Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

of 21 /21
A fost ieri, este azi, va fi mîne Profesor: Lescic Galina

Embed Size (px)

description

Forţa de greutate. Ponderea (greutatea) corpurilor. Lecţie de fizică in clasa 6. Autor: Galina Lescic Lucrare finala elaborată în cadrul cursului e-learning „Didactica Fizicii” pe platforma de colaborare internaționala www.civicportal.org (29.X-25.XII.2012). Moderator - Viorel Bocancea, conferentiar univeristar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chisinau).

Transcript of Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Page 1: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

A fost ieri, este azi,

va fi mîneProfesor: Lescic Galina

Page 2: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Oamenii de rînd caută sa petreacă timpul, cei de talent –

sa-l întrebuinţeze

Page 3: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Obiective operaţionale:

Studiind această temă Vom cunoaşte:• Forţa de greutate .• Ponderea (greutatea )corpului.• Deosebirea dintre forţa de greutate şi ponderea Vom:- stabili relaţia dintre masa si greutatea unui corp;- identifica modul de utilizare a unui dinamometru

(citirea corecta );- determina experimental greutatea unui corp cu ajutorul

dinamometrului;- stabili deosebirea dintre masa si greutatea unui corp;

Page 4: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

FORŢA DE GREUTATE. PONDEREA(GREUTATEA) CORPURILOR

Lecţie de fizică in clasa 6

“Am făcut ce am putut. Rămîne ca voi să faceţi mai bine”

“ Nu ştiu ce reprezint eu pentru voi , dar mă simt un băieţel , ce se joacă pe malul mării şi care a avut norocul să găsească o petricică mult mai frumoasă decît ceilalţi.

Dar ... Oceanul atît de necunoscut se întinde în faţa mea ... Şi a voastră!”

Isaac Newton ( 1643-1727)

Page 5: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Viteza căruciorului se schimbă sub acţiunea unei forţe din partea măinii omului

Viteza si direcţia mişcării mingii de tenis se schimba în urma interacţiunii cu paleta

Sub acţiunea forţei corpurile isi schimbă forma, se deformează- efect static

Forţa este cauza schimbarii starii mecanice a corpului- efect dinamic

Page 6: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Rezultatul acţiunii unei forţe depinde de modulul ei (valoarea numerică), orientarea (direcţia si sensul) si de punctul de aplicaţie a ei

Page 7: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor
Page 8: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

F

F=???

Problema. Determinați valoartea forței ce acționeaza asupra căruciorului

Page 9: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor
Page 10: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor
Page 11: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Домашнее задание

Page 12: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Forta de greutate

G

G

Forţa cu care Pămîntul atrage orice corp aflat în apropierea sa se numeşte forţă de greutate. Ea se notează cu litera G

G G

Page 13: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

G

P

GG

P

P

Forţa cu care corpul acţionează asupra suportului orizontal sau a firului vertical care îl impedică să cadă se numeşte pondere sau greutate a corpului .

Ea se notează cu litera P. Ponderea este aplicată suportului sau firului de suspensie. Ea este egală ca mărime cu forţa de greutate P= G, dacă acest corp se află în repaus faţă de Pămînt

Ponderea (greutatea corpului)

Page 14: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

P

Page 15: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

GG

BAŢ!

P P P

Page 16: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

ExperimentAveţi pe masa un dinamometru şi nişte corpuri cu mase marcate

Determinaţi forţa de greutate ce acţionează asupra unui corp, asupra la doua corpuri , asupra la trei corpuri

Valoarea forţei indicată de dinamometru o inscriem intr-un tabel

Corpul Masa,m(kg) Forţa de greutate, Raportul

G(N) G/m (N/kg)

1. 0,1

2. 0,2

3. 0,3

Page 17: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Raportul dintre forţa de greutate a corpului şi masa lui este numită acceleraţie gravitaţională :

m

G

Pe Pămînt :

-la latitudinea oraşului Chişinau g=9,81 N/kg

-la ecuator g=9,78 N/kg

-la Polul Nord g=9,83 N/kg

Pe alte corpuri cereşti:

-pe Lună g=1,6 N/kg

-pe Marte g=3,8 N/kg

-pe Venus g= 8,8 N/kg

m

Gg

kg

Ng SI ,

Page 18: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

Rezolvaţi următoarele probleme:

• Maria are o greutate de 40 kg. Gasiţi greşala comisa in aceasta propoziţie .

•Care este deosebirea dintre masa corpului şi greutatea lui?

•Dacă aveţi la dispoziţie un dinamometru şi un corp cu masa necunoscută cum veţi determina masa corpului

(problemă experimentală)

Page 19: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

m

Gg Din relaţia

Dacă P=G P=mg

Problemă :

1. Maria are masa de 40 kg . Determinaţi greutatea Mariei

obţinem G=mg

2. Ion are o greutate de 490 N. Determinaţi masa lui Ion

Page 20: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

.

1. Se dă: SI

m=40kg

g=9,8 N/kg

G-?

Rezolvare

G=mg

G=40 kg *9,8N/kg=392 N

Răspuns: G=392 N

Page 21: Forta de greutate. Pondera (Greutatea) corpurilor

TEMA PENTRU ACASĂ

1.De invăţat p.3 pag.43-45.

2.De completat ex.1, pag.45

Aţi fost bravo!