Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

download Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

of 18

Embed Size (px)

Transcript of Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  1/18

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  1

  ,E SE -./ ./$ 1-.00 1 .2 11.30 $.-- 1.$ -.$$ 1 4$0.0-

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $ 1$.3$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,E -./ ./$ 1-.00 1 1.30 1.2$ $.-- 1.$ .$$ 1 -4.2

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $ 1$.3$ $.-- 1.$ .$$ 1 0/.1

  5E SE 1.$ 1.-$ 1.3$ $ .2$ $.-- 1.$ -.$$ 1 /0.41

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ .$$ 1 3.$-

  ,D -./ 0.$$ .33 1 $ .33 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  $ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  174.4$ 2.-$ 8- 1.$1-$ 171.1 12./$ $.$400

  2

  ,E SE -.4$ ./$ 1-.4 1 .2 1. $.-- 1.$ -.$$ 1 401.-2

  ,i 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $ 1$.3$ $.-- 1.$ 8.$$ 1 80/.1

  ,i -.4$ ./$ 1-.4 1 1.30 10.$4 $.-- 1.$ .$$ 1 21.03

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $ 1$.3$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6i $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ .$$ 1 3.$-

  (m

  Rm9.2-

  Rm91.$4224

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  2/18

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A

  )

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  WCB

  ,E SE .$- ./$ 3.0 1 $.12 3.$3 $.-- 1.$ -.$$ 1 212.20

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $.$$ 1$.3$ $.-- 1.$ .$$ 1 0/.1

  ,I .$- ./$ 3.0 1 .23 0.-2 $.-- 1.$ 0.$$ 1 4./-

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 $ 1$.3$ $.-- 1.$ .$$ 1 0/.1

  5E SE $.0$ $.0$ $.12 $ $. $.-- 1.$ -.$$ 1 0.00

  6I $.4$ .$- 1.3- $ .24 $.-- 1.$ 0.$$ 1 .$

  ,D .$- 0.$$ 1.$ 1 $ 1.$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  $ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  3$/.3 2.0$ 8- 1.$10$ 313.-4 1.3$ $.$400

  3

  ,E SE 0.3- ./$ 1.1$ 1 .2$ 4.-$ $.-- 1.$ -.$$ 1 /-.$/

  ,E 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 1.30 3.42 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,I 0 3- /$ 1 1$ 1 $ 1 1$ $ -- 1 $ $$ 1 -/ 10

  (m

  Rm9./1

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  3/18

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  4

  ,E SE .3- ./$ /./$ 1 1.3$ -.4$ $.-- 1.$ -.$$ 1 0-$.12

  ,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 1.30 3.42 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,I .3- ./$ /./$ 1 1.30 -.32 $.-- 1.$ .$$ 1 -.--,I 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 1.30 3.42 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  5E SE 1.$ 1.-$ 1.3$ 1 $ 1.3$ $.-- 1.$ -.$$ 1 1/.0-

  6I $.4$ .$- 1.3- $ .24 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ .$$ 1 3.$-

  ,D .3- 0.$$ 11.0 1 $ 11.0$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  21. -.4 8- 1.$$4$ 22.31 .1$ $.$400

  ,E SE 2.$$ ./$ 12.$ 1 1.3$ 10.0$ $.-- 1.$ -.$$ 1 17$44.20

  ,E S 0.$$ ./$ 1$.3$ 1 1.3 4.$$ $.-- 1.$ -.$$ 1 23/./

  ,i 2 $$ /$ 12 $ 1 $ $$ 12 $ $ -- 1 $ $$ 1 /$ 24

  (m

  Rm9./

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  4/18

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  !

  ,E S 2.$ ./$ 12./0 1 1.3 10.40 $.-- 1.$ -.$$ 1 1710$.3/

  ,E N .3 ./$ /.21 1 $.$$ /.21 $.-- 1.$ -.$$ 1 -31.0

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 1.30 10.4$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,I .3 ./$ /.21 1 $ /.21 $.-- 1.$ .$$ 1 .

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  5E S 1.$ ./$ .0 1 $ .0 $.-- 1.$ -.$$ 1 0/.0

  ,D .3 2.$ 1/.03 1 $ 1/.03 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$,D $ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  7$$.4- 11 - 1.12$$ 7.0 11.$ $.$400

  (m

  Rm9$.$3

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  5/18

  21$. - - 1.1$$$ 2/1.- 11.$ $.$400

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m " DE LA " LA 13 E IDE#TIC

  ,E N .3 ./$ /.21 1 1.3$ -.31 $.-- 1.$ -.$$ 1 00.43

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 $ 12./0 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,I .3 ./$ /.21 1 1.30 -.// $.-- 1.$ .$$ 1 -.$

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 $ 12./0 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ .$$ 1 3.$-

  5E N 1.$ 1.-$ 1.3$ 1 $ 1.3$ $.-- 1.$ -.$$ 1 1/.0-

  ,D 2.$ .3 1/.03 1 $ 1/.03 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  $ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  210.23 11 - 1.12$$ /1.$ 11.$ $.$400

  (m

  Rm9$./

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  6/18

  ,D -./$ 2.$ -.0 1 $ -.0 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  5I $ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$170.01 3./- - 1.1/- 1701.- 12./$ $.$400

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A

  )

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  1

  ,E N .$ ./$ 3.41 1 .2$ -.1 $.-- 1.$ -.$$ 1 0$-.04

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 $ 12./0 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  ,I .$ ./$ 3.41 1 1.30 /.$/ $.-- 1.$ .$$ 1 $.3-

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 1.30 10.4$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  5E N 1.$ 1.-$ 1.3$ $ .2$ $.-- 1.$ -.$$ 1 /0.41

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  (m

  Rm90.04

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  7/18

  ,I 2.$ ./$ 12./0 1 1.30 10.4$ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6i $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$5E 1.$ 1.-$ 1.3$ 1 $ 1.3$ $.-- 1.$ -.$$ 1 1/.0-

  ,D .0$ 2.$ 10.33 1 $ 10.33 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  173$1.00 3.- - 1.1-$ 7$00.2 11.$ $.$400

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denumire

  Orientare

  Latime

  Inaltime

  Suprafata

  Numar

  Descazut

  Incalcul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  $OL

  ,E S 1.2- ./$ 0.02 1 1.3 .22 $.-- 1.$ -.$$ 1 $./-

  ,I 4.0 ./$ /3.4- 1 4.$ 24./- $.-- 1.$ 8.$$ 1 8$0.-

  ,I 1.2- ./$ 0.02 1 .23 $./3 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  Rm91703$03

  (m

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  8/18

  ,E SE 2.$- ./$ 12.0 1 $.$$ 12.0 $.-- 1.$ -.$$ 1 170/.0$

  ,i -./3 ./$ 1-.21 1 1.3$ 1.31 $.-- 1.$ -.$$ 1 17$-0.3,i 2.$- ./$ 12.0 1 1.30 10.-$ $.-- 1.$ 8.$$ 1 82.-

  ,I -.3/ ./$ 1-.3- 1 .23 1.1/ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6I $.4$ .$- 1.3- $ .24 $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  6I $.4$ .$- 1.3- 1 $ 1.3- $.-- 1.$ 8.$$ 1 83.$-

  5E NE 1.$ 1.-$ 1.3$ 1 $ 1.3$ $.-- 1.$ -.$$ 1 1/.0-

  ,D 2.$- -./3 0.424 1 $ 0.4/ $.-- 1.$ $.$$ 1 $.$$

  72/.3 11 - 1.12$$ 7/02.23 .1$ $.$400

  CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA conform S.R 1907/1 1997, STAS 1907/2 1992

  Denum

  ire

  Orientare

  Latime

  Inaltim

  e

  Suprafata

  Numar

  Desca

  zut

  Incalc

  ul(A)

  R' m t Cm

  mAtR' A!a"suri

  1#Ac#A"1$$ %&(1#Ac#A"1$$) L i %& Ac A"

  m m mp mp mp mp*+ * + + m

  P0

  Rm9$.2/401

  (m

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  9/18

  $.$$ 1.$$$$ $.$$ $.$$ $.$400 /.0- $

  %r&' ()n*+)r,E $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  ,i $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  ,i $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  ,I $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  6i $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  5E $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  ,D $.$$ $.$$ $.-- 1.$ 1 $.$$

  $.$$ 1.$$$$ $.$$ /.-$ $.$40 /.0- $ 12

  Rm9

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  10/18

  al"are Rm na$ 9 $./4

  1 11 Cam. !e l"cuit $./4

  1.1 1$.- :ucatarii 1.14

  1. 4./- :ai 1

  1. 4.- ORIEN&ARE N NE E SE S S N

  1.0 3./- A" - - $ 8- 8- 8- $ -

  ,entru parter %S 1$

  1.- 3.- Lun;ime Latime Inaltime %1

  1.2 3.- -./ 0.$$ ./$ -.3-

  1./ 3 na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$ --.43

  1.3 /./-

  1.4 /.- $./4 1.$$ 21./3 1.$ $.0 -.$$ .13 1.$

  /.0- %.1 /.0 01.

  . /.- Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  11/18

  al"are Rm na$ 9 $./4

  1 11 Cam. !e l"cuit $./4

  1.1 1$.- :ucatarii 1.14

  1. 4./- :ai 11. 4.- ORIEN&ARE N NE E SE S S N

  1.0 3./- A" - - $ 8- 8- 8- $ -

  ,entru parter %S 1$

  1.- 3.- Lun;ime Latime Inaltime %1

  1.2 3.- .$- 0.$$ ./$ 1.$$

  1./ 3 na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  1.3 /./-

  1.4 /.- $./4 1.$$ .40 1.$ $.0 -.$$ 02./ 1.$1

  /.0- %

  .1 /.0 /-.0$

  . /.- Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  12/18

  $.2 Au n ti8te Cm At ti8te C= %&

  $.2 1.30 1 - 1 32.-4 - 1 17$1$.$$

  al"are Rm na$ 9 $./4

  1 11 Cam. !e l"cuit $./41.1 1$.- :ucatarii 1.14

  1. 4./- :ai 1

  1. 4.- ORIEN&ARE N NE E SE S S N

  1.0 3./- A" - - $ 8- 8- 8- $ -

  ,entru parter %S 1$

  1.- 3.- Lun;ime Latime Inaltime %1

  1.2 3.- .3- 0.$$ ./$ 1/.04

  1./ 3 na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  1.3 /./-

  1.4 /.- $./4 1.$$ $./3 1.$ $.0 -.$$ 24.-- 1.$1

  /.0- %

  .1 /.0 21/.12

  . /.- Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  13/18

  %6 .130 Rm $.-/4/

  $.2 Au n ti8te Cm At ti8te C= %&

  $.2 1.30 1 - 1 1$ 1 1 71.-1

  al"are Rm na$ 9 $./4

  1 11 Cam. !e l"cuit $./4

  1.1 1$.- :ucatarii 1.14

  1. 4./- :ai 1

  1. 4.- ORIEN&ARE N NE E SE S S N

  1.0 3./- A" - - $ 8- 8- 8- $ -

  ,entru parter %S 1$

  1.- 3.- Lun;ime Latime Inaltime %1

  1.2 3.- 2.$ .3 ./$ 02.42

  1./ 3 na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  1.3 /./-

  1.4 /.- $./4 1.$$ 0/.1 1.$ $.0 -.$$ .13 1.12

  /.0- %

  .1 /.0 34.-

  . /.- Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  14/18

  .0 -.4 1-./2

  .- -.4 Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  15/18

  . 2 %

  .0 -.4 0-0.-

  .- -.4 Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  16/18

  2.- .0$ 2.$ ./$ 34.0

  .1 2. na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  . 2.1 $./4 1.$$ 0$.13 1.$ $.0 -.$$ .13 1.10

  . 2 %

  .0 -.4 /.$

  .- -.4 Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  17/18

  ./ 2.-

  .3 2.0

  .4 2. Lun;ime Latime Inaltime %1

  2.- 2.$- -./3 ./$ 344.00

  .1 2. na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  . 2.1 $./4 1.$$ 40.0 1.$ $.0 -.$$ 24.-- 1.1$

  . 2 %

  .0 -.4 224./2

  .- -.4 Cm E i L

 • 7/26/2019 Formular Calcul Termic Depozitelor Etaj 3

  18/18

  .0 2.3 %6 $ Rm >DI$?

  .- 2./- $.2 Au n ti8te Cm At ti8te C= %&

  .2 2./ $.2 1 $ 1 - 1 $.$$

  ./ 2.-

  .3 2.0

  .4 2. Lun;ime Latime Inaltime %1

  2.- $.$$

  .1 2. na$ Cm "lum r Cp ti8te %u 1#Ac1$$

  . 2.1 $./4 1.$$ $.$$ 1.$ $.0 $.$$ $.$$ 1.1$

  . 2 %

  .0 -.4 3.2

  .- -.4 Cm E i L RE5?

  $.2 Au n ti8te Cm At ti8te C= %&

  $.2 1 $ 1 1 1 >RE5?