Fisa de lectura

of 2 /2
Am inceput lectura (data) _ Talulopereiliterare: _ Autorul :. _ Opera face parte din volumul : _ Editura: Anul apar;pei volumului: _ Date lmportante din via(a # activitalea scrtitorului : . Alte opere ale autorului : '" '" '" . Genul literar: . Specia Iuerara: ( poveste, basm, schita, nuvela, roman, povestire, fabula, balada ) Opera e structuratii In : (carp I parti I volume I capitole ) Opera este scrisii in : ( proza I versuri ) Locul desfii~uriirii ac(iunii: . Timpul desfii~lIriirii ac(illllii: . Naratorul (tipul de narator, indici ai prezentei acestuia): . Personaje: Personajul Tipul de personaj ( principal! secundar, pozitivl negativ , real! fantastic) FISA DE LECTURA Opera epica ( model) Am terminat lectura (data) _ Triisiituri (fizice, morale) Citate Rezumat/Ideiprlncipale : . Moduri de expunere: (indica modul prezent in opera literara , indica pagina I paginile ~i transcrie cate un citat): Naratiune__ Dialog__ Descriere_ Monolog __ Titlul operei (structurii, semnificatie ) : . Mijloaee arttstice (figuri de stil,citate care contin imagini artistice cu indicarea paginii ): . Vocabular ( cateva cuvinte noi pe care le-ai Invatat din opera citita ~i sensurile lor) : . ( Poti utiliza un dictionar !) Citate preferate ( scrise intre ghilimele, indicand pagina): . Impresii personale (de ce ti-a placut lectura Ice ai InVatat din aceasta lectura / cum ai fi vrut sa se termine actiunea ): . Note de lecturii (Continua enunturile de maijos cu idei din opera citita) Opera mi-a trezit sentimente de . Ceea ce impresioneazii este . Surpinziitor este momentul . Demn de admirat este fragmentul in care . Am admirat . Am fost curios cdnd . A$ vrea sa traiesc in lumea personajului pentru ca . Nu a$ vrea sa trdiesc in lumea personajului pentru ca " .

Embed Size (px)

description

Fisa de lectura

Transcript of Fisa de lectura

Page 1: Fisa de lectura

Am inceput lectura (data) _Talulopereiliterare: _Autorul :. _Opera face parte din volumul : _Editura: Anul apar;pei volumului: _Date lmportante din via(a # activitalea scrtitorului : .Alte opere ale autorului : '" '" '" .Genul literar: .Specia Iuerara: ( poveste, basm, schita, nuvela, roman, povestire, fabula, balada )Opera e structuratii In : (carp I parti I volume I capitole )Opera este scrisii in : ( proza I versuri )Locul desfii~uriirii ac(iunii: .Timpul desfii~lIriirii ac(illllii: .Naratorul (tipul de narator, indici ai prezentei acestuia): .Personaje:Personajul Tipul de personaj

( principal! secundar, pozitivl negativ , real! fantastic)

FISA DE LECTURAOpera epica ( model)

Am terminat lectura (data) _

Triisiituri(fizice, morale)

Citate

Rezumat/Ideiprlncipale : .Moduri de expunere: (indica modul prezent in opera literara , indica pagina I paginile ~i transcrie cate uncitat): Naratiune__ Dialog__ Descriere_ Monolog __

Titlul operei (structurii, semnificatie ) : .Mijloaee arttstice (figuri de stil,citate care contin imagini artistice cu indicarea paginii ): .Vocabular ( cateva cuvinte noi pe care le-ai Invatat din opera citita ~i sensurile lor) : .( Poti utiliza un dictionar ! )

Citate preferate ( scrise intre ghilimele, indicand pagina): .

Impresii personale (de ce ti-a placut lectura Ice ai InVatat din aceasta lectura / cum ai fi vrut sa se termineactiunea ): .Note de lecturii (Continua enunturile de maijos cu idei din opera citita)Opera mi-a trezit sentimente de .Ceea ce impresioneazii este .Surpinziitor este momentul .Demn de admirat este fragmentul in care .Am admirat .Am fost curios cdnd .A$ vrea sa traiesc in lumea personajului pentru ca .Nu a$ vrea sa trdiesc in lumea personajului pentru ca " .

Page 2: Fisa de lectura

FISA DE LECTURAOpera lirica ( model)

Am lnceput lectura (data), _ Am terminat lectura (data) _

Autorul :, _Volumul:, ~-~-~~~-~Editura: -'Allul aparifiei volumului: _

Date importante din via(a # activitatea scriitorului : .Alte opere ale autorului : , '" .

Titlul operei literare : _

Genul literar: .Specia literard: , ( doina, pastel, imn, oda etc. )

Versificatia :Poezia este fermata din strofe .Strofa are versurl.Ttpul de rima : .Masum versurilor : .Rltmul .

Eul llric ( indici ai prezentei, sentimentele exprimate ) : .

Caracteristici ale peisajului contemplat de eul tiric (cu exemple din text) : .

Mesajul opere; literare : " .

Figuri de stil ( epitete, comparatii, personificari, metafore, repetitii, enumeratii, hiperbole, inversiuni,aliterati i, asonante) cu citate din text: .

Imagini artistlce ( vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text : .

Titlul operei literare ( structura, semnificatie ) : .

Vocabular ( cateva cuvinte noi pe care le-ai invatat din opera citita ~i sensurile lor) : .( Pop utiliza un dictionar ! ) ,

Citate preferate ( scrise intre ghilimele) : .

Impresii personale (de ce ti-a placut lectura) : .

-~~ ----------------- ---