FORMULAR CERERE LIBER CIRCULA - pasapoarte.mai.gov.ro 5 Legea 544/Formulare/pdf/libera... ·...

of 1 /1
LIBERĂ CIRCULAȚIE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE Strada Nicolae Iorga 29 www.pasapoarte.mai.gov.ro FORMULAR CERERE [email protected] Subsemnatul(a) CNP: serie născut(ă) la data: Data: număr solicit eliberarea unei Adeverințe din care să rezulte faptul că, în evidențele instituției dumneavoastră, nu figurez cu restricții privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate. posesor al CI/BI/Pașaport Semnătura Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații, că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceste informații și că datele furnizate mai sus sunt reale. E-mail: în localitatea: județul: ADEVERINȚA ÎMI ESTE NECESARĂ LA pentru (denumire firmă, ambasada etc.) întocmirea formalităților de angajare în (țara de destinație) domeniul de activitate: (agricultură, construcții, medical, etc) la ghișeu sau la adresa : valabil până la de către eliberat la data - *fotocopia CI/Pașaport (doar în cazul în care cererea se transmite prin poștă) NOTĂ: Prin completarea și semnarea formularului tipizat de cerere vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția Generală de Pașapoarte prin mijloace automate/manuale (notificare nr. 10986), în scopul soluţionării cererii de eliberare a adeverinței referitoare la exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. Conform legii beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere (ANSPDCP). Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa instituției noastre cu o cerere scrisă, datată și semnată. Anexez la această cerere: - - chitanța în valoare de 22 lei, precum și următoarele documente : Doresc să primesc răspunsul *3. Dacă solicitarea se transmite prin poștă, aceasta va fi însoțită de dovada achitării taxei pentru eliberarea adeverinței, în original, și de copia cărții de identitate/pașaportului. 2. Solicitarea poate fi transmisă și prin poșta electronică la adresa [email protected] Astfel, se transmit în format electronic cererea completată, datată și semnată (scanată), însoțită de dovada plății, urmând ca adeverința să fie ridicată de la Ghișeul de relații cu publicul al Direcției Generale de Pașapoarte, concomitent cu prezentarea CI/pașaportului și dovada plății în original. 1. Dacă cererea se depune personal la Ghișeul de relații cu publicul, solicitantul va prezenta documentul de identitate/ pașaportul în original, nefiind necesară copia acestuia, întrucât identificarea se va face de către funcționarul care primește cererea.

Embed Size (px)

Transcript of FORMULAR CERERE LIBER CIRCULA - pasapoarte.mai.gov.ro 5 Legea 544/Formulare/pdf/libera... ·...

 • LIBERĂ CIRCULAȚIE

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

  Strada Nicolae Iorga 29www.pasapoarte.mai.gov.ro

  FORMULAR [email protected]

  Subsemnatul(a)

  CNP: serie

  născut(ă) la data:

  Data:

  număr

  solicit eliberarea unei Adeverințe din care să rezulte faptul că, în evidențele instituției dumneavoastră, nu figurez cu restricții privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.

  posesor al CI/BI/Pașaport

  Semnătura

  Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații, că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceste informații și că datele furnizate mai sus sunt reale.

  E-mail:

  în localitatea: județul:

  ADEVERINȚA ÎMI ESTE NECESARĂ LA pentru(denumire firmă, ambasada etc.)

  întocmirea formalităților de angajare în(țara de destinație)

  domeniul de activitate:(agricultură, construcții, medical, etc)

  la ghișeu sau la adresa :

  valabil până lade cătreeliberat la data

  - *fotocopia CI/Pașaport (doar în cazul în care cererea se transmite prin poștă)

  NOTĂ:

  Prin completarea și semnarea formularului tipizat de cerere vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția Generală de Pașapoarte prin mijloace automate/manuale (notificare nr. 10986), în scopul soluţionării cererii de eliberare a adeverinței referitoare la exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. Conform legii beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere (ANSPDCP). Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa instituției noastre cu o cerere scrisă, datată și semnată.

  Anexez la această cerere:

  -

  - chitanța în valoare de 22 lei, precum și următoarele documente :

  Doresc să primesc răspunsul

  *3. Dacă solicitarea se transmite prin poștă, aceasta va fi însoțită de dovada achitării taxei pentru eliberarea adeverinței, în original, și de copia cărții de identitate/pașaportului.

  2. Solicitarea poate fi transmisă și prin poșta electronică la adresa [email protected] Astfel, se transmit în format electronic cererea completată, datată și semnată (scanată), însoțită de dovada plății, urmând ca adeverința să fie ridicată de la Ghișeul de relații cu publicul al Direcției Generale de Pașapoarte, concomitent cu prezentarea CI/pașaportului și dovada plății în original.

  1. Dacă cererea se depune personal la Ghișeul de relații cu publicul, solicitantul va prezenta documentul de identitate/pașaportul în original, nefiind necesară copia acestuia, întrucât identificarea se va face de către funcționarul care primește cererea.

  distributed

  LIBERĂ CIRCULAȚIE

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

  Strada Nicolae Iorga 29

  www.pasapoarte.mai.gov.ro

  FORMULAR CERERE

  [email protected]

  C:\Users\Jack\Desktop\dgp.png

  solicit eliberarea unei Adeverințe din care să rezulte faptul că, în evidențele instituției dumneavoastră, nu figurez 

  cu restricții privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.

  posesor al CI/BI/Pașaport

  Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații, că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceste informații și că datele furnizate mai sus sunt reale.

  pentru

  (denumire firmă, ambasada etc.)

  (țara de destinație)

  (agricultură, construcții, medical, etc)

  sau

  - *fotocopia CI/Pașaport (doar în cazul în care cererea se transmite prin poștă)

  NOTĂ:

  Prin completarea și semnarea formularului tipizat de cerere vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția Generală de Pașapoarte prin mijloace automate/manuale (notificare nr. 10986), în scopul soluţionării cererii de eliberare a adeverinței referitoare la exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. Conform legii beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere (ANSPDCP). Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa instituției noastre cu o cerere scrisă, datată și semnată.

  Anexez la această cerere:

  - chitanța în valoare de 22 lei, precum și următoarele documente :

  Doresc să primesc răspunsul

  *3. Dacă solicitarea se transmite prin poștă, aceasta va fi însoțită de dovada achitării taxei pentru eliberarea adeverinței, în original, și de copia cărții de identitate/pașaportului.

    2. Solicitarea poate fi transmisă și prin poșta electronică la adresa [email protected] Astfel, se transmit în format 

  electronic cererea completată, datată și semnată (scanată), însoțită de dovada plății, urmând ca adeverința să fie ridicată 

  de la Ghișeul de relații cu publicul al Direcției Generale de Pașapoarte, concomitent cu prezentarea CI/pașaportului și 

  dovada plății în original. 

   1. Dacă cererea se depune personal la Ghișeul de relații cu publicul, solicitantul va prezenta documentul de identitate/pașaportul în original, nefiind necesară copia acestuia, întrucât identificarea se va face de către funcționarul care primește cererea. 

  Contact Information

  Adobe LiveCycle Designer Template

  8.0.1291.1.339988.312421

  : CheckBox1: 0PrintButton1: