FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · -...

of 31 /31
sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL Fisa de prezentare si declaratie Iulie 2012 1 Punct de lucru: Prel.Sos.Giurgiului, nr 33A, Com. Jilava, Jud.Ilfov. Telefon: 0732733766 Sediu Social: Prel.Sos. Giurgiului, nr 33A, Pavilion Adiministrativ, Camera11, Com.Jilava, Jud Ilfov Telefon: 0372 772666 FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE NECESARA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA : COLECTARE, TRANSPORT, PRETRATARE, TRATARE DESEURI INDUSTRIALE SI DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE SC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL Elaborat, Aprobat, Ing. Delia Tudor Director Executiv Ing. Liliana Pocol

Embed Size (px)

Transcript of FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · -...

Page 1: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 1

Punct de lucru: Prel.Sos.Giurgiului, nr 33A, Com. Jilava, Jud.Ilfov. Telefon: 0732733766

Sediu Social: Prel.Sos. Giurgiului, nr 33A, Pavilion Adiministrativ, Camera11, Com.Jilava, Jud Ilfov Telefon: 0372 772666

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE NECESARA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU

PENTRU ACTIVITATEA : COLECTARE, TRANSPORT, PRETRATARE, TRATARE

DESEURI INDUSTRIALE SI DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

SC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Elaborat, Aprobat,

Ing. Delia Tudor Director Executiv Ing. Liliana Pocol

Page 2: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 2

CUPRINS

1. DATE GENERALE ...................................................................................................................................... 3 2 . DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII ........................................................................................................... 4 2.1 Prezentarea activităţii /procese tehnologice................................................................................................... 5 2.2 Descrierea fluxului tehnologic ..................................................................................................................... 3 .DOTĂRI .........................................................................................................................................................13 3.1 Prezentarea dotarilor specifice...............................................................................................................……13 3.2 Bilanţ de materiale ........................................................................................................................................19 3.3 Utilităţi ..........................................................................................................................................................20 4 SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU .................................................21 4.1 Protecţia calităţii apelor .................................................................................................................................21 4.2 Protecţia calităţii aerului ................................................................................................................................23 4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor ............................................................................................... 25 4.4 Protecţia solului şi subsolului ...................................................................................................................... .26 4.5 Protecţia împotriva radiaţiilor ....................................................................................................................... 27 4.6 Protecţia peisajului,a ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii ...................................................... .27 4.7 Protecţia asezarilor umanei şi a zonelor de interes tradiţional ..................................................................... 28 4.8 Gestiunea deşeurilor ......................................................................................................................................29 4.9 Gestionarea substanţelor toxice şi periculoase ............................................................................................. 30 4.10 Gestiunea ambalajelor .............................................................................................................................. ..30 4.11 Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat .........................................31 4.12Alte informatii privind protectia mediului…………………………………………………………………31 4.13 Monitorizarea Calitatii Mediului ................................................................................................................34 7. Anexe...............................................................................................................................................................35

Page 3: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 3

1. DATE GENERALE.

Prezenta lucrare reprezintă Fişa de prezentare şi declaraţie pentru activitatile de colectare , tratare, pretratare ,reciclare, depozitare temporara si transfer a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice si activitatea de transport aferenta a acestora . Lucrarea a fost întocmită în conformitate cu conţinutul cadru din Anexa a II-a a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru activitatile mentionate , societatea detine Autorizatie de mediu nr 22/29.01.2012, revizuita la data de 03.02.2011,valabila pana la data de 29.01.2020, emisa de catre APM Ilfov.

Date de identificare ale societatii Denumire societate: SC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL Adresa Sediu social : Prelungirea Soselei Giurgiului, nr 33A, Comuna Jilava, Judet Ilfov –

pavilion administrativ, camera 11. Telefon/fax : 0372 772 666/ 0372 873 851 Cod unic de înregistrare (C.U.I.): RO 26143764 Număr de ordine în registrul comerţului: J23/2340/2009 Cod IBAN : RO 36 BTRL 0430 1202 T875 20XX Banca Transilvania – Sucursala O. Goga. Administrator : LILIANA POCOL Adresa Punct de lucru : Prelungirea Soselei Giurgiului, nr 33A, Comuna Jilava, Judet Ilfov Persoana de contact : Delia Tudor – Coordonator Punct de lucru, Responsabil de mediu, tel:

0732733766;

Activitatea de transport rutier se va desfăşura la nivelul întregului teritoriu al ţării, în perioadele în care nu va fi implicata în activitate autospeciala firmei , urmând a fi parcata în cadrul punctului de lucru al societatii situat în comuna Jilava, în apropierea drumului naţional DN5, judeţul Ilfov. În cadrul acestui punct de lucru va exista un spaţiu special amenajat pentru parcarea autospecialei.

Profilul principal de activitate al SC Eastern Europe Logistics & Management SRL este

colectare , tratare, pretratare , reciclare, depozitare temporara si transfer a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice si activitatea de transport aferenta a acestora.

Activitatea desfasurata este codificata cu codurile CAEN : - 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase - 3812- Colectarea deseurilor periculoase - 3821- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase - 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resurilor - 4676 – Comert cu ridicata al deseurilor al altor produse intermediare

Page 4: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 4

- 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri Conform Certificatului Constatator societatea poate desfăşura o serie de activităţi secundare, precum : - 3831 – Demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - 3900 – Activitati si servicii de decontaminare Copii ale Certificatului de înregistrate şi Certificatului Constatator sunt anexate la prezenta documentaţie.

Forma de proprietate. SC Eastern Europe Logistics & Management SRL este societate cu capital privat.

Regimul de lucru.

Structura de personal a punctului de lucru cuprinde 6 persoane distribuite astfel: - conducator punct de lucru : 1 persoana - coordonator tehnic: 1 persoana - operatori manipulare/ tratere deseuri: 2 persoane - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier de siguranta si persoana desemnata : 1 persoana. In functie de volumul de lucru si de o posibila extindere a capacitatii de producie, va fi angajat personal suplimentar. Programul de lucru este organizat intr-un schimb de lucru de 8 ore, cinci zile pe saptamina, respectandu-se programul sarbatorilor legale.

2. DATE SPECIFICE ACTIVITATII

2.1. Prezentarea activitatii / procese tehnologice . Proiectul a constat in amenajarea unei statii de colectare, tratare, reciclare, depozitare temporara a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice si activitatea de transport aferenta a acestora. Activitatea desfasurata se incadreaza in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si HG 1037/2010/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Activitatile desfasurate pe amplasament constau in : Colectarea si manipularea, pretratarea (reambalare) a deseurilor industriale; Depozitarea temporara a deseurilor industriale periculoase si nepericuloase. Pretratarea prin :

- Reambalare (unde este cazul) - Punere pe suport combustibil a deseurilor industriale( ex.: imbibare rumegus curat cu ulei uzat); - Tratarea cu absorbant a deseurilor industriale (se retin de ex. pelicule de ulei din emulsii si apa

se elimina la statii de epurare); Colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) – presupune receptia

deseurilor in vederea valorificarii prin firme specializate;

Page 5: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 5

Stocarea intermediara a deseurilor in vederea valorificarii /eliminarii( in sensul prevazut de HG 856/2002). Scopul depozitarii este pastrarea in conditii organizate, intr-un mod ce exclude contaminarea mediului, a deseurilor preluate, pina la inceperea transportarii lor catre neutralizare/ valorificare. Deseurile colectate de societate, se transporta cu mijloacele de transport ale societatii si ale subcontractantilor, de la baza de depozitare catre agentii economici autorizati pentru valorificare si /sau eliminare.

Conditionarea deseurilor pentru coincinerare si eliminare finala (are ca scop pregatirea deseurilor periculoase in vederea incadrarii in parametrii fizico-chimici acceptati pentru coincinerarea in fabricile de ciment si depozitarea finala pe depozite ecologice conforme).

La baza de depozitare nu se efectueaza operatiuni de neutralizare a deseurilor. Capacitatea maxima de depozitare a halei unde societatea isi desfasoara activitatea este de cca. 7000 to. Avind in vedere acest aspect societatea poate prelua deseuri , cu precadere, de la societatile industriale de capacitate mica si mijlocie care produc o cantitate relativ redusa de deseuri (tone/luna), atat de pe raza judetului Ilfov cat si din alte judete ale tarii.

2.2 Descriere flux tehnologic (cf. Tabel nr 1.- anexat)

A.Colectarea deseurilor / Aprovizionarea cu “materii prime” . Materiile prime se constituie din deseuri industriale ( periculoase si nepericuloase) si deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE). Deseurile periculoase si nepericuloase care fac obiectul colectarii sunt mentionate in:

- Anexa “Trasabilitatea deseurilor colectate de SC Eastern Europe Logistics& Management SRL”, potrivit Listei cuprinzand deseurile din Hotarirea de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Anexa Nr. 1A: Categorii de echipamente electrice si electronice, din HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

“Aprovizionarea” se realizeaza prin intermediul mijloacelor de transport apartinand societatii si unor firme de transport autorizate in acest scop ( subcontractanti) cu care societatea noastra detine contracte ( anexate). Colectarea se desfasoara astfel :

- Dupa incheierea contractelor de prestari servicii colectare deseuri si primirea comenzii ferme de preluare deseuri transmise de generatorul deseurilor catre societatea noastra, se programeaza si se comunica data/ora de efectuare a colectarii deseurilor. Se stabilesc detalii referitoare la modul de ambalare a deseurilor, necesarul de ambalaje de furnizat , cantitatile estimative.

- In functie de tipurile de ambalaj in care sunt depozitate deseurile si de cantitatile stocate de generator, EELOG stabileste tipul de autospeciala care va efectua tranportul deseurilor de la generator la punctul de lucru EELOG.

- Astfel se poate trimite masina societatii cu sofer ADR. Incarcarea se efectueaza de catre personalul generatorului (eventual cu ajutorul utilajelor/echipamentelor acestuia) sub supravegherea si indrumarea soferului EELOG, si uneori si cu participarea directa a acestuia la incarcare.

Page 6: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 6

- In cazul in care catitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate depasesc capacitatea de preluare a autoutilitarei EELOG, se trimite autospeciala (cu sofer ADR) apartinand unei societati autorizate de transport, cu care societatea noastra are contract .

In ambele cazuri obligatia soferilor la terminarea incarcarii , este sa verifice actele de insotire a transportului de deseuri periculoase. Preluarea deseurilor transportate la baza de depozitare se poate face numai daca sunt insotite de exemplarele Anexa 1, anexa 2 si anexa 3, prevazute in HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase . Nu se vor prelua pentru depozitare deseurile periculoase care contin urmatoarele materiale:

- Materiale radioactive - Materiale explozive

Preluarea deseurilor se va face in urmatoarele ambalaje: a) pentru lichide inflamabile ( cu punct de aprindere < 50 °C ) – butoaie metalice, butoaie fretate,

canistre metalice, sticle. b) pentru lichide inflamabile ( cu punct de aprindere >50 °C ) – recipienti din metal sau material

plastic, butoaie, canistre, flacoane , sticle. c) Deseuri sub forma de pasta: - recipienti din metal sau plastic, butoaie, damigene . d) Deseuri solide :

- containere (intre 0,8 – 34 m³) - butoaie metalice sau alte butoaie, cutii

– saci din hirtie sau material plastic - in balot

- pe ambalaj de lemn / palet Deseurile preluate se cintaresc si se depoziteaza astfel incat dispunerea grupurilor de stocare in cadrul spatiului de depozitare sa respecte conditiile privind protectia mediului, igiena muncii , paza contra incendiilor si conditiile tehnologice, asigurind posibilitatea manipularii si a tranportului organizat al acestora. Pe ambalajele din fiecare grupa de depozitare se inscriptioneaza denumirea si codul deseului , dupa cum este prevazut in HG 856/2002, precum si denumirea societatii de unde provine deseul. Colectarea /depozitarea se face in spatiul( hala) betonat pentru a se evita poluarea mediului ca urmare a producerii unei scurgeri accidentale , a imprastierii deseurilor, etc. Gruparea deseurilor se face in functie de caracteristicile lor fizico- chimice. In functie de aspectul fizic( starea in vrac) deseurile se clasifica in urmatoarele grupe :

- deseuri solide - desuri lichide - deseuri sub forma de pasta.

Pentru deseurile care contin sau despre care sunt indicii ca ar contine bifenili policlorurati si alti compusi similari se vor respecta regulile de depozitare prevazute de HG 173/2000 (actualizata in baza Hotarârea Guvernului nr. 291/2005; Hotarârea Guvernului nr. 210/2007; Hotarârea Guvernului nr. 975/2007.) Cantitatea lunara de materii prime poate sa varieze in jurul valorii de 100-1500 to. B. Receptia deseurilor Deseurile transportatate la punctual de lucru al societatii , sunt receptionate de catre seful de depozit , care verifica urmatoarele acte insotitoare:

-Aviz de insotire a marfii;

Page 7: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 7

-Proces verbal de predare-primire; -Anexe transport:

a) anexa 1 daca generatorul elimina peste o tona de deseuri/an b) anexa 2 daca transportul contine materiale periculoase c) anexa 3 daca transportul contine materiale nepericuloase

-Fisa de siguranta produs, semnata si stampilata de catre generator. Si inspecteaza vizual deseurile ( mod de ambalare, etichetare) pentru a identifica fiecare categorie/cod deseu. Este strict interzisa descarcarea masinilor care nu sunt insotite de acte si a caror continut nu poate fi identificat. In cazuri exceptionale si numai cu acordul sefului punctului de lucru se pot descarca deseurile, acesta urmand ca dupa descarcare si cantarire, sa solicite actele de la generatorul deseurilor. Deseurile, fara acte, sunt depozitate separat, pana la clarificarea situatiei. Imediat dupa depozitare se intocmeste Proces Verbal de neconformitate, (conform procedurilor si instructiunilor de lucru - cod formular PS-07-F1). In timpul receptiei calitative si cantitative, seful de depozit desemneaza o persoana instruita, care este responsabilizata sa intervina in caz de poluare accidentala. Receptie calitativa - Se verifica daca toate deseurile sunt ambalate si securizate. - Se verifica ca fiecare ambalaj sa poarte eticheta de identificare. - Deseurile care sunt ambalate necorespunzator si care prezinta risc de poluare trebuie sa fie

reambalate si identificate corespunzator. - Deseurile descarcate trebuie sortate si depozitate pe grupe de deseuri.

Receptie cantitativa - Dupa ce deseurile au fost descarcate si identificate se efectueaza receptia cantitativa. - Fiecare lot receptionat si cantarit este depozitat separat insotit de „Fisa depozitare produs”,

cod IL 02 P-F2. - Este interzisa introducerea in depozit a deseurilor necantarite. - Rezultatele cantaririi sunt inregistrate in formularele „Bon de cantar” (cod IL 02 P-F1), „Fisa

depozitare produs”(cod IL 02 P-F2) si „Fisa de magazie”(cod IL 02 P-F3). Predare documente - Dupa efectuarea cantaririi, se completeaza Procesul Verbal de predare-primire a deseurilor,

cod formular IL 02 L-F4, prin care soferul delegat este descarcat de marfa transportata. - Daca a fost intocmit Proces Verbal de neconformitate, cod formular PS-07-F1, acesta este

transmis sefului punctului de lucru in vederea eliminarii neconformitatii. - Bonul de cantar, avizul de insotire a marfi, proces verbal de predare-primire, anexa transport si

fisa de siguranta sunt predate de catre seful depozitului, sefului punctului de lucru in vederea operarii datelor in sistemul informatic.

Dupa preluare, cintarire si inregistrare, deseurile sunt depozitate selectiv si controlat in functie de tratamentul la care urmeaza sa fie supuse. De asemenea transportul deseurilor de la baza de depozitare in scopul valorificarii/ eliminarii , se face cu mijloacele de transport proprii si ale subcontractantilor , prevazute de normele nationale si de cele internationale ADR privind transporul deseurilor periculoase.

Page 8: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 8

C. Sortarea Sortarea deseurilor preluate , in grupe de aceeasi clasa de periculozitate , respectiv cu acelasi grad de pericol pentru mediu se face corespunzator sistemului de depozitare prevazut in legislatia in vigoare si a matricei de compatibilitate a deseurilor in functie de caracteristicile fizico-chimice. Scopul sortarii este ca deseurile cu acelasi grad de poluare al mediului sa fie depozitate in grupe separate fizic, usor de deosebit. D. Pretratarea deseurilor

- Reambalare (unde este cazul) - Punere pe suport combustibil a deseurilor industriale( ex.: imbibare rumegus curat cu ulei uzat); - Tratarea cu absorbant a deseurilor industriale (se retin de ex. pelicule de ulei din emulsii si apa

se elimina la statii de epurare); Deseurile sortate conform categoriilor de depozitare , din motive de siguranta , necesita reambalare in cazul deseurilor industriale, si datorita faptului ca au fost supuse manipularii la incarcare - descarcare, transport, de asemenea in cazul DEEE-urilor pentru a se reduce volumul ocupat la depozitare. Daca ambalajul in care a fost preluat deseul pastreaza in conditii de siguranta deseul acesta nu se indeparteaza, reambalarea in acest caz constind doar in foliere si impaletare. In cazul cind ambalajul , in urma manipularii a fost deteriorat , deseurile se ambaleaza in recipienti corespunzatori caracteristicilor deseurilor , cu rezistenta chimica la acestea, depozitate in spatiu acoperit. Ambalajul original, contaminat, se pastreaza separat. In cazul DEEE-urilor depozitarea se face intr-o zona special amenajata si delimitata din hala. E.Tratarea/Conditionarea. Procesul tehnlogic are ca scop pregatirea deseurilor periculoase in vederea incadrarii in parametri fizico-chimici acceptati pentru coincinerarea in fabricile de ciment si depozitarea finala pe depozite ecologice conforme. Descrierea proces tehnologic: Conditionarea deseurilor periculoase in vederea coincinerarii si /sau eliminarii finale prin depozitare finala pe depozite ecologice conforme presupune efectuarea operatilor chimice de reglare de PH cu var, inertizare si solidificare cu lianti industriali speciali, precum si operatii fizice de macinare, sitare, etc. pentru eliminarea componentelor minerale. Echipamentele necesare procedurii de conditionare vor fi inchiriate la momentul efectuarii acestor operatii, si vor diferi in functie de tipul de deseu supus procedeului. Materiile prime folosite sunt constituite din INERCEM si var. INERCEM este o gamă de lianți hidraulici speciali constituiți ca o combinație de compuși hidraulici, clincher de ciment Portland, oxid de calciu activ și alți constituenți minori, după rețete speciale adaptate exclusiv aplicațiilor în managementul deșeurilor. INERCEM este un material pulverulent de culoare gri, ce contribuie la: - îmbunătățirea caracteristicilor mecanice pentru stocarea deșeurilor în centre specializate

- reducerea THP (hidrocarburi petroliere totale), COT (carbon organic total) - trecerea deșeului în stare neutră (pH neutru) - reducerea solubilității substanțelor chimice din categoria: sulfați, cloruri, floruri etc. - retenția și imobilizarea metalelor grele din deșeuri - solidificarea și consolidarea deșeurilor tratate.

F. Transportul deseurilor cuprinde urmatoarele circuite: - De la generatorul deseurilor la baza de depozitare/punctul de lucru EELOG.

Page 9: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 9

- De la baza de depozitare catre unitati specializate /autorizate in vederea valorificarii /eliminarii. Transportul de va realiza in functie de cerintele generatorilor de deseuri cu care EELOG a incheiat contracte, precum si in functie de frecventa operatiunilor de valorificare/eliminare efectuate de EELOG. Transporturile se vor realiza pe intreg teritoriul tarii . Transporturile vor fi insotite de toate documentele necesare, cu precizarea clara a detinatorului, destinatarului, a produsului/produselor transportate, a cantitatii transportate, a locului de incarcare si a destinatiei marfii. Transportul de deseuri periculoase care depasesc cantitatea de 1 tona , se realizeaza in baza Anexei nr. 1 din H.G. nr. 1061/2008 (Formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase), completata de catre toti factorii implicati. Deseurile periculoase si nepericuloase care fac obiectul transportului sunt mentionate in:

- Anexa “Trasabilitatea deseurilor colectate de SC Eastern Europe Logistics& Management SRL”, potrivit Listei cuprinzand deseurile din Hotarirea de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Anexa Nr. 1A: Categorii de echipamente electrice si electronice, din HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Acestea vor fi ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale de catre expeditor si sunt insotite de documentele prevazute in legislatia de mediu si cea de transport ADR.

In cadrul societatii exista consilier de siguranta , persoana desemnata si conducator auto detinatori de certificat ADR. Nu vor fi acceptate pentru transport următoarele categorii de deseuri: � Deseuri explozive; � Deseuri radioactive; � Deseuri periculoase de natură medicală şi alte deseuri clinice periculoase; � Deseuri menajere; � Deseuri extrem de inflamabile; � Deseuri corozive şi oxidante neambalate. Transportul de la baza de depozitare a deseurilor pretratate( reambalate) , calificate ca periculoase , se efectueaza cu autovehicule si in ambalaje conforme prevederilor nationale si internationale ADR. Deseurile transportate dispun de calificarea conforma prevederilor bazei de primire si sunt inregistrate conform legislatiei in vigoare . A) Deseurile solide care se stocheaza si care nu pot fi neutralizate prin ardere , se transporta la Depozitul pentru Deseuri Periculoase si le clasificam in clasa de periculozitate I sau II , in functie de parametrii de acceptare . Deseurile din clasa de periculozitate I se stocheaza impreuna cu ambalajele. Aceste materiale se transporta in butoaie metalice de 200 l sau in containere de 1,2 m³, conform prevederilor bazei de depozitare. Deseurile din clasa de periculozitate II se tranporta in containere de 4 m³, la baza de stocare aceste containere se golesc si se returneaza. Incineratoarele pentru deseuri periculoase primesc deseurile in containere de capacitate 4, 6, 10, 15 sau 23 m³ pentru asa numita “ linie pentru deseuri variate solide”. Dupa golire conatinerele se trimit inapoi la baza de depozitare. Deseurile cu caracteristici speciale se primesc pentru ardere in butoaie metalice sau din hirtie de 50, 100 sau 200 l capacitate.

Page 10: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 10

B) Transportul deseurilor lichide si cu consistenta de pasta ce pot fi pompate in cisterne se va face dupa cum urmeaza:

- transportul lichidelor cu viscozitate mica se face cu semiremorca cisterna de 25m³ sau in containere cisterna de 1- 8 m³. - transportul lichidelor cu consistenta de pasta, viscoase se face in containere cisterna de 1- 8 m³ sau cu semiremorca cisterna cu incalzire de 12-20 m³.

C) Transportul materialelor corosive (acizi, substante alcaline) si al apelor reziduale toxice se face in cisterne din material plastic de 1 m³ sau in butoaie metalice captusite cu material plastic de 200 l , sau in recipienti si butoaie din material plastic, Acizii concentrati care e afla in ambalaje mici, sau materialele care nu pot fi extrase impreuna se transporta la statia speciala de curatare a apelor reziduale in ambalajele in care au sosit( damigene, sticle). Transportul deseurilor din fiecare grupa este insotit de documentele solicitate de legislatia in vigoare: Aviz de insotire marfa Formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase ( Anexa 2 cf HG 1061/2008) Formular de expeditie/transport deseuri nepericuloase (Anexa 3 cf HG 1061/2008) Scrisoare de aprobare a rutei de tranport de catre Inspectoratul pentru situatii de urgenta(Anexa

nr 1, cf HG 1061/2008) Fisa tehnica de securitate sau fisa de identificare deseu transportat.

Pentru transportul deseurilor societatea foloseste :

a) Autoutilitara proprie (prelata): Incepand cu luna septembrie 2010, societatea noastra a achizitionat in regim de leasing o autoutilitara de 5 to, marca Volkwagen Crafter, conform Contract de leasing nr 9096315/161489, incheiat cu SC Porsche Leasing Romania IFN SA. Pentru desfasurarea activitatii de transport societatea a obtinut/detine: - Carte de identitate autovehicul B 26 DNL; - Certificat de inmatriculare seria 010805659; - Certificat de transport in cont propriu Seria CP, nr. 0011367, valabil pana la data de

27.10.2015 , emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii- Autoritatea Rutiera Romana (ARR);

- Certificat de transport in cont propriu Seria CP, Copie conforma nr 0035795; emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii- Autoritatea Rutiera Romana (ARR);

- Certificat ADR nr 0017363, valabil pana la data de 24.09.2014; Copii ale acestor documente sunt anexate prezentei documentatii.

In perioadele in care autoutilitara nu este utilizata , parcarea acesteia se va face pe platforma betonata de la punctul de lucru al societatii din Com. Jilava , Jud. Ilfov. Autoutilitara societatii va fi alimentata cu carburant (motorina) in statii de distributie autorizate. Activitatile de intretinere si reparatii, operatiile de spalare precum si operatiile de decontaminare interioara (platforma), vor fi realizate in unitati speciale, autorizate pentru aceste activitati.

Page 11: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 11

b) Transportatori autorizati - contractati : SC FARKAS RO TRANS SRL(contract transport )

- Sediul: Bd. Theodor Pallady; Nr. 47;Sector 3; Bucuresti;

- Persoana responsabilă: Dumitru Stelian (Certificat consilier siguranta Seria CCS, nr 0000073);

- Telefon: 0756 194 995, fax 0243262059, e-mail: [email protected];

- Licenta de transport marfuri periculoase nr: LTM 0080813;

- Data la care expira licenta de transport marfuri periculoase : 02.12.2013;

- Autorizaţie de mediu nr: 46/06.04.2009 Rev. La 05.05.2011;

- Data la care expira autorizatia de mediu: 06.04.2019;

- Cod unic de înregistrare: RO 24689558;

- Nr. de inmatriculare mijloc de transport : conf. tabel

- Delegat (nume, prenume, funcţie) : conducatori auto cu ADR: conf. Tabel:

Nr. Crt

Conducatori auto

Nr. Auto

Certificat ADR

Seria/nr BI/CI

1 GHICA FLORIAN B 94 XUS 0041567 SZ 275 699 2 BANICA OCTAVIAN B 66 WWJ 0015824 SZ 098 802 3 POSCHINA GEORGIAN B 66 WWD 0044677 DD 155575 4 ZANCA STELICA B 94 XUX I 6624 SZ 250 437 5 MANAILA CLAUDIU-IONUT B 94 XUV 0046047 SZ 119198 6 POPA MIHAI B 94 XUT 0009248 SZ 145 683 7 TABLET NICOLAE CRISTIAN B 94 XUU 0029697 SZ 114 425 8 ANDONE ION B 94 XUY 0007290 MS 552 444 9 MANAILA NICOLAE B 110 SCS 0009868 SZ 068641 10 DRAJNEANU MARIAN B 102 SCS 0042894 SZ 159334 SC CIRIL COM SRL (contract transport si locatiune)- cf. Anexe

SC DNN ’95 SRL (contract locatiune- anexat)

Incepand cu data de 13.12.2010 , SC EASTERN EUROPE LOGISTICS &MANAGEMENT SRL a incheiat Contract de locatiune autovehicule nr. 802/13.12.2010 (Anexa 2A) cu SC DNN 95 TRANS SRL pentru inchirierea unei autoutilitate IVECO DAILY, cu masa totala maxima autorizata ce nu depaseste 3,5 to, pentru care nu este necesara licenta de transport ADR, conform adresei nr 21557/06.08.2009, eliberata de ARR – Directia Licente si Autorizari (Anexa 2B). Pentru acest vehicul anexam Certificatele ADR ale conducatorilor auto : Certificat nr 0014870 ,valabil pana la data de 24.05.2012, si Certificat nr. 0027864, valabil pana la data de 26.08.2015 ( anexate in copie- Anexa 2C). Anexa 2D include Autorizatia de mediu nr 590/07.12.2010 a societatii SC DNN 95 TRANS SRL . SC GLENCORA IMPEX SRL (contract transport - anexat)

- Sediul: Str. Calea Moinesti, nr. 26 cod poştal 600281;

- Localitatea: Bacau, Judet: Bacau;

- Persoana responsabilă: Botez Daniel

Page 12: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 12

- Telefon 0745/525834 fax 0234/515650 e-mail [email protected];

- Licenta de transport marfuri periculoase seria LTM nr. 0074400;

- Data la care expira licenta de transport marfuri periculoase 24.05.2016;

- Autorizaţie de mediu: nr. 132 / 31.05.2011;

- Data la care expira autorizatia de mediu: 31.05.2021;

- Cod unic de înregistrare: RO 5113280

- Nr. de inmatriculare mijloc de transport: BC 27 GLE, B 29 GLE, B 15 GLE, B 11 GLE; B-66-KIH ,B-66-KIF,B-61-VEU,B-61-VEY, BC 29 XVO; B 61 VEZ;

- Delegat: Concudatori Auto ADR: Popa Ionel, Laslau Mihai, Marcu Constantin, Cotfas Radu; Anghel Catalin, Mocanu Razvan, Gheorghita Sandel, Botez Marian; Popa Constantin; Jinga Adrian;

E. Valorificare /Eliminare deseuri Operatiunile de valorificare/eliminare sunt efectuate permanent in urmatoarele conditii:

- dupa ce in urma colectarilor se stocheaza cantitati mai mari (> 1-2 to) din fiecare cod deseu; - dupa stabilirea destinatiei finale a deseului si incheierea contractului de eliminare.

Pentru valorificarea/eliminarea finala a deseurilor, societatea noastra a incheiat contracte ( copii atasate) cu agenti economici autorizati pentru eliminare finala astfel:

- eliminare finala prin tratare si depozitare – cu SC VIVANI SALUBRITATEA SA - eliminare finala prin depozitare/coincinerare cu SC RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL

ALTERNATIV SRL(contract anexat). - eliminare finala prin incinerare cu SC PRO AIR CLEAN SA (anexat) - valorificare DEEE, inclusiv aparate frigorifice – incheiat cu societatea SC RO ECOLOGIC

RECYCLING SRL. - Valorificare deseuri reciclabile (carton, hartie, materiale plastice)- SC RECYCLE

INTERNATIONAL SRL (anexat) - Valorificarea deseurilor de anvelope uzate se efectueaza pe baza de comanda ferma catre

societatea SC ECOPNEU SRL. Transportul deseurilor de la baza de depozitare in vederea valorificarii/eliminarii se efectueaza cu masinile transportatorilor contarctati si cu autoutilitara EELOG (mai putin frecvent). Deseurile industriale care pot fi colectate , depozitate temporar si transportate de catre SC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL reprezinta majoritatea tipurilor de deseuri specificate in Anexa 2 la HG 856/2002 , respectiv “Lista cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase” dupa cum figureaza in anexa : “Trasabilitatea deseurilor colectate de SC Eastern Europe Logistics& Management SRL” Deseurile de echipamente electrice si electronice colectate in vederea valorificarii (reciclare) se incadreaza in categoriile de deseuri prevazute in HG 1037/2010/ – Anexa 1A( detaliata in Anexa 1B) : 1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 2.Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 3.Echipamente informatice şi de telecomunicaţii 4.Echipamente de larg consum 5.Echipamente de iluminat 6.Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)

Page 13: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 13

7.Jucării, echipamente sportive şi de agrement 8.Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) 9.Instrumente de supraveghere şi control 10.Distribuitoare automate

3. DOTARI

3.1. Prezentarea dotarilor specifice Cladiri Terenul pe care se desfasoara activitatea se afla in incinta industriala Arteca Jilava SA, din Comuna Jilava, Jud. Ilfov, si este constituit din:

- Suprafata de 1846 mp – Hala 1 - contract de inchiriere nr. 1887/14.09.2009- destinatia: Hala de colectare , tratare ,reciclare, depozitare temporara si transfer a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

- Suprafata de 1279.62 mp - Depozit 2 (cam.2,3,4)- contract de inchiriere nr. 535/26.07.2010- destinatia : Hala de colectare , tratare ,reciclare, depozitare temporara si transfer a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice

- Suprafata de 216 mp - Depozit 2 ( cam 1) - contract de inchiriere nr. 535/26.07.2010 – destinatia : birouri, vestiare.

Terenul pe care este construit obiectivul se afla la 1,5 km de Municiul Bucuresti , pe partea stinga a DN 5 , sensul de mers Bucuresti. Spatiile mentionate sunt detinute in baza contratelor de inchiriere precum si actele aditionale aferente, dupa cum urmeaza :

- Contract de inchiriere nr 1887/14.09.2009 incheiat intre SC Eastern Europe Logistics& Management SRL si SC Arteca Jilava SA , si actele aditionale nr. 1,2,3,4,5,6, si 7 (anexate).

- Contract de inchiriere nr. 535/26.07.2010 incheiat intre SC Eastern Europe Logistics& Management SRL si persoana fizica Radu Paul , si actele aditionale nr. 1,2,3 si 4 (anexate).

Zona in care s-a realizat investitia este situata in Com. Jilava, Jud Ilfov, Prelungirea Sos. Giurgiului, nr 33A, in intravilanul localitatii, conform PUG aprobat si conform Certificatului de Urbanism , functiunea actuala pentru terenul in cauza este de zona industriala , iar conform PUG –ului aprobat destinatia stabilita este de unitati industriale si depozite existente. Planul de incadrare in zona a obiectivului este prezentat in cap. Anexe. Activitatea se desfasoara in cadrul a doua zone distincte din cadrul amplasamentului, si anume platforma betonata , respectiv halele de produtie. a) Suprafata totala a halei (“ Hala 1”) este de 1846 mp ,dupa cum este prevazuta in inventar ARTECA . Hala are o capacitate de depozitare de ~4000 to, iar operatiunile de valorificare /eliminare se desfasoara constant. Se mentioneaza ca la atingerea capacitatii de 80 % din capacitatea maxima de depozitare, se contacteaza societatile specializate pentru intensificarea valorificarii acestora. In interiorul halelor , cu regim de inaltime P, s-au amenajat si delimitat urmatoarele spatii: - zona de receptie a deseurilor industriale (periculoase si nepericuloase) in suprafata de S= 120mp - zona de stocare temporara a DEEE cu suprafata S= 110 mp - birou administrativ in suprafata de S = 5mp( folosit si cu destinatia de vestiar) - grup sanitar cu suprafata S= 3 mp - zona de efectuare operatiuni de tratare este delimitata la momentul desfasurarii acestor activitati si ocupa o suprafata variabila (200-700 mp).

Page 14: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 14

O schita a spatiului subinchiriat pe care se desfasoara activitatea este prezentata in capitolul Anexe . Accesul in incinta obiectivului se realizeaza prin intermediul drumului comun de acces de pe platforma ARTECA. Se mentioneaza ca pe platforma studiata exista si alte hale (in care se desfasoara o gama larga de activitati) care utilizeaza aceeasi cale de acces auto. b) Platforma betonata in suprafata de 87 mp situata la intrarea in hala – este destinata incarcarii/ descarcarii, receptiei primare a deseurilor. c) Suprafata de 1279.62 mp - Depozit 2 (cam.2,3,4)- contract de inchiriere nr. 535/26.07.2010- destinatia : Hala de colectare , tratare ,reciclare, depozitare temporara si transfer a deseurilor industriale si a deseurilor de echipamente electrice si electronice d) Suprafata de 216 mp - Depozit 2 ( cam.1) - contract de inchiriere nr. 535/26.07.2010 – destinatia : birouri, vestiar, 2 grupuri sanitare. In Cam. 1 incalzirea incaperillor si a apei se face prin intermediul unei centrale termice murale (combustibil: gaze naturale), aflata in proprietatea SC Arteca Jilava SA. Utilaje/Echipamente Pentru o buna desfasurare a fluxului operational, societatea foloseste urmatoarele echipamente;

- Stivuitor D 30S5- marca Doosan ( capacitate de ridicare 3 to)- detinut in baza Actului aditional nr 3 la contratul de inchiriere nr. 04/14.01.2012 (anexate):

- Transpalet manual -lisa (capacitate ridicare 2.5 to): - Motopompa MPT 50RS cu furtune de absorbtie si refulare de 2 toli - Platforma de cantarire (cu soft de gestiune)– 6 to (achizitionat cf. Contract nr.569/10.08.2010

de la SC Romanian Business Consult SRL- anexat) - Cantar industrial cu ecran digital - 3 to- 2 buc – (achizitionate cf. facturi de la SC Scale IT

SRL- Ploiesti, anexate) - Ventilatoare industriale pentru aerisire hale- 2 buc. - Statie emisie receptie – acoperire raza 200m - Karcher (curatitor cu jet de apa sub presiune) – achizitionat cf. factura de la RAAB

Karcher(anexata)

Mijloace de transport utilizate in activitate. Autoutilitara VW Crafter - 5 to – B 26 DNL - achizitinata in leasing de la SC Porsche Inter

Auto Romania SRL ( contract nr. 0319448/21.08.2011 – anexat). Autoturism Dacia Sandero – 2 buc. - folosite la punctul de lucru Jilava- achizitionate in leasing

de la SC Impuls Leasing IFN SA (contract nr 35503/09.02.2011 pentru B 777 EEL, contract nr. 35504/09.02.2011 pentru B 999 EEL, anexate).

Dotari auto conform normelor ADR- Autoutilitara : Extinctor portabil cu pulbere - 2 buc.; Triunghiuri reflectorizante – 2 buc. Vesta fluorescenta (conform normei EN 471) pentru fiecare membru al echipajului. Lanterna de buzunar pentru fiecare membru al echipajului. Cizme din cauciuc si manusi de protectie pentru fiecare membru al echipajului. Panouri de semnalizare de culoare portocalie, reflectorizanta, cu dimensiuni de 30 cm x 12 cm

(amplasate unul in partea anterioara si celalalt in partea posterioara a vehiculului). Etichete de pericol, de forma patrat cu latura de 25 cm , amplasate pe partile laterale si pe

partea posterioara.

Page 15: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 15

Centura de siguranta. Materiale absorbante, lopata.

- Truse medicale auto Parcarea mijloacelor de transport din dotare se face pe platforma betonata( impermeabila) inchiriata.

Dotari PSI In scopul prevenirii si stingerii incendiilor in interiorul halei , au fost achizitionate si amplsate urmatoarele echipamente PSI : 5 hidranti ficsi alimentati de la inelul de incendiu al SC Arteca Jilava SA; Stingatoare portabile : SM 50- 1 buc; Stingatoare cu N2 tip P50 - 2 buc; Stingator zapada carbonica CO2-tip G2- 1 buc; Stingatoare tip P 9- 16 buc; 1 pichet PSI dotat cu uneltele necesare (tirnacop,lopata,etc);

De asemenea societatea noastra va fi sprijinita , in domeniul PSI , de catre SC Arteca Jilava SA , conform contractului de inchiriere nr. 1887 /14.09.2009. Alte dotari Generator electric monofazic (220 V) – putere 2 kW. Pompa submersibila de capacitate 12.000 l/h

Pentru preluarea si colectarea apelor uzate (scurgeri), ce rezulta numai accidental, societatea a amenajat rigole de scurgere, dupa cum urmeaza: a) Hala nr 1 - 2 rigole perpendiculare pe 2 dintre peretii halei . Scurgerile de ape uzate rezultate numai accidental, preluate de aceste rigole, vor fi colectate in 2 bazine cu capacitatea de 1m³ (1m cub IBC) situate in exteriorul Halei nr 1. Daca bazinele sunt pline , continutul este pompat in bidoane speciale sau alte cuburi IBC si sunt transportate in vederea eliminarii la SC Vivani Salubritate SA . Hala este prevazuta cu ventilatie naturala, in sensul ca este prevazuta cu orificii cu geamuri la partea superioara. Referitor la impactul asupra factorilor de mediu activitatii desfasurate in aceste spatii , acesta va fi nesemnificativ, deoarece nu se deverseaza in retele de canalizare nici un fel de ape uzate , deoarece procesele desfasurate in cadrul amplasamentului exclud folosirea apelor tehnologice. Apele uzate de tip menajer, precum si apele pluviale sunt evacuate reteaua de canalizare ce apartine ARTECA JILAVA SA(Autorizatie de gospodarirea apelor nr. 96/ 23.04.2012- anexata). Nu se evacueaza in atmosfera noxe , activitatea desfasurata neincluzind procese de ardere. De asemenea in hala nu exista surse fixe de emisii noxe( ex: incalzire cu GPL, etc), hala nefiind prevazuta cu instalatie de incalzire. Se limiteaza la maxim posibilitatea de poluare a solului. b)Depozit 2. Apele uzate tehnologice, rezultate numai accidental sunt preluate prin sistemul interior de rigole dispuse dupa cum urmeaza:

- cate 1 rigola de scurgere in Camera nr.2 si nr.4 ( Depozit 2);

Page 16: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 16

- 2 rigole in Camera nr. 3 ( Depozit 2), si sunt colectate in doua rezervoare de retentie (cub IBC )de 1mc dispuse sub nivelul rampei in exteriorul halelor, al caror continut , la umplere se trimite la SC Vivani Salubritate SA. Ca si in hala nr.1 , Depozit 2 nu detine instalatie de incalzire, insa in cam. 2 si 3 sunt dispuse 2 ventilatoare industriale pentru aerisire pe timp de vara. In scopul prevenirii scurgerilor accidentale au fost achizitionate si amplasate in hale , la nivelul pardoselii , baraje absorbante in lungime de 48 m ( tip Baraj absorbant plutitor E 510SN ) pentru colectarea eventualelor scurgeri de deseuri lichide si/sau vascoase cu capacitate de absorbtie de 18-28 l / buc. Un baraj absorbant are diametru de 13cm si o lungime de 3 m , fiind ambalate cate 4 buc/ set. Barajul absorbant, dupa ce devine deseu, va fi incadrat conform legislatiei in vigoare si depozitat , urmand a fi eliminat prin coincinerare la SC Ro Ecologic Combustibil Alternativ SRL. De asemenea au fost amplasati in hala saci de Granule absorbtie rapida uleiuri si produse petroliere (sac 12 kg) pentru folosirea in caz de incidente precum cele mentionate mai sus. Aceste materiale au caracter puternic absorbant neutralizant de mirosuri, depozitabil fără limită de timp. Produsul devenit deseu se va incinera, arde aproape fără urme, rămânând cenusă in proportie de 2%, si va fi eliminat la SC Ro Ecologic Combustibil Alternativ SRL. In acelasi scop de a preveni efectele unor scurgeri accidentale de deseuri lichide/semilichide, au fost achizionate material precum : rumegus, nisip, lopeti. Operatorii din hala au fost instruiti privind modul de folosire al acestor materiale absorbante.

3.2. Bilantul de materiale. In cadrul punctului de lucru bilantul de materiale consta in :

1. Materiile prime se constituie din deseuri industriale ( periculoase si nepericuloase) si deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), conform Anexa “Trasabilitatea deseurilor colectate de SC Eastern Europe Logistics& Management SRL” si Anexa Nr. 1A: Categorii de echipamente electrice si electronice. Cantitatile de deseuri colectate si stocate temporar sunt estimate lunar intre 100-1500 to.

2. Materiile auxiliare: - Ambalaje :

Folie contractibila( 10 buc/ lunar); Cuburi IBC ( 15 buc/lunar); Paleti lemn( ~20 buc/luna); Butoaie metalice ( 10 buc/luna)

- Materiale absorbante ; Baraj absorbant plutitor 13cmx3m, set de 4 buc – 4 set Granule absorbtie rapida uleiuri si prod petroliere sac 50L, 12kg- 6 saci. Rumegus – 1000 kg/ semestrial.

3.Combustibili : Motorina: folosinta autoutilitara - ~300 l/luna ; folosinta stivuitor – 100 l/luna; folosinta 2 autovehicule personal birou- ~250 l/luna

Page 17: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 17

In scopuri menajere si igienico –sanitare se vor utiliza aproximativ 6mc/luna apa . În ceea ce priveşte întreţinerea şi operaţiunile de reparare a celor trei autovehicule, aceasta se vor efectua în cadrul unor service-uri autorizate, nefiind necesară aprovizionarea de piese sau produse de întreţinere specifice acestora. In cazul stivuitorului inchiriat, service-ul este asigurat de catre firma de la care a fost inchiriat, aceasta furnizand piesele necesare si ridicand piesele inlocuite la utilizare. Pierderile din activitate (inclusiv deseuri) : Nu sunt evidentiate pierderi din fluxul de activitate .

Cantitatile de produse si subproduse rezultate: Cantitatile de deseuri rezultate din procesul de reambalare precum si destinatia finala a acestora

va fi evidentiata conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; Deseurile menajere sunt colectate selectiv si sunt ridicate bilunar de catre societatea

specializata si autorizata in acest sens- contractata ( SC G.S.U. SRL), cu respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor;

Transportul deseurilor in vederea colectarii, valorificarii/eliminarii se va realiza cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, fara depasirea capacitatilor de transport autorizate.

3.3. Utilitati

Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa de uz igienico-sanitar se realizeaza din reteaua existenta in incinta ARTECA, in baza Contract de prestari servicii – furnizare apa de uz menajer nr. 248/30.08.2010, incheiat intre SC EASTERN EUROPE LOGISTICS& MANAGEMENT SRL si SC ARTECA JILAVA SA, si act aditional nr 1 (anexat). Apa potabila necesara personalului din zona halei cit si din zona administrativa se va asigura de catre administratorul societarii , folosind apa preambalata. Apa calda si incalzirea din birouri/vestiar sunt asigurate prin intermediul centralei termice murale puse la dispozitie odata cu inchirierea spatiului Depozit 2- cam.1 de la persoana fizica Radu Paul. In incinta Arteca Jilava SA- pentru incalzirea spatiului a fost incheiat contract de prestari servicii - energie termica nr. 1053/31.01.2011 , si act aditional nr 1 (anexat).

Dotarea cu obiecte sanitare Obiectele sanitare sunt de tipul curent, din portelan sanitar (closet- 3 buc, lavoar – 3 buc, cada dus- 1 buc) si inox ( chiuveta bucatarie- 1 buc).

Canalizarea Pentru preluarea apelor uzate menajere/pluviale s-a incheiat contract de furnizare servicii preluare ape uzate menajere cu SC Arteca Jilava SA - nr. 3038/07.12.2012 , si act aditional nr 1 (anexat) .

Energia electrica

Page 18: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 18

Asigurarea necesarului de energie electrica s-a realizat prin racordarea la reteaua existenta ce apartine SC Arteca Jilava SA .Este anexata copie a contractului de prestari servicii - energie electrica nr. 1052/31.01.2011 , incheiat intre SC Eastern Europe Logistics& Management SRL si SC Arteca Jilava SA, si act aditional nr 1 (anexat) . Consumul de energie electrica in perioadele de vara este de aproximativ 300 KW, iar in perioadele de iarna este de cca.1800 KW. Astfel sunt asigurate linii de tensiune de 220 si 380 V. Se mentioneaza ca nu exista in interiorul amplasamentului transformatori sau condensatori electrici.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza in scopul incalzirii apei si spatiilor inchiriate (birouri, vestiare) , prin intermediul centralei termice murale, in baza contractului de prestari servicii - energie termica nr. 1053/31.01.2011, si act aditional nr 1 (anexat).

4. SURSELE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1. PROTECTIA CALITATII APELOR Sursele de ape uzate sunt reprezentate de: Ape uzate menajere provenite din nevoile igienico-sanitare ale personalului: - sunt preluate in baza contractului nr. 3038/07.12.2012 de catre SC Arteca Jilava SA in

canalizarea proprie si evacuate gravitational catre statia de epurare a acestei societati- cf. Autorizatie de gospodarire a apelor nr.96/23.04.2012, a SC Arteca Jilava SA -anexata.

- Semestrial , conform obligatiilor prevazute in Autorizatia noastra de mediu nr. 22/29.01.2010, emisa de APM IF, efectuam masuratorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate in reteaua de canalizare Arteca Jilava SA. Aceste analize sunt efectuate de catre o societate specializata SC Eco Simplex Nova SRL, in baza contractului nr.48/2010 (anexat) Anexam de asemenea : -Masuratori Indicatori calitate apa uzata- Semestrul II 2010 (nr. 973/11.10.2010) - Masuratori Indicatori calitate apa uzata- Semestrul I 2011 (nr. 440/05.04.2011) - Masuratori Indicatori calitate apa uzata- Semestrul II 2011 (nr. 1402/14.11.2011) - Masuratori Indicatori calitate apa uzata- Semestrul I 2012 (nr.264/21.02.2012)

Tabel nr 1.Indicatorii de calitate estimati pentru apele uzate menajere

Indicatori de calitate U.M. Valori estimate

Limite admisibile VLA_

NTPA 002/05

Prag de alerta ORD 756/97

Temperatura °C 15 40 28 Concentratia ionilor de hidrogen(pH)

Unit.pH 6,7 6,5-8,5 6,5- 8,5

Hidrogen sulfurat si sulfuri Mg/l 0,2 1,0 0,7 Substante extractibile cu solventi organici

Mg/l 8 30 21

Materii in suspensie Mg/l 125 350 245 Consum biochimic de Oxigen (CBO5)

Mg O2/l

115 300 210

Page 19: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 19

Consum chimic de Oxigen (CCOCr)

Mg O2/l

250 500 350

Detergenti sintetici biodegradabili

Mg/l 12 25 17,5

Azot amoniacal Mg/l 14 30 21 Indicatorii de calitate ai apelor uzate se incadreaza in NTPA- 002/05 . Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisurile halelor: - sunt preluate in baza contractului nr. 3038/07.12.2012 de catre SC Arteca Jilava SA in sistem

de canalizare separat si sunt evacuate gravitational intr-un colector de canalizare, pana la evacuarea in raul Sabar - cf. Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 96/23.04.2012-anexata.

Ape uzate tehnologice, rezultate accidental (deci in cantitati mici) din activitatea de depozitare temporara a deseurilor lichide, semilichide

- sunt preluate de sistemul propriu de rigole amplasate la nivelul pardoselii halelor si colectate in bazine de retentie de 1 mc, care la umplere vor fi golite cu motopompa si transportate in vederea eliminarii finale catre SC Vivani Salubritate SA.

- In vederea prevenirii oricaror scurgeri in afara suprafetelor betonate s-au luat masuri de prevenire prin achizitionarea materialelor absorbante – baraj absorbant, granule, rumegus, nisip.Materialele absorbante îmbibate care ar putea rezulta vor fi considerate deşeuri periculoase, vor fi stocate în recipienţi adecvaţi şi vor fi gestionate în acelaşi mod cu celelalte deşeuri periculoase colectate şi depozitate temporar. Se va elimina astfel posibilitatea contaminării zonelor nebetonate invecinate.

Principalii poluanti ce pot rezulta din specificul activitatilor , sunt : substante extractibile cu solventi organici; materii in suspensie, de natura organica si anorganica; amoniac, hidrogen sulfurat, rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor menajere detergenti. Apele uzate tehnologice pot avea o compozitie extrem de variata.

Nu se efectueaza spalari de utilaje, echipamente sau mijloace de transport la locul desfasurarii activitatii, operatiunile de spalare necesare se fac la societati specializate. Evacuarea apelor uzate menajere si meteorice a) Apele uzate de tip menajer provin de la grupurile sanitare sunt colectate prin reteaua de canalizare a platformei industriale Arteca Jilava SA, si evacuate gravitational catre statia de epurare proprie Arteca Jilava SA, cf. datelor din Autorizatia de gospodarire a apelor nr.96/23.04.2012(anexata) b) Apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisurile halelor sunt preluate de o retea de canalizare separata de cele de tip menajer, si sunt evacuate gravitational intr-un colector de canalizare din tuburi de beton Dn=200mm, in lungime de cca.2400m, care se continua cu un colector din beton armat pana la evacuarea in raul Sabar (cf. Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 96/23.04.2012 detinuta de Arteca Jilava SA . Reteaua de canalizare a apelor pluviale conventional curate deserveste tot amplasamentul. Concluzii Avand in vedere activitatea societatii si faptul ca aceasta isi desfasoara activitatea in hala inchisa, iar transportul in exterior se realizeaza cu societati autorizate, se constata ca impactul asupra calitatii apelor este nesemnificativ. De asemenea monitorizarea calitativa a apelor se va realiza periodic .

Page 20: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 20

4.2. PROTECTIA AERULUI Surse si poluanti pentru aer: Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce impact negativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere sau eliminari de particule solide. Deseurile depozitate temporar atat cele industriale periculoase cat si cele electrice, electronice şi electrocasnice, nu emană in atmosferă poluanti care să afecteze starea factorilor de mediu. Deseurile lichide/ semilichide sau care pot emana in aer poluanti gazosi sunt depozitate in recipienti etansi. In timpul desfasurarii activitatii obiectivului, sursele de poluare atmosferică sunt reprezentate de : Sursele staţionare de ardere : centrala termica utilizata pentru incalzirea apei si spatiilor de birouri, vestiare, grupuri sanitare, alimentata cu gaz metan. Impactul este nesemnificativ asupra factorului de mediu aer , noxele emise in atmosfera sunt urmatoarele , cf. Proces verbal de verificare tehnica seria C2A, nr. 006148 din data de 07.03.2012 (anexat) : - O2 =11,6%; CO=17ppm; NO=27ppm; NOx= 27ppm;T.gaz= 118°C; T.aer= 21°C; CO2=5,3%; Pierderi= 6,9%. Halele detinute de societate nu sunt dotate cu sisteme de incalzire. Sursele mobile, reprezentate de autovehiculele aflate in tranzit, care circula sau aprovizioneaza punctul de lucru cu materii prime ( DEEE-uri si deseuri industriale periculoase). Circulatia autovehiculelor pe platformele societatii reprezinta traficul de incinta. Desi miscarea fiecarui vehicul reprezinta o sursa liniara de poluare cu emisii difuze nedirijate, in ansamblu, platformele pe care are loc traficul de incinta reprezinta o sursa de suprafata la sol, deschisa, cu emisii nedirijate avand rate variabile. Vehiculele de trafic sunt: - autoutilitara de transport deseuri pentru asigurarea materiilor prime si transferul deseurilor in scopul valorificarii; - 1 motostivuitor folosite la descarcarea si transportul deseurilor. - 2 autoturisme folosite de personal TESA pentru diferite deplasari. Pentru evaluarea cantitătilor de poluanti emise în atmosferă în urma combustiei motorinei pentru autoutilitara de transport, stivuitor şi pentru cele 2 autoturisme se pot utiliza factorii de emisie CORINAIR specifici pentru acest tip de activitate. În funcţie de capacitatea de transport, factorii de emisie pentru poluanţii emisi în atmosferă sunt următorii: Tabel nr 1 : Factori de emisie pentru poluanţii evacuati in atmosfera rezultati de la autoturisme si de la motostivuitor ( carburant motorina).

Poluant

Factor de

emisie gr/kg

combustibil

NOx 15,9

CH4 0,055

COV 4,64

Page 21: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 21

CO 17,5

N2O 0,188

CO2 3138

SO2 0,004

Tabel nr 2: Factori de emisie pentru poluanţii evacuati în atmosferă rezultati de la autoutilitara cu capacitate >3,5 tone ( carburant motorina).

Poluant

Factor de

emisie gr/kg

combustibil

NOx 42,7

CH4 0,25

COV 8,16

CO 34,2

N2O 0,12

CO2 31338

SO2 0,004

Ordinul 462/1993 nu prevede limite pentru sursele mobile. Ordinul indică faptul că emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în ţară. Inspecţiile tehnice pentru cele două autoturisme si autoutilitara se vor realiza anual. Acestea sunt dotate cu motor Euro 5. Nivelul imisiilor in aer sunt monitorizate semestrial, conform Autorizatiei noastre de mediu nr. 22/29.01.2010, emisa de APM IF,. Aceste analize sunt efectuate de catre o societate specializata : SC Eco Simplex Nova SRL, in baza contractului nr.48/2010 (anexat).

Anexam de asemenea : -Masuratori Aer- Nivel Imisii- Semestrul II 2010 (nr. 973/11.10.2010) - Masuratori Aer- Nivel Imisii - Semestrul I 2011 (nr. 440/05.04.2011) - Masuratori Aer- Nivel Imisii - Semestrul II 2011 (nr. 1402/14.11.2011) - Masuratori Aer- Nivel Imisii - Semestrul I 2012 (nr.264/21.02.2012)

Masuri de diminuare a impactului produs asupra atmosterei În vederea reducerii impactului asupra factorului de mediu aer în perioada de desfăsurare a activităţii se vor lua următoarele măsuri: -limitări de viteză pentru autovehiculele care circulă pe amplasament;

Page 22: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 22

-inspecţia tehnică a masinilor/ utilajelor din dotare, iar în cazul în care se constată apariţia unor defecţiuni remedierea acestora în cel mai scurt timp; -inspecţia tehnică periodică a centralei termice pe gaz pentru a se constata dacă acestea funcţionează în parametrii normali. De asemenea pentru a preveni supraincalzirea in anotimpul de vara , in perioadele in care halele sunt inchise( noaptea), halele Cam 2 si 3 ( Depozit 2) au fost dotate cu 2 ventilatoare industriale prevazute in peretele lateral , cu un diametru de 500mm, iar in tavan sunt executate guri cu diametru de 300mm. Hala nr. 1 este prevazuta cu guri de ventilatie practicate in peretele exterior , precum si in tavan. 4.3 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR Sursele de zgomot si de vibratii Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite activitati, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare: Zgomot de sursa; Zgomot de camp apropiat; Zgomot de camp indepartat. Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii. In cazul zgomotului la sursă studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoasterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru. In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este amplasat intr-o ambianţă ce-i poate schimba caracteristicile acustice. In acest caz, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa. Pentru a avea sens valoarea de presiune acustica inscrisa trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masurarea. Daca in cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicele acustice sunt strans legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare masura de factori externi suplimentari cum ar fi: - fenomene meteorologice,

- absorbtia mai mult sau mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- topografia terenului; - vegetatia. La acest nivel de observare constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat. In activitatea desfasurata, sursele de zgomot si vibratii sunt: - motostivuitorul (combustie interna motor); - autoutilitara transport deseuri ( combustie interna motor). Suplimentar impactului acustic, utilajele cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctul de lucru, constituie surse de zgomot si vibratii.

Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Se impune organizarea riguroasă a lucrărilor, a programului de lucru, respectarea acestuia conform asumărilor comunicate populaţiei din zonă. Se folosesc utilaje şi echipamente de gabarit redus, cu niveluri reduse ale zgomotului şi vibraţiilor.

Page 23: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 23

Activitatile desfasurate sunt realizate cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Interconexiunile intre echipamente sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. Autovehiculele reprezinta surse mobile de zgomot si vibratii, cu perioada de generare redusa, raportat la puncte fixe. Motostivuitorul au o greutate redusa si nu va constitui o sursa de vibratii mai ales ca platformele de lucru sunt betonate. Zgomotul produs de autoutilitara utilizata nu depaseste limitele maxime admise. De asemenea desfăşurarea activităţii în spaţiu închis (în zona halelor )va fi un lucru benefic prin faptul că zgomotele vor fi reţinute în mare parte în interiorul halei, impactul zgomotului asupra mediului şi asupra populaţiei din împrejurime va fi mult diminuat. Concluzii Prin respectarea masurilor de protectie prevazute, nivelul de zgomot se situeaza sub limitele maxime admise conform:

- STAS 10009/88, - STAS 1656/86, - Ord. M.S. 53/97 - Normelor generale de Protectia Muncii.

4.4. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI Surse de poluare a solului, subsolului Posibilitatea poluarii solului şi subsolului rezidă în modul de colectare, manipulare şi depozitare a deşeurilor. Datorita faptului ca suprafatele platformei si a halei sunt in totalitate betonate, se exclude posibilitatea de poluare a solului si subsolului. Activitatea de depozitare temporară a deşeurilor industriale periculoase şi a DEEE-urilor se desfasoara numai in hala inchisa cu suprafaţa betonată sau pe platformă betonată astfel incat nu există riscul de poluare a solului şi subsolului. Prevenirea poluării solului şi subsolului se va face prin proiectarea atentă a unui sistem de siguranţă pentru depozitarea deşeurilor, a produselor chimice şi a uleiurilor, excluzand scurgerile de produse chimice pe sol. Deşeurile sunt colectate selectiv şi controlat în containere speciale, amplasate pe platforma betonată şi sunt transferate periodic de către firme specializate şi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării lor. Masuri de protectie a solului si subsolului. În vederea prevenirii poluării solului şi subsolului de activitatea desfăsurată pe perioada de funcţionare se vor adopta următoarele măsuri preventive: -menţinerea integrităţii suprafeţelor betonate din interiorul halei şi din afara acesteia; -respectarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere şi a celor tehnologice, evitarea contactului acestor deşeuri cu suprafeţe de sol de pe amplasament şi din împrejurimile lui; - alegerea unor rute de transfer a deşeurilor dintr-o parte în alta a halei sau din hală către platforma betonată, cât mai scurte, pentru a reduce riscul unor eventuale scurgeri. Transportul deşeurilor pe aceste rute se va efectua doar în recipienţii etanşi adecvaţi fiecărei categorii de deşeu; -achizitionarea si mentinerea unui stoc de materiale absorbante speciale (baraje, granule absorbante).

Page 24: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 24

4.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR Activitatea desfasurata in hala de productie si pe platforma betonata aferenta nu sunt generatoare de radiatii. Radiatiile electromagnetice generate de functionarea motorului autoutilitarei sunt nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sanatatea la locul de munca. DEEE-urile , colectate in cantitati reduse, nu vor fi alimentate la sursa de electricitate astfel ca nu vor genera cimp electromagnetic.Nivelul de radiatii emis de diferitele substante continute de DEEE se incadreaza in limitele maxim admise, cu mentiunea ca timpul de expunere la acestea este redus. Nu se colecteaza substante radioactive . Substantele cu potential radioactiv ,cum sunt metalele grele sunt depozitate temporar in recipienti inchisi. 4.6. PROTECTIA PEISAJULUI, A ECOSISTEMELOR , BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII. Surse de poluanti ai ecosistemelor terestre si acvatice Poluantii care apar in ghidurile de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii Internationale de Cercetare a Padurilor ( IUFRO) pentru vegetatie, responsabili de efecte negative sunt urmatorii: CO2, SO2, NO2,alti oxizi rezultati din procesele de ardere. In urma activitatii desfasurate in cadrul amplasamentului nu rezulta compusi toxici care sa aiba efect negativ asupra ecosistemelor. În cadrul lucrărilor de instalarii pe amplasament si pe perioada de exploatare nu au avut loc defrişări şi îndepărtări temporare ale vegetaţiei, locatia fiind déjà zona industriala. Astfel, activitatea desfasurata nu influenţeaza ecosistemele terestre. In zona de amplassament a societatii nu exista monumente ale naturii , parcuri nationale sau rezervatii naturale. Ecosistemele aferente obiectivului sunt caracterizate printr-o puternica antropizare. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protejarea acestora. Masuri de protectie a florei si faunei In timpul lucrarilor de amenajare a statiei de colectare, tratare, reciclare, depozitare temporara si transfer a i deşeurilor industriale si a DEEE-urilor, nu s-a intervenit sub nici o forma asupra mediului inconjurator. Nu s-au efectuat lucrari de demolare, sudura, etc. care sa aiba vreun impact negativ asupra factorilor de mediu. In acelasi timp se mentioneaza ca nu s-au utilizat si nu se vor utiliza alte cai de acces decat cele existente anterior. Măsurile de protecţie a florei şi faunei in faza de exploatare sunt urmatoarele:

- traseul drumurilor de acces sunt stabilite astfel încât să aducă prejudicii minime mediului natural;

- suprafaţa de teren ocupată este betonata si limitată la strictul necesar; - funcţionarea stivuitorului se limiteaza la traseele şi programul de lucru specificat; - se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor colectate şi a deşeurilor rezultate din activitatea de pe amplasament (deşeuri menajere, tehnologice).

Page 25: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 25

4.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ZONELOR DE INTERES TRADITIONAL.

Zona in care este situat obiectivul este situata in incinta Arteca Jilava SA , in partea de sud a Municipiului Bucuresti, pe Prellungira Sos.Giurgiului, nr 33A, Com. Jilava, Jud Ilfov, fiind inconjurat pe toate partile de proprietati Arteca. Coordonate stereo : -44.346425 ( +44°20´47.13”) -26.086518 (+26°5´11.46”) In planurile de urbanism teritoriul este prevazut ca avind destinatie industriala. Ca si obiective importante aflate in vecinatatea amplasamentului analizat se mentioneaza urmatoarele zone functionale:

1. Zonele cu functiune de locuire repartizate dupa cum urmeaza: in NORD intre DN 5 si GUMOFLEX cartierul “ Gradinita” de aproximatix 250 locuinte

individuale pe laturi de 200-250 mp. In VEST in lungul DN 5 (~600m) pe partea stinga, locuinte colective, blocuri P+3 sau P+4; In SUD se afla locuinte individuale pe loturi pe aprox. 350mp apartinand de comuna Jilava; In SUD-ESTse afla cca 50 apartamente, blocuri P+2, iar in zona Bumbacariei exista cca 100

locuinte individuale pe loturi de 500-2000m. 2. Zona industriala si de gospodarie comunala reprezentate de: SC ARTECA JILAVA SA , GUMOFLEX, PIELOREX , Bumbacaria Jilava ca unitati

industriale; Statia electrica Jilava (linga GUMOFLEX); Statia de pompare RGAB pentru apele menajere si apele uzate rezultate de pe platforma

industriala.

Vecinatatile SC ARTECA JILAVA SA sunt urmatoarele: la nord – Tabacaria Minerala “Pielorex” - la sud – DJ 100 – centura rutiera a Mun. Bucuresti si entura feroviara (cale feroviara dubla si neelectrificata) paralela cu cea rutiera; - la 3 km , comuna Jilava - la vest – blocuri , locuinte; - DN 5 Bucuresti- Giurgiu (carosabil de 14m cu 4 benzi de circulatie); - la est - terenuri agricole;

- la cca 1 km linia ferata Bucuresti- Giurgiu. Zonele cu functiune rezidentiala si zonele agricole sunt amplasate , dupa cum s-a prezentat mai sus, la distante cuprinse intre 500-2000m. In zona in care este amplasata statia de colectare,depozitare temporara si transfer al deseurilor , nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes traditional. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia asezarilor umane altele decit cele privind respectarea prevederilor legale pentru protectia factorilor de mediu. 4.8. GESTIUNEA DESEURILOR

1. Deşeuri colectate pe amplasament:

Deseurile periculoase si nepericuloase care fac obiectul colectarii sunt mentionate in: - Anexa “Trasabilitatea deseurilor colectate de SC Eastern Europe Logistics& Management

SRL”, potrivit Listei cuprinzand deseurile din Hotarirea de Guvern nr. 856 din 16 august

Page 26: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 26

2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Anexa Nr. 1A: Categorii de echipamente electrice si electronice, din HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

1.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

In conformitate cu Ordinul MMGA nr. 901/30.09.2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare, societatile autorizate pentru colectarea DEEE pot refuza preluarea acestor deseuri in una din urmatoarele cazuri:

- deşeurile de echipamente electrice şi electronice prezintă forme evidente de contaminare cu substanţe chimice periculoase;

- deşeurile de echipamente electrice şi electronice prezintă suprafeţe exterioare periculoase pentru manipulare: părţi tăioase, ascuţite, zimţate, spărturi, subansamble cu diverse grade de libertate, care în timpul manipulării pot produce accidentări.

Deşeurile colectate pe amplasament sunt DEEE preluate de la diverşi agenţi economici pe bază de contract. 1.2. Deşeuri industriale periculoase şi nepericuloase Categoriile de deseuri care se vor colecta: solide; lichide; sub forma de pasta. Aceste deşeuri sunt categorisite astfel: *deseuri nepericuloase *deseuri de azbest *deseuri periculoase stabile, care la proba levigarii se comporta ca si deseuri nepericuloase *alte deseuri periculoase. Practic, pe amplasament se pot colecta toate categoriile de deşeuri industriale, periculoase şi nepericuloase, menţionate în Anexa 2 a HG 856/2002, cu excepţia deseurilor care contin materiale radioactive sau explozive, şi a deşeurilor din categoria 18 (medicale şi spitaliceşti). 2. Deşeuri stocate temporar pe amplasament

Pe amplasament se vor stoca temporar practic toate deşeurile menţionate la punctele 1.1 şi 1.2 , împreună cu deşeurile de la punctul 3. 3. Deşeuri generate pe amplasament :

Deşeuri provenite din activitatea personalului pot fi generate deşeuri din categoria: 15 02 02* absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase Dupa cum am precizat mai sus, din folosinta mijloacelor auto, nu se genereaza deseuri, deoarece toate operatiunile de reparatii- service la masinile/utilajele firmei se efectueaza in unitati specializate. Deseuri de tip menajer Deşeurile de tip menajer sunt colectate în container şi preluate de către o firmă de salubritate autorizată în vederea eliminării finale prin depozitare ( SC Grup Salubrizare Urbana SA- Contract anexat). Categoriile de deşeuri care se generează şi se colectează separat pe amplasament sunt: 20 01 01 hartie si carton din activitatea de birou 20 03 01 deseuri municipale amestecate

Page 27: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 27

15 01 01 ambalaje de hartie si carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice (folie, PET-uri) Monitorizarea deşeurilor se va realiza cu respectarea HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. De asemenea, se vor respecta măsurile prevăzute în ghidul privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase, în ceea ce priveşte registrul de intrări/ieşiri şi fişa de evidenţă a deşeurilor. Pentru asigurarea transferului catre aceste societati a deseurilor din stoc , vor fi utilizate mijloace de tranport adecvate, apartinind unor firme autorizate in acest sens. Prin modul de precolectare si depozitare, deseurile nu constituie surse semnificative de poluare zonala si nu exercita un impact negativ (fiziologic sau psihic) asupra populatiei, personalului angajat sau a celui aflat in tranzit.

4.9. GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE In cadrul activitatii desfasurate nu se folosesc substante toxice si periculoase.

4.10. GESTIUNEA AMBALAJELOR Ambalajele rezultate din colectarea deşeurilor (acele ambalaje care sunt distruse sau neadecvate pentru stocarea temporară şi transportul ulterior al deşeurilor) cat si cele rezultate din activitatea de pe amplasament sunt colectate separat in functie de natura acestora si depozitate corespunzator, urmand sa fie valorificate prin firme specializate si autorizate. Categoriile de deşeuri de ambalaje care pot rezulta pe amplasament sunt: 15 01 01 ambalaje de hartie si carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 15 01 03 ambalaje de lemn 15 01 04 ambalaje metalice 15 01 06 ambalaje amestecate 15 01 07 ambalaje de sticla 15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase Se vor folosi ambalaje noi, etichetate conform legii, pentru depozitarea temporară şi transportul în condiţii de siguranţă a deşeurilor colectate sau rezultate din activitatea de tratare a DEEE-urilor, ambalaje diferite în funcţie de categoria de deşeu pentru care se folosesc, astfel: - pentru lichide inflamabile cu punct de aprindere <500 C: butoaie metalice,butoaie fretate,canistre metalice,sticle; - pentru lichide inflamabile cu punct de aprindere >500 C: recipienti din metal sau din material plastic,butoaie,damingene,canistre, sticle; - pentru deseuri sub forma de pasta: recipienti metalici sau din plastic,butoaie,damingene,canistre; - pentru deseuri solide: containere intre 0,8 – 34,0 mc, butoaie metalice sau alte butoaie,cutii,saci din hartie sau material plastic,baloti sau paleti; Pentru monitorizarea ambalajelor se vor respecta reglementările legale în vigoare, respectiv: - HG 621/2005 privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată prin HG 1872/2006 - Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Page 28: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 28

4.11. RESPECTAREA PREVEDERILOR CONVENTIILOR INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA A ADERAT

Activitatea desfasurata in cadrul amplasamentului analizat respecta in totalitate prevederile legislatiei internationale la care Romania a aderat. Obiectivele politicii de mediu ale Comunitatii Europene sunt conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, protectia sanatatii umane si utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. Programul comunitar de politica si actiune in domeniul mediului si al dezvoltarii durabile prevede ca realizarea unei dezvoltari durabile presupune si reducerea risipei de resurse naturale si prevenirea poluarii, in acest context colectarea si eliminarea DEEE-urilor şî deşeurilor periculoase, în general, prin intermediul statiilor moderne de tratare constituind o prioritate. Statele membre sunt obligate sa implementeze programe pe termen lung de actiune in ceea ce priveste colectarea, tratarea, eliminarea sau valorificarea acestor deseuri. Prin colectarea organizata a DEEE-urilor şi deşeurilor industriale periculoase produse mai ales de micii generatori industriali, in cadrul statiei, se evita in cea mai mare parte depozitarea necontrolata a acestora de catre agentii economici sau populatie, evitandu-se astfel poluarea factorilor de mediu.

4.12. ALTE INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente :

- s-a intocmit un plan de interventie in caz de accidente care pot avea un impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator ( pentru poluari accidentale);

- se vor lua toate masurile pentru eliminarea riscului de explozii - se vor elabora instructiuni pentru operarea in depozit si se va instrui intregul personal - se vor respecta strict criteriile de acceptare a deseurilor periculoase in depozitul temporar si

de receptionare a acestora numai ambulate. Obligatiile societatii cu privire la transportul de deseuri periculoase: - se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor periculoase transportate, care sa nu permita imprastierea acestora si emanatii de noxe in timpul transportului,astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator conform prevederilor Legii nr. 211/2011. - se va face verificarea tehnica a mijloacelor de transport folosite conform termenelor stabilite de normativele in vigoare; - pentru mijloacele de transport se va folosi numai motorina cu continut al compusilor cu sulf mai mic de 0,2% din greutate; -sa nu abandoneze deseurile pe traseu; - sa respecte reglementarile specifice pentru transportul deseurilor periculoase; - sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritatile competente; - sa posede dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii de deseuri periculoase,sau in cazul in care nu detin dotarea tehnica necesara si personal corespunzator,sa asigure acest lucru prin unitati specializate.

Page 29: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 29

Urmatoarele acte legislative interne sunt respectate: OUG 195/2005 Protectia mediului

OUG 196/2005 Fond de mediu

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

LEGE 292/2007 Modificarea OUG 196/2005 privind Fondului de mediu

OUG 68/2007 Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu OUG nr. 115/2010

pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 Legea nr. 64/2011 privind aprobarea OUG nr. 115/2010

Ordinul nr. 1298/2011

pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007

Ordinul nr. 1032/2011

privind modificarea Ordinului nr. 578/2006

ORDIN MAPAM 756/1997

Reglementari privind evitarea poluarii mediului

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HG nr. 352/2005, NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011/2002

Ordinul nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare

HG 1403/2007 Refacerea zonelor in care solul ,subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate

HG 1408/2007 Modalitati de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului

HG 1037/2010 Deseurile de echipamente electrice si electronice

HG 1132/2008 Regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

HG 124/2003 Prevenirea , reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest

HG 1408/2008 Clasificarea , ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

HG 1470/2004 Aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor

HG 170/2004 Gestionarea anvelopelor uzate

HG 173/2000 Reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

HG 1872/2006 Modificarea si completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata si completata de HG nr. 1872/2006

HG nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005

Page 30: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 30

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordinul nr. 2742/3190/305/2011

pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare.

HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HG 788/2007 Stabilirea de masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European (CE) Nr 1013/2006 privind transferul de deseuri

Regulamentul Parlamentului European nr.1013/ 2006

Privind tranferurile de deseuri.

HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

LEGE 211/2011 Regimul deseurilor

LEGE 263/2005 Modificare si completare Lege 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

ORDIN MMGA 1223/2005

Procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind EEE si deseurile EEE

ORDIN MMGA 901/2005

Aprobarea masurilor specific pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare

ORDIN MMGA 927/2005

Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

OUG 145/2008 Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Abroga OUG 200/2000

HG 937/2010 Privind clasificarea, etichetarea si ambalarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, modificat si completat de Ordinul nr. 1029/2004 si Ordinul nr. 997/2004

Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectiei mediului

OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase

Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea OG nr. 48/1999 (ADR)

HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania

Page 31: FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/upload/76725_Fisa_ LOG.pdf · - stivuitorist: 1 persoana - sofer ADR : 1 persoana In cadrul firmei este angajat consilier

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL

Fisa de prezentare si declaratie

Iulie 2012 31

HG 1061/2008 Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Autorizatie de mediu nr. 22/29.01.2010

4.13. MONITORIZAREA MEDIULUI Obiectivul monitorizat nu are in dotare echipamente pentru monitorizare factorilor de mediu.Principalul rol al monitorizarii consta in a evidentia ca functionarea proiectului respecta conditiile impuse la momentul aprobarii sale. Monitorizarea impactului asupra mediului implica realizarea de masuratori asupra tuturor factorilor de mediu ca urmare a activitatii desfasurate pe amplasament, fapt realizat prin incheierea unui contract de prestari servicii cu societatea SC Eco Simplex Nova SRL(anexat). Monitorizarea consta in utilizarea unor tehnici, tehnologii si instrumente de masurare, precum si interpretari ale specialistilor din cadrul unui laborator autorizat cu care societatea noastra va avea colaborari in acest sens, urmare a incheierii unui contract. Rezultatele masuratorilor vor fi inscrise in buletine de analiza semestriale si consemnate in registrele de activitate. Personalul de exploatare este instruit pentru supravegherea activitatilor desfasurate si conform instructiunilor tehnice si a normelor de protectia muncii. Din punct de vedere al protectiei mediului , nu se impun dotari speciale pentru monitorizarea mediului. In cadrul societatii este elaborarat un sistem de management integrat, al carui continut minim prevede printre altele :

1. Structura managementului si responsabilitatile pentru calitate,protectia mediului si SSO; 2. Planuri de interventie in caz de urgente; 3. Instruirea corespunzatoare a personalului.