap, a rămas tăcut, cap, a rămas tăcut,

fără cuvinte.fără cuvinte.

Tânărul se numeaTânărul se numea::

Page 24: Fraze Celebre  Albert Einstein
Page 25: Fraze Celebre  Albert Einstein

Prof. IOAN HAPCA e-mail: [email protected] http://geocities.com/ihapca2002

DESPRE LECŢIILE CUPRINZÂND

Fraze celebre ale lui Albert Einstein

Concept original şi realizare:

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

Vişeu de Jos Jud. MARAMUREŞ

str. Principală, nr. 1111

Tel. 0262-368013E-mail: [email protected]://geocities.com/ihapca2002

Adaptare > Prof. IOAN HAPCA