Flyer c7 Oriflame

24

description

Oriflame

Transcript of Flyer c7 Oriflame

Page 1: Flyer c7 Oriflame
Page 2: Flyer c7 Oriflame

Oglindtt G:ordani COld65xlcm

24141 17。 90 1ei

Colier PosseSS

28299 64.99 1el

Rucsac Elegant LadyMaterial:PoliesteL PU

Dimensiuni:34x16x31 cm

27110 149.90 1ei

Brdlard PossessDimensiuni:21 x3cm.

27e27 44.99 le

Page 3: Flyer c7 Oriflame

① Apa de parfum CiordaniCoidNotele luminoase de mandarin五

se contopesc divin cu aromele

crinulul Madonna sI PatChouli,

Pentru a conferi un Plus de stil sirannament 50 ml

24169

89。90 1ei

② Pungtt universaltt pentrucadouPungtt din hartle aurle cu

manere din P。 ‖ester,ifundi desatin [)imensiuni:15x9x22

27914

7。 50 1ei

3.99 1ei

③ Bratartt ciftabie Pear

27983

29.99 1ei

19。99 1ei

Page 4: Flyer c7 Oriflame

Set pile pentru unghil

LovebirdS

28034 5。 99 1ei

Magnet LovebirdS

28032 16.99 1ei

Cercei So Fever

27974

Trusi farduri de PleoaPe PureColour4,8 s

47。90 1ei

29。99 1ei

Luciu de buze The ONE ColourUnlimited5ml

26.90 lei

y‘ι“

0工炒EマΣ

●一∞ヽN

Pudri Pulbere OriflameBeauty studioArtist

二_rT,∫3

‐"好

11

Page 5: Flyer c7 Oriflame

翁鶉●鰊鰊靱も翁26257Sheer

Cream

¨

P‐um

¨

Pink

2078‐ C‐。ve

Haze

Pink

① Oiこ OH■ame Pure Colour8 ml

17。90 1ei

12.99 1ei

② APa de tOalettt Enigma50 mi

13850 89。90 1ei

20779 Baby Pink

Page 6: Flyer c7 Oriflame

ξ′ヾ夕/:∬

fM∝

訓たL∝i9。99日

Sipun Masquerade75c

30941 8.90 1ei

Colier ShimmeringLungime:47.5 cm + 9 cm extensie.

27527 44.90 1ei

Page 7: Flyer c7 Oriflame

① Apう de parfum Amber El破 ir Night

Parfumul Amber Elixir Night seduce Prin senzuantatea

notelor orientale de van‖ ie siambr1 50 ml

25040 89。90 1ei

② Rimei Hyper Stretch XLRimel cu efect de alungire sPectaculoasi a genelor・ datorat

ingenioaselor lbre de 4 mm,pentru un asPeCt inal similar

genelor false Formula contine complexuI Pro― LongTM,

pentru stimularea crester‖ genelo■ 5i un cornplex ce

↑ngrTeste genele.8 ml

30462 27。90 1ei

19。99 1ei J

〓・す・

ξぎ詢

Page 8: Flyer c7 Oriflame

r⑤鬱餡濶

① Cercei ceieste

27619 29。 99 1ei

19.99 1ei

② OittVery Me SPringTenderness8 ml

18。 90 1ei

10。 99 1ei

③ Aptt de toaiettt Cocktal鮨 &theCity Party Queen

瑯4M∝MD閾m●

瑯m敲輔θ瑯6H∝降d●瑯斉ぃ牌ばh鼈瑯釧町肺kの

“369P磁邸s●

Ю"O Rocks"肺

k●

30374 Ⅷd“eO

30 ml

24178 44.90 1ei

26.99 1ei

④ APtt de toalettt Lovely Betty

50 ml

69。90 1ei

39。 99 1ei

⑤ RuiVery Me ttPAddた t

4g

18.90 1ei

10。99 1ei

Page 9: Flyer c7 Oriflame

Comσndご σρσ de toσ letご

yO/7ger WOmσn+⊂reionυ l

dermσtogmf yer/Me⊂υ

/‐ nυmσ′

//‐52=99 1el

④ APa de tOaletか らγtterWomanVibrante si exotice,fructele si loarea

Fe"oa aCCentueazi trユ iriie unui

moment Plin de aventurl,prin

combinatia Surprinzitoare de note

florale si aronne verzi,ce te↑mpingeSi― ti dePl,estilimitele citre noi

orizonturi 50 ml

30411 89.90 1ei

⑦ Creion dermatograf pentruochiVery Me NewYorkl,8g

17。90:ei

12.99 1ei

Page 10: Flyer c7 Oriflame

Creion contur pentru ochiThe ONE KajalVersatilul creion contur kaial pentruochi conferi privirii efecte uimitoare.Conline pigmenli ultra-puri, pentruintensitate incredibili a culorii. Virfulconic asiguri definire gi colorareugoari. 2,5 g

27.90 1ei

Rimel The ONEWonderlashPrismatic8ml

27.90lei

Page 11: Flyer c7 Oriflame

Geanti laptop Elegant Business CE Geanti de weekend Elegant Business CE

28145 149.90 1ei28144 109。 90 1ei

Page 12: Flyer c7 Oriflame

』一     螂蜀礫̈̈¨

ざ罐

・・‘卜・・́・一・

一―

――

..

..

.●■

●■●

・一一一一一

一一

・一́・一

 

一.

① Lapte demachiant M‖ k&Honey Gold200 mi

24733 29.90 1ei

Swedish sPa40 mi

ll.90 1ei 20373 27。90 1ei

① Lotiune de fatこ FPS 300ptirnals Even Out50 ml

30348 34.90 1ei

O Cremi cu ulei de misline O Ser echilibrant pentru fafipentru main:75 mi

30646

Page 13: Flyer c7 Oriflame

可〓

O Cremi regeneratoare denoapte pentru miini Swedish SpaCremi hrinitoare pentru mAini, ceconline complexul Hydracare+ qi

uleiuri din ghimbir tonic gi migdaledulci. lngrijegte 5i regenereazi pieleamAinilor ?n timpul noplii. 75 ml

18484 13。90 1ei

9。99 1ei

② Cremtt anticeluliticI SwedishSPaCremユ toninanti,cu efect de

fermitate Contine Cafeinl care

atenueaztt celulita,ulei energizant de

ghimbir,i comPleXul Hydracare+

200 ml

22683 25。 90 1ei

17。99 1ei

Page 14: Flyer c7 Oriflame

l③

O Cremi intens hidratanti denoapte Optimals lntense Moistun50 ml

t1oe4 34.90 le16.99 le

I

② Exfonant ziinic Pentru fatユ

Optimals Centle Dally75 mi

31093 21。 901e10。 99 1el

③ Exfoliant de fattt pentru

utilizare z‖ nictt Essentials

100 ml

・¨一一

,一一¨一  一・・

23744 20。 901e12。991e

④ Cremこ muLifunc●。naほ cu uie

de nllgdaie Essentials

150 ml

26688 32.901e

19。991e'

⑤ Cremtthrぅ nた oare pentru fat五

Essentia:s

75 ml

30382 20.901e

12。99 1el

Page 15: Flyer c7 Oriflame

Balsam pentru gene Oriflame BeautyBalsam pentru gene, imbogilit cu vitamine, care

conferi genelor un asPect mitisos, mai sinitos'Se aplici dimineala sau seara, pe genele curate'12ml12ml

10738 15。90 1ei

Page 16: Flyer c7 Oriflame

tlFし A

Otlキ :.ヽ ■=

.●●Q

Spray revigorant pentru tilpi FeetUp250 ml

21441

)|、 」

Freshber

Spray pentru tilpi cu extract dinagrige Feet Up Fresh Berries150 ml

25452

Lo(iune hidratanti de corp pentrupiele normali spre uscati HappySkin750 mI

23699

Set pentru pedichiur首

13.3x64x2cm

24863 32。 90 1ei29。90:ei 24.90:ei

49.90 1ei 彗争δ

。  .〈一

おoヒ

,0,η 15( ‐‐

Page 17: Flyer c7 Oriflame

rlllllll

O G"t ae dug Discover SicilianDream750 ml

30546

Delight750m!

30743

③ Ge:de du,Discover BaliParadise400 ml

29。90 1ei 30135 22.90 1ei

SPirit

400 mi

29。90 1ei 31111 23.90:ei

② Gelde du,Discover Parisian ④ Geide du,Discover Miami

壼Iよ―R

■|■ ||

||||■ ■

Page 18: Flyer c7 Oriflame

Ochelari de soare HarmonyBeach100% proteclie UV. Aprobare CEDimensiuni: 14x14.5 x 5.5 cm.

27597 59.90:ei

/

Covorag de plaji HarmonyMaterial: plastic. Dimensiuni: 180 x 60cm.

27590 64.90 1ei

■|■ |■■

Portfard Harmony BeachMaterial: paie. Dimensiuni: 17 x 16.5 x5cm.

27592

Ceanttt de plaittVa:erie Chic

Dimensiuni:44x315x13cm

27604 119.90 1ei49。90 1ei

Page 19: Flyer c7 Oriflame

9f:具:鼻ME

i■ature〔]ecrets影

O Cremi energizanti pentrumAini cu extracte din menti 5izmeuri Nature SecretsReimprospiteazi-1i simlurile cuextractele rlcoritoare $i protectoarede mentl qi zmeuri din aceasti cremide m6ini hidratanti. 75 ml

13。90 1ei

9。99 1ei

② Deodorantぃ oil… onantipersPirant energizant cu

extracte din mentう ,izmeurうNature SecretsDeodorant ro‖―on cu extracte din

ment羞 §izmeurう,ce ofertt protectie

24 ore,firi a 1lsa urme albe pe haine

50 ml

14。90 1ei

9。99 1ei

23400

臨 22669

Page 20: Flyer c7 Oriflame

祭ム:主

Set ustensiie pentru

colorarea pttrului

26395 34。90 1ei

Guler protectie Hair X

26396 29。90 1ei

・■

一一●■一

一誨

 

 

A一端一一一一一一一 ① sampon reparatorHairX250 ml

26642 18。90 1ei

② Perie rotundtt pentru

ParL:24.5cm x Dia:5cm.

27132 25。90 1ei

SampOn pentru strttlucireHairX250 ml

30008 18。90 1ei

TurbanDimensiuni: 62x22cm

24857 32。 90 1ei

| |,F:■●:11 :|

Page 21: Flyer c7 Oriflame

③    ダ 

・・一

③ sampon and‐ mttreattt Cul. extracte din brusture,i grapefruit

.INature Secretsl■1 250 ml

naturesecrets鍵鋳

2zbs4 15.90 lei10.99 lei

@ Balsam anti-mitreafi cuextracte din brusture 9i grapefruitNature Secrets250 ml

22695 15。 90 1ei

10e99 1ei

⑤ sampon pentru pttr gras cuextracte din urzicこ ,i:五 nnale

Nature Secrets250 ml

⑥ Balsam pentru par gras cuextracte din urzicこ ,i lttnnale

Nature Secrets250 ml

22702 15.90 1ei

10。99 1ei

厨.α

I‐5.9”04

0722

Page 22: Flyer c7 Oriflame

|‐

1:ll

|■ *

Suport pentru candeli MajaStenDimensiuni: 5 x 5.8 x 5 cm.

2s4ss 11.90 lei5。99 1ei l

Piltt de unghil PurPie Fiora:

Dimensiuni:75x75x05 cm

27327 8.90:ei

3.99 1ei

Decoratiuni pentru unghilNettyDimensiuni PaChet:72x7cm.

27948 19.90 1ei

9。99 1ei

Capete de schimb pentru periulaelectrici91 (l) x I 3(bazi) x '19(i) mm.

23529

2745i ‐3419‐0:ei

13。99 1ei

30097 27。90 1ei

14.99 1ei

Tuq-pudri PleoapeSoft Diffuse

O,7g

26567

27.90:ei

14。99 1ei

30335 17。 90 1ei

9。99 1ei

15.90 1ei

7.99 1ei

Essentials

4,5g

30384 11.90 1ei

6。99 1ei

* ';*', *:*9SSEa141t ,":"" *: -. .t'd

s@&de&&€Balsam pentru buze cu uleidin nuci de Macadamia

譲ヽ 争 拳 彗 藝

卜藝 鴻撃 静機;機 機 00●`・`

11、ll``~′

Spumant de baieChocolate Dream

Page 23: Flyer c7 Oriflame

(う)こ旺

●・ 

一.一一一一・・・.一・

,‐

‐・・

一・

・・

・・

・・・一

一一●

・一

・一一一●

一●

Geanti MeshDimensiuni: 30 x 10 x 25 cm.

z77os 74.90 lei29.99 lei

Geanti RiverdaleDimensiuni: 33 x 9 x 30 cm.

ztlzs 129.90 lei69.99 lei

Portfard Northern LightsDimensiunl 17 xス 5x8cm

27743 47.90 1ei

22.99 1ei

Geanti Elegant LadyDimensiuni:46 x 18 x 37 cm,miner 40 cm.

27726 149.90 lei69.99 lei

■●|‐ |||,II ‐lit■ ||

GeantiAImaDirnensiuni:39x65x41 cm

27656 69。90 1ei

29.99 1ei

Stylヽ t ‐

4g

32170 29.90 1ei

14。99 1ei

① DeodorantsPray El● e75 ml

20540 25。 90 1ei

12。 99 1ei

② Corector andイ mbttranireCiordani Cold10 ml

30377 39。 90 iei

22.99 1ei「

Page 24: Flyer c7 Oriflame

O Spumant de baie Love Bubbles750 ml

31114 32。 90 1ei

② Burete HeartBurete din po‖ ester delicat,↑ n formう deinimioartt Are proprietlti de eXfoiiere,

cont‖ buind la curttarea nguroastt a Pielli・

12.5x12 5cm.

27205

M.!wittercom/orif lamero

6.90 1ei

.oor.a,-,'..., RO!.r,il r ! :-.::.:-.:.i!A

Cosmedcs ariflome Rom1nio SRIstr. Horio Md.eloriu 61-Bl,seaor I, Bucuregd,AF RA 6769103, Capitol social 1 1 I 21 050 RONColl Center *7A)a lCosmote, Oronge,Vodofone)

Ei 0318149A22 lRamtelecom) opelwi cu tarif nomol

|

咆一 一一

:12夕|るおだlTiI

「主春