FORMARE PROFESIONALؤ‚ بکI CONSILIERE Participarea fermierilor la toate cursurile de formare...

download FORMARE PROFESIONALؤ‚ بکI CONSILIERE Participarea fermierilor la toate cursurile de formare profesionala

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FORMARE PROFESIONALؤ‚ بکI CONSILIERE Participarea fermierilor la toate cursurile de formare...

 • 1

  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI CONSILIERE

  PENTRU FERMIERI

  10 septembrie 2018 Brăila

 • Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe

  2

   Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole

   însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin

  aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,

   măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la

  cerinţele specifice ale angajamentelor

   însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului

  și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă.

  Cursurile de formare se vor realiza pe baza unei curricule având în vedere toate cele 8 pachete accesate de fermierii

  care au semnat angajamente pe Măsura 10 din PNDR 2014-2020 pentru regiunea pentru care sunt depuse

  proiectele.

  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 102.000 euro pentru instruirea unui număr cuprins între

  100 și 400 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier.

  În perioada 2017-2018 au fost încheiate 35 de contracte de finanțare cu o valoare de

  2.669.810,48 euro, în vederea instruirii unui număr de aproximativ 9.500 de fermieri

  Apel nr.1/2016- Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă, în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 3 zile (24 ore) vizează:

 • Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe

  3

   Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative,

  inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;

   Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de

  grajd, îmbunătățirea calității producției;

   Diversificarea activităților în exploatațiile agricole;

   Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management).

  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 106.250 euro pentru instruirea unui număr

  cuprins între 100 și 250 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de

  instruire/fermier.

  Apel nr.2/2016- Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" și 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40

  ore) adresate fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 și vizează:

 • 4

  În data de 17.05.2017 a fost aprobată Metodologia privind determinarea costului unitar standard de

  către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rezultând două

  costuri:

   COSTUL UNITAR STANDARD - A = 55 euro/persoană/zi

   COSTUL UNITAR STANDARD -B = 103 euro/persoană/zi.

  Valoarea costului unitar standard (B) este de 103 euro /persoană/zi față de 55 euro /persoană/zi aferent

  costului unitar standard (A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți.

  În baza acestei metodologii a fost lansată o sesiune de înscriere în cadrul unei platforme electronice

  care se desfășoară în 2 etape, astfel:

  Etapa I

  Înregistrarea on line a furnizorilor de formare profesională în „Registrul furnizorilor eligibili de

  servicii de formare profesională”

  Până în prezent au fost înregistrați 53 de furnizori de servicii de formare profesională, dintre care au fost

  declarați eligibili 44.

  Etapa II

  Depunerea on line a Cererilor de finanțare de către furnizorii eligibili de formare profesională.

  Au fost selectate pentru finanțare 32 de proiecte cu o valoare de 2.696.200,00 euro, proiecte aflate în

  etapa de contractare, pentru instruirea unui nr. de 5.816 de fermieri.

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe

 • Participarea fermierilor la toate cursurile de formare profesionala este gratuită.

  Grupul țintă căruia i se adresează cursurile de formare profesională este format din beneficiari ai

  M 10, precum și fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

  5

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe

  Fermierii interesați să participe la cursurile de formare profesională organizate prin sM 1.1 pot accesa

  următorul link: https://m01.afir.info, secțiunea Informații utile – Registru cursuri din cadrul platformei

  on-line.

  În cadrul acestui Registru apar informații referitoare la:

   inițiatorul proiectului

   perioada de implementare

   domeniul de instruire

   modulele/ pachetele

   locațiile de desfășurare a cursurilor

   descrierea proiectului

  Înscrierea se va realiza prin selectarea unui furnizor de formare profesională din cei regăsiți în cadrul

  Registru cursuri și ulterior prin apăsarea butonului Inscrie-te la curs.

  https://m01.afir.info/

 • 6

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe În cadrul acestei sesiuni solicitanții au putut depune Cereri de finanțare pe 2 domenii de formare profesională, respectiv:

  Domeniul 1 „Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul

  agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general al fermei.

  Ca rezultat se așteaptă ca fermierii (în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermierii care activează in ferme

  mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3) să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării.

  Acest domeniu de formare profesională cuprinde următoarele module:

  a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor

  cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de

  sprijin prin sub-măsura 6.3 –32 ore maximum;

  b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției -

  în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 –24 ore maximum;

  c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submăsura 6.1, fermieri care

  activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 –24 ore maximum;

  d) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-

  măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 –40 ore maximum.

  Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) referințe din toate modulele. Durata

  cursului trebuie să fie de 40 de ore (8 ore/zi, 5 zile). Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională trebuie să cuprindă în programă

  (curriculă) referințe din cel putin doua module, pentru 6.1.

  Un participant nu poate beneficia de instruire pe același modul în cadrul mai multor proiecte finanțate prin submăsura 1.1. De asemenea, în

  cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice.

 • 7

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe Domeniul 2 „Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, schimbări climatice, gestionarea

  eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică”.

  Ca rezultat, se așteaptă ca beneficiarii măsurilor de agro-mediu și climă sa-și însușească metode de producție compatibile cu întreținerea și

  ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului, respectarea condițiilor de eco-condițio