FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

of 52 /52
FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Embed Size (px)

description

FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2. NOTIUNI GENERALE. Volumul de informaţii vehiculate în cadrul unei unităţi medicale este uriaş, fiind direct influenţat de fluxul pacienţilor cât şi de obligativitatea păstrării unor fişe detaliate cu istoricul medical al acestora. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Page 1: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA

ILEA MIHAIL-OVIDIU

TEMA 2

Page 2: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

NOTIUNI GENERALE

• Volumul de informaţii vehiculate în cadrul unei unităţi medicale este uriaş, fiind direct influenţat de fluxul pacienţilor cât şi de obligativitatea păstrării unor fişe detaliate cu istoricul medical al acestora.

• Implementarea unui sistem informatic care să asigure reducerea semnificativă a timpul necesar accesării informaţiilor medicale ale pacienţilor, dar şi a costurilor implicate de administrarea arhivelor fizice poate creşte eficienţa unităţii medicale cu până la 6%

Page 3: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

NOTIUNI GENERALE

Fişa Electronică a Pacientului• facilitează colectarea informaţiilor medicale despre

pacienţi, • asigură accesul facil şi rapid la informaţiile

înregistrate în timpul vizitelor pacietului (anamneză, examinare fizică, diagnosticare, recomandări, servicii livrate, concedii medicale recomandate, medicamente prescrise, servicii medicale livrate în cursul consultaţiei)

• permite vizualizarea imediată a rezultatelor trimiterilor medicale.

Page 4: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

NOTIUNI GENERALE

• Prin eliminarea hârtiei se reduce timpul necesar completării şi transmiterii informaţiilor despre pacienţi către medici, scăzând atât costurile administrative cât şi cele operaţionale, prin eliminarea timpilor morţi.

• dispar problemele legate de scrisul ilizibil de pe documente, informaţiile fiind salvate în format electronic în sistem.

Page 5: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

NOTIUNI GENERALE

• Datorită posibilităţii de accesare rapidă a întregului istoric medical al pacientului, inclusiv eventuale alergii sau medicaţiei anterioară, sistemul elimină erorile umane în administrarea tratamentului şi creşte siguranţa pacienţilor.

• Prin salvarea tuturor informaţiilor ce ţin de istoricul medical al pacienţilor şi programarea consultaţiilor într-o bază unică de date, se asigură acurateţea datelor şi disponibilitatea acestora faţă de toţi utilizatorii sistemului.

Page 6: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Funcţionalităţi

Page 7: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

acces medic

• Permite accesul medicului la programul de lucru şi lista consultaţiilor programate într-un interval de timp dat, informaţia putând fi filtrată după:

• Data consultaţiei;• Numele şi prenumele pacientului;• Starea consultaţiei;• Clinica;• Specialitatea;• Diagnosticul;

Page 8: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

editarea datelor aferente consultaţiei

• Inregistrarea datelor culese în anamneză sau prin examinarea fizică, înregistrarea datelor caracteristice consultaţiei de specialitate, a diagnosticelor, recomandărilor şi a medicamentelor prescrise;

• Înregistrarea trimiterilor la analize, a procedurilor realizate în cadrul consultaţiei şi a programelor de prevenire aplicate;

Page 9: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

editarea datelor aferente consultaţiei

• Înregistrarea alergiilor şi bolilor cronice;• Vizualizarea documentelor scanate ale

pacientului şi ale contractelor acestuia;• Tipărirea fişei de consultaţie şi a reteţei;

Page 10: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Asigură accesul la istoricul medical al pacientului şi permite modificarea sau înregistrarea de noi date medicale precum reţete, trimiteri la analize, cereri de reţete din partea pacientului, diagrame stomatologice, mesaje între medici cu privire la pacient, contractele pacientului;

Page 11: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

-Permite vizualizarea informaţiilor medicale înregistrate pentru pacientul respectiv: diagnostice, servicii, vaccinări, programe de prevenire, medicamente prescrise, rezultatele analizelor, boli cronice, spitalizări, anamneză, alte documente

-Permite ştergerea sau adăugarea de servicii în cadrul trimiterilor la analize;

Page 12: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Asigură înregistrarea, vizualizarea şi urmărirea statusului observaţiilor făcute de medic, altele decât cele înregistrate în consultaţie, care se pot referi sau nu la pacient; Permite managementul complet al rezultatelor analizelor medicale, permiţând înregistrarea rezultatelor, a recoltării probelor, aprobarea sau modificarea rezultatelor, vizualizarea istoricului rezultatelor, raportarea rezultatelor modificate şi neaprobate

Page 13: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

1.fişa electronică va cuprinde istoricul medical al fiecărui pacient în parte:alergii, vaccinări, rezultatele analizelor.2.Diagnosticele vor fi prezentate într-o formă standardizată3.Datele sunt confidenţiale, neexistând pericolul să ajungă la anagajatori şi vor putea fi accesate doar de medic în prezenţa pacientului, prin conectarea celor două carduri

Page 14: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

FIŞA ELECTRONICA A PACIENTULUI

• -Dosarul va fi implementat treptat, până când toate spitalele vor fi informatizate.-Pentru eliberarea reţetei electronice, medicul va avea nevoie doar de conexiune la Internet-Pacientul va merge la farmacie cu cardul de sănătate şi îşi va putea ridica reţeta, iar dacă nu-şi va găsi toate medicamentele la o singură farmacie, are posibilitatea să-şi elibereze reţeta fracţionar.

Page 15: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

FISA PACIENTULUI

Page 16: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 17: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 18: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 19: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Terminologie

CPR – COMPUTERIZED PATIENT RECORD

EPR - ELECTRONIC PATIENT RECORDEHR - ELECTRONIC HEALTH RECORDPMR – PERSONAL MEDICAL RECORD

DES – Dosarul Electronic de Sănătate

Page 20: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

FIŞA ELECTRONICA A PACIENTULUI

• ACCESIBILITATE DIN DIVERSE LOCURI, MAI MULTE PERS.• UŞOR DE CITIT, CĂUTARE FACILĂ A INFORMAŢIEI• SUPORT BUN PENTRU ANALIZA DATELOR,

PENTRU DECIZIE• NECESITĂ PERSONAL PREGĂTIT• TIMP DE COMPLETARE MAI MARE• COST MAI RIDICAT

Page 21: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

STRUCTURA EHR

Page 22: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 23: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Elemente de risc

• Elemente de risc legate de securitatea sistemelor informatice pot fi:

• penetrarea sistemului,• utilizarea eautorizata,• virusi,• viermi,• programe distructive,• sabotaj,• dezastre.

Page 24: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Mecanismele de securitate folosesc o combinatie derestrictii logice si fizice pentru a asigura un nivel deprotectie mai mare decat este posibil doar cu una dintre ele:-securitatea fizica,-mijloace de autentificare(ID,parola),-firewall,-aplicatii de securitate -programe anti-virus.

Page 25: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

-Caracterul privat al informatiei se reflecta in dreptul de a alege conditiile si masura in care informatia este folosita in comun de catre mai multe parti implicate in procesul medical.-Caracterul privat se refera la libertatea individuluide a nu fi deranjat sau controlat,personal sau relativ lainformatia personala.

Page 26: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

-Instruirea personalului este un element cheie pentru asigurarea securitatii informatiei si a sistemului.-Personalul trebuie sa fie informat asupra consecintelor accesului neautorizat si a informatiei incorect folosite,asupra protocoalelor de verificare si asupra masurilor curente de marire a responsabilitatii in ceea ce priveste securitatea

Page 27: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

SIUI

Page 28: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Ce face?

Page 29: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

-Are un sistem unic de raportare, gândit exclusiv pentru decontare-Teoretic asigură colaborarea la nivel naţional a furnizorilor de servicii-Teoretic asigură un control al folosirii fondurilor în sistem-Teoretic asigură implementarea legislaţiei şi a normelor de aplicare-Accesul on-line pentru autorizarea şi validarea serviciilor

Page 30: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

Ce NU POATE să facă...

Page 31: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2

-Cardul Naţional de Asigurat-Gestionarea dosarului medical al asiguraţilor-Portalul naţional al asiguraţilor-Integrarea cu sistemul de management al Ministerului Sănătăţii

Page 32: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 33: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 34: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 35: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 36: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 37: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 38: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 39: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 40: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 41: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 42: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 43: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 44: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 45: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 46: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 47: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 48: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 49: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 50: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 51: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2
Page 52: FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA ILEA MIHAIL-OVIDIU TEMA 2