Fitotehnie Rapita

3
Fenofaza Agregat 1 Dezmiristit 20-Jul U650+GD 3 5.07 2 2-Sep M.A.I. 3 5.07 3 Arat 2-Sep U650+Plug 20 5.07 4 Combinator 21-Sep 10 5.07 5 Semanat 22-Sep S.U.P. 7 5.07 6 Regulator crestere B8 M.E.T. 3 5.07 7 Erbicidat C/30 M.E.T. 3 5.07 8 Fertilizare N 100 kg C2/32 M.A.I. 3 5.07 9 Insecticid Melighetes D2/53 M.E.T. 3 5.07 10 Fertilizare N 62.2 kg D2/53 M.A.I. 3 5.07 11 G M.E.T. 3 5.07 12 Fungicid Sclerotinia G1/70 M.E.T. 3 5.07 13 Recoltat 5-Jul John Deere 22 5.07 14 Total 86 65.91 Nr. crt Denumirea lucrarii Consum motorina (l/ha) Pret motorina (l/ha) Fertilizare cu N 41 kg + U650+ combinator Insecticid Paduchii cenusii

Transcript of Fitotehnie Rapita

Page 1: Fitotehnie Rapita

RapitaFenofaza Agregat Lucrari mecanice

Cost (lei)

1 Dezmiristit 20-Jul U650+GD 3 5.07 15.212 2-Sep M.A.I. 3 5.07 15.21

3 Arat 2-Sep U650+Plug 20 5.07 101.44 Combinator 21-Sep 10 5.07 50.7

5 Semanat 22-Sep S.U.P. 7 5.07 35.49

6 Regulator crestere B8 M.E.T. 3 5.07 15.217 Erbicidat C/30 M.E.T. 3 5.07 15.218 Fertilizare N 100 kg s.a. C2/32 M.A.I. 3 5.07 15.219 Insecticid Melighetes D2/53 M.E.T. 3 5.07 15.21

10 Fertilizare N 62.2 kg s.a. D2/53 M.A.I. 3 5.07 15.2111 G M.E.T. 3 5.07 15.21

12 Fungicid Sclerotinia G1/70 M.E.T. 3 5.07 15.2113 Recoltat 5-Jul John Deere 22 5.07 111.5414 Total 86 65.91 436.02

Nr. crt

Denumirea lucrarii Consum

motorina (l/ha)

Pret motorina (l/ha)

Fertilizare cu N 41 kg + P2O5 142.2 kg s.a./ha

U650+combinator

Insecticid Paduchii cenusii

Page 2: Fitotehnie Rapita

Rapita Materii si materiale Pret

Cantitate

15.21kg 296.2 2.8 829.36 844.57

101.450.7

Nr. Boabe 484 161 196.49

Caramba turbo l 0.7 129 90.3 105.51Focus ultra l 2 81 162 177.21Sulfat de amoniu kg 476.2 1.4 666.68 681.89Faster l 0.2 91 18.2 33.41Sulfat de amoniu kg 297.2 1.4 416.08 431.29Mavric 2F l 0.2 185 37 52.21

Amistar extra l 0.75 271 203.25 218.46111.54

1246.6 1754.51 3019.89

Total cheltuielimateriale

Total cheltuieli tehnologice

Denumire materiale

U.M. l/ha lg/ha

Complex 16:48

Unisor Olano Rustica

470.000b.g.