FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu...

6

Transcript of FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu...

Page 1: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare
Page 2: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare
Page 3: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare
Page 4: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare
Page 5: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare
Page 6: FNGCIMM SILAGHI.pdf · Silaghi Ovidiu Silaghi Ariana Suprafata 629 m2 3800 2144 Satu Mare, ' Satu Mare 'ud. Satu Mare dobândirii 2019 2006 2012 Silaghi Ovidiu Vânzare/cumpärare