Fiscalitatea Intreprinderii intreb

30
Categoria IX Fiscalitatea întreprinderii 1.Metodele de amortizare a mijloacelor fixe intrate in patrimoniul unei entitati sunt: a.=amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva b.~ amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva + amortizarea fiscala 2. Amortizarea liniara, presupune aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix si anume: a.=raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix b.~ aplicand coeficientul de 1,5, daca durata de utilizare a mijlocului fix este intre 2-5 ani c.~ambele variante sunt corecte 3. Operatiunile cuprinse iin sfera de aplicare TVA sunt: a.~livrari de bunuri si prestari de servicii b.~ livrari de bunuri si prestari de servicii + import de bunuri c.= livrari de bunuri si prestari de servicii, import de bunuri + achizitii intracomunitare de bunuri 4. Evidenta TVA, se tine cu ajutorul urmatoarelor documente: a.~jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari b.~ jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor c.= jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari, registrul non- transferurilor + registrul bunurilor primite din alt stat membru 5.Declararea TVA, se face cu ajutorul urmatoarelor documente: a.~decont TVA (formular 300) b.~ decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301) + declaratie recapitulativa (formular 390) c.= decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301), declaratie recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394) 6.In luna aprilie 2008, entitate economica „X” primeste de la Garda Financiara o amenda de 1000 lei , pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. Considerandu-se o cheltuiala suportata de entitate, la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in considerare ca fiind: a.~cheltuiala de exploatare deductibila fiscal b.~cheltuiala financiara c.=cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata 7.Cheltuielile cu delegarea, detasarea si deplasarea personalului sunt considerate: a.~ cheltuiala nedeductibile fiscal integral b.= cheltuieli deductibile fiscal in limita legala c.~cheltuieli deductibile fiscal in limita a 200 euro

description

ceccar

Transcript of Fiscalitatea Intreprinderii intreb

 • Categoria IX Fiscalitatea ntreprinderii

  1.Metodele de amortizare a mijloacelor fixe intrate in patrimoniul unei entitati sunt:

  a.=amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva

  b.~ amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva + amortizarea

  fiscala

  2. Amortizarea liniara, presupune aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a

  mijlocului fix si anume:

  a.=raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix

  b.~ aplicand coeficientul de 1,5, daca durata de utilizare a mijlocului fix este intre 2-5

  ani

  c.~ambele variante sunt corecte

  3. Operatiunile cuprinse iin sfera de aplicare TVA sunt:

  a.~livrari de bunuri si prestari de servicii

  b.~ livrari de bunuri si prestari de servicii + import de bunuri

  c.= livrari de bunuri si prestari de servicii, import de bunuri + achizitii

  intracomunitare de bunuri

  4. Evidenta TVA, se tine cu ajutorul urmatoarelor documente:

  a.~jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari

  b.~ jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor

  c.= jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari, registrul non-

  transferurilor + registrul bunurilor primite din alt stat membru

  5.Declararea TVA, se face cu ajutorul urmatoarelor documente:

  a.~decont TVA (formular 300)

  b.~ decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301) + declaratie

  recapitulativa (formular 390)

  c.= decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301),

  declaratie recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394)

  6.In luna aprilie 2008, entitate economica X primeste de la Garda Financiara o amenda de 1000 lei , pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. Considerandu-se o cheltuiala

  suportata de entitate, la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in

  considerare ca fiind:

  a.~cheltuiala de exploatare deductibila fiscal

  b.~cheltuiala financiara

  c.=cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata

  7.Cheltuielile cu delegarea, detasarea si deplasarea personalului sunt considerate:

  a.~ cheltuiala nedeductibile fiscal integral

  b.= cheltuieli deductibile fiscal in limita legala

  c.~cheltuieli deductibile fiscal in limita a 200 euro

 • 8.La calculul profitului impozabil, veniturile obtinute din dividente, de catre o persoana

  juridica sunt:

  a.~ venituri impozabile

  b.= venituri neimpozabile

  c.~ venituri impozabile in limita a 10 % din profitul brut

  9.Achizitiile intracomunitare sunt operatiuni economice de natura:

  a.~ importului

  b.~ exportului

  c.=sunt operatii ce se efectueaza intre tarile UE

  10. Care din urmatoarele servicii sunt supuse cotei TVA de 9%:

  a.= cazarea in cadrul sectorului hotelier

  b.~ cazrea in cadrul sectorului hotelier +serviciile hoteliere

  c.~ nici o varianta nu este corecta

  11. Pentru a aplica regula de simplificare a TVA doua persoane juridice trebuie sa

  indeplineasca urmatoarele conditii:

  a.~ furnizorul sa fie inregistrat ca fiind platitor de TVA

  b.~cumparatorul sa indeplineasca plafonul minim de scutire de TVA

  c.= ambele persoane juridice sa fie inregistrate ca fiind palatitoare de TVA

  12. La finele perioadei contractului de leasing operational, utilizatorul devine:

  a.~ proprietar de drept

  b.~ proprietar de drept, dupa expirarea duratei de viata economica a bunului

  achizitionat

  c.=proprietar, daca opteaza pentru cumpararea bunului

  13 Pentru bunurile achizitionate prin leasing financiar, amortizarea acestora se deduce la:

  a.~locator

  b.= locatar

  c.~50% la locator si 50% la locatar

  14. Cota de impozitare a dividentelor cuvenite unei persoane fizice este de::

  a.~10%

  b.= 16%

  c.~in functie de valoarea dividentelor (10% sau 16%)

  15. Metodele de evaluare a stocurilor la iesire sunt:

  a.=metoda FIFO, metoda LIFO si metoda costului mediu ponderat

  b.~ a + metoda NIFO

  c.~b + metoda identificarii specifice si a costului standard

  16. Reducerile cu caracter financiar se inregistreaza in contabilitatea furnizorului ca:

 • a.=o cheltuiala financiara

  b. ~un venit financiar

  17. Sconturile de decontare se nregistreaz n contabilitate astfel: a.=ca o cheltuiala financiara in contabilitatea furnizorului, ca un venit financiar in

  contabilitatea clientului

  b. ~ca un venit financiar n contabilitatea furnizorului ca o cheltuial financiar n contabilitatea clientului

  c. ~nici una din variante nu este corecta

  18. Evaluarea datoriilor se face la intrarea n gestiune:

  a. ~la valoarea just sau valoarea de pia b. =la valoarea de rambursare exprimand valoarea probabila de plata

  c. ~la valoarea nominal minus reducerile comerciale

  19. Cand depun persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA "Declaratia recapitulativa

  privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri ':

  a.~numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru

  livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si livrarile si achizitiile in cadrul unei operatiuni

  triunghiulare efectuate

  b.=lunar

  c.~anual 20. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de taxa

  pe valoarea adaugata, care au realizat , in anul anterior, o cifra de afaceri mai mare de 100.000

  euro, la organul fiscal unde contribuabilul isi are domiciliul fiscal, prin posta sau direct la

  compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe suport electronic, insotite de

  doua exemplare listate, precum si prin sistemul electronic national, astfel:

  a.~trimestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului

  b.=lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv

  c.~semestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului

  21. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozit pe profit:

  a.~pana la data de 15 aprilie a anului urmator pentru anul in curs

  b.=pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se

  datoreaza impozitul

  c.~31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul

  22. Care este data limita pana la care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei anuale de

  impozit pe profit:

  a.~30 aprilie a anului urmator

  b.=25 aprilie a anului urmator

  c.~28 februarie a anului urmator

  23. Care este data pana la care angajatorul are obligatia de a depune la organul fiscal competent,

  fisele fiscale:

 • a.=28/29 februarie a anului urmator pentru anul fiscal expirat

  b.~31 martie a anului urmator pentru anul fiscal expirat

  c.~pana la data aderarii declaratiei de impozit pe profit

  24. Declaratia de impozit pe venit, in cazul microintreprinderilor se depune:

  a.~lunar

  b.=trimestrial

  c.~anual

  25. Cheltuiala cu sponsorizarea, in cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit, are

  urmatorul regim fiscal:

  a.~deductibila la nivelul a minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe

  profit datorat

  b.~ deductibila la nivelul a 5% din cifra de afaceri

  c.=nedeductibila integral dar se scade din impozitul pe profit datorat in limita a

  minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat

  26. Cheltuielile cu dobinzile platite institutiilor financiar bancare au urmatorul regim fiscal:

  a.~deductibile la nivelul veniturilor financiare

  b.~ deductibile integral daca gradul de indatorare este < 3

  c.=deductibile integral

  27. Amortizarea fiscala pentru imobilizarile corporale se calculeza :

  a.~la valoarea fiscala, incepand cu data punerii in functiune

  b.=la valoarea fiscala, incepand cu luna urmatoare celei in care au fost puse in

  functiune

  c.~la valoarea inregistrata in contabilitate

  28. Declaratia privind platile efectuate catre nerezidenti se depune la organul fiscal competent (

  art. 119 CF):

  a.=anual pina la data de 28/29 februarie a anului urmator

  b.~lunar

  c.~trimestrial

  29. Daca Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii AIC de bunuri efectuata de

  cumaparatorul revanzator, care are sediul in Romania AIC este:

  a.~operatiune impozabila in Romania

  b.=nu este operatiune impozabila in Romania daca indeplineste cumulativ conditiile

  prevazute de lege

  c.~este operatiune impozabila cu regim mixt

  30. In baza de impozitare a TVA nu intra:

  a.~cheltuielile accesorii, impozite si taxe, exclusiv TVA

  b.~suma cheltuielilor efectuate asimilate prestarilor de servicii, reducerile comerciale si

  financiare, penalizarile si dobanzile percepute pentru plati cu intarziere

  c.=reducerile comerciale, reducerile financiare, penalizarile, ambalajele care circula intre

  furnizori si clienti prin schimb fara facturare, sumele incasate in numele si in contul altei

  persoane

 • 31. Valoarea livrarilor de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana

  impozabila intra in calculul proratei:

  a.~da partial

  b.=nu

  c.~jumatate din valoarea livrarilor de bunuri

  32. Livrarea intracomunitara de bunuri (LIC) reprezinta:

  c.=livrarea de bunuri transportate de catre si in numele furnizorului sau al persoanei catre

  care se efectueaza livrarea din Romania intr-un alt stat membru

  b.~livrarea de bunuri transportate si efectuate de catre frunizor scutit fara drept de deducere

  exceptie facand mijloacele de transport noi

  c.~nici una din variante nu este corecta

  33. NON TRANSFERUL reprezinta operatiunea prin care:

  a.=bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate LIC in

  conditiile prevazute de lege

  b.~bunurile sunt transportate dintr-un SM intr-un stat din afara statelor membre fiind

  considerate LIC conform reglementarilor legale in vigoare

  c~bunurile sunt transportate dintr-un stat membru in alt SM fiind considerate LIC in conditiile

  prevazute de lege

  34. Majorarea de impozit stabilita de consiliile locale intra in baza determinarii impozitului pe

  teren situat intravilan:

  a.~numai la solicitarea consiliilor locale

  b.~numai la anumite categorii de persoane fizice si juridice

  c.=nici una din varaiante nu este corecta

  35. Valoarea impozabila a cladirii se determina pentru persoanele fizice:

  a.~in functie de suprafata construita si valoarea impozabila pe metru patrat

  b.=in functie de suprafata construita desfasurata si valoarea impozabila pe metru patrat

  c.~suprafata construita si valoarea determinata in mod credibil

  36. Plata taxelor vamale se face:

  a.~in urma livrarii bunurilor si dupa eliberarea bunurilor din vama

  b.=in momentul vamuirii respectiv inainte de eliberarea bunurilor din vama

  c.~in momentul eliberarii bunurilor din vama

  37. Accizele devin exigibile:

  a.~in momentul achitarii acestora la bugetul de stat consolidat

  b.~o data si in momentul receptionarii produselor accizabile de catre producator

  c.=in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constatata pierderi sau lipsuri de

  produse accizabile

  38. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli de protocol, cheltuieli cu impozitul pe

  profit, cheltuieli cu provizioanele, cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romane,

  cheltuieli de reclama si publicitate, cheltuieli cu marfurile vandute. Clasificati din punct de

  vedere al impozitului pe profit aceste cheltuieli in categoria cheltuielilor cu deductibilitate

  limitata:

 • a.~cheltuieli cu impozitul pe profit, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu amenzile datorate de

  autoritatile romane

  b.=cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane

  c.~cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane, cheltuieli de reclama si publicitate

  39. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata

  salariatilor in Romania si/sau in strainatate?

  a.=in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice

  b.~nivelul legal stabilit pentru institutiile publice

  c.~nici una din variante nu este corecta

  40. Veniturile din variatia stocurilor intra in baza impozabila a impozitului pe veniturile

  microintreprinderilor?

  a.~da

  b.~partial

  c.=nu

  41. Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt

  considerate contribuabil in cazul impozitului pe venit?

  a.~nu

  b.=da

  c.~numai in tara de origine

  42. O entitate economica distribuie dividende aferente anului 2008 actionarilor in suma de 2000

  lei. Sa se calculeze si sa se inregistreze in contabilitate impozitul aferent acestora:

  a. 320 lei, 457=446 320 lei

  b. 320 lei, 446=457 320 lei

  c. 200 lei, 457=446 200 lei

  43.Societatea ,,X are un activ net contabil de 300.000 lei i nregistreaz o cretere de 200.000 lei n urma evalurii globale. tiind c societatea are emise 100.000 aciuni s se determine valoarea unei aciuni.

  a) 3 lei b) 2 lei c) 5 lei R: c)

  44. Divizarea societilor comerciale se poate realiza utiliznd metoda: a) global sau a activului net b) capitalului social c) inventarieirii R: a)

  45. Lichidarea societilor comerciale are loc: a) benevol sau dac ajunge n incapacitate de plat b) la retragerea unui asociat c) la cererea organelor abilitate R: a)

  46. Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt deductibile fiscal ? a) da

 • b) - nu

  c) unele din ele R: c)

  47. Ajustrile privind deprecierile sunt deductibile fiscal? a) da b) nu c) unele din ele R: b)

  48. Ajustrile privind pierderile de valoare sunt deductibile fiscal? a) da b) nu c) unele din ele R: b)

  49. Metodele de evaluare patrimonial: a) utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de activ i pasiv b) - utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de activ c) - utilizeaz datele din contabilitate privind evaluarea elementelor de capital R: a)

  50. Activul net contabil se determina astfel:

  a) Total activ Total pasiv b) - Total activ Total datorii c) Mijloace fixe mprumuturi R: b)

  51. Metodele de evaluare bazate pe rentabilitate stabilesc valoarea societii: a) pe baza rentabilitii imobilizrilor corporale i necorporale b) pe baza rentabilitii capitalului social c) pe baza capacitii acesteia de a genera profit R: c)

  52. Societatea X absoarbe societatea Y. Valoarea unei aciuni a societii X este de 2 lei, iar a societii Y este de 1 leu. Raportul de schimb este urmtorul:

  a) 0,5 b) 2 c) 1 R: a)

  53. Prima de fuziune se calculeaz: a) ca diferent ntre valoarea nominal a aciunilor i valoarea contabil a acestora b) - ca diferent ntre capitalul propriu i cel social c) - ca diferent ntre valoarea contabil a aciunilor i valoarea nominal a acestora R: c)

  54. Dup realizarea tuturor operaiunilor contabile la societile care fuzioneaz: a) se ntocmete balana contabil i bilanul la societatea absorbant b) - se ntocmete balana contabil i bilanul la societatea absorbit c) - se ntocmete balana contabil i bilanul la ambele societi R: a)

  55. Societatea absorbant emite aciuni care revin societii absorbite: a) - n funcie de capitalul social absorbit b) - n funcie de raportul de schimb al aciunilor c) - n funcie de patrimoniul societii absorbite R: b)

  56. Dac societatea absorbit are capitaluri negative: a) societatea absorbant preia societatea absorbit fr s emit aciuni b) societatea absorbit nu poate fi preluat

 • c) valoarea unei aciuni a societii absorbite este egal cu 1, iar preluarea va ine cont de aceast valoare R: a)

  57. Dac societatea absorbant are capitaluri negative: a) nu se calculeaz valoarea unei aciuni la societatea absorbant b) societatea absorbit nu poate fi preluat c) valoarea unei aciuni a societii absorbante este considerat ca fiind egal cu 1, iar raportul de schimb se calculeaz n funcie de aceast valoare R: c)

  58. n cazul fuziunii prin absorbie: a) societatea absorbit dispare b) dispar ambele societi c) nu dispare niciuna din cele dou societi R: a)

  59. n cazul fuziunii prin contopire:

  a) societatea absorbit dispare b) dispar ambele societi c) nu dispare niciuna din cele dou societi R: a)

  60. Divizarea unei societi comerciale duce la: a) dispariia societii divizate b) nu dispare societatea divizat c) n funcie de procentul de divizare, societatea divizat poate contiunua activitatea sau poate disprea R: c)

  61. Divizarea unei societi comerciale presupune: a) preluarea elementelor patrimoniale de societatea beneficiar a divizrii b) preluarea mijloacelor fixe de ctre societatea beneficiar a divizrii c) preluarea elementelor de activ i de pasiv conform procentului de divizare de ctre societatea beneficiar a divizrii R: c)

  61. Contribuabili scutiti la plata impozitului pe profit.

  62. Care sunt veniturile neimpozabile la calculul impozitului pe profit ?

  63. Enumerati cheltuieli deductibile limitat la calculul impozitului pe profit

  64.Calculati impozitul pe profit in urmatoarea situatie : Un contribuabil pltitor de impozit pe

  profit ncheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, n calitate de

  sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se ncheie

  n data de 2 noiembrie 2013, n aceeai lun efectundu-se i plata sumei de 15.000 lei.

  La calculul profitului impozabil pentru anul 2013, contribuabilul prezint urmtoarele

  date financiare:

  Venituri din vnzarea mrfurilor = 1.000.000 lei

  Venituri din prestri de servicii = 2.000 lei

  Total cifr de afaceri = 1.002.000 lei

  Cheltuieli privind mrfurile = 750.000 lei

  Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei

 • Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei

  Total cheltuieli 860.000 lei

  Rezolvare : Calculul profitului impozabil pentru anul 2013:

  Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

  Impozitul pe profit nainte de scderea cheltuielii cu sponsorizarea:

  157.000 x 16% = 25.120 lei.

  Avndu-se n vedere condiiile de deducere prevzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul

  fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

  - 3 la mie din cifra de afaceri reprezint 3.006 lei;

  - 20% din impozitul pe profit nainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezint

  5.024 lei.

  Suma de sczut din impozitul pe profit este 3.006 lei.

  Pentru anul 2013 impozitul pe profit datorat este de:

  25.120 - 3.006 = 22.114 lei.

  Suma care nu s-a sczut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se

  reporteaz n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, n aceleai

  condiii, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit.

  65. Definitia sediului permanent conform Codului fiscal.

  66. Cum se calculeaza amortizarea dupa metoda accelerata ?

  67. Cum se stabileste venitul net anual din cedarea folosinei bunurilor?

  68. Ce cuprind veniturile din investiii ?

  69. Cum se impun veniturile din premii realizate de persoane fizice?

  70. Cum se impun veniturile din jocuri de noroc realizate de persoane fizice?

  71. Definiti microintreprinderea conform Codului fiscal.

  72. Cota de impunere, plata impozitului pe venit si depunerea declaratiei de venit pentru o

  microintreprindere

  73. Cine datoreaza impozitul pe reprezentanta conform Codului fiscal?

  74. Definiti din punct de vedere al TVA operaiunile impozabile n Romnia

  75. Care sunt cotele de TVA ce se aplica in Romania?

  76. Ce este regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici din punct de vedere al TVA?

  77. Perioadele fiscale ale taxei pe valoarea adaugata

  78. Definiti sistemul TVA la incasare.

  79. Enumerati operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa

  80. Ce criterii de mrime trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a intocmi situatii

  financiare anuale.?

 • 81. Ce cuprind situatiile financiare prescurtate ?

  82. Ce situatii financiare intocmesc societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise

  la tranzacionare pe o pia reglementat?

  83. Calculati valorii nedeductibile a cheltuielilor cu ntreinerea i reparaiile aferente unui

  vehicul care nu este utilizat exclusiv n scopul activitii economice

  - cheltuielile cu ntreinerea i reparaiile - 2.000 lei,

  - partea de TVA nedeductibil - 240 lei.

  Rezolvare:

  - baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu ntreinerea i reparaiile

  2.240 lei (2.000 + 240)

  - valoarea nedeductibil a cheltuielilor cu ntreinerea i reparaiile

  2.240 x 50% = 1.120 lei

  84. SRL inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderii inregistreaza la

  31.03.2014 urmatoarele date:

  Venituri totale 15000 lei

  Cheltuieli totale 12000lei

  Cheltuieli de protocol de 120 lei.

  Ce declara in declaratia 100 ca impozit pe veniturile microintreprinderii la 31.03.2014?

  85. Enumerati cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

  86. Care sunt produsele supuse accizelor armonizate , pentru care se percepe o acciza

  compusa , dintr-o acciza specifica exprimata in echivalent euro si o acciza procentuala:

  a) Gaz natural; b) Carune; c) Tigarete ; d) Motorine; e) Cocs; f) Vinuri.

  87. Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile

  ulterioare , aporturi in creante la capitalul social al unei societati comerciale au regimul juridic al:

  a) Aporturi mixte: b) Livrarilor de bunuri ; c) Aporturilor in numerar ; Prestatiilor in

  munca;

  e) Aporturilor in natura ; f) Prestatiilor in servicii.

  88. La calculul impozitului pe profit la 31.03.2010 un contribuabil prezinta urmatoarele date:

  cifra de afaceri in valoare de 2.500.000 lei, profit impozabil in valoare de 93.75 lei, cheltuieli cu

  sponsorizarea ( conform prevederilor Legii 32/1994) in valoare de 10.000 lei.

  Impozitul pe profit datorat de contribuabil pentru trimestrul I al anului 2010 este de:

  a) 3.000 lei; b) 18.000 lei ; c) 17.000 lei; d) 12.000 lei ; e) 15.000 lei; f) 93.000.

  89. La calculul impozitului pe profit , cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor

  care circula intre proprietar si clientii acestuia sunt :

  a) Cheltuieli nedeductibile fiscal; b) Cheltuieli cu deductibilitate limitata; c) Cheltuieli

  curente ce se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani

 • consecutivi; d) Cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri; e) Cheltuieli ce se scad

  din impozitul pe profit datorat; f) Cheltuieli curente ce se recupereaza din profiturile

  impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.

  90. In cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mare de cat trei, cheltuielile cu

  dobanzile sunt:

  a) Cheltuieli integral deductibile la calculul impozitului pe profit; b) Cheltuieli

  deductibile la calculul impozitului pe profit si nereportabile in perioada urmatoare; c)

  Cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit si reportabile pe o perioada de 7 ani;

  d) Cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit si reportabile in perioada

  urmatoare; e)Cheltuieli deductibile fiscal in lilita unei cote de 20% din impozitulpe profit

  datorat; f)Cheltuieli deductibile la calculul impozituluipe profit reportabile pe o perioada

  de 5 ani.

  91. O societate comerciala detine in proprietatea sa o cladire cu o valoarede inventar de

  1.000.000 leicu o durata normala de utilizare de 30 de ani.Dupa 5 ani, proprietarul cladiri

  inchiriaza constructia respectiva unei societatii comerciale pentru o perioada de 7 ani. Pentru a

  folosi cladirea, chiriasul efectueaza lucrari de investitii in valoare de 100.000 lei. Care este

  perioada pe durata careia chiriasul poate deduce amortizarea fiscala ?

  a) 7 ani, durata contractului de inchiriere; b) 12,5 ani, o jumatate din durata normalaramasa

  de utilizare ; c)pe primul an de inchiriere ; d) zero ani , intrucat chiriasul nu este

  proprietarul cladiri; e) 25 de ani,durata normala ramasa de utilizare; f) 2 ani , intrucat

  proprietarul a calculat si a dedus amortizarea pe o perioada de 5 ani cat timp a fost utilizata

  de acesta.

  92. Potrivit O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu

  directivele europene , situatiile financiare anuale prescurtate:

  a) sunt intocmite numai de experti contabili , membri ai Corpului Expertilor Contabili si

  Contabilior Autorizati din Romania ; b) sunt supuse auditarii , daca sunt indeplinite

  criteriile de marime stabilite de lege; c) nu sunt supuse verificarii; d) fac obiectul auditului

  statuar ; e) sunt verificate potrivit legii ; f) sunt certificate de persoane independente.

  93. Care din urmatoarele categorii de veniturisunt considerate venituri neimozabile , la calculul

  impozitului pe profit?

  a) venituri din diferente de curs valutar aferente clientilor externi; b) venituri din vanzarea

  deseurilor; c) venituri din vanzarea de titluri de participare cotate la Bursa de Valori

  Bucuresti; d) venituri din dobanzi bancare ;e) venituri din anularea unui provizion pentru

  care nu s-a acordat deducere la momentul constituiri acestuia; f) venituri din valorificarea

  pieselor de schimb rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe casate.

  94. SC Delta SA , detine autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii

  economice , cu o masa totala maxaima autorizata care nu depaseste 3500 kg si care nu au mai

  mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului . In trimestrul III al anului 2012 a

  inregistrat cheltuieli privind combustibilul in valoare de 10.000 lei, la care se adauga tva 24%.

  Valoarea nedeductibila a cheltuielilor privind combustibilul stabilita la calculul impozitului pe

  profit datorat pentru trimestrul III al anului 2012 este de :

  a) 7.400 lei; b) 5.600 lei; c) 6.200 lei; d) 10.000 lei; e)12.400 lei ; f) 5.000 lei.

 • 95. O sociatate comerciala inregistreaza , la 30.06.2012: cheltuieli de sponsorizare in suma de

  10.000 lei in baza unui contract de sponsorizare in care beneficiar al sponsorizarii este o fundatie

  controlata chiar de societatea comerciala respectiva, Impozitul pe profit calculat la data de

  30.06.2012 de catre societatea comercialarespectiva este de 30.000 lei iar cifra de afaceri

  realizata este in suma de 1.000.000 lei. Care este valoarea sponsorizarii ce se poate deduce din

  impozitul pe profit la data de 30.06.2012?

  a) 10.000 lei; b) 5.000lei; c) 3.000; d) 6.000 lei; e) Zero; f) 2.000 lei.

  96. O societate comerciala inregistreaza , la 30.06.2012 cheltuieli cu combustibilul pentru

  unilizarea vehiculelorsale rutiere motorizate, destinate exclusiv transportului rutier de persoane

  cu o greutate maxima care nu depaseste 3.500 kg si care nu are mai mult de noua scaune de

  pasageri , inclusiv cel al soferului in suma de 10.000 lei.Profitul contabil inregistrat de societatea

  respectiva la data de 30.06.2012 este in suma de 5.000 lei. Cat din cheltuiala cu combustibilul

  este deductibila la calculul impozitului pe profit la data de 30.06.2012?

  a)10.000; b) 2.000; c) 1.000; d) 5.000; e)1.500 lei; f) 0 lei.

  97. Pentru care dintre urmatoarele operatiuni efectuate pe teritoriul Romaniei se aplica cota de

  tva de 24%?

  a) Livrarea de medicamente de uz veterinar; b) Livrarea de produse ortopedice; c)Cazarea

  in cadrul sectorului hotelier; d)Livrarea de medicamente de uz uman; e) Livrarea de ziare

  destinate exclusiv publicitatii ; f) Livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale.

  98. Care este perioada de amortizare fiscala a fondului de comert?

  a) nu se amortizeaza; b) 10 ani; c) pe perioada egala cu perioada luata in calculul

  amortizarii contabile; d) 20 de ani; e) pe perioada de utilizare a acestuia; f) 50 ani.

  99. Potrivit OMFP3055/2009, cheltuielile de constituire trebuie:

  a) amortizate pe o perioada de 10 ani; b) amortizate in cadrul unei perioade de maximum 5

  ani;c)inregistrate si raportate annual pe toata perioada de functionare a societatii; d)

  amortizate integral la data inregistrarii; e) raportate in situatiile financiare ca active fara

  detaliere in notele la situatiile financiare; f)amortizate in cadrul unei perioade de maximum

  3 ani.

  100. O societate comerciala a inregistrat la data de 15.02.202, in contabilitatea sa , o creanta

  comercialaa din livrari de produse finite in suma de 400.000 lei care era scadenta la 31.01.2012.

  Intrucat creanta estedetinuta la o societate comerciala asupra careia a fost deschisa procedura de

  faliment, pentru care societateacomerciala initiala detine o hotarare judecatoreasca de deschidere

  a procedurii de faliment, care este valoarea provizionului ce se poate deduce la calculul

  impozitului pe profit aferent anului 2012?

  a) 40.000 lei; b) 100.000 lei; c) 400.000lei; d) 0 lei; e)200.000lei; f) 300.000 lei.

  101. Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de

  3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

  Transa de venit (u.m.) Cota (%)

 • Pana la 1.500 u.m. 10%

  1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

  2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

  Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

  Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

  102. Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500

  u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

  Transa de venit (u.m.) Cota (%)

  Pana la 1.500 u.m. 10%

  1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

  2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

  Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

  Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

  103. O societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului 2013venituri totale n sum de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma total a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinai cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind c agentul economic a constituit i pltit la sfritul primului trimestru al anului 2013impozit pe profit n sum de 4.000 lei determinai ct este cuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului II 2013.

  104. O organizaie non-profit realizeaz urmtoarele venituri n anul 2012: - venituri din cotizaiile membrilor = 5000 lei - venituri din donaii i sponsorizri = 15.000 lei - venituri din finanri nerambursabile de la Uniunea European = 30.000 lei - venituri din activiti comerciale = 10.000 lei Corespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele cheltuieli: - cheltuieli aferente activitii non-profit = 48.000 lei; - cheltuieli aferente activitii comerciale = 7000 lei Determinai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non-profit pentru activitile desfurate n cursul anului 2012, dac cursul de schimb este 4,4 lei/euro.

  105. O societate comercial realizeaz urmtoarele venituri i cheltuieli aferente trimestrului I 2013:

  - venituri din vnzarea mrfurilor: 50.000 . lei; - venituri din prestri servicii: 20.000 . lei; - venituri din dividende primite de la o societate comercial romn 1.000 lei; - cheltuieli cu mrfurile vndute: 30.000 lei; - cheltuieli cu serviciile de la teri: 10.000 lei; - cheltuieli de protocol: 1.000 lei;

  - cheltuieli salariale: 2.000 lei

  - cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne: 3.000 lei - cheltuieli cu tichetele de mas: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legal Determinai impozitul pe profit datorat de societatea comercial.

  106. O societate comercial realizeaz n anul 2012 venituri totale impozabile n valoare de 10.000 lei i cheltuieli deductibile totale n valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea nregistreaz cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la nceputul anului i 150.000 lei la

 • sfritul anului. Valoarea mprumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei la nceputul anului i 300.000 lei la sfarsitul anului. Determinai valoarea impozitului pe profit de plat aferent anului 2012.

  107. O societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului pe primele ase luni ale anului 2013 venituri totale impozabile n valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri

  reprezint 38.000 lei i cheltuieli totale n valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, n luna mai societatea a acordat o sponsorizare

  n valoare de 250 lei. Determinai care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plteasc la 25 iulie 2013, tiind c impozitul pe profit datorat pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal.

  108. La sfritul anului 2012 o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net n valoare de 200.000 lei.Acionarii societii sunt: o persoan fizic romn ce deine 30% din capitalul social i o persoan juridic romn ce deine din anul 2001 -70% din capitalul social. n condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de 50% determinai: a) valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende;

  c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

  d) pn la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende.

  109. La data de 31 martie a exerciiului N o societate comercial pltitoare de impozit pe profit 16% a nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale....................................................................................14.000 lei

  din care

  - dividende primite de la o persoan juridic romn ...................................................................................2.000 lei Cheltuieli totale.................................................................................10.000 lei

  Din care

  - majorri i penaliti de ntrziere pentru neplata la termen a TVA .. 100 lei S se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

  110. La o societate comercial s-au nregistrat urmtorii indicatgori economico-financiari: Total venituri impozabile..................................................................10.000 lei

  Total cheltuieli ...................................................................................7.000 lei

  Din care

  - cheltuieli de protocol .........................................................................200 lei

  Total cheltuieli ..................................................................................7.000 lei

  Din care

  - cheltuieli de protocol .........................................................................200 lei

  - cheltuieli cu impozitul pe profit ........................................................340 lei

  S se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, tiind c societatea este pltitoare de impozit pe profit i nepltitoare de TVA.

  111. O societate achiziioneaz, pe data de 15 decembrie 2012 un utilaj. Valoarea contabil de intrare este de 56.000 lei, durata normal de utilizare 5 ani. n condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare accelerat, care este mrimea amortizrii fiscale n anul 2013? La calculul amortizrii accelerate se va utiliza cota maxim de amortizare admis.

 • 112. La data de 01 martie 2013, o societate achiziioneaz o cldire pentru extinderea activitii. Valoarea contabil de intrare este de 2.000.000 lei, durata normal de utilizare 40 ani. S se calculeze amortizarea fiscal pentru anul 2013.

  113. n cursul anului 2013, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului 2012, la o societate comercial avem urmtoarea situaie: Profit net de repartizat sub form de dividende .............................200.000 lei Capital social subscris i vrsat .......................................................40.000 lei Din care:

  Asociat A/Persoan fizic romn ..............................................25.000 lei Asociat B/Persoan fizic romn ............................................. 15.000 lei S se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat i a impozitului pe dividende reinut de societatea comercial.

  114. Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe profit,achita

  in anul 2013 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.De asemenea,ea se

  inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea

  in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie in anul 2013 de 18.000 lei.

  Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli,stiind ca

  pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=4,4 lei.

  115. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor desprins din balana lunii martie 2013: Tip venit Valoare cumulat de la nceputul anului (lei)

  Venituri din vnzarea mrfurilor . 10.000 Venituri din producia de imobilizri corporale ..2.000 Venituri din cedarea activelor fixe ..7.000 Venituri din provizioane 500 Venituri din dobnzi.. 50 Venituri din diferene de curs valutar 70 Venituri din despgubiri acordate de societ.de asig.pentru pagubele la activele corporale proprii .200

  n luna februarie societatea comercial achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat n valoare de 500 lei.

  Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim. I 2013.

  116. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim I 2013 venituri totale impozabile n valoare de 18.000 n cursul lunii februarie achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat fiscal n valoare de 1.500 lei. S se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2013.

  117. O salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz ,pe baza unui contract de munca cu timp normal,urmtoarele venituri, n luna martie 2013:

  - salariu de baz = 1.000 lei; - spor de vechime = 15%; (neinclus n salariul de baz) - 20 tichete de mas n valoare de 10 lei/tichet. - un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei.

  Salariata are n ntreinere un copil minor i pe mama sa care nu obine venituri i este proprietara unui teren agricol n suprafa de 5.000 mp Determinai venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, i drepturile salariale

 • incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati

  sunt: CAS-10,5%, CASS-5,5%, somaj 0,5%, iar luna martie 2013 a avut 21 zile lucratoare pe

  care salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei..?)

  118. Persoan angajat cu contract individual de munc cu timp normal; Venitu lunar brut din salarii la functia de baz (de ncadrare)...........1.000 lei; Deducere personal (are o persoan n ntreinere) ....................... .....350 lei; Cota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de munc .....................10,5%; Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat5,5% Cota de contrib. salariati la fond somaj...0,5% Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

  119. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit.

  Pentru anul 2012 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute

  de persoana fizica in anul 2012 au fost de 200.000 lei , iar cheltuielile au fost de 90.000 lei.

  Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2012 datorata de persoana fizica si

  precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.

  120. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu

  timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2013:

  -salariu de baza de 2.500 lei;

  -indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;

  -tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil

  minor)

  -un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.

  -o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare

  de 100 lei.

  Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica, considerand

  cotele de contributii individuale CAS 10,5%, CASS 5,5%, somaj 0,5% aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg).

  121. O instituie de nvmnt preuniversitar deine un teren n intravilan destinat construciilor n suprafa de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupai de o cldire. Valoarea impozabil a terenului este de 6148 lei/ha. Determinai impozitul pe teren datorat bugetului local.

  122. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2013,un apartament situat

  intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din

  beton armat,cu instalatii de apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita

  desfasurata de 57 m 2 . Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu

  un coeficient de corectie de 2,10.

  Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2013,stiind ca

  valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2,iar plata impozitului

  se face integral pana la data de 31 martie 2013(prin hotararea consiliului local,pentru plata

  anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal,de

  10%).

  123. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2012 un autoturism cu o capacitate

  cilindrica de 1820 cmc.

  Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2013 in conditiile in care

  impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.

 • 124. O persoan juridic nregistrat n scop de TVA ce activeaz n domeniul produciei de mobilier realizeaz n luna iunie 2013 urmtoarele operaiuni: - achiziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim 850.000 pre fr TVA; - achiziii de materiale consumabile n valoare de 250.000, pre fr TVA; - nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie n valoare de 25.000, fr TVA;

  - achiziioneaz produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol n valoare de 15.000 fr TVA; - livreaz produse finite (mobilier) n valoare de 1.450.000 lei, pre cu TVA. Determinai TVA aferent lunii iunie 2013. tiind c la sfritul lunii mai 2013 societatea raportase TVA de recuperat n valoare de 2.500 lei, determinai care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaz ctre bugetul statului la sfritul lunii iunie. Toate operaiunile se desfoar pe plan intern, furnizorii i clienii fiind persoane nregistrate n scop de TVA.

  125. O societate comercial A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticl la un pre de producie de 8 lei/sticl. Societatea A vinde ctre societatea B cele 2.000 de sticle n luna aprilie 2013. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs,

  iar cursul de schimb este de 4,4 lei/euro.

  Determinai valoarea accizei i a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare societatea B la administraia financiar, dac B nu mai realizeaz nici o alt operaiune n luna aprilie 2013.

  126. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o reducere comercial. S se determine TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd urmtoarele: Pre de vnzare ..........................................................2.000 lei Rabat 10% acordat mrfurilor vndute.

  127. Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: Valoarea n vam a mrfurilor ...................................... 100.000 lei; Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%

  Importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam.

  128. S se determine TVA de dedus aplicnd pro-rata, cunoscnd urmtoarele date: Venituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; Venituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere 57.500 lei; Bunuri i servicii achiziionate att pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, ct i de operaiuni care nu dau drept de deducere 1.240 lei, din care TVA 240 lei.

  129. O societate comercial produce n luna mai 2013- 2.000 pachete igri cu 10 igri n pachet. Acciza pentru igri este de 50 euro/1000 igri, iar cursul de schimb este de 4,4 lei/euro. Ct este acciza datorat la bugetul de stat pentru producia realizat, dac igrile sunt eliberate n consum n luna mai 2013?

  130. Un agent economic import n 2013 din Rusia 40 buci articole din cristal al un pre de productor de 50 euro/bucat. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamal este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinai valoarea accizei ce trebuie pltit n vam, dac cursul de schimb este 4,4 lei/euro.

  131. Prezentai pltitorii impozitului pe profit, preciznd n cadrul fiecrei categorii sfera de

  cuprindere a impozitului.

 • 132. Precizai n ce condiii datoreaz organizaiile non- profit impozit pe profit i cum se

  determin acesta.

  133. Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se efectueaz.

  134. Dai 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitat.

  135. Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite pentru a fi deductibile cheltuielile cu serviciile de

  management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii.

  136. Prezentai regimul fiscal n cazul cheltuielilor cu sponsorizarea.

  137. Prezentai regimul fiscal al cheltuielilor cu dobnzile.

  138. Ce reprezint valoarea fiscal a unui mijloc fix. n cazul n care se vinde la un pre mai mic

  dect valoarea rmas neamortizat fiscal, aceasta este deductibil la determinarea impozitului

  pe profit?

  139. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor

  folosite de persoanele cu funcii de conducere sau administrare?

  140. Prezentai regimul deductibilitii n cazul provizioanelor.

  141. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit.

  142. Ce reprezint din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern?

  143. Care sunt termenele de plat n cazul impozitului pe profit?

  144. O societate comercial, platitoare de impozit pe profit, obine n perioada ianuarie-martie

  venituri totale in suma de 125.000 lei, din care 65.000 lei sunt venituri din activitatea unui bar de

  noapte. Cheltuielile totale efectuate n scopul realizrii veniturilor sunt n sum de 80.000 lei, din

  care 30.000 lei au rezultat din activitatea de bar de noapte. Determinati impozitul pe profit.

  145. O organizaie nonprofit realizeaz urmtoarele venituri:

  - venituri din cotizaiile i taxele de nscriere a membrilor 15.000 lei;

  - venituri din donaii si sponsorizari 21.000 lei;

  - venituri din fonduri europene nerambursabile 25.000 lei;

  - venituri din activiti comerciale 15.000 lei.

  Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:

  -cheltuieli aferente activitatii nonprofit 40.000 lei

  -cheltuieli aferente activitilor comerciale 8.000 lei.

  Cursul de schimb este 1 euro = 4,3 lei. S se determine impozitul pe profit.

  146. Situaia la 31.12. N la o societate comercial se prezint astfel:

  -venituri totale 52.000 lei, din care dividende (contul 761) 2.000 lei;

  -cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit aferenta trimestrului

  anterior 1.000 lei i cheltuieli de protocol 2.000 lei.

  Determinati rezultatul impozabil.

 • 147. Pentru deplasarea unui salariat n interes de serviciu intr-o alata localitate pe o perioada de 3

  zile i se acorda acestuia un avans spre decontare de 700 lei, reprezentnd diurna, cheltuielile de

  deplasare i costurile de cazare. Societatea acorda o diurna de 50 lei/zi. La ntoarcere, salariatul

  aduce urmatoarele documente pentru justificarea avansului: bonuri benzina de 150 lei, factura de

  la hotel 240 lei i restul n mumerar. Determinai limita legal de deductibilitate pentru diurna

  acordata salariatului.

  148. Societatea nregistreaz urmatoarele cheltuieli sociale:

  -ajutor pentru nmormntare 8.000 lei;

  -cadourile salariailor i copiilor minori ai acestora 6.000 lei;

  -bilete de tratament i odihn acordate salariailor 7.000 lei.

  Determinati deductibilitatea cheltuielilor sociale n cazul n care fondul de salarii este 250.000

  lei.

  149. La sfritul anului N dispunem de urmatoarele date:

  -venituri totale 65.000 lei, din care venituri din dividende de la persoane juridice romne 10.000

  lei;

  -cheltuieli totale 30.000 lei, din care amenzi si penaliti datorate statului 2.000 lei i impozit pe

  profit aferent trimestrului III 4.000 lei;

  -capital social 10.000 lei;

  -rezerva legal din anii precedenti 60 lei.

  Determinati profitul impozabil.

  150. O societate comercial datoreaza dobnzi n valoare de 10.000 lei, pentru un mprumut

  primit de la un asociat. Rata dobnzii mprumutului este de 6% iar rata de referinta a BNR este

  de 4%. Gradul de ndatorare este mai mic dect 3. Ce se ntmpl dac gradul de ndatorare ar fi

  mai mare dect 3?

  151. O societate comercial realizeaz urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I

  din anul 2013:

  -venituri din vnzarea mrfurilor 60.000 lei;

  -venituri din prestarea de servicii 20.000 lei;

  -venituri din dividende primite de la o societate comerciala romn 1.000 lei;

  -cheltuieli cu mrfurile vndute: 40.000 lei;

  -cheltuieli cu serviciile de la teri (serviciile sunt necesare i exist contracte ncheiate) : 10.000

  lei;

  -cheltuieli de protocol 1.000 lei;

  -cheltuieli salariale 2.000 lei;

  -cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romne 3.000 lei;

 • -cheltuieli cu tichetele de masa: 800 lei, din care 200 lei peste limita legala.

  Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.

  152. La 30 iunie, o societate comercial platitoare de impozit pe profit prezinta urmatoarea

  situatie financiara:

  -venituri totale impozabile: 500.000 lei

  -cheltuieli totale 350.000 lei, din care:

  cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I: 10.000 lei;

  cheltuieli reprezentnd majorri de ntrziere i penalizri pentru neplata la termen a

  TVA: 6.000 lei.

  Determinai impozitul pe profit datorat n trimestrul II.

  153. La sfritul anului 2012, o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net de

  250.000 lei. Acionarii societii sunt o persoan fizic romn ce deine 30% din capitalul social

  i o persoan juridic romn care deine din anul 2001 70% din capitalul social. n condiiile n

  care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de 50% determinai:

  Valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut;

  Impozitul pe dividende;

  Valoarea dividendului net pe beneficiari;

  pn la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende

  154. Un contribuabil pltitor de impozit pe profit ncheie un contract de sponsorizare conform

  legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei. Contractul de

  sponsorizare se incheie la data de 01.02. N. Cifra de afaceri este de 1.000.000 lei

  Determinai impozitul pe profit.

  155. La o societate comercial se constat un minus la materiile prime de 5.000 lei, care nu

  poate fi imputat. Materiile prime nu sunt asigurate.

  Care sunt incidenele din punct de vedere fiscal?

  156. Valoarea contabila a unui brevet este de 12.000 lei, durata normala de functionare este de 5

  ani. Din punct de vedere contabil, brevetul se amortizeaz degresiv, iar din punct de vedere

  contabil, brevetul se amortizeaz degresiv, iar din punct de vedere fiscal, utilajul se amortizeaz

  liniar. Precizai efectul asupra rezultatului fiscal.

  157. O persoana este evaluator imobiliar. Aceasta efectueaza plati anticipate in contul

  impozitului pe venit n sum de 1.200 lei(300 pe trimestru). La sfritul anului constat

  realizarea urmtoarelor venituri i cheltuieli:

  -lei-

 • Indicatori Sume

  Venituri din prestarea activitatii de

  evaluator

  95.000

  Venituri din sponsorizari 10.000

  Cheltuieli:

  - cheltuieli cu materialele

  - cheltuieli cu chiria

  -cheltuieli cu personalul angajat

  -cheltuieli cu energia electrica, telefon,

  apa, gaze

  -cheltuieli cu sponsorizarea

  -cheltuieli cu protocolul

  -alte cheltuieli deductibile

  20.000

  12.000

  10.000

  25.000

  3.000

  2.500

  4.000

  Separat de cheltuielile de mai sus se inregistreaza o cheltuiala cu amenzile de 2.200 lei

  pentru nerespectarea unor reglementari legale.

  Determinati impozitul pe veniturile nete din activitati independente.

  158. O persoana realizeaza ntr-un an urmatoarele venituri:

  - n ianuarie: 4.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare;

  - n septembrie: 12.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere

  monumentale.

  Determinati impozitul anual.

  159. Cu ocazia zilei de 8 Martie, un angajator oferea fiecarei angajate un cadou in valoare de 250

  lei, reprezentnd produse cosmetice. De asemenea cu ocazia aceleiasi zile fiecare anagajata a

  primit si un bilet la concert n valoare de 50 lei. Determinati partea care va fi inclusa in venitul

  impozabil.

 • 160. O persoana fizica are in intretinere un parinte. Parintele obtine lunar venituri din pensii de

  220 lei si venituri din indemnizatii de 240 lei. Determinati din punctul de vedere al deducerii

  personale daca parintele poate fi considerat persoana aflata in intretinere.

  161. O persoana fizica are venituri din pensie de 180 lei/luna. In plus, obtine venituri in suma de

  40 lei lunar din dobinzi aferente depozitelor 50 lei. Determinati din punctul de vedere al

  deducerii personale daca persoana fizica poate fi considerata persoana aflata in intretinere.

  162. O persoana obtine la locul de munca un salariu de baza brut de 2.000 lei, iar ca urmare a

  schimbarii domiciliului in cadrul aceleiasi localitati benficiaza de o indemnizatie de instalare de

  75% din salariul de baz. Aceast persoan are n ntreinere soia i mama, prima nu obine

  venituri, iar a doua obine venituri de 200 lei din pensii i deine un teren agricol de 25.000 m2.

  Determinati contributiile salariale si impozitul pe veniturile din salarii.

  163. O persoana obtine lunar un salariu de baza brut de 2.400 lei. Pentru completarea veniturilor

  personale, persoana respectiva desfasoara o activitate independenta, cu program redus, obinnd

  un salariu lunar de baza brut de 900 lei. Contribuabilul nu are persoane in intretinere.

  Determinati contributiile sociale si impozitul pe veniturile din salarii.

  164.O persoana fizica obtine din inchirierea unui apartament un venit lunar de 2.400 lei pentru

  tot anul calendaristic, incepnd cu luna ianuarie pn n luna decembrie. La sfritul anului se

  constat c persoanele aflate n chirie au efectuat cheltuieli ce cad in sarcina proprietarului n

  sum de 2.000 lei. Determinai impozitul sub form de pli anticipate i impozitul final.

  165. Care este baza impozabil, ce tip de impozit se pltete i care este cota de impozit aferent

  transferului dreptului de proprietate asupra prilor sociale de la cedent la cesionar n cazul unei

  societi comerciale cu rspundere limitat?

  166. O societate comercial pltete dividende ctre un acionar n valoare de 8.000 lei.

  Determinai impozitul pe venit din dividende datorat.

  167. Prezentati modalitatea de plata de determinare a impozitului de plata pentru:

  - o pensie de 1.500 lei;

  - o pensie de 900 lei;

  -o pensie de 700 lei;

  168. O persoan realizeaz ntr-o lun urmtoarele venituri:

  a) ctig n aceiai zi de la dou cazinouri diferite sumele de 2.500 lei, respectiv 4.000 lei;

  b) ctig un premiu n sum de 2.000 lei.

  Determinai impozitul pe veniturile din jocurile de noroc i premii.

  169. Care este diferena ntre impozitarea salariului la locul principal de munc comparativ cu alt

  loc de munc.

 • 170. Ce este creditul fiscal extern acordat persoanelor fizice. Prezentai exemple.

  171. Un salariat obine n luna ianuarie 2013 un salariu de baz de 1.600 lei i sporuri n valoare

  de 200 lei. Fiind membru al sindicatului pltete o cotizaie de 5 lei. Are n ntreinere 1 copil

  minor. S se determine impozitul pe salariu.

  172. O persoan fizic a cumprat pe data de 25 mai 2009 un apartament la un pre de 50.000

  euro. El vinde locuina n data de 29 noiembrie 2013 la un pre de 60.000 euro. Cursul de schimb

  de la data achiziiei a fost de 3,69 lei / euro, iar de la data vnzrii este de 4,31 lei / euro. S se

  determine impozitul datorat cu ocazia vnzrii apartamentului.

  173. O salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz, pe baza unui

  contract de munc cu timp normal, urmtoarele venituri, n luna martie 2013:

  -salariu de baz = 1.700 lei;

  -spor de vechime = 20%;

  -20 tichete de mas n valoare de 9,35 lei/tichet.

  -un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei.

  Salariata are n ntreinere 2 copii minori. S se determine impozitul pe salarii.

  174. Un salariat obine n luna ianuarie 2013 un salariu de baz de 1.400 lei i sporuri n valoare

  de 400 lei. Fiind membru al sindicatului pltete o cotizaie de 10 lei. Are n ntreinere 2 copii

  minori. S se determine impozitul pe salariu.

  175. Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o societate comercial pentru a fi ncadrat n

  categoria microntreprinderilor?

  176. Ce se ntmpl dac pe parcursul anului veniturile impozabile realizate de o societate

  comercial supus impozitului pe veniturile microntreprinderilor depesc cuantumul a 65.000

  euro. Ce curs de schimb se ia n calcul?

  177. Care sunt veniturile ce nu se iau n calcul la determinarea impozitului pe veniturile

  microntreprinderilor?

  178. O microntreprindere realizeaz urmtoarele venituri: 2.400 lei n TR I, 10.500 lei n TR II,

  28.000 lei n TR III, 38.000 lei n TR IV. n trimestrul al II-lea achiziioneaz o cas de marcat n

  valoare de 200 lei. S se determine care este impozitul datorat pentru ntregul an.

  179. O societate comerciala la data de 31 decembrie a anului precedent a realizat urmatoarele

  venituri:

  -din vanzarea produselor finite 160.000 lei;

  - din vanzarea mrfurilor 90.000 lei;

  -din subvenii de exploatare 40.000 lei;

  -din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare 16.000 lei;

 • -curs euro la data de 31 decembrie 4,4287 lei/euro.

  Determinati daca societatea poate sa opteze n continuare pentru impozitul pe veniturile

  microntreprinderilor

  180. O persoana juridica platitoare de impozit pe veniturile micrintreprinderilor realizeaza

  urmatoarele venituri si cheltuieli conform balantei de verificare:

  Trimestrul I: ianuarie-martie

  Ct.704. Venituri din servicii prestate 1.600 lei;

  Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 900 lei;

  Trimestrul II: aprilie-iunie

  Ct.704. Venituri din servicii prestate 1.500 lei;

  Ct.705. Venituri din studii i cercetri 3.000 lei;

  Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 2.000 lei;

  Trimestrul III: iulie-septembrie

  Ct.704. Venituri din servicii prestate 2.000 lei;

  Ct.705. Venituri din studii i cercetri 3.000 lei;

  Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 2.80 lei;

  Trimestrul IV: octombrie-decembrie

  Ct.704. Venituri din servicii prestate 3.000 lei;

  Ct.705. Venituri din studii i cercetri 4.000 lei;

  Ct.707. Venituri din vnzarea mrfurilor 5.000 lei;

  n Trimestrul IV societatea comerciala achizitioneaza o casa de marcat in suma de 1.000

  lei.

  Cota de impozit pe veniturile microntreprinderilor este de 3%, iar societetea nu

  realizeaza venituri nesupuse impozitului asupra veniturilor microintreprinderilor.

  Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor.

  181. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o suprafa construit

  desfurat de 100 mp, o mansard locuibil cu o suprafa construit desfurat de 20 mp i o

  pivni utilizat pentru a stoca diferite materiale, cu o suprafa construit desfurat de 10 mp.

  Determinai impozitul pe cldiri.

  182. Prezentai modul de calcul a impozitului pe cldiri n cazul cldirilor deinute n proprietate

  de persoanele juridice.

  183. Care sunt scadenele de plat n cazul impozitului pe cldiri.

  184. O cldire are o suprafa util de 120 mp. Care este suprafaa desfurat?

 • 185. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o suprafa construit

  desfurat de 100 mp i se situeaz n zona B a unei localiti de rang I-coeficient de corecie

  2,4. Determinai impozitul pe cldiri.

  186. Prin hotrrea consiliului local al unei localiti s-a stabilit o cot de impozit pe cldirile

  deinute deinute de persoanele juridice de 1% i respectiv de 10% n cazul imobilelor

  nereevaluate ncepnd cu anul 2008, inclusiv. O societate comercial deine un imobil cu

  valoarea de inventar de 120.000 lei, imobilul nefiind reevaluat din anul 2005, i un imobil

  reevaluat n anul 2011. S se determine impozitul pe cldiri datorat n anul 2012.

  187. Un contribuabil datoreaz impozit pe cldiri anual de 300 lei. Prezentai modalitatea de

  plata a impozitului. Cum se determina in cazul in care contribuabilul a achizitionat imobilul la 20

  aprilie?

  188. Prezentai modul de determinare a impozitului pe mijloacele de transport n cazul

  autoturismelor.

  189. O persoan fizica detine un autoturism cu capacitatea cilindrica de 2.400 cm3 i un

  microbuz cu o capacitate cilindrica de 2.500 cm3. Determinati impozitul pe mijloacele de

  transport datorata de persoana fizica daca in cazul autoturismului taxa unitar/200 cm3 este de 70

  lei iar n cazul microbuzului este de 25 lei.

  190. Ce obligaii are din punct de vedere fiscal o persoan fizic ce achiziioneaz un imobil?

  191. n ce condiii se acord bonificaia n cazul impozitului pe cldiri i ce categorii de

  contribuabili beneficiaz de ea?

  192. Enumerai impozitele i taxele locale.

  193. Prezentai cum se determin impozitul pe mijloacele de transport achiziionate n cursul

  anului.

  194. O persoan juridic deine n patrimoniu o cldire amortizat integral care a fost

  achiziionat cu un pre de 78.000 lei. n condiiile n care consiliul local practic cotele maxime

  de impozitare prevzute n Codul fiscal, s se determine impozitul pe cldiri datorat.

  195. S se determine impozitul pe mijloacele de transport n cazul unui autoturism cu o

  capacitate cilindric de 1.340 cmc ce a fost achiziionat pe 12 mai. Impozitul unitar este cel

  stabilit de Codul fiscal.

  196. Ce reguli se aplic n cazul impozitului pe cldiri care fac obiectul unui leasing financiar?

  197. Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?

  198. Ce este livrarea intracomunitar i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a fi scutit de TVA

  cu drept de deducere.

 • 199. Care este locul livrrii de bunuri n cazul vnzrilor la distan, din punctul de vedere al

  TVA.

  200. Cnd intervine exigibilitatea TVA n cazul livrrilor intracomunitare de bunuri.

  201. Cnd intervine exigibilitatea TVA n cazul achiziiilor intracomunitare de bunuri.

  202. Care este locul achiziiei intracomunitare de bunuri.

  203. Care este diferena ntre o persoan nregistrat n scop de TVA conform art 153 din Codul

  fiscal i o persoan nregistrat n scop de TVA conform art 1531 din Codul fiscal?

  204. Ce documente, registre, declaraii se completeaz n cazul unei livrri intracomunitare de

  bunuri?

  205. Cum se analizeaz din punct de vedere fiscal cheltuielile cu protocolul?

  206. Conform prevederilor legislative n vigoare n anul 2014 cnd ia natere dreptul de deducere

  a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan impozabil de la o persoan impozabil care

  aplic sistemul TVA la ncasare?

  207. O societate comecial realizeaz n cursul anului 2013 urmtoarele operaiuni:

  -livrri de bunuri taxabile 920.000 lei;

  -prestari de servicii scutite cu drept de deducere 450.000 lei;

  -prestari de servicii scutite fara drept de deducere 310.000 lei.

  Poate aplica sistemul TVA la incasare in anul urmator?

  208. Care sunt cotele de TVA n Romnia? n ce cazuri se aplica cota de TVA de 5 %?

  209. O societate comercial nregistrat n scop de TVA realizeaz n luna mai urmtoarele

  operaiuni:

  -achiziioneaz 1.000 Kg de deeuri de metale neferoase la preul de 2 lei/Kg, fr TVA;

  -achiziioneaz 2.000 Kg de deeuri de metale neferoase la preul de 2 lei/Kg, fr TVA;

  -livreaz 1.500 Kg de fructe la preul de 2,5 lei/Kg, fr TVA.

  Toate achiziiile/livrrile se fac pe plan intern de la/ctre persoane nregistrate n scop de

  TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperate aferent lunii mai.

  210. Un importator primete din strintate (din afara UE) marf n valoare de 1.000 lei. Taxele

  vamale sunt de 25%, iar accizele sunt de 150 lei. S se calculeze taxa pe valoarea adugat n

  vam aferent mrfii (cota TVA = 24%).

  211. Precizai ce fel de persoane sunt cele de mai jos din punctul de vedere al TVA:

  - o persoan fizic care efectueaz servicii de contabilitate pe baz de contract individual

  de munc cu S.C. ALFA S.A.;

  -Ministerul Sntii;

  -cantina proprie pentru salariaii Ministerului Educaiei i Cercetrii;

  -S.C. X S.R.L. efectueaz prestri servicii vopsitorie auto cu CA > 65.000 euro;

 • -S.C. BETA efectueaz numai operaiuni de acordare credite;

  -S.C. Z S.R.L. efectueaz comer en-detail cu produse alimentare cu CA < 65.000 euro;

  212. S.C. Alfa S.R.L, cu sediul n Trgovite, Romnia, nregistrat n scopuri de TVA n

  Romnia conform art 153 livreaz ctre ABC cu sediul n Ungaria, nregistrat n scop de TVA

  n Ungaria, ciuperci n valoare de 5.000 euro, fr TVA. Ciupercile sunt transportate din

  Romnia n Ungaria de ctre ABC. Curs de schimb 1 euro = 4,3 lei. Analizai operaiunea din

  punctul de vedere al lui Alfa, stabilind i ce obligaii are din punctul de vedere al TVA.

  213. S.C. Beta S.R.L, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat n scop de TVA n Romnia,

  livreaz ctre Fancy, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Frana, televizoare n valoare de

  2.000 lei, fr TVA. Fancy dispune ca televizoarele sa fie transportate ctre depozitul su din

  Braov. Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui Beta, stabilind i ce obligaii are din

  punctul de vedere al TVA. S.C. Grup S.R.L, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat n

  scop de TVA n Romnia, livreaz ctre societatea Damo, ntreprindere mic din Bulgaria,

  televizoare n valoare de 5.000 lei, fr TVA. Televizoarele sunt transportate din Romania n

  Bulgaria de ctre Damo. Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui Grup, stabilind i ce

  obligaii are din punctul de vedere al TVA.

  214. O societate comerciala aplica sistemul TVA la incasare din data de 1 ianuarie 2013, cu

  perioada fiscala trimestrul. In trimestrul al II-lea al anului 2013 depaseste plafonul de 2.250.000

  lei. Ce obligatii are aceasta?

  215. S.C. Champ S.R.L cu sediul n Piteti, nregistrat n scop de TVA n Romnia, importator

  de ciuperci, achiziioneaz de la ELSO, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Ungaria

  ciuperci n valoare de 15.000 euro ce vor fi transportate din Ungaria n Romnia de ctre Champ.

  Plecat n Ungaria s negocieze preul acestora, directorul lui Champ achiziioneaz de la

  FARTO, librrie n Ungaria, nregistrat n scop de TVA n Ungaria, etichete n valoare de 200

  euro pe care le aduce apoi n Romnia cu maina personal. Cursul schimb 1 euro = 4,3 lei.

  Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui SC Champ SRL, stabilind i ce obligaii are

  din punctul de vedere al TVA

  216. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B, nregistrat n

  scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat n scop

  de TVA n Romnia (art 153). Transportul se face de la sediul lui A din Romnia la sediul lui C

  din Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul

  lor, precum i obligaiile ce revin celor trei pltitori de TVA.

  217. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B, nregistrat n

  scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat n scop

  de TVA n Frana. Bunurile sunt transportate de B din Romnia n Frana. Analizai spea din

 • punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin

  celor trei pltitori de TVA.

  218. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B, nregistrat n

  scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat n scop

  de TVA n Serbia. Bunurile sunt transportate de B din Romnia n Serbia. Analizai spea din

  punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin

  celor trei pltitori de TVA.

  219. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre B, nregistrat n

  scop de TVA n Frana (art 153) (nestabilit i nenregistrat n scop de TVA n Romnia), care

  la rndul su livreaz bunuri ctre C, persoan impozabil (sau juridic neimpozabil) din

  Romnia. Transportul este realizat de B (sau n contul lui B) de la sediul lui A din Romnia la

  sediul lui C din Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul

  operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin celor trei pltitori de TVA.

  220. O persoan impozabil nregistrat n scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal

  achiziioneaz un imobil, n valoare de 240.000 lei, fr TVA, n anul 2011 n vederea

  desfurrii de operaiuni cu drept de deducere i deduce integral taxa pe valoarea adugat la

  data achiziionrii. n anul 2013 nchiriaz n ntregime imobilul n regim de scutire de taxa pe

  valoarea adugat. n ce const ajustarea TVA n acest exemplu?

  221. S.C. Transportatorul nregistrat n scop de TVA conform art 153 din Codul fiscal n

  Romnia, presteaz servicii de transport pentru societatea GAMA stabilit n Germania i

  nregistrat n scop de TVA n Germania. Bunurile se transport din Romnia n Germania.

  GAMA i comunica Transportatorului codul de nregistrare n scop de TVA din Germania. Preul

  serviciului = 1000 euro, fr TVA. Cursul de schimb: 1 euro = 4 lei. Analizai spea din punctul

  de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor

  de TVA.

  222. Societatea Consultantul stabilit n Romnia, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art

  153), presteaz servicii de consultan contabil pentru societatea BETA, stabilit i nregistrat

  n scop de TVA n Frana. Preul serviciului este 400 euro fr TVA. Cursul de schimb: 1 euro =

  4,3 lei. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor,

  precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA.

  223. SC Alfa, stabilit n Romnia si nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde catre

  societatea Beta, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria, fructe, care sunt transportate

  din Buzau, de la sediul societatii Alfa, in Oradea, unde Beta are o sucursala. Explicati ce fel de

  operatiune realizeaza Alfa si care este regimul de TVA aplicabil.

 • 224. Societatea Alfa, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153), vinde locuine de lemn

  ctre persoane fizice din Germania, n valoarea de 250.000 euro. Casele sunt construite n

  Romnia pe componente, se transport n Germania i, conform contractului, sunt instalate n

  locurile indicate de beneficiari. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul

  operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA.

  225. Un furnizor i acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor reduceri comerciale.

  Se cunosc urmtoarele informaii:

  -pre de vnzare 2.000 lei;

  -rabat 10% i remiz 5% acordate pentru mrfurile vndute.

  S se calculeze TVA aferent mrfurilor vndute ctre furnizor.

  30. SC Alfa, stabilit n Romnia si nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde catre

  societatea Beta, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria, fructe, care sunt

  transportate din Romnia n Ungaria de ctre Beta.

  Ce operatiune realizeaza SC Alfa si care sunt conditiile pentru ca SC Alfa sa poata

  considera operatiune scutita cu drept de deducere?

  226. O persoan juridic, nregistrat n scop de TVA care activeaz n domeniul productiei de

  mobilier realizeaza in luna iunie urmatoarele operatiuni:

  -achizitie de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 lei, pre fr

  TVA;

  -achizitii de materiale consumabile 250.000 lei, pre fr TVA;

  -inregistrarea de facturipentru cazarea personalului trimis in delegatie 25.000 lei, pret fara

  TVA;

  -achizitionarea de produse alcoolice si de tutun destinate activitatii de protocol 15.000 lei,

  pret fara TVA;

  -livrarea de produse finite(mobilier) 1.450.000 lei, pret cu TVA.

  Toate operatiunile se desfasoara in Romnia, furnizorii si clientii fiind persoane

  inregistrate in scop de TVA in Romania.

  a) Determinati TVA aferenta lunii iunie;

  b) Stiind ca la sfritul lunii mai societatea raportase TVA de recuperat n valoare de

  2.500 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul

  statului la sfritul lunii iunie.

  227. Ce produse se ncadreaz n categoria produselor supuse accizelor armonizate?

  228. Prezentai modul de determinare a accizelor n cazul igaretelor.

  229. Precizai care sunt condiiile pentru antrepozitul fiscal n cazul accizelor.

  230. Prezentai ce este operatorul nregistrat i operatorul nenregistrat n cazul accizelor.

 • 231. Prezentai momentul exigibilitii accizelor n cazul produselor supuse accizelor

  armonizate.

  232. Prezentai exigibilitatea accizelor n cazul produselor supuse accizelor nearmonizate.

  233. Un agent economic import o cantitate de 10 buc. blnuri naturale. Acestea au un

  pre extern unitar de 1.000 euro, iar cheltuielile efectuate cu transportul pe parcursul

  extern sunt de 100 euro. Taxa vamal aferent acestui import este 10%, accizele sunt

  cele prevazute de Codul fiscal, respectiv 50 Euro/bucata blana naturala. Cursul de

  schimb este 1 euro = 4,3 lei. S se determine accizele.

  234. S se determine acciza n cazul berii cunoscnd urmtoarele date: eliberarea n

  consum are loc n luna martie, cantitatea 700 sticle a 0,33 litri, numrul de grade Plato 4.

  Acciza unitar este de 0,8228 Euro/hl grad Plato, iar cursul de schimb este de 4,5223

  lei/euro.

  235. Un agent economic produce 60.000 de sticle de vin linistit si 10.000 sticle de vin

  spumos, la 0,7 litri fiecare, pentru comercializare. Concentraia alcoolic a vinului este

  de 12%. Determinati acciza de plata, tiind c acciza unitara este 34,05 euro/hl, iar cursul

  de schimb este de 4,5223.

  236. Un agent economic produce o cantitate de coniac de 150 hl. Concentraia alcoolic a

  coniacului este de 35%. Determinai acciza de plat, tiind c acciza unitar este de

  1.000 Euro/hl, iar cursul de schimb este de 4,5223/Euro.

  237. Un agent economic produce 20.000 pachete de tigarete a 20 tigarete fiecare. Pretul

  maxim cu amnuntul declarat de agentul economic este de 15 lei/pachet. Determinati

  acciza totala stiind ca acciza unitara este de 51,49 euro/1.000 tigarete, cursul de schimb

  este de 4,5223 lei/euro, acciza ad valorem este de 19% iar acciza minima este de 79

  Euro/1.000 tigarete.